Page 1

NOTA INFORMATIVA CONJUNTA 2

23 DE MAIG, 1a VAGA SECTORIAL DEL METALL DE CATALUNYA

La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya i la Federació Nacional MCA-UGT de Catalunya ens adherim a la convocatòria de vaga presentada per CCOO i UGT davant del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a la tercera setmana de maig. CONVOQUEM tots els metal·lúrgics i metal·lúrgiques de Catalunya a una jornada de 24 hores de vaga per al proper 23 de maig a tot el territori nacional. CONVOQUEM tots els treballadors i treballadores que estan subjectes als convenis provincials del metall de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, així com els i les que estan defensant els seus convenis d’empresa, convenis que quedaran sense efecte entre juliol i setembre, si no canviem la posició patronal. CONVOQUEM els metal·lúrgics i metal·lúrgiques de Catalunya a aturar els nostres sectors en defensa del Conveni del metall de Catalunya per la necessitat de mantenir allò que hem construït durant 35 anys de democràcia i per l’obligació que va adquirir la patronal de construir-lo. ÉS NECESSARI que les condicions que hem consolidat en els nostres convenis provincials durant més de 35 anys les acomodem en el marc del Conveni del metall de Catalunya, perquè és el tipus de conveni que ens dóna més garanties, ja que la reforma laboral afebleix els convenis sectorials i molt especialment els provincials. ÉS OBLIGATORI que la patronal negociï el Conveni del metall de Catalunya, perquè així ho va signar fa més d’un any en els acords de Madrid i Barcelona de gener, febrer i març de 2012; com també ÉS OBLIGATORI que apliqui els increments i revisions salarials pendents de 2012. ÉS URGENT que es faci abans del mes de juliol, per evitar que els convenis en negociació comencin a quedar sense efecte per acció de la limitació de la ULTRAACTIVITAT que la reforma laboral va aprovar. ÉS de JUSTÍCIA que els empresaris d’aquest país deixin d’amenaçar l’existència dels convenis laborals, perquè són estructures d’igualtat i justícia social, i veritables estructures de país, imprescindibles per a la Catalunya industrialment forta i socialment justa que volem.

Participa en tots els actes que convoquem i informa-te’n a través dels companys i companyes de CCOO i UGT. Si la patronal no reconsidera la seva posició, el 23 de maig,

TOTS I TOTES A LA 1a VAGA DEL METALL DE CATALUNYA!

Barcelona, 9 de maig de 2013


NOTA INFORMATIVA CONJUNTA 2

23 DE MAYO, 1ª HUELGA SECTORIAL DEL METAL DE CATALUNYA

La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya y la Federación Nacional MCA-UGT de Cataluña nos adherimos a la convocatoria de huelga presentada por CCOO y UGT ante del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya para la tercera semana de mayo. CONVOCAMOS a todos los metalúrgicos y metalúrgicas de Catalunya a una jornada de 24 horas de huelga para el próximo 23 de mayo en todo el territorio nacional. CONVOCAMOS a todos los trabajadores y trabajadoras que están sujetos a los convenios provinciales del metal de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida, así como a los y las que están defendiendo sus convenios de empresa, convenios que quedarán sin efecto entre julio y septiembre, si no cambiamos la posición patronal. CONVOCAMOS a los metalúrgicos y metalúrgicas de Catalunya a parar nuestros sectores en defensa del Convenio del metal de Catalunya por la necesidad de mantener aquello que hemos construido durante 35 años de democracia y por la obligación que adquirió la patronal de construirlo. ES NECESARIO que las condiciones que hemos consolidado en nuestros convenios provinciales durante más de 35 años las acomodemos en el marco del Convenio del metal de Catalunya, porque es el tipo de convenio que nos da más garantías, ya que la reforma laboral debilita los convenios sectoriales y muy especialmente los provinciales. ES OBLIGATORIO que la patronal negocie el Convenio del metal de Catalunya, porque así lo firmó hace más de un año en los acuerdos de Madrid y Barcelona de enero, febrero y marzo de 2012; como también ES OBLIGATORIO que aplique los incrementos y revisiones salariales pendientes de 2012. ES URGENTE que se haga antes del mes de julio, para evitar que los convenios en negociación empiecen a quedar sin efecto por acción de la limitación de la ULTRAACTIVIDAD que la reforma laboral aprobó. ES de JUSTICIA que los empresarios de este país dejen de amenazar la existencia de los convenios laborales, porque son estructuras de igualdad y justicia social, y verdaderas estructuras de país, imprescindibles para la Catalunya industrialmente fuerte y socialmente justa que queremos.

Participa en todos los actos que convocamos e infórmate a través de los compañeros y compañeras de CCOO y UGT. Si la patronal no reconsidera su posición, el 23 de mayo,

¡TODOS Y TODAS A LA 1ª HUELGA DEL METAL DE CATALUNYA!

Barcelona, 9 de mayo de 2013

Nota Conjunta  

Nota conjunta repartida en Mecalux el 14/05/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you