Page 1

Les baixes mèdiques i les millores socials recollides al Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural. La majoria de malalties del nostre col·lectiu són aquelles anomenades com a Incapacitat Temporal (com per exemple processos virals de curta durada, gastroenteritis, refredats....). La Incapacitat Temporal comença en el moment que el metge de la Sanitat Pública us fa el comunicat de baixa mèdica. Us donarà dues còpies, una per a vosaltres i l'altre per a l'empresa. La còpia per a l'empresa s'ha de presentar en el termini màxim de tres dies. Això vol dir que en cap cas se us pot exigir que li lliureu a l'empresa abans d'aquest plaç. Heu de procurar fer-ho però no esteu obligats.

Dos casos: a) El malestar puntual. Si us comenceu a trobar malament abans d'anar a la feina o durant la feina mateix comuniqueu aquest malestar al vostre referent de la Fundació Pere Tarrés i us aneu cap al metge. Els metges de la Seguretat Social estan obligats a donar-vos la baixa i l'alta mèdica. Ara bé pot passar que un metge només doni un justificant mèdic vàlid per 24 o 48 hores en comptes d'una baixa i alta mèdica d'aquesta duració. En aquest cas i abans que portis 3 dies de baixa per Incapacitat Temporal aquest justificant tindria que valdre. No es feina del treballador/a discutir-se amb el seu metge de capçalera per aconseguir la baixa mèdica per molt que t'ho reclami l'Empresa.

b) Què passa si estic 3 o més dies de baixa?Pot passar que aquell malestar vagi a més i et trobis fatal més dies del que pensaves. En aquest cas heu d'anar al vostre metge de capçalera de la SS en el tercer dia a que us allargui la baixa per a que al dia següent puguis tenir el teu primer comunicat de confirmació de la baixa mèdica. En cas que seguiu trobant-vos malament més enllà d'aquest primers quatre dies la confirmació de la baixa mèdica us l'hauran de fer ja setmanalment. NO ES FEINA DEL TREBALLADOR/A DISCUTIRSE AMB EL SEU METGE DE CAPÇALERA PER ACONSEGUIR LA BAIXA MÈDICA.

Escriptori pàgina001  
Escriptori pàgina001  
Advertisement