Page 1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

MONITORIZAREA ACOPERIRII MEDIATICE pentru perioada iunie 2010 - decembrie 2010

PRESA SCRISĂ

Titlu material : "Şcolile postdoctorale completează fericit oferta academică a UVVG" Instituţia media : EduManager.ro Data publicarii : 09 Februarie 2010 Link : http://www.edumanager.ro/articol.php?id=5968

Page | 1


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Text Declară prof. univ. dr. Delia Podea, prorector cu cercetarea ştiinţifică din cadrul

Page | 2

Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad. Domnia sa afirmă că UVVG oferă pentru intervalul academic 2010-2013 două şcoli post doctorale, cu peste 100 de beneficiari. - Şcolile post doctorale completează oferta academică a Universităţii de Vest "Vasile Goldiş". Care sunt domeniile oferite? - Prin proiecte europene, UVVG oferă pentru intervalul academic 2010-2013, două şcoli post doctorale: "Reţea transnaţională de management integrta al cercetării postdoctorale în domeniul comunicării ştiinţei. Construcţie instituţională şi program de burse", dar şi "Şcoală postdoctorală pentru biodiversitate zootehnică şi biotehnologii alimentare pe baza eco-anatomiei şi bioeconomiei necesare ecosanogenezei". Partenerii noştri în aceste proiecte sunt Academia Română - Institutul de Cercetări Economice precum şi prestigioasele universităţi: Universitatea „Babeş Bolyai”- Cluj Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” - Iaşi, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu şi Universitatea din Genova - Italia. Beneficiarii burselor domeniilor principale postdoctorale vor realiza module de pregătire postdoctorală, stagii de cercetare în străinătate şi aborda teme în domeniile: medicină, biologie, anatomie, bioeconomie, jurnalism, ştiinţele comunicării, filozofie, ştiinţe politice şi administrative, matematică şi fizică, prin cercetare, finalizate în GRANT-uri. - Cum este asigurată finanţarea acestora? - Proiectele au fost câştigate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007-2013, iar valoarea totală este de peste 9 milioane de euro. După lansarea proiectului, urmează elaborarea primelor acte normative pentru organizarea şi funcţionarea şcolilor postdoctorale şi a regulamentului de acordare a burselor. Prima competiţie va fi dedicată burselor de mobilitate la Universităţi de notorietate inter-regionale din ţară şi din străinătate. Prin aceste proiecte se urmăreşte sporirea gradului de mobilitate inter-regională, internaţională creşterea şi sporirea numărului de articole publicate în reviste indexate în baze internaţionale, elaborarea de cursuri universitare bilingve, de acte normative care să reglementeze pentru România organizarea, dotarea şi funcţionarea şcolilor doctorale în domeniile amintite. - Care sunt beneficiarii acestor şcoli postdoctorale şi în ce va costa activitatea acestora? - Cei peste 100 de beneficiari ai burselor sunt absolvenţii şcolilor doctorale de la Universităţile partenere în proiecte, care nu depăşesc vârsta de 40 de ani. Stagiile de cercetare între 2 luni şi 3 ani, se vor finaliza prin editarea de cursuri postdoctorale, studii ştiinţifice şi articole indexate ISI şi în baze de date internaţionale. Participarea


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

noastră la aceste proiecte de excelenţă ştiinţifică confirmă statutul european al UVVG ului. (A consemnat Daniel Albu) şi Tribuna Universităţii Martie Punlicaţie editată de Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad http://www.uvvg.ro/site/docs/reviste/tribuna_nr_6_Layout_1.pdf

Titlu material : Milioane de euro pentru cercetatori Instituţia media : Bună Ziua Iaşi Data publicarii : 14 Iunie 2010 Autor : Valentin HUTANU Link: http://www.bzi.ro/milioane-de-euro-pentru-cercetatori-174313

Page | 3


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Text: Inca o reusita de exceptie pentru Universitatea Al. I. Cuza (UAIC) privind finantarea cercetatorilor. Astfel, la inceputul acestei luni, a avut loc lansarea proiectului de studii postdoctorale, in cadrul unui parteneriat romano-italian ce a avut loc la Genova. Acesta beneficiaza de o cofinantare din fonduri europene in valoare de 3,5 milioane euro, alaturi de Page | 4 banii oferiti si de Guvernul Romaniei, cat si de institutiile participante, proiect coordonat de conf. dr. Dorin Popa din cadrul UAIC. Pe data de 2 iulie 2010 va avea loc lansarea oficiala si la Iasi, Universitatea Cuza fiind coordonatoarea acestui proiect intitulat "Retea transnationala de management integrat al cercetarii post-doctorale în domeniul Comunicarea Stiintei". La momentul lansarii din Italia derulat la universitatea din Genova au participat si rectorul institutiei de invatamant superior italiene, respectiv Giacomo DeFerrari, alaturi de conducerea executiva in frunte cu Michele Marsonet, Paolo Nanni, Gabriella Borzone, Massimo Pollio si Liliana Mitoseriu, asistent-manager al proiectului de la Cuza, Vincenzo Buscaglia, responsabilul acordului stiintific Romania-Italia, doctoranzi, cercetatori. Proiectul este realizat in parteneriat cu patru universitati din Romania, Universitatea Cuza in calitate de coordonator, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj, Universitatea de Vest din Timisoara, respectiv Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad si Institutul de Filologie Al. Philipide Iasi al Academiei Romane si Universitatea din Genova. Proiectul va oferi 2.100 de luni insumate cu burse pentru studii post-doctorale pentru 135 cercetatori cu varsta de maximum 40 ani, in perioade de 30, 18, 12 si 6 luni, respectiv 900 luni de mobilitati de maximum 6 luni in universitati si institute europene.

Titlu material: Universita, 135 borse studio per ricercatori genovesti Instituţia media PRIMOCANALE Italia: Data publicarii: 10 iunie 2010, Link: http://www.primocanale.it/news.php?id=71259


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 5

Instituţia media CORRIERE MERCANTILE: Link http://ww3.virtualnewspaper.it/mercantile/books/100612ge/index.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Ambasada României în Italia Mesajul Ambasadorului

Page | 6


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlu material : Lansarea proiectului pentru finantarea tinerilor cercetatori post-doc, Genova, sediul Universitatii, via Balbi, aula Ligure Instituţia media : Blog Ziua magnificilor Data publicarii : 9 iunie 2010 Page | 7 Link http://oliviahutanu.wordpress.com/2010/06/14/ziua-magnificilor/

Text Proiectul a fost initiat de prof Dorin Popa si prof Liliana Mitoseriu (mama), care au castigat acces la fonduri europene pentru studenti si vor finanta tinerii in proiecte de cercetare si colaborare stiintifica intre universitatea Al.I.Cuza (Iasi) si Università di Genova. La partea de implementare a proiectului (organizare, regulament, topics, concurs, colaborari) au ajutat din Genova prof Paolo Nanni si prof Gabriella Borzone. Proiectul ESTE ROMANESC. Guvernul roman a finantat in proportie de 15% acest proiect, restul banilor provenind de la Fondul Social European. Banii (jumatate de milion de euro) sunt doar pentru tinerii cercetatori care si-au sustinut teza de doctorat si vor sa ramana in continuare in domeniul cercetarii, din cele doua centre universitare mai sus mentionate. La lansarea proiectului au participat: prof Liliana Mitoseriu (reprezentatul Romaniei in proiect – univ. Al.I. Cuza Iasi), prof Paolo Nanni, prof Gabriella Borzone, consulul onorific italian pt Romania, rectorul si vicerectorul Università di Genova, cativa studenti post-doc si colegi profesori din CNR Genova, trei jurnalisti (pentru ca era conferinta de presa) si eu pe post de fotograf.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlu material : Milioane de euro pentru cercetători Instituţia media : 6.AM Data publicarii : 14 iunie 2010 Link : http://www.6am.ro/iasi/milioane-de-euro-pentru-cercetatori Page | 8

Titlu material : Proiect de milioane de euro lansat la ,,Cuza" Instituţia media : www.6am.ro Data publicarii : 3 iulie 2010 Link : http://www.6am.ro/iasi/proiect-de-milioane-de-euro-lansat-la-cuza


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 9

Titlu material : Proiect de milioane de euro, lansat la Cuza Instituţia media : Bună Ziua Iaşi Data publicarii : 3 Iulie 2010 Link: http://www.bzi.ro/proiect-de-milioane-de-euro-lansat-la-cuza-177375


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 10

Text Luni, incepand cu ora 10.00, in Sala de Conferinte Ferdinand de la Universitatea Al. I. Cuza (UAIC) va fi lansat un proiect de exceptie realizat in parteneriat o universitate din Italia in domeniul finantarii cercetatorilor. Astfel, luna trecuta a avut loc lansarea proiectului de studii post-doctorale, in cadrul unui parteneriat romano-italian care a avut loc la Genova. Acesta beneficiaza de o co-finantare din fonduri europene in valoare de 3,5 milioane euro, alaturi de banii oferiti si de guvernul Romaniei, cat si de institutiile participante si este coordonat de conf. dr. Dorin Popa din cadrul UAIC. Lansarea de la Iasi se deruleaza in conditiile in care Universitatea Cuza este coordonatoarea proiectului intitulat "Retea transnationala de management integrat al cercetarii post-doctorale în domeniul Comunicarea Stiintei". Proiectul, in valoare totala de 3,5 milioane de euro, este realizat in parteneriat cu patru universitati din Romania, respectiv Universitatea Cuza in calitate de coordonator, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj, Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad si Institutul de Filologie Al. Philipide Iasi al Academiei Romane si Universitatea din Genova. Proiectul va oferi burse pentru studii post-doctorale la 135 de cercetatori cu varsta de maximum 40 de ani, in perioade de 30, 18, 12 si 6 luni.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlu material : Universitatea din Timisoara este partener intr-un proiect de milioane de euro Instituţia media : Centrul de presa.ro Data publicării : 03 Iulie 2010 Sursa : newstimisoara.ro Link : http://www.centruldepresa.ro/node/377910 Page | 11

Text In Sala de Conferinte Ferdinand de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza “ din Iasi va avea loc, luni 12 iulie, conferinta de lansare a proiectului strategic „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)". ...

Titlu material: Universitatea din Timisoara este partener intr-un proiect de milioane de euro Instituţia media : Presaonline.com Data publicarii : 8 Iulie 2010 Link: http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/universitatea-din-timisoara-estepartener-intr-un-proiect-de-milioane-de-euro-1022160.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 12

Text In Sala de Conferinte Ferdinand de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza " din Iasi va avea loc, luni 12 iulie, conferinta de lansare a proiectului strategic "Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Comunicarea stiintei. Constructie institutionala (scoala postdoctorala) si program de burse (CommScie)". "Proiectul, ce se desfasoara pe o perioada de 3 ani (1 aprilie 2010-31 martie 2013), este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operatio...

Titlu material : Bani europeni pentru stoparea "exodului creierelor" Instituţia media : Ziua de Cluj Data publicării : 8 iulie 2010 Link: http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=47079


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 13

Text Finanţarea activităţii postdoctorale de cercetare, dezvoltare şi inovaţie din mai multe universităţi din ţară, inclusiv “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, este obiectul unui proiect finanţat cu 14,5 milioane de lei de către Uniunea Europeană. Proiectul va fi lansat luni în Sala de Conferinţe Ferdinand de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi urmăreşte creşterea atractivităţii carierei universitare, prin finanţarea activităţii postdoctorale de cercetare şi dezvoltare şi eliminarea “exodului creierelor”, potrivit iniţiatorilor proiectului. Proiectul este coordonat de profesorul Dorin Popa, de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, şi este realizat în parteneriat cu UBB, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, Institutul de Filologie “Alexandru Philipide” din Iaşi al Academiei Române şi respectiv Universitatea din Genova (Italia). Proiectul de promovare a CDI are un buget total de 11,8 milioane de lei, dintre care 14,5 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane”. Proiectul are o durată de trei ani iar cu aceşti bani vor fi finanţate burse de cercetare de şase, 12, 18 sau 30 de luni, pentru 135 de cercetători cu titlul de doctor. Totodată cu aceşti bani vor fi finanţate şi mobilităţi între universităţile şi instituţiile partenere.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlu material : Universitatea din Timisoara este partener intr-un proiect de milioane de euro Instituţia media : News Timisoara Data publicarii : 8 iulie 2010 Page | 14 Link: http://www.newstimisoara.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3944:univers itatea-din-timisoara-este-partener-intr-un-proiect-de-milioane-de-euro&catid=34:stiritimisoara-si-timis&Itemid=55

Text In Sala de Conferinte Ferdinand de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza “ din Iasi va avea loc, luni 12 iulie, conferinta de lansare a proiectului strategic „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)". ”Proiectul, ce se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani (1 aprilie 201031 martie 2013), este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Umane POSDRU 2007 – 2013. Bugetul total al proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Proiectul promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătățirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituționale și acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea științelor. Coordonatorul acestu proiect este conf. univ. dr. Dorin Popa, de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, si Page | 15 este realizat in parteneriat cu: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, Institutul de Filologie Al. Philipide Iaşi al Academiei Române, Universitatea din Genova-Italia.

Instituţia media : Centrul de presa.ro Data publicării : 08 Iulie 2010 Sursa : newstimisoara.ro Link : http://www.centruldepresa.ro/node/377910

Text In Sala de Conferinte Ferdinand de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza “ din Iasi va avea loc, luni 12 iulie, conferinta de lansare a proiectului strategic „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)". ...


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlu material : Anuntul de lansare a proiectului pe site-ul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Instituţia : Site-ul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Data publicării : 8 iulie 2010

Page | 16

Link : http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Main/burse_postdoctorale

\


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Lansarea proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)"-POSDRU/89/1.5/S/63663 Luni, 12 iulie 2010, la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va avea loc lansarea proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în Page | 17 domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)"-POSDRU/89/1.5/S/63663, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013. Evenimentul va avea loc în Sala de Conferinţe ,,Ferdinand” din Corpul A al Universităţii, în intervalul orar 10.00 -12.00. Scopul proiectului este de a promova dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătățirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituţionale și acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea științelor. Pe parcursul celor trei ani de desfăşurare a programului (1 aprilie 2010-31 martie 2013) vor fi finanțate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite (6 luni, 12 luni, 18 luni și 30 de luni) pentru 135 de de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta max. 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilități, cu o durată maximă de șase luni. Bugetul total al proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Proiectul , coordonat de conf. univ. dr. Dorin Popa, de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, este realizat in parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, Institutul de Filologie Al. Philipide Iaşi al Academiei Române şi Universitatea din Genova-Italia. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie: 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării” Mai multe detalii despre proiectul POSDRU/89/1.5/S/63663 găsiţi aici. http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Main/burse_postdoctorale


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlu material : UVVG Arad partener la un proiect de milioane de euro, lansat la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Instituţia media : Vocea aradenilor Data publicării : 9 Iulie 2010 Link:http://www.voceaaradenilor.ro/index.php?option=com_content&view=article &id=1929:uvvg-arad-partener-la-un-proiect-de-milioane-de-euro-lansat-laPage | 18 universitatea-alexandru-ioan-cuza-iai-&catid=40:invatamant&Itemid=66

Text Vineri, 09 Iulie 2010 15:07 Luni, 12 iulie 2010, la ora 10.00 in Sala de Conferinte Ferdinand de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza “ din Iasi (UAIC) va avea loc conferinta de lansare a proiectului strategic „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)"-POSDRU/89/1.5/S/63663. ”Proiectul, ce se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani (1 aprilie 2010-31 martie 2013),este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013. Bugetul total al proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Vor fi finanțate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite (6 luni, 12 luni, 18 luni și 30 de luni) pentru 135 de de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta max. 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

mobilități, a căror durată nu va depăși șase luni. Proiectul promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătățirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituționale și acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea științelor. Prin intermediul acestui proiect se urmăreşte creșterea atractivității carierei universitare prin finanțarea activității postdoctorale de CDI și eliminarea fenomenului de brain-drain.Proiectul este coordonat de conf. univ. dr. Page | 19 Dorin Poapa, de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iasi si este realizat in parteneriat cu: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara,Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, Institutul de Filologie Al. Philipide Iaşi al Academiei Române, Universitatea din Genova- Italia.

Titlu material: "UVVG Arad partener la un proiect de milioane de euro, lansat la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Instituţia media: Aradon Data publicării: 09 Iulie 2010 Link: http://aradon.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=4094:uvvgarad-partener-la-un-proiect-de-milioane-de-euro-lansat-la-universitatea-alexandruioan-cuza-din-iai-&catid=37:cultura&Itemid=30


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Text Luni, 12 iulie 2010, la ora 10.00 in Sala de Conferinte Ferdinand de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza “ din Iasi (UAIC) va avea loc conferinta de lansare a proiectului strategic „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de Page | 20 burse (CommScie)"-POSDRU/89/1.5/S/63663. ”Proiectul, ce se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani (1 aprilie 2010-31 martie 2013),este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013. Bugetul total al proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Vor fi finanțate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite (6 luni, 12 luni, 18 luni și 30 de luni) pentru 135 de de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta max. 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilități, a căror durată nu va depăși șase luni. Proiectul promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătățirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituționale și acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea științelor. Prin intermediul acestui proiect se urmăreşte creșterea atractivității carierei universitare prin finanțarea activității postdoctorale de CDI și eliminarea fenomenului de brain-drain.Proiectul este coordonat de conf. univ. dr. Dorin Popa, de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iasi si este realizat in parteneriat cu: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara,Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, Institutul de Filologie Al. Philipide Iaşi al Academiei Române, Universitatea din Genova-Italia.

Instituţia media: Europeanul Titlu material: UVVG, partener într-un proiect de milioane de euro, lansat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Data publicării: 9 Iulie 2010 Link: http://www.europeanul.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=4883:uvvg partener-intr-un-proiect-de-milioane-de-euro-lansat-de-universitatea-qalexandru-ioancuzaq&catid=37:cultura&Itemid=30


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 21

Proiectul strategic "Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea stiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postodoctorală) şi program de burse (CommScie)” promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătățirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituționale și acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea științelor. Obiectivul general îl reprezintă creșterea atractivității carierei universitare prin finanțarea activității postdoctorale de CDI și eliminarea fenomenului de brain-drain…..


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlu material: UVVG, partener într-un proiect de milioane de euro, lansat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Instituţia media: Regionalul Data publicării: 9 Iulie 2010 Link:http://regionalul.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=891:uvvgpa rtener-intr-un-proiect-de-milioane-de-euro-lansat-de-universitatea-qalexandru-ioancuzaq-din&catid=4:invatamant&Itemid=4

Text Proiectul strategic "Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea stiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postodoctorală) şi program de burse (CommScie)” promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătățirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituționale și acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la

Page | 22


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

un program integrat, axat pe comunicarea științelor. Obiectivul general îl reprezintă creșterea atractivității carierei universitare prin finanțarea activității postdoctorale de CDI și eliminarea fenomenului de brain-drain.Vor fi finanțate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite (6 luni, 12 luni, 18 luni și 30 de luni) pentru 135 de de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta max. 40 ani. De asemenea, se vor acorda Page | 23 900 de luni de mobilități, a căror durată nu poate depăși șase luni.Durata proiectului :Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani: 1 aprilie 2010-31 martie 2013 Coordonator:Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (www.uaic.ro) Parteneri: * Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (www.ubbcluj.ro) * Universitatea de Vest din Timişoara (www.uvt.ro) * Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (www.uvvg.ro) * Università degli Studi di Genova din Italia (www.unige.it) * Academia Română - Filiala Iaşi (www.academiaromana-is.ro) * Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi (www.academiaromanais.ro/philippide/) Bugetul proiectului Bugetul total al proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Rezultate vizate La nivelul outputului educațional Proiectul va constitui cadrul de organizare a unei școli de cercetare postdoctorală care să contribuie la susținerea și dezvoltarea resursei umane performante pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI). La nivelul outputului științific Prin activitățile specifice de formare, îndrumare și asistență financiară, proiectul își propune să participe la dezvoltarea cercetării științifice prin atingerea unor indicatori de performanță, dintre care menționăm: * publicarea a minimum 165 de articole în reviste ISI Web of Science sau BDI/B+; * prezentarea a minimum 200 de lucrări în cadrul unor conferințe internaționale și naționale de prestigiu; * elaborarea a minimum 135 de rapoarte de cercetare, precum și comunicări și publicații cu caracter de divulgare (popularizare) a științei pentru nespecialiști.

Domeniile pentru care se vor acorda burse Şcoala postdoctorală este structurată astfel încât să acopere aprox. 75% dintre domeniile științifice considerate prioritare (cf. SNCDI 2007-2013) :


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

* D1-matematică, fizică, chimie; * D2–ştiinţe ale informaţiei şi inginerie; * D3–ştinţe ale vieţii şi pământului (inclusiv medicină); * D4–ştiinţe ale omului şi ale societăţii. Page | 24 Criterii generale de eligibilitate * vârsta: maximum 40 de ani la data derulării competiției; * doctoratul susținut public, în țară sau în străinătate, înainte de data derulării procedurii de selecție; * cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene; * să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze în prezent de finanțare similară, în cadrul altui program post-doctoral finanțat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013. Acte necesare înscrierii la concurs * cerere (model tip); * copie CI/BI; * copie după diploma de doctor (o copie legalizată se va prezenta și anexa la contract numai de către candidații selectați) ; * copii după diploma de bacalaureat, licență și, dacă este cazul, master ; * CV (în format european); * documente suport pentru activitățile enumerate în CV; * două recomandări (de la conducătorul de doctorat și de la un profesor cu activitate de cercetare dovedită); * proiect de cercetare științifică postdoctorală (va deveni anexă la contractul de finanțare). Precizare: Pentru partenerul italian, copiile legalizate după diplome pot fi înlocuite cu declarație pe proprie raspundere „autocertificazione”, conform Legii Bassanini (Legge n.127 n.127 del 15/05/1997). Dosarele se vor depune fie în limba română, fie în limba engleză, la universitatea la care intenționează să fie afiliat cercetătorul și în domeniile care fac obiectul concursului de selecție.

Criterii minime de selecție * să aibă acceptul unui grup/laborator de cercetare/profesor coordonator din cadrul universității unde intenționează să aplice, care va asigura supervizarea științifică; * activitatea științifică derulată în ultimii 8 ani include minimum: o 2 lucrări publicate (în reviste ISI sau BDI sau B+ sau echivalent pentru revistele din alte țări decât România);


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

o participarea la min. 1 conferință internațională și una națională (cu comitet de selecție).

Probe de concurs: * Dosar: etapă eliminatorie - verificarea eligibilității. * Calitatea proiectului de cercetare propus (evaluarea se va face conform Fișei de evaluare a proiectului de cercetare – vezi anexa) și calitatea activității științifice și a CV-ului candidatului. * Interviu. Precizare: Interviurile se vor desfășura fie la sediul UAIC, fie la sediul celorlalte universități din consorțiu, cu participarea unor reprezentanți de la fiecare universitate implicată în proiect în domeniul pentru care se organizează selecția (a se vedea informaţiile de la ,,Prezentarea proiectului"). Evaluarea finală va avea în vedere grila stabilită în formularul Fișa de evaluare finală a candidatului (conform modelului atașat).

Selecția Selecția va fi realizată de către o comisie de concurs mixtă, incluzând reprezentanți de la fiecare partener implicat în proiect în domeniul pentru care se organizează concurs. Din comisia de concurs pot face parte și coordonatorii/tutorii care și-au exprimat acordul de principiu pentru supervizarea candidatului în cazul în care acesta va fi selectat. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la cele trei probe de concurs. Candidații pot opta pentru maximum două tipuri de burse la momentul depunerii dosarelor. În cazul în care media obținută nu este suficientă pentru admiterea la bursa aferentă primei opțiuni, candidatul poate fi admis la cea de-a doua opțiune exprimată, dacă punctajul permite acest lucru. Dacă locurile disponibile în cadrul unei proceduri de selecție nu se ocupă, se vor organiza noi sesiuni în cadrul cărora vor fi nominalizate, pe lângă bursierii declarați admiși, două candidaturi de rezervă (pentru cazurile în care cercetătorii admiși se vor retrage). Formula de evaluare Punctajul final al fiecărui candidat va fi dat de media aritmetică dintre: punctajul acordat pentru activitatea științifică derulată până la momentul depunerii candidaturii (conform CVului prezentat), punctajul obținut pentru proiectul de cercetare prezentat și nota de la interviu. * Activitatea științifică = maximum 25 puncte;

Page | 25


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

* Proiectul de cercetare = maximum 45 puncte; * Interviul = maximum 30 puncte. Vezi aici detalii despre criteriile de evaluare. Criterii minime de performanță impuse bursierilor selectați pe perioada de derulare a proiectului: Pentru bursele cu durate de 18 luni și 30 luni: * min. 2 articole publicate în reviste cotate ISI Web of Science pentru 18 luni și min. 3 articole pentru 30 de luni; * min. 2 participări la conferințe naționale și internaționale cu lucrări publicabile; * min. 2 comunicări sau publicații cu caracter de divulgare a științei (comunicarea științei pentru nespecialiști); * rapoarte intermediare de progres (la fiecare 6 luni) și un raport cumulativ final - supuse validării unei comisii științifice; * parcurgerea modulelor de formare științifică inter- și trans-disciplinară; * înscrierea în cadrul competiției pentru obținerea unei burse de mobilități de 6 luni; * elaborarea unui raport asupra mobilității; * elaborarea și depunerea a min. 1 aplicație pentru obținerea unui grant în domeniul temei de cercetare; Precizare:Contractele vor fi supuse unei reevaluări periodice (la fiecare 6 luni). Pentru bursele cu durată de 12 luni: * min. 2 articole publicate, dintre care 1 într-o revistă cotată ISI Web of Science; * min. 2 participări la conferințe naționale și internaționale cu lucrări publicabile; * min. 1 comunicare sau publicație cu caracter de divulgare a științei (comunicarea științei pentru nespecialiști); * rapoarte intermediare de progres (la fiecare 6 luni) și un raport cumulativ final - supuse validării unei comisii științifice; * parcurgerea modulelor de formare științifică inter- și trans-disciplinară; * înscrierea în cadrul competiției pentru obținerea unei burse de mobilități de 6 luni; * elaborarea unui raport asupra mobilității; * elaborarea și depunerea a min. 1 aplicație pentru obținerea unui grant în domeniul temei de cercetare; Precizare:Contractele vor fi supuse unei reevaluări periodice (la fiecare 6 luni). Pentru bursele cu durată de 6 luni: * min. 1 articol publicat sau acceptat spre publicare într-o revistă cotată pe plan internațional sau într-o revistă de specialitate recunoscută pe plan național; * min. 1 participare la o conferință națională sau internaționale cu lucrare publicabile;

Page | 26


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

* parcurgerea modulelor de formare științifică inter- și trans-disciplinară; * 1 raport de cercetare final, supus validării unei comisii științifice; * înscrierea în cadrul competiției pentru obținerea unei burse de mobilități de max. 5 luni; * elaborarea unui raport asupra mobilității. Page | 27 Sprijin financiar acordat * bursă lunară în cuantum de 4.000 lei/lună (echivalent a 1.000 euro); * bursă de mobilitate în cuantum de 2.000 lei/lună (echivalent a 500 euro). Calendarul organizării procedurilor de selecție: Burse de cercetare Prima etapă de selecţie a candidaţilor pentru : * 30 burse x 30 luni; * 10 burse x 18 luni; * 20 burse x 12 luni; * 20 burse x 6 luni. TOTAL = 80 burse. Activitatea Perioada Promovarea proiectului:(conferințe de lansare, identificarea grupului țintă) aprilie-mai 2010 Depunerea dosarelor candidaţilor 1 iunie - 20 iunie 2010 Evaluarea dosarelor estimativ: 20 – 23 iunie 2010 Concurs (estimativ: 23-25 iunie 2010 Anunţarea rezultatelor estimativ: 28 iunie 2010 Depunerea contestaţiilor (estimativ: 29 iunie 2010) Rezolvarea contestațiilor (estimativ: 30 iunie 2010) Afişarea rezultatelor finale (estimativ: 30 iunie 2010) Precizare: Dacă nu se vor atribui toate bursele disponibile se va organiza o a doua sesiune de selecție în perioada 10 - 30 iulie 2010. Depunerea dosarelor In perioada 10-20 iunie a.c., cercetatorii cu titlul de doctor interesati de obtinerea unei burse de cercetare postdoctorala isi pot depune dosarele de candidatura pentru obtinerea uneia dintre cele 36 de burse disponibile (cu durate de 30, 18, 12 sau 6 luni) în cadrul proiectului Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie) (POSDRU/89/1.5/S/63663).


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Dosarele se depun: * la secretariatul Facultatii de Fizica - pentru domeniile D1-matematică, fizică, chimie și D2– ştiinţe ale informaţiei şi inginerie; persoana de contact: prof.univ.dr. Liliana Mitoseriu; * la secretariatul Facultatii de Biologie - pentru D3–ştinţe ale vieţii şi pământului (inclusiv Page | 28 medicină); persoana de contact: conf.univ.dr. Carmen Gache, telefon mobil - 0749.21.55.24; * la Departamentul MEDIA - pentru D4 – ştiinţe socio-umane; persoana de contact: dra Iustina IFTIME.

Comisiile de evaluare si datele pentru interviuri in cadrul proiectului de burse postdoctorale 63663: D1 (matematică, fizică, chimie) și D2 - științe ale informației și inginerie (comisie mixtă); Președinte comisie: prof.univ.dr. Dumitru LUCA, decan, Facultatea de Fizică; Membri: * prof.univ.dr. Liliana MITOȘERIU, Facultatea de Fizică; * prof.univ.dr. Dan CRISTEA, Facultatea de Informatică; * prof.univ.dr. Ionel MANGALAGIU, Facultatea de Chimie; * prof.univ.dr. Alexandru STANCU, Facultatea de Fizică. Data întrunirii comisiei pentru intervievarea candidatilor: 22 iunie a.c., ora 10:00 (Facultatea de Fizica, etaj 3, birou prof.univ.dr. Liliana Mitoseriu) D 3 (științe ale vieții și pământului): Președinte comisie: prof.univ.dr. Ioan MOGLAN, decan, Facultatea de Biologie; Membri: * conf.univ.dr. Carmen GACHE, Facultatea de Biologie; * prof.univ.dr. Cornel IAȚU,Facultatea de Geografie; * conf.univ.dr. Dan STUMBEA, Facultatea de Geografie. * Conf.univ.dr. Ion COJOCARU, Facultatea de Biologie. Data întrunirii comisiei pentru intervievarea candidatilor: 21 iunie a.c., ora: 8:00, corpul B Facultatea de Biologie, sala 373. D 4 (științe socio-umane): Președinte comisie: prof.univ. dr. preot Gheorghe POPA, prorector;


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Membri: * prof. univ. dr. Ștefan AVĂDANEI, decan, Facultatea de Litere; * prof.univ.dr. Laurențiu ȘOITU, director Platforma MEDIAEC; * prof.univ.dr. Nicu GAVRILUȚĂ, decan, Facultatea de Filosofie; * conf.univ.dr. Dorin POPA, Facultatea de Litere, manager proiect. Data întrunirii comisiei pentru intervievarea candidatilor: 21 iunie a.c., ora 10:00 (sala: prodecanatul Facultatii de Litere) Rezultatele concursului Candidatii care s-au prezentat la concursul pentru obtinerea unei burse de cercetare postodoctorala pentru domeniile D 1, D2, D 3 si D4 in cadrul proiectului ID 63663 au fost declarati admisi, notele fiecaruia depasind limita minima - 7 (sapte). Punctajele obtinute la fiecare proba de concurs vor fi afisate, pe pagina proiectului, cel mai tarziu luni, 28 iunie a.c. Alocarea burselor se va face in functie de optiunile exprimate la inscriere (durate de 30, 18 sau 12 luni) si de media celor trei probe de concurs. Contractele de finantare se vor semna in luna septembrie. Burse de mobilități Prima etapă de selecție a candidaților Se vor acorda 75 de burse cu durata a 6 luni. Activitatea Perioada Depunerea dosarelor candidaţilor 10 iulie - 15 iulie 2010 Evaluarea dosarelor (estimativ: 15 – 17 iulie 2010) Anunţarea rezultatelor (estimativ: 18 iulie 2010) Depunerea contestaţiilor (estimativ: 19 iulie 2010) Rezolvarea contestațiilor (estimativ: 20 iulie 2010) Afişarea rezultatelor finale (estimativ: 21 iulie 2010) Precizare: Dacă nu se vor atribui toate bursele disponibile se va organiza o a doua sesiune de selecție în perioada 30 iulie - 15 august 2010. A doua etapă de selecţie a candidaţilor A doua etapă pentru acordarea burselor de cercetare și a celor de mobilități se va derula în prima parte a anului 2011. Se vor acorda: * 55 burse de cercetare + 10 burse x 18 luni + 35 burse x 12 luni + 10 burse x 6 luni. * 75 burse de mobilități cu durata de 6 luni

Page | 29


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Încheierea contractelor Perioada în care se va încheia contracte cu candidaţii post-doc este (estimativ) 15 august 2010. Page | 30 Documente * Cerere tip pentru înscrierea la concursul de selecţie a cercetătorilor post-doctorali * Fişa de evaluare a proiectului ştiinţific de cercetare postdoctorală * Fişa de autoevaluare pentru activitatea ştiinţifică * Invitaţie de participare la activitatea A.5 - Elaborarea portofoliului de teme de cercetare în cadrul proiectului * Formular expresie de interes-tematici de cercetare * Invitaţie participare la activități de tutorat/coordonare în cadrul proiectului POSDRU 63663 * Sigla proiectului * Listă coordonatori tutori tematici de cercetare * Portofoliu teme şi tutori

Contact Manager proiect - Conf. univ. dr. Dorin POPA Expert ERASMUS, CNCSISI & ARACIS Facultatea de Litere - Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi E-mail: dpopa@uaic.ro Tel. 0722369654 Adrese utile La aceste adrese găsiţi informaţii despre proiectul strategic "Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea stiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postodoctorală) şi program de burse (CommScie)”: * Facultatea de Litere * Facultatea de Fizică * Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca * Università di Genova

Titlu material: UVVG Arad partener la un proiect de milioane de euro Instituţia media: Newseducatie Data publicării: 09 Iulie 2010


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Link: http://www.newseducatie.com/stiri/282-uvvg-arad-partener-la-un-proiect-demilioane-de-euro.html

Page | 31

Text Luni, 12 iulie 2010, la ora 10.00 in Sala de Conferinte Ferdinand de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza “ din Iasi (UAIC) va avea loc conferinta de lansare a proiectului strategic „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)"-POSDRU/89/1.5/S/63663. ”Proiectul, ce se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani (1 aprilie 2010-31 martie 2013),este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013. Bugetul total al proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Vor fi finanțate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite (6 luni, 12 luni, 18 luni și 30 de luni) pentru 135 de de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta max. 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilități, a căror durată nu va depăși șase luni. Proiectul promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătățirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituționale și acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea științelor. Prin intermediul acestui proiect se urmăreşte creșterea atractivității carierei universitare prin finanțarea activității postdoctorale de CDI și eliminarea fenomenului de


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

brain-drain.Proiectul este coordonat de conf. univ. dr. Dorin Poapa, de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iasi si este realizat in parteneriat cu: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara,Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, Institutul de Filologie Al. Philipide Iaşi al Academiei Române, Universitatea din Genova-Italia. Titlu material: UVVG Arad partener la un proiect de milioane de euro, lansat la Page | 32 Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Instituţia media Actualitatea de Vinga Data publicării: 9 Iulie 2010 Link:http://www.comunavinga.ro/index.php?option=com_k2&view=item&id=702:uvvgarad-partener--la-un-proiect-de-milioane-de-euro-lansat-la-universitatea-alexandruioan-cuza%E2%80%9D-din-ia%C5%9Fi&Itemid=71

Text Luni, 12 iulie 2010, la ora 10.00 in Sala de Conferinte Ferdinand de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza “ din Iasi (UAIC) va avea loc conferinta de lansare a proiectului strategic „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)"-POSDRU/89/1.5/S/63663. ”Proiectul, ce se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani (1 aprilie 2010-31 martie 2013),este cofinanţat din Fondul Social European prin


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013. Bugetul total al proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Vor fi finanțate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite (6 luni, 12 luni, 18 luni și 30 de luni) pentru 135 de de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta max. 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilități, a căror durată nu va depăși șase luni. Proiectul promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, Page | 33 urmărind îmbunătățirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituționale și acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea științelor. Prin intermediul acestui proiect se urmăreşte creșterea atractivității carierei universitare prin finanțarea activității postdoctorale de CDI și eliminarea fenomenului de brain-drain.Proiectul este coordonat de conf. univ. dr. Dorin Poapa, de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iasi si este realizat in parteneriat cu: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara,Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, Institutul de Filologie Al. Philipide Iaşi al Academiei Române, Universitatea din Genova-Italia.

Titlu material: Proiect de milioane de euro la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Instituţia media: Flacăra Iaşului Data publicării:10 Iulie 2010 Link:http://www.flacarais.ro/cms/site/f_is/news/proiect_de_milioane_de_euro_la_univer sitatea_alexandru_ioan_cuza_38540.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 34

Text Luni, 12 iulie 2010, la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iasi va avea loc lansarea proiectului a��Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Comunicarea stiintei. Constructie institutionala (scoala postdoctorala) si program de burse (CommScie)"-POSDRU/89/1.5/S/63663, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 2013. Evenimentul va avea loc in Sala de Conferinte ,,Ferdinand" din Corpul A al Universitatii, in intervalul orar 10.00 -12.00. Proiectul, cu o durata de 3 ani (1 aprilie 2010-31 martie 2013), doreste sa promoveaze dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmarind imbunata�irea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii institutionale �i acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetatorilor la un program integrat, axat pe comunicarea �tiin�elor. Prin intermediul acestui proiect vor fi finan�ate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite (6 luni, 12 luni, 18 luni �i 30 de luni) pentru 135 de de cercetatori cu titlul de doctor, cu varsta max. 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilita�i, cu o durata maxima de �ase luni.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Bugetul total al proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezinta fonduri nerambursabile. Proiectul , coordonat de conf. univ. dr. Dorin Popa, de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, este realizat in parteneriat cu Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad, Institutul Page | 35 de Filologie Al. Philipide Iasi al Academiei Romane si Universitatea din Genova-Italia. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritara 1 - „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere", Domeniul major de interventie: 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii" Mai multe detalii despre proiectul POSDRU/89/1.5/S/63663 http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Research/Burse_potdoctorale .

gasiti

la

adresa:

Titlu material: UVT, parteneră într-un program de milioane de euro Instituţia media : Ziua de Vest Data publicării:11 iulie 2010 Scris de SORIN MARASCU Link: http://www.ziuadevest.ro/actualitate/11319-uvt-partener-intr-un-program-demilioane-de-euro.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Text Proiect de milioane de euro, lansat la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş-Bolyai din ClujNapoca, Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, Institutul de Filologie A. Philipide Iaşi al Academiei Române, Universitatea din Genova-Italia. Proiectul "Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea stiinţei. Page | 36 Construcţie instituţională (şcoala postodoctorală) şi program de burse (CommScie)” se întinde pe o perioadă de 3 ani şi este cofinanţat din Fondul social European. Bugetul total al proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Proiectul promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătăţirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituţionale şi acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea ştiinţelor. Prin intermediul acestui proiect se urmăreşte creşterea atractivităţii carierei universitare prin finanţarea activităţii postdoctorale. Instituţia media: Agenţia naţională de presă AGERPRES Data publicării: 12 Iulie 2010 Link: http://foto.agerpres.ro/index.php?i=4486976

http://foto.agerpres.ro/index.php?i=4486978


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 37

Titlu material: Scoala post-doctorala, deschisa la Iasi Instituţia media: Tele’M Data publicării: 12 Iulie 2010 Link: http://www.telem.ro/arhiva/?flv=2010/07/12/proiecte http://www.telem.ro/telem/local/26535-scoala-post-doctorala-deschisa-la-iasi.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 38

Text Prima scoala post doctorala din Romania s-a deschis la Iasi. Proiectul este derulat la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" si beneficiaza de co-finantare europeana. Cel care a pus bazele scolii post doctorale este Dorin Popa, conferentiar doctor la Universitatea "Cuza".


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 39

Conf. dr. Dorin Popa, manager proiect: "Proiectul se deruleaza pe perioada de 36 de luni si consta in oferirea de burse pe o perioada de 6, 12, 18 si 30 de luni oamenilor care au doctoratul si care nu au depasit 40 de ani. Fiecare post-doctorand are si posibilitatea de a primi o bursa de 1.000 de euro lunar neimpozabil, iar fiecare are posibilitatea de a primi si 500 de euro lunar, dar numai pentru o perioada de 6 luni pentru mobilitati in exterior, in afara tarii". Proiectul a fost lansat in prezenta unor profesori din Cluj, Timisoara si Arad. Conf. univ. dr. Gheorghe Clitan - asistent manager: "E un proiect interuniversitar, realizat si cu universitati din tara si din strainatate si pe linga interdisciplinaritate mai inseamna si posibilitatea de a face o comunitate stiintifica la nivel national si chiar la nivel international, axata pe comunicarea stiintifica. Pentru CV-ul post-doctoranzilor inseamna foarte mult sper sa conteze la fel de mult si in tara ca in strainatate. Sa ai studii post-doctorale inseamna sa ai un atu in plus " Prof. univ. dr. Ilie Rad, secretar stiintific al proiectului: "Este extraordinar ca in conditii de criza economica financiara s-a reusit crearea si in final aprobarea acestui proiect care ofera o sansa extraordinara absolventilor care au terminat studii de doctorat".

Craita Florescu, doctorand: "Nu am terminat ce aveam de cercetat in timpul doctoratului, tematica mea de doctorat era foarte larga si anumite puncte sint foarte de interes pentru cercetarea moderna pe plan international si doream sa continui, sa pot continua ideea de care ma apucasem sa si acest proiect a fost o ocazie foarte buna sa continui ce incepusem".Proiectul se va derula pe o perioada de trei ani. Vor fi finantate 2.100 de burse de cercetare pentru 135 de doctoranzi. Proiectul se deruleaza pina in primavara anului 2013. Domeniile de cercetare sint matematica, fizica, chimia, medicina si stiintele omului si ale societatii.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlu material: Burse de mii de euro. 1.000 de euro pe luna pentru 135 de cercetatori de la Cuza si din alte universitati Instituţia media: 7 EST Autor: Andreea Dumitru Data publicării: 12 Iulie l 2010 Link: http://www.7est.ro/stiri/Agenda/12428-Burse-de-mii-de-euro.-1.000-de-euro-peluna-pentru-135-de-cercetatori-de-la-Cuza-si-din-alte-universitati

Text: 135 de cercetatori de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", dar si de la alte 5 universitati din tara si strainatate vor primi 1.000 de euro pe luna pentru studii postodoctorale. Banii provin, in proportie de 85 la suta, din fonduri europene nerambursabile, si au fost obtinuti prin intermediul unui proiect al carui valoare este de trei milioane si jumatate de euro. Scopul principal al proiectului este incurajarea si cresterea carierei universitare a tinerilor cercetatori.

Page | 40


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Sunt finantate 2.100 de luni, iar un cercetator poate obtine o bursa de 30 de luni, 18, 12 sau 6 luni. Grupul tinta este format din cercetatori care au absolvit doctoratul in ultimii 10 ani si au varsta maxima de 40 de ani. Reprezentantii Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" spun ca in momentul de fata este prioritar sa fie accesate fonduri europene. In caz contrar, e putin probabil ca cercetarea universitara sa mai fie facuta la standarde inalte. Parteneri in cadrul proiectului sunt: Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Page | 41 Timisoara, Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad, o universitate din Italia, precum si Academia Romana- Institutul de Filologie Romana Alexandru Philippide Iasi.

Titlu material: Botosaneanul Dorin Popa a initiat la Iasi Scoala Posdoctorala Instituţia media: Stiribotosani.ro Data publicării: 12 Iulie 2010 Link: http://stiri.botosani.ro/stire/21465/Botosaneanul+Dorin+Popa+a+initiat+la+Iasi+Scoala +Posdoctorala.html http://edu.botosani.ro/articol/131/Botosaneanul+Dorin+Popa+a+initiat+la+Iasi+Scoala+ Posdoctorala.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Dorin Popa a initiat in cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza Iasi Scoala Posdoctorala in domeniul Comunicarea stiintei. Pe langa programul de licenta, master si doctorat pe care le ofera, la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a fost lansat luni, 12 iulie, proiectul de burse si scoala posdoctorala intitulat "Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Page | 42 Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)". Initiatorul si managerul acestui proiect este botosaneanul Dorin Popa, conf.univ.dr.la Facultatea de Litere - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. La eveniment au participat rectorului Universitatii "A.I.Cuza" Iasi, prof. univ. dr. Vasile Işan, si coordonatorii proiectului la nivel regional, respectiv reprezentanti ai Universitatii de Vest din Timișoara, Universitatii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatii de Vest "Vasile Goldiș" din Arad si ai Academiei Romane - Institutul de Filologie Romana "A. Philippide" Iasi. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 si are ca axa prioritara "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere", şi se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani. Sprijin financiar acordat: -bursă lunară în cuantum de 4.000 lei/lună (echivalent a 1.000 euro); -bursă de mobilitate în cuantum de 2.000 lei/lună (echivalent a 500 euro). Prima etapă de selecție a candidaților a avut loc in perioada 10-20 iunie a.c. , a doua etapa urmand sa se desfasoare in prima parte a anului 2011. VEZI AICI MAI MULTE DETALII DESPRE BURSELE POSDOCTORALE

Instituţia media: Iasul Universitar Titlu material: Burse de mii de euro pentru cercetători Data publicării: 12 Iulie 2010 Link: http://www.iasuluniversitar.ro/bursecercetare/cercetare/164-burse-de-mii-deeuro-pentru-cercettori.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 43

Luni, 12 iuie, în Sala de Conferinţe Ferdinand din Corpul A al Universităţii "Al. I. Cuza", începand cu ora 10.00, este programată lansarea proiectului intitulat "Reţea transnaţională de management integrat al cercetării post-doctorale". Activitatea are ca domeniu "Comunicarea Ştiinţei. Construcţie instituţională" şi constă în realizarea unei şcoli postdoctorale şi a unui program de burse, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), 2007-2013.

Instituţia media: Bună Ziua Iaşi Titlu material: Burse de mii euro pentru cercetatorii de la Cuza Data publicării: 13 Iulie 2010 Autor: Valentin HUTANU Link: http://www.bzi.ro/burse-de-mii-euro-pentru-cercetatorii-de-la-cuza-178692


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 44

Text In urma implementarii si lansarii oficiale de catre Universitatea Al. I. Cuza (UAIC) a unui proiect in valoare de peste 15 milioane de lei pentru finantarea tinerilor care si-au finalizat doctoratul, acestia vor beneficia de sume importante pentru dezvoltarea proiectelor proprii de cercetare. Astfel, intitulat "Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale", acesta presupune o activitate ce are ca domeniu "Comunicarea Stiintei. Constructie institutionala" si consta in realizarea unei scoli post-doctorale si a unui program de burse, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), 2007-2013. Cu o durata de trei ani, prin aceasta actiune se doreste promovarea si dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmarind îmbunatatirea programelor post-doctorale prin asigurarea infrastructurii institutionale si acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetatorilor la un program integrat, axat pe comunicarea stiintelor. Sunt finantate burse pe o perioada de derulare intre sase luni si 30 de luni pentru tinerii cu titlul de doctor care au o varsta de pana la 40 de ani. Suma totala a proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezinta fonduri nerambursabile. Proiectul este coordonat de conf. univ. dr. Dorin Popa, de la Universitatea Cuza, si este realizat in parteneriat cu Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad, Institutul de Filologie Al. Philipide Iasi al Academiei Romane si Universitatea din Genova-Italia.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Instituţia media: Ziarul de Iasi.ro Data publicării: 15 Iulie 2010 Titlu material: Burse postdoctorale la Universitatea "Cuza" Page | 45 Autor: Dana CHIRU http://www.ziaruldeiasi.ro/invatamant/burse-postdoctorale-la-universitateacuza~ni6h7n

Text Universitatea "Al.I. Cuza" promoveaza dezvoltarea resurselor umane din domeniul cercetarii postdoctorale. Proiectul "Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Comunicarea stiintei" lansat lunea aceasta pentru o perioada de trei ani are ca scop imbunatatirea programelor postdoctorale prin acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetatorilor la un program integrat, axat pe comunicarea stiintelor. Concret, prin intermediul acestui proiect vor fi finantate 2.100 de luni de burse de cercetare, impartite in perioade ce cuprind intre 6 si 30 de luni, pentru 135 de cercetatori care au titlul de doctor si virsta de maximum 40 de ani. Acestia vor avea dreptul si la mobilitati cu o durata maxima de sase luni. Proiectul este unul dintre cele mai mari implementate pina acum de Universitatea "Cuza", valoarea sa fiind de 14,8 milioane de lei si este realizat in parteneriat cu Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea "Vasile Goldis" din Arad, Institutul de Filologie "Al. Philippide" al Academiei Romane si Universitatea din Genova.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Instituţia media: FĂCLIA DE CLUJ Titlu material: Un nou program de burse postdoctorale la Universitatea “BabeşBolyai’’ Data publicării: 19 Iulie 2010 http://www.ziarulfaclia.ro/Un-nou-program-de-burse-postdoctorale-la-Universitatea8220-Babe%C5%9F-Bolyai-8217-8217-+42815

Text Universitatea „‟Babeş-Bolyai‟‟ din Cluj-Napoca (prin Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării) este partener 1 al unui nou proiect de burse postdoctorale, numit „‟Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)‟‟, cu o durată de implementare de 36 de luni (1 aprilie 2010-31 martie 2013). Proiectul va primi o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 14.552.479,06 lei din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 89, Programe postdoctorale, din cadrul Axei prioritare 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 1.5 - Programe Postdoctorale, după cum reiese din contractul de finanţare POSDRU/89/1.5/S/63663. Proiectul va fi implementat de către Universitatea „‟Alexandru Ioan Cuza‟‟ din Iaşi, în

Page | 46


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

parteneriat cu: Universitatea „‟Babeş-Bolyai‟‟ din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea de Vest „‟Vasile Goldiş‟‟ din Arad, Università degli Studi di Genova din Italia, Institutul de Filologie Română „‟A. Philippide‟‟ din Iaşi. În cadrul Universităţii „‟Babeş-Bolyai‟‟, proiectul beneficiază de sprijin şi consiliere în implementare din partea echipei Oficiului de Accesare a Fondurilor Europene (director al acestui oficiu: prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor; consilier: Cristina Dominic), structură care Page | 47 are ca misiune asigurarea creşterii continue a accesului UBB la fonduri europene, identificarea şi analiza oportunităţilor de accesare a fondurilor Uniunii Europene, acordarea de asistenţă la elaborarea şi gestionarea proiectelor etc. Proiectul a fost conceput de conf. univ. dr. Dorin Popa, de la Departamentul de Jurnalism al Universităţii „‟Al. Ioan Cuza‟‟ din Iaşi. Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea gradului de formare a viitorilor cercetători, prin valorificarea eficientă a ciclului de studii universitare de doctorat, potenţial generator de creştere a calităţii cercetării şi a învăţămîntului superior românesc. Între obiectivele specifice ale proiectului amintim: creşterea gradului de conştientizare a oportunităţilor determinate de parcurgerea ciclului de studii universitare de doctorat, în domeniile de cercetare prioritare, prevăzute de Strategia Naţională pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, 2007-2013; creşterea atractivităţii carierei în cercetare, prin asigurarea accesului şi posibilitatea dezvoltării carierei pentru cercetătorii performanţi; atragerea de cercetători cu experienţă, tineri cercetători postdoctoranzi, indiferent de naţionalitate, România devenind o destinaţie de interes pentru excelenţa ştiinţifică; creşterea capacităţii instituţionale, prin stimularea colaborării şi a parteneriatelor interregionale şi internaţionale, care să asigure masa critică şi obţinerea de rezultate valoroase internaţional; consolidarea rolului ştiinţei în societate, prin comunicarea ştiinţei (jurnalism ştiinţific), promovarea eticii şi egalităţii de şanse în cercetare, dezvoltarea de interfeţe dedicate dialogului ştiinţă-societate; sporirea atractivităţii şi a componentei motivaţionale pentru îmbrăţişarea unei cariere în cercetare, prin sprijinirea financiară, logistică şi ştiinţifică a unui număr de 250 de cercetători cu titlu de doctor din toate domeniile de cercetare prioritare; sporirea gradului de mobilitate interregională şi internaţională a tinerilor doctori etc. Conform programului, se anticipă următoarele rezultate: crearea unei Şcoli postdoctorale interregionale; iniţierea unui program de studii masterale de jurnalism ştiinţific; publicarea unei reviste de specialitate; sprijinirea a 30 de cadre didactice universitare (titulari în cadrul universităţilor partenere) etc. În mod concret, programul oferă 2100 de luni însumate cu burse pentru 135 de cercetători cu vîrsta maximă de 40 de ani, în perioade de 30, 18, 12 şi 6 luni, respectiv 900 de luni de mobiltăţi de maximum 6 luni, în universităţi şi institute de cercetare europene. Din aceste burse, Universităţii „‟Babeş-Bolyai‟‟, ca partener 1 în proiect, îi revin 7 burse de 30 de luni, 3 de 18 luni, 9 de 12 luni şi 3 de 6 luni. Valoarea bursei este de 1000 de euro pe lună, la care se adaugă 500 de euro pe lună, în cazul mobilităţilor aferente. Informaţii suplimentare pot fi găsite pe site-ul http//centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/, respectiv http://www.uaic.ro Prof. univ. dr. Ilie Rad, coodonator de proiect din partea UBB


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlu material: Burse de 1.000 de euro pe lună pentru cercetători din Cluj Instituţia media: Ziua de Cluj Data publicării: 20 Iulie 2010 Page | 48 Link: http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=47794

Mai mulţi absolvenţi de doctorat clujeni vor avea posibilitatea de a obţine o bursă de 1.000 de euro pe lună, pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 30 de luni, în cadrul unui program de burse postdoctorale derulat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în carul căruia este partenere şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, căreia îi revin 22 dse burse, dintre care cele mai multe pe 30 luni, respectiv 12 luni. Proiectul de burse este denmit „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” şi este implementat în perioada 1 aprilie 2010 – 31 martie 2013.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Finanţarea nerambursabilă din cadrul proiectului, asigurată prin rin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, din cadrul Fondului Social European este de 14,55 milioane de euro.

Page | 49 Titlu material: Burse de 3,5 milioane de euro la UBB Instituţia media: QUALITY NEWS Autor: Claudiu.Padurean Data publicării: 20 Iulie 2010 Link: http://www.clujtoday.ro/2010/07/20/burse-de-35-milioane-de-euro-la-ubb.html

Text Fondul Social European va finanţa, cu 14,5 milioane de lei (aproximativ 3,5 milioane de euro), un program de burse postdoctorale la Universitatea Babeş-Bolyai, precum şi la alte universităţi din România şi din Italia. Titlul proiectului este „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” şi urmează să se încheie în 2013. Beneficiarii proiectului sunt cercetători de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Università degli Studi di Genova din Italia şi Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi. Proiectul a fost conceput de un cadru Page | 50 didactic din Iaşi, Dorin Popa. Proiectul ar urma să se soldeze cu crearea unei Şcoli postdoctorale interregionale; iniţierea unui program de studii masterale de jurnalism ştiinţific; publicarea unei reviste de specialitate sau sprijinirea a 30 de cadre didactice universitare (titulari în cadrul universităţilor partenere). În mod concret, programul oferă 2.100 de luni însumate cu burse pentru 135 de cercetători cu vârsta maximă de 40 de ani, în perioade de 30, 18, 12 şi 6 luni, respectiv 900 de luni de mobilităţi de maximum 6 luni, în universităţi şi institute de cercetare europene. Din aceste burse, Universităţii Babeş-Bolyai, ca partener 1 în proiect, îi revin 7 burse de 30 de luni, 3 de 18 luni, 9 de 12 luni şi 3 de 6 luni. Valoarea bursei este de 1.000 de euro pe lună, la care se adaugă 500 de euro pe lună, în cazul mobilităţilor aferente.

Instituţia media: GAZETA DE CLUJ Titlu material: Burse pentru cercetatorii clujeni Data publicării: 20 Iulie 2010 Link: http://www.gazetadecluj.ro/citeste/2808-burse-pentru-cercetatorii-clujeni?n=1


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 51

Mai multi absolventi de doctorat clujeni vor avea posibilitatea de a obtine o bursa de 1.000 de euro pe luna, pentru o perioada cuprinsa între 6 si 30 de luni, în cadrul unui program de burse postdoctorale derulat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, în carul caruia este partenere si Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, careia îi revin 22 de burse, dintre care cele mai multe pe 30 luni, respectiv 12 luni. Proiectul de burse este denmit „Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale în domeniul Comunicarea stiintei. Constructie institutionala (scoala postdoctorala) si program de burse (CommScie)” si este implementat în perioada 1 aprilie 2010 – 31 martie 2013. Finantarea nerambursabila din cadrul proiectului, asigurata prin rin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, din cadrul Fondului Social European este de 14,55 milioane de euro.

Titlu material: Un nou program de studii postdoctorale la UBB Instituţia media: NapocaNews Data publicării: 20 Iulie 2010 Link: http://www.napocanews.ro/2010/07/un-nou-program-de-studii-postdoctorale-laubb.html http://rsshunt.ro/stire/un-nou-program-de-studii-postdoctorale-la-ubb/241153665


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 52

Joi, 22 iulie 2010, ora 11,00, în Sala II/4 a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (Str. G-ral Traian Moşoiu, nr. 71), va avea loc lansarea oficială, la ClujNapoca, a proiectului Reţea transnaţională de management integrat al cercetării


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiintei. Constructie institutională (scoală postodoctorală) şi program de burse (CommScie). Cu acest prilej, vor lua cuvântul: conf. univ. dr. Dacian Dragoş, prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai; prof. univ. dr. Luminiţa Silaghi-Dumitrescu, prorector cu cercetarea, Universitatea Babeş-Bolyai; prof. univ. Page | 53 dr. Ilie Rad, cancelar al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai (secretar științific al proiectului); conf. univ. dr. Gheorghe Clitan, decanul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Universitatea de Vest, Timişoara (asistent manager) şi conf. univ. dr. Dorin Popa, manager, Universitatea „Al. Ioan Cuza”, Iaşi. De asemenea, va avea loc o sesiune de dezbateri și discuții cu potențialii candidați pentru ocuparea de burse postdoctorale în cadrul celei de-a doua selecții (ianuarie – martie 2011).

Instituţia media: Studentie.ro Titlu material: Lansare proiect burse postdoctorale POSDRU Link:http://www.studentie.ro/campus/Lansare_proiect_burse_postdoctorale_POSDRU/ c-65-a-100226Mai multe detalii gasiti aici.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 54 Prezentarea procedurii de concurs pentru acordarea burselor in cadrul proiectului strategic POSDRU "Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Comunicarea stiintei. Constructie institutionala (scoala postdoctorala) si program de burse (CommScie)" la Facultatea de Chimie (Universitatea "Al.I.Cuza" din Iasi"). Investeste in oameni! Titlul proiectului: Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Comunicarea Stiintei. Constructie institutionala (Scoala postodoctorala) si program de burse (CommScie). Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Axa prioritara: "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere". Domeniul major de interventie: 1.5 "Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii" Cod Contract: POSDRU/89/1.5/S/63663 Beneficiar: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi.

Instituţia media: ZIUA DE VEST Titlu material: Proiect transnaţional pentru cercetare, la Universitatea de Vest Data publicării: 21 Iulie 2010 Scris de Ovidiu Marascu Link: http://www.ziuadevest.ro/actualitate/11586-proiect-transnaional-pentru-cercetare-launiversitatea-de-vest.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 55

Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timişoara găzduieşte vineri, de la ora 11, lansarea unui proiect strategic pentru cercetare. „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea stiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postodoctorală) şi program de burse (CommScie)”, este un program desfăşurat de Universitatea de Vest în parteneriat cu alte 4 universităţi şi Academia Română. Proiectul îşi propune să promoveze dezvoltarea resurselor umane din cercetare, îmbunătăţirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituţionale şi acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea ştiinţelor. Bugetul total al proiectului este de 14.864.102 lei, din care 14.552.479 lei fonduri nerambursabile. Vor fi finanţate 2.100 luni de burse de cercetare (1.000 euro/lună) cu durate diferite (30, 18, 12 şi 6 luni) pentru 135 de de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta maximă 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilităţi (500 euro/lună). Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani şi are prevăzute cel puţin două sesiuni de concurs pentru ocuparea burselor. În cadrul primei competiţii - derulată între 20-30 iulie la Timişoara, Iaşi, Cluj-Napoca şi Genova – au fost selectaţi deja 36 de cercetători, contractele urmând a fi semnate în septembrie.

Titlu material: U.B.B. şi-a lansat programul de burse postdoctorale cu finanţare europeană Instituţia media: NapocaNews Data publicării: 22 Iulie 2010 Link: http://www.napocanews.ro/2010/07/u-b-b-si-a-lansat-programul-de-bursepostdoctorale-cu-finantare-europeana.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 56

Astăzi, la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (F.S.P.A.C.) din Cluj-Napoca, în prezenţa domnilor: prorectorul Universităţii “Babeş-Bolyai” prof. univ. dr. Rudolf Gräf, conf. univ. dr. – prodecan al F.S.P.A.C. Dacian Dragoş, prof. univ. dr. – cancelar al F.S.P.A.C. dl. Ilie Rad (secretar ştiinţific al programului), decanul facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea de Vest Timişoara, dl. conf. univ. dr. Gheorghe Clitan şi conf. univ. dr. de la Universitatea “Al. Ioan Cuza”, Iaşi dl. Dorin Popa , s-a lansat programul de studii postdoctorale numit Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiintei. Constructie institutională (scoală postodoctorală) şi program de burse (CommScie).. Programul de burse postdoctorale este un proiect care se bucură de finanţare europeană nerambursabilă, în valoare de 14.552.479 lei, bani proveniţi din Fondul Social European. Partenere în cadrul acestui proiect vor fi universităţile: Universitatea “Al.Ioan Cuza” din Iaşi, care a şi implementat proiectul, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Universitatea de Vest din


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Timişoara, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, Institutul de Filologie Română “A. Philippide” din Iaşi, iar nu în ultimul rând Universita degli Studi di Genova din Italia. Programul oferă 2.100 de luni însumate cu burse pentru 135 de cercetători cu vârsta maximă de 40 de ani, în perioade de 30, 18, 12 şi 6 luni. Din aceste burse, Universităţii “BabeşBolyai” – parterner principal al acestui proiect, îi revin 7 burse de 30 de luni, 3 burse de 18 Page | 57 luni, 9 burse de 12 luni şi 12 burse de 6 luni. Valoarea unei astfel de burse este de 1.000 de euro pe lună, la care se adaugă 500 de euro pe lună, în cazul mobilităţilor aferente. Dintre obiectivele acestui program amintim: creşterea atractivităţii carierei în cercetare prin asigurarea accesului şi posibilitatea dezvoltării carierei pentru cercetatorii performanţi; atragerea de cercetători cu experienţă; consolidarea rolului ştiinţei în societate prin comunicarea ştiinţei (jurnalism ştiinţific); promovarea eticii şi egalităţii de şanse în cercetare şi dezvoltarea de interfeţe dedicate dialogului ştiinţă-societate. Pentru “clujenii” care doresc să se înscrie în acest program trebuie să se ştie că persoana de contact este dl. prof. univ. dr. Ilie Rad (coordonator regional al Universităţii “Babeş-Bolyai”) NapocaNews, Foto: Otilia Chiş, pentru mai multe imagini intră pe NapocaNews-foto


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 58

Instituţia media: Arad ONLINE Titlu material: În parteneriat pentru cercetare Data publicării: 23 Iulie 2010 Link: http://www.aradon.ro/stiri/im:aradon:news-arad/articol/in-parteneriat-pentrucercetare/cn/news-20100723-12473115


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

ARAD. Universitatea de Vest Vasile Goldis este parteneră într-un proiect cofinanţat de Fondul Social European. La Universitatea de Vest din Timişoara a avut loc vineri, 23 iulie, lansarea proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”, unde Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”Arad este parteneră. Page | 59 Coordonatorul proiectului este Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, iar, între parteneri se mai numără: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Universit? degli Studi di Genova din Italia, Academia Română - Filiala Iaşi - Institutul de Filologie Română „A. Philippide” Iaşi. Din partea universităţii arădene a participat la lansarea proiectului, prof. univ. dr. Delia Podea, prorector al Universităţii, asistent manager şi coordonator regional al proiectului pentru UVVG. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/89/1.5/S/63663) cu suma de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Proiectul promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătăţirea programelor post-doctorale prin asigurarea infrastructurii instituţionale şi acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea ştiinţelor. Burse de cercetare Vor fi finanţate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite între 6 şi 30 de luni, pentru 135 de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta max. 40 ani. „Se vor acorda 900 de luni de mobilităţi, a căror durată nu poate depăşi şase luni” (Delia Podea)

Titlu material: Noi specializări la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Instituţia media: ZIUA DE VEST Data publicării: 23 Iulie 2010 Scris de Daniel Albu O nouă şcoală postdoctorală în domeniul comunicării ştiinţei


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean a precizat că Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este parteneră în proiectul „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul: Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”. Coordonatorul proiectului este Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, iar parteneri sunt: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Università degli Studi di Genova din Italia, Academia Română - Filiala Iaşi - Page | 60 Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/89/1.5/S/63663), cu suma de 14.864.102,20 lei, din care

Titlu articol: Un nou program de burse postdoctorale la Universitatea Babeş-Bolyai Instituţia media: Ziua de Cluj Data publicării: 23 Iulie 2010 Link:http://ziuadecj.ro/action/media;jsessionid=399A26ACF791BE1093C4D9AAF006C 52A?ID=2391

Instituţia media: Ziua de Vest Titlu material: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, parteneră în proiectul de burse postdoctoral „Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (CommScie)” Data publicării: 26 Iulie 2010


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Scris de Daniel Albu Link: http://www.ziuadevest.ro/actualitate/11731-universitatea-de-vest-vasile-goldipartener-in-proiectul-de-burse-postdoctoral-comunicarea-tiinei-construcie-instituionalcommscie.html Page | 61


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este parteneră în proiectul „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” alături de Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca), Universitatea de Vest din Timişoara, Università degli Studi di Genova din Italia, Academia Română - Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi. Coordonatorul proiectului este Universitatea ,,Alexandru Ioan Page | 62 Cuza” din Iaşi şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/89/1.5/S/63663) cu suma de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Proiectul a fost lansat, pentru regiunea de vest a României, săptămâna trecută la Universitatea de Vest din Timişoara, lansarea naţională având loc la începutul acestei luni la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este reprezentată în proiect de prof. univ. dr. Delia Podea, prorector al Universităţii, asistent manager şi coordonator regional al proiectului pentru UVVG. Domnia sa ne-a declarat că prima selecţie în vederea acordării burselor postdoctorale va avea loc miercuri, 28 iulie orele 11,00 la sediul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş din Arad”. „Proiectul promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătăţirea programelor post-doctorale prin asigurarea infrastructurii instituţionale şi acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea ştiinţelor. Vor fi finanţate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite între 6 şi 30 de luni, pentru 135 de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta maxim 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilităţi, a căror durată nu poate depăşi şase luni”, a declarat prof. univ. dr. Delia Podea, prorector cu cercetarea din cadrul UVVG, asistent manager şi coordonator regional al proiectului pentru Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”.

Titlu material: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, parteneră în proiectul de burse postdoctoral „Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (CommScie)” Instituţia media: Pe scurt .ro Data publicării: 26 Iulie 2010 Link:http://stiri-locale.pescurt.ro/stiri-arad/universitatea-de-vest-vasile-goldis,partenera-in-proiectul-de-burse-postdoctoral-comunicarea-stiintei-constructieinstitutionala-commscie_26-07-2010_549122


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 63

Text Universitatea de Vest Vasile Goldis este parteneră în proiectul „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” alături de Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca), Universitatea de Vest din Timişoara, Università degli Studi di Genova din Italia, Academia Română - Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide”...Citiţi articolul complet în: Arad Online Titlu material: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, parteneră în proiectul de burse postdoctoral „Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (CommScie)” Instituţia media: Arad ONLINE Data publicării: 26 Iulie 2010 Link:http://www.aradon.ro/stiri/arad/articol/universitatea-de-vest-vasile-goldispartenera-in-proiectul-de-burse-postdoctoral-comunicarea-stiintei-constructieinstitutionala-commscie/cn/news-20100726-03121295


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 64

Universitatea de Vest Vasile Goldis este parteneră în proiectul „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” alături de Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca), Universitatea de Vest din Timişoara, Università degli Studi di Genova din Italia, Academia Română - Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi. Coordonatorul proiectului este Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şieste cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/89/1.5/S/63663) cu suma de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Proiectul a fost lansat, pentru regiunea de vest a României, săptămâna trecută la Universitatea de Vest din Timişoara, lansarea naţională având loc la începutul acestei luni la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este reprezentată în proiect de prof. univ. dr. Delia Podea, prorector al Universităţii, asistent manager şi coordonator regional al proiectului pentru UVVG. Domnia sa ne-a declarat că prima selecţie în vederea acordării burselor postdoctorale va avea loc miercuri, 28 iulie orele 11,00 la sediul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş din Arad”. „Proiectul promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătăţirea programelor post-doctorale prin asigurarea infrastructurii instituţionale şi acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea ştiinţelor. Vor fi finanţate 2.100 lunide burse de cercetare cu durate diferite între 6 şi 30 de luni, pentru 135 de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta maxim 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilităţi, a căror durată nu poate depăşi şase luni”, a declarat prof. univ. dr. Delia Podea, prorector cu cercetarea din cadrul UVVG, asistent manager şi coordonator regional al proiectului pentru Universitatea de Vest Vasile Goldis.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlu material: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, parteneră într-un proiect de burse postdoctorale Instituţia media: Actualităţi Arad Data publicării: 26 Iulie 2010 19:44 Link:http://actualitatiarad.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3253:universitatea-de-vestvasile-goldi-partener-intr-un-proiect-de-burse-postdoctorale&catid=3:social&Itemid=4

Text Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este parteneră în proiectul „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” alături de Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca), Universitatea de Vest din Timişoara, Università degli Studi di Genova din Italia, Academia Română - Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi. Coordonatorul proiectului este Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/89/1.5/S/63663) cu suma de 14.864.102 lei, din care 14.552.479 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Proiectul a fost lansat, pentru regiunea de vest a României, săptămâna trecută la Universitatea de Vest din Timişoara, lansarea naţională având loc la începutul acestei luni la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Page | 65


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este reprezentată în proiect de Delia Podea, prorector al UVVG, asistent manager şi coordonator regional al proiectului pentru universitatea arădeană. Aceasta a declarat că prima selecţie în vederea acordării burselor postdoctorale va avea loc miercuri, 28 iulie, ora 11.00, la sediul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş din Arad”. „Proiectul promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătăţirea Page | 66 programelor post-doctorale prin asigurarea infrastructurii instituţionale şi acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea ştiinţelor. Vor fi finanţate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite între 6 şi 30 de luni, pentru 135 de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta maxim 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilităţi, a căror durată nu poate depăşi şase luni”, a declarat Delia Podea, prorector cu cercetarea din cadrul UVVG, asistent manager şi coordonator regional al proiectului pentru Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”.

Titlu material: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, parteneră în proiectul de burse postdoctoral „Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (CommScie)” Instituţia media: Caras Online Data publicării: 26 Iulie 2010 Link:http://www.caon.ro/stiri/IM%3Aaradon%3Anews-arad/articol/universitatea-devest-vasile-goldis-partenera-in-proiectul-de-burse-postdoctoral-comunicarea-stiinteiconstructie-institutionala-commscie/cn/news-20100726-03121295

Text


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Universitatea de Vest Vasile Goldis este parteneră în proiectul „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” alături de Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca), Universitatea de Vest din Timişoara, Università degli Studi di Genova din Italia, Academia Română - Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi. Page | 67 Coordonatorul proiectului este Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şieste cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/89/1.5/S/63663) cu suma de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Proiectul a fost lansat, pentru regiunea de vest a României, săptămâna trecută la Universitatea de Vest din Timişoara, lansarea naţională având loc la începutul acestei luni la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este reprezentată în proiect de prof. univ. dr. Delia Podea, prorector al Universităţii, asistent manager şi coordonator regional al proiectului pentru UVVG. Domnia sa ne-a declarat că prima selecţie în vederea acordării burselor postdoctorale va avea loc miercuri, 28 iulie orele 11,00 la sediul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş din Arad”. „Proiectul promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătăţirea programelor post-doctorale prin asigurarea infrastructurii instituţionale şi acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea ştiinţelor. Vor fi finanţate 2.100 lunide burse de cercetare cu durate diferite între 6 şi 30 de luni, pentru 135 de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta maxim 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilităţi, a căror durată nu poate depăşi şase luni”, a declarat prof. univ. dr. Delia Podea, prorector cu cercetarea din cadrul UVVG, asistent manager şi coordonator regional al proiectului pentru Universitatea de Vest Vasile Goldis.

Instituţia media: Timiş Online Titlu material: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, parteneră în proiectul de burse postdoctoral „Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (CommScie)” Data publicării: 26 Iulie 2010 Link:http://www.tion.ro/engine.aspx/page/tion-article-indexpage/dc/im%3Aaradon%3Anews-arad/startindex/21


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 68

Universitatea de Vest Vasile Goldis este parteneră în proiectul „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” alături de Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca), Universitatea de Vest din Timişoara, Università degli Studi di Genova din Italia, Academia Română - Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi.

Instituţia media: www.aradcity.ro Titlu material: Primul examen postdoctoral din proiectul strategic POSDRU la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Data publicării: 26 Iulie 2010 Link: http://www.aradcity.ro/blog/?p=5787


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 69

„Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”

Titlu material: UVVG Arad este parteneră într-un proiect de burse postdoctorale Instituţia media: Edumanager Data publicării: 27 Iulie 2010 Link: http://www.edumanager.ro/articol.php?id=7284


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 70

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" (UVVG) Arad este parteneră în proiectul intitulat 'Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)', alături de Universitatea 'Babeş-Bolyai' din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Universita degli Studi di Genova din Italia, Academia Română - Filiala Iaşi şi Institutul de Filologie Română 'A. Philippide' din Iaşi. Coordonatorul proiectului este Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' din Iaşi şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 (POSDRU/89/1.5/S/63663) cu suma de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. "Proiectul a fost lansat pentru regiunea de vest a României, la finele săptămânii trecute, la Universitatea de Vest din Timişoara, lansarea naţională având loc la începutul lunii iulie, la Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' din Iaşi", a declarat, luni, pentru AGERPRES, prof. univ. dr. Delia Podea, prorector cu probleme de cercetare în cadrul UVVG Arad, asistent manager de proiect pentru UVVG . Potrivit prorectorului Delia Podea, prima selecţie în vederea acordării burselor postdoctorale va avea loc miercuri, 28 iulie, la sediul UVVG Arad, până acum fiind înscrişi un număr de opt candidaţi. Proiectul promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătăţirea programelor post-doctorale prin asigurarea infrastructurii instituţionale şi acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea ştiinţelor. "Vor fi finanţate 2.100 de luni de burse de cercetare cu durate diferite între 6 şi 30 de luni, pentru 135 de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta maximă de 40 de ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilităţi, a căror durată nu poate depăşi şase luni", a adăugat prof. univ. dr. Delia Podea, prorector în cadrul UVVG Arad. AGERPRES


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlu material: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, parteneră în proiectul de burse postdoctoral COMMSCIE Instituţia media: NewsEducaţie Data publicării: 27 Iulie 2010 Link:http://newseducatie.ro/stiri/297-universitatea-de-vest-vasile-goldi-partener-inproiectul-de-burse-postdoctoral-commscie.html#JOSC_TOP

Text Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este parteneră în proiectul „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” alături de Universitatea Babeş-Bolyai (ClujNapoca), Universitatea de Vest din Timişoara, Università degli Studi di Genova din Italia, Academia Română - Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi. Coordonatorul proiectului este Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/89/1.5/S/63663) cu suma de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Proiectul a fost lansat, pentru regiunea de vest a României, săptămâna trecută la Universitatea de Vest din Timişoara, lansarea naţională având loc la începutul acestei luni la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este reprezentată în proiect de prof. univ. dr. Delia Podea, prorector al Universităţii, asistent manager şi coordonator regional al proiectului

Page | 71


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

pentru UVVG. Domnia sa ne-a declarat că prima selecţie în vederea acordării burselor postdoctorale va avea loc miercuri, 28 iulie orele 11,00 la sediul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş din Arad”. „Proiectul promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătăţirea programelor post-doctorale prin asigurarea infrastructurii instituţionale şi acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea Page | 72 ştiinţelor. Vor fi finanţate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite între 6 şi 30 de luni, pentru 135 de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta maxim 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilităţi, a căror durată nu poate depăşi şase luni”, a declarat prof. univ. dr. Delia Podea, prorector cu cercetarea din cadrul UVVG, asistent manager şi coordonator regional al proiectului pentru Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Biroul de presă al UVVG Daniel Albu

Titlu material: Primul examen postdoctoral din proiectul strategic POSDRU la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Instituţia media: ARADON Data publicării: 28 Iulie 2010 Link: http://www.aradon.ro/stiri/arad/articol/primul-examen-postdoctoral-dinproiectul-strategic-posdru-la-universitatea-de-vest-vasile-goldis/cn/news-2010072801440962


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

„Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)"

Page | 73

Prof. univ. dr. Iovan Marţian, prorector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a prezentat în cadrul conferinţei de presă de ieri - Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”. La conferinţa de presă, care a avut loc după susţinerea examenului, au participat şi cinci candidaţi, din totalul de 10 înscrişi la şcoala postdoctorală. Cercetătorii au optat pentru diferite tipuri de burse în domeniile ştiinţifice: D1-matematică, fizică, chimie; D2–ştiinţe ale informaţiei şi inginerie; D3–ştiinţe ale vieţii şi pământului (inclusiv medicină); D4–ştiinţe ale omului şi ale societăţii. Coordonatorul proiectului esteUniversitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar parteneri Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Università degli Studi di Genova din Italia, Academia Română - Filiala Iaşi şi Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi. Bugetul total al proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Obiectivele proiectului sunt promovarea şi dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătăţirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituţionale şi acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea ştiinţelor. Prorectorul UVVG, Iovan Marţian, a subliniat faptul că „obiectivul general al Page | 74 proiectului îl reprezintă creşterea atractivităţii carierei universitare prin finanţarea activităţii postdoctorale de CDI şi eliminarea fenomenului de brain-drain”. Prof. univ. dr. Delia Podea, prorector cu cercetarea din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, asistent manager şi coordonator regional al proiectului pentru UVVG, a subliniat că „vor fi finanţate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite (6 luni, 12 luni, 18 luni şi 30 de luni) pentru 135 de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta max. 40 ani. Se vor acorda 900 de luni de mobilităţi, a căror durată nu poate depăşi şase luni”. Proiectul va constitui cadrul de organizare a unei şcoli de cercetare postdoctorală care să contribuie la susţinerea şi dezvoltarea resursei umane performante pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI). Prin activităţile specifice de formare, îndrumare şi asistenţă financiară, proiectul îşi propune să participe la dezvoltarea cercetării ştiinţifice prin atingerea unor indicatori de performanţă, dintre care menţionăm: publicarea a minimum 165 de articole în reviste ISI Web of Science sau BDI/B+; prezentarea a minimum 200 de lucrări în cadrul unor conferinţe internaţionale şi naţionale de prestigiu; elaborarea a minimum 135 de rapoarte de cercetare, precum şi comunicări şi publicaţii cu caracter de divulgare (popularizare) a ştiinţei pentru nespecialişti.

Instituţia media: Europeanul Titlu material: Primul examen postdoctoral din proiectul POSDRU la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Scris de: Daniel Albu (Biroul de presă al UVVG) Data publicării: 28 Iulie 2010 Link: http://www.europeanul.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=4972:prim ul-examen-postdoctoral-din-proiectul-posdru-la-universitatea-de-vest-vasilegoldi&catid=arad-online&Itemid=55


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 75

„Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)" Pro. univ. dr. Iovan Marţian, prorector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a prezentat în cadrul conferinţei de presă de ieri - Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”. La conferinţa de presă, care a avut loc după susţinerea examenului, au participat şi cinci candidaţi, din totalul de 10 înscrişi la şcoala postdoctorală. Cercetătorii au optat pentru diferite tipuri de burse în domeniile ştiinţifice: D1-matematică, fizică, chimie; D2–ştiinţe ale informaţiei şi inginerie; D3–ştiinţe ale vieţii şi pământului (inclusiv medicină); D4–ştiinţe ale omului şi ale societăţii. Coordonatorul proiectului este Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar parteneri


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Università degli Studi di Genova din Italia, Academia Română - Filiala Iaşi şi Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi. Bugetul total al proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Obiectivele proiectului sunt promovarea şi dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătăţirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituţionale şi acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea ştiinţelor. Prorectorul UVVG, Iovan Marţian, a subliniat faptul că „obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea atractivităţii carierei universitare prin finanţarea activităţii postdoctorale de CDI şi eliminarea fenomenului de brain-drain”. Prof. univ. dr. Delia Podea, prorector cu cercetarea din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, asistent manager şi coordonator regional al proiectului pentru UVVG, a subliniat că „vor fi finanţate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite (6 luni, 12 luni, 18 luni şi 30 de luni) pentru 135 de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta max. 40 ani. Se vor acorda 900 de luni de mobilităţi, a căror durată nu poate depăşi şase luni”. Proiectul va constitui cadrul de organizare a unei şcoli de cercetare postdoctorală care să contribuie la susţinerea şi dezvoltarea resursei umane performante pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI). Prin activităţile specifice de formare, îndrumare şi asistenţă financiară, proiectul îşi propune să participe la dezvoltarea cercetării ştiinţifice prin atingerea unor indicatori de performanţă, dintre care menţionăm: publicarea a minimum 165 de articole în reviste ISI Web of Science sau BDI/B+; prezentarea a minimum 200 de lucrări în cadrul unor conferinţe internaţionale şi naţionale de prestigiu; elaborarea a minimum 135 de rapoarte de cercetare, precum şi comunicări şi publicaţii cu caracter de divulgare (popularizare) a ştiinţei pentru nespecialişti.

Instituţia media: Centrul de Presa.ro Data publicării: 28 Iulie 2010 Link:http://www.centruldepresa.ro/node/431127 http://uvvg.ro/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=181:primul-examenpostdoctoral-din-proiectul-strategic-posdru-la-universitatea-de-vest%E2%80%9Evasile-goldi%C5%9F%E2%80%9D&Itemid=336 si http://www.roon.ro/stiri/im:aradon:news-arad/articol/primul-examen-postdoctoral-dinproiectul-strategic-posdru-la-universitatea-de-vest-vasile-goldis/cn/news-2010072801440962

Page | 76


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 77

ARAD. Universitatea de Vest Vasile Goldis este parteneră într-un proiect cofinanţat de Fondul Social European. La Universitatea de Vest din Timişoara a avut loc vineri, 23 iulie, lansarea proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”, unde Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”Arad este parteneră.... Primul examen postdoctoral din proiectul strategic POSDRU la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

„Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)" Prof. univ. dr. Iovan Marţian, prorector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a prezentat în cadrul conferinţei de presă de ieri - Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Page | 78 Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”. La conferinţa de presă, care a avut loc după susţinerea examenului, au participat şi cinci candidaţi, din totalul de 10 înscrişi la şcoala postdoctorală. Cercetătorii au optat pentru diferite tipuri de burse în domeniile ştiinţifice: D1-matematică, fizică, chimie; D2–ştiinţe ale informaţiei şi inginerie; D3–ştiinţe ale vieţii şi pământului (inclusiv medicină); D4–ştiinţe ale omului şi ale societăţii. Coordonatorul proiectului este Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar parteneri Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Università degli Studi di Genova din Italia, Academia Română - Filiala Iaşi şi Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi. Bugetul total al proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Obiectivele proiectului sunt promovarea şi dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătăţirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituţionale şi acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea ştiinţelor. Prorectorul UVVG, Iovan Marţian, a subliniat faptul că „obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea atractivităţii carierei universitare prin finanţarea activităţii postdoctorale de CDI şi eliminarea fenomenului de brain-drain”. Prof. univ. dr. Delia Podea, prorector cu cercetarea din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, asistent manager şi coordonator regional al proiectului pentru UVVG, a subliniat că „vor fi finanţate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite (6 luni, 12 luni, 18 luni şi 30 de luni) pentru 135 de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta max. 40 ani. Se vor acorda 900 de luni de mobilităţi, a căror durată nu poate depăşi şase luni”. Proiectul va constitui cadrul de organizare a unei şcoli de cercetare postdoctorală care să contribuie la susţinerea şi dezvoltarea resursei umane performante pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI). Prin activităţile specifice de formare, îndrumare şi asistenţă financiară, proiectul îşi propune să participe la dezvoltarea cercetării ştiinţifice prin atingerea unor indicatori de performanţă, dintre care menţionăm: publicarea a minimum 165 de articole în reviste ISI Web of Science sau BDI/B+; prezentarea a minimum 200 de lucrări în cadrul unor conferinţe internaţionale şi naţionale de prestigiu; elaborarea a minimum 135 de rapoarte de cercetare, precum şi comunicări şi publicaţii cu caracter de divulgare (popularizare) a ştiinţei pentru nespecialişti. Biroul de presă al UVVG Daniel Albu


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlu material: Opt burse postdoctorale Primul examen postdoctoral din proiectul strategic POSDRU la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad. Instituţia media: Arad online Data publicării: 18 August 2010 Link: http://www.aradon.ro/stiri/arad/articol/opt-burse-postdoctorale/cn/news20100819-05420313

Sunt bucuros să anunţ că un număr de 8 candidaţi au câştigat bursepostdoctorale în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”. O parte dintre burse au o durată de 18 luni, şi anume cele care se referă la domeniul medicină, celelalte având o durată de 12 luni, deci un an de zile. Candidaţii care au participat la examen aparţin atât universităţii noastre, cât şi ai altor universităţi din ţară. Este important să precizăm că cei care au câştigat bursele postdoctorale pot beneficia de sume în cuantum de aproximativ 1.000 de euro/lună”, ne-a declarat prof. univ dr. Aurel Ardelean, rectorulUVVG. Proiectul va constitui cadrul de organizare a unei şcoli de cercetare postdoctorală care să contribuie la susţinerea şi dezvoltarea resursei umane performante pentru activitatea de

Page | 79


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

cercetare-dezvoltare-inovare (CDI). Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani şi are un buget de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile.

Page | 80 Titlu material: Opt burse postdoctorale ARAD - Primul examen postdoctoral din proiectul strategic POSDRU la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad. Instituţia media: Hunedoara Online Data publicării: 19 August 2010 Link::http://www.huon.ro/stiri/im:aradon:news-arad/articol/opt-bursepostdoctorale/cn/news-20100819-05420313


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Sunt bucuros să anunţ că un număr de 8 candidaţi au câştigat bursepostdoctorale în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”. O parte dintre burse au o durată de 18 luni, şi anume cele care se referă la domeniul medicină, celelalte având o durată de 12 luni, deci un an de zile. Candidaţii care au participat la examen aparţin atât universităţii noastre, cât şi ai altor universităţi din ţară. Page | 81 Este important să precizăm că cei care au câştigat bursele postdoctorale pot beneficia de sume în cuantum de aproximativ 1.000 de euro/lună”, ne-a declarat prof. univ dr. Aurel Ardelean, rectorulUVVG. Proiectul va constitui cadrul de organizare a unei şcoli de cercetare postdoctorală care să contribuie la susţinerea şi dezvoltarea resursei umane performante pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI). Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani şi are un buget de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Marţi, 24 August 2010 Link : http://www.uvvg.ro/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=201:patruburse-postdoctorale-commscie-c%C3%A2%C5%9Ftigate-de-universitatea-de-vest%E2%80%9Evasile-goldi%C5%9F%E2%80%9D&Itemid=336 Patru burse postdoctorale (CommScie) câştigate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 82

Prof. univ. dr. Delia Podea, prorector cu cercetarea anunţă câştigătorii burselor postdoctorale Prof. univ. dr. Delia Podea, prorector cu cercetarea în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, ne-a declarat că, în urma examenului de la Arad, din luna iulie a.c., un număr de opt candidaţi au câştigat burse postdoctorale în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”. Prof. univ. dr. Delia Podea a subliniat că patru candidaţi care au obţinut burse postdoctorale sunt cadre didactice la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, iar patru de la Universităţi din ţară. „O parte dintre burse au o durată de 18 luni, şi anume cele care se referă la domeniul medicină, celelalte având o durată de 12 luni, deci un an de zile. Candidaţii care au participat la examen aparţin atât universităţii noastre, cât şi ai altor universităţi din ţară. Este important să precizăm că cei care au câştigat bursele postdoctorale pot beneficia de sume în cuantum de aproximativ 1.000 de euro/lună”. Prof. univ. dr. Delia Podea a subliniat că proiectul constituie cadrul de organizare a unei şcoli de cercetare postdoctorală care să contribuie la susţinerea şi dezvoltarea resursei umane performante pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI). „Prin activităţile specifice de formare, îndrumare şi asistenţă financiară, proiectul îşi propune să participe la dezvoltarea cercetării ştiinţifice prin atingerea unor indicatori de performanţă, dintre care menţionăm: publicarea a minimum 165 de articole în reviste ISI Web of Science sau BDI/B+; prezentarea a minimum 200 de lucrări în cadrul unor conferinţe internaţionale şi naţionale de prestigiu; elaborarea a minimum 135 de rapoarte de cercetare, precum şi comunicări şi publicaţii cu caracter de popularizare a ştiinţei. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani: 1 aprilie 2010-31 martie 2013 şi are un buget de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile”, a precizat prof. univ. dr. Delia Podea. Coordonatorul proiectul este Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar parteneri sunt: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad; Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Universitatea de Vest din Timişoara; Università degli Studi di Genova din Italia; Academia Română - Filiala Iaşi; Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi. Biroul de presă al UVVG Daniel Albu


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlu material: Patru burse postdoctorale (CommScie) câştigate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Instituţia media: Vocea Arădenilor Scris de Raisa Csurovschi Data publicării: 25 August 2010 Link: http://voceaaradenilor.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog &id=40&Itemid=66

Prof. univ. dr. Delia Podea, prorector cu cercetarea în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, ne-a declarat că, în urma examenului de la Arad, din luna iulie a.c., un număr de opt candidaţi au câştigat burse postdoctorale în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”. Prof. univ. dr. Delia Podea a subliniat că patru candidaţi care au obţinut burse postdoctorale sunt cadre didactice la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, iar patru de la Universităţi din ţară. „O parte dintre burse au o durată de 18 luni, şi anume cele care se referă la domeniul medicină, celelalte având o durată de 12 luni, deci un an de zile. Candidaţii care

Page | 83


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

au participat la examen aparţin atât universităţii noastre, cât şi ai altor universităţi din ţară. Este important să precizăm că cei care au câştigat bursele postdoctorale pot beneficia de sume în cuantum de aproximativ 1.000 de euro/lună”.

Titlu material: Burse postdoctorale câştigate de profesorii din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Instituţia media: Adevărul Data publicării: 25 August 2010 Link:http://www.adevarul.ro/locale/arad/Burse_postdoctorale_castigate_de_profesorii_ din_cadrul_Universitatii_de_Vest_-Vasile_Goldis_0_323367703.html

Page | 84


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 85

prof. univ. dr. Delia Podea În urma examenului de la Arad, din luna iulie, un număr de opt candidaţi au câştigat burse postdoctorale în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei". Patru candidaţi care au obţinut burse postdoctorale sunt cadre didactice la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, iar patru de la Universităţi din ţară. „O parte dintre burse au o durată de 18 luni, şi anume cele care se referă la domeniul medicină, celelalte având o durată de 12 luni, deci un an de zile. Candidaţii care au participat la examen aparţin atât universităţii noastre, cât şi ai altor universităţi din ţară. Este important să precizăm că cei care au câştigat bursele postdoctorale pot beneficia de sume în cuantum de aproximativ 1.000 de euro/lună”, a declarat prof. univ. dr. Delia Podea. Proiectul constituie cadrul de organizare a unei şcoli de cercetare postdoctorală care să contribuie la susţinerea şi dezvoltarea resursei umane performante pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare. „Prin activităţile specifice de formare, îndrumare şi asistenţă financiară, proiectul îşi propune să participe la dezvoltarea cercetării ştiinţifice prin atingerea unor indicatori de performanţă. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani: 1 aprilie 2010-31 martie 2013 şi are un buget de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile”, a precizat prof. univ. dr. Delia Podea.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlu material: Patru burse postdoctorale CommScie câştigate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Instituţia media: EDUMANAGER.RO Data publicării: 25 August 2010 Link: http://www.edumanager.ro/articol.php?id=7415

Prof. univ. dr. Delia Podea, prorector cu cercetarea în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, ne-a declarat că, în urma examenului de la Arad, din luna iulie, un număr de opt candidaţi au câştigat burse postdoctorale în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”. Prof. univ. dr. Delia Podea a subliniat că patru candidaţi care au obţinut burse postdoctorale sunt cadre didactice la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, iar patru de la Universităţi din ţară. „O parte dintre burse au o durată de 18 luni, şi anume cele care se referă la domeniul medicină, celelalte având o durată de 12 luni, deci un an de zile. Candidaţii care au participat la examen aparţin atât universităţii noastre, cât şi ai altor universităţi din ţară. Este important să precizăm că cei care au câştigat bursele postdoctorale pot beneficia de sume în cuantum de aproximativ 1.000 de euro/lună”. Prof. univ. dr. Delia Podea a subliniat că proiectul constituie cadrul de organizare a unei şcoli

Page | 86


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

de cercetare postdoctorală care să contribuie la susţinerea şi dezvoltarea resursei umane performante pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI). „Prin activităţile specifice de formare, îndrumare şi asistenţă financiară, proiectul îşi propune să participe la dezvoltarea cercetării ştiinţifice prin atingerea unor indicatori de performanţă, dintre care menţionăm: publicarea a minimum 165 de articole în reviste ISI Web of Science sau BDI/B+; prezentarea a minimum 200 de lucrări în cadrul unor conferinţe internaţionale şi naţionale de Page | 87 prestigiu; elaborarea a minimum 135 de rapoarte de cercetare, precum şi comunicări şi publicaţii cu caracter de popularizare a ştiinţei. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani: 1 aprilie 2010-31 martie 2013 şi are un buget de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile”, a precizat prof. univ. dr. Delia Podea. Coordonatorul proiectul este Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar parteneri sunt: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad; Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Universitatea de Vest din Timişoara; Università degli Studi di Genova din Italia; Academia Română - Filiala Iaşi; Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi.

Titlu material: Burse postdoctorale castigate de profesorii din cadrul Universitatii de Vest „Vasile Goldis” Instituţia media: www.time4news.ro Data publicării: 26 August 2010 Link: http://www.time4news.ro/educatie-cultura/burse-postdoctorale-castigate-deprofesorii-din-cadrul-universitatii-de-vest-vasile-goldis


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 88

In urma examenului de la Arad, din luna iulie, un numar de opt candidati au castigat burse postdoctorale in cadrul proiectului „Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Comunicarea stiintei". „O parte dintre burse au o durata de 18 luni, si anume cele care se refera la domeniul medicina, celelalte avand o durata de 12 luni, deci un an de zile. Candidatii care au participat la examen apartin atat universitatii noastre, cat si ai altor universitati din tara. Este important sa precizam ca cei care au castigat bursele postdoctorale pot beneficia de sume in cuantum de aproximativ 1.000 de euro/luna”, a declarat prof. univ. dr. Delia Podea. Sursa: Adevarul

Titlu material: UVVG, partener într-un proiect de milioane de euro, lansat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Instituţia media: Blog ,,Pecicanul” Link:http://pecicanul.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=150%3Auvv g-partener-intr-un-proiect-de-milioane-de-euro-lansat-de-universitatea-qalexandruioan-cuzaq&catid=1%3Astiri&Itemid=2&lang=ro


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 89

Proiectul strategic "Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea stiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postodoctorală) şi program de burse (CommScie)” promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătățirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituționale și acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea științelor. Obiectivul general îl reprezintă creșterea atractivității carierei universitare prin finanțarea activității postdoctorale de CDI și eliminarea fenomenului de brain-drain. Vor fi finanțate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite (6 luni, 12 luni, 18 luni și 30 de luni) pentru 135 de de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta max. 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilități, a căror durată nu poate depăși șase luni


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Facultatea de Litere – Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi http://letters.uaic.ro/default.php?t=site&pgid=175

Page | 90


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Facultatea de Chimie– Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi http://www.chem.uaic.ro/ro/anunturizi/bursepostdoc.html

Page | 91


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Facultatea de Fizică – Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

http://www.phys.uaic.ro/retea-transnationala-de-management-integrat-al-cercetariipostdoctorale-in-domeniul-comunicarea-stiintei_l209_p0.html

Facultatea de Fizica

Page | 92


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Page | 93

http://www.phys.uaic.ro/prima-selectie-a-candidatilor-la-proiectul-POSDRU-89-1-5-S63663_l242_p0.html

Prima selectie a candidatilor la proiectul Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Comunicarea Stiintei Anunt privind prima selectie a candidatilor la proiectul "Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Comunicarea Stiintei. Constructie institutionala (Scoala post-doctorala) si program de burse (CommScie) POSDRU/89/1.5/S/63663": Dosarele candidatilor pentru prima competitie de selectie pentru ariile D1-D2 vor fi depuse la secretariatul Facultatii de Fizica. Proiectul de cercetare poate fi prezentat in max. 10 minute in Power Point sau in orice alta modalitate aleasa de candidat.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Universitatea de Vest din Timişoara

http://www.polsci.uvt.ro/index.php?page=comscie Page | 94


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

La aceasta adresa gasiti o serie de fotografii de la lansarea Comm Scie la Cluj. http://napocanewsfoto.wordpress.com/

22 iulie 2010 NapocaNews foto 2. Eveniment Lasă un comentariu

Page | 95


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 96


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 97


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 98


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 99


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 100


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 101


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Page | 102


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

\ Universitatea Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Page | 103 http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/proiecte/implementare.php http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/files/Notificare_DemarareProiect_IlieRad.pdf


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY Page | 104 Link: http://web.ubbcluj.ro/news/evenimente/view_ev.php?lang=En&id=575

A new programme of Postdoctoral Scholarships at Universitatea Babeş-Bolyai

On Thursday, July 22nd 2010, in room II/4 of the Faculty of Politicial, Administrative and Communciation Sciences (71, G-ral Traian Moşoiu St.), the project entitled "Transnational Network of Integrated Management of Postdoctoral Research in the Field of Science


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Communication. Institutional Construction (postdoctoral school) and a Scholarship Programme (CommScie)". Keynote speakers: Assoc. Prof. Dacian Dragoş, Vicedean Prof. Luminiţa Silaghi-Dumitrescu, Vice-Rector for Research Prof. Ilie RAD, Faculty Chancellor (scientific secretary to the project) Assoc Prof. Gheorghe Clitan, Dean of the Facultyu of Political Science, Philosophy and Communication Science, Western University, Timişoara (assistent manager); Assoc. Prof. Dorin POPA, manager, „Al. Ioan Cuza” University, Iaşi. On the occasion, there will also be room for debate and discussions with the possible candidates for the postdoctoral scholarships within the second selection (January-March 2011). Contact details: Prof. Ilie Rad, regional coordinator, Universitatea Babeş-Bolyai, tel. 0264431505, ext. 6213. E-mail: ilierad@yahoo.com

Università degli Studi di Genova din Italia

http://www.unige.it/notizie/documents/Project_POSDRU_2010.pdf

Page | 105


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Site-ul Universităţii ,,Vasile Goldiş” Arad Link: http://www.uvvg.ro/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=179:conferin%C5% Page | 106 A3%C4%83-de-pres%C4%83&Itemid=336&tmpl=component&print=1

CONFERINŢĂ DE PRESĂ. Admiterea la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” pentru anul universitar 2010-2011 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, parteneră în proiectul „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunirarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” Astăzi, la Universitatea de Vest din Timişoara, chiar la această oră, are loc lansarea proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”, unde Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este parteneră. Din partea Universităţii noastre participă la lansarea proiectului, d-na prof. univ. dr. Delia Podea, prorector al Universităţii, asistent manager şi coordonator regional al proiectului pentru UVVG.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Coordonatorul proiectului este Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, iar ca parteneri mai fac parte Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Università degli Studi di Genova din Italia, Academia Română - Filiala Iaşi - Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/89/1.5/S/63663) cu suma Page | 107 de14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Proiectul promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătăţirea programelor post-doctorale prin asigurarea infrastructurii instituţionale şi acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea ştiinţelor. Vor fi finanţate 2.100 lunide burse de cercetare cu durate diferite între 6 şi 30 de luni, pentru 135 de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta max. 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilităţi, a căror durată nu poate depăşi şase luni.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Listă materiale media (titluri de articole care au apărut în mass-media on-line) Publicaţii on-line  Şcolile postdoctorale completează fericit oferta academică a UVVG 

Milioane de euro pentru cercetatori

Proiect de milioane de euro, lansat la Cuza

Universita, 135 borse studio per ricercatori genovesti

Lansarea proiectului pentru finantarea tinerilor cercetatori post-doc, Genova, sediul Universitatii, via Balbi, aula Ligure

Universitatea din Timisoara este partener intr-un proiect de milioane de euro

Bani europeni pentru stoparea "exodului creierelor"

UVVG Arad partener la un proiect de milioane de euro, lansat la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Proiect de milioane de euro la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

UVT, parteneră într-un program de milioane de euro

Milioane de euro pentru cercetători

Burse de mii de euro. 1.000 de euro pe luna pentru 135 de cercetatori de la Cuza si din alte universitati

Botosaneanul Dorin Popa a initiat la Iasi Scoala Posdoctorala

UVVG Arad partener la un proiect de milioane de euro

Burse postdoctorale la Universitatea "Cuza"

Burse de 3,5 milioane de euro la UBB

Burse de mii euro pentru cercetatorii de la Cuza

Lansare proiect burse postdoctorale POSDRU

Proiect transnaţional pentru cercetare, la Universitatea de Vest

Un nou program de burse postdoctorale la Universitatea “Babeş-Bolyai”

În parteneriat pentru cercetare

Noi specializări la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Un nou program de burse postdoctorale la Universitatea Babeş-Bolyai

Page | 108


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, parteneră în proiectul de burse postdoctoral „Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (CommScie)”

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, parteneră într-un proiect de burse postdoctorale

Burse de 1.000 de euro pe lună pentru cercetători din Cluj

U.B.B. şi-a lansat programul de burse postdoctorale cu finanţare europeană

Burse pentru cercetatorii clujeni

UVVG Arad este parteneră într-un proiect de burse postdoctorale

Primul examen postdoctoral din proiectul strategic POSDRU la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”

Patru burse postdoctorale (CommScie) câştigate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”

Primul examen postdoctoral din proiectul strategic POSDRU la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”

Burse postdoctorale câştigate de profesorii din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”

U.B.B. şi-a lansat programul de burse postdoctorale cu finanţare europeană

Opt burse postdoctorale

Scoala post-doctorala, deschisa la Iasi

TV

Site-uri universitare 

Anuntul de lansare a proiectului pe site-ul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Facultatea de Litere – Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Facultatea de Chimie– Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Facultatea de Fizică – Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Universitatea de Vest din Timişoara

Page | 109


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

„Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”- POSDRU/89/1.5/S/63663- proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Universitatea Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Site-ul Universităţii ,,Vasile Goldiş” Arad

Università degli Studi di Genova din Italia Page | 110

Alte materiale 

Ambasada României în Italia - Mesajul Ambasadorului

Poze de la lansarea proiectului –Agenţia naţională de presă AGERPRES

Raport de monitorizare întocmit de Iustina Iftime, responsabil promovare proiect ,,CommScie”

Aparitii in mass-media  

Raport de monitorizare cu privire la articolele aparute in mass-media despre proiectul Rețea transnațională de management integrat al cercet...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you