Learn2Build - editie maart 2022

Page 1

INCLUSIEF

KALENDER OPLEIDINGEN VOORJAAR

LEARN BUILD EDI TIE 03 – MAART 2 0 2 2

nieuws over OPLEIDINGEN in de bouwsector

THEMA

THE WAR FOR TALENT

W

ER O

EIDIN PL

T IN

#N A A MRU BRIEK

OOK SCHOLEN TREKKEN MEE AAN DE KAR

G

WINTEROPLEIDINGEN VERLENGD T.E.M. 31 MEI 2022

1

“ONS MENSELIJK KAPITAAL IS HET ALLERBELANGRIJKSTE” ST EV EN M AE YAERT

Confederatie Bouw Opleidingen


Hebt u de toekomst al in de vingers? Nieuwe technieken en revolutionaire systemen zorgen ervoor dat bouwen steeds efficiënter en sneller kan. Wienerberger helpt u om bij te blijven. Onze gratis opleidingen zullen u zeker inspireren. Schrijf u in en ontdek de toekomst! Gratis opleidingen Opleiding Porotherm Lijm-Systeem Opleiding Porotherm Dryfix Opleiding verlijmen en dunbedmortelen van gevelstenen en steenstrippen en traditioneel metselen met de look van gelijmd (Iluzo) Werfopstarten voor Porotherm Dryfix Werfopstarten voor Porotherm Lijm-Systeem Opleidingen op maat (diverse topics zoals: energiezuinig en duurzaam bouwen in de praktijk, luchtdicht bouwen, akoestische oplossingen, renovatieoplossingen voor de gevel, bouwknopen, enz.)

Voor meer info en een overzicht van al onze opleidingen, surf naar www.wienerberger.be/tools_en_training/opleidingen Stuur een mail naar opleidingen@wienerberger.com of bel ons op 056/24 96 27

Gratis opleidingen


14 INTERVIEW MET STEVEN MAEYAERT

INHOUD

04

IN HET KORT

06

IN GESPREK

08

AAN HET WOORD

10

IN BEELD

12

DURF TE VRAGEN

18

REPORTAGE

Opleidingen cruciaal in je hr-beleid The war for talent is in de bouwsector voelbaarder dan in welke andere sector dan ook. De lijst met knelpuntberoepen werd in 2022 weer aangevuld met enkele beroepen uit de bouwsector, het bewijs dat een job in de bouw extreem veelzijdig is. Confederatie Bouw heeft al verschillende campagnes gevoerd om de jeugd te overtuigen van een job in de bouwsector. Dit jaar worden die campagnes alleen maar uitgebreid. Zo zal je meer te horen krijgen van #zotvandebouw en #werfze. En op Open Wervendag 2022 worden jonge aannemers extra in de kijker gezet. Elk bouwbedrijf is op zoek naar die ene gemotiveerde, enthousiaste persoon om het team aan te vullen. Maar hoe vind je die? In deze derde editie van ons magazine maak je kennis met enkele bedrijven die daar creatief mee omspringen, met een leuke slogan of een heuse wervingscampagne. Eenmaal je personeel hebt aangeworven, is de war for talent nog niet voorbij, want hoe behoud je jouw personeel? Wat blijkt? Opleidingen zijn een belangrijk onderdeel van je retentiebeleid! Lees zeker even het interessante interview met een expert rond tevredenheid op het werk. Heb je vragen? Contacteer ons! De opleidingsteams van Confederatie Bouw West- en Oost Vlaanderen

20

ZOGEZEGD

21

OPLEIDINGSKALENDER VOORJAAR

WWW.OPLEIDINGINDEBOUW.BE HEEFT U EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST

Learn2build verschijnt drie keer per jaar en wordt verdeeld bij bouwbedrijven uit West- en Oost-Vlaanderen. Verantwoordelijke uitgever: Confederatie Bouw West- en Oost-Vlaanderen Concept en opmaak: Capone Redactie: Céline De Groote, Sarah Leysen, Lisa Samyn, Joke Verbeke, Marjolijn Vermeersch Fotografie: Kurt Desplenter Wilt u adverteren? Neem dan contact op met marjolijn.vermeersch@confederatiebouw.be

Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50

Confederatie Bouw Opleidingen

#N A A MRU BRIEK

06

SCHOLEN TREKKEN MEE AAN DE KAR

3


#INHETKORT

De Vlaamse Confederatie Bouw heeft de campagne #WERFZE gelanceerd over ‘de bouw van morgen’. Het doel is om de troeven van de bouwsector onder de aandacht te brengen van jongeren. Een videoplatform schuift zowel nieuwe jobs als klassieke beroepen in de bouw naar voren. Het vestigt de aandacht op het grote maatschappelijke belang van de sector voor onder andere het klimaat, de digitalisering en de circulaire economie.

#IN HETK O RT

www.werfze.be

4

“We moeten meer doen om mensen in de sector te houden. Levenslang leren kan daarbij een belangrijke rol spelen.”

Sofie Cabus Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving in vacature.com

“Iedereen die wil werken, is welkom” “Door de arbeidsmarktkrapte werven bouwbedrijven momenteel iedereen aan die gemotiveerd is, ongeacht diploma’s of voorgaande werkervaring. De ondernemingen voorzien in toenemende mate opleiding op de werkvloer zelf ”, zegt Niko Demeester, directeur generaal van de Confederatie Bouw. “Aannemers begrijpen echt niet dat zij niemand vinden, terwijl er ook op dit moment heel wat mensen zonder job zitten. We verwachten van de beleidsmakers een stringentere aanpak op het vlak van activering, vorming en omscholing van werkzoekenden en andere inactieven”, klinkt het.


de Tinder voor de bouw Een Tinder voor de bouwsector: zo kan je BILDR het best omschrijven. Deze app van sectorfonds Constructiv matcht bouwbedrijven met werkzoekende arbeiders. De app is zeer laagdrempelig. Werkzoekende arbeiders kunnen registreren in een paar klikken; het volstaat om enkele korte vragen te beantwoorden. Hetzelfde geldt voor werkgevers in de bouwsector: zij kunnen snel en eenvoudig vacatures toevoegen. Daarna zoekt de gratis app automatisch naar de beste matches en kunnen bouwbedrijven en arbeiders via een chatsysteem een gesprek aanknopen. p Store p via de Ap een snel de ap vind met en Download e or e! St Play en/of stag of Google or een job match vo le ea id n ee

Drie kwart van alle bouwondernemingen heeft momenteel één of meerdere vacatures openstaan. Dat blijkt uit de laatste conjunctuurenquête van de Confederatie Bouw. 56% van de aannemers zoekt hun personeel vooral via mond-totmondreclame, 42% via de VDAB, 13% via rekrutering in het buitenland (voornamelijk bij gedetacheerden) en 12% door hogere lonen aan te bieden.

Knelpuntberoepen VDAB publiceert elk jaar cijfers over knelpuntberoepen. Dat zijn jobs waarvoor de invulling van vacatures moeilijker loopt dan voor andere beroepen. In 2021 ging de helft van de top 10 opnieuw over technische functies: van technicus industriële installaties, onderhoudsmecanicien, werfleider in de bouw tot calculator en technicus in een studiebureau. De bouwsector is in de hele lijst sterk vertegenwoordigd.

Waarom een bouwvakker kiest voor de sector 1. 2. 3. 4. 5.

Werken met de handen Gevarieerd werk De kans om bij te leren Jobzekerheid Beroepsfierheid

Bron: onderzoek van Constructiv bij 1.807 bouwarbeiders

#IN HETK O RT

BILDR

5


SCHOLEN

trekken mee aan de kar Om het personeelstekort in de sector aan te pakken, speelt natuurlijk ook het onderwijs een cruciale rol. Heel wat scholen leveren dan ook veel inspanningen om leerlingen naar de sector toe te leiden én hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het werkveld. VTS 3 in Sint-Niklaas is daar een goed voorbeeld van.

#IN G ESP REK

VTS 3 ZET IN OP D ÓÉN

6

VTS 3 is een buitengewone secundaire school voor verschillende onderwijsvormen in Sint-Niklaas. Krista Van Peteghem is er directeur voor opleidingsvorm 3, dat 8 opleidingen aanbiedt, waaronder ook metselaar. “In OV3 geven we een algemene, sociale en beroepsvorming aan leerlingen met specifieke onderwijsen opvoedingsbehoeften. Ze krijgen onderwijs op maat van hun eigen mogelijkheden en evolutie. Als ze hier afstuderen, kunnen ze aan de slag in het gewone arbeidsmilieu. Ons onderwijs vatten we samen als bemoedigend, arbeidsgericht, sociaal vormend en vooral: levensecht.”

“BEDRIJVEN ZIJN VRAGENDE PARTIJ OM STAGIAIRS AAN TE NEMEN. ZEKER ALS DE LEERLING IN KWESTIE DE WIL HEEFT OM TE WERKEN, IS ER VEEL ENTHOUSIASME.” Tim Braem

In het eerste jaar krijgen de leerlingen een brede opleiding. “Ze starten met een observatiejaar, waarin ze van verschillende opleidingen proeven, zoals metaal, hout, bouw en tuinbouw”, duidt Tim Braem, technisch adviseur van de OV3-bouwopleiding. “Ze krijgen in dat eerste jaar elke week 4 uur bouw en maken met verschillende technieken kennis. Naar het einde van het schooljaar toe krijgen ze niet alleen uitleg over de vervolgopleiding, maar ook over wat de job later precies inhoudt.” Krista vult aan: “Tegen de paasvakantie is er een oudercontact waar ouders en leerlingen met leerkrachten kunnen praten. We nodigen dan ook oud-leerlingen uit die aan de slag zijn in de sector. Wat zij zeggen, heeft veel impact, merken we. Daarna maken onze leerlingen een keuze voor het tweede jaar.” CONSTANTE INSTROOM Er is best wel interesse in de opleiding metselaar. “De instroom blijft bij ons min of meer constant. Daar kunnen we zeker niet over klagen”, vinden ze. “Voor onze doelgroep is die opleiding trouwens echt een meerwaarde. Jongeren die graag stevig aan de slag gaan en van variatie houden, kunnen daar echt hun ding doen. Ze vinden er hun plek mee in het arbeidsveld.”


Om de vinger aan de pols te houden, wil VTS 3 zoveel mogelijk inspelen op trends in de bouwsector. De school is dan ook dankbaar dat ze regelmatig een gift krijgt van bedrijven uit de sector. “Vandersanden, Koramic en Unilin hebben bijvoorbeeld al producten geschonken. Het is fijn als we op die manier met nieuwe technieken kunnen kennismaken. Van Confederatie Bouw ontvingen we dan weer enkele computers. Ons budget is beperkt, dus we zijn dankbaar voor alle vormen van ondersteuning.”

Om de opleiding zoveel mogelijk te laten aansluiten op het werkveld, zijn praktijkvakken natuurlijk cruciaal. Daar wordt van in het begin veel aandacht aan geschonken. “In het eerste jaar krijgen leerlingen 16 uur praktijk, in het tweede jaar 21 en in het vierde en vijfde jaar loopt dat op tot 24 uur per week. We zetten dus sterk in op het dÓén”, duidt Krista. Die sterke focus op praktijk blijkt ook uit de nadruk op werkervaring. “De lessen in het tweede en derde jaar, de zogenaamde opleidingsfase, organiseren we op school. In de kwalificatiefase in

“NA EEN ABOJAAR HEBBEN ONZE LEERLINGEN ALLES WAT ZE NODIG HEBBEN OM HET TE MAKEN IN HET ARBEIDSCIRCUIT. DAN ZIJN ZE ECHT GELANCEERD.” Krista Van Peteghem

het vierde en vijfde jaar, lopen leerlingen respectievelijk 3 en 6 weken stage. Omdat het buitengewoon onderwijs net iets flexibeler is, kunnen we zelfs extra stage organiseren als bepaalde leerlingen dat nodig hebben.” De openheid van bedrijven om stagiairs aan te nemen, is in elk geval groot. Tim: “Bedrijven zijn vragende partij om stagiairs aan te nemen. Zeker als de leerling in kwestie de wil heeft om te werken, is er veel enthousiasme.” Een andere manier om wisselwerking op te zetten met het bedrijfsleven, is het organiseren van sommige praktijklessen op verplaatsing. “In de opleidingen logistiek assistent, tuinbouwarbeider, magazijnmedewerker en grootkeukenmedewerker, is dat net iets meer ingeburgerd van voor metselaar”, klinkt het. In OV3 kan je al na je vijfde jaar middelbaar afstuderen. Daarna kan je een alternerende beroepsopleiding volgen, waarbij je 3 dagen per week aan de slag gaat in een bedrijf en 2 dagen naar school gaat. “Intussen blijft de leerling ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB en loopt zijn wachttijd verder. Op school geven we extra praktijkles op maat van de leerling en werken we verder aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Jongeren die het niet makkelijk hebben en wat tijd nodig hebben, kunnen op die manier maturiteit kweken. Na zo’n ABO-jaar hebben ze alles wat ze nodig hebben om het te maken in het arbeidscircuit. Dan zijn ze echt gelanceerd en daarvoor doen wij het natuurlijk”, klinkt het in koor.

#IN G ESP REK

Dankbaar voor sponsoring

7


VAN BAKKER

#A A N HETWO O RD

KENZO VANDEKERCKOVE

8

Van bakker naar mecanicien: Kenzo Vandekerckove (26) uit Gistel legde een opmerkelijk parcours af. In het middelbaar volgde hij een opleiding tot bakker, die hij afsloot met een specialisatiejaar in chocolade. “Tijdens mijn stages en in de weekends heb ik zeer veel in een bakkerij gewerkt”, vertelt hij. “Ik ben heel wat keren vroeger van een feestje vertrokken om te gaan werken, terwijl mijn vrienden wel konden uitgaan. Een bakker moet werken als een ander thuis is. Dat was niet aan mij besteed, zo bleek.” Kenzo ging na zijn zevende jaar aan de slag in de horeca. Via zijn oudere broer Axel - een mecanicien - en vrienden begon hij in zijn vrije tijd te sleutelen aan auto’s en brommers. “Mijn broer heeft me zeer veel geleerd, bijvoorbeeld om laswerken te doen aan de carrosserie van mijn oldtimer. Hij werkte toen al als mecanicien bij Verhelst Aannemingen, deel van de Verhelst Group. Op een bepaald moment

vertelde hij dat er een vacature was en dus heb ik gesolliciteerd.” Zo startte Kenzo zelf ook als mecanicien bij Verhelst Aannemingen. “Ik doe het onderhoud van en herstellingen aan bulldozers, kranen, compressoren,…: al het groot materieel dat je op werven vindt. Ik werk voornamelijk in het atelier - op ‘de koer’ - maar we gaan ook regelmatig naar werven.” Intussen werkt Kenzo al 5 jaar bij Verhelst Aannemingen. Ook zijn jongere broer is er trouwens gestart. “Ik zou er niet meer weg willen. De collega’s hangen goed aan elkaar. Op werkgebied kunnen we op elkaar rekenen en ook privé komen we goed overeen. We krijgen heel goede begeleiding en kunnen altijd terecht bij onze chef en onze preventieadviseur. Veiligheid staat voorop.” Over het imago van de bouwsector zegt hij nog: “Het grote publiek weet vaak niet hoeveel nieuwe technologie er bij komt kijken. Zelfs wij kijken soms met grote ogen naar het materieel dat bij ons binnenkomt.”

NAAR MECHANICIEN


PASSIE VOOR PAYROLL Persoonlijke aanpak Ervaren dossierbeheerders Expertise in de bouwsector

ZWIJNAARDE

Tramstraat 59

09 244 45 30

zwijnaarde@accuria.be

SINT�NIKLAAS

Stationsplein 1

03 760 15 80

sintniklaas@accuria.be

www.accuria.be

Erkend Sociaal Secretariaat 870, aangenomen bij M.B. 15/10/86


WERKEN BIJ

VERHELST GROUP

IS BEIRE!

#IN BEELD

WWW.BEIREJOB.BE

10 r se et m ? s al ino n m ke a er j C W bi

s

al

p

?

er

d ei

tl

ec

j ro

VOLK of

s

al

t

n ge sin ren os reë l p c no ir s oo Isto re e w r en tu v ca ie uu . t a v va cop een s/ r no in r, E de job ie icto n ie / l d p V va e/n oe k, aat .b gr bri ze ura p m oup u o D r ie r n t g i e e b d g no am ron ssin mi a e, a o nd , wa opl w.c e i en on w oe gr rijv wo pw e m ed aa lf b end es o z w r ur aa du tw ieu atu en ze ern ac s e t on e v e v i w nz e ino o m t. M al Ca ëer k e e cr d

t

On

gezocht

ek

ni

h ec

? er

Hoe je het ook draait of keert: in de bouwsector is menselijk kapitaal van onschatbare waarde. In deze tijden van arbeidsmarktkrapte doen heel wat werkgevers er alles aan om nieuwe mensen aan te trekken en te binden – met deze campagnes bijvoorbeeld.


Vanrenterghem


#DURF TE VRAGEN #DU RF TE VRA G EN

In deze rubriek beantwoorden we een frequently asked question.

12

Hoe kan ik mijn medewerkers binden aan mijn bedrijf? Uit allerlei onderzoeken blijkt dat medewerkers – en zeker de jongere generaties – de laatste jaren minder belang zijn gaan hechten aan hun loon en extralegale voordelen. Welzijn en werkgeluk zijn minstens even doorslaggevend geworden om voor een job te (blijven) kiezen. Griet Deca, co-founder en Chief Happiness Officer bij Tryangle, geeft tekst en uitleg.

Als je talent wil vinden, aantrekken en behouden, is het cruciaal dat je als werkgever toont dat je om je werknemers geeft. Dat gaat over méér dan een pingpongtafel of gratis fruit op het werk. Toon dat je jouw mensen centraal zet, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en zodat ze blij worden van hun job. Meer en meer organisaties zijn daarmee bezig. Welzijn slaat op de individuele fysieke én mentale gezondheid van je medewerkers. Werkgeluk heeft dan weer te maken met hoe ze zich voelen op het werk, zodat ze optimaal kunnen samenwerken. Als iedereen goed in zijn vel zit en

voornamelijk werk doet dat hem of haar energie geeft, dan vliegt de tijd voorbij. En dan is 1 plus 1 geen 3, maar kan het zelfs 4 zijn. Dat is een win-win voor iedereen. Denk niet te snel dat dat in de bouwsector niet van belang is of niet mogelijk is. Ook als de nadruk ligt op hard skills, kan het de moeite lonen om mensen te laten nadenken over hun talenten. Misschien hebben ze wel meer in hun mars dan de taken die ze nu uitvoeren, of hebben ze zin om eens iets anders te doen? In een overwegend mannelijke omgeving is het soms nog wat taboe om over zaken als werkgeluk, emoties,… te praten. Als je die bespreekbaar maakt, kan je als bedrijf constructief werken aan werkgeluk en welzijn en je medewerkers aan je bedrijf binden. Nog dit: het draait niet alleen om ‘walk the talk’, maar ook om ‘talk your walk’. Neem je leuke initiatieven? Durf daar dan ook mee uit te pakken, zowel intern als extern. Kijk maar naar Durabrik. Dat is een mooi voorbeeld van een bedrijf in de bouwsector dat zeer doordacht en consequent werkt aan werkgeluk en welzijn en daarrond ook communiceert.


Een vraag over isolatie tijdens een renovatie?

Tijdens een renovatie zijn er altijd situaties die extra vragen oproepen. Om een antwoord te bieden op deze vragen en een duidelijk zicht te geven op enkele praktijkcases en valkuilen, bieden we nieuwe renovatietrainingen voor daken aan.

Schrijf je hier in en volg onze nieuwe renovatieopleidingen opleidingen.recticelinsulation.be


#IN TERVIEW

14

“De bouwsector draait om

MENSEN”

De baseline van algemeen bouwbedrijf Furnibo uit Veurne is duidelijk: “samen bouwen”. Dat doet het samen met architecten, bouwheer en andere partners, maar ook samen met de medewerkers. “Ons menselijk kapitaal is het allerbelangrijkste”, vertelt gedelegeerd bestuurder Steven Maeyaert.


>

Gedelegeerd bestuurder van Furnibo uit Veurne

>

Algemeen bouwbedrijf opgericht in 1992

>

Klasse 8-erkenning sinds vorig jaar

>

“Samen bouwen” is de missie van de onderneming

Wie is Furnibo? “We zijn een algemeen bouwbedrijf met 150 mensen in dienst, waarvan een zestigtal bedienden en een negentigtal arbeiders. Ons hoofdkantoor ligt in Veurne en we hebben ook een hub in Gent. We voeren projecten uit in Westen Oost-Vlaanderen. Op de private markt behartigen we heel wat residentiële projecten uit voor projectontwikkelaars en werken we voor bedrijven. Op de openbare markt volgen we de investeringsgolven van de overheid. Momenteel gaat het daarbij vooral om infrastructuur voor sport, zorg en onderwijs.”

“VIA STAGES EN WERKPLEKLEREN GEVEN WE STUDENTEN DE KANS OM ERVARING OP TE DOEN BIJ ONS. WE ORGANISEREN OOK WERFBEZOEKEN.”

Jullie pakken uit met de baseline ‘samen bouwen’. Hoe krijgt dat in de praktijk vorm? “We denken al van in een vroeg stadium van een bouwproject mee. Als het gaat over de uitvoering, willen we echt een toegevoegde waarde zijn, via deelname aan design & build, PPS en bouwteams. Precies daarom willen we uitvoerend aannemer blijven en niet enkel coördineren. Om met kennis van zaken te blijven spreken, willen we onze bouwtechnische kennis aan boord blijven houden. Dat zorgt er ook voor dat we zaken als kwaliteit, timing en veiligheid in eigen handen hebben.”

Wat is jullie ambitie? “Wij zetten zeer sterk in op digitaal bouwen, om het bouwproces op de werf efficiënter en sneller te laten verlopen. Eigenlijk willen we ons volledige bouwproces voorspelbaar maken. Digitalisering is daarvoor de sleutel. Bedoeling is om altijd één waarheid te hebben: het digitaal model. Die digitalisering is dus geen doel op zich: het is een middel om ervoor te zorgen dat elke medewerker zich kan focussen op de kern van zijn job, met zo weinig mogelijk nutteloos werk. In de jaren 80 is de machinebouw erin geslaagd om het productieproces voorspelbaar te maken; ik ben er 100% zeker van dat dat ook kan lukken in de bouwsector. We staan voor 2 cruciale jaren om dat te bereiken. Daar hebben we veel knappe koppen voor nodig.” Hoe loopt die zoektocht? “We moeten onze projecten fundamenteel anders voorbereiden en uitvoeren en daardoor worden we eigenlijk een ander bedrijf. Dat vraagt enerzijds opleidingen voor onze bestaande medewerkers en anderzijds het aanwerven van nieuwe mensen. Een ‘piece of cake’ is dat niet, maar op dit moment lukt dat nog. We zijn een betrouwbaar, professioneel, innovatief en betrokken bouwbedrijf, dat inzet op duurzame relaties. Jonge mensen voelen dat. Daardoor slagen we erin om hen aan te trekken én aan ons te binden. We hebben hier weinig verloop. Dat we een groeibedrijf zijn, speelt ook in ons voordeel, want we kunnen doorgroeimogelijkheden genereren. Ook het feit dat we naast ons hoofdkantoor in Veurne een hub hebben in Gent, is

#IN TERVIEW

STEVEN MAEYAERT

15


#IN TERVIEW

“DE WAR FOR TALENT VOELEN WE VOORAL IN ONZE UITVOERINGSAFDELINGEN.”

16

een voordeel. De war for talent voelen we vooral in onze uitvoeringsafdelingen: het is moeilijk om profielen als bekisters, metselaars en ijzervlechters te vinden. Dat vangen we deels op met buitenlandse werknemers op onze payroll, zoals Roemenen en Italianen. Daarnaast werken we ook met onderaannemers uit het buitenland. Het is een grote challenge geworden om mensen te vinden die in de bouw willen werken.” Heeft dat te maken met een foute perceptie van werken in de bouw? “In de wintermaanden buiten werken is natuurlijk zwaar, maar anderzijds krijg je een grote mate van zelfstandigheid en kan je samen met je ploeg iets zichtbaars en blijvends bouwen, bovendien met de nieuwste technieken. De job is niet meer zoals vroeger. Bij Furnibo werken we bijvoorbeeld al 10 jaar samen met een ergonomiecoach, die op de werven onze mensen begeleidt. Voor medewerkers die omwille van fysieke klachten vroegtijdig de bouw dreigen te verlaten, voorzien we waar mogelijk een aangepaste functieinhoud. Op die manier zijn bijvoorbeeld al 3 van onze uitvoerende mensen geëvolueerd naar een coördinerende rol op de werf, waardoor we hun bouwtechnische kennis en ervaring niet verliezen.” Hoe trekken jullie jonge mensen aan? “Employer branding is een en-en-enverhaal. In de regio Veurne sponsoren we de jeugdsport, bijvoorbeeld in het

volleybal, het voetbal en het hockey. In de jeugdreeksen van Veurne voetballen alle kinderen en jongeren met ons logo op hun poep. Zo brengen we hen al van jongsaf met Furnibo in contact. Naamsbekendheid creëren, doen we ook bij scholen en hogescholen. Via stages geven we studenten de kans om ervaring op te doen bij ons en we organiseren werfbezoeken voor studenten. Dat is een troef om jonge ingenieurs aan ons te kunnen binden. Via duaal en werkplekleren werken we samen met verschillende technische scholen. We besteden daarnaast ook veel aandacht aan de visibiliteit van onze werven. Met werfdoeken tonen we dat we ‘preus’ zijn op onze projecten. Onze posts op sociale media zoals Facebook en Instagram zijn vaak een eerste kennnismaking met ons bedrijf. De kracht daarvan is niet te onderschatten.” Na die eerste kennismaking volgt een volgende stap: de rekrutering zelf. Doen jullie dat volledig zelf? “We hebben een eigen hr-afdeling, die via verschillende kanalen werkt. Studenten worden tijdens hun stage goed begeleid en opgevolgd, leren ons bedrijf en de Furnibo-cultuur kennen. Hr volgt de studenten verder op. We zijn ook jaarlijks aanwezig op diverse jobbeurzen. Social media zetten we in om potentiële medewerkers aan te trekken. Daarnaast hebben we externe partners die ingenieurs outsourcen. We merken dat jonge mensen niet

meer rechtstreeks bij de aannemer solliciteren, maar via een detacheringof selectiekantoor met verschillende bedrijven in contact komen. De kandidaten geven aan wat ze van een bedrijf en functie verwachten, waarna het bureau gericht op zoek gaat naar bedrijven die aan de verwachting van de kandidaat voldoen. Die kantoren kennen ons bedrijf goed en weten perfect welke mensen we zoeken. De kans op een juiste match is daardoor groter. Ook voor de sollicitanten is het een ontzorging. We proberen nieuwe medewerkers wel altijd zo snel mogelijk aan ons te binden met een vast contract.” Hoe zetten jullie in op retentie? “Daar spelen meerdere factoren. We hebben de duidelijke, uitgesproken visie dat we voorloper willen zijn op het vlak van voorspelbaar bouwen. Dat spreekt mensen aan. Ook opleidingen zijn een belangrijke pijler in ons hr-beleid. Die zijn zeer uiteenlopend: werken met BIM-programma’s, bijscholingscursussen voor Word, Outlook en Excel, verkopen voor niet-verkopers, soft skills,... Die soft skills zijn zeer belangrijk op een werf, terwijl ze in de ingenieursopleiding niet aan bod komen. Voor heel wat van die opleidingen doen we een beroep op Confederatie Bouw.” ‘Jouw talent, onze kracht’ is de baseline op jullie vacatures... “Het is onze overtuiging dat de bouwsector draait om mensen. Er zijn wel machines om te helpen, maar het zijn de mensen die alles goed moeten voorbereiden, plannen en bouwen. Die overtuiging stralen we ook uit via waarden als degelijkheid, transparantie, eerlijk contact, betrokkenheid en samenwerken. Alle bedienden, ook de mensen die veel op de baan zijn, hebben een eigen werkplaats op kantoor, zodat ze zich thuis voelen. We proberen dat communitygevoel ook aan te wakkeren door elke middag samen te eten. Bij ons zijn cijfers heel belangrijk, maar het menselijk kapitaal staat daar nog boven.”


De juiste tools voor wie werk geeft: zet elke stap met vdab.be/werkgevers


#REP O RTA G E

Voor heel wat werknemers is het loonpakket doorslaggevend om bij een bedrijf aan de slag te gaan én te blijven. Tegenwoordig bestaan er gelukkig alternatieve manieren om je werknemers te verlonen: zij houden aan het einde van de rit netto meer over, terwijl jij je niet blauw hoeft te betalen aan hoge brutolonen.

18

ENKELE MO GELIJKHEDEN

Maura Nachtergaele is CEO en cofounder van Payflip uit Deinze. Als juriste had ze altijd al een bijzondere interesse in fiscaliteit. Toen ze zelf aan de slag ging bij een sociale onderneming, stelde ze voor om haar eigen loonpakket te optimaliseren, natuurlijk binnen het beschikbare budget van het bedrijf. Het was iets waar de onderneming zelf geen kennis en tijd voor had, terwijl de voordelen voor de medewerkers groot waren. Dat stelde ze ook vast bij vrienden en kennissen: kmo’s bleken flexibel verlonen heel vaak te zien als ‘iets voor grote bedrijven’. Daar wilde Maura iets aan doen. Ze richtte 2 jaar geleden Payflip op, om kmo’s te helpen om de lonen van hun werknemers een boost te geven, maar dan zonder het systeem van ‘uurtje-factuurtje’ en zoveel mogelijk geautomatiseerd. Intussen bestaat het team uit 3 founders en 4 mensen op de payroll. “Duizelingwekkende brutobedragen die door de hoge belastingen voor meer dan de helft verdampen voor ze op de

rekening van de werknemers gestort worden, zijn niet meer van deze tijd. Een one-size-fits-all oplossing voor verloning is dat ook niet meer”, steekt Maura van wal. “Om sterker te staan in de war for talent, is het belangrijk dat je als werkgever een mooi loonpakket kan voorstellen, op maat van de sollicitant. Zulke optimalisaties worden ook in de bouwsector steeds populairder. Logisch, want als je een beter, frisser loonpakket kan aanbieden dan je concurrenten, heb je een voetje voor. Niet alleen bij sollicitanten, maar ook bij bestaande werknemers.” VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN Een loonpakket optimaliseren, kan op verschillende manieren. “Veel kmo’s houden vast aan een brutoloon

en maaltijdcheques, maar je kan het maandelijks loonpakket bijvoorbeeld ook uitbreiden met een onkostenvergoeding. In de bouwsector gaat het dan vooral om dag- en maaltijdvergoedingen. Als een medewerker minstens 4 uur weg is van de werkvloer en op locatie niet dezelfde faciliteiten heeft, kan je een maaltijdvergoeding van 7 euro per dag toekennen. Dat is niet cumuleerbaar met maaltijdcheques. Een dagvergoeding kan oplopen tot maximaal 10 euro.” Een andere interessante optimalisatie is de CAO 90-loonbonus, die je uitbetaalt op basis van een collectieve doelstelling op bedrijfsniveau. “Je legt dan een doel vast zoals een bepaald omzet- of winstbedrag, een cijfer dat het bedrijf moet halen op het vlak van klantentevredenheid, een daling van het absenteïsme,… Daaraan verbind je vooraf een bedrag. Wordt de doelstelling gehaald? Dan ken je een loonbonus toe aan alle werknemers. Die bonus is vrij van belastingen, maar wel onderhevig aan RSZ. In die vorm zien we bedrijven op jaarbasis vaak bonussen tot 3.000 euro (netto) uitbetalen.” Wil je het persoonlijker aanpakken en je werknemers echt op maat verlonen? Dan is een cafetariaplan

“ALS JE EEN BETER, FRISSER LOONPAKKET KAN AANBIEDEN DAN JE CONCURRENTEN, HEB JE EEN VOETJE VOOR.” Maura Nachtergaele


Kort gezegd: in een cafetariaplan kan je een soort ‘bonuspotje’ opbouwen waarmee je individuele werknemers op maat kunt verlonen. Wil één van je medewerkers graag een fiets? Dan kan je die voor hem of haar leasen en trek je het bedrag af van zijn of haar beschikbaar potje. Andere werknemers kunnen dan weer kiezen voor extra vakantiedagen of de terugbetaling van pensioensparen. Voor jou als werkgever kost de creatie van zo’n bonuspotje het bruto bonusbedrag, plus de patronale bijdragen en het vakantiegeld. Kortom: dankzij een cafetariaplan kan je een ‘loonpakket à la carte’ samenstellen zonder je financieel te verbranden”, besluit Maura.

1

“Kies de juiste partner die de nodige juridische documenten kan opstellen. Het is ook handig als je partner een online tool heeft waar je werknemers hun budget kunnen bekijken, keuzes kunnen simuleren en hun keuzes kunnen indienen bij jou als werkgever.”

#REP O RTA G E

de ideale optie. “Volgens het principe van zelfbediening in een cafetaria, kunnen werknemers aan de hand van een door de werkgever opgesteld plan zelf hun loonpakket samenstellen. Ze kunnen dan delen van hun klassieke loon omruilen voor andere voordelen die hen meer voldoening geven. In veel sectoren kan je als werkgever de eindejaarspremie via het cafetariaplan op een andere manier uitbetalen dan in cash. De bouwsector heeft helaas de handicap dat de eindejaarspremie niet flexibiliseerbaar is. Toch kan een cafetariaplan ook voor bouwbedrijven een zeer belangrijk element zijn in hun hr- en retentiebeleid.”

CAFETARIAPLAN IN 3 STAPPEN

VERLONEN

19

2 “Beslis welke voordelen je opneemt op basis van je huidige loonpolitiek en de input van je werknemers. De populairste zijn fietsleasing, extra vakantiedagen, elektronica, de terugbetaling van individueel pensioensparen en de uitbreiding van de hospitalisatieverzekering. Kies de juiste leveranciers voor de voordelen die je aanbiedt en leg ook vast wanneer je werknemers keuzes mogen maken: het hele jaar door of op één bepaald moment in het jaar.”

3 “Wanneer je de modaliteiten hebt geformaliseerd, kan je jouw werknemers uitnodigen om hun keuzes te laten maken. Het is belangrijk dat zij op een heldere manier de impact van hun voordeelkeuzes op hun nettoloon kunnen simuleren.”


#ZOGEZEGD

Hoe gaan onze leden om met ‘the war for talent’?

“REKRUTEREN IS EEN STIEL!

DIE UNIEKE ‘BEIREN’ AANTREKKEN, DAAR DOEN WE HET VOOR.”

JESSIE MAESEN - AFDELINGSHOOFD HR BIJ VERHELST GROUP

“WIJ ZIJN ONDERDEEL VAN EEN APARTE

#Z O G EZ EG D

VENNOOTSCHAP MET 1 FIRMA PER PROVINCIE.

SAMENWERKEN WERKT: WE LEREN VAN ELKAAR, HELPEN ELKAAR DOOR WERVEN IN ELKAARS REGIO UIT TE WISSELEN ÉN HOEVEN NIET BANG TE ZIJN OM PERSONEEL KWIJT TE RAKEN AAN ELKAAR.”

YVES VANRENTERGHEM - ZAAKVOERDER VAN VANRENTERGHEM

20

“WE GAAN VOOR IEDEREEN DIE ZIN HEEFT OM

TE WERKEN IN DE BOUW. WE LATEN TOE DAT DE MEDEWERKER HET TALENT IN ZICHZELF ONTDEKT .

DIVERSITEIT ÉN GELIJKHEID: IEDEREEN KRIJGT DEZELFDE KANSEN.”

JOHAN DE VROE - GEDELEGEERD BESTUURDER GROEP DE VROE

“GEEF MEDEWERKERS VOLDOENDE AUTONOMIE EN ZINVOL WERK,

ZET ZE IN OP HUN COMPETENTIE VIA GERICHTE OPLEIDINGEN, VERSTERK EEN AANGENAME WERKSFEER WAAR IEDEREEN HET GEVOEL HEEFT EEN BIJDRAGE TE LEVEREN AAN PRESTIGIEUZE BOUWPROJECTEN.”

MARNIX CLAEYS - HR DIRECTOR BEDDELEEM


#K A LEN DER

WWW.OPLEIDINGINDEBOUW.BE

21

OPLEIDINGEN

VOORJAAR 2022

W

ER O

EIDIN PL

T IN

WINTEROPLEIDINGEN VERLENGD T.E.M. 31 MEI 2022

G

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE HEEFT UEEN EENVRAAG? VRAAG?CONTACTEER CONTACTEERONS ONSGERUST GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be--09 09244 24445 4500 00 Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be ConfederatieBouw BouwWest-Vlaanderen: West-Vlaanderen:opleidingenwvl@confederatiebouw.be opleidingenwvl@confederatiebouw.be--056 05626 26818150 50 Confederatie De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

ONTDEK ALLE OPLEIDINGEN Confederatie Bouw Opleidingen


OPLEIDING IN DE KIJKER

PREVENTIEADVISEUR NIVEAU III

#K A LEN DER

Voor bouwbedrijven met minder dan 50 werknemers organiseren we dit voorjaar 2 opleidingen preventieadviseur niveau III. Dankzij onze samenwerking met Cevora is de opleiding gratis voor bedienden PC 200.

22

Volgens de Welzijnswet van 4/8/96 en 27/3/98 moet elk bouwbedrijf met werknemers in dienst een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming hebben met een preventieadviseur. Onze basisopleiding (niveau III) is gericht op bouwbedrijven met minder dan 50 werknemers in dienst en/of op diegenen die graag op de hoogte willen zijn van het preventiebeleid.

Programma

Dit voorjaar organiseren we twee lessenreeksen: een in Sint-Niklaas en een in Brugge, telkens in april en mei. Op het einde van de cursus leg je een examen af met een bijkomende opdracht als eindwerk.

>

welzijnswet, ARAB en CODEX

>

Interne en Externe Dienst

>

Comité voor Preventie en Bescherming +

>

brandpreventie en -bestrijding

>

elektrische en mechanische risico’s

>

gevaarlijke stoffen en preparaten

voor Preventie en Bescherming KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

persoonlijke beschermingsmiddelen >

intern transport en werken op hoogte

>

risicoanalyse

>

arbeidsongevallen, instructies van de

arbeidsmiddelen en inzake informatie en

vorming van de werknemer, bestelling en

meer inrfoijveenn insch

indienstname van de procedure arbeidsmiddelen >

fysische agentia, psychosociale belasting & ergonomie en informatiebronnen

(tijdschriften, boeken, tentoonstellingen...)


Winteropleidingen

VCA BASIS

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS

BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS | FRANS

22 APR 22

KORTRIJK

08U00 - 16U30 + EX.

10 JUN 22

26 APR 22

BRUGGE

08U00 - 16U30 + EX.

02 MEI 22

SINT-NIKLAAS 07U30 - 16U00 + EX.

12 MEI 22

BRUGGE

08U00 - 16U30 + EX.

18 MEI 22

KORTRIJK

08U00 - 16U30 + EX.

19 MEI 22

BRUGGE

08U00 - 16U30 + EX.

30 MEI 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

10 JUN 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30 + EX.

20 JUN 22

KORTRIJK

08U00 - 16U30 + EX.

4 JUL 22

SINT-NIKLAAS 07U30 - 16U00 + EX.

18 AUG 22

BRUGGE

1 DAG PRIJS LID: € 165 // NIET LID: € 223

1 DAG PRIJS LID: € 195 // NIET LID: € 263 KORTRIJK

08U00 - 16U30 + EX.

#K A LEN DER

08U00 - 16U30 + EX.

VCA VOL

23 Opleiding gratis voor bedienden PC 200

VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN

VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN | HEROPFRISSING

2 DAGEN PRIJS LID: € 242 // NIET LID: € 326

1 DAG PRIJS LID: € 205 // NIET LID: € 276

21 + 22 APR 22 28 APR 22

BRUGGE EXAMEN

09U00 - 17U00 08U30

05 + 06 MEI 22 10 MEI 22

ZWIJNAARDE/ONLINE 09U00 - 17U00 EXAMEN 18U00

16 + 17 JUN 22 22 JUN 22

ZWIJNAARDE EXAMEN

09U00 - 17U00 18U00

28 + 29 JUN 22 5 JUL 22

KORTRIJK/ONLINE EXAMEN

09U00 - 17U00 18U00

5 MEI 22

SINT-NIKLAAS 07U30 - 16U00 + EX.

16 MEI 22

BRUGGE

20 JUN 22 22 JUN 22

ONLINE 08U30 - 17U00 EXAMEN ZWIJNAARDE 17U00

23 AUG 22

BRUGGE

08U30 - 17U00 + EX.

08U30 - 17U00 + EX.

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

Confederatie Bouw Opleidingen


VEILIGHEID VOOR NIEUWE SECTORINTREDERS 1 DAG PRIJS LID: € 126 // NIET LID: € 170 21 APR 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

10 JUN 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

EHBO

EHBO BASISVORMING

#K A LEN DER

PRIJS LID: € 249 // NIET LID: € 336

24

28 + 29 APR 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

05 + 06 MEI 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

17 + 24 MEI 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

28 + 29 JUN 22

SINT-NIKLAAS

08U00 - 16U30

COMBINATIEOPLEIDING EHBO BIJSCHOLING - VEILIGHEIDSGEDRAG BIJ DE BOUWVAKKER PRIJS LID: € 105 // NIET LID: € 142 19 MEI 22

KORTRIJK

12U30 - 16U30

EHBO BIJSCHOLING

PRIJS LID: € 64 // NIET LID: € 86

EHBO BIJSCHOLING | AVONDSESSIE

19 APR 22

BRUGGE

08U00 - 12U00

27 APR 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 12U00

19 MEI 22

27 APR 22

KORTRIJK

08U00 - 12U00

10 MEI 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 11U30

19 MEI 22

KORTRIJK

08U00 - 12U00

30 MEI 22

AALST

08U00 - 12U00

14 JUN 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 12U00

24 JUN 22

BRUGGE

08U00 - 12U00

1 JUL 22

SINT-NIKLAAS

07U30 - 11U30

PRIJS LID: € 64 // NIET LID: € 86 KORTRIJK

18U00 - 22U00

COMBINATIEOPLEIDING EHBO BIJSCHOLING - MANUEEL HANTEREN VAN LASTEN - ERGONOMIE PRIJS LID: € 105 // NIET LID: € 142 19 APR 22

BRUGGE

12U30 - 16U30

COMBINATIEOPLEIDING EHBO BIJSCHOLING - BRANDBLUS PRIJS LID: € 191 // NIET LID: € 258 27 APR 22

KORTRIJK

12U30 - 16U30

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

VEILIG WERKEN OP HOOGTE - MODULE 2

VEILIG WERKEN OP HOOGTE - MODULE 3

28 APR 22

NAZARETH

08U30 - 17U00

10 MEI 22

ZWIJNAARDE

08U00 - 16U30

10 MEI 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

03 JUN 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

30 MEI 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 17U00

24 JUN 22

KORTRIJK

PRIJS LID: € 160 // NIET LID: € 216

08U30 - 17U00

PRIJS LID: € 152 // NIET LID: € 206


Winteropleidingen

MOBIELE WERKTUIGEN AUTOLAADKRAAN | HEROPFRISSING

HOOGWERKER | HEROPFRISSING

02 JUN 22

21 APR 22

OOSTAKKER

08U30 - 16U30

16 MEI 22

SINT-NIKLAAS

08U30 - 16U30

01 JUN 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

23 JUN 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

PRIJS LID: € 295 // NIET LID: € 398

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

HEFTRUCK | BASISOPLEIDING PRIJS LID: € 414 // NIET LID: € 588 04 + 05 MEI 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

18 + 19 MEI 22

BRUGGE

08U30 - 16U30

PRIJS LID: € 250 // NIET LID: € 338

SNELOPBOUWKRAAN | BASISOPLEIDING PRIJS LID: € 1.047 // NIET LID: € 1.413 30, 31 MEI + 1 JUN 22 ZELE

PRIJS LID: € 208 // NIET LID: € 281 04 MEI 22

SINT-NIKLAAS

08U30 - 16U30

17 MEI 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

13 JUN 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

HOOGWERKER | BASISOPLEIDING PRIJS LID: € 458 // NIET LID: € 618 19 + 20 MEI 22

ST.-LIEVENS-HOUTEM 08U30 - 16U30

30 + 31 MEI 22

KORTRIJK

08U30 - 16U30

08U30 - 16U30

SNELOPBOUWKRAAN | HEROPFRISSING PRIJS LID: € 723 // NIET LID: € 977 02 + 03 JUN 22

ZELE

08U30 - 16U30

TORENKRAAN/SNELOPBOUWKRAAN | BASISOPLEIDING PRIJS LID: € 1.047 // NIET LID: € 1.413 25 + 26 + 27 APR 22 BRUGGE

08U30 - 16U30

#K A LEN DER

HEFTRUCK | HEROPFRISSING

25

BA4 & BA5

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

BA4 | GEWAARSCHUWD PERSOON

BA5 | VAKBEKWAMEN

22 APR 22

ZWIJNAARDE/ONLINE 09U00 - 16U00

19 MEI 22

ZWIJNAARDE

09U00 - 16U00

05 MEI 22

BRUGGE

09U00 - 16U00

14 JUN 22

KORTRIJK

09U00 - 16U00

20 MEI 22

SINT-NIKLAAS

09U00 - 16U00

13 JUN 22

KORTRIJK

09U00 - 16U00

27 JUN 22

ZWIJNAARDE

09U00 - 16U00

PRIJS LID: € 201 // NIET LID: € 271

PRIJS LID: € 201 // NIET LID: € 271

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

Confederatie Bouw Opleidingen


Wist je dat…

NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID BEROEPSCHAUFFEURS

Chauffeurs die na 10/0 9/2009 hun rijbewijs C behaalden en nog nooi een code 95 t op hun rijbe wijs hebben gehad, zijn verplicht om eerst te sla voor het ex gen amen “bas iskwalificatie vakbekwaa mheid”. Na dat examen moet men dan de vijfj aarlijkse nascholinge n volgen. O ntdek ons aanbod vo or de nasc holingen vi a opleidingind ebouw.be

CATEGORIE 1:

#K A LEN DER

Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften ECONOMISCH EN DEFENSIEF RIJDEN LID: € 669 // NIET-LID: € 903 26 + 27 APR 22 - KORTRIJK 08U30 - 16U30

ECONOMISCH EN DEFENSIEF RIJDEN LID: € 669 // NIET-LID: € 903 16 + 18 MEI 22 - ZWIJNAARDE 08U30 - 16U30

ECONOMISCH EN DEFENSIEF RIJDEN LID: € 669 // NIET-LID: € 903 14 + 15 JUN 22 - KORTRIJK 08U30 - 16U30

ECONOMISCH EN DEFENSIEF RIJDEN LID: € 669 // NIET-LID: € 903 26 + 28 APR 22 - KORTRIJK 08U30 - 16U30

ECONOMISCH EN DEFENSIEF RIJDEN LID: € 669 // NIET-LID: € 903 16 + 19 MEI 22 - ZWIJNAARDE 08U30 - 16U30

ECONOMISCH EN DEFENSIEF RIJDEN LID: € 669 // NIET-LID: € 903 14 + 16 JUN 22 - KORTRIJK 08U30 - 16U30

ECONOMISCH EN DEFENSIEF RIJDEN LID: € 669 // NIET-LID: € 903 10 + 11 MEI 22 - BRUGGE 08U30 - 16U30

VEILIG VERVOER VAN GOEDEREN (LADINGSZEKERHEID) LID: € 160 // NIET-LID: € 216 01 JUN 22 - ZWIJNAARDE 08U30 - 16U30

ECONOMISCH EN DEFENSIEF RIJDEN LID: € 669 // NIET-LID: € 903 28 + 29 JUN 22 - ZWIJNAARDE 08U30 - 16U30

ECONOMISCH EN DEFENSIEF RIJDEN LID: € 669 // NIET-LID: € 903 10 + 12 MEI 22 - BRUGGE 08U30 - 16U30

VEILIG VERVOER VAN GOEDEREN (LADINGSZEKERHEID) LID: € 160 // NIET-LID: € 216 10 JUN 22 - KORTRIJK 08U30 - 16U30

ECONOMISCH EN DEFENSIEF RIJDEN LID: € 669 // NIET-LID: € 903 28 + 30 JUN 22 - ZWIJNAARDE 08U30 - 16U30

26 CATEGORIE 2:

Toepassing van de voorschriften RIJ- EN RUSTTIJDEN EN VERVOERSDOCUMENTEN LID: € 160 // NIET-LID: € 216 20 APR 22 - BRUGGE 08U30 - 16U30

RIJ- EN RUSTTIJDEN EN GEBRUIK DIGITALE EN ANALOGE TACHOGRAAF LID: € 160 // NIET-LID: € 216 12 MEI 22 - BRUGGE 08U30 - 16U30

RIJ- EN RUSTTIJDEN EN GEBRUIK DIGITALE EN ANALOGE TACHOGRAAF LID: € 160 // NIET-LID: € 216 10 JUN 22 - ZWIJNAARDE 08U30 - 16U30

UPDATE WEGCODE EN ONGEVALSAANGIFTE - ZATERDAG LID: € 226 // NIET-LID: € 305 23 APR 22 - KORTRIJK 08U30 - 16U30

UITZONDERLIJK VERVOER LID: € 160 // NIET-LID: € 216 17 MEI 22 - KORTRIJK 08U30 - 16U30

UPDATE WEGCODE EN ONGEVALSAANGIFTE LID: € 160 // NIET-LID: € 216 13 JUN 22 - BRUGGE 08U30 - 16U30

RIJ- EN RUSTTIJDEN EN VERVOERSDOCUMENTEN LID: € 160 // NIET-LID: € 216 05 MEI 22 - ZWIJNAARDE 08U30 - 16U30 ACTUALISERING LID: € 179 // NIET-LID: € 242 09 MEI 22 - ZWIJNAARDE 08U30 - 16U30

RIJ- EN RUSTTIJDEN EN GEBRUIK DIGITALE EN ANALOGE TACHOGRAAF LID: € 160 // NIET-LID: € 216 23 MEI 22 - KORTRIJK 08U30 - 16U30 ACTUALISERING LID: € 179 // NIET-LID: € 242 01 JUN 22 - KORTRIJK 08U30 - 16U30 UITZONDERLIJK VERVOER LID: € 160 // NIET-LID: € 216 09 JUN 22 - ZWIJNAARDE 08U30 - 16U30

RIJ- EN RUSTTIJDEN EN VERVOERSDOCUMENTEN LID: € 160 // NIET-LID: € 216 21 JUN 22 - KORTRIJK 08U30 - 16U30


Winteropleidingen

CATEGORIE 3:

Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek GEVAREN IN HET VERKEER LID: € 160 // NIET-LID: € 216 27 APR 22 - ZWIJNAARDE 08U30 - 16U30

WEGCODE + EAF LID: € 160 // NIET-LID: € 216 16 MEI 22 - ZWIJNAARDE 08U30 - 16U30

ERGONOMIE LID: € 160 // NIET-LID: € 216 27 APR 22 - BRUGGE 08U30 - 16U30

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN - ZATERDAG LID: € 226 // NIET-LID: € 305 21 MEI 22 - KORTRIJK 08U30 - 16U30

VEILIGHEIDSSENSIBILISERING LID: € 160 // NIET-LID: € 216 09 MEI 22 - BRUGGE 08U30 - 16U30

EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVALLEN LID: € 160 // NIET-LID: € 216 08 JUN 22 - SINT-NIKLAAS 07U30 - 15U30 DODE HOEK EN MANOEVREERSCHADES LID: € 160 // NIET-LID: € 216 17 JUN 22 - KORTRIJK 08U30 - 16U30

GEVAREN IN HET VERKEER LID: € 160 // NIET-LID: € 216 25 MEI 22 - ZWIJNAARDE 08U30 - 16U30

GEVAREN IN HET VERKEER LID: € 160 // NIET-LID: € 216 11 MEI 22 - BRUGGE 08U30 - 16U30

ERGONOMIE - ZATERDAG LID: € 226 // NIET-LID: € 305 18 JUN 22 - KORTRIJK 08U30 - 16U30

ONGEVALLEN MET BRAND LID: € 347 // NIET-LID: € 468 31 MEI 22 - ZWIJNAARDE 08U30 - 16U30

ONGEVALLEN MET BRAND LID: € 347 // NIET-LID: € 468 12 MEI 22 - KORTRIJK 08U30 - 16U30

ERGONOMIE LID: € 160 // NIET-LID: € 216 28 JUN 22 - BRUGGE 08U30 - 16U30

VEILIGHEIDSSENSIBILISERING LID: € 160 // NIET-LID: € 216 02 JUN 22 - SINT-NIKLAAS 08U30 - 16U30

EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVALLEN LID: € 160 // NIET-LID: € 216 30 JUN 22 - BRUGGE 08U30 - 16U30

Veilig werken in fijn stof TIP 1

Bij zagen, boren of schuren, overstijgt de concentratie fijn stof soms de grenswaarde. Met deze maatregelen beperkt u de blootstelling van medewerkers en stelt u hun gezondheid veilig.

Scherm ruimtes waar stof vrijkomt af met brandwerende zeilen Zo beperkt u de verspreiding. Dit geldt voor bouwwerken met steen en zand, maar ook sommige metaaldeeltjes en hardhoutstof zijn toxisch.

TIP 2

Gebruik bouwstofzuigers Een bouwstofzuiger zuigt stof onmiddellijk op zodat het ná de werken niet meer kan opwaaien. Het verschil met een gewone stofzuiger is dat u hier ook bijvoorbeeld een frees- of schuurmachine op kunt aansluiten.

TIP 3

Gebruik water om stof neer te slaan Opwaaiend stof vermijdt u met een benevelingsmachine. Anders blijft het urenlang in de lucht hangen en kan het worden ingeademd. Door regelmatig te benevelen kan stof zich niet opnieuw verspreiden. Een alternatief is machines uitrusten met een watersuppressiesysteem. Een groot deel van het vrijkomend stof slaat daarbij neer in een waterreservoir.

TIP 4

Op Mensura kunt u bouwen

Voorzie stofmaskers en -afzuiging Voorzie voor uw medewerkers stofmaskers die voldoen aan de veiligheidsnormen. Maskers en afzuiging zijn vaak aanwezig, maar onvoldoende onderhouden of niet correct bewaard. Vervang ook regelmatig de filters van machines met stofafzuiging.

Onze experts staan u bij om knelpunten te identificeren, prioriteiten te bepalen en doeltreffende oplossingen te formuleren. Neem vrijblijvend contact op via gent@mensura.be of +32 9 244 54 42

TIP 5

Meer tips op mensura.be

Stel een verkeersplan op Door uw site goed in te richten, is minder verkeer nodig. Zo vermindert u de uitstoot van fijn stof door voertuigen en doet het werfverkeer geen stof opwaaien. Een strenge snelheidsbeperking tot 20 km/u noodzakelijk voor een lage concentratie fijn stof.

TIP 6

Informeer uw medewerkers Licht uw medewerkers in over de risico’s van fijn stof en hoe ze zelf mee zorgen voor een gezonde werkplaats. Door alle machines en apparatuur juist te gebruiken, regelmatig te onderhouden en niet te overladen, blijft stofuitstoot beperkt.

www.mensura.be ︱ Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk V.Z.W. ︱ Regio Oost-West Vlaanderen:

Confederatie Bouw t

32 9 244 54 42

e

gent@mensura.be

Opleidingen


ASBESTVERWIJDERING

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

Winteropleidingen

ASBESTVERWIJDERING DAKEN | BEGINNERS

PRIJS LID: € 145 // NIET LID: € 196 24 MEI 22

ZWIJNAARDE/ONLINE 08U30 - 17U00

ASBESTVERWIJDERING DAKEN | HERHALING

PRIJS LID: € 145 // NIET LID: € 196 02 MEI 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

16 JUN 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

ASBESTVERWIJDERING EENVOUDIGE HANDELINGEN | BEGINNERS

PRIJS LID: € 145 // NIET LID: € 196

#K A LEN DER

15 JUN 22

28

SINT-NIKLAAS

07U30 - 16U00

ASBESTVERWIJDERING EENVOUDIGE HANDELINGEN | HERHALING PRIJS LID: € 145 // NIET LID: € 196 25 APR 22

ZWIJNAARDE

08U30 - 17U00

29 APR 22

KORTRIJK

08U30 – 17U00

19 MEI 22

ZWIJNAARDE/ONLINE 08U30 - 17U00

31 MEI 22

BRUGGE

08U30 - 17U00

27 JUN 22

KORTRIJK

08U30 - 17U00

Wist je dat…

Elke opleidin

g die je teru gvindt in di t maar ook he el veel andere opleidinge n die wij niet standaard ons aanbod in hebben, ku nnen op m van jullie be aat drijf georga niseerd wor Vaak is dit den. voor jullie ee n voordeliger keuze, en bo e vendien krijg je inspraak de bepalin in g van de in houd, de ke van de datu uze m of zelfs de keuze van de lesgever. Ne em contac t op met je loka Confedera le tie Bouw vo or meer info . magazine,

VOOROPLEIDING ASBESTDESKUNDIGEN INVENTARISATIE | BASISKENNIS PRIJS LID: € 494 // NIET LID: € 667 02, 09 + 16 JUN 22

SINT-NIKLAAS

09U00 - 17U00

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

Confederatie Bouw Opleidingen


VEILIGHEID

BOUWTECHNIEK

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

CENTRALE VERWARMING - MODULE 1 | ALGEMENE INLEIDING LID: € 113 // NIET-LID: € 153 19 APR 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 VERTROUWENSPERSOON LID: € 618 // NIET-LID: € 835 21, 26 APR, 05, 12 + 19 MEI 22 ZWIJNAARDE - 09U00 - 16U00 JURIDISCHE ASPECTEN: HOE EEN GOEDE ONGEVALLENPROCEDURE UITWERKEN LID: € 139 // NIET-LID: € 187 25 APR 22 - ONLINE 18U00 - 22U00 CENTRALE VERWARMING - MODULE 2 | HYDRAULICA LID: € 113 // NIET-LID: € 153 26 APR 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 PREVENTIEADVISEUR NIVEAU III AANVULLENDE VORMING LID: € 109 // NIET-LID: € 147 27 APR 22 - ZWIJNAARDE/ONLINE 09U00 - 12U00 BRANDWERENDE DEUREN LID: € 311 // NIET-LID: € 420 02, 09, 16 + 23 MEI 22 - KORTRIJK EX. 30 MEI 22 - LIMELETTE 09U00 - 12U00 BRANDWERENDE DOORVOERINGEN LID: € 311 // NIET-LID: € 420 02, 09, 18 + 25 MEI 22 - KORTRIJK 09U00 - 12U00 CENTRALE VERWARMING - MODULE 3 | DE REGELING LID: € 113 // NIET-LID: € 153 03 MEI 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 GRAAFSCHADE VOORKOMEN LID: € 112 // NIET-LID: € 152 03 MEI 22 - KORTRIJK 18U00 - 21U00 ZONNEPANELEN LID: € 128 // NIET-LID: € 173 03 MEI 22 - BRUGGE 09U00 - 12U00

PLANLEZEN: INITIATIE LID: € 209 // NIET-LID: € 282 04 MEI 22 - ZWIJNAARDE 09U00 - 16U00 PREVENTIEADVISEUR NIVEAU III LID: € 792 // NIET-LID: € 1.069 04, 11, 18, 25 MEI + 08 JUN 22 EX. 22 JUN 22 - BRUGGE 09U00 - 17U00

ADVIESVAARDIGHEDEN VOOR PREVENTIEADVISEURS LID: € 173 // NIET-LID: € 234 23 MEI 22 - ZWIJNAARDE 18U00 - 22U00 WEGSIGNALISATIE - UITVOERENDEN LID: € 194 // NIET-LID: € 262 23 MEI 22 - KORTRIJK 09U00 - 17U00

DE CORRECTE INSTALLATIE VAN EEN VENTILATIESYSTEEM LID: € 128 // NIET-LID: € 173 05 + 06 MEI 22 - ONLINE 18U30 - 21U30

CENTRALE VERWARMING - MODULE 6 | THERMISCHE ZONNEPANELEN LID: € 113 // NIET-LID: € 153 24 MEI 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00

CENTRALE VERWARMING - MODULE 4 | SANITAIR WARM WATER LID: € 113 // NIET-LID: € 153 10 MEI 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00

GROENDAKEN LID: € 109 // NIET-LID: € 147 30 MEI 22 - ZWEVEGEM 18U00 - 21U00

ENERGIETRANSITIE 4.0 LID: € 150 // NIET-LID: € 203 10 MEI 22 - ONLINE 08U30 - 12U30

CENTRALE VERWARMING - MODULE 7 | WARMTEPOMPEN LID: € 113 // NIET-LID: € 153 31 MEI 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00

LUCHTDICHT BOUWEN VOOR SCHRIJNWERKERS LID: € 150 // NIET-LID: € 203 10 MEI 22 - KORTRIJK 13U00 - 16U00

WEGSIGNALISATIE - WERFVERANTWOORDELIJKEN/LEIDINGGEVENDEN LID: € 139 // NIET-LID: € 187 01 JUN 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 22U00

#K A LEN DER

PREVENTIEADVISEUR NIVEAU III LID: € 792 // NIET-LID: € 1.069 04, 25 APR + 02, 09 + 23 MEI 22 EX. 13 JUN 22 - SINT-NIKLAAS 09U00 - 17U00

Winteropleidingen

GRONDVERZET: UITGEGRAVEN BODEM LID: € 109 // NIET-LID: € 147 12 MEI 22 - ONLINE 18U00 - 21U00

GRONDVERZET: UITGEGRAVEN BODEM LID: € 109 // NIET-LID: € 147 07 JUN 22 - BRUGGE 09U00 - 12U00

29

WEGSIGNALISATIE - UITVOERENDEN LID: € 194 // NIET-LID: € 262 12 MEI 22 - ONLINE 18U00 - 21U00

OPSTELLEN VAN EEN WERFVEILIGHEIDSPLAN LID: € 170 // NIET-LID: € 230 08 JUN 22 - ZWIJNAARDE/ONLINE 09U00 - 17U00

BRANDBEVEILIGING VAN GEBOUWEN LID: € 128 // NIET-LID: € 173 13 MEI 22 - KORTRIJK/ONLINE 09U00 - 12U00 CENTRALE VERWARMING - MODULE 5 | WARMTEGENERATOREN LID: € 113 // NIET-LID: € 153 17 MEI 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 PLANLEZEN: VERVOLMAKING LID: € 209 // NIET-LID: € 282 19 MEI 22 - ZWIJNAARDE 09U00 - 16U00

BETONRENOVATIE LID: € 170 // NIET-LID: € 230 17 + 24 JUN 22 - KORTRIJK/ONLINE 09U00 - 12U00 WEGSIGNALISATIE - WERFVERANTWOORDELIJKEN/LEIDINGGEVENDEN LID: € 139 // NIET-LID: € 187 20 JUN 22 - ONLINE 08U00 - 12U00 PREVENTIEADVISEUR NIVEAU III AANVULLENDE VORMING LID: € 109 // NIET-LID: € 147 23 JUN 22 - KORTRIJK/ONLINE 09U00 - 12U00

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

Confederatie Bouw Opleidingen


MODERNE ALL-IN ONE BEDRIJFSSOFTWARE VOOR UW SECTOR

CUSTOMER CASE: ZOLDERSE DAKPROJECTEN

BOUWBEDRIJF ZOLDERSE DAKPROJECTEN VERGROOT MARGES BETERE ABSOLUTE MARGES DANKZIJ VERHOOGDE EFFICIËNTIE, MEER CONTROLE EN NIEUWE INZICHTEN. Een explosieve groei leidde er toe dat Zolderse Dakprojecten (ZDP) hun bedrijfsprocessen wilden structureren met behulp van een ERP-systeem. Ze kozen voor Microsoft Dynamics 365 Business Central geïmplementeerd door Astena. Om het end-to-end-verhaal kracht bij te zetten, ontwikkelde Astena mobiele toepassingen met Microsoft Power Apps.

“ASTENA BOUWDE AL DRIE APPS BOVENOP DE ERP: TIJDSREGISTRATIE VOOR ARBEIDERS, EEN DIGITALE SERVICE-BON BIJ ONDERHOUD OF HERSTELLINGEN EN EENTJE VOOR OFFERTES IN DE PARTICULIERE MARKT” Bart Verjans, Director Administration en Finance

OOK ZIN IN EEN SUCCESVERHAAL?

SUCCESVERHALEN OP ASTENA.BE

LAAT JE OVERTUIGEN! ai163361347044_NL_Bouwsector_190Bx135Hmm_20211004_DEF.pdf 1 07-10-21 15:31:11

ASTENA | info@astena.be | +32 9 296 31 14

W W W. A S T E N A . B E


Duurzaam aan de slag met bemalingen De eisen die gesteld worden aan een bemaling worden steeds complexer, zowel uitvoerend als milieutechnisch. In dit Lerend Netwerk ga je samen met experts en collega's uit de sector aan de slag, waarbij de rol van de aannemer in relatie met het boorbedrijf, het studiebureau en de bouwheer centraal staat.

Datum Vanaf 29/03/2022 Prijzen €500 (1p) & €720 (2p) Locaties Oost- en West-Vlaanderen

Topics in het voorjaar 2022 Bij Topics kan je als bouwprofessional deelnemen aan lerende netwerken en samen met een ervaren expert je kennis rond specifieke thema’s bijspijkeren. In het voorjaar van 2022 staan alvast bemalingen, geothermie, automatisering & robotisering op het programma. Later plannen we een Topics rond duurzaam ondernemen en daarvoor kan je nu al jouw verwachtingen en suggesties meegeven. Het gaat om een initiatief van de lokale Confederaties Bouw en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Topics 'Lerend Netwerk' traject Inspirerende en praktische groepsmomenten Leer van experten en collega's uit de sector Stel al je vragen direct doorheen de sessies Geniet van een halve dag individuele begeleiding

Scan mij om alle Topics te ontdekken!

Confederatie Bouw Opleidingen


MANAGEMENT

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

ALLROUND BEDIENDE IN DE BOUWSECTOR LID: € 533 // NIET-LID: € 720 21, 28 APR, 05, 12, 19 MEI, 02, 09, 16 JUN 22 - ZWIJNAARDE 18U30 - 21U30 KOSTPRIJSBEREKENING VOOR DE BOUWSECTOR LID: € 515 // NIET-LID: € 695 21, 28 APR, 05, 12, 19 MEI, 02 + 09 JUN 22 - BRUGGE 18U00 - 22U00 STRATEGISCH AANKOPEN IN DE BOUW LID: € 299 // NIET-LID: € 404 21 + 28 APR 22 - KORTRIJK/ONLINE 08U30 - 12U30

#K A LEN DER

MENTOROPLEIDING VOOR DE BOUW - ZATERDAG LID: € 196 // NIET-LID: € 265 23 APR 22 - KORTRIJK 09U00 - 17U00

32

BOUWRECHT - MODULE 5 OVERHEIDSOPDRACHTEN | INDIENEN VAN EEN OFFERTE VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT LID: € 118 // NIET-LID: € 159 25 APR 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 MENTOROPLEIDING VOOR DE BOUW LID: € 187 // NIET-LID: € 252 25 APR 22 - ZWIJNAARDE 09U00 - 17U00 KLANTVRIENDELIJK EN EFFICIËNT TELEFONEREN LID: € 201 // NIET-LID: € 271 26 APR 22 - KORTRIJK 09U00 - 17U00 UITVOEREN VAN BOUWWERKEN IN ONZE BUURLANDEN LID: € 146 // NIET-LID: € 197 29 APR 22 - ONLINE 08U30 - 12U30 BOUWRECHT - MODULE 6 OVERHEIDSOPDRACHTEN | OPENEN EN ONDERZOEKEN VAN DE OFFERTES LID: € 118 // NIET-LID: € 159 02 MEI 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 E-TENDERING EN E-PROCUREMENT VOOR BOUWPROFESSIONALS LID: € 105 // NIET-LID: € 142 03 MEI 22 - ZWIJNAARDE/ONLINE 09U00 - 12U00

Winteropleidingen

HET NIEUWE WERKEN VOOR MEDEWERKERS LID: € 191 // NIET-LID: € 258 03 MEI 22 - ZWIJNAARDE/ONLINE 09U00 - 12U00 WERKEN MET ONDERAANNEMERS: CONTRACTUELE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN VAN A TOT Z - MODULE 1 | ALLE SOCIALE ASPECTEN: WERFMELDING, INHOUDINGSPLICHT EN HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID LID: € 118 // NIET-LID: € 159 03 MEI 22 - ZWIJNAARDE 09U00 - 12U00 MENTOROPLEIDING VOOR DE BOUW - ZATERDAG LID: € 196 // NIET-LID: € 265 07 MEI 22 - MERELBEKE 09U00 - 17U00 ASSERTIEVE COMMUNICATIE LID: € 201 // NIET-LID: € 271 09 MEI 22 - KORTRIJK 09U00 - 17U00 BOUWRECHT - MODULE 7 OVERHEIDSOPDRACHTEN | UITVOERING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT - DEEL I LID: € 118 // NIET-LID: € 159 09 MEI 22 - KORTRIJK 18U00 - 21U00 EEN GOED DEBITEURENBELEID, EEN MUST! LID: € 173 // NIET-LID: € 234 10 + 17 MEI 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U30 - 21U30 TEWERKSTELLING VAN ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR - MODULE 1 | AANWERVING LID: € 118 // NIET-LID: € 159 10 MEI 22 - KORTRIJK/ONLINE 13U00 - 16U30 WERKEN MET ONDERAANNEMERS: CONTRACTUELE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN VAN A TOT Z - MODULE 2 | HET CONTRACT EN DE JURIDISCHE ASPETEN VAN ONDERAANNEMING LID: € 118 // NIET-LID: € 159 10 MEI 22 - ZWIJNAARDE/ONLINE 09U00 - 12U00

BETER SAMENWERKEN OP BOUWPROJECTEN DOOR ‘LEAN PLANNEN’ OP BASIS VAN HET LAST PLANNER SYSTEM LID: € 212 // NIET-LID: € 286 12 MEI 22 - KORTRIJK 13U00 - 17U00 SOCIALE INSPECTIE LID: € 118 // NIET-LID: € 159 13 MEI 22 - ZWIJNAARDE/ONLINE 14U00 - 17U00 TIMEMANAGEMENT IN DE BOUWSECTOR LID: € 372 // NIET-LID: € 502 13 + 20 MEI 22 - KORTRIJK 09U00 - 17U00 BOUWRECHT - MODULE 8 OVERHEIDSOPDRACHTEN | UITVOERING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT - DEEL II LID: € 118 // NIET-LID: € 159 16 MEI 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 DE ROL VAN LEIDINGGEVENDEN IN HET ALCOHOL, MEDICATIE EN DRUGSBELEID LID: € 105 // NIET-LID: € 142 16 MEI 22 - KORTRIJK/ONLINE 08U30 - 12U30 TEWERKSTELLING VAN ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR - MODULE 2 | ARBEIDSDUUR LID: € 118 // NIET-LID: € 159 17 MEI 22 - KORTRIJK/ONLINE 13U00 - 16U30 WERKEN MET ONDERAANNEMERS: CONTRACTUELE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN VAN A TOT Z - MODULE 3 | WERKEN MET BUITENLANDSE ONDERAANNEMERS LID: € 118 // NIET-LID: € 159 17 MEI 22 - ZWIJNAARDE/ONLINE 09U00 - 12U00 OMGAAN MET VERBALE AGRESSIE OP HET WERK LID: € 139 // NIET-LID: € 187 19 MEI 22 - KORTRIJK 08U00 - 12U00 MENTOROPLEIDING VOOR DE BOUW LID: € 187 // NIET-LID: € 252 20 MEI 22 - KORTRIJK 08U30 - 16U30

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

Confederatie Bouw Opleidingen


DE JAARREKENING VOOR DE BOUWSECTOR: EEN BRON VAN INFORMATIE LID: € 121 // NIET-LID: € 163 24 MEI 22 - SINT-NIKLAAS 09U00 - 12U00

WERKEN IN ONROERENDE STAAT EN BTW LID: € 118 // NIET-LID: € 159 13 JUN 22 - KORTRIJK/ONLINE 14U00 - 17U00

TEWERKSTELLING VAN ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR - MODULE 3 | HET LOON LID: € 118 // NIET-LID: € 159 24 MEI 22 - KORTRIJK/ONLINE 13U00 - 16U30

STANDAARDBESTEK 250 WIJZIGINGEN TUSSEN 4.0 NAAR 4.1 LID: € 232 // NIET-LID: € 313 14 + 21 JUN 22 - ZWIJNAARDE 13U00 - 16U00

STARTEN MET LEAN IN DE BOUWSECTOR LID: € 553 // NIET-LID: € 747 31 MEI + 07 + 14 JUN 22 - KORTRIJK 09U00 - 16U00 CORRECT FACTUREREN IN DE BOUW LID: € 232 // NIET-LID: € 313 31 MEI, 07 + 14 JUN 22 - BRUGGE 18U30 - 21U30 MAGAZIJNBEHEER LID: € 387 // NIET-LID: € 523 01 + 08 JUN 22 - SINT-NIKLAAS 09U00 - 17U00 ONDERBOUWD CALCULEREN MET C-PRO LID: € 357 // NIET-LID: € 482 07, 14, 21 + 28 JUN 22 - BRUGGE 18U00 - 21U00 TEWERKSTELLING VAN ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR - MODULE 4 | SCHORSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST LID: € 235 // NIET-LID: € 318 07 + 14 JUN 22 - KORTRIJK/ONLINE 13U00 - 16U30 VAN COLLEGA NAAR PLOEGBAAS LID: € 398 // NIET-LID: € 537 09 + 16 JUN 22 - SINT-NIKLAAS 07U30 - 15U30 MILIEUASPECTEN IN DE BOUW LID: € 134 // NIET-LID: € 181 13 JUN 22 - BRUGGE 13U30 - 16U30

WERKEN MET ONDERAANNEMERS: WERFMELDING, INHOUDINGSPLICHT EN HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID LID: € 118 // NIET-LID: € 159 15 JUN 22 - KORTRIJK/ONLINE 13U30 - 16U30 HOE OMGAAN MET MANIPULATIE LID: € 201 // NIET-LID: € 271 20 JUN 22 - ONLINE 09U00 - 12U00 SOCIALE INSPECTIE LID: € 118 // NIET-LID: € 159 20 JUN 22 - BRUGGE 13U30 - 16U30

#K A LEN DER

WERKEN MET ONDERAANNEMERS: CONTRACTUELE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN VAN A TOT Z - MODULE 4 | ONDERAANNEMING IN KADER VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN LID: € 118 // NIET-LID: € 159 24 MEI 22 - ZWIJNAARDE/ONLINE 09U00 - 12U00

MENTOROPLEIDING VOOR DE BOUW LID: € 187 // NIET-LID: € 252 21 JUN 22 - ZWIJNAARDE 09U00 - 17U00 TEWERKSTELLING VAN ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR - MODULE 5 | EINDE VAN DE ARBEIDERSOVEREENKOMST LID: € 235 // NIET-LID: € 318 21 + 28 JUN 22 - KORTRIJK/ONLINE 13U00 - 16U30

33

MENTOROPLEIDING VOOR DE BOUW LID: € 187 // NIET-LID: € 252 23 JUN 22 - KORTRIJK 08U30 - 16U30 FEEDBACK PLEASE? LID: € 79 // NIET-LID: € 106 27 JUN 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00 SCHIJNZELFSTANDIGHEID, TERBESCHIKKINGSTELLING VAN PERSONEEL EN WERKEN MET BUITENLANDSE ONDERAANNEMERS LID: € 118 // NIET-LID: € 159 30 JUN 22 - KORTRIJK 09U00 - 12U30

MEER INFO EN INSCHRIJVEN: www.opleidingindebouw.be HEB JE EEN VRAAG? CONTACTEER ONS GERUST Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: opleidingenovl@confederatiebouw.be - 09 244 45 00 Confederatie Bouw West-Vlaanderen: opleidingenwvl@confederatiebouw.be - 056 26 81 50 De prijzen die wij tonen zijn altijd exclusief btw. Deze prijzen houden geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Je vindt een overzicht op de website, net als de algemene voor waarden en het recentste overzicht van alle geplande opleidingen.

Confederatie Bouw Opleidingen


IT

Opleiding gratis voor bedienden PC 200

ANDROID EN APPLE SAMEN GEBRUIKEN LID: € 150 // NIET-LID: € 203 21 APR 22 - SINT-NIKLAAS 13U00 - 17U00 AUTOCAD 2D VERVOLMAKING LID: € 373 // NIET-LID: € 503 21 + 28 APR 22 - ZWIJNAARDE 09U00 - 16U00 JEZELF EN JE BOUWBEDRIJF PROFILEREN MET LINKEDIN LID: € 148 // NIET-LID: € 200 21 APR 22 - ONLINE 19U00 - 22U00 SKETCHUP - GEVORDERDEN LID: € 196 // NIET-LID: € 265 21 APR 22 - KORTRIJK/ONLINE 09U00 - 16U00

#K A LEN DER

BETERE FOTO’S MAKEN VOOR JE DIGITALE COMMUNICATIE LID: € 148 // NIET-LID: € 200 25 APR 22 - KORTRIJK 19U00 - 22U00

34

EXCEL SPECIALISATIE (MACRO’S OPNEMEN, WAT ALS ANALYSE) LID: € 118 // NIET-LID: € 159 25 APR 22 - ONLINE 18U00 - 21U00 WORKSHOP GOOGLE MIJN BEDRIJF HAAL KLANTEN BINNEN MET EEN GRATIS EN GEWELDIG BEDRIJFSPROFIEL LID: € 148 // NIET-LID: € 200 28 APR 22 - KORTRIJK 18U00 - 21U00 KORTE VIDEO’S MAKEN MET JE SMARTPHONE LID: € 148 // NIET-LID: € 200 02 MEI 22 - KORTRIJK 19U00 - 22U00 BIM - MODULE 1 LID: € 120 // NIET-LID: € 162 03 MEI 22 - KORTRIJK 09U00 - 12U00 LEER WERKEN MET MICROSOFT TEAMS VOOR EINDGEBRUIKER LID: € 105 // NIET-LID: € 142 05 MEI 22 - KORTRIJK/ONLINE 19U00 - 22U00 EXCEL - MODULE 1 | KENNISMAKING LID: € 118 // NIET-LID: € 159 09 MEI 22 - ONLINE 13U30 - 16U30

Winteropleidingen

MINDER BEKENDE TOOLS ZOALS WHATSAPP, YOUTUBE EN PINTEREST INZETTEN VOOR JE BOUWBEDRIJF LID: € 148 // NIET-LID: € 200 09 MEI 22 - ONLINE 19U00 - 22U00 SKETCHUP - BASIS LID: € 375 // NIET-LID: € 506 09 + 10 MEI 22 - ZWIJNAARDE 09U00 - 16U00 VISUAL BASICS FOR APPLICATIONS (OF VBA) IN EXCEL LID: € 286 // NIET-LID: € 386 09, 16, 23 + 30 MEI 22 - KORTRIJK/ONLINE 19U00 - 22U00

EXCEL - MODULE 2 | WERKEN MET DYNAMISCHE TABELLEN LID: € 118 // NIET-LID: € 159 09 JUN 22 - ONLINE 18U00 - 21U00 WORD - MODULE 2 | ONTWERPEN AFBEELDINGEN - STIJLEN INHOUDSOPGAVE LID: € 100 // NIET-LID: € 135 09 JUN 22 - ONLINE 09U00 - 12U00 WERKEN IN DE CLOUD LID: € 105 // NIET-LID: € 142 10 JUN 22 - ONLINE 08U30 - 12U00

BIM - MODULE 2 LID: € 120 // NIET-LID: € 162 10 MEI 22 - KORTRIJK 09U00 - 12U00

SKETCHUP - BASIS LID: € 375 // NIET-LID: € 506 14 + 21 JUN 22 - KORTRIJK/ONLINE 09U00 - 16U00

AUTOCAD 2D - BASIS LID: € 622 // NIET-LID: € 839 13, 20 MEI, 03, 10 + 17 JUN 22 SINT-NIKLAAS 09U0 - 16U00

EXCEL - MODULE 3 | WERKEN MET FORMULES EN FUNCTIES LID: € 164 // NIET-LID: € 221 16 + 23 JUN 22 - ONLINE 18U00 - 21U00

EXCEL - MODULE 2 | WERKEN MET DYNAMISCHE TABELLEN LID: € 118 // NIET-LID: € 159 16 MEI 22 - ONLINE 13U30 - 16U30

WORD - MODULE 3 | VERZENDLIJSTEN EN VERWIJZINGEN + HERHALING LID: € 100 // NIET-LID: € 135 16 JUN 22 - ONLINE 09U00 - 12U00

BIM - MODULE 3 LID: € 120 // NIET-LID: € 162 17 MEI 22 - KORTRIJK 09U00 - 12U00

MS ONE NOTE LID: € 105 // NIET-LID: € 142 20 JUN 22 - KORTRIJK/ONLINE 18U00 - 21U00

PLANNING VOOR KMO-BOUWBEDRIJVEN LID: € 132 // NIET-LID: € 179 20 MEI 22 - KORTRIJK/ONLINE 08U30 - 12U00

SKETCHUP - GEVORDERDEN LID: € 196 // NIET-LID: € 256 23 JUN 22 - ZWIJNAARDE 09U00 - 16U00

EXCEL - MODULE 3 | WERKEN MET FORMULES EN FUNCTIES LID: € 164 // NIET-LID: € 221 23 + 30 MEI 22 - ONLINE 13U30 - 16U30 EXCEL - MODULE 1 | KENNISMAKING LID: € 118 // NIET-LID: € 159 02 JUN 22 - ONLINE 18U00 - 21U00 WORD - MODULE 1 | BASISINSTELLINGEN - TEKSTOPMAAK - ALINEAOPMAAK LID: € 100 // NIET-LID: € 135 02 JUN 22 - ONLINE 09U00 - 12U00 EXCEL - MODULE 4 | WERKEN MET DRAAITABELLEN EN GRAFIEKEN LID: € 118 // NIET-LID: € 159 07 JUN 22 - ONLINE 13U30 - 16U30

MS PROJECT - BASIS LID: € 338 // NIET-LID: € 456 24 JUN + 01 JUL 22 - KORTRIJK 09U00 - 16U00 EXCEL - MODULE 4 | WERKEN MET DRAAITABELLEN EN DRAAIGRAFIEKEN LID: € 118 // NIET-LID: € 159 30 JUN 22 - ONLINE 18U00 - 21U00


Graafmachine 42 Onderhoud in 9 dagen

Telematica voor voertuigen, machines en gereedschap

De ABAX Telematics Training is bij ons altijd gratis Boorhamer locatie gevonden

Wagen 141 Lokatie gevonden Details ophalen >

www.abax.com | Woluwelaan 148-150 1831 Diegem | +32 2 715 25 55

YOUR SAFETY, OUR MISSION PREVENTIEADVISEURS

BRANDBEVEILIGING & EHBO

OPLEIDINGEN

MILIEU

+32 56 42 40 42 / info@oragroup.be

Confederatie Bouw

www.oragroup.be

Opleidingen


MODERNE ALL-IN ONE BEDRIJFSSOFTWARE VOOR UW SECTOR

CUSTOMER CASE: BENEENS BOUWBEDRIJF

ERP ZORGT VOOR EFFICIËNTE ADMINISTRATIE IN BOUWBEDRIJVEN DE EERSTE STAPPEN NAAR EEN GEÏNTEGREERD SYSTEEM KUNNEN SNEL GEZET WORDEN. Voor- en nacalculatie is voor een bouwbedrijf zeer belangrijk en dat wou Beneens dan ook in de oplossing vervat zien. Daarnaast beheert het pakket ook de bestelbonnen, het materieel en de werkfiches van de werkmannen. Interessant is ook dat de boekhouding zowel centraal als apart per dochterbedrijf kan gevoerd worden in Business Central for Construction van Astena.

“ONS DOEL WAS EEN BETER OVERZICHT OVER DE FINANCIËLE SITUATIE VAN HET BEDRIJF (HELIKOPTERVIEW), MAAR OOK DE STATUS PER APART PROJECT PER DAG!” Joeri Beneens, zaakvoerder Beneens Bouwbedrijf

OOK ZIN IN EEN SUCCESVERHAAL?

SUCCESVERHALEN OP ASTENA.BE

LAAT JE OVERTUIGEN!

ASTENA | info@astena.be | +32 9 296 31 14

W W W. A S T E N A . B E

Heeft u vragen over: • de aanwerving van nieuwe arbeiders? • het opleiden en/of het welzijn van uw actieve arbeiders? • de mogelijke sectorale (financiële) ondersteuning? Contacteer dus zeker uw regionaal Constructiv-kantoor:

West-Vlaanderen t 056 24 55 40 wvl@constructiv.be

Oost-Vlaanderen t 09 338 55 10 ovl@constructiv.be

www.constructiv.be

• Wij ondersteunen uw bouwonderneming (gratis) inhoudelijk én financieel van A tot Z.


Calculeren zonder zorgen

Kostprijsberekening op maat van KMO’s. Met voorbeelden voor elk bouwberoep.

Registreer gratis op cpro.wtcb.be Offertes

Ons aanbod

Nacalculaties

Facturen

Advies & begeleiding

Preventie

42 opleidingen

verkoop van materiaal

verhuur van materiaal

Safer by Syinna is een onderneming die in 2011 voor het eerst het levenslicht zag en die veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel draagt. Ons team bestaat uit 6 vaste instructeurs/preventieadviseurs, enkele administratieve krachten, een

werfbegeleiding & controle

persoon die instaat voor preventie en begeleiding en een select groepje freelancers. Wilt u meer info? Neem dan gerust een kijkje op onze site: https://www.syinna.be

"Het is onze Wens om ons te omringen met mensen en bedrijven die veilig en gezond denken."

Avelgemstraat 53/1, 8550 Zwevegem Ellestraat 79, 8550 Zwevegem +32 56 19 23 01 info@syinna.be syinna.be BE 0546.606.084 Confederatie Bouw

Syinna bv is geregistreerd dienstverlener van de KMOPortefeuille met erkenningsnummers DV.0107373 (Opleiding) & DV.A230235 (Advies)

Opleidingen


ALS CEO KIES IK VOOR WIN-WIN SITUATIES...

…zoals bij mijn verzekering £ P voor mijn werven £ P voor mijn aansprakelijkheid £ P voor mijn wagenpark £ P voor mijn personeel £ P bij cyberaanvallen £ P voor mijn pensioen £ ... Kies voor Federale Verzekering voor een service op maat van uw noden en die van uw bedrijf!

Ontdek onze oplossingen op www.federale.be

Federale Verzekering - V.U.: Tom De Troch - Stoofstraat 12 - 1000 Brussel - www.federale.be Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CV Financieel rekeningnummer: BIC: BBRUBEBB IBAN: BE31 3100 0723 3155 - RPR Brussel BTW BE 0403.257.506.

De verzekeraar die zijn winst met u deelt

Steenweg Deinze 193, 9810 Nazareth www.heyerick.be

WORKWEAR High performance werkkledij & veiligheidsschoenen

SAFETY@HEIGHT Ladders, trapladders, trappen & steigers Permanente valbeveiligingssystemen & alu maatwerk

TOOLS Hand, elektrisch & accugereedschap

Off & online shop, ruime voorraad & extra services: passessies, personalisatie, herstellingen, keuringen & opleidingen

VEILIG & COMFORTABEL WERKEN, IN ELKE SITUATIE!


FRANKRIJK: • Alle voorzieningen (detacheringen enz) in het kader van de wet MACRON • Sociaal mandataris (via onze Franse zusterfirma) • Fiscaal mandataris (btw) • Loonverwerking in Frankrijk • Het verzorgen van uw Franse boekhouding (KMO) LUXEMBURG, NEDERLAND EN DUITSLAND: • Invullen detacheringen

INTERFISCAL BELGIUM • 8930 REKKEM

TEL 056 40 29 01 info@interfiscal.be www.interfiscal.eu


Ons talent?

Wij vinden getalenteerde medewerkers die uw onderneming doen groeien.

Elke dag gaan onze 1.200 medewerkers tot het uiterste om het juiste talent te matchen aan uw openstaande vacatures. Benieuwd hoe wij voor u het verschil kunnen maken? Contacteer ons vrijblijvend via info@accentjobs.be Wij maken werk van elk talent.

accentjobs.be