Learn2Build - editie november 2021

Page 1

INCLUSIEF

KALENDER

WINTEROPLEIDINGEN

2021-2022

LEARN BUILD EDI TIE 02 – NOVEMBE R 2 0 2 1

#N A A MRU BRIEK

nieuws over OPLEIDINGEN in de bouwsector

“WIJ ZIJN ALTIJD AL OPLEIDINGSMINDED GEWEEST” V EER L E DE B OECK

THEMA

WINTEROPLEIDINGEN

HET BELANG VAN LEVENSLANG LEREN

Confederatie Bouw Opleidingen

1


Hebt u de toekomst al in de vingers? Nieuwe technieken en revolutionaire systemen zorgen ervoor dat bouwen steeds efficiënter en sneller kan. Wienerberger helpt u om bij te blijven. Onze gratis opleidingen zullen u zeker inspireren. Schrijf u in en ontdek de toekomst! Gratis opleidingen Opleiding Porotherm Lijm-Systeem Opleiding Porotherm Dryfix Opleiding verlijmen en dunbedmortelen van gevelstenen en steenstrippen en traditioneel metselen met de look van gelijmd (Iluzo) Werfopstarten voor Porotherm Dryfix Werfopstarten voor Porotherm Lijm-Systeem Opleidingen op maat (diverse topics zoals: energiezuinig en duurzaam bouwen in de praktijk, luchtdicht bouwen, akoestische oplossingen, renovatieoplossingen voor de gevel, bouwknopen, enz.)

Voor meer info en een overzicht van al onze opleidingen, surf naar www.wienerberger.be/tools_en_training/opleidingen Stuur een mail naar opleidingen@wienerberger.com of bel ons op 056/24 96 27

Gratis opleidingen


16 INTERVIEW MET VEERLE DE BOECK

INHOUD

04

IN HET KORT

11

AAN HET WOORD

13

FOTORUBRIEK

14

DURF TE VRAGEN

20

WELKE TUSSENKOMSTEN ZIJN ER VOOR OPLEIDINGEN?

22

Leren is groeien Wie de kans krijgt om opleidingen te volgen en competenties te ontwikkelen, voelt zich beter op het werk. Dat blijkt uit studies. Opleidingen helpen om beter te worden in je job en mee te evolueren met de steeds veranderende context waarin je die job uitoefent. Opleidingen op de werkvloer vergen een investering van de werkgever. Maar het is een investering die op lange termijn heel wat voordelen met zich meebrengt, voor het bedrijf en voor de werknemers. Confederatie Bouw wil bouwmensen inspireren, ondersteunen en versterken. Dat doen we met opleidingen, maar ook met frisse ideeën, advies en inspirerende verhalen. Wat extra inspiratie kan natuurlijk nooit kwaad. Daarom dit tweede nummer van ons opleidingsmagazine: kraakvers, licht verteerbaar en van eigen kweek. We geven het woord aan heel wat collega’s en experten. Waar zijn zij mee bezig en wat kan je van hen leren? Neem een tas koffie (met koekje als je wil) en plof je comfortabel ergens neer om het magazine te doorbladeren, en overtuig je van het nut van opleidingen op het werk. Heb je vragen? Contacteer ons! De opleidingsteams van Confederatie Bouw West- en Oost Vlaanderen

ZOGEZEGD

23

OPLEIDINGSKALENDER DECEMBER 2021 - MAART 2022

Learn2build verschijnt drie keer per jaar en wordt verdeeld bij bouwbedrijven uit West- en Oost-Vlaanderen. Verantwoordelijke uitgever: Confederatie Bouw West- en Oost-Vlaanderen Concept en opmaak: Capone Redactie: Céline De Groote, Sarah Leysen, Lisa Samyn, Joke Verbeke, Marjolijn Vermeersch Fotografie: Kurt Desplenter Wilt u adverteren? Neem dan contact op met marjolijn.vermeersch@confederatiebouw.be

WWW.OPLEIDINGINDEBOUW.BE HEEFT U EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST

Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50

Confederatie Bouw Opleidingen

#N A A MRU BRIEK

06

SAMEN BEDRIJVEN OVERTUIGEN VAN LEVENSLANG LEREN

3


Handig om nu al te noteren: de 12 inhaalrustdagen voor 2022. Deze dagen zijn verplicht te volgen voor arbeiders PC124. >

dinsdag 4 januari t.e.m. vrijdag 7 januari 2022

>

donderdag 14 april en vrijdag 15 april 2022

>

maandag 31 oktober 2022

>

woensdag 2 november 2022

>

dinsdag 27 december t.e.m. vrijdag 30 december 2022

#IN HETK O RT

#INHETKORT

De inhaalrustdagen voor 2022

4

“Als het in januari dondert over de bouw, komt later grote kou.”

Getipt: Windy Stevige wind kan voor bepaalde bouwwerkzaamheden een belangrijke stoorfactor zijn. Met de gratis app Windy, die weersvoorspellingen visualiseert, kan je de windsnelheden op jouw specifieke bouwwerven opzoeken.


In de bouwsector wordt een onderscheid gemaakt tussen onwerkbare dagen omwille van “slecht weer” en de “verletdagen wegens vorst en blijvende sneeuw”. De vorstdagen, die kunnen voorkomen in de periode van 1 oktober tot 30 april, worden bepaald door het FBZ-Bouw voor verschillende geografische zones. De andere dagen omwille van slecht of onwerkbaar weer zijn niet officieel bepaald. Het al dan niet kunnen werken wegens slecht weer hangt af van de lokale weersomstandigheden en van de specifieke aard van de uit te voeren werken. Eén van de mogelijkheden om deze dagen slecht weer te bewijzen, is een beroep doen op de maandelijkse weertabellen van het KMI. Deze weertabellen zijn maandelijks verkrijgbaar via jouw lokale Confederatie Bouw.

In 2020-2021 organiseerden Confederatie Oost- en WestVlaanderen 1.806 winteropleidingen. Op een totaal van 2.316 maakt dat dat bijna 78% van de gegeven opleidingen onder het stelsel van winteropleiding vallen.

Nice to meet you! Zowel het opleidingsteam van de Confederatie Bouw Oost- als dat van West-Vlaanderen werd recent versterkt. Marjolijn Vermeersch maakt na 15 jaar marketing en events voor de Confederatie Bouw West-Vlaanderen de overstap naar het team opleidingen. In Oost-Vlaanderen vervoegt Els Cannaerts als nieuw gezicht het team van opleidingsadviseurs. Els en Marjolijn worden momenteel volop klaargestoomd om samen met de collega’s verder te bouwen aan een gevarieerd opleidingsaanbod.

#IN HETK O RT

Weerverlet of vorstdag?

5


SAMEN

bedrijven overtuigen van levenslang leren Dit artikel met Jan Libeer van Confederatie Bouw en Tatjana Samaey van Constructiv zou kunnen gaan over de verschillen tussen beide organisaties. Maar tijdens het interview werd al snel duidelijk dat ze vooral veel gemeen hebben. Hun gemeenschappelijke missie? De opportuniteiten in de bouwsector tonen en het belang van opleidingen benadrukken.

#IN G ESP REK

UNIVERSITEIT VAN DE SLIMME HANDEN

6

Voor Jan Libeer van Confederatie Bouw en Tatjana Samaey van Constructiv is het duidelijk: de bouwsector is de mooiste die er bestaat. “Wie in de bouw werkt, mag en moet fier zijn”, vinden ze. “Want hier bouw je letterlijk mee aan de toekomst. De klimaatdoelstellingen van Europa bijvoorbeeld? Bouwbedrijven en -arbeiders gaan dit realiseren, via grote infrastructuurwerken, door het grondig renoveren van het bestaande gebouwenpark, door vernieuw(en)d te bouwen,…” De branche is de laatste jaren geëvolueerd naar een high tech-sector. “Werken in de bouw is duidelijk méér dan bakstenen op elkaar zetten. Denk maar aan het gebruik van drones, tablets en simulators. Wie hier aan de slag gaat, kan ver geraken. Als je wil leren, wil werken en wil doorgroeien, is the

“ALS JE DE WIL HEBT OM TE LEREN, TE WERKEN EN DOOR TE GROEIEN, IS THE SKY THE LIMIT.”

sky the limit”, klinkt het. Het bestaande negatieve imago willen Confederatie Bouw en Constructiv ombuigen, om verschillende redenen. Eén daarvan is om meer mensen te overtuigen van een job in de bouw. Die toeleiding is één van de kerntaken van Constructiv.

Wat is Constructiv? Constructiv is het sectorfonds van de bouw, opgericht door de sociale partners van het Bouwbedrijf, de 3 werkgeversorganisaties en de 3 vakbonden dus. “Zij bepalen binnen de CAO eigenlijk wat wij moeten doen. We worden gefinancierd door de bijdragen op de lonen van de bouwvakarbeiders”, duidt Tatjana. De organisatie focust op 4 pijlers: de sociale voordelen van de bouwvakarbeider, instroom, opleiding en welzijn van bouwvakkers van PC 124. “Voor de laatste 3 pijlers staan we dicht bij de bouwbedrijven vanuit onze provinciale antennes”, vertelt Tatjana. www.constructiv.be


Wat is Confederatie Bouw? Confederatie Bouw is een ledenorganisatie voor alle Belgische bouwbedrijven, van eenmanszaken tot grote bedrijven. “We adviseren, informeren, verdedigen en vertegenwoordigen bouwondernemingen, of het nu gaat om juridische, sociale, fiscale, economische of administratieve aangelegenheden”, vertelt Jan Libeer. www.confederatiebouw.be

30%

van de Belgische bouwbedrijven met medewerkers uit PC124 werkt vanuit West- of Oost-Vlaanderen

94%

“We proberen werkgevers duidelijk te maken dat ze niet alleen naar schoolverlaters op zoek kunnen, maar dat er ook kansen liggen bij de minder evidente kanalen. Daar ondersteunen we hen bij. Onlangs lanceerden we bijvoorbeeld Bildr, een app die werkzoekenden matcht met geschikte vacatures”, vertelt Tatjana. In samenwerking met de Confederatie Bouw worden zogenaamde Safety Firstdagen georganiseerd, om jongeren te laten proeven van de mogelijkheden in de sector. Met allerlei praktische demo’s wil de organisatie de aantrekkingskracht van het beroep verhogen. “Want dit is een groeisector met jobzekerheid, een mooi loon en heel wat kansen om de toekomst vorm te geven”, vindt Jan Libeer. RETENTIE DANKZIJ OPLEIDINGEN Natuurlijk is niet alleen het vinden, maar ook het behouden van goed personeel van groot belang. En daarvoor zijn opleidingen dan weer cruciaal, klinkt het. Uit cijfers blijkt dat jaarlijks slechts 28% van de bedrijven hun arbeiders opleidingen laten volgen. En dat is te weinig, vindt Libeer. “We willen ondernemingen ervan bewust maken dat opleidingen niet alleen wettelijk verplicht

107.223

opleidingsuren bij arbeiders werden in 20202021 georganiseerd door Confederatie Bouw Westen Oost-Vlaanderen

> 30%

van de West- en OostVlaamse arbeiders volgt jaarlijks een opleiding

60%

van de extern georganiseerde opleidingen werd gevolgd bij Confederatie Bouw

#IN G ESP REK

van die bouwbedrijven hebben minder dan 20 arbeiders in dienst

7


#IN G ESP REK

zijn, maar dat ze ook een middel zijn om je mensen te behouden. Je toont ermee dat je jouw mensen wil laten groeien in hun job en dat je in hen wil investeren. Kijk maar naar de omkadering: vroeger vonden opleidingen bij wijze van spreken plaats in een koude loods, nu worden alle deelnemers ontvangen in een mooi kader met catering.”

“OPLEIDINGEN ZIJN EEN MIDDEL OM JE MEDEWERKERS TE BEHOUDEN.”

Tatjana vult aan: “Je voelt wel dat de nieuwe generatie bouwbedrijven die klik heeft gemaakt. Ze willen zorg dragen voor hun mensen.” Ook daar zet Constructiv op in, enerzijds via begeleiding rond veiligheid en preventie, anderzijds rond competentiebeleid. “Er bestaan verplichte opleidingen zoals asbestverwijdering of veilig werken op hoogte, en aangewezen opleidingen, zoals over het gebruik van de tablet of verlijmde gevelstenen. We bekijken met het bedrijf in kwestie waaraan het nood heeft. Naast het voorzien van een een financiële tussenkomst in opleiding (zie onder, nvdr), adviseren we hen

over de juiste opleiding voor de juiste man/vrouw. Confederatie Bouw is een van onze excellente opleidingspartners waarmee we samenwerken.” Confederatie Bouw profileert zich niet voor niets als een onestopshop voor leden. “Wij behartigen de belangen van onze leden en adviseren hen”, legt Jan uit. “Een tiental jaar geleden bleek dat bedrijven ons zo’n betrouwbare partner vonden dat ze ook bij ons wilden terecht kunnen voor opleidingen. Daarom hebben we ons eigen opleidingsaanbod ontwikkeld. Intussen staan we bekend

8

voor onze kwalitatieve opleidingen en correcte prijzen. Noem ons maar de universiteit van de slimme handen”. Hij vult aan: “Onze organisaties verschillen natuurlijk wel, maar we hebben dezelfde missie. We willen allebei bedrijven overtuigen om mee te gaan in het verhaal van levenslang leren.” “We trekken aan hetzelfde zeel”, beaamt Tatjana. “Onze kracht zit in het feit dat we de arbeidsmarkt en onze bouwbedrijven zo goed kennen. Dat Constructiv en Confederatie Bouw nauw samenwerken, is alleen maar een meerwaarde voor onze ondernemingen”, besluiten ze in koor.

Constructiv zorgt ook voor een financiële tussenkomst Tijdens de werkuren WEEKDAGOPLEIDING

BEDRIJFSINTERNE OPLEIDING

1 SEP T.E.M. 31 AUG

Het bedrijf

Looncode arbeider Tussenkomst voor het bedrijf

Premie voor de arbeider Grenzen

Buiten de werkuren WINTER OPLEIDING

AVONDOPLEIDING

1 DEC T.E.M. 31 MAA

ZATERDAGOPLEIDING

1 SEP T.E.M. 31 AUG

plaats de arbeider in tijdelijke werkloosheid voor slecht weer en betaalt de factuur van de opleiding

betaalt geen uurloon

betaalt geen uurloon

tijdelijke werkloosheid slecht weer

geen loon

geen loon

€10/u/arbeider

€10/u/arbeider (max. 40 uur/ module)

€10/u/arbeider

-

€55/dag

€10/u (max. €300/ schooljaar)

€55/dag

tot 140 uren

tot 160 uren

-

-

betaalt uurloon en de factuur van de opleiding

betaalt uurloon

DmfA-code 5 (VOV)

€25/u/arbeider*

€25/u/arbeider

*bij de rechthebbende dossiers in het kader van de subsidies van de gewestelijke overheden worden de tussenkomsten aan het bedrijf verhoogd met €6,30/u Deze bedragen zijn onderdeel van een voorakkoord en dus onder voorbehoud van goedkeuring van de CAO124 van 2021.


PASSIE VOOR PAYROLL Persoonlijke aanpak Ervaren dossierbeheerders Expertise in de bouwsector

ZWIJNAARDE

Tramstraat 59

09 244 45 30

zwijnaarde@accuria.be

SINT�NIKLAAS

Stationsplein 1

03 760 15 80

sintniklaas@accuria.be

www.accuria.be

Erkend Sociaal Secretariaat 870, aangenomen bij M.B. 15/10/86


De juiste tools voor wie werk geeft: zet elke stap met vdab.be/werkgevers


DE VOORBEREIDING VAN DE WINTEROPLEIDINGEN

START AL IN DE ZOMER

#A A N HETWO O RD

STEFAAN VANNESTE

11

Stefaan Vanneste is zaakvoerder van Syinna in Zwevegem. Met een team van 9 mensen helpt hij bedrijven met hun preventiebeleid en verzorgt hij opleidingen voor opleidingscentra, zoals Confederatie Bouw West- en Oost-Vlaanderen. “We bieden hen 42 praktijkopleidingen aan. Onze instructeurs komen uit de sector en zijn bovendien allemaal vrijwillig hulpverlener. We weten als geen ander hoe belangrijk preventie is, want we komen regelmatig in situaties terecht die vermeden haden kunnen worden.” De winteropleidingen zijn op het vlak van planning telkens weer een huzarenstukje. “We moeten kort op de bal kunnen spelen, dat klopt. Daarom bouwden we aan een team van vaste instructeurs, zodat we op alle vragen kunnen inspelen volgens het principe van ‘de juiste instructeur op de juiste plaats’. En als er toch een probleem is, ben ik zelf plan B”. (lacht) Een andere uitdaging is om telkens

weer te blijven boeien. “We nemen elke zomer onze opleidingen onder de loep. We verwerken de feedback die we gekregen hebben, herschrijven de cursussen, voegen nieuwe cases toe en doen een update op het vlak van lay-out. Sowieso spelen we altijd zo goed mogelijk in op de groep zelf. Als deelnemers de theorie van veilig werken op hoogte al gekregen hebben, zetten we extra in op hun praktische ervaringen en vragen, en passen we de moeilijkheidsgraad aan.” Stefaan blikt met gemengde gevoelens terug op de coronaperiode. “In 2 dagen tijd was ons goed gevulde orderboek plots leeg. Maar hoe zwaar het ook was, het heeft ons ook kansen gegeven om na te denken over de toekomst. Met de digitale lessen zijn we serieus uit onze comfortzone gehaald, maar nu willen we blijvend inzetten op een goede mix van digitale en fysieke lessen. Bovendien bereiden we de bouw voor van een gloednieuwe trainingshub, waar we nog gerichter zullen kunnen trainen voor zowel theorie als praktijk. Zo willen we inspelen op de behoeftes van morgen.”


12 #N A A MRU BRIEK


Denk je nog altijd een beetje aan een sciencefictionfilm als je iemand bezig ziet met drones? Onterecht, want drones zijn beter ingeburgerd dan je denkt. Ook specifiek voor de bouw zijn er al heel wat praktische toepassingen. Denk maar aan inspecties, thermografie, fotogrammetrie en in de toekomst ook het verplaatsen van kleine spullen. Volg in het voorjaar één van de opleidingen die Confederatie Bouw organiseert over drones (met praktijk) en durf de sprong naar de toekomst te wagen!

#G EZ IEN

DRONES IN DE B OUW

13


#DURF TE VRAGEN #DU RF TE VRA G EN

In deze rubriek beantwoorden we een frequently asked question.

14

Hoe werkt het systeem van winteropleidingen? Vanaf 1 december t.e.m. 31 maart kan je voor jouw arbeiders PC 124 een beroep doen op het voordelig winteropleidingssysteem. Dat houdt in dat jouw werknemers werkloos worden gesteld wegens slecht weer (ongeacht de weersomstandigheden) voor het volgen van een opleiding.Als werkgever hoef je zo geen loonkosten te betalen en de arbeider ontvangt naast de werkloosheidsuitkering nog een opleidingspremie van Constructiv. Tijdens de winterperiode kan je kiezen of je gebruik wil maken van het winteropleidingsstelsel of het systeem zonder weerverlet. De keuze blijft aan het bedrijf.

VOORAF Leg je winteropleiding vast. Tijdens de winterperiode van 1 december tot 31 maart kan je een winteropleiding volgen bij één van de structurele partners van Constructiv, zoals Confederatie Bouw. De opleiding vindt plaats tijdens de werkuren en moet minstens 8 uur duren. Je kan je inschrijven voor een opleiding in ons open aanbod of voor een opleiding op maat. Je betaalt tijdens de duur van de opleiding geen loon. OP DE DAG VAN DE WINTEROPLEIDING ZELF > Volg de procedure alsof het een dag slecht weer zou betreffen. Als de winteropleiding samenvalt met de eerste werkloosheidsdag van de maand, dan moet je voor elke werknemer de aangifte doen van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer (ongeacht de weersomstandigheden). Je kan dit melden via www.socialezekerheid.be / onderneming / onlinediensten: tijdelijke werkloosheid. In de mededeling

kan je bij aard van de werken ‘geprogrammeerde winteropleiding’ selecteren. > De mededeling moet maandelijks gebeuren. Op de eerste dag van de winteropleiding of één werkdag ervoor of erna, met uitzondering van het weekend, (vervangende) feestdagen of brugdagen. > Je moet de eerste dag winteropleiding niet meedelen indien je voor de betrokken werknemer in dezelfde maand reeds een andere dag werkloosheid hebt ingediend (economisch, technisch of slecht weer). > De werknemers mogen hun dopkaart NIET kleuren op de dag van de winteropleiding! NA DE WINTEROPLEIDING > Op het einde van de maand doe je de aangifte van Sociaal Risico (het vroegere formulier C3.2 werkgever) via www. socialezekerheid.be / onderneming / onlinediensten: ASR – aangifte sociale risico’s.


WORD DAK-EXPERT IN 1 DAG! LEER WERKEN MET USYSTEM: ALL-IN-ONE DAKELEMENTEN OP MAAT In ons trainingscenter stellen wij je alles ter beschikking zodat je op één dag dakelementen leert plaatsen. Daarnaast krijg je moeilijke aansluitingen (kilgoot, dakuitsparingen, ...) ook onder de knie.

DE VOORDELEN  Eenvoudig te plaatsen  Tijdswinst  Tevreden klanten

Door Usystem-expert te worden, garandeer je je klant in enkele dagen een duurzaam dak van hoge kwaliteit

GEÏNTERESSEERD? SURF NAAR ONZE WEBSITE:

tegen een optimale prijs!

WWW.UNILININSULATION.BE/TRAININGCENTER


#IN TERVIEW

16

“Wij zijn altijd al

OPLEIDINGSMINDED geweest”

In alles wat het doet, streeft Wycor uit Wetteren ernaar om voortdurend te verbeteren. Het hecht dan ook veel belang aan de ontwikkeling van z’n 160 medewerkers. Veerle De Boeck, die zich er halftijds toelegt op het organiseren, inplannen en opvolgen van opleidingen, geeft tekst en uitleg.


>

HR-Assistant bij Wycor uit Wetteren

>

Het bedrijf bestaat al meer dan 40 jaar

>

Totaalprojecten voor binnen- en buitenafwerking

>

160 werknemers

Hoe ben je in deze job gerold? “Ik heb hier eerst 10 jaar op de inkoopdienst gewerkt. Onze vorige CEO was – net als de huidige trouwens – zeer ‘opleidingsminded’. Hij vroeg me of ik me daar parttime wou op focussen. Ik heb meteen ‘ja’ gezegd en dat heb ik me nog geen seconde beklaagd. Ik combineer die taak met het onthaal van nieuwe mensen. Beide functies sluiten nauw op elkaar aan: als ze hier beginnen, kan ik meteen naar hun opleidingsnoden polsen. Toen ik in 2009 startte, was het atypisch voor een bouwbedrijf om zo intensief met opleidingen bezig te zijn. We onderscheiden ons daar nog steeds mee.” Welke vorming voorzien jullie voor jullie mensen? “Onze personeelsbestand van 160 mensen bestaat uit 3 groepen: medewerkers op de werf, medewerkers in het atelier en bedienden. Elke categorie valt onder een ander paritair comité en heeft natuurlijk zijn specifieke soort opleidingen.”

“VOOR DE MEDEWERKERS OP DE WERF LETTEN WE OP EEN GOEDE MIX: IN DE VOORMIDDAG THEORIE EN IN DE NAMIDDAG PRAKTIJK.”

Laat ons starten met de medewerkers op de werf. “De arbeiders op de werf, die onder paritair comité 124 vallen, moeten heel wat verplichte opleidingen volgen, zoals VCA of veilig werken op hoogte. Die worden voor hen in winteropleiding georganiseerd. Hen geboeid houden is

soms een uitdaging: zij zaten vroeger meestal niet zo graag op de schoolbanken en werken liever met hun handen. Ook al vinden ze de opleiding in kwestie wel interessant, een hele dag op een stoel zitten, is nu eenmaal hun ding niet. Daarom letten we, als de opleiding het toelaat natuurlijk, op een goede mix: in de voormiddag theorie en in de namiddag praktijk. Dat vinden ze wél leuk. De stijl van de docent is natuurlijk ook doorslaggevend. Ik ben trouwens blij dat onlangs de vergoeding is opgetrokken die zij van Constructiv krijgen bovenop hun stempelgeld. Voor de meer ervaren mensen met een hoger loon, dekte die vroeger niet altijd hun dag. Door die verhoging is er bij sommige mensen een negatief gevoel over de winteorpleidingen weggevallen.” Jullie bundelen sommige opleidingen ook in veiligheidsdagen? “Ja, we hebben al 5 keer zo’n veiligheidsdag georganiseerd. Zeker mensen die al lang in de sector werken, zijn het soms beu om wéér iets over veiligheid te moeten bijwonen. Tijdens die veiligheidsdagen hebben we daarom veel aandacht voor afwisseling. In de voormiddag krijgen ze les rond een thema als ergonomie of gezonde voeding. In de namiddag zoomen we in op een onderwerp dat jobspecifiek is, zoals deurpompen plaatsen. We hebben ook al eens een EHBO-initiatie gegeven. En op dezelfde dag organiseren we meteen ook het medisch onderzoek. Zo slaan we meerdere vliegen in één klap.” En voor de medewerkers in het atelier? “De schrijnwerkers die in ons atelier

#IN TERVIEW

VEERLE DE B OECK

17


#IN TERVIEW

“WE WERKEN VOLOP AAN DE WYCOR ACADEMY: EEN CENTRAAL PLATFORM WAAR ALLE VERWORVEN KENNIS VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK ZAL ZIJN.”

18

werken, vallen onder paritair comité 126. Voor hen kunnen we het systeem van winteropleidingen niet gebruiken, maar ook voor hen zetten we zwaar in op opleiding. Voor die groep werken we met het systeem van Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Dat creëert wel wat extra administratie, maar ik denk dat het op termijn zeker voordelen zal hebben. De informatie over gevolgde opleidingen zal meer gecentraliseerd zijn en overzichtelijker zijn. Als ateliermedewerkers bij ons starten, krijgen ze één-op-één training van een collega. Omdat soft skills daarvoor zo belangrijk zijn, volgen de mensen die iemand anders opleiden allemaal een mentoropleiding. We maken er ook een punt van dat iedereen in het bedrijf een VCA-attest heeft, ook al is dat voor de medewerkers in het atelier niet verplicht.” Tot slot zijn er nog de bedienden. “Ja, dat zijn vooral projectleiders, calculators en engineers of productievoorbereiders. Voor hen organiseren we vooral technische opleidingen: bouwrecht, calculatie, BIM, MS Projects, VCA voor leidinggevenden. Af en toe is het ook iets compleets anders, zoals een cursus LinkedIn.” Jullie werken voor jullie opleidingen nauw samen met Confederatie Bouw. “Ja, en dat loopt heel vlot. Het is voor ons heel handig dat ze opleidingen niet alleen in open aanbod, maar ook incompany kunnen geven. Als we bijvoorbeeld 15 deelnemers hebben voor VCA, kan die cursus gewoon in ons

bedrijf plaatsvinden. De mensen van Confederatie Bouw denken bovendien zeer oplossingsgericht met mij mee. We doen bij Wycor geen ruwbouw, maar voor onze projectleiders is het wel handig als zij van alle technieken de noties hebben. Daarom ben ik op zoek naar een basisopleiding bouwtechnieken, die niet op de finesses hoeft in te gaan. Zo’n training zit nu nog niet in het aanbod van Confederatie Bouw, maar onze contactpersoon is mijn vraag grondig aan het bekijken. Binnenkort is er overleg met een mogelijke docent. Uit het verleden weet ik dat ze altijd een oplossing vinden.”

Welke plannen hebben jullie bij Wycor nog voor de toekomst? “Dat we zoveel meer aanbieden dan de wettelijk verplichte opleidingen, daar hebben we in het verleden misschien te weinig mee uitgepakt. Nu we – na onze opvallende rebranding – ook meer zijn gaan inzetten op employer branding, communiceren we daar meer rond. We lanceerden Wycor Connect, ons intranet. Van elke opleiding posten we daar een kort verslag. Zo houden we het thema opleidingen levendig in het bedrijf. We merken dat het platform goed bekeken wordt; het creëert ook een sterkere band met de medewerkers. De volgende stap is de lancering van de Wycor Academy: een centraal platform waar alle verworven kennis voor iedereen toegankelijk zal zijn. Nog heel wat plannen dus.” WWW.WYCOR.EU

Confederatie Bouw: ideale partner Wil je opleidings- of veiligheidsdagen organiseren binnen jouw bedrijf? Dan kan je terecht bij Confederatie Bouw, voor zowel arbeiders als bedienden. We gaan op zoek naar de juiste opleidingen, docenten, catering,… Indien gewenst kan dat ook in combinatie met een teambuildingactiviteit. Opleidingsdagen zijn zowel mogelijk voor kleine als heel grote groepen. Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie of een vrijblijvende offerte. We komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. Zie je het bos door de bomen niet meer als het gaat om subsidies en mogelijke tussenkomsten bij het volgen van opleidingen? Onze opleidingsadviseurs helpen je graag verder. Ze geven met plezier tekst en uitleg over welke tussenkomsten er mogelijk zijn en begeleiden je bij het aanvragen van de subsidies waarvoor je in aanmerking komt.


#sterkondernemen

LAAT ONS NIET ROND DE POT DRAAIEN

CIRCULAIR BOUWEN IS VOOR IEDEREEN BELANGRIJK

Topics is een lerend netwerk die zich richt op kmo-bedrijfsleiders uit de bouwsector die graag antwoord willen vinden op volgende vragen: Hoe kan ik efficiënt gebruik maken van bestaande infrastructuur en materialen? Wat wordt er tot op vandaag gerecupereerd? En hoe kan ik morgen bewuster mijn benodigdheden hergebruiken, her-inzetten of recycleren? Welke technieken kan ik best toepassen in mijn onderneming? Welke businessmodellen bestaan er vandaag? Alle antwoorden worden voor je uitgelegd in 6 praktische sessies. Die zijn onmiddellijk toepasbaar om er morgen mee aan de slag te gaan.

WAT BRENGT BETROKKEN BOUWPARTNERS BETER BIJEEN

BIM IS MEER DAN EEN 3D MODEL

Ben jij een BIM-professional, BIM-manager, BIM coördinator of innovatiemanager? Wil je graag jouw BIM-kennis delen met anderen om zo te groeien naar een hoger niveau? Dan is deze Topics iets voor jou. BIM en de koppeling met LEAN Op weg naar een BIM proof bedrijf met Europese norm (ISO 19650) BIM en standaardmaatvoeringen en modulair bouwen BIM en identificatie-labels zoals RFID en NFC BIM en facility management via een Digital Twin Tijdens 6 praktijkgerichte bijeenkomsten proberen BIM-experten breekijzers te vinden voor jullie obstakels.

PRIJS: € 600 pp € 800 2p

(zelfde onderneming)

interesse?


Welke zijn er voor opleidingen?

#U ITG ELEG D

Hoe belangrijk opleidingen ook zijn, ze zijn natuurlijk wel een investering. Gelukkig bestaan er heel wat tussenkomsten waarop je een beroep kan doen. Zie je even door het bos de bomen niet meer? We helpen je graag op weg!

20

Wat is het statuut of paritair comité van de deelnemer?

VRAGEN OVER DE VERSCHILLENDE TUSSENKOMSTEN? ONZE ADVISEURS HELPEN JE MET PLEZIER VERDER! Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50


Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

PC 209 en PC 111 209: Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid 111: Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

PC 200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

> Tussenkomst in loonkost van € 15,50/u Indien VOV wordt aangevraagd: € 7,75 - www.volta-org.be > KMO-portefeuille > VOV - Vlaams opleidingsverlof

> Tussenkomst in opleidingskost van € 15/u (onder bepaalde voorwaarden) - www.mtechplus.be > KMO-portefeuille > VOV - Vlaams opleidingsverlof

BETALENDE OPLEIDING > Tussenkomst in opleidingskost van max € 14/u (onder bepaalde voorwaarden) - www.cevora.be > KMO-portefeuille > VOV - Vlaams opleidingsverlof GRATIS OPLEIDING > Bepaalde opleidingen zijn erkend door Cevora en worden gratis aangeboden voor bedienden PC 200. Deze opleidingen zijn te herkennen aan het Cevora-logo bij de opleiding. > VOV – Vlaams opleidingsverlof

PC 124 Paritair Comité voor het bouwbedrijf

> Bij opleidingen tijdens de werkuren (waar loon betaald wordt): Tussenkomst van €25/u voor bedrijf > Bij winteropleiding: tussenkomst van €10/u voor bedrijf*, premie €55 voor de arbeider) > Bij avondopleiding : tussenkomst van €10/u voor bedrijf (max. €400/ opleiding), premie €7/u voor de arbeider (max €300/schooljaar/arbeider) > Bij zaterdagopleiding : tussenkomst van €10/u voor bedrijf, premie €55 voor de arbeider > www.constructiv.be > KMO-portefeuille > VOV - Vlaams opleidingsverlof

PC 145 Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf

zaakvoerder/zelfstandige

*(behalve bij gratis opleidingsdagen)

> Voor sommige erkende opleidingen betaalt Eduplus de loonkost (inclusief sociale lasten) en opleidingskost terug aan de werkgever - www.eduplus.be

> KMO-portefeuille > Indien een zaakvoerder een erkende Cevora-opleiding volgt samen met een bediende PC 200 is de opleiding ook gratis voor de zaakvoerder (op voorwaarde dat er een geregistreerd opleidingsplan is). > Indien een zaakvoerder een opleiding volgt samen met een arbeider PC124 is er ook voor de zaakvoerder een tussenkomst in de opleidingskost door Constructiv (zie PC 124).

*bij de rechthebbende dossiers in het kader van de subsidies van de gewestelijke overheden worden de tussenkomsten aan het bedrijf verhoogd met €6,30/u

Meer info over het Vlaams opleidingsverlof en de KMO-portefeuille vind je op www.opleidingindebouw.be

#U ITG ELEG D

PC 149.01

21


#ZOGEZEGD

Wat vinden klanten van de opleidingen die Confederatie Bouw organiseert?

“HET OPLEIDINGSTEAM VAN DE CONFEDERATIE BOUW ONTZORGT DE AANNEMER

ALS HET GAAT OVER HET VINDEN VAN DE JUISTE KWALITATIEVE DOCENT EN DE JUISTE INHOUDELIJKE OPLEIDINGSMATERIE.”

KURT VAN MOORHEM – WYCKAERT

“CONFEDERATIE BOUW HEEFT EEN GROOT AANBOD

#Z O G EZ EG D

AAN OPLEIDINGEN OVER ALLERLEI ONDERWERPEN.

SOMS LEER IK ZELFS NIEUWE ONDERWERPEN KENNEN WAARVAN IK HET BESTAAN NIET AFWIST.”

WARD VANHOUTTE – BOUWWERKEN VANHOUTTE

22

“WE ZIJN BLIJ MET EEN PARTNER ALS DE CONFEDERATIE

BOUW: ADVIES OP MAAT, OPLEIDINGEN DIE STEEDS TOT IN DE PUNTJES VERZORGD ZIJN,...

WIJ WAARDEREN OOK HUN INHOUDELIJKE KENNIS VAN BOUWSPECIFIEKE OPLEIDINGEN.”

LOES PYFFEROEN – DENYS

“ALS IK BIJ MEERDERE COLLEGA’S EEN NOOD AAN OPLEIDING VASTSTEL, MAAK IK GEBRUIK VAN DE MOGELIJKHEID OM DE OPLEIDING IN ONS BEDRIJF TE ORGANISEREN.

WE MOETEN ONS DAN NIET VERPLAATSEN EN DE OPLEIDING KAN GERICHTER ZIJN. DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE CONFEDERATIE ZOEKT VOOR ONS DAN EEN GESCHIKTE LESGEVER.”

JOHN MOERMAN – DEDEYNE CONSTRUCT


#K A LEN DER

WWW.OPLEIDINGINDEBOUW.BE

23

OPLEIDINGEN

WINTER 2021-2022

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE HEEFT UEEN EENVRAAG? VRAAG?CONTACTEER CONTACTEERONS ONSGERUST GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be--09 09244 24445 4500 00 Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be ConfederatieBouw BouwWest-Vlaanderen: West-Vlaanderen:opleidingenwvl@confederatiebouw.be opleidingenwvl@confederatiebouw.be--056 05626 26818150 50 Confederatie De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

ONTDEK ALLE OPLEIDINGEN


OPLEIDINGSDAGEN 2022

GRATIS

voor arbeiders en bedienden!

#K A LEN DER

In samenwerking met Constructiv en Cevora organiseren Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen jaarlijks gratis opleidingsdagen voor arbeiders PC 124 en bedienden PC 200.

24

Tijdens onze opleidingsdagen komen verschillende interessante topics aan bod. Je kan kiezen uit verschillende trajecten, met telkens 4 workshops per dag. Een greep uit de topics die aan bod komen: elektriciteit op de werf, evacuatie, brandblus, kwartsstof, hef en til 2.0, drones, communiceren zonder woorden, orde & netheid,…

Deelname aan deze opleidingsdagen is volledig gratis voor arbeiders PC 124, bedienen PC 200 en begeleidende zaakvoerders. Drinks en lunch worden aangeboden door de Confederatie Bouw! >

28 januari – Kortrijk

>

25 februari - Zwijnaarde

>

4 februari – Kortrijk

meer inrfoijveenn insch


W

ER O

EIDIN PL

VCA BASIS

T IN

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

G

BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS | NEDERLANDS 1 DAG PRIJS LID: € 165 // NIET LID: € 223

03 DEC 21

SINT-NIKLAAS 07U30 - 16U00 + EX.

30 MRT 22

KORTRIJK

08U00 - 16U30 + EX.

06 DEC 21

BRUGGE

08U00 - 16U30 + EX.

31 MRT 22

BRUGGE

08U00 - 16U30 + EX.

08 DEC 21

AALST

08U00 - 16U30 + EX.

15 DEC 21

SINT-NIKLAAS 07U30 - 16U00 + EX.

20 DEC 21

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

23 DEC 21

BRUGGE

08U00 - 16U30 + EX.

10 JAN 22

KORTRIJK

08U00 - 16U30 + EX.

13 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

20 JAN 22

SINT-NIKLAAS 07U30 - 16U00 + EX.

21 JAN 22

IZEGEM

08U00 - 16U30 + EX.

24 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

27 JAN 22

BRUGGE

08U00 - 16U30 + EX.

31 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

01 FEB 22

KORTRIJK

08U00 - 16U30 + EX.

03 FEB 22

SINT-NIKLAAS 07U30 - 16U00 + EX.

07 FEB 22

KORTRIJK

08U00 - 16U30 + EX.

09 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

16 FEB 22

VEURNE

08U00 - 16U30 + EX.

18 FEB 22

KORTRIJK

08U00 - 16U30 + EX.

18 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

24 FEB 22

BRUGGE

08U00 - 16U30 + EX.

24 FEB 22

SINT-NIKLAAS 07U30 - 16U00 + EX.

04 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

07 MRT 22

KORTRIJK

08U00 - 16U30 + EX.

10 MRT 22

AALST

08U00 - 16U30 + EX.

16 MRT 22

SINT-NIKLAAS 07U30 - 16U00 + EX.

17 MRT 22

VEURNE

08U00 - 16U30 + EX.

22 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

28 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS 2 DAGEN PRIJS LID: € 206 // NIET LID: € 278 09 DEC 21 10 DEC 21

KORTRIJK KORTRIJK

08U30 - 17U00 08U30 - 15U30 + EX.

03 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

04 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 15U30 + EX.

BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS | FRANS 13 DEC 21

KORTRIJK

08U00 - 16U30 + EX.

13 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

28 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

15 MRT 22

KORTRIJK

08U00 - 16U30 + EX.

BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS | POOLS 1 DAG PRIJS LID: € 195 // NIET LID: € 263 20 JAN 22

BRUGGE

08U00 - 16U30 + EX.

15 FEB 22

SINT-NIKLAAS 07U30 - 16U00 + EX.

11 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

28 MRT 22

KORTRIJK

08U00 - 16U30 + EX.

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

#K A LEN DER

1 DAG PRIJS LID: € 195 // NIET LID: € 263

25


W

ER O

EIDIN PL

VCA BASIS

T IN

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

G

BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS | ROEMEENS

BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS | PORTUGEES

16 DEC 21

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

21 FEB 22

KORTRIJK

08U00 - 16U30 + EX.

08 FEB 22

KORTRIJK

08U00 - 16U30 + EX.

14 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

23 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

1 DAG PRIJS LID: € 220 // NIET LID: € 297

1 DAG PRIJS LID: € 220 // NIET LID: € 297

VEILIGHEID VOOR NIEUWE SECTORINTREDERS 1 DAG PRIJS LID: € 126 // NIET LID: € 170 26 JAN 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

18 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30

14 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

ONTDEK ALS PLAATSER VAN LAMINAAT, PARKET EN/OF VINYL DE BEST BEWAARDE GEHEIMEN VAN HET VAK.

Ontdek onze opleidingen op onze website: https://academy.quick-step.com

Word Master Installer en bied je klanten levenslange installatiegarantie!


W

ER O

EIDIN PL

VCA VOL

T IN

G

VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN | HEROPFRISSING

2 DAGEN PRIJS LID: € 242 // NIET LID: € 326 08 + 09 DEC 21 13 DEC 21

KORTRIJK EXAMEN

09U00 - 17U00 18U00

13 DEC 21

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

16 + 17 DEC 21 20 DEC 2021

ZWIJNAARDE/ONLINE 09U00 - 17U00 EXAMEN 18U00

15 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 17U00 + EX.

19 JAN 22

AALST

08U30 - 17U00 + EX.

18 + 19 JAN 22 24 JAN 22

KORTRIJK/ONLINE EXAMEN

09U00 - 17U00 18U00

24 JAN 22

BRUGGE

08U30 - 17U00 + EX.

03 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

20 + 21 JAN 22 27 JAN 22

SINT-NIKLAAS EXAMEN

09U00 - 17U00 18U00

10 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00 + EX.

07 + 14 FEB 22 21 FEB 22

ONLINE EX. - ZWIJNAARDE

09U00 - 17U00 18U00

03 MRT 22

SINT-NIKLAAS 07U30 - 16U00 + EX.

08 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 17U00 + EX.

16 + 17 FEB 22 23 FEB 22

BRUGGE EXAMEN

09U00 - 17U00 08U30

16 MRT 22

VEURNE

08U30 - 17U00 + EX.

22 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

23 + 24 FEB 22 28 FEB 22

ZWIJNAARDE EXAMEN

09U00 - 17U00 18U00

28 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00 + EX.

07 + 14 MRT 22 21 MRT 22

ONLINE EX. - ZWIJNAARDE

09U00 - 17U00 18U00

30 + 31 MRT 22 4 APR 22

SINT-NIKLAAS EXAMEN

09U00 - 17U00 18U00

#K A LEN DER

1 DAG PRIJS LID: € 205 // NIET LID: € 276

27

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.


MODERNE ALL-IN ONE BEDRIJFSSOFTWARE VOOR UW SECTOR

CUSTOMER CASE: BENEENS BOUWBEDRIJF

ERP ZORGT VOOR EFFICIËNTE ADMINISTRATIE IN BOUWBEDRIJVEN DE EERSTE STAPPEN NAAR EEN GEÏNTEGREERD SYSTEEM KUNNEN SNEL GEZET WORDEN. Voor- en nacalculatie is voor een bouwbedrijf zeer belangrijk en dat wou Beneens dan ook in de oplossing vervat zien. Daarnaast beheert het pakket ook de bestelbonnen, het materieel en de werkfiches van de werkmannen. Interessant is ook dat de boekhouding zowel centraal als apart per dochterbedrijf kan gevoerd worden in Business Central for Construction van Astena.

“ONS DOEL WAS EEN BETER OVERZICHT OVER DE FINANCIËLE SITUATIE VAN HET BEDRIJF (HELIKOPTERVIEW), MAAR OOK DE STATUS PER APART PROJECT PER DAG!” Joeri Beneens, zaakvoerder Beneens Bouwbedrijf

OOK ZIN IN EEN SUCCESVERHAAL?

SUCCESVERHALEN OP ASTENA.BE

LAAT JE OVERTUIGEN!

ASTENA | info@astena.be | +32 9 296 31 14

W W W. A S T E N A . B E

WINTEROPLEIDINGEN IN DE BOUW: warm aanbevolen! Tijdens de winterperiode (van 1 december tot 31 maart) kan u uw arbeiders (PC 124) in tijdelijke werkloosheid plaatsen omwille van slecht weer én hen tegelijkertijd een opleiding laten volgen met sectorale tussenkomsten.

Wenst u meer informatie? Oost-Vlaanderen Tel: 09 338 55 10 ovl@constructiv.be West-Vlaanderen Tel: 056 24 55 40 wvl@constructiv.be


W

ER O

G

EHBO BASISVORMING

T IN

EIDIN PL

EHBO

EHBO Bijscholing mogelijk in winteropleiding in combinatie met een namiddagopleiding

EHBO BIJSCHOLING

PRIJS LID: € 64 // NIET LID: € 86

01 + 02 DEC 21

SINT-NIKLAAS

08U00 - 16U30

01 DEC 21

SINT-NIKLAAS

07U30 - 11U30

06 + 07 DEC 21

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

06 DEC 21

ZWIJNAARDE

08U00 - 12U00

13 + 14 DEC 21

BRUGGE

08U30 - 17U00

07 DEC 21

SINT-NIKLAAS

07U30 - 11U30

14 + 15 DEC 21

AALST

08U30 - 17U00

10 DEC 21

AALST

08U30 - 12U30

16 + 17 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 17U00

13 DEC 21

KORTRIJK

08U00 - 12U00

11 + 12 JAN 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

15 DEC 21

SINT-NIKLAAS

07U30 - 11U30

17 + 18 JAN 22

SINT-NIKLAAS

08U00 - 16U30

16 DEC 21

ZWIJNAARDE

08U00 - 12U00

19 + 20 JAN 22

IZEGEM

08U30 - 17U00

20 DEC 21

BRUGGE

08U00 - 12U00

24 + 25 JAN 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

20 DEC 21

ZWIJNAARDE

08U00 - 12U00

25 + 26 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

23 DEC 21

KORTRIJK

08U00 - 12U00

01 + 02 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

13 JAN 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 11U30

03 + 04 FEB 22

ZWIJNAARDE/MERELBEKE 08U30 - 17U00

14 JAN 22

KORTRIJK

08U00 - 12U00

07 + 09 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

17 JAN 22

KORTRIJK

08U00 - 12U00

10 + 17 FEB 22

SINT-NIKLAAS

08U00 - 16U30

24 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 12U00

15 + 16 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

26 JAN 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 11U30

21 + 22 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

28 JAN 22

BRUGGE

08U00 - 12U00

02 + 03 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

31 JAN 22

AALST

08U00 - 12U00

08 + 09 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

31 JAN 22

IZEGEM

08U00 - 12U00

16 + 17 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

03 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 12U00

17 + 18 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

03 FEB 22

KORTRIJK

08U00 - 12U00

24 + 25 MRT 22

SINT-NIKLAAS

08U00 - 16U30

08 FEB 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 11U30

24 + 25 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

08 FEB 22

BRUGGE

08U00 - 12U00

28 + 29 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

14 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 12U00

29 + 30 MRT 22

AALST

08U30 - 17U00

16 FEB 22

KORTRIJK

08U00 - 12U00

17 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 12U00

22 FEB 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 11U30

23 FEB 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 11U30

24 FEB 22

BRUGGE

08U00 - 12U00

25 FEB 22

KORTRIJK

08U00 - 12U00

EHBO BASISVORMING | FRANS PRIJS LID: € 519 // NIET LID: € 700 10 + 11 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

EHBO BASISVORMING | POOLS PRIJS LID: € 519 // NIET LID: € 700 20 + 21 JAN 22

MERELBEKE

08U30 - 17U00

01 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 12U00

14 + 15 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

07 MRT 22

KORTRIJK

08U00 - 12U00

09 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 12U00

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

#K A LEN DER

PRIJS LID: € 249 // NIET LID: € 336

29


W

G

EHBO BIJSCHOLING | FRANS

10 MRT 22

BRUGGE

08U00 - 12U00

11 MRT 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 11U30

15 MRT 22

BRUGGE

08U00 - 12U00

16 MRT 22

AALST

08U00 - 12U00

18 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 12U00

18 MRT 22

KORTRIJK

08U00 - 12U00

27 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 12U00

21 MRT 22

BRUGGE

08U00 - 12U00

08 MRT 22

KORTRIJK

08U00 - 12U00

22 MRT 22

KORTRIJK

08U00 - 12U00

24 MRT 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 11U30

29 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 12U00

31 MRT 22

KORTRIJK

08U00 - 12U00

PRIJS LID: € 100 // NIET LID: € 135 11 MRT 22

KORTRIJK

08U00 - 12U00

EHBO BIJSCHOLING | POOLS PRIJS LID: € 100 // NIET LID: € 135

W

COMBINATIEOPLEIDINGEN EHBO BIJSCHOLING

T IN

ER O

G

#K A LEN DER

ER O

EIDIN PL

30

T IN

EIDIN PL

EHBO

Winteropleiding in combinatie met een namiddagopleiding

TIP: Volg EHBO bijscholing vanaf december samen met een combinatieopleiding van 4 uur op dezelfde dag om in aanmerking te komen voor winteropleiding!

BRANDBLUS

DIEFSTALPREVENTIE

PRIJS LID: € 191 // NIET LID: € 258

PRIJS LID: € 105 // NIET LID: € 142

01 DEC 21

SINT-NIKLAAS

12U00 - 16U00

13 DEC 21

KORTRIJK

12U30 - 16U30

20 DEC 21

ZWIJNAARDE

13U00 - 17U00

17 JAN 22

KORTRIJK

12U30 - 16U30

24 JAN 22

ZWIJNAARDE

12U30 - 16U30

08 FEB 22

SINT-NIKLAAS

12U00 - 16U00

29 MRT 22

ZWIJNAARDE

12U30 - 16U30

08 DEC 21

KORTRIJK

12U30 - 16U30

MANUEEL HANTEREN VAN LASTEN PRIJS LID: € 105 // NIET LID: € 142 06 DEC 21

ZWIJNAARDE

12U30 - 16U30

20 DEC 21

BRUGGE

12U30 - 16U30

11 MRT 22

SINT-NIKLAAS

12U00 - 16U00

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.


W

ER O

EIDIN PL

T IN

G

VEILIGHEIDSGEDRAG BIJ DE BOUWVAKKER PRIJS LID: € 105 // NIET LID: € 142 07 DEC 21

SINT-NIKLAAS

12U00 - 16U00

20 DEC 21

ZWIJNAARDE

12U30 - 16U30

23 DEC 21

KORTRIJK

12U30 - 16U30

31 JAN 22

AALST

13U00 - 17U00

23 FEB 22

SINT-NIKLAAS

12U00 - 16U00

31 MRT 22

KORTRIJK

12U30 - 16U30

REANIMATIETECHNIEKEN EN AED

GEBRUIK VAN PBM’S (PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN) PRIJS LID: € 105 // NIET LID: € 142 03 DEC 21

ZWIJNAARDE

12U30 - 16U30

16 DEC 21

ZWIJNAARDE

12U30 - 16U30

14 FEB 22

ZWIJNAARDE

12U30 - 16U30

24 FEB 22

BRUGGE

12U30 - 16U30

15 MRT 22

BRUGGE

12U30 - 16U30

18 MRT 22

ZWIJNAARDE

12U30 - 16U30

EVACUATIE OP DE WERF

10 DEC 21

BRUGGE

12U30 - 16U30

21 MRT 22

BRUGGE

12U30 - 16U30

ELEKTRISCHE RISICO’S OP DE WERF PRIJS LID: € 105 // NIET LID: € 142 10 DEC 21

AALST

13U00 - 17U00

13 JAN 22

SINT-NIKLAAS

12U00 - 16U00

03 FEB 22

KORTRIJK

12U30 - 16U30

01 MRT 22

ZWIJNAARDE

12U30 - 16U30

10 MRT 22

BRUGGE

12U30 - 16U30

PRIJS LID: € 105 // NIET LID: € 142 14 JAN 22

KORTRIJK

12U30 - 16U30

31 JAN 22

IZEGEM

12U30 - 16U30

08 FEB 22

BRUGGE

12U30 - 16U30

ASBESTHERKENNING

PRIJS LID: € 105 // NIET LID: € 142 26 JAN 22

SINT-NIKLAAS

12U00 - 16U00

17 FEB 22

ZWIJNAARDE

12U30 - 16U30

16 MRT 22

AALST

13U00 - 17U00

18 MRT 22

KORTRIJK

12U30 - 16U30

WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN

KWARTSSTOF

13 DEC 21

ZWIJNAARDE

12U30 - 16U30

27 JAN 22

ZWIJNAARDE

12U30 - 16U30

28 JAN 22

BRUGGE

12U30 - 16U30

22 FEB 22

SINT-NIKLAAS

12U00 - 16U00

07 MRT 22

KORTRIJK

12U30 - 16U30

09 MRT 22

ZWIJNAARDE

12U30 - 16U30

PRIJS LID: € 105 // NIET LID: € 142

PRIJS LID: € 124 // NIET LID: € 167

HEALTH & SAFETY + HAAKSE SLIJPERS PRIJS LID: € 191 // NIET LID: € 258 16 FEB 22

KLEIN ELEKTRISCH MATERIAAL PRIJS LID: € 121 // NIET LID: € 163 15 DEC 21

SINT-NIKLAAS

12U00 - 16U00

03 FEB 22

ZWIJNAARDE

12U30 - 16U30

25 FEB 22

KORTRIJK

12U30 - 16U30

22 MRT 22

KORTRIJK

12U30 - 16U30

24 MRT 22

SINT-NIKLAAS

12U00 - 16U00

#K A LEN DER

PRIJS LID: € 105 // NIET LID: € 142

KORTRIJK

12U30 - 16U30

BRANDBLUS | FRANS

PRIJS LID: € 191 // NIET LID: € 258 11 MRT 22

KORTRIJK

12U30 - 16U30

WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN | POOLS PRIJS LID: € 173 // NIET LID: € 234 27 JAN 22

ZWIJNAARDE

12U30 - 16U30

GEBRUIK VAN PBM’S | POOLS PRIJS LID: € 165 // NIET LID: € 223 08 MRT 22

KORTRIJK

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

12U30 - 16U30

31


MODERNE ALL-IN ONE BEDRIJFSSOFTWARE VOOR UW SECTOR

CUSTOMER CASE: ZOLDERSE DAKPROJECTEN

BOUWBEDRIJF ZOLDERSE DAKPROJECTEN VERGROOT MARGES BETERE ABSOLUTE MARGES DANKZIJ VERHOOGDE EFFICIËNTIE, MEER CONTROLE EN NIEUWE INZICHTEN. Een explosieve groei leidde er toe dat Zolderse Dakprojecten (ZDP) hun bedrijfsprocessen wilden structureren met behulp van een ERP-systeem. Ze kozen voor Microsoft Dynamics 365 Business Central geïmplementeerd door Astena. Om het end-to-end-verhaal kracht bij te zetten, ontwikkelde Astena mobiele toepassingen met Microsoft Power Apps.

“ASTENA BOUWDE AL DRIE APPS BOVENOP DE ERP: TIJDSREGISTRATIE VOOR ARBEIDERS, EEN DIGITALE SERVICE-BON BIJ ONDERHOUD OF HERSTELLINGEN EN EENTJE VOOR OFFERTES IN DE PARTICULIERE MARKT” Bart Verjans, Director Administration en Finance

OOK ZIN IN EEN SUCCESVERHAAL?

SUCCESVERHALEN OP ASTENA.BE

LAAT JE OVERTUIGEN! ai163361347044_NL_Bouwsector_190Bx135Hmm_20211004_DEF.pdf 1 07-10-21 15:31:11

ASTENA | info@astena.be | +32 9 296 31 14

W W W. A S T E N A . B E


17 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30

VEILIG WERKEN OP HOOGTE | MODULE 2

PRIJS LID: € 160 // NIET LID: € 216

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

W

25 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

28 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

30 MRT 21

HAMME

08U30 - 17U00

VEILIG WERKEN OP HOOGTE | MODULE 2 | POOLS

PRIJS LID: € 160 // NIET LID: € 216

01 DEC 21

NAZARETH

08U30 - 17U00

07 DEC 21

BRUGGE

08U30 - 17U00

08 DEC 21

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 17U00

09 DEC 21

HAMME

08U30 - 17U00

13 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 17U00

20 DEC 21

BRUGGE

08U30 - 17U00

23 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 17U00

16 FEB 22

NAZARETH

08U30 - 17U00

11 JAN 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

18 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

12 JAN 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 17U00

18 JAN 22

HAMME

08U30 - 17U00

18 JAN 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

24 JAN 22

NAZARETH

08U30 - 17U00

26 JAN 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

03 FEB 22

NAZARETH

08U30 - 17U00

03 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

07 FEB 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 17U00

11 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

14 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

22 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

23 FEB 22

HAMME

08U30 - 17U00

03 MRT 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 17U00

09 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

10 MRT 22

HAMME

08U30 - 17U00

15 MRT 22

NAZARETH

08U30 - 17U00

17 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

21 MRT 21

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 17U00

31 JAN 22

HAMME

08U30 - 17U00

21 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

29 MRT 22

NAZARETH

08U30 - 17U00

VEILIG WERKEN OP HOOGTE | MODULE 2 | ROEMEENS PRIJS LID: € 160 // NIET LID: € 216

VEILIG WERKEN OP HOOGTE | MODULE 3 PRIJS LID: € 152 // NIET LID: € 206 14 DEC 21

SINT-NIKLAAS

7U30 - 16U00

21 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 17U00

21 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30

31 JAN 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

17 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30

25 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

04 MRT 22

SINT-NIKLAAS

21 MRT 22

AALST

08U30 - 17U00

25 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

7U30 - 16U00

VEILIG WERKEN OP HOOGTE | MODULE 3 | ROEMEENS PRIJS LID: € 152 // NIET LID: € 206 24 MRT 22

ZWIJNAARDE

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

08U00 - 16U30

#K A LEN DER

PRIJS LID: € 217 // NIET LID: € 293

G

VEILIG WERKEN OP HOOGTE - MODULE 1 + MANUEEL HANTEREN VAN LASTEN

ER O

EIDIN PL

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

T IN

33


#K A LEN DER

08U30 - 17U00

07 FEB 22

HAMME

08U30 - 17U00

23 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

W

KORTRIJK

08U30 - 17U00

21 MRT 22

NAZARETH

08U30 - 17U00

30 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

MENTOROPLEIDING

T IN

W

KORTRIJK

11 MRT 22

ER O

EIDIN PL

34

17 JAN 22

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

G

PRIJS LID: € 160 // NIET LID: € 216

G

VEILIG WERKEN OP HOOGTE | MODULE ROLSTELLINGEN (2 + 3)

ER O

EIDIN PL

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

T IN

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

MENTOROPLEIDING VOOR DE BOUW

PRIJS LID: € 187 // NIET LID: € 252 09 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 16U30

25 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

20 DEC 21

BRUGGE

08U30 - 16U30

04 MRT 22

AALST

09U00 - 17U00

20 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 16U30

07 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

20 DEC 21

SINT-NIKLAAS

09U00 - 17U00

08 MRT 22

ZWIJNAARDE

09U00 - 17U00

17 JAN 22

BRUGGE

09U00 - 17U00

14 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

20 JAN 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

18 MRT 22

ZWIJNAARDE

09U00 - 17U00

21 JAN 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

23 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

25 JAN 22

AALST

09U00 - 17U00

30 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

01 FEB 22

ZWIJNAARDE

09U00 - 17U00

31 MRT 22

SINT-NIKLAAS

09U00 - 17U00

01 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

08 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

17 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

18 FEB 22

SINT-NIKLAAS

09U00 - 17U00

22 FEB 22

ZWIJNAARDE

09U00 - 17U00

MENTOROPLEIDING VOOR DE BOUW | FRANS PRIJS LID: € 187 // NIET LID: € 252 15 DEC 21

ZWIJNAARDE

09U00 - 17U00

11 FEB 22

KORTRIJK

09U00 - 17U00

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.


W

ER O

EIDIN PL

MOBIELE WERKTUIGEN

T IN

G

HEFTRUCK | BASIS

SNELOPBOUWKRAAN | HEROPFRISSING

21 + 22 DEC 21

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

16 + 17 DEC 21

ZELE

08U30 - 16U30

12 + 13 JAN 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

17 + 18 JAN 22

ZELE

08U30 - 16U30

24 + 25 JAN 22

SINT-NIKLAAS

08U30 - 16U30

03 + 04 MRT 22

ZELE

08U30 - 16U30

02 + 03 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

14 + 15 MRT 22

ZELE

08U30 - 16U30

17 + 18 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

08 + 09 MRT 22

OOSTAKKER

08U30 - 17U00

17 + 18 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

PRIJS LID: € 723 // NIET LID: € 977

TORENKRAAN/SNELOPBOUWKRAAN | BASIS PRIJS LID: € 1.047 // NIET LID: € 1.413 10 + 11 + 12 JAN 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

24 + 25 + 26 JAN 22 ROESELARE

08U30 - 16U30

PRIJS LID: € 208 // NIET LID: € 281

07 + 08 + 09 FEB 22 BRUGGE

08U30 - 16U30

06 DEC 21

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

21 + 22 + 23 FEB 22

08U30 - 16U30

20 DEC 21

BRUGGE

08U30 - 16U30

07 + 08 + 09 MRT 22 BRUGGE

08U30 - 16U30

14 JAN 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

21 + 22 + 23 MRT 22 ROESELARE

08U30 - 16U30

18 JAN 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

24 JAN 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

02 FEB 22

OOSTAKKER

08U30 - 16U30

09 FEB 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

12 + 13 JAN 22

ROESELARE

08U30 - 16U30

22 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

31 JAN + 1 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

ROESELARE

08U30 - 17U00

HEFTRUCK | HEROPFRISSING

ROESELARE

TORENKRAAN/SNELOPBOUWKRAAN | HEROPFRISSING PRIJS LID: € 723 // NIET LID: € 977

10 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

14 + 15 FEB 22

24 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

14 + 15 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

25 MRT 22

OOSTAKKER

08U30 - 17U00

28 + 29 MRT 22

ROESELARE

08U30 - 16U30

HOOGWERKER | BASIS

SNELOPBOUWKRAAN | BASIS

PRIJS LID: € 458 // NIET LID: € 618

PRIJS LID: € 1.047 // NIET LID: € 1.413 13, 14 + 15 DEC 21

ZELE

08U30 - 16U30

19, 20 + 21 JAN 22

ZELE

08U30 - 16U30

28 FEB + 1, 2 MRT 22 ZELE

08U30 - 16U30

16, 17 + 18 MRT 22

08U30 - 16U30

ZELE

09 + 10 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 16U30

16 + 17 DEC 21

SINT-NIKLAAS

08U30 - 17U00

10 + 11 JAN 22

OOSTAKKER

08U30 - 16U30

12 + 13 JAN 22

BRUGGE

08U00 - 16U00

31 JAN + 01 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

23 + 24 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

28 FEB + 01 MRT 22

SINT-NIKLAAS

08U30 - 16U30

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

#K A LEN DER

PRIJS LID: € 414 // NIET LID: € 558

35


OOSTAKKER

08U30 - 16U30

10 + 11 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

22 + 23 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

W

G

07 + 08 MRT 22

ER O

EIDIN PL

MOBIELE WERKTUIGEN

T IN

ROLBRUGBESTUURDER | BASIS PRIJS LID: € 464 // NIET LID: € 627 26 + 27 JAN 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

24 + 25 MRT 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

HOOGWERKER | HEROPFRISSING

#K A LEN DER

PRIJS LID: € 250 // NIET LID: € 338 14 DEC 21

BRUGGE

08U30 - 16U30

18 JAN 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

26 JAN 22

OOSTAKKER

08U30 - 16U30

10 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

15 FEB 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

25 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

04 MRT 22

OOSTAKKER

08U30 - 16U30

14 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

22 MRT 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

28 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

AUTOLAADKRAAN | BASIS 25 + 27 JAN 22

KORTRIJK

OPLEIDING BOUWPLAATSMACHINIST verschillende combinaties mogelijk:

HEFTRUCK, HOOGWERKER EN VERREIKER (MET ERVARING)

PRIJS LID: € 650 // NIET LID: € 878 10 + 11 JAN 22

WAREGEM

08U00 - 16U00

HEFTRUCK, HOOGWERKER EN VERREIKER (ZONDER ERVARING)

PRIJS LID: € 438 // NIET LID: € 591

36

NIEUW!

08U30 - 16U30

PRIJS LID: € 650 // NIET LID: € 878 06 + 07 DEC 21

SINT-NIKLAAS

08U00 - 16U00

AUTOLAADKRAAN | HEROPFRISSING PRIJS LID: € 295 // NIET LID: € 398 06 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 16U30

21 JAN 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

07 FEB 22

BRUGGE

23 FEB 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

15 MRT 22

KORTRIJK

31 MRT 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

08U30 - 16U30

08U30 - 16U30

AANSLAAN VAN LASTEN - RIGGER | HEROPFRISSING (IS006)

ROTERENDE VERREIKER EN AANSLAAN VAN KRITIEKE LASTEN (MET ERVARING) PRIJS LID: € 650 // NIET LID: € 878 07 + 08 MRT 22

WAREGEM

08U00 - 16U00

ROTERENDE VERREIKER EN AANSLAAN VAN KRITIEKE LASTEN: (ZONDER ERVARING): PRIJS LID: € 793 // NIET LID: € 1.071 17, 18 + 19 JAN 22

SINT-NIKLAAS

08U00 - 16U00

PRIJS LID: € 378 // NIET LID: € 510 01 DEC 21

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U00 - 16U00

25 FEB 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

MEER INFO: WWW.OPLEIDINGINDEBOUW.BE


W

ER O

EIDIN PL

MOBIELE WERKTUIGEN

T IN

G

ROLBRUGBESTUURDER | HEROPFRISSING

ROTERENDE VERREIKER | HEROPFRISSING

18 JAN 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

20 JAN 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

11 MRT 22

BRUGGE

07 FEB 22

KORTRIJK

02 MRT 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

21 MRT 22

BRUGGE

PRIJS LID: € 232 // NIET LID: € 313

08U30 - 16U30

MINI-GRAVER | BASIS

PRIJS LID: € 559 // NIET LID: € 755 25 + 26 JAN 21

BRUGGE

08U30 - 16U30

31 MRT 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

PRIJS LID: € 397 // NIET LID: € 536 28 JAN 22

OOSTAKKER

08U30 - 16U30

17 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

09 MRT 22

OOSTAKKER

08U30 - 16U30

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

PRIJS LID: € 327 // NIET LID: € 441

08U30 - 16U30

PRIJS LID: € 582 // NIET LID: € 768

PRIJS LID: € 295 // NIET LID: € 398 09 MRT 22

BRUGGE

BRUGGE

22 + 23 MRT 22

BRUGGE

37

KNIKLADER | HEROPFRISSING 24 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

08U30 - 16U30

PRIJS LID: € 590 // NIET LID: € 797 KORTRIJK

08U30 - 16U30

PRIJS LID: € 582 // NIET LID: € 768

ROTERENDE VERREIKER | BASIS 20 + 21 JAN 22

08U30 - 16U30

KNIKLADER | BASIS

PRIJS LID: € 295 // NIET LID: € 398 BRUGGE

08U30 - 16U30

MOBIELE KRAAN | HEROPFRISSING

BULLDOZER | HEROPFRISSING 09 FEB 22

08U30 - 16U30

PRIJS LID: € 295 // NIET LID: € 398

BULLDOZER | BASIS

BRUGGE

BRUGGE

STEEKBULL | HEROPFRISSING

10 + 11 MRT 22

STARRE VERREIKER | HEROPFRISSING

07 + 08 FEB 22

PRIJS LID: € 582 // NIET LID: € 768

#K A LEN DER

PRIJS LID: € 561 // NIET LID: € 757

SINT-NIKLAAS

08U30 - 16U30

PRIJS LID: € 723 // NIET LID: € 977

STARRE VERREIKER | BASIS

23 MRT 22

08U30 - 16U30

STEEKBULL | BASIS 07 + 08 MRT 22

MINI-GRAVER | HEROPFRISSING

03 + 04 FEB 22

PRIJS LID: € 327 // NIET LID: € 441

08U30 - 16U30

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

08U30 - 16U30


Een vraag over isolatie tijdens een renovatie?

Tijdens een renovatie zijn er altijd situaties die extra vragen oproepen. Om een antwoord te bieden op deze vragen en een duidelijk zicht te geven op enkele praktijkcases en valkuilen, bieden we nieuwe renovatietrainingen voor daken aan.

Schrijf je hier in en volg onze nieuwe renovatieopleidingen opleidingen.recticelinsulation.be


W

ER O

EIDIN PL

BA4 & BA5

T IN

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

G

BA4 | GEWAARSCHUWD PERSOON

BA5 | VAKBEKWAMEN

09 DEC 21

ZWIJNAARDE/ONLINE09U00 - 16U00

16 DEC 21

ZWIJNAARDE/ONLINE 09U00 - 16U00

15 DEC 21

ZWIJNAARDE

09U00 - 16U00

25 JAN 22

BRUGGE

09U00 - 16U00

13 JAN 22

SINT-NIKLAAS

09U00 - 16U00

17 FEB 22

SINT-NIKLAAS

09U00 - 16U00

21 JAN 22

ONLINE

09U00 - 16U00

17 MRT 22

ZWIJNAARDE/ONLINE 09U00 - 16U00

28 JAN 22

BRUGGE

09U00 - 16U00

17 FEB 22

KORTRIJK/ ONLINE

09U00 - 16U00

23 FEB 22

ZWIJNAARDE

09U00 - 16U00

10 MRT 22

SINT-NIKLAAS

09U00 - 16U00

16 MRT 22

KORTRIJK/ ONLINE

09U00 - 16U00

22 MRT 22

AALST

09U00 - 16U00

PRIJS LID: € 201 // NIET LID: € 271

PRIJS LID: € 201 // NIET LID: € 271

Veilig werken op hoogte: een topprioriteit 20% van alle dodelijke ongelukken in de bouwsector is te wijten aan onveilig werken op hoogte. Valincidenten blijven daarmee een van de voornaamste oorzaken van ernstige arbeidsongevallen. Daarbij staat niet alleen de gezondheid van uw medewerkers op het spel, als werkgever bent u ook aansprakelijk voor arbeidsongevallen. Kortom, het valgevaar op een werf beperken is cruciaal. Stap 1

Breng de risico’s in kaart Met een risicoanalyse inventariseert u de potentiële gevaren op een werf: welke activiteiten voeren medewerkers uit, in welke omstandigheden, met welke arbeidsmiddelen … Zo krijgt u zicht op alle dreigingen waarmee werknemers in aanraking komen.

Stap 2

Stap 3

Neem gepaste preventiemaatregelen

Neem ook tijdens de werkzaamheden veiligheid in acht

Op basis van de risicoanalyse past u de nodige preventiemaatregelen toe. Die verminderen de risico’s tot het minimum.

Preventiemaatregelen nemen het valrisico nooit helemaal weg. Volg daarom ook tijdens de activiteiten de veiligheid op de werf op. Stel bijvoorbeeld een bevoegd persoon aan die over de veiligheid waakt en daar de nodige maatregelen voor formuleert.

� Gepaste arbeidsmiddelen: gebruik een stelling, trappentoren, (rol)steiger, hoogwerker … om werkzaamheden uit te voeren. • Collectieve beschermingsmiddelen: dicht bijvoorbeeld vloeropeningen met voldoende draagkrachtige platen en voorzie vangnetten bij dakwerken. • Organisatorische maatregelen: formuleer heldere instructies en voorzie opleidingen op maat. • Persoonlijke beschermingsmiddelen: denk aan een valharnas.

www.mensura.be ︱ Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk V.Z.W. ︱ Regio Oost-West Vlaanderen:

t

Op Mensura kunt u bouwen Elke werf is anders. Een kant-en-klare oplossing bestaat dan ook niet. Bovendien vraagt veiligheid een voortdurende inspanning. De experts van Mensura ondersteunen u in elke fase: van het opsporen van de risico’s over doeltreffende preventiemaatregelen nemen tot de juiste werkmethode implementeren. Neem vrijblijvend contact op via gent@mensura.be of +32 32 9 244 54 42. Meer tips over arbeidsveiligheid vindt u op www.mensura.be

+32 9 244 54 42 e gent@mensura.be


SEMINARIECENTRUM

HUIS VAN DE BOUW Zaal boeken? Check de website!

AALST

 SINT-NIKLAAS  ZWIJNAARDE www.huisvandebouw.be

Advertentie opleidingsmagazine 2021.indd 1

6/07/2021 9:36:06

YOUR SAFETY, OUR MISSION PREVENTIEADVISEURS

BRANDBEVEILIGING & EHBO

OPLEIDINGEN

MILIEU

+32 56 42 40 42 / info@oragroup.be

www.oragroup.be


W

G

EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVALLEN

ER O

EIDIN PL

NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID BEROEPSCHAUFFEURS

T IN

ONGEVALLEN MET BRAND

PRIJS LID: € 347 // NIET LID: € 468

02 DEC 21

BRUGGE

08U30 - 16U30

13 JAN 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 15U30

26 JAN 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

14 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

16 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

UITZONDERLIJK VERVOER PRIJS LID: € 160 // NIET LID: € 216

01 DEC 21

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

17 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

14 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

VEILIG VERVOER VAN GOEDEREN (LADINGZEKERHEID) PRIJS LID: € 160 // NIET LID: € 216 01 DEC 21

BRUGGE

08U30 - 16U30

02 DEC 21

SINT-NIKLAAS

07U30 - 15U30

16 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 16U30

19 JAN 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

31 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

24 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

18 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

22 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

31 MRT 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 15U30

04 MRT 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 15U30

22 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

EHBO BIJSCHOLING EN BRANDBLUS PRIJS LID: € 293 // NIET LID: € 395 21 JAN 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

30 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

EHBO NIJVERHEIDSHELPER PRIJS LID: € 249 // NIET LID: € 336 07 + 08 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

ERGONOMIE

PRIJS LID: € 160 // NIET LID: € 216 24 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

10 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

41

RIJ- EN RUSTTIJDEN EN VERVOERSDOCUMENTEN PRIJS LID: € 160 // NIET LID: € 216 10 DEC 21

SINT-NIKLAAS

07U30 - 15U30

20 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 16U30

11 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

11 FEB 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 15U30

11 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

24 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

15 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

#K A LEN DER

PRIJS LID: € 160 // NIET LID: € 216


W

DODE HOEK EN MANOEVREERSCHADES 14 DEC 21

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

15 DEC 21

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

18 JAN 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 15U30

13 JAN 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

10 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

08 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

28 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

07 MRT 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 15U30

29 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

RIJ- EN RUSTTIJDEN EN VERVOERSDOCUMENTEN - ZATERDAG #K A LEN DER

G

RIJ- EN RUSTTIJDEN EN GEBRUIK DIGITALE EN ANALOGE TACHOGRAAF PRIJS LID: € 160 // NIET LID: € 216

PRIJS LID: € 226 // NIET LID: € 305 12 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

VEILIGHEIDSSENSIBILISERING PRIJS LID: € 160 // NIET LID: € 216

42

ER O

EIDIN PL

NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID BEROEPSCHAUFFEURS

T IN

13 DEC 21

SINT-NIKLAAS

07U30 - 15U30

19 JAN 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

18 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

14 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

29 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

PRIJS LID: € 160 // NIET LID: € 216

UPDATE WEGCODE EN ONGEVALSAANGIFTE PRIJS LID: € 160 // NIET LID: € 216 03 DEC 21

BRUGGE

08U30 - 16U30

20 DEC 21

SINT-NIKLAAS

07U30 - 15U30

19 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

01 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

23 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

17 MRT 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 15U30

31 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

GEVAREN IN HET VERKEER PRIJS LID: € 160 // NIET LID: € 216 13 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

24 JAN 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

10 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

21 MRT 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 15U30

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.


W

ER O

EIDIN PL

T IN

G

PRIJS LID: € 669 // NIET LID: € 903 14 + 15 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 16U30

14 + 16 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 16U30

17, 19 + 20 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

25 + 26 JAN 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

25 + 27 JAN 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

ECONOMISCH EN DEFENSIEF RIJDEN | ZATERDAG PRIJS LID: € 669 // NIET LID: € 903 22 JAN + 05 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

22 JAN + 19 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

ACTUALISERING

PRIJS LID: € 179 // NIET LID: € 242

31 JAN +02, 03 FEB 22 ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

13 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 16U30

15 + 16 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

26 JAN 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 15U30

15 + 17 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

07 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

28 FEB+02, 03 MRT 22 ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

15 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

15 + 16 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

15 + 17 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 16U00

21, 23 + 24 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 16U30

VERVOER VAN ADR GOEDEREN ONDER DE VRIJSTELLING PRIJS LID: € 160 // NIET LID: € 216 09 FEB 22

ECONOMISCH EN DEFENSIEF RIJDEN | 1 DAAGSE

BRUGGE

08U30 - 16U30

#K A LEN DER

ECONOMISCH EN DEFENSIEF RIJDEN

43

PRIJS LID: € 473 // NIET LID: € 638 18 JAN 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

24 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

18 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.


#K A LEN DER

PRIJS LID: € 145 // NIET LID: € 196

44

20 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 17U00

14 JAN 22

MERELBEKE

08U30 - 17U00

19 JAN 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

21 JAN 22

MERELBEKE

08U30 - 17U00

03 FEB 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 16U00

15 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

25 FEB 22

MERELBEKE

08U30 - 17U00

23 MRT 22

ZWIJNAARDE/ONLINE 08U30 - 17U00

31 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

G

ASBESTVERWIJDERING EENVOUDIGE HANDELINGEN | BEGINNERS

W

ER O

EIDIN PL

ASBESTVERWIJDERING

T IN

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

10 MRT 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 16U00

15 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

21 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

25 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

31 MRT 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 16U00

ASBESTVERWIJDERING EENVOUDIGE HANDELINGEN | MET PRAKTIJK

PRIJS LID: € 220 // NIET LID: € 297 02 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 17U00

24 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

ASBESTVERWIJDERING EENVOUDIGE HANDELINGEN | HERHALING

ASBESTVERWIJDERING EENVOUDIGE HANDELINGEN | FRANS

01 DEC 21

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

07 MRT 22

06 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 17U00

10 DEC 21

ZWIJNAARDE/ONLINE 08U30 - 17U00

15 DEC 21

BRUGGE

08U30 - 17U00

PRIJS LID: € 145 // NIET LID: € 196

17 DEC 21

SINT-NIKLAAS

07U30 - 16U00

14 DEC 21

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

10 JAN 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

27 JAN 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 16U00

18 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

11 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

25 JAN 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 16U00

26 JAN 22

ZWIJNAARDE/ONLINE 08U30 - 17U00

27 JAN 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

03 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

07 FEB 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

10 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

11 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

17 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

21 FEB 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 16U00

23 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

03 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

09 MRT 22

VEURNE

08U30 - 17U00

PRIJS LID: € 145 // NIET LID: € 196

PRIJS LID: € 145 // NIET LID: € 196 KORTRIJK

08U30 - 17U00

ASBESTVERWIJDERING EENVOUDIGE HANDELINGEN | POOLS

ASBESTVERWIJDERING EENVOUDIGE HANDELINGEN | ROEMEENS PRIJS LID: € 145 // NIET LID: € 196 08 DEC 21

SINT-NIKLAAS

07U30 - 16U00

17 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

16 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

ASBESTVERWIJDERING EENVOUDIGE HANDELINGEN VOOR NUTSVOORZIENINGSBEDRIJVEN EN BEDRIJVEN DIE GRAAF- EN INFRASTRUCTUURWERKEN UITVOEREN. PRIJS LID: € 250 // NIET LID: € 338 14 JAN 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00


ASBESTVERWIJDERING DAKEN | BEGINNERS

ASBESTVERWIJDERING DAKEN | MET PRAKTIJK

14 DEC 21

BRUGGE

08U30 - 17U00

08 DEC 21

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

20 JAN 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

14 JAN 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

02 FEB 22

VEURNE

08U30 - 17U00

10 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

21 FEB 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

08 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

22 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

ASBESTVERWIJDERING DAKEN | HERHALING

PRIJS LID: € 145 // NIET LID: € 196 02 DEC 21

BRUGGE

08U30 - 17U00

03 DEC 21

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

08 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 17U00

23 DEC 21

KORTRIJK

08U30 - 17U00

13 JAN 22

ZWIJNAARDE/ONLINE 08U30 - 17U00

17 JAN 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 16U00

18 JAN 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

28 JAN 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 16U00

04 FEB 22

MERELBEKE

08U30 - 17U00

14 FEB 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

16 FEB 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 16U00

02 MRT 22

ZWIJNAARDE/ONLINE 08U30 - 17U00

11 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

17 MRT 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

18 MRT 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 16U00

28 MRT 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

28 MRT 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

PRIJS LID: € 220 // NIET LID: € 297

ASBEST VOOR ERKENDE ASBESTVERWIJDERAARS HERHALING ARBEIDERS

PRIJS LID: € 280 // NIET LID: € 378 27 JAN 22

ZWIJNAARDE

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

08U00 - 16U30 #K A LEN DER

PRIJS LID: € 145 // NIET LID: € 196

45


VEILIGHEID

BOUWTECHNIEK

MANAGEMENT

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

December CENTRALE VERWARMING - MODULAIR MODULE 5 | WARMTEGENERATOREN LID: € 113 // NIET-LID: € 153 01 DEC 21 - ONLINE 18U00 - 21U00 WEGSIGNALISATIE - WERFVERANTWOORDELIJKEN/LEIDINGGEVENDEN LID: € 139 // NIET-LID: € 187 01 DEC 21 - ZWIJNAARDE 08U00 - 12U00

#K A LEN DER

STARTEN MET LEAN IN DE BOUWSECTOR LID: € 553 // NIET-LID: € 747 01, 08 + 15 DEC 21 - ZWIJNAARDE 09U00 - 16U00

46

VAN BOUWPROJECT TOT ONWIKKELING - MODULAIR MODULE 4 | HET VLAAMS WONINGHUURDECREET LID: € 118 // NIET-LID: € 159 02 DEC 21 - ONLINE/OVL 18U00 - 21U00 CMK LID: € 133 // NIET-LID: € 180 02 DEC 21 - ZWIJNAARDE 09U00 - 12U00 DAMPDICHT OF DAMPOPEN LID: € 128 // NIET-LID: € 173 06 DEC 21 - ZWIJNAARDE/ONLINE 18U00 - 21U00 BOUWRECHT - MODULAIR MODULE 4 - PRIVATE BOUWWERKEN | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER LID: € 118 // NIET-LID: € 159 06 DEC 21 - ZWIJNAARDE/ONLINE 18U00 - 21U00 CENTRALE VERWARMING MODULAIR MODULE 6 | THERMISCHE ZONNEPANELEN LID: € 113 // NIET-LID: € 153 07 DEC 21 - ONLINE 18U00 - 21U00 PLANLEZEN: INITIATIE LID: € 209 // NIET-LID: € 282 07 DEC 21 SINT-NIKLAAS 09U00 - 16U00

IT

Winteropleidingen

WERFLEIDER - MODULAIR MODULE 2 | KOSTPRIJSBEREKENING WERFOPVOLGING - PLANNING LID: € 243 // NIET-LID: € 328 07 + 14 DEC 21 - ZWIJNAARDE 18U00 - 21U00 VAN COLLEGA NAAR PLOEGBAAS LID: € 398 // NIET-LID: € 537 07 + 08 DEC 21 - ZWIJNAARDE 08U30 - 16U30 SKETCHUP - BASIS LID: € 375 // NIET-LID: € 506 07 + 08 DEC 21 - ZWIJNAARDE/ONLINE 09U00 - 16U00 ONDERHANDELEN IN DE BOUWSECTOR LID: € 201 // NIET-LID: € 271 07 DEC 21 - KORTRIJK 09U00 - 17U00 SOCIALE INSPECTIE LID: € 118 // NIET-LID: € 159 07 DEC 21 - BRUGGE 14U00 - 17U00 WERKEN MET ONDERAANNEMERS: CONTRACTUELE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN VAN A TOT Z MODULE 4 | ONDERAANNEMING IN HET KADER VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN LID: € 112 // NIET-LID: € 151 08 DEC 21 - SINT-NIKLAAS 09U30 - 12U30 E-TENDERING EN E-PROCUREMENT VOOR BOUWPROFESSIONALS LID: € 105 // NIET-LID: € 142 09 DEC 21 - ONLINE 13U00 - 16U00 EEN GOED DEBITEURENBELEID, EEN MUST! LID: € 173 // NIET-LID: € 234 09 + 16 DEC 21 - ZWIJNAARDE 18U30 - 21U30 CENTRALE VERWARMING - MODULAIR MODULE 11 | CIRCULATIEPOMPEN LID: € 113 // NIET-LID: € 153 09 DEC 21 - KORTRIJK 18U00 - 21U00 REGENWATER EN INFILTRATIE LID: € 128 // NIET-LID: € 173 09 DEC 21 - ONLINE 08U30 - 12U30

PLANNING VOOR KMO BOUWBEDRIJVEN LID: € 132 // NIET-LID: € 179 10 DEC 21 - ZWIJNAARDE 09U00 - 16U00 EXCEL - MODULAIR MODULE 4 | WERKEN MET DRAAITABELLEN EN GRAFIEKEN LID: € 118 // NIET-LID: € 159 13 DEC 21 - ONLINE 18U00 - 21U00 RENOVATIE OF CIRCULAIR BOUWEN LID: € 128 // NIET-LID: € 173 13 DEC 21 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 WEGSIGNALISATIE - UITVOERENDEN LID: € 194 // NIET-LID: € 262 13 DEC 21 - KORTRIJK 09U00 - 17U00 CENTRALE VERWARMING - MODULAIR MODULE 12 | EXPANSIEVATEN LID: € 113 // NIET-LID: € 153 14 DEC 21 - KORTRIJK 18U00 - 21U00 CENTRALE VERWARMING - MODULAIR MODULE 7 | WARMTEPOMPEN LID: € 113 // NIET-LID: € 153 15 DEC 21 - ONLINE 18U00 - 21U00

Januari WERFLEIDER - MODULAIR MODULE 3 | LEIDDINGGEVEN OP DE WERF - BASIS LID: € 544 // NIET-LID: € 734 11, 18 + 25 JAN 22 - ZWIJNAARDE 09U00 - 17U00 CENTRALE VERWARMING - MODULAIR MODULE 8 | WARMTEVERLIESBEREKENING LID: € 280 // NIET-LID: € 387 12, 19 + 26 JAN 22 - ONLINE 18U00 - 21U00 GRONDVERZET: UITGEGRAVEN BODEM LID: € 109 // NIET-LID: € 147 17 JAN 22 - ONLINE 18U00 - 21U00

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.


BOUWTECHNIEK

MANAGEMENT

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

DE ROL VAN LEIDINGGEVENDEN IN HET ALCOHOL, MEDICATIE EN DRUGSBELEID LID: € 105 // NIET-LID: € 142 18 JAN 22 - ZWIJNAARDE 08U30 - 12U30 TECHNISCH FRANS VOOR DE BOUWSECTOR LID: € 499 // NIET-LID: € 673 18, 25 JAN + 01, 08, 15, 22 FEB + 08, 15, 22, 29 MRT + 19, 26 APR 22 - ONLINE 10U00 - 12U00 TECHNISCH FRANS VOOR DE BOUWSECTOR LID: € 499 // NIET-LID: € 673 18, 25 JAN + 01, 08, 15, 22 FEB + 08, 15, 22, 29 MRT + 19, 26 APR 22 - ONLINE 13U00 - 15U00 ONDERBOUWD CALCULEREN MET C-PRO LID: € 357 // NIET-LID: € 482 19, 26 JAN + 02, 09 FEB 22 - KORTRIJK/ ONLINE 17U00 - 20U00 GRAAFSCHADE VOORKOMEN LID: € 112 // NIET-LID: € 152 20 JAN 22 - ZWIJNAARDE/ONLINE 09U00 - 12U00 STANDAARDBESTEK 250 LID: € 551 // NIET-LID: € 744 20, 27 JAN + 03, 10, 17, 24 FEB + 03, 10 MRT 22 - ZWIJNAARDE 18U00 - 21U00 KOSTPRIJSBEREKENING VOOR DE BOUWSECTOR LID: € 515 // NIET-LID: € 695 20, 27 JAN + 03, 10, 17, 24 FEB + 03 MRT 22 - ZWIJNAARDE 18U00 - 21U00 TECHNISCH FRANS VOOR DE BOUWSECTOR LID: € 499 // NIET-LID: € 673 20, 27 JAN + 03, 10, 17, 24 FEB + 10, 17, 24, 31 MRT + 21, 28 APR 22 - ONLINE 10U00 - 12U00 WEGSIGNALISATIE - WERFVERANTWOORDELIJKEN/LEIDINGGEVENDEN LID: € 139 // NIET-LID: € 187 20 JAN 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 22U00

IT

Winteropleidingen

BOUWRECHT - MODULAIR MODULE 5 - OVERHEIDSOPDRACHTEN | INDIENEN VAN EEN OFFERTE VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT LID: € 118 // NIET-LID: € 159 24 JAN 22 - ZWIJNAARDE/ONLINE 18U00 - 21U00 CORRECT FACTUREREN IN DE BOUW LID: € 232 // NIET-LID: € 313 24, 31 JAN + 7 FEB 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U30 - 21U30 VAN BOUWPROJECT TOT ONWIKKELING - MODULAIR MODULE 1 | DE VOORBEREIDENDE FASE LID: € 208 // NIET-LID: € 281 25 JAN + 01 FEB 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 VOOROPLEIDING ASBESTDESKUNDIGEN INVENTARISATIE - BASISKENNIS LID: € 494 // NIET-LID: € 667 25 JAN + 1, 8 FEB 22 - KORTRIJK/ONLINE 09U00 - 17U00 BEVOEGD PERSOON COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN - COLLECTIEVE VALBEVEILIGING - LEUNINGEN KLASSE A, B & C EN VERTICALE VANGNETTEN LID: € 236 // NIET-LID: € 319 26 JAN 22 - SINT-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 17U00 SKETCHUP - GEVORDERDEN LID: € 196 // NIET-LID: € 265 26 JAN 22 - ONLINE 09U00 - 16U00 BEVOEGD PERSOON COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN - COLLECTIEVE VALBEVEILIGING -LEUNINGEN EN VERTICALE VANGNETTEN BIJ DAKWERKEN LID: € 236 // NIET-LID: € 319 27 JAN 22 - SINT-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 17U00 ASSERTIEVE COMMUNICATIE LID: € 201 // NIET-LID: € 271 27 JAN 22 - SINT-NIKLAAS 09U00 - 17U00 BIM - MODULE 1 LID: € 120 // NIET-LID: € 162 27 JAN 22 - ZWIJNAARDE 09U00 - 12U00

AFVOER VAN HEMEL EN AFVALWATER LID: € 128 // NIET-LID: € 173 27 JAN 2022 KORTRIJK/ONLINE 09U00 16U00 PREVENTIEADVISEUR NIVEAU III LID: € 792 // NIET-LID: € 1.069 27 JAN + 2, 11, 18, 25 FEB 22 EXAMEN OP 11 MRT 22 - KORTRIJK 09U00 - 17U00 SKETCHUP - BASIS LID: € 375 // NIET-LID: € 506 27 JAN + 03 FEB 22 - KORTRIJK/ONLINE 09U00 - 16U00 BEVOEGD PERSOON COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN COLLECTIEVE VALBEVEILIGING HORIZONTALE VANGNETTEN LID: € 236 // NIET-LID: € 319 28 JAN 22 - SINT-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 17U00 BOUWRECHT - MODULAIR MODULE 6 - OVERHEIDSOPDRACHTEN | OPENEN EN ONDERZOEK VAN DE OFFERTES LID: € 118 // NIET-LID: € 159 31 JAN 22 - ZWIJNAARDE/ONLINE 18U00 - 21U00 ADVIESVAARDIGHEDEN VOOR PREVENTIEADVISEURS LID: € 173 // NIET-LID: € 234 31 JAN 22 - KORTRIJK 18U00 - 22U00

Februari WERFLEIDER - MODULAIR MODULE 4 | VEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS LID: € 112 // NIET-LID: € 151 01 FEB 22 - ZWIJNAARDE 18U00 - 21U00 CENTRALE VERWARMING MODULAIR MODULE 9 | ONTWERP EN DIMENSIONERING VAN WARMTEAFGIFTESYSTEMEN LID: € 280 // NIET-LID: € 387 02, 09 + 16 FEB 22 - ONLINE 18U00 - 21U00

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

#K A LEN DER

VEILIGHEID

47


VEILIGHEID

BOUWTECHNIEK

MANAGEMENT

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

WERKEN MET ONDERAANNEMERS: WERFMELDING, INHOUDINGSPLICHT EN HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID LID: € 118 // NIET-LID: € 159 02 FEB 22 - KORTRIJK 18U00 - 21U00 EXCEL - MODULAIR MODULE 1 | KENNISMAKING LID: € 118 // NIET-LID: € 159 03 FEB 22 - ONLINE 18U00 - 21U00 BIM - MODULE 2 LID: € 120 // NIET-LID: € 162 03 FEB 22 - ZWIJNAARDE 13U30 - 16U30

#K A LEN DER

LEREN VERKOPEN ALS NIET-VERKOPER LID: € 391 // NIET-LID: € 527 03 + 10 FEB 22 - KORTRIJK 09U00 - 16U30

48

RENOVATIE OF CIRCULAIR BOUWEN LID: € 128 // NIET-LID: € 173 04 FEB 22 - ZWIJNAARDE/ONLINE 18U00 - 21U00 BOUWRECHT - MODULAIR MODULE 7 - OVERHEIDSOPDRACHTEN | UITVOERING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT - DEEL I LID: € 118 // NIET-LID: € 159 07 FEB 22 - ZWIJNAARDE/ONLINE 18U00 - 21U00 SOCIALE INSPECTIE LID: € 118 // NIET-LID: € 159 08 FEB 22 - SINT-NIKLAAS 14U00 - 17U00 WERFLEIDER - MODULAIR MODULE 5 | MILIEUASPECTEN IN DE BOUW LID: € 128 // NIET-LID: € 173 08 FEB 22 - ZWIJNAARDE 18U00 - 21U00 BEVOEGD PERSOON COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN COLLECTIEVE VALBEVEILIGING LEUNINGEN KLASSE A, B & C EN VERTICALE VANGNETTEN LID: € 236 // NIET-LID: € 319 08 FEB 22 - MENEN 08U30 - 17U00

IT

Winteropleidingen

GRONDVERZET: UITGEGRAVEN BODEM LID: € 109 // NIET-LID: € 147 08 FEB 22 - BRUGGE 09U00 - 12U00 PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANVANG VAN WERKEN LID: € 161 // NIET-LID: € 217 08 FEB 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 VAN BOUWPROJECT TOT ONWIKKELING - MODULAIR MODULE 2 | DE BOUWFASE LID: € 118 // NIET-LID: € 159 08 FEB 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 EXCEL - MODULAIR MODULE 2 | WERKEN MET DYNAMISCHE TABELLEN LID: € 118 // NIET-LID: € 159 10 FEB 22 - ONLINE 18U00 - 21U00 BIM - MODULE 3 LID: € 120 // NIET-LID: € 162 10 FEB 22 - ZWIJNAARDE 09U00 - 12U00 WEGSIGNALISATIE - UITVOERENDEN LID: € 194 // NIET-LID: € 262 11 FEB 22 - ZWIJNAARDE 09U00 - 17U00 LEIDDINGGEVEN OP DE WERF - BASIS LID: € 544 // NIET-LID: € 734 11, 18 + 25 FEB 22 - KORTRIJK 09U00 - 17U00 BOUWRECHT - MODULAIR MODULE 8 - OVERHEIDSOPDRACHTEN | UITVOERING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT - DEEL II LID: € 118 // NIET-LID: € 159 14 FEB 22 - ZWIJNAARDE/ONLINE 18U00 - 21U00 SCHIJNZELFSTANDIGHEID, TERBESCHIKKINGSTELLING VAN PERSONEEL EN WERKEN MET BUITENLANDSE ONDERAANNEMERS LID: € 118 // NIET-LID: € 159 14 FEB 22 - BRUGGE 09U00 - 12U30 STRESS DE BAAS ZIJN LID: € 105 // NIET-LID: € 142 15 FEB 22 - ZWIJNAARDE 13U30 - 16U30

MS PROJECT - BASIS LID: € 338 // NIET-LID: € 456 04 + 11 FEB 22 - SINT-NIKLAAS 09U00 - 16U00 DAMPDICHT OF DAMPOPEN LID: € 128 // NIET-LID: € 173 15 FEB 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 WERFLEIDER - MODULAIR MODULE 6 | BOUWRECHT OVERHEIDSOPDRACHTEN LID: € 112 // NIET-LID: € 151 15 FEB 22 - ZWIJNAARDE 18U00 - 21U00 VAN BOUWPROJECT TOT ONWIKKELING - MODULAIR MODULE 3 | DE WET BREYNE LID: € 118 // NIET-LID: € 159 15 FEB 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 WERKEN OP HOOGTE MET PBM’S VALBEVEILIGING LID: € 236 // NIET-LID: € 319 15 FEB 22 - MENEN 08U30 - 17U00 GLASPLAATSER - AFKITTECHNIEKEN LID: € 173 // NIET-LID: € 234 16 FEB 22 - KORTRIJK 08U30 - 17U00 EXCEL - MODULAIR MODULE 3 | WERKEN MET FORMULES EN FUNCTIES LID: € 164 // NIET-LID: € 221 17 & 24 FEB 22 - ONLINE 18U00 - 21U00 ASBESTWETGEVING VOOR WERKVOORBEREIDERS EN WERFLEIDERS LID: € 152 // NIET-LID: € 206 17 FEB 22 - KORTRIJK/ONLINE 08U30 - 16U30 VEILIGHEID VOOR NIEUWE SECTORINTREDERS LID: € 126 // NIET-LID: € 170 18 FEB 22 - ZWIJNAARDE 08U00 - 16U30 WEGSIGNALISATIE - WERFVERANTWOORDELIJKEN/LEIDINGGEVENDEN LID: € 139 // NIET-LID: € 187 18 FEB 22 - SINT-NIKLAAS 07U30 - 11U30

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.


BOUWTECHNIEK

MANAGEMENT

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

IT

Winteropleidingen

AUTOCAD 2D - BASIS LID: € 622 // NIET-LID: € 839 18, 25 FEB + 11, 18, 25 MRT 22 KORTRIJK/ONLINE 09U00 - 16U00

PREVENTIEADVISEUR NIVEAU III AANVULLENDE VORMING LID: € 109 // NIET-LID: € 147 28 FEB 22 - ONLINE 19U00 - 22U00

EERSTE INTERVENTIEPLOEG LID: € 180 // NIET-LID: € 243 21 FEB 22 - ZWIJNAARDE 08U00 - 16U30

Maart

VAN BOUWPROJECT TOT ONWIKKELING - MODULAIR, MODULE 4 | HET VLAAMS WONINGHUURDECREET LID: € 118 // NIET-LID: € 159 21 FEB 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00

BETER SAMENWERKEN, OP BOUWPROJECTEN DOOR LEAN PLANNEN LID: € 212 // NIET-LID: € 286 03 MRT 22 - SINT-NIKLAAS 13U00 - 17U00

WERKEN MET HOUTBEWERKINGSMACHINES LID: € 401 // NIET-LID: € 541 21 FEB 22 - TORHOUT 08U30 - 17U00 WERFLEIDER - MODULAIR, MODULE 7 | WERFORGANISATIE LID: € 372 // NIET-LID: € 502 22 FEB + 01 MRT 22 - ZWIJNAARDE 09U00 - 17U00 EXCEL - MODULAIR, MODULE 1 | KENNISMAKING LID: € 118 // NIET-LID: € 159 22 FEB 22 - KORTRIJK 18U00 - 21U00 CENTRALE VERWARMING - MODULAIR MODULE 10 | ONTWERP EN DIMENSIONERING VAN HET LEIDINGNET LID: € 280 // NIET-LID: € 387 23 FEB + 02, 09 MRT 22 - ONLINE 18U00 - 21U00 HOE KRIJG IK HET GEZEGD LID: € 100 // NIET-LID: € 135 24 FEB 22 - ZWIJNAARDE 09U00 - 12U30 BUITENVLOEREN LID: € 128 // NIET-LID: € 173 24 FEB 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 GRONDVERZET: UITGEGRAVEN BODEM LID: € 109 // NIET-LID: € 147 25 FEB 22 - SINT-NIKLAAS 09U00 - 12U00

EXCEL - MODULAIR MODULE 4 | WERKEN MET DRAAITABELLEN EN DRAAIGRAFIEKEN LID: € 118 // NIET-LID: € 159 03 MRT 22 - ONLINE 18U00 - 21U00 BOUWRECHT - MODULAIR MODULE 1 - PRIVATE BOUWWERKEN | SLUITEN VAN EEN AANNEMINGSCONTRACT LID: € 118 // NIET-LID: € 159 07 MRT 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 MILIEUASPECTEN IN DE BOUW LID: € 134 // NIET-LID: € 181 07 MRT 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 GRAAFSCHADE VOORKOMEN LID: € 112 // NIET-LID: € 152 08 MRT 22 - SINT-NIKLAAS 18U00 - 21U00 WERFLEIDER - MODULAIR MODULE 8 | UITVOERINGSTECHNIEKEN EN BOUWPATHOLOGIE LID: € 628 // NIET-LID: € 631 08 + 15 MRT 22 - ZWIJNAARDE 18U00 - 21U00 EXCEL - MODULAIR, MODULE 2 | WERKEN MET DYNAMISCHE TABELLEN LID: € 118 // NIET-LID: € 159 08 MRT 22 - KORTRIJK 18U00 - 21U00 HET PLATTE DAK VANUIT TECHNISCH OOGPUNT LID: € 128 // NIET-LID: € 173 08 MRT 22 - KORTRIJK/ONLINE 09U00 - 16U00

PLANLEZEN: INITIATIE LID: € 209 // NIET-LID: € 282 08 MRT 22 - KORTRIJK/ONLINE 09U00 - 16U00 VAN BOUWPROJECT TOT ONWIKKELING - MODULAIR, MODULE 5 | DE BEHEERSFASE LID: € 118 // NIET-LID: € 159 08 MRT 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 WEGSIGNALISATIE - WERFVERANTWOORDELIJKEN/LEIDINGGEVENDEN LID: € 139 // NIET-LID: € 187 08 MRT 22 - BRUGGE 18U00 - 22U00 REGENWATER EN INFILTRATIE LID: € 128 // NIET-LID: € 173 10 MRT 22 - ONLINE 18U00 - 21U00 TOOLBOXMEETINGS LID: € 139 // NIET-LID: € 187 10 MRT 21 - KORTRIJK 18U00 - 22U00 ZONNEPANELEN LID: € 128 // NIET-LID: € 173 14 MRT 22 - ONLINE 09U00 - 12U00 VOOROPLEIDING ASBESTDESKUNDIGEN INVENTARISATIE - BASISKENNIS LID: € 494 // NIET-LID: € 667 14, 21 + 28 MRT 22 ZWIJNAARDE/ONLINE 09U00 - 17U00 BOUWRECHT - MODULAIR MODULE 3 - PRIVATE BOUWWERKEN | UITVOEREN VAN EEN AANNEMINGSOVEREENKOMST LID: € 118 // NIET-LID: € 159 14 MRT 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 E-TENDERING EN E-PROCUREMENT VOOR BOUWPROFESSIONALS LID: € 105 // NIET-LID: € 142 14 MRT 22 - KORTRIJK/ONLINE 09U00 - 12U00 VOORKOM ABSENTEÏSME OP HET WERK LID: € 132 // NIET-LID: € 179 14 MRT 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 22U00

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

#K A LEN DER

VEILIGHEID

49


Graafmachine 42 Onderhoud in 9 dagen

Telematica voor voertuigen, machines en gereedschap

De ABAX Telematics Training is bij ons altijd gratis Boorhamer locatie gevonden

Wagen 141 Lokatie gevonden Details ophalen >

www.abax.com | Woluwelaan 148-150 1831 Diegem | +32 2 715 25 55

Veelzijdig is het aanbod zeker.

Eenvoudigweg veelzijdig

Hoogwerker, schaarlift, verreiker, heftruck, warehousing, ... kopen of huren... onderhoud of herstelling... opleidingen als bestuurder, VCA, hijsen, veiligheid, ... Eenvoudigweg, bij TVH Equipment vind je steeds de juiste oplossing! Surf naar www.tvhequipment.com en ontdek het zelf. Tot binnenkort!

TVH EQUIPMENT NV

Brabantstraat 15 • B-8790 Waregem • T +32 56 43 42 11 info@tvhequipment.com • www.tvhequipment.com


BOUWTECHNIEK

MANAGEMENT

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

IT

Winteropleidingen

METSELWERKEN EN REFERENTIEDETAILS VOOR SPOUWMUREN LID: € 128 // NIET-LID: € 173 15 MRT 22 - ONLINE 09U00 - 12U00

MEER ONLINE ZICHTBAARHEID VOOR JE BOUWBEDRIJF LID: € 148 // NIET-LID: € 200 17 MRT 22 - ONLINE 19U00 - 22U00

CENTRALE VERWARMING - MODULAIR, MODULE 12 | EXPANSIEVATEN LID: € 113 // NIET-LID: € 153 23 MRT 22 - ZWIJNAARDE/ONLINE 18U00 - 21U00

BAAS OVER JE MAILBOX LID: € 105 // NIET-LID: € 142 15 MRT 22 - SINT-NIKLAAS 18U00 - 21U00

VAN COLLEGA NAAR PLOEGBAAS LID: € 398 // NIET-LID: € 537 18 + 25 MRT 22 - KORTRIJK 08U00 - 16U00

EXCEL - MODULAIR, MODULE 3 | WERKEN MET FORMULES EN FUNCTIES LID: € 164 // NIET-LID: € 221 15 + 22 MRT 22 - KORTRIJK 18U00 - 21U00

BEVOEGD PERSOON COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN COLLECTIEVE VALBEVEILIGING LEUNINGEN KLASSE A, B & C EN VERTICALE VANGNETTEN LID: € 236 // NIET-LID: € 319 21 MRT 22 - MENEN 08U30 - 17U00

BINNENISOLATIE VAN BUITENMUREN KORTE OPLEIDING LID: € 106 // NIET-LID: € 143 23 MRT 22 - KORTRIJK 18U30 - 20U30

HOE VOER IK EEN FUNCTIONERINGSOF EEN BEOORDELINGSGESPREK LID: € 185 // NIET-LID: € 249 15 + 22 MRT 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 BEVOEGD PERSOON COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN COLLECTIEVE VALBEVEILIGING LEUNINGEN EN VERTICALE VANGNETTEN BIJ DAKWERKEN LID: € 236 // NIET-LID: € 319 16 MRT 22 - SINT-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 17U00

BOUWRECHT - MODULAIR MODULE 2 - PRIVATE BOUWWERKEN | ONDERAANNEMING LID: € 118 // NIET-LID: € 159 21 MRT 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 EFFICIËNT WERKEN MET OUTLOOK LID: € 105 // NIET-LID: € 142 21 MRT 22 - ONLINE 13U00 - 16U30

CENTRALE VERWARMING - MODULAIR MODULE 11 | CIRCULATIEPOMPEN LID: € 113 // NIET-LID: € 153 16 MRT 22 - ONLINE 18U00 - 21U00

VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR NIVEAU B | BIJSCHOLING LID: € 139 // NIET-LID: € 187 21 MRT 22 - KORTRIJK/ONLINE 16U30 - 21U30

BEVOEGD PERSOON COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN - COLLECTIEVE VALBEVEILIGING - HORIZONTALE VANGNETTEN LID: € 236 // NIET-LID: € 319 17 MRT 22 - SINT-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 17U00

WERFLEIDER - MODULAIR MODULE 9 | EFFICIËNT VERGADEREN EN COMMUNICEREN LID: € 207 // NIET-LID: € 279 22 MRT 22 - ZWIJNAARDE 09U00 - 17U00

CORRECT FACTUREREN IN DE BOUW LID: € 232 // NIET-LID: € 313 17, 24 + 31 MRT 22 - ZWIJNAARDE 18U30 - 21U30 ONDERHANDELEN IN DE BOUWSECTOR LID: € 201 // NIET-LID: € 271 17 MRT 22 - ZWIJNAARDE 09U00 - 17U00 HET SELECTIE/INTERVIEW - GESPREK LID: € 176 // NIET-LID: € 238 17 + 24 MRT 22 - ZWIJNAARDE 18U00 - 21U00

SKETCHUP - BASIS LID: € 375 // NIET-LID: € 506 22 + 29 MRT 22 - SINT-NIKLAAS 09U00 - 16U00 GRONDVERZET: UITGEGRAVEN BODEM LID: € 109 // NIET-LID: € 147 22 MRT 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 -21U00 PLANLEZEN: VERVOLMAKING LID: € 209 // NIET-LID: € 282 22 MRT 22 - KORTRIJK/ONLINE 09U00 - 16U00

ELEKTRICITEIT - INZICHT IN INSTALLATIES EN COMPONENTEN LID: € 166 // NIET-LID: € 224 24 + 31 MRT 22 - ZWIJNAARDE/ONLINE 18U00 - 21U00 MEER HALEN UIT DE FACEBOOKPAGINA VAN JE BOUWBEDRIJF LID: € 148 // NIET-LID: € 200 24 MRT 22 - ONLINE 19U00 - 22U00 WEGSIGNALISATIE - UITVOERENDEN LID: € 194 // NIET-LID: € 262 24 MRT 22 - BRUGGE 09U00 - 17U00 ALTERNATIEVE VERLONING IN DE BOUW LID: € 159 // NIET-LID: € 215 28 MRT 22 - ZWIJNAARDE/ONLINE 09U00 - 12U00 BOUWRECHT - MODULAIR MODULE 4 - PRIVATE BOUWWERKEN | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER LID: € 118 // NIET-LID: € 159 28 MRT 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 EXCEL - MODULAIR, MODULE 4 | WERKEN MET DRAAITABELLEN EN GRAFIEKEN LID: € 118 // NIET-LID: € 159 29 MRT 22 - KORTRIJK 18U00 - 21U00 SOCIALE INSPECTIE LID: € 118 // NIET-LID: € 159 29 MRT 22 + KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 WERKEN MET ONDERAANNEMERS: WERFMELDING, INHOUDINGSPLICHT EN HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID LID: € 118 // NIET-LID: € 159 30 MRT 22 - BRUGGE 13U30 - 16U30

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

#K A LEN DER

VEILIGHEID

51


ALS CEO KIES IK VOOR WIN-WIN SITUATIES...

…zoals bij mijn verzekering £ P voor mijn werven £ P voor mijn aansprakelijkheid £ P voor mijn wagenpark £ P voor mijn personeel £ P bij cyberaanvallen £ P voor mijn pensioen £ ... Kies voor Federale Verzekering voor een service op maat van uw noden en die van uw bedrijf!

Ontdek onze oplossingen op www.federale.be

Federale Verzekering - V.U.: Tom De Troch - Stoofstraat 12 - 1000 Brussel - www.federale.be Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CV Financieel rekeningnummer: BIC: BBRUBEBB IBAN: BE31 3100 0723 3155 - RPR Brussel BTW BE 0403.257.506.

De verzekeraar die zijn winst met u deelt

Steenweg Deinze 193, 9810 Nazareth www.heyerick.be

WORKWEAR High performance werkkledij & veiligheidsschoenen

SAFETY@HEIGHT Ladders, trapladders, trappen & steigers Permanente valbeveiligingssystemen & alu maatwerk

TOOLS Hand, elektrisch & accugereedschap

Off & online shop, ruime voorraad & extra services: passessies, personalisatie, herstellingen, keuringen & opleidingen

VEILIG & COMFORTABEL WERKEN, IN ELKE SITUATIE!


VEILIGHEID

BOUWTECHNIEK

MANAGEMENT

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

IT

Winteropleidingen

MAILETIQUETTE LID: € 204 // NIET-LID: € 275 31 MRT 22 - ZWIJNAARDE 09U00 - 16U00 GA MET PDF DOCUMENTEN AAN DE SLAG LID: € 122 // NIET-LID: € 165 31 MRT 22 - ONLINE 18U00 - 21U00 BETER SAMENWERKEN OP BOUWPROJECTEN DOOR “LEAN PLANNEN” OP BASIS VAN HET LAST PLANNER SYSTEM LID: € 212 // NIET-LID: € 286 31 MRT 22 - BRUGGE 14U30 - 18U30

Wens je een opleiding graag in een andere taal, op een andere locatie of datum? Wij kunnen elke opleiding ook op maat van jouw bedrijf organiseren! Neem contact met ons opleidingsteam en we werken graag een voorstel uit op maat.

#K A LEN DER

JE BOUWBEDRIJF LANCEREN OP INSTAGRAM LID: € 148 // NIET-LID: € 200 31 MRT 22 - ONLINE 19U00 - 22U00

Heb je de gewenste opleiding niet gevonden?

53

Contact: www.priodrive.be info@priodrive.be +32 (0)472 61 75 07

Opleidingen: Rijden met MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be Rijden met elektrische voertuigen HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Verhoogde rijvaardigheid Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 Veilig rijden met bestelwagens Schadebeperkend rijden

De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.


Ons aanbod

Advies & begeleiding

Preventie

42 opleidingen

verkoop van materiaal

verhuur van materiaal

Safer by Syinna is een onderneming die in 2011 voor het eerst het levenslicht zag en die veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel draagt. Ons team bestaat uit 6 vaste instructeurs/preventieadviseurs,

werfbegeleiding & controle

enkele administratieve krachten, een persoon die instaat voor preventie en begeleiding en een select groepje freelancers. Wilt u meer info? Neem dan gerust een kijkje op onze site: https://www.syinna.be

"Het is onze Wens om ons te omringen met mensen en bedrijven die veilig en gezond denken."

Avelgemstraat 53/1, 8550 Zwevegem Ellestraat 79, 8550 Zwevegem +32 56 19 23 01 info@syinna.be syinna.be BE 0546.606.084

Syinna bv is geregistreerd dienstverlener van de KMOPortefeuille met erkenningsnummers DV.0107373 (Opleiding) & DV.A230235 (Advies)

Calculeren zonder zorgen

Kostprijsberekening op maat van KMO’s. Met voorbeelden voor elk bouwberoep.

Registreer gratis op cpro.wtcb.be Offertes

Nacalculaties

Facturen


FRANKRIJK: • Alle voorzieningen (detacheringen enz) in het kader van de wet MACRON • Sociaal mandataris (via onze Franse zusterfirma) • Fiscaal mandataris (btw) • Loonverwerking in Frankrijk • Het verzorgen van uw Franse boekhouding (KMO) LUXEMBURG, NEDERLAND EN DUITSLAND: • Invullen detacheringen

INTERFISCAL BELGIUM • 8930 REKKEM

TEL 056 40 29 01 info@interfiscal.be www.interfiscal.eu


Ons talent?

Wij vinden getalenteerde medewerkers die uw onderneming doen groeien.

Elke dag gaan onze 1.200 medewerkers tot het uiterste om het juiste talent te matchen aan uw openstaande vacatures. Benieuwd hoe wij voor u het verschil kunnen maken? Contacteer ons vrijblijvend via info@accentjobs.be Wij maken werk van elk talent.

accentjobs.be