Page 1

Expertmeeting Sociaal-­‐Cultureel  veld      

25 november  2014     Aanwezigen:   Liesbeth   de   Winter   (FOV),   Hilde   Cuyt   (CO7),   Piet   Forger   (Vlabbr’accent),   Jef   van   Eyck   (Vormingplus),   Hilde   Plas   (VVSG),   Fred   D’hondt   (Socius),   Olga   Kersten   (Bibliotheek   Wageningen),   Chris  van  Koppen  (BKKC),  Jan  Stoffels  (Kunstbalie)  Fresia  Janse  (Gemeente  Arnhem),  Luk  Verschueren   (SARC),  Liesbeth  Lemiere  (SARC),  Pé  Diederen  (Huis  voor  de  Kunsten)  

Vraagstukken:   a) Decentralisatie   b) Regionale  samenwerking   c) Betrokkenheid  middenveld       Besproken  punten  tijdens  de  vergadering       Kansen   voor   Vlaams-­‐Nederlandse   samenwerking   aangaande   sociaal-­‐cultureel   werk   liggen   voornamelijk  in  kennisdeling  en  –uitwisseling.  Complementair  beleid  zorgt  ervoor  dat  Vlaanderen  en   Nederland  veel  van  elkaar  kunnen  leren.       Decentralisatie     Een   concreet   voorbeeld   waar   complementair   beleid   kansen   bied   is   de   decentralisatie   binnen   Vlaanderen.  Daarmee  is  een  tendens  waarvan  de  uitrol  nog  niet  voelbaar  is.  Vlaanderen  is  hierbinnen   zoekende       1. Verschil  Vlaanderen  –  Nederland   • Het  recht  op  culturele  en  maatschappelijke  ontplooiing  staat  in  de  Belgische  grondwet  en   dus  als  een  basisrecht  beschouwd.   • In  Nederland  neemt  het  onderwijs  deze  taak  voor  haar  rekening:     - Hierdoor   staat   de   prioriteit   van   culturele   ontplooiing   binnen   het   onderwijs   gemakkelijker  ter  discussie.       Door  de  decentralisatie  dreigt  Vlaanderen  haar  tradititie  hierin  te  verliezen  en  in  de  voetsporen  van   Nederland  te  treden.       2. Decentralisatie  Vlaanderen   • De   sector   vreest   voor   onvoldoende   ruimte   en   tijd   om   de   taken   die   tijdens   de   decentralisatie   afgestoten   worden   op   te   laten   nemen   door   het   middenveld.   Er   moet   worden   nagedacht   over   een   externe   organisatie   die   het   middenveld   helpt   deze   nieuwe   taken   op   te   nemen   en   op   die   manier   de   periode   van   (te   snelle)   verandering   te   overkoepelen.    

CVN Expertmeeting Sociaal-Cultureel veld  

Expertmeeting Sociaal-Cultureel veld, 25 november 2014

CVN Expertmeeting Sociaal-Cultureel veld  

Expertmeeting Sociaal-Cultureel veld, 25 november 2014

Advertisement