Page 1

Advies Adviezen aan de Nederlandse en Vlaamse regering onderwerp

Jeugdtheaterfestival Tweetakt

datum

7 juni 2000 + 21 december 2001

aan

de heer B. Anciaux, Vlaams Minister van Cultuur en Jeugd de heer F. van der Ploeg, Nederlands Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

cc advies

" De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland werd de voorbije weken al enkele keren verzocht om tussen te komen in de commotie die blijkbaar is ontstaan m.b.t. Tweetakt Festival 2002. Met name bestond er van Vlaamse zijde onvrede omdat het Nederlandse organisatiebureaus Storm eenzijdig, zonder overleg met Vlaanderen, een artistiek leider had aangesteld. Na contacteren van ons secretariaat met de verantwoordelijke ambtenaren in Nederland en Vlaanderen lijkt er nu een oplossing te komen: het bureau Storm blijft verantwoordelijk voor de organisatie, maar er werd een tweede artistiek leider aangesteld en een nieuw inhoudelijk plan werd opgesteld voor Tweetakt 2002. In dat plan is er wel sprake van het festival eventueel van 'sHertogenbosch naar Utrecht te verhuizen. Aangezien 's-Hertogenbosch in de grensstreek ligt en een traditie heeft m.b.t. jeugdtheater, is het ons niet meteen duidelijk welke meerwaarde het overbrengen van het initiatief naar Utrecht zou kunnen hebben. Zonder ons te willen inlaten met de inhoud en de modaliteiten van hetfestival, willen wij u vragen er in ieder geval op aan te dringen dat het gezamenlijke Nederlands-Vlaamse karakter van Tweetakt niet beschadigd wordt, maar integendeel wordt versterkt. "

gevolg

Op 4 februari antwoordt staatssecretaris Van der Ploeg: " In uw brief van 21 december 2001 brengt u uw zorg naar voren over het Tweetakt Festival en in het bijzonder het gezamenlijk Nederlands-Vlaams karakter hierbinnen. Om te beginnen wil ik laten weten dat ik het op prijs stel dat u uiting geeft aan uw zorg. Uw reactie onderstreept voor mij het belang dat uw commissie hecht aan de voortzetting van de Nederlands-Vlaamse samenwerking binnen het festival. Voor mij is de Nederlands-vlaamse samenwerking een dragend element in mijn overwegingen een meerjarige subsidie te verlenen aan de stichting Storm voor de organisatie van dit festival. Ik wil u laten weten dat ik de ontstane onrust rond het festival vanzelfsprekend betreur, zowel waar het de eerdere gang van zaken betreft rondom de benoeming van de artistieke leiding als waar het gaat om de verhuizing van het festival van 's Hertogenbosch naar Utrecht. Ten aanzien van het eerste punt heb ik nu goede hoop dat na de eerder gerezen problemen ook van de zijde van de stichting Storm er een


volledige inzet zal zijn om op constructieve wijze verder invulling te geven aan de artistieke samenwerking. Ten aanzien van het tweede punt spreekt uit uw brief een voorkeur voor handhaving van 's-Hertogenbosch als festivallocatie. Na de gerezen problemen in het onderling vertrouwen tussen Den Bosch en de stichting Storm heeft het bestuur van de stichting in overleg met de gemeente en provincie Utrecht besloten te verhuizen naar Utrecht. Ik betreur de gang van zaken. Wel verwacht ik dat, zoals hierboven reeds onderstreept, de stichting de samenwerking met de Vlaamse partners op intensieve wijze zal voortzetten en uitbouwen. " De staatssecretaris stuurt een kopie mee van een brief aan zijn Vlaamse collega Anciaux en aan het organisatiebureau Storm. Op 29 maart 2002 laat staatssecretaris Van der Ploeg weten dat hij de gemeente Den Bosch heeft uitgenodigd voor overleg.

CVN-advies Jeugdtheaterfestival Tweetakt  
CVN-advies Jeugdtheaterfestival Tweetakt  
Advertisement