Page 1

MANIFEST DEL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT A L’ESCOLA PIA D’IGUALADA Escola Pia d’Igualada Igualada, 5 de juny de 2012


Aquest any, els alumnes que formem part de Comitè Ambiental de l’Escola Pia hem elaborat aquest Manifest del Dia Mundial del Medi Ambient. Nosaltres, alumnes d’educació secundària i batxillerat, volem fer una crida a tots els alumnes de la nostra escola, als alumnes de les escoles d’ Igualada i també de la comarca, per a conscienciar-nos dels problemes mediambientals que existeixen al nostre entorn més proper i del planeta en general.


En aquest manifest, nosaltres afirmem que... 1. L’aigua és un bé escàs i tots podem fer un esforç per estalviar-la. Cada vegada hi ha menys aigua a les nostres fonts i els postres Rius estan més contaminats. Sense aigua no hi pot haver vida, cada gota és important. 2. El paper d’alumini contamina, és important utilitzar embolcalls reciclables i reutilitzables com la carmanyola o el Boc’n roll. 3. S’està produint una sobreexplotació dels boscos, sobretot en algunes zones com per exemple l’Amazones. La contaminació a nivell mundial està fent malbé el medi ambient, la natura i la Terra. 4. Els boscos estan bruts de papers, llaunes, paper d’alumini, bosses... hi ha massa escombraries. Els boscos són importants, ens agrada passejar-hi i s’han de mantenir nets. 5. Per evitar talar més arbres hem de reutilitzar més el paper perquè els boscos són els que regeneren l'aire. 6. Avui l’atmosfera està contaminada. Ha augmentat el gas carbònic a causa, sobretot, dels incendis, del consum del petroli, del carbó que procedeix de les fàbriques, de les centrals tèrmiques i nuclears, dels cotxes... i forma una capa invisible que ens envolta la superfície de la Terra com si fos un hivernacle, fent que l'escalfor augmenti cada cop més, perjudicant els humans, el planeta i el medi. 7. Tots podem contribuir a disminuir la contaminació: si anem a l’escola a peu, en bicicleta o bé utilitzant el transport públic fem salut i mantenim el nostre entorn net. 8. Cal que tots aportem el nostre gra de sorra per construir un món més sostenible i menys contaminat.


Nosaltres critiquem que... 1. Molts dels organismes públics, davant aquesta situació econòmica de crisi, redueixen i/o eliminen els ajuts i suports a moviments i iniciatives educatives mediambientals. 2. L’actitud de manca d’interès i d’esforç per part de moltes persones que no llencen els residus al lloc corresponent fa que no reciclem ni reutilitzem, no tothom tira els residus al lloc adequat, encara s’utilitzen massa bosses de plàstic, es manté el consum de paper d’alumini... 3. En algunes zones del mar han desaparegut els peixos que hi vivien a causa de la contaminació. La netedat del mar depèn de la dels rius que hi desemboquen i habitualment, per desgràcia, els rius són abocadors de residus que moltes vegades són tòxics. 4. La gent embruta els boscos i hi deixa de forma irresponsable les seves deixalles. Les persones no donem la importància que es mereixen als boscos. No som prou conscients que el bosc és font de vida. 5. En general, no s’és conscient de la perillositat de les centrals nuclears fins que succeeix un accident, llavors tothom està en contra, però després d’un temps la gent s’oblida dels efectes destructius de la radioactivitat i torna el silenci. Algunes fàbriques continuen contaminant el nostre planeta amb productes industrials (aerosols, esprais...) que destrueixen la capa d’ozó. 6. L’actitud d’irresponabilitat, de manca d’interès i la poca implicació de molts joves i adults pels problemes mediambientals locals i globals fa que el nostre planeta segueixi patint i per això cal urgentment que la capa social actuem en defensa del nostre entorn natural.


Nosaltres volem que... 1. Els rius no s’embrutin i que les persones ens preocupem per no contaminar-los perquè els peixos i altres animals que hi viuen no es morin. A més a més volem tenir el costum de no malgastar aigua innecessàriament. 2. Els boscos estiguin vigilats i cuidats perquè no es cremin, no es talin arbres indiscriminadament i no s’hi tirin deixalles. Volem els boscos nets i respectant l’hàbitat dels diferents animals. 3. Hi hagi menys contaminació al planeta i la gent sigui més responsable amb els boscos i la natura perquè els nostres fills puguin gaudir d’un món millor. 4. La gent canviï els hàbits i utilitzi de forma habitual els mitjans de transport col·lectius, la bicicleta i anar a peu en els seus desplaçaments diaris (anar a l’escola, a la feina) per tal de disminuir la contaminació. 5. Que els nens, joves i adults participem més en cuidar el medi ambient, que cadascú individualment actuï de forma responsable en el seu entorn immediat. 6. Els governs de cada país i els organismes internacionals vetllin per fer complir les normatives que protegeixin els recursos naturals del planeta i les administracions públiques i ajuntaments s’impliquin amb més força per conservar la natura. 7. Tothom prengui consciència que cal cuidar el nostre planeta i que, per tant, hem de: reciclar, reduir i reutilitzar.


I, finalment volem dir que nosaltres ens comprometem a... 1. No embrutar els boscos, cuidar-los, estimar-los, protegir-los i fer-ne un bon ús perquè ens agrada trobar-los nets quan hi anem a passejar. 2. Cuidar el medi ambient reciclant, reutilitzant i reduint la brossa per ajudar el nostre planeta i a utilitzar correctament els contenidors. 3. Recordar que malgrat la mandra i el cansament sempre hem de reciclar, estalviar i pensar en el medi ambient. És el nostre llegat per a les generacions futures. 4. Tancar l’aixeta quan l’aigua que raja no s’aprofita, no encendre els llums quan hi hagi llum natural, tancar bé portes i finestres per estalviar calefacció. 5. Cuidar i respectar cada fulla, cada petit branquilló, cada part de tots els arbres que formen els nostres boscos, com si es tractés de la cosa més important del nostre gran món. 6. Complir tot allò que hem demanat per als altres en nosaltres mateixos: cuidar la natura i els diferents hàbitats, tenint en compte que les accions petites són també importants: no tirar papers al pati... 7. Difondre aquest manifest en el nostre entorn: a l’escola, a casa, als amics... per contribuir al desenvolupament d’una nova cultura que garanteixi la sostenibilitat. 8. Continuar lluitant per aquests ideals d’ un món millor i us animem a contribuir en aquesta tasca tan necessària.


MANIFEST DEL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT A L'ESCOLA PIA D'IGUALADA  

Els alumnes del Comitè Ambiental hem redactat aquest manifest per al Dia Mundial del Medi Ambient.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you