Page 1

<? 3,3b0 29 "

vvywoo- psa

Fab i r

41149 F£ 6 1

97/pora33,9 6660 1 0 2 1 71.)) / -

gv gv l va o y

)53

1 _1

zoks..1.0 8é *

;e91,21- 21/a r

[

(7 ,1,1_78 Sb /2A

1

l o1\7

r11-1,r n

19/7 "1 (1

c7 7¡MI)

e crgi.“ )

Ye n- I

77ein'""71

rOl/6/DO-2Crr

15

-9297 t»M/t/ 1, 791:10)1 ‘ 2nr/l4+4 1) WPW011) d9 -

olat44

r197 malo -73.9/7

Institución

Teléfono

'nf

0b- 2.5 C.Z7-1•¿

9ht bzaki 12" ,740173 1nniv/Z1 "zitrriny 9Ght60 ,191y<014 tru 9vnryppo>itdo ib ii4VOy Iry,t11 0 1.1,/ouo y) nfa^onny

Ézsd2 99,1-

¿en fl

Apellidos y No m bres

Firma ter día Entrada Salida /7

gfraliTrITASZWI.1 '—vTd 7ot/

nai-D on '1"1”4"-9 -73 9n fll0 n

rsiteitté ro,r47-(A4,par/y

•C¿

39170991

E r O 53 Z u-

INO

C3

do yPporl o r

u •az

o o

-

6/76 9,Cle hb

0.

O O 1- e

1

onr io t7:21b

>

to

r

-

al

III

o O

-

O

= 15

Lei

7(

ca

'a 121 12 o O

W >,

ntét177

en

5

= 111

bl.tn-b,1_1/0

co

.0.0

.1 1 CU o I— 1-

606 l75-9t$ •d' erg/€(2 [-arrop

co 3:5

li Mut 11

r

cn

11 11 7 - 16tytin/d57 1021914 0110- T39()

caso

o °

t, 4 &6 UfF wa d

2 ve ce

9S51 09/ -.2t

O

-

1o

ci o ▪ >

o

— 03

w o

Firma 2do d ía

kle.1 1U 3

1— O CO

‘IPile S

o

i 61

o o o O>

Phi Tm

H a>

a

ir) 1

'

=

il a>

ktori 1 arta=

II

I ' Vi o co

IP

w ,.t, kz

MI N en

ca

COD007REGISTRO DE ASISTENC IA - PARA TALLERESDE CAPACITACI ÓN (MEDIO DE VERIFICACION)

gau


12 -r 9E7: I/ OhrF-2 ♦ C

r&rrizyki SS ££ £ 09Lb

1,6 E 29/2

5-4.tviv

•ria 5pa r/y ! IV i fo;

-1 AV

ea '/ e,pt17,?IRrt91 ..11£ /in/

of o pi

28479A2 1/79_92.210 711

VLrNI

rni vonftAnn i7 ”annii7,

tbd- PaY ‘

--is hp-Lea,979rdI WAJ-5,--72 9

9zavtzofi,7 IWAY, -2a/-ta5

,5(t t 9,2

-799 6

t

r

n.1-4ALLJI

751

_P en a- 24-r

<4 -9 C Afr

9-1

325-,TVIDIels7

.A9 ti l'2

n

(akwa„ nn :)n uomt

;:yrsziovn l‘ A v1:1 _1

t rt

vo bt- L uc PO")

Ascope

9 E9 E91 9 )

"Tv°7_13r3 "r» opor>o,96~-1

~yr1•1,11 07'‘1,(,t3 11 ,1 .4 . .-rwriar-

_AL 4-

..15 i 0 1 8- (

Institución

"P a

zorol- -rapn

zi,té rrn4 / 1

I

't'y J. ;,9;_ní d ict og95zSarpram--))021 0.97,-"' ;

ifr3

s. 3 ).3 d9f/ nr4t

3

-- -4 92191/A) 090- 99911 k5 c90}ilet" !jj eyitívelbyelleilt-ftri ío{7 ,25-91,1712 -7=7; W9 tr aoh yslvm9 - 799 n 9929909 5 pan yJDT,D7Z1) 5.4 11 a Ata

Grug G9 t 6

zelS178 .2-zg , '; + )0£ 9 ± bhh

Teléfono

91761.1 .9- 6kb

nrt'119

Apellidos y No m bres

Firma ter día

Y.771

Atiaddir

o

COD007REGISTRODE ASISTENCIA — PARATALLERES DECAPACITACIÓN (MEDIODEVERIFICACION)

fr'PM% l

Irti' '

tk

I

Firma 2do día

Entrada

A

X"

emes

!NO

-

o

rib 1.1 III

ePIIES

oWeo

o

-

,411

_ibas:.,0-

Trhq

o o

o o

l

1, is hr IIN

to ' t.ik

_. zy 4

irightis .k1,4

LoiLlis

isstai ogl ' III

ha;1 +41 1 VI I II ri. 1'11 0,i 1 li


P$1:11-7A02ñAl / FO . ea rl: n,vso) N -d3J.f% - 12D n

\ L° P...‘2

9.t rfat e r

CCatillyt. Y/CR[5 S re. , yr, , r,

-1,e1 '''415 '"D tt Imprn/{.1 ' Yrsattl yr,:yody,3

' 101.97-274/

INO

pn'har i mist/j

I

,1

CD

_44, ,94 110.69/01-#jcyff lanr99: 1 071558y Lía043.9niy 9,45¿thql c-* /zWil okyypfgbe),1 71 d00

Ca rgo

h hus- rl6,44 c x n11.

o

t'IV- 7950 rif e(/117t/ f-,y/ _9kie ,524065 ,9 Í .ucn ,":3 n asre,i2 S) , ri-r~ s/ y_ CrYn.77 Ir ' — • Vi `'°" ' 1 tnirtryi lynT in) )73 7 91 Gni /I1 1 q-u,'"144J frvA aLn77 ./?0//9 .9 2, a y/ 3 tirm42-:v‘7317-&?

co

d 9 C L' 9 7- 099 m/9 49/

Instituc ión Tel éfono

rf ¿W ry

l-hl q/a-é -Ah 79211 912 Ú4

—c ~?

A^ Fkh491hb

S o al- a?:17.0

bitgSk

krbé esid9a

rsEr

Firma ter día

e pe»u 3

o

o

14-1

CP

Ap ellidos y Nom bres

rdzy ,

4lies I

NE IAyee- 2

,:.

1

Firma 2do día

Entrada

,97771

irlii N III

COD007REGISTRODEASISTENC IA- PARATALLERESDECAPACITACIÓN ( MEDIODEVERIFICACION)

077°`""'w ,"_/ 3 fall11 étirtt

ePlleS

1414111 II 16

o

ti ,41 s_511

oo

•%.,1,

U

o rn o

\ '

o o O

o o

II

/f7— IIRIIM4111

It • .

o

ca

poi ,01...„.1..1 ,


I-lin

Firma 2do día Entrada

1

1 -is NI /1 ami' i

o ci) -o 5

oo

-o

-

0 Oo re < O 0 o- 0 I- a 7 ca

LLI CD

a) Yo o

o o

o

N 0

ok ..,„...„..1 - _,

n

Cargo

-o

o co

co

113 -,°:} Ta

E

= W Z o o it'

-o

-

>-

LLI

o

CCI

= OU Z u-

rip9r4

o

o

LLI

sanw oryAsoPlgad y

c

2111-4Arh 914

< = o N

o o

lo)Nrsh90 169Mb052

O 2 o •1`

5-"PL9

o

IN

INO

o

Institución

cr,

-o :0

colp. lboy

-10.79 -Pis30±

ft,;) = O

o N

zezebs .g.b

as a

o

-

1.

,

O o

ouo;ála y

Cr

E o

o 0

-o

U w 1- o N 0W 8 o a o52

o

o oo

a

-

<

oaaw

o

7o 5

CID o

n

o

cu o.

1D CO

11

Entrada

eip.13 1, RU S

o co '— o -o o

o

COD007REGISTRO DE ASISTENCIA — PARATALLERESDE CAPACITAC IÓN (MEDIODE VE RIFICACION)

, k k -

o

o o

-

oo

Asistencia Taller incorporacion curricula contenidos tuberculosis obj. 1 Ronda 8  

Lista de Asistencia a taller de incorporacion de contenidos de Tuberculosis en la curricula (incluye represntantes de La Libertad) Objetivo...