Issuu on Google+

Editie Nunspeet e.o.

In deze uitgave: Notariaat Ridderhof Levenstestament Regelt het goed

2/3

Fit20 Fit in 20 minuten

4/5

Monuta Al jaren een begrip voor het verzorgen van uitvaarten

10

Veluwe Outdoor 12/13 Uw adres voor wandelschoenen en steunzolen Autonieuws

14

Forza Fietsen Thuis proefrijden bel 0341-217017

16

www.comgroep.nl

Volg ons op Twitter 50 PLUS KRANT@Recreatie50plus


2

50pluskrant

Tegel Ambacht zorgt voor levensloopbestendig wonen!

Anti-slip inloopdouche, wandbeugels, douchestoel, vloerverwarming, wandcloset? De Hierdense onderneming koppelt vakmanschap aan jarenlange ervaring. Een unieke combinatie. Tegel Ambacht heeft zijn sporen verdiend. Meer dan 25 jaar geleden begon het bedrijf in Hilversum. Tegenwoordig is het bedrijf ook actief in en om Hierden. ‘We zijn specialist op het gebied van (aangepast)sanitair, tegels, natuursteen en vloerverwarming. Wij verzorgen onder meer complete badkamers’, aldus eigenaar Thijk Vlaanderen. Elektra, sanitair, op maat gemaakte badkamermeubels en vele accessoires vallen daar bijvoorbeeld onder. ‘We installeren alles zelf. Het liefst houden we dat in één hand’, geeft een enthousiaste Vlaanderen aan. Kwaliteit staat voor Tegel Ambacht voorop. ‘Daarin willen we ons onderscheiden. Onze ervaren installateurs zijn goed in hun vak en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en technieken. In Nunspeet e.o. zijn we geen onbekende, bij de familie Wentzel, van het gelijknamige assurantiekantoor, hebben we onlangs nog een succesvolle verbouwing uitgevoerd’, verteld Vlaanderen.

kan vervolgens een vrijblijvende afspraak gepland worden in één of meer van de samenwerkende showrooms, deze bevinden zich in en buiten Harderwijk. Keramische-, en authentieke tegels, natuursteen, handgemaakte meubels, sanitair, glazen douchewanden, zorg-artikelen en vele andere producten staan daar uitgestald om klanten een indruk te geven van de vele mogelijkheden. Vervolgens zorgen wij voor een vrijblijvende-, overzichtelijke- en gespecificeerde begroting. Wilt u meer weten over de kansen die de zorgmarkt u biedt, of heeft u een vraag over een specifiek product of toepassing? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Bezoek ook eens onze overzichtelijke website voor inspiratie(foto’s), info en de referenties. Tegel Ambacht Parallelweg 26-79, Hierden Tel: 0341-266145 www.tegelambacht.nl

‘Het begint allemaal met een afspraak bij de klant thuis’, vervolgt Vlaanderen. ‘Tijdens dit bezoek nemen we alvast wat monsters mee van diverse sanitaire artikelen en tegels’. Voor een groter overzicht

N O T A R I A A T

Ridderhof

Colofon 50pluskrant Nunspeet Redactie adres: Het Anker 5, Drachten Telefoon: 0512-745122 Email: info@comgroep.nl Internet: www.comgroep.nl Postadres

Postbus 619 9200 AP Drachten Advertentie tarieven: Op aanvraag Verspreiding: Armada • Axender • BOWI

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Vaassen | Tel: 0578 571 202 info@notariaatvaassen.nl | www.notariaatvaassen.nl


50pluskrant

3

Budgetbeheer Nunspeet, uitkomst voor senioren.

Ook mensen boven de vijftig kunnen soms vanwege de crisis de bomen door het bos niet meer zien wat betreft hun financiële situatie. Wij helpen mensen bij het op orde krijgen van hun huishoudboekje en bij het opzetten van een financiële planning waarin schulden worden voorkomen of afgelost en er weer ruimte komt voor

Goed horen is belangrijk Als je niet goed hoort dan voel je je vaak onzeker, het is daarom prettig dat er hooroplossingen bestaan die goed werken en er ook nog mooi uitzien. Slechthorendheid is meer dan het niet meer hard genoeg horen van geluiden. Bij gehoorverliezen kunnen de geluiden ook vervormd worden gehoord, soms doffer en soms juist erg scherp. Vaak is het oor weliswaar minder gevoelig voor zachte geluiden, maar juist extra gevoelig voor harde geluiden, waardoor deze sneller als onprettig ervaren worden.

sparen en leuke dingen. Komt u elke maand geld tekort, lukt sparen niet meer, of bent u door omstandigheden niet meer in staat zelf uw financiën te beheren, dan bieden wij uitkomst. U kunt contact met ons opnemen via de e-mail: info@budgetbeheernunspeet.nl of telefonisch: 06-10425115

verliezen. Feestjes, disco’s, gezellige achtergrondmuziek, vergaderingen, door elkaar pratende mensen etc. zijn moeilijke situaties voor slechthorenden. Voorts vermindert bij gehoorverlies ook snel het vermogen om richting te bepalen, m.a.w. men weet niet waar geluiden vandaan komen. Al deze factoren dragen ertoe bij dat slechthorenden onzeker kunnen worden en zich buitengesloten gaan voelen, soms zelfs aanleiding gevend tot vereenzaming. Bij Joosten Hoorspecialisten worden al deze klachten serieus gehoord en wordt u op professionele wijze geadviseerd. Joosten Hoorspecialisten vinden tevens dat een hooroplossing voor iedereen toeganke- lijk moet zijn zonder kwaliteitsverlies.

Slechthorenden hebben vaak meer last van omgevingslawaai dan normaalhorenden. Dit treedt al op bij beperkte gehoor-

HET LEVENSTESTAMENT: REGEL HET GOED! Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas als u overlijdt, terwijl een levenstestament werkt voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld. Naast financiële zaken kan het bijvoorbeeld ook gaan om medische beslissingen (wel of niet behandelen) of wat er met uw woning moet gebeuren als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld over uw verzorging of de zorg voor uw huisdieren. Het zakelijke deel van het levenstestament houdt bijvoorbeeld een volmacht in die u aan een of meer personen verleent. De volmacht gaat in op een door u te bepalen tijdstip, veelal op het moment waarop vast komt te staan dat u uw eigen belangen niet meer kunt behartigen. De gevolmachtigde kan vervolgens namens de volmachtgever rechtshandelingen verrichten die nader omschreven kunnen worden in het levenstestament. Dat kan bijvoorbeeld zien op beheer en administratie, beleggen en beschikken, het bestuur van rechtspersonen (de onderneming) en schenken. Ook kunt u bepalen dat de gevolmachtigde toestemming mag verlenen voor het verrichten van medische handelingen die bij u ver-

Schaarste sociale huurwoningen Diverse partijen maken zich zorgen om de verkoop van Nederlandse sociale huurwoningen. Er zou schaarste ontstaan omdat er te weinig nieuwe woningen worden bijgebouwd. Dat meldt Nieuwsuur woensdagavond. Vorig jaar werden in tien transacties 14.300 huurwoningen verkocht aan buitenlandse partijen, aldus vastgoedadviesbureau Capital Blue. Wooncorporatie Vestia, bijvoorbeeld, verkocht vorig jaar 5.500 woningen voor 570 miljoen euro aan een Duitse belegger. Het Wooninvesteringsfonds verkocht vierduizend woningen voor een bedrag

van 365 miljoen euro. Daar tegenover staan ongeveer 1.500 nieuwe sociale woningen die in de eerste maanden van dit jaar zijn opgeleverd. Het totale aantal zal naar verwachting tussen de vijfduizend en tienduizend woningen liggen. Emeritus hoogleraar Volkshuisvesting aan de TU Delft Hugo Priemus wijst er in het televisieprogrammaerop op dat er een toenemend tekort is aan vooral sociale huurwoningen in de steden voor mensen met een bescheiden inkomen. ''Als je op

Weet u wat de gevolgen zijn als u iets overkomt? Zo niet: regel het! Een levenstestament kan daarbij van groot belang zijn. Voor een oriënterend gesprek of vragen bent u van harte welkom op ons kantoor in Vaassen. De deskundige medewerkers bij Notariaat Ridderhof in Vaassen staan voor u klaar. Bel gerust voor een afspraak, of vraag een offerte aan. Een oriënterend gesprek bij Notariaat Ridderhof is altijd kosteloos Twijfelt u of u alles goed heeft geregeld? mr. Jan Stelwagen, kandidaat-notaris, geeft u graag een persoonlijk advies. Bel 0578-571202 voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak. U kunt ook kijken op onze website, www.notariaatvaassen.nl

Notariaat Ridderhof Vicarieweg 13 8171 CG Vaassen t. 0578-571202 e. info@notariaatvaassen.nl www.notariaatvaassen.nl

Verhuurdersheffing Volgens de Woonbond ligt het probleem bij de verhuurdersheffing, waarbij verhuurders betalen over hun bezit. De regering wil met de verhuurdersheffing 1,7 miljard euro ophalen. Bovendien is het sinds het Woonakkoord van 2013 makkelijker voor woningcorporaties om hun huurwoningen te verkopen. De Woonbond wil daarom van de heffing af. "Het zou heel belangrijk zijn als die vervalt en dat er veel meer geïnvesteerd wordt. En dat er geen woningen meer verkocht worden aan particuliere beleggers, maar dat die in de sociale voorraad blijven".

een iets groter deel uit spaargeld. Wel daalde dat vermogen als gevolg van de dalende huizenprijzen behoorlijk; gepensioneerden met een huis verloren gemiddeld ruim 6000 euro, werkenden ongeveer de helft.

richt dienen te worden. In het medische gedeelte van een levenstestament kunt u aangeven wat uw wensen zijn ingeval uw geestelijk en/of lichamelijk welzijn zich in een kritieke fase bevindt. Het spreekt voor zich dat een levenstestament een hoogst persoonlijke aangelegenheid betreft en daarnaast een vertrouwenskwestie. Het opmaken van een levenstestament zal voor velen geen gemakkelijke opgave zijn.

grote schaal sociale huurwoningen gaat verkopen aan beleggers, dan ben je aan het spookrijden op de woningmarkt.”

Koopkracht van ouderen blijft dalen Het was deze week een bijna ongewoon positief bericht over de economie: die trekt volgens het Centraal Planbureau harder aan dat verwacht: 2,4 procent in plaats van 2,1 procent. Er is alleen één groep die er niet van meeprofiteert: de ouderen. Waar werkenden er 2,4 procent op vooruit zullen gaan, gaan gepensioneerden er 1,1 procent op achteruit. Minister Asscher van sociale zaken heeft daarom laten weten iets aan de slechte positie van ouderen te willen doen. Over de gehele linie lijken ouderen de klappen wel iets beter op te kunnen vangen De achteruitgang is wrang, omdat ouderen er als gevolg van de malaise bij de pensioenfondsen er de laatste jaren al behoorlijk op achteruit waren gegaan. Uit onderzoek van de onderzoeksinstituten ITS en SEO kwam naar voren dat zij er

om deze redenen in de periode 2009 tot 2013 gemiddeld 6,2 procent op achteruit gingen, tegenover 1,1 procent bij werkenden. Met name gepensioneerden met middenen hogere inkomens hadden hiermee te maken, omdat de pensioenen al jaren hetzelfde zijn, terwijl de prijzen stijgen. Ouderen met slechts een AOW'tje hadden daar minder last van, omdat die wel jaarlijks geïndexeerd wordt, zoals dat heet. Verhoudingsgewijs werden deze ouderen wel harder geraakt door het afschaffen en versoberen van diverse compensatiemaatregelen, onder meer voor zorgkosten. Over de gehele linie lijken ouderen de klappen wel iets beter op te kunnen vangen. Gemiddeld hebben zij 104.000 euro eigen vermogen, dat voor 60 procent uit stenen bestaat. Werkenden hebben ongeveer de helft, hun vermogen bestaat voor

Tweederde uit stenen Het lijkt de vraag of die snelle daling de komende tijd kan veranderen in een snelle stijging nu de huizenprijzen weer wat aantrekken. Seniorenorganisatie Anbo noemt dat te kort door de bocht. Een woordvoerder wijst er op dat lang niet alle ouderen een eigen huis hebben, en dat het eigen vermogen van de ouderen die dat wél hebben, maar voor tweederde uit stenen bestaat. " Als dat meer waard wordt, dan is dat prettig, maar de meeste mensen zitten er niet op te wachten om dat te verkopen om geld vrij te maken", aldus de woordvoerder. De Anbo zal niemand aanraden om het eigen huis te verkopen, maar een beetje geld zou volgens de organisatie veel ouderen niet slecht uitkomen. De reden: als gevolg van een recente maatregel van dit kabinet ziet het er niet naar uit dat pensioenfondsen hun maandelijkse uitkering zullen aanpassen aan de inflatie. Omdat De Nederlandsche Bank de regels voor pensioenfondsen verder heeft aangegescherpt, zullen de fondsen meer geld in kas moeten houden. Juist in een tijd van economische groei, waarin lonen doorgaans stijgen en producten duurder worden, is het volgens de Anbo wrang dat de pensioenen daarom nog steeds niet meestijgen.


4

50pluskrant

Eiwitshake? Sommige sporters zweren bij een eiwitshake na een fikse training in de sportschool, of na een duurloop. Is het echt nodig? Je kunt ze kopen aan de bar van de sportschool, bij vele internetwinkels of vitamineshops: eiwitpoeders waarmee je shakes kunt maken. Ze zijn meestal vrij prijzig en dat is logisch, want ze bevatten veel eiwit, en dat is een duur ingrediënt. Een shake bevat ongeveer 20 gram eiwit, net zoveel als in een kipfilet, biefstuk of een flinke bak kwark. Heb je die extra eiwitten nodig? Wat zit er in een eiwitshake? De poeders die je oplost in water, melk of karnemelk of vruchtensap zijn meestal gemaakt van wei-eiwit of caseïne-eiwit, eiwitten uit zuivel. Maar er zijn ook eiwitshakes op basis van ei en soja, of zelfs met toegevoegd zeewier. De poeders bestaan vrijwel geheel uit eiwit, er zit nauwelijks vet of koolhydraten in. Soms bevatten ze voor de smaak ook zoetstoffen, geur- en smaakstoffen. Spieropbouw Ja, je hebt extra eiwitten nodig als je sport. Zowel duursporters als krachtsporters hebben extra eiwit nodig. Een duursporter (bijvoorbeeld een marathonloper) heeft lange trainingen. Daarbij treedt beschadiging en afbraak op van spierweefsel. Na een training kun je wel wat extra eiwitten gebruiken. Voor krachtsporters geldt dat ze eiwitten kunnen gebruiken om extra spierweefsel op te bouwen: precies wat ze willen. In Nederland geldt de aanbeveling van 1,2 tot maximaal 2 gram eiwit per kilogram eiwit voor wedstrijdsporters. Iemand die gewoon recreatief sport heeft voldoende aan: 0,8 – 1 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht Als je 80 kilo weegt, is dat dus 96 tot 160 gram eiwit per dag. Die laatste aanbeveling is echt voor de héél fanatieke krachtsporter, zoals professionele bodybuilders.

Kaaskoppen Dat klinkt als heel veel, meer dan 100 gram eiwit. Maar de waarheid is: we eten in Nederland al behoorlijk eiwitrijk. We zijn immers een land van kaaskoppen, melkdrinkers, kipkluivers en van gehaktballen. De meeste mensen halen de minimale eiwitbehoefte daarom met gemak en krijgen vaak veel meer binnen. Mannen tussen 19 en 30 jaar eten gemiddeld 95 gram per dag en vrouwen gemiddeld 68 gram. Voor de meeste sporters, en zeker de recreatieve sporters is dat ruim voldoende om in hun eiwitbehoefte te voldoen. Eiwitsnack na het sporten Voor het eiwit heb je een dure eiwitshakes dus niet nodig. Het is wel goed om direct na het sporten een snack met eiwitten te nemen, om zo de spieren helpen herstellen en opbouwen. Denk bijvoorbeeld een schaaltje kwark met fruit, een cracker met kipfilet, een gekookt ei of een glas chocolademelk. Dat soort puur-natuur eiwitrijke snacks hebben nog een groot voordeel: ze bevatten vitamines en mineralen, die je nodig hebt voor je spijsvertering en voor jemetabolisme. Eiwitshakes bevatten meestal alleen maar eiwit, zonder andere voedingsstoffen die goed voor je zijn. Ze kunnen daardoor je voeding uit balans brengen. Wanneer wél een eiwitshake? Hiermee is niet gezegd dat een eiwitshake nonsens is. Voor mensen die weinig eiwitten eten, kan een eiwitshake een goede aanvulling zijn. Je kunt ook een eiwitshake overwegen als je twee tot drie uur voor de training geen eiwitten hebt gegeten of als je direct na het sporten nooit zo hongerig bent. Dan is een shake misschien wat gemakkelijker weg te drinken dan een eitje of een cracker. En o ja: natuurlijk kun je ook een eiwitshake nemen als je het gewoon lekker en gemakkelijk vindt.babbelaars de mond!”

De voordelen van Fitness

Fitness is een vorm van krachttraining waarvan steeds meer mensen de voordelen van in gaan zien. Als je fitness oefeningen doet worden je spieren onderworpen aan een veel grotere weerstand dan normaal. Deze weerstand is afkomstig van fitness- toestellen, losse gewichten (dumbbells) of gewoon je eigen lichaamsgewicht. Op een systematische manier kun je het hele lichaam spierversterkend trainen. Fitness oefeningen zijn er verder op gericht de conditie, houding, vorm en functie van de spieren en daarbij je gehele lichaam, te verbeteren. We zetten de voordelen van fitness voor je op een rijtje: Je traint je gehele lichaam In een goed en compleet fitnessprogramma komen alle afzonderlijke spiergroepen van het lichaam aan bod. Het bovenlichaam waar de schouder-, borst-, rug-, buik-, biceps en triceps (armspieren) zich bevinden en het onderlichaam bestaande uit je bilspieren, hamstrings, dijbenen en kuiten worden getraind. Je gehele lichaam profiteert van deze krachttraining, je zult snel meer kracht opbouwen en jezelf fitter voelen. Je spieren, botten en pezen worden sterker Spierweefsel is één van de weefsels die zich het meest

aanpast en sterker en groter wordt als reactie op een zware lichamelijke inspanning als fitness. Wanneer je regelmatig traint, worden je botten en pezen ook steviger. Dit komt onder andere omdat de intermusculaire coördinatie verbetert; de samenwerking tussen de spieren en de vezels in de spieren neemt toe. Je spieren worden groter Dit heeft meer uitleg nodig: Het menselijk lichaam is voortdurend bezig met ofwel spierweefsel af te breken of juist op te bouwen. Het afbreken van spierweefsel noemt men een ‘katabole toestand’, de opbouw noemt men ook wel een ‘anabole toestand’. Je zou het misschien niet denken, maar een katabole toestand wordt in de eerste plaats veroorzaakt door een zware lichamelijke inspanning als fitness. Spieren groeien dus niet in de sportschool, integendeel, je brengt in feite alleen maar schade toe! Ook tekorten in het voedingspatroon

kan een katabole toestand veroorzaken. Om je spieren goed te ontwikkelen, groter en krachtiger te maken heb je juist een anabole toestand nodig. Deze creëer je in eerste instantie door je spieren regelmatig en (relatief ) zwaar te belasten. Dan blijven er nog twee belangrijke punten over; dat is het hormoon testosteron en het consumeren van voldoende voedingsstoffen. 1. Het testosterongehalte in het lichaam is voor het grootste deel genetisch bepaald. Testosteron speelt een grote rol bij de ontwikkeling van spiermassa. Kijk maar naar het verschil bij mannen en vrouwen. Mannen hebben over het algemeen meer testosteron en dus meer spiermassa dan vrouwen. Door regelmatig aan krachttraining te doen kun je het testosterongehalte in je lichaam aanzienlijk verhogen. 2. Als je lichaam voldoende voedingsstoffen tot zijn beschikking heeft kan het de beschadigde spier herstellen en daarna extra spierweefsel aanmaken (je spier wordt groter). Je raadt het al; met een tekort aan koolhydraten, eiwitten, vitaminen, mineralen etc. belandt je snel in de katabole toestand. Het wordt dan erg moeilijk om van een fitnesstraining te kunnen herstellen en grotere, sterkere spieren te ontwikkelen. Een toename in spierweefsel noemt men ook wel: Hypertrofie. Fitness verhoogt je vetverbranding Als je regelmatig fitness oefeningen doet zal je ververbranding sterk toenemen. Onthoudt dat spieren energie verbruiken, vet niet. Ook tijdens een rustdag of je slaap verbruik je meer energie en zul je meer vet verbranden dan wanneer je niet traint. Fitness biedt nog veel meer voordelen • Je zelfbeeld wordt een stuk beter. Naast dat je er beter uit gaat zien voel je je zowel lichamelijk

als geestelijk beter als je regelmatig fitness oefeningen doet. Je figuur verandert in positieve zin. Dit komt o.a. omdat je spieren zich vormen en ont-wikkelen, ook verbrand je meer vet waardoor je je spieren beter en sneller ziet. Je hebt minder stress. Door fitness training wordt het bloed sneller door je aders gepompt met als gevolg een lagere bloeddruk en minder stress. Je wordt leniger. Als je de fitness oefeningen rustig, onder controle en met de juiste techniek uitvoert zul je merken dat je leniger wordt. Je hart functioneert beter. Je hebt eerder kunnen lezen dat je spieren sterker worden en beter functioneren als je regelmatig fitness oefeningen doet. Ons hart is ook een spier en zal efficiënter bloed en zuurstof door je lichaam pompen.


50pluskrant

5

Auto huren op vakantie? Zo voorkom je dat de verhuurder je een poot uitdraait 'Team Nunspeet, v.l.n.r Esther-Mirjam van Winsum, Menno Kleine Deters & Aron Belt'.

Fit in 20 minuten per week Naarmate je ouder wordt, wordt het steeds belangrijker om iets aan sport te doen om je lijf te onderhouden. Na ons fysieke hoogtepunt op circa 28 jaar, gaan we al gestaag achteruit. Dit proces blijft zich versnellen, waardoor we steeds verder in verval komen. Door wekelijks een goede fysieke inspanning te leveren rem je dit proces zodanig af dat je je leven langer voort kunt zetten met minder fysieke klachten en een fittere gesteldheid. Bij fit20 kunnen wij jou die juiste fysieke inspanning geven. Effectief trainen op jou niveau, omkleden niet nodig, onder persoonlijke begeleiding en in 20 minuten per week.

fit20 is op alle niveaus toepasbaar. Van topsporters die hun prestaties willen verbeteren tot ouderen die hun spierkracht willen verbeteren na bijvoorbeeld een operatie. De personal trainer zorgt ervoor dat je op een op jou afgemeten niveau traint, waardoor de efficiëntie van de training op z’n hoogst ligt. Nieuwsgierig en wilt u de methode zelf vrijblijvend uitproberen? Neem dan contact met ons op via mail of telefoon. Bezoek de website voor meer informatie www.fit20nunspeet.nl nunspeet@fit20.nl 0341-251599

Met ruim 35 jaar ervaring ben ik al sinds 2005 werkzaam als Zelfstandig ReisAgent. Ik help u graag bij het vinden van de geschikte vakantiereis en neem alle ‘rompslomp’ uit handen. Uw boeking wordt in overleg van A tot Z verzorgd: ik regel ook alle extra's zoals o.a. parkeren op de luchthaven, verzekeringen, taxivervoer, visa, stoelreserveringen en online inchecken. En indien nodig ook (rolstoel)assistentie op de luchthaven. In de meeste gevallen zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Toch zelf alvast ‘online’ kijken? Zoeken en boeken kan ook via www.thetravelclub.nl/marianneheuzer. Afhandeling en service lopen dan gewoon via mij.

Alle voordelen op een rij: - Deskundig advies op het tijdstip dat u schikt. Dat kan bij u thuis, maar op afspraak bent u ook bij mij welkom - Geen callcenter, maar een vast aanspreekpunt - Volledig onafhankelijk en objectief - Van Weekendje weg tot Wereldreis - Van Camping tot (Rivier)Cruise - Ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar - Aangesloten bij ANVR & SGR

Dus ervaar het gemak en wacht niet langer, boek bij The Travel Club! F.A. Molijnlaan 48 8071 AH Nunspeet T: 0341-258364 E: marianne.heuzer@thetravelclub.nl www.thetravelclub.nl/marianneheuzer

Rugpijn Rugpijn is één van de meest voorkomende soorten pijn. Rugpijn is storend bij dagelijkse activiteiten, waardoor normale bezigheden moeilijker worden. De precieze oorzaak van deze rugpijn wordt vaak niet gevonden, maar de symptomen kunnen worden verlicht. Rugpijn kan ontstaan door overbelasting van de rug of door een verkeerde beweging. Deze pijn kan chronisch of acuut zijn. Hoe intens deze pijn is hangt af van hoe je er mee omgaat. Rugpijn kan actief worden aangepakt om deze hinder te verminderen.

Tips die je kunt gebruiken in je dagelijkse leven om rugpijn aan te pakken! • Goede nachtrust! Een goede nachtrust voorkomt ergere pijn. En slaap je op je buik? Dit kan rugklachten geven. Probeer op je rug of zij te slapen. • Sporten. Door regelmatig te bewegen worden je spieren soepeler en sterker, en zal de bloedsomloop verbeteren. Hierdoor loop je minder kans op blessures, zoals rugpijn. • Een goede werkplek. Probeer altijd je voeten plat op de grond te zetten en zet je scherm op de juiste hoogte. Hierdoor hoef je niet je nek te buigen.

Voor veel autoverhuurbedrijven zijn verzekeringen de slagroom op de taart. Het is makkelijk geld verdienen aan oververhitte en vermoeide toeristen die net zijn geland. Z24 zet op rij hoe je kunt voorkomen dat ze je een overbodige verzekering in de maag splitsen. Wilt u een extra inzittendenverzekering? Een extra verzekering voor schade aan banden of ruiten? Het eigen risico afkopen? Een GPS-systeem? Het zijn de standaardvragen die de baliemedewerker van het autoverhuurbedrijf op je afvuurt, als je moe en bezweet voor de balie staat om je huurauto op te halen. Doe maar, denk je dan, want je wilt zo snel mogelijk naar je vakantieadres. Maar is het slim? Nee, is het korte antwoord. Voor alles wat je niet vooraf maar aan de balie van het verhuurbedrijf regelt, betaal je bijna altijd de hoofdprijs. En zo wordt een auto huren uiteindelijk toch een hele dure grap, zo bleek onlangs ook uit een onderzoek van de Reisgids van de Consumentenbond. Maar hoe wapen je jezelf tegen de fratsen van bedrijven als Avis, Alamo en Hertz? De belangrijkste regel: voorkom dat je bij het afhalen van je auto nog beslissingen moet nemen. Bedenk altijd vooraf of je een navigatiesysteem of een kinderzitje nodig hebt. En zo ja, of je het niet beter mee kunt nemen (kinderzitjes mogen vaak mee het vliegtuig in, check het wel even bij de luchtvaartmaatschappij). Denk ook thuis al na over hoe je verzekerd wilt zijn. Zo kun je voorkomen dat je voor dure onaangename verrassingen komt te staan, zoals een Z24-medewerker deze zomer. Die kwam er bij de balie op het vliegveld achter dat Avis de aparte verzekering waarmee je voor paar euro eventuele schade aan banden en ruiten af kon kopen, had afgeschaft. Het was alleen mogelijk om voor 25 euro per dag meer geheel het eigen risico af te kopen. Doolhof aan verzekeringen Maar hoe zit het eigenlijk precies met al die verzekeringen? Wat is standaard verzekerd en wat is verstandig om bij te verzekeren? Bij elke huurauto is een standaard WAverzekering bijna altijd bij de auto inbegrepen, want dat is in de meeste landen wettelijk verplicht, zegt Suzanne Al, marketingmanager bij bemiddelaar Sunnycars. “Alleen kan de wettelijke minimumdekking nogal verschillen per land. In Nederland is het vijf miljoen euro, wat echt wel voldoende is. Maar in de VS is het 1 miljoen dollar. Als daar iemand door jouw schuld invalide wordt, heb je een probleem. Daarom sluiten wij altijd een extra WA verzekering van 7,5 miljoen euro af. We hebben toch 1 à 2 mensen per jaar die daar gebruik van moeten maken.”

Afkortingen en kleine lettertjes De verzekeringen die verhuurders jou aan de balie aanbieden, ook op het gebied van aansprakelijkheid (liability), komen dus meestal boven op de standaardverzekering. Het hangt van de plaatselijke regels af of bijverzekeren (echt) noodzakelijk is. Maar aansprakelijkheid is maar één van de vele verzekeringen waarmee de verhuurbedrijven jou om de oren slaan. Hieronder een lijst met veelgebruikte termen die autoverhuurbedrijven gebruiken voor additionele verzekeringen, welke schade ze dekken en wanneer het zinnig is ze af te sluiten. – Third Party Insurance (TPI): Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). In de meeste landen verplicht. Soms met voldoende dekking zoals in Nederland, maar vaak is het standaardbedrag te laag, zoals in de Verenigde Staten en Griekenland. In een dergelijk geval is bijverzekeren een optie (zie ALI hieronder). – Collision Damage Waver (CDW): een schadeverzekering, ofwel cascoverzekering waarbij schade aan de huurauto verzekerd is. Het gaat dan vaak om het verlagen van het eigen risico bij schade na een aanrijding. Meestal ben je zonder CDW een fors bedrag kwijt. Het gaat dan om duizenden euro’s. Soms ben je zonder CDW zelfs aansprakelijk voor de hele auto. – Super Collision Damage Waver (SCDW): precies hetzelfde als bovenstaande verzekering, maar dan helemaal zonder eigen risico. – Loss Damage Waiver (LDW): verzekert je behalve tegen schade tijdens het rijden ook tegen diefstal en vandalisme, of beperkt het eigen risico voor diefstal dat maar deels door de cascoverzekering wordt gedekt. – Personal Accident Insurance: inzittendenverzekering waarbij je na een ongeluk een bedrag uitgekeerd krijgt voor medische onkosten of bij overlijden voor zowel de bestuurder als de passagiers. Of dit nuttig is, hangt af van de standaard WA-dekking en wie met je meerijdt. – Additional Liability Insurance (ALI): aanvullende wettelijke aansprakelijkheid. Een aanvullende verzekering die extra schade dekt die jij bij iemand anders veroorzaakt. – Personal Effects Protection: een verzekering voor de spullen in je auto. Redelijk overbodig, want vaak al via je reisverzekering verzekerd. – Theft Protection (TP): diefstalverzekering. Veel afkortingen dus, en bovenstaande lijst is niet eens volledig. Soms heet de verzekering anders, of worden bepaalde zaken — denk aan banden, dak en ruiten — uitgesloten. Voor die uitgesloten zaken kun je dan vaak weer een extra polis afsluiten. Wat is verstandig? Huurauto’s zijn vaak nieuw en de meeste mensen zullen niet het risico willen nemen dat ze een fors deel, of zelfs de gehele auto moeten vergoeden na een ongeluk. Wie zelf een nieuwe auto koopt, kiest meestal ook voor volledig casco.

Een CDW en/of LDW is daarom meestal wel aan te raden. Maar je hoeft die verzekering niet bij de verhuurder zelf af te sluiten. Er zijn goedkopere alternatieven. Je kunt kiezen voor een bemiddelaar als Sunnycars. Dit bedrijf adverteert alleen met all-in prijzen. Je bent vrijwel voor alles verzekerd en hebt geen eigen risico. Wel zal het plaatselijke verhuurbedrijf — Sunnycars exploiteert zelf geen auto’s — een reservering maken op je creditcard. Als je schade rijdt, betaalt het bedrijf het bedrag dat op je creditcard wordt ingehouden weer aan jou terug. Aparte goedkope huurautoverzekering Een andere optie is om te kiezen voor zogenaamde autohuurverzekering. Sinds 2013 is de Engelse verzekeraar Halo Insurance Services actief in ons land met Huurautoverzekeringen.nl. Je sluit bij deze verzekeraar een soort aparte verzekering af die het eigen risico bij huurauto’s afdekt voor een lager bedrag dan je over het algemeen bij Avis, Hertz of Sixt moet neertellen. De verzekering dekt voor 6 euro (in Europa) tot 10 euro (in de VS) het eigen risico af. Huur je vaker een auto, dan kun je ook kiezen voor een jaarpolis voor respectievelijk 65 of 100 euro. Huurautoverzekeringen.nl is voor zover we konden vinden op dit moment de enige verzekeraar die een dergelijk product actief in ons land verkoopt. Maar wie niet bang is om alles in het Engels te doen, kan ook gewoon naar een andere Engelse of Ierse verzekeraar. In deze landen worden deze verzekeringen al langer verkocht. Het Ierse Blue Insurance is bijvoorbeeld een stuk goedkoper en biedt een jaar lang Europadekking voor 50 euro en werelddekking voor 60 euro. Niet alleen Ieren, maar alle ingezetenen van de EU kunnen er een verzekering afsluiten, zo bevestigde het bedrijf desgevraagd. Bedenk overigens wel dat je bij zo’n losse verzekering het eigen risico vaak wel moet voorschieten met je creditcard. Maar je bent wel verzekerd, hoe hard die dame aan de balie in Málaga ook roept dat die verzekering niet geldt in Spanje. Extra tips als je een auto huurt: – Kijk de auto goed na op schade voordat je wegrijdt. Let ook op banden en als het lukt op de onderzijde van de auto. Maak even contact om te checken of de tank wel vol zit. – Auto inleveren? Zorg dat de medewerker op je huurcontract aftekent dat de auto is afgetankt en er geen schade is. Niet akkoord gaan met ”t is wel goed zo’. – Gebruik zoveel mogelijk je creditcard. Met sommige creditcards ben je voor allerlei extra zaken verzekerd. Wie bijvoorbeeld een ‘gold card’ of ‘platina card’ heeft, is vaak al voor het eigen risico verzekerd. Ook ben je soms ook verzekerd voor juridische bijstand als je bij een ongeluk betrokken raakt.


6

50pluskrant

Voor uw klok reparatie en restauratie! Klokkenmaker Goosen Prins Mauritserf 27 8071 NH Nunspeet telefoon 0341-258048/06-25493433 email: klokkenmakergoosen@gmail.com website: www.klokkenmakergoosen.nl


50pluskrant

7

De Pedicure SCHOENEN VOOR HET HELE GEZIN Vedder Schoenen biedt een ruim assortiment merkschoenen in de winkels in Nunspeet en Ermelo en in de webshop. Naast een grote modieuze collectie schoenen waaronder pumps, sneakers, veterschoenen, enkelboots, enkellaarsjes en lange laarzen heeft Vedder Schoenen ook een ruime keuze in comfortschoenen van de merken Durea - Waldlaufer – wolky – Helioform – Ara – Jenny – Gabor – Rieker en Jana. Deze schoenen zijn geschikt voor eigen steunzolen en verkrijgbaar in verschillende wijdtes. Hiermee is er volop keuze voor smalle en brede voeten. Schoenen voor diabetische en reumatische aandoeningen. De diabetische- en reumatische cliënt is bij ons op het juiste adres. Voor hen hebben wij een speciale collectie schoenen die gemaakt is voor de extra gevoelige voet. Zachte, elastische materialen, zonder naden en stikranden, dus geen irritaties op de voet. Daarom leveren wij voor deze groep clienten schoenen van de merken Xsensible en Actiflex. Verbandschoenen. Voor mensen, waarvan de voeten dusdanig pijnlijk zijn en/of gezwollen b.v. door oedeemvorming, hebben wij de verbandschoen. De ideale schoen, omdat hij klittenband sluiting heeft en daardoor

passend te maken is voor elke voet. Vaak is de voet later op de dag wat gezwollen en de klittenband sluiting kan dan perfect worden aangepast, zodat de schoen toch goed en comfortabel aan de voet zit zonder te knellen. De collectie herenschoenen is onderverdeeld in veterschoenen, instappers, enkellaarsjes en boots. Hier zijn eveneens de bekende schoenenmerken te vinden zoals Mephisto – Van Lier - Clarks – Ecco – Australien en Rieker. De kindercollectie is onderverdeeld in baby-, jongens-, en meisjesschoenen. Te denken valt aan sneakers, enkelboots en enkellaarsjes van de merken Bunnies Braqeez – Freaks – Giga - Develab – Red Rag – Munich –Geox en Pantofola d Óro. Schoenen kopen voor het hele gezin doe je snel en gemakkelijk bij Vedder Schoenen. Ook voor voetproblemen kan iedereen bij Vedder Schoenen terecht. Er is een erkende podotherapeut aanwezig op afspraak in de winkel in Nunspeet. Vedder Schoenen, Stationslaan 11, 8071 CJ Nunspeet, Tel. 0341-252013 en De Enk 3, 3851 NV Ermelo, Tel. 0341-559543. www.merkschoenenwebshop.nl

Vreemd genoeg blijkt nog steeds maar een kwart van alle Nederlanders geregeld hun voeten te laten verzorgen. Terwijl we dit deel van ons lichaam toch erg zwaar belasten! Daarom is het ook logisch dat uw voeten extra aandacht verdienen. Want u kunt pijnlijke voeten makkelijk voorkomen of verhelpen door een bezoekje aan een vakbekwame pedicure, aangesloten bij een brancheorganisatie zoals ProVoet. Zij (of hij!) geeft uw voeten de behandeling die ze nodig hebben. Wat doet een pedicure precies? Tot de werkzaamheden van een pedicure

behoren onder andere het verwijderen van eelt, likdoorns, het op de juiste wijze knippen en frezen van nagels en nagelproblemen oplossen. Het geven van adviezen en het opsporen en zoveel mogelijk wegnemen van de klachten behoort ook tot hun taak. En als verwennerij is er na afloop van de behandeling een fijne afsluiting voor de cliënt met een voetmassage.

Waaraan herkent u een vakbekwame pedicure? De Nederlandse brancheverenigingen voor pedicures. Alle leden van deze branche worden verplicht om een door de branche erkend vakdiploma te halen. Hierdoor weet u zeker dat uw voeten door een vakkundige voetverzorger behandeld worden!

Babbeltrucs

vraagt de woning te betreden, moet je altijd om identificatie vragen. Dat is men verplicht. Senioren vragen daar vaak niet naar, maar zo’n alerte houding schrikt vele babbelaars al af.”

Zomergolf van babbeltrucs Ze komen steeds vaker voor: babbeltrucs. Misleidende praatjes en valse redenen om thuis of op straat mensen te beroven. “Vaak zijn de slachtoffers senioren. Criminelen die babbeltrucs gebruiken maken graag misbruik van de goede bedoelingen en gastvrije houding van oudere burgers. Die goede eigenschap van senioren maakt ze helaas te vaak tot een makkelijke prooi, De Nationale Politie geeft aan dat het gebruik van babbeltrucs toeneemt en vorige week nog traden de burgemeesters van Breda en Oosterhout naar buiten met een waarschuwing. “Maar de babbeltruc maakt in heel Nederland slachtoffers. Deze zomer is het weer vaak raak, maar eigenlijk het hele jaar door zijn de babbelcriminelen actief. Er zijn naar schatting zo’n 125.000 pogingen per jaar. Eén op de vijf daarvan heeft succes. Een flink probleem dus!”

Nepwijkagent, loodgieter, nieuwe buur of zorgmedewerker “De criminelen gaan vaak zeer creatief en geraffineerd te werk,” vervolgt Den Haan. “Bijna altijd zijn ze keurig gekleed en komen ze zeer vriendelijk en beleefd over. Ze doen zich soms voor als nieuwe buur en willen dan graag een kop koffie komen drinken. Of ze zijn de behulpzame wijkagent die even kennis komt maken, de medewerker van het gasbedrijf die de meterstand komt opnemen of zelfs mensen van de huishoudelijke hulp die in het kader van de Wmo langskomen. Soms worden er zelfs kinderen ingezet door de criminelen, die moeten dan bijvoorbeeld ‘nodig plassen’.” Een woordvoerder van de Nationale Politie erkent dat er legio voorbeelden zijn. Regelmatig werken meerdere criminelen samen: één of twee proberen door de babbeltruc toegang tot de woning te krijgen of af te leiden, en een andere persoon houdt de wacht of voert de diefstal zelf uit. De woordvoerder zegt: “Als iemand aan je deur staat en

Preventie: alert op misleiding Het is verschrikkelijk belangrijk dat senioren, als het ze overkomen is, gelijk aangifte doen bij de politie. Slachtoffer zijn van een babbeltruc is niet iets waar je je voor moet schamen. Toch doet maar één op de drie slachtoffers aangifte.” Maar nog beter is het natuurlijk om te voorkomen dat je slachtoffer word. De woordvoerder van de Nationale Politie: “We hebben een uitvoerig overzicht met tips en adviezen ter preventie.” Vragen om identificatie is dus een gouden tip, maar je kan ook een aantal zaken in huis veiliger maken. Bijvoorbeeld een kettingslot op de deur zetten zodat je die op een kier kan zetten in plaats van de deur gelijk helemaal open te doen. Ook de ouderenbonden geven Raad & Daad tips om het huis veiliger te maken voor inbraak of babbeltrucs. Den Haan: “Wat ANBO betreft wordt het aantal slachtoffers zo snel mogelijk teruggedrongen. Preventie is de sleutel daartoe. Snoer de babbelaars de mond!”

factuur is gebaseerd op de tarievenlijst van uw fysiotherapeut. Nadat u de factuur heeft betaald, kunt u de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar (mits de betreffende behandeling wordt vergoed*).

basis van deze tarieven kunt u zelf bepalen bij welke fysiotherapeut u zich wilt laten behandelen.

Wat kost fysiotherapie u in 2015?

Ambachtelijk werk bij juwelier in Doorsnpijk Al bijna 25 jaar is er in doornspijk een unieke juwelier gevestigd. Eén van de weinige nog met echt kennis van het goudsmidsvak. Door eigen goudsmid wordt er gewerkt aan gangbare maar ook unieke reparatie, restauratie en restyle opdrachten. Met name dat laatste willen we graag eens extra onder de aandacht brengen. Ringen vermaken is iets dat ze graag en vaak doen. Mieke heeft hiervoor een eigen goudsmidse in dienst. Zij is tevens gespecialiseerd in een vakkundige reparatie aan moderne en klassieke sieraden. Het vermaken van bijvoorbeeld een oude trouwring geeft voor zowel de goudsmid als klant veel voldoening. Een oude ring met mooie diamant vermaakt, geeft een jarenlange herinnering aan een dierbare

die er misschien niet meer is. Het liefst vermaken ze met echte diamant. Diamant is een unieke steen met bijzondere eigenschappen. Diamanten zijn voor altijd mooi. Anders dan de zirconia's die na verloop van tijd dof worden. Laat nu uw ring vermaken, dan betaalt u alleen voor de diamantjes en niet voor het vermaken. Of u kunt kiezen voor een gratis diamant bij het vermaken. Een mooie re-style met echte diamant kan al voor € 99,00 Ook voor onderhoud aan briljanten sieraden kan u bij Mieke terecht. Vakkundig worden deze werkzaamheden verricht door een Amsterdamse diamant specialist met wederom weer jaren lange ervaring. U bent van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking en offerte

Wat fysiotherapie kost, hangt grotendeels af van de manier waarop u bent verzekerd. Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. De meeste Nederlanders hebben daarom een aanvullende verzekering met een dekking voor fysiotherapie. Een deel betaalt fysiotherapie zelf. Hebt u een aanvullende verzekering? Als u een aanvullende verzekering hebt, zijn er twee situaties. Uw fysiotherapeut heeft wel of geen contract met uw zorgverzekeraar. Hieronder leest u hoe het in beide gevallen zit met de kosten. Situatie A: uw fysiotherapeut heeft wel een contract met uw zorgverzekeraar Heeft uw fysiotherapeut een contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt u na een behandeling geen factuur. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten rechtstreeks aan de praktijk*. De enige kosten waar u mee te maken heeft is de premie die u voor uw zorgpolis betaalt (zie hieronder). Situatie B: uw fysiotherapeut heeft geen contract met uw zorgverzekeraar Heeft uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar dan ontvangt u een factuur voor de behandeling(en). Deze

Als uw verzekeraar de kosten deels of tot een maximum bedrag vergoedt, kan het in deze situatie nuttig zijn eerst de tarieven van uw fysiotherapeut te vergelijken met die van andere fysiotherapeuten. Fysiotherapie zelf betalen Hebt u besloten geen aanvullende verzekering af te sluiten voor fysiotherapie, dan zult u in de meeste gevallen de kosten daarvoor zelf moeten betalen. Ook in dit geval is het van belang de tarieven van verschillende fysiotherapeuten met elkaar te vergelijken (zie hieronder). Geen vaste tarieven voor fysiotherapie Voor fysiotherapie gelden geen vaste tarieven. Hierdoor kunnen fysiotherapeuten verschillende prijzen vragen voor dezelfde behandeling. Elke fysiotherapeut is verplicht zijn tarieven zichtbaar op te hangen in de behandelkamer(s) van zijn praktijk. Daarnaast vermelden de meeste fysiotherapeuten hun tarieven op hun website. Mede op

Wat kost een behandeling bij de fysiotherapeut? Het tarief voor reguliere fysiotherapie is gemiddeld € 28 – 40 per zitting, ongeacht de tijd. Een specialistisch tarief, bijvoorbeeld manuele therapie of kinderfysiotherapie kost tussen de € 37 en maximaal € 45 per zitting. De uiteindelijke kosten zijn natuurlijk ook afhankelijk van het aantal behandelingen dat u nodig heeft om te herstellen van uw aandoening. Wat kost een aanvullende verzekering voor fysiotherapie? Volgens de Zorgverzekeringwijzer varieert de premie voor een aanvullende verzekering voor fysiotherapie van € 1,00 tot € 140,75 per maand. De premie verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van onder andere de dekking. Een verzekering die 9 behandelingen deels vergoedt is uiteraard goedkoper dan een die 36 behandelingen 100% vergoedt. * Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar hiervan afwijkt. Raadpleeg bij twijfel altijd uw zorgverzekeraar.


8

50pluskrant

Hoe houd ik mijn gebit gezond?

Miradenture Tandprothetiek & Implantologie Een warme, modern ingerichte praktijk in Ermelo. De enthousiaste professionals werken met de nieuwste apparatuur, volgens de laatste behandelmethodes. De praktijk esthetiek en implantologie. In de praktijk is het mogelijk om een protesische behandeling in 1 dag te laten maken en kan men ook terecht voor een implantaat gedragen prothese (“klikgebit”). LACHEN MAAKT JE BLIJ blijdschap. Niet alleen bij je zelf, maar ook aan de ontvanger. Of je nu zelfverzekerd, blij, opgetogen, uitgelaten, ontroerd of tevreden bent, lachen is en zal altijd verbonden zijn met positieve emoties. Een stralende lach draagt bij aan de persoonlijke uitstraling en bepaalt voor een belangrijk deel het uiterlijk. Niet voor niets wordt beweerd dat lachen goed voor je gezondtrouwen en draagt positief bij aan de kwaliteit van leven. Miradenture biedt complete, hoog kwalitatieve prothetische zorg en nazorg onder een dak. Van reparatie tot het aanmeten van gebitsprothese, uitstraling verbetering en implantologie tbv gebitsprothese .

kering. Om mensen te informeren over de mogelijkheden en kosten van een prothese op implantaten zijn op 25 september informatie middagen. Hier wordt informatie verstrekt en kan men direct een kosteloze beoordeling laten maken over de mogelijkheden voor implantaten. U bent van harte welkom tussen 14.30 en 17.30. Miradenture bevindt zich op de Kerklaan 14 te Ermelo . Meer informatie: Bel 0341-495948 of mail naar miradenture@gmail.com of bezoek onze website www.miradenture.com. Als u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn, bel dan gerust voor een vrijblijvende afspraak.

INFORMATIEMIDDAG In Nederland zijn meer dan 3 miljoen mensen met een volledige prothese. Van deze groep mensen hebben ruim 800.000 mensen hier klachten over. Dat is bijna 1 op de 3. De prothese zit doorgaans te los en men schaamt zich vaak of is onzeker. Vrijuit lachen is er voor deze groep mensen vaak niet meer bij. Met tandheelkundige implantaten is het mogelijk om een nieuwe, vaste voorziening in de mond te maken die hetzelfde voelt en functioneert als eigen tanden. Bovendien neemt het slinken van het bot af door implantaten. Door het beter behouden in takt en dit draagt weer bij aan de natuurlijke schoonheid van het gezicht. Zo noodzakelijk wordt een implantaat gedragen prothese vergoed vanuit de basis zorgverze-

Kerklaan 14, 3851 JV Ermelo Telefoon 0341 495948 * Winnaar beste SVGB leerbedrijf van Nederland * Aangesloten bij vrijwel alle zorgverzekeraars

Alles over poetsen, fluoride en tandplak Met een gezond gebit kun je zonder problemen eten en drinken. En een goed onderhouden gebit ziet er natuurlijk mooi uit. Met een goede mondverzorging houd je dat ook zo. Maar hoe doe je dat? Wat is tandplak? Tandplak is een wit, gelig laagje dat ontstaat op en tussen je tanden en kiezen en op de overgang naar het tandvlees. Tandplak bestaat uit bacteriën die suikers en zetmeel omzetten in zuren. Deze zuren veroorzaken gaatjes in je gebit. Tandplak verwijder je tijdens het tandenpoetsen. Wat is fluoride? Tandenpoetsen is de basis voor een gezond gebit. Het is belangrijk om zeker twee keer per dag te poetsen, twee minuten lang, met fluoridetandpasta. Fluoride maakt tandglazuur sterker. Voor kinderen tot vijf jaar is er speciale peutertandpasta, die minder fluoride bevat. Spoel na het tandenpoetsen niet na met water. Spuug alleen maar de overtollige tandpasta uit. Op die manier kan de fluoride in de tandpasta goed z’n werk doen. Dit versterkt het glazuur van je tanden en kiezen, waardoor je minder makkelijk gaatjes krijgt. Wat is de beste tandenborstel? Kies een zachte borstel met een kleine borstelkop. Vervang de tandenborstel elke drie maanden. Met een elektrische tandenborstel kun je tandplak op een makkelijke manier verwijderen. De elektri- sche tandenborstel maakt de juiste poetsbeweging. Poets volgens een vaste volgorde, de drie B’s (binnenkant, buiten- kant, bovenkant) zijn een goed hulpmiddel. Wat kun je het beste niet eten voor je gebit? In vrijwel al ons eten en drinken zitten suikers en zetmeel. De bacteriën in onze mond zetten deze om in zuur. Op zich is dat geen probleem, want een gezond gebit herstelt zich na verloop van tijd vanzelf weer. Eet of drink je te vaak op een dag dan krijgt het gebit onvoldoende kans om te herstellen. Er kunnen dan gaatjes ontstaan. Kies voor de drie hoofdmaaltijden en neem maximaal vier keer per dag iets tussendoor.

Eet en drink geen zure producten zoals citrusvruchten, fris- en sportdranken één uur voor het tandenpoetsen. Het zuur tast namelijk het tandglazuur aan en door de schurende werking van borstel en tandpasta kun je het tandglazuur gemakkelijk wegpoetsen. Daardoor slijt je gebit; dit heet tanderosie. Ben ik verzekerd voor de tandarts? Bezoek je tandarts of mondhygiënist tweemaal per jaar. Je gebit wordt goed gecontroleerd en je krijgt begeleiding om je mond gezond te houden. Tandartsbezoek is voor kinderen tot 18 jaar gratis. Je hebt dus geen extra verzekering nodig om met je kind naar de tandarts te gaan. Ook als je zelf niet naar de tandarts gaat. Tandheelkundige hulp is onderdeel van de basisverzekering.

Komkommer ‘Mensen die een relatie hebben, geven hun leven een hoger cijfer’ ‘Niemand hoeft ongewild alleen te blijven’. Daar is men bij Mens & Relatie, bureau voor relatiebemiddeling, van overtuigd. “Zeker nu, met de feestdagen voor de deur, is het goed dat mensen weten dat wij hen op weg helpen naar een gelukkige en duurzame relatie”, onderstreept Ria Robbemont, de consulent voor de regio Rotterdam. Onderzoeken hebben uitgewezen dat mensen in een relatie gelukkiger en gezonder zijn, weet Robbemont: “Een relatie biedt meer mogelijkheden, je kunt bijvoorbeeld plezier en verdriet delen. Je kunt er voor elkaar zijn, als dat nodig is. Ook kun je dingen samen ondernemen en dat is voor veel mensen prettiger dan om alleen een restaurant binnen te stappen of om als alleenstaande tussen stellen aan het kerstdiner te zitten. Mensen die een relatie hebben, geven hun leven een hoger cijfer.” Hoe werkt relatiebemiddeling? Het is onze werkwijze om iemand thuis te bezoeken. We willen graag weten wie er voor ons zit, maar vooral hoe serieus de zoektocht naar een partner is. In een twee

uur durend gesprek leren we onze klant en zijn of haar wensen kennen. Er worden vragen gesteld over afkomst, opleiding, hobby’s en op basis van die gegevens en eerste indruk proberen wij mensen bij elkaar te brengen. De klant neemt zelf telefonisch contact op met diegene die wij voorstellen. Dan vindt er een ontmoeting plaats. Drie van de vier mensen die zich bij ons inschrijven, vinden binnen een jaar een partner.” Door de jaren heen zijn mensen niet veranderd, vindt Robbemont. “Wel zijn de omstandigheden waarin we ons bevinden veranderd. Ons leven is gehaaster, drukker. Veel alleenstaanden hebben hun leven wel voorelkaar, maar vinden geen tijd om anderen te ontmoeten. Echt te ontmoeten, een gesprek aan te gaan en elkaar te leren kennen. Daarin bieden wij de helpende hand, creëren we die rust waarin mensen de tijd kunnen nemen om op zoek te gaan naar die ene ware. Het is zo mooi om te zien als dat lukt. Soms krijgen we uitnodigingen voor een bruiloft.” Want de drempel van een relatiebureau blijkt vaak nog te hoog. “Dat is jammer”,

vindt Robbemont, “we vragen overal hulp bij, de verkoop van een huis, de zoektocht naar een baan. Maar als het om een relatie gaat, willen we het eerst alleen oplossen. Het is ook een grote stap. Maar mensen die de stap waagden, zeggen achteraf: ‘had ik dat maar veel eerder gedaan’.” Uw toekomstige partner staat wellicht al bij ons ingeschreven. Wilt u hem of haar ontmoeten? Neem dan contact op met Ria Robbemont. Bel 010-3070143 of kijk op www.mens-en-relatie.nl Arie (62) & Joke (63) "We ondernemen van alles, we zijn bijvoorbeeld al op vakantie naar Frankrijk geweest. En laatst zijn we samen op de motor naar Texel gereden!" Marjolein (50) & Nick (55) "Toen ik me inschreef dacht ik nog, misschien wordt het wel niks met zo'n bureau. Maar naar Nick was ik op zoek. Nu denk ik vaak, wauw, dat dit ons nog overkomt, op onze leeftijd!"

Het is een van de populairste en meest gegeten groenten in Nederland: de komkommer. En dat is ook niet zo vreemd, want dankzij zijn neutrale smaak kun je komkommer eigenlijk overal bij eten. Veel mensen denken dat deze langwerpige groente niet echt gezond is, maar dat is onterecht. De komkommer behoort tot de familie van de meloen en de courgette. De vruchtgroente groeit aan een klimplant met grote bladeren; aan een stengel kunnen tientallen komkommers groeien. Bij het oogsten zijn ze nog donkergroen, maar tijdens het rijpen wordt de komkommer langzaam lichter. Rauw en extra De meeste mensen eten de komkommer rauw en als extra groenten: bijvoorbeeld als salade bij de warme maaltijd, een paar plakjes op een broodje of tussendoor een stuk uit het vuistje. Wist je dat je komkommer ook heel goed kunt stoven, bakken of koken? Houd bij het koken een maximum van 10 minuten aan. Een komkommer hoeft niet geschild te worden. Wassen is wel belangrijk. Net als het verwijderen van de uiteindes. Koel bewaren Let erop dat je, als je een komkommer koopt, kiest voor een exemplaar dat stevig aanvoelt en een gave, glanzende schil heeft. Bewaar hem op een koele plaats, bij voorkeur 12 graden Celsius dus buiten de koelkast. Hij blijft dan minstens een week goed. Bij te lage temperatuur verstoor je namelijk de verdere rijping. Ook wordt de komkommer snotterig van kou. Het verpakken van de vruchtgroente in folie voorkomt uitdroging. Gekookte

komkommer kun je invriezen; rauwe is hiervoor minder geschikt. Gezond of niet? In 100 gram komkommer zit ongeveer 97 gram water, dus je zou misschien denken dat het niet per se heel gezond is. Toch bevat komkommer net als andere groentesoorten veel vezels en voedingsstoffen en juist weinig kilocalorieën. Zo is komkommer een goede bron van B-vitamines, maar je vindt er ook andere vitaminen en mineralen in. Eet daarvoor wel ook de schil op. Dankzij al het vocht hydrateert komkommer het lichaam. Datzelfde vocht kan ook verkoelend werken, bijvoorbeeld bij een verbrande huid of opgezwollen ogen. Verder wordt er gezegd dat komkommer helpt tegen een slechte adem als je een schijfje gedurende 30 seconden tegen je gehemelte drukt. Ook zijn er aanwijzingen dat bepaalde stoffen in de komkommer zouden helpen tegen kanker en bij diabetes, een verhoogd cholesterol of bloeddruk en klachten aan de spijsvertering. Daarnaast zou het de gezondheid van de gewrichten bevorderen. Voor al deze effecten is echter onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing. Snackgroente Een ding is zeker: komkommer is de ideale snackgroente. Niet alleen omdat het weinig kilocalorieën bevat, maar ook omdat je er flink mee kunt variëren.


50pluskrant

9

Ontspanningsmassages

Oktober

tuinonderhoud In oktober gaan we de tuin voorbereiden op de winter, maar vergeet de planten die in de tuin staan niet, want ook die hebben nu nog verzorging nodig. • Maak een lichtplan voordat je armaturen en lampen aanschaft. Kies bij de achterdeur voor verlichting met een bewegingsmelder, om energie te sparen. • Renoveer het voortuinpad. Lees meer bij sierbestrating. • Voorzie punten en koppen van houten palen van een elastische laag rubberverf. • Maak een takkenmuur. Sla twee rijen palen in de grond en stapel daar takken tussen. • Volg een workshop gereedschaponderhoud. • Maak de komende maanden keerwanden of stapelmuurtjes voor verhoogde borders. • Zet bij de bollen steeketiketten met de namen. • Maak een lijstje met planten die je in het voorjaar zelf wilt zaaien. • Koop vliesdoek en noppenfolie om planten tegen vorst te beschermen. • Ruim de berging op voordat de meubelen erin gaan. • Laat de tuinslang leeglopen en goed drogen voor hij de berging in gaat. • Sluit de buitenkraan af. • Maak een inventarisatie van de planten die volgend jaar mogen blijven en van de planten die er wat jou betreft uit mogen. • Plant rozen de komende maanden. • Plant bollen bij vaste planten die er qua bladkleur en bloei mooi bij passen. • Plant in de border kerstrozen, groenblijvende varens en lage groenblijvende heesters voor mooi winterbeeld. • Beplant hangmanden met klimop, bollen en winterviolen. • Zet geprepareerde hyacintenbollen binnen op hyacintenglazen. • Plant tulpen die niet in de grond kunnen blijven in speciale bollenbakken. Na de bloei haal je de bakken met bollen uit de grond; dan krijgen ze de kans om af te sterven zonder in de weg te staan. • Plant deze maand nog knoflook. • Plant winterbloeiende struiken zoals winterjasmijn (Jasminum nudiflorum). • Plant groenblijvende borderplanten voor een mooi winterbeeld. • Vervang uitgebloeide eenjarige terrasplanten door winterheide en planten met kleurige bessen. • Plant sneeuwklok (Galanthus), winterakoniet (Eranthus), bosanemoon (Anemone blanda) en kievitsbloem (Fritillaria meleagris) zo snel mogelijk na aankoop, omdat de bolletjes snel uitdrogen • Pluk appels en peren, voorkom dat ze uit de boom vallen. • Raap hazelnoten voordat de eekhoorn, de specht en de muizen ze ontdekken (of gun ze die lekkernij). • Oogst sierkalebas en pompoen als de stelen kurkachtig aanvoelen en scheurtjes vertonen. Oogst ze met steeltje (blijven ze langer goed) en be-

waar ze op een koele, vorstvrije plaats. • Zaai in de koude bak spinazie, pluksla en veldsla. • Bewaar bieten in een kistje met zand, zorg dat ze helemaal bedekt zijn. Bewaar grote hoeveelheden bieten in een kuil met zand. • Breng na het planten een laag bladeren aan. • Strooi organische meststoffen en compost aan de voet van rozen, struiken en hagen. • Pot vanaf nu amaryllis (Hippeastrum) op. • Bewaar bollen op een droge plek waar de verwarming uitstaat. • Spit vrijgekomen bedden op zware grond een spade diep om. • Strooi kalk in border en moestuin indien nodig. • onkruid wieden. • Haal plantensteunen uit de border, maak schoon en bind op maat bij elkaar. • Rooi de bollen en knollen van bloemriet (Canna), dahlia, Abessijnse gladiool (Gladiolus callianthus ‘Murielae’) en andere zomerbollen na de eerste nachtvorst. • Maak de pomp van het waterornament schoon en zet deze in de berging. • Koppel het bovengrondse watergeefsysteem los, maak schoon en berg op. • Controleer de afvoergaten van potten en bakken. Maak verstopte gaten weer vrij van wortels zodat het water snel weg kan. • Maak boomband dat te strak rond de stam zit, wat losser. • Verticuteer het gazon om het meer lucht te geven en het viltige laagje van dood gras en mos te verwijderen. • Maai het gras deze maand voor de laatste keer. • Breng de motormaaier weg voor de ‘apk’. • Hark bladeren van het gazon om gele plekken te voorkomen. • Steek de graskanten nog een keer bij, zodat het gazon strak de winter ingaat. • Kort de loshangende takken van rambler-rozen in. Lees meer bij rozen snoeien. • Wacht met het snoeien van siergrassen tot maart. Ze zijn ’s winters nog te mooi om af te knippen. • Neem wortelstekken van papaver (Papaver) en floks (Phlox). • Deel bij zacht weer vaste planten die al een paar jaar staan en niet goed meer bloeien. Lees meer vaste planten en halfheesters stekken. • Span een net over de vijver om bladeren uit het water te houden. • Wil je een nieuwe vijver aanleggen? Dan kun je dat nu doen. • Check of de kasverwarming nog werkt. • Maak ruimte voor de kuipplanten die straks in de kas of binnen in een vorstvrije ruimte moeten overwinteren. • Haal de kalk van de kasramen voor meer lichtinval. • Plaats een vogelvoertafel op een plek die vanuit huis goed te zien is. • Koop vogelvoer.

Steeds meer wordt massage tegenwoordig als een zeer heilzame behandelmethode ervaren. Er zijn vele soorten massages bekend, maar in onze stressvolle maatschappij van tegenwoordig is vooral de ontspanningsmassage zeer effectief en dus aan te raden. Een goede ontspanningsmassage kan, zowel lichamelijk als geestelijk heel goed preventief werken voor het behoud van een goede gezondheid. Een goede ontspanningsmassage ontspant de spieren, maakt spieren, pezen en gewrichten soepeler, verbetert de bloedsomloop van de spieren en de huid, stimuleert de afvoer van het lymfevocht waardoor ook afvalstoffen en giftige stoffen het lichaam sneller verlaten. Op het geestelijk vlak wordt vooral stress verminderd en worden spanningen in nek, rug en schouders minder. Ook spanningshoofdpijn kan door massage verholpen worden. Ook mensen die langdurig in een zelfde houding aan een bureau werken, hebben baat bij een ontspanningsmassage. Een ontspannende massage maakt vast zittende spieren weer lekker los en voorkomt vaak migraine en spanningshoofdpijnen. Voor het behoud van een goede gezondheid verdient het aanbeveling je regelmatig te laten masseren. Zowel mannen als vrouwen hebben bijzonder veel baat bij de ontspanningsmassages. Hotstonemassage: Een hotstone massage is heerlijk om te ondergaan. Deze massagetechniek bestaat

al duizenden jaren waarbij gebruik gemaakt werd van warme stenen om een therapeutisch effect op lichaam en geest te creëren. Het geeft een combinatie van warmte van basaltstenen en de diepe werking van de aromatische oliën. Deze massage heeft als resultaat een verzachtende en diep ontspannende werking op spieren, lichaam en geest. Het resultaat is onmiskenbaar: de huid is extreem zacht, de geest is ontspannen, de bloedcirculatie is verbeterd en de spanning in de spieren is verminderd. Spa Senses: Spa Senses is een massage/ritueel waar de kracht van het thermale water tesamen met de kracht van edelstenen het lichaam doet verzinken in een nieuwe dimensie. Het resultaat is een zijdezachte, stralende en fluweelachtige huid. Ontdek nu ook de unieke SPA SENSES behandelingen van Skeyndor en beleef deze geweldige Wellness ervaring. De SPA SENSES van Skeyndor is een prachtige combinatie van de hoogstaande westerse wetenschap en oosterse wijsheid met als doel zowel het lichaam als ook de geest te behandelen en in balans te bren-

gen. De rituelen van de SPA SENSES programma’s zijn er om de negatieve energie en accumulerende gespannenheid te verwijderen, de vitaliteit van het lichaam te herstellen, de huid te stimuleren en het zich bewust worden van het nieuwe inwendige welzijn. Het SPA SENSES programma van Skeyndor bestaat uit zes verschillende soorten behandelingen. GEM – THERMAL BEHANDELINGEN; de vernieuwde kracht van het water en de mineralen • Anti-vermoeidheid Programma saffier vitaliteit programma ORIENTAL SENSES BEHANDELING; gebaseerd op de Ayurveda, de mens is het Lichaam, de Geest en de Ziel • Energizing Oppep Programma BOTANICAL SPICE BEHANDELINGEN; de energie van de natuur zit verborgen in de ziel van de planten • Detox Ontgiftend Programma • Relax Circulatie Programma • De-Stress Ontspanning Programma

Hoe blijf ik gezond? Uw gezondheid is eigenlijk het belangrijkste in uw leven. Zo kunt u financieel aan de grond zitten, als u maar gezond bent want dat is het belangrijkste. Maar hoe blijft u gezond? Uw gezondheid wordt dagelijks door verschillende factoren beïnvloed. Hoe blijf ik gezond? Gezond blijven, daar bent u praktisch elke dag mee bezig. Uw buik speelt daar een zeer grote rol in. Deze zorgt voor een bepaalde balans in uw lichaam. En balans is zeer belangrijk voor uw gezondheid. Zo heeft u elke dag bepaalde stoffen nodig om gezond te blijven. Deze stoffen kunnen in drank maar ook eten zitten. Het is belangrijk dat u een bepaalde hoeveelheid binnen krijgt per dag. Uw immuunsysteem bijvoorbeeld heeft veel ijzer nodig. Zo kan het zich zo goed mogelijk beschermen tegen ziektes en bacteriën. 5 tips om uw gezondheid op peil te houden Met 5 simpele tips kunt u gemakkelijk uw eigen gezondheid op peil houden. Hieronder staan die vijf tips: Zorg dat u genoeg omega 3 vetten binnen krijgt Omega 3 zit vooral in eieren, vette vis en lijnzaad. Dit zorgt voor een goede balans van uw vetzuur. Daarnaast helpt het tegen ontstekingen en zou het gezond voor uw hart zijn. Drink per dag 2 tot 3 liter water Water drinken is onmisbaar voor het lichaam. Het voert niet alleen afvalstoffen af uit uw lichaam, maar helpt ook bij andere processen in uw lichaam. Als u te

weinig drinkt zult u snel last krijgen van hoofdpijn en misselijkheid. Eet een variatie van groente en fruit Probeer altijd te variëren tussen groente en fruit. Als u steeds dezelfde groente of fruit eet, zorgt dat voor tekorten in uw lichaam. Vooral wortels. bloemkool, brocolli en tomaat zijn heel goed voor uw lichaam. Eet elke dag rauwkost Uw lichaam heeft enzymen nodig en haalt dat uit rauwkost. Hoe ouder u wordt, hoe minder enzymen u zelf aanmaakt voor lichaamsprocessen. U zult dit dus uit uw voeding moeten halen. Geen suikers en snelle koolhydraten innemen Veel mensen krijgen teveel suikers en snelle koolhydraten binnen. Deze zitten vooral in pasta, witte rijst en friet.

Tips voor een veilige omgang met de zon Wanneer de zomer weer aanbreekt zoeken veel mensen de zon op in zowel binnen als buitenland. Dit zijn ook de momenten, waarop veel mensen in de problemen komen. Vaak wordt de kracht van de zon onderschat en blijven mensen te lang in de brandende zon liggen, met als gevolg: een verbrandde huid. In veel gevallen lijkt een verbrandde huid door de zon onschuldig, maar niets is minder waar. Verbranding door de zon kan erg gevaarlijk zijn voor de huid. Daarnaast kun je snel een zonnesteek oplopen, wat erg vervelend kan zijn voor het verdere verloop van

je vakantie. Zorg er altijd voor dat je je goed insmeert en dat je niet te lang in de zon zit. De zon kan namelijk je complete vakantie bederven. In dit artikel lees je een aantal handige tips om een verbrande huid te voorkomen. Als het gaat om zonvakanties, is het belangrijk om goed met de zon om te gaan en goed te letten op je lichaam en huid. Onderstaande tips kunnen daar bij helpen: 1. De beste manier om niet te verbranden is door nooit vol in de zon te gaan zitten. Zoek een parasol op, want in de schaduw wordt je ook bruin; 2. Zorg er voor dat je tussen 10 uur ‘s morgens en 3 uur ’s middags niet vol in de zon gaat. Dit is het warmste deel van de dag, waarop de zon de meeste kracht heeft. Wil je toch wat zon meepakken doe het dan buiten deze tijden om. 3. Wanneer je van plan bent om lekker te gaan zonnebaden, zorg er dan voor dat je huid al wat zon heeft gezien, voordat je op de vakantiebestemming aankomt. Pak voor de tijd bijvoorbeeld een paar keer een zonnebank. Je huid raakt op deze manier alvast wat gewend aan de zon. 4. Zit je alleen in de schaduw of is het bewolkt? Smeer je dan alsnog goed in. Dit soort momenten van de dag zijn vaak het meest verraderlijk. Hetzelfde geldt voor stranden waar een lekkere bries waait. Voelt het niet warm aan? Smeer je goed in en vermijd de open zon. Wanneer je deze tips ten harte neemt zal je over het algemeen veilig zijn voor vervelende verbrandingen etc. Smeer je ten alle tijden goed in en blijf nooit de hele dag vol in de zon zitten.


10

50pluskrant

EVENEMENTEN NUNSPEET Vrijwilligerswerk? Gewoon doen! Of je nou jong of oud bent, man of vrouw, of je nou houdt van mensen, dieren, cultuur of juist van de natuur‌ er is altijd wat te doen op het gebied van vrijwilligerswerk. Bij het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet staan we klaar om samen met jou te kijken naar wat het beste bij je past. Bestuurswerk, maatjeswerk, kluswerk, of een keer heel wat anders? Tijdens een oriÍnterend gesprek onderzoeken wij de mogelijkheden. En als je liever zelf op onderzoek uit gaat, dan kun je kijken op de vacaturebank van het Servicepunt. Die kun je terugvinden op www.vrijwilligerswerknunspeet.nl .

Het Servicepunt is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag. Per telefoon: 0341-259255 en per mail: servicepuntvrijwilligers@nunspeet.nl. Je bent van harte welkom!


50pluskrant

Het Zilver Wonen Fonds

Verder met hersenletsel:

Wat is er met me aan de hand?

Het Zilver Wonen Fonds springt in op de behoefte van ouderen om de overwaarde van hun huis aan te spreken. Klanten verkopen hun huis aan het fonds en huren het terug. Zo krijgen ze in één klap een flinke som geld om zorg in te kopen of hun pensioen aan te vullen. Ouderenbonden zijn erg kritisch op bedrijven die op deze wijze geld verdienen aan het helpen van ouderen. Oudere huizenbezitters hebben wel geld, maar vaak zit dat in hun huis. Al jaren breken overheid, banken en andere betrokkenen zich er het hoofd over hoe senioren de overwaarde van hun huis kunnen aanspreken. Zonder te hoeven verhuizen, want daar geeft een groot deel van de senioren de voorkeur aan.

Een beroerte, hersentumor of ongeluk kan iedereen overkomen. Er verandert veel voor jou én de mensen om je heen. Hersenletsel zie je niet altijd aan de buitenkant. Maar het is er wel … Vraag je je af wat er met je aan de hand is? Heb je geheugenproblemen, moeite om je dag in te delen of is het onderhouden van sociale contacten lastig? Misschien merk je het zelf niet zo, maar hoor je het van mensen om je heen. InteraktContour helpt om te begrijpen wat er speelt. Tijdens onze behandeling leer je omgaan met die veranderingen en krijg je weer grip op je leven. Zodat je weer perspectief hebt op je toekomst. Het kan ook zo zijn dat je 24 uur per dag ondersteuning nodig hebt. Dat kan in je eigen huis of op een woonlocatie. In Nunspeet heeft InteraktContour er drie. Daar woon je zelfstandig in een ruim appartement en krijg je ondersteuning die bij je past. De grootste en meest bekende woonlocatie is Kalkuur. Kalkuur bestaat dit najaar veertig jaar. Ook woonlocaties de Brem en Espalier zijn bekende namen in Nunspeet en omgeving. Espalier heeft een christelijke identiteit.

11

Over InteraktContour InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten; terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders. Toch is er altijd iets mogelijk. Dáár richt InteraktContour zich op, met gespecialiseerde zorg en ondersteuning. Cliënten en hun naasten boeken resultaten op het gebied van leven, wonen en werken. InteraktContour biedt daarvoor behandeling, begeleiding en 24-uurs zorg in Oost- en Midden-Nederland. Wil je weten wat InteraktContour voor jou kan betekenen? Neem contact op via 0341 255 777 of info@interaktcontour.nl of kijk op www.interaktcontour.nl.

Veel mogelijkheden heeft de oudere die aanspraak wil maken op zijn overwaarde niet. Er is de 'opeethypotheek', waarbij de eigenaar een voorschot van de bank krijgt op de overwaarde van zijn huis. Maar banken zijn daar sinds de crisis op de woningmarkt niet meer zo happig op. Het Zilver Wonen Fonds biedt 65-plussers nu de mogelijkheid hun huis te verkopen én er te blijven wonen. Het fonds koopt de woning voor 80 procent van de marktwaarde van de eigenaar. Die krijgt direct beschikking over het geld en gaat een marktconforme huur betalen voor zijn eigen huis. ,,Ze krijgen inderdaad minder voor hun huis dan het waard is,'' licht de woordvoerder toe. ,,Maar daarvoor krijgen ze het comfort terug dat ze niet meer zelf voor het onderhoud voor de woning moeten zorgen. En wij dragen het risico van een eventuele waardedaling van het huis.'' Dertig klanten Tot nu toe, het fonds is sinds mei vorig jaar actief in de regio Rotterdam, hebben dertig huizenbezitters gebruikgemaakt van deze nieuwe financieringsmethode. ,,Het was meteen een gekkenhuis, in een paar maanden tijd hadden we zo'n zeshonderd geïnteresseerden.'' Vermogende particulieren financieren de aankopen van het fonds. Niet iedere huizenbezitter van 65 jaar en ouder komt in aanmer-

king: hij moet financieel zijn zaakjes op orde hebben en er mag geen torenhoge hypotheek op zijn huis rusten. Het Zilver Wonen Fonds is nu bezig met de aankoop van woningen in Amsterdam. Volgende maand komt daar Den Haag en snel daarna ook Utrecht bij. ,,We willen bij ons 2-jarig bestaan honderd woningen in bezit hebben. En volgend jaar willen we ook landelijk gaan opereren.'' Financiële vrijheid Van der Schelde ziet dat er markt voor is. ,,Ouderen hebben geld nodig om een traplift in hun huis te maken, de badkamer te verbouwen of om zorg in te kopen. Ze willen hun kinderen geld geven voor het kopen van hun huis. Of ze willen er nog leuke dingen mee doen, nu het nog kan. Verkoop geeft hen financiële vrijheid.'' Veel concurrentie heeft het Zilver Wonen Fonds vooralsnog niet. Een handjevol bedrijven is actief op de zilveren huizenmarkt. Lommerhuizen biedt tegen andere voorwaarden dezelfde constructie aan, maar dat staat op een laag pitje door een gebrek aan investeerders. ,,Wij krijgen vier aanvragen per dag,'' vertelt directeur Wim Bredewoud. ,,Dat betekent dat de markt erom gilt. Maar banken willen er niet aan meewerken, die willen een hoger rendement halen.'' Erfbelasting Ouderenbond Anbo juicht oplossingen voor het 'verzilvervraagstuk' toe, maar ziet meer dan alleen voordelen aan het Zilver Wonen Fonds. ,,Je ontloopt misschien de erfbelasting over de waarde van het huis, maar je moet nog steeds erfbelasting betalen over het vrijkomend vermogen,'' noemt woordvoerder Joeri Veen een gevolg dat niet op de website van het fonds wordt vermeld. ,,En je kunt het huis niet meer nalaten aan je kinderen.'' De ouderenbond roept de doelgroep op voorzichtig te zijn. ,,Iedere ondernemer die een verkoop-en-terughuurconstructie aanbiedt, moet er ook aan verdienen.

Wij vinden het belangrijk dat ouderen geen oor wordt aangenaaid, omdat de aanbieder er vooral beter van moet worden.'' 'We konden niks met dit spaarpotje' Hans Venneker wilde zijn zoon, die de sportzaak van hem heeft overgenomen, financieel steunen, maar hoe? ,,Ons huis was ons spaarpotje, maar we konden er niks mee.'' De oud-voetballer besloot zijn huis in Rockanje vorig jaar oktober aan het Zilver Wonen Fonds te verkopen. ,,We hadden het ook zelf kunnen verkopen, maar dan weet je nooit wanneer het lukt. Nu hebben we 80 procent van de marktwaarde gekregen, maar als je huis 2 jaar te koop staat, lever je ook geld in.'' Het voordeel, in je eigen huis blijven wonen, heeft Venneker inmiddels tenietgedaan. Hij is vorige week verkast naar een kleiner huis in Brielle. ,,Dat was altijd al ons doel, maar eerder vonden we niks naar onze zin.'' Heeft hij nu spijt van de zilveren deal? ,,Zeker niet. Nu konden we onze kinderen helpen, die komen voor ons op de eerste plaats.'' Geen onderhoud Een huis dat je niet meer zelf hoeft te onderhouden, dat vond vooral de vrouw van Cock van den Berg een aantrekkelijk vooruitzicht. ,,Ditje wil al langer niet meer dat ik de ladder op ga om de dakgoot te schilderen.'' Dus toen het echtpaar uit Hellevoetsluis een brief in de bus kreeg van het Zilver Wonen Fonds, was de keuze snel gemaakt. Natuurlijk, ze hadden het huis ook zelf kunnen verkopen, maar dan hadden ze eruit gemoeten. ,,Dan waren we misschien in een appartement terechtgekomen, terwijl we nu nog een tuin hebben waar ik ruimte heb om te klussen. Het geld hadden we ook niet direct nodig, maar het is fijn om achter de hand te hebben voor het geval een van ons overlijdt.'' Het is even wennen, van een eigen huis vrij van hypotheek naar een huur van 800 euro. ,,Maar het is ook lekker dat het fonds een nieuwe cv-ketel voor ons heeft betaald, toen de oude begin dit jaar kapot ging.''

Steun bij rouw en verlies Heeft u een verlies ervaren? Misschien kan Humanitas Noord Veluwe u ondersteunen. Onze werkgroep Steun bij Rouw en Verlies bestaat uit ervaren vrijwilligers, waar u bij terecht kunt. Wij organiseren lotgenotengroepen, themadagen en wandelgroepen.

Wat houdt de ondersteuning in? Peter Sprey, coördinator van de werkgroep, legt uit wat zo’n lotgenotengroep inhoudt: ‘Een groep komt meestal acht keer bij elkaar. De deelnemers bepalen de onderwerpen met begeleiding van twee vrijwilligers. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. Er worden naast moeilijke momenten ook positieve ervaringen gedeeld’. Daarnaast is iedereen welkom op de themadag Rouw met een inspirerende spreker en ruimte om ervaringen te delen. De themadag vindt dit jaar plaats op 14 november in Nunspeet. De werkgroep organiseert ook wandelgroepen en biedt ondersteuning na echtscheiding of verlies van werk. Waarom ondersteuning van Humanitas? ‘De vrijwilligers in onze werkgroep heb-

ben zelf ook ervaring met rouw of verlies en met begeleiding. Zij kunnen meepraten vanuit hun eigen gevoel, niet alleen door wat zij hebben geleerd uit een boek’, aldus Peter Sprey. Nieuwe coördinator gezocht De werkgroep Steun bij Rouw en Verlies zoekt een nieuwe coördinator. De vacature staat op de website. ‘Het klinkt heftig, maar we zoeken voor deze functie wel iemand die een antwoord voor zichzelf heeft voor het omgaan met de dood en rouw, aldus Peter Sprey na ruim drie jaar coördinatorschap. Humanitas Noord Veluwe biedt alle nieuwe vrijwilligers een opleiding. Peter Sprey: ‘Graag help ik een nieuwe coördinator met inwerken. Je hoeft het bij Humanitas immers nooit alleen te doen’. Voor vragen of aanmelden kunt u emailen naar sbv.nwveluwe@humanitas.nl of kijk op www.humanitas.nl/afdeling/noordwestveluwe.

Afdeling Noord Veluwe Helmbloemmeen 50 3844 VD Harderwijk

Een huurauto vormt de perfecte oplossing voor mensen die slechts af en toe een auto nodig hebben Vóór het wegrijden Het is altijd slim om vooraf goed te controleren of de huurauto geen schade heeft. Indien dit namelijk wel het geval is, en dit niet is opgemerkt, zul jij hiervoor verantwoordelijk worden gehouden! Let dus goed op krassen, deuken en andere beschadigingen. Vergeet ook zeker niet om het interieur van de auto goed te bekijken (scheuren, brandplekken, loszittende bekleding etc.). Eventuele schade kun je het beste direct melden om problemen te voorkomen. Ook is het verstandig het telefoonnummer te noteren dat je dient te bellen in geval van bijvoorbeeld motorpech.

Eisen aan de bestuurder Veel autoverhuurders stellen eisen aan hun huurders. Zo wordt er vaak een minimum leeftijd gehanteerd en dien je een bepaalde tijd over een rijbewijs te beschikken. Is dit niet het geval, dan krijg je de auto niet mee. Vraag ook altijd of het ook is toegestaan de auto door een ander te laten besturen. Indien dit het geval is, dan willen de meeste verhuurders ook graag de gegevens van de andere bestuurder. Verzekering van de huurauto Uiteraard hoop je nooit bij een ongeval betrokken te raken, maar een ongeluk zit

helaas in een klein hoekje (ook met een huurauto). Vraag daarom altijd hoe de huurauto precies is verzekerd. Normaal gesproken is een huurauto WA verzekerd, maar houd er wel rekening mee dat er wel een eigen risico wordt gehanteerd. Dit houdt in dat je zelf verantwoordelijk bent voor een deel van de schade. Om de kosten van een autoverzekering iets de verlagen kun je ervoor kiezen het eigen risico te verhogen. Het betalen Bij sommige verhuurders betaal je vooraf, bij anderen vindt de betaling achteraf plaats.


12

50pluskrant

Stationslaan 41A 8071CK Nunspeet 0341270847 www.veluwe-outdoor.nl

Het adres voor het juiste advies in wandelschoenen en/of steunzolen.

• Waterdicht, ademend en slijtvast. Zowel als dames- herenmodel en in hoog en laag verkrijgbaar.

• Wij zijn ook gespecialiseerd in extra brede en extra smalle schoenen.

Bakkerij en lunchroom Uniek Stationslaan 20 8071 CM Nunspeet 0341-759171 In het centrum van Nunspeet vindt u onze bakkerswinkel en sfeervolle lunchroom. Bij binnenkomst ziet u de oven in bedrijf en ruikt u de geur van versgebakken brood. Bovendien hebt u direct zicht op de werkzaamheden in de bakkerij. Omdat wij van de Veluwe houden en dat met u willen delen, vindt u in de winkel ook diverse streekproducten. We stellen naar wens een cadeaupakketje voor u samen. In het pand zijn oude elementen zichtbaar van vroeger toen hier de drogisterij van fam. Blonk gevestigd was. Zo ziet u in de serre de oude balken in het dak en de teksten op de muren waar de toenmalige winkelwaar werd aangeprezen.

De inrichting ademt de sfeer van de natuur. U kunt het rustig bekijken terwijl u geniet van de lekkerste koffie en thee (100% klimaatneutraal), boerenzuivel, iets lekkers bij de koffie of een (gezonde) lunch. Ook zult u de natuur ervaren door de producten die we zoveel mogelijk eerlijk en duurzaam voor u bereiden Ons enthousiaste team, unieke medewerkers, staat voor u klaar. Hebt u iets te vieren? Onze ruimte is te huur, met of zonder catering/ bediening.

Bar. Muziek. Restaurant

Even naar De Buuren ‘Even naar De Buuren’ is sinds 2009 een bekende uitspraak in Nunspeet. Elkaar ontmoeten in een hippe omgeving, zorgeloos genieten met goede service en samen lekker eten; daar zorgen wij graag voor. Wij kijken er naar uit om onze gasten vanaf 10.00 uur, vijf dagen in de week, te mogen ontvangen om hen een perfecte kop koffie of cappuccino te serveren. Onze koffiemerk Buscaglione levert een ongekende smaaksensatie op. De koffiebonen zijn na een strenge selectie in Italië met de hand geplukt en vervolgens per soort gebrand. Per 1 september serveren wij hier ambachtelijk eerlijk gebak van een Veluwse patissier bij. In onze uitgebreide Food & Drinks kaart staat voor iedereen iets lekkers. Uitgebreid lunchen of dineren met vrienden of even een snel een hapje eten met een zakelijke relatie voordat de trein weer vertrekt. Wat u wilt, het is mogelijk! Borrelen en loungen kan bij ons vanaf het middaguur. U kunt genieten van een snack of ‘even iets tussendoor’. Goed te combineren met een speciaal bier of mooie wijn. Door het unieke wine-by-the-glass systeem is het bij ons mogelijk om per glas van een kwaliteitswijn te genieten. Wij maken graag van uw bezoek een belevenis.

• t/m maat 50 uit voorraad leverbaar. Steunzolen worden meestal vergoed door uw verzekering. Kom langs bij Veluwe Outdoor & Running voor meer informatie en advies.


13

50pluskrant

Veluwe Outdoor is de specialist voor wandelschoenen. Bij de aanschaf van schoenen moet goed gekeken worden naar welke schoen er voor uw voeten geschikt zijn. Alle grote merken maken kwalitatief erg goede schoenen, maar welke schoen geschikt is voor ú, daar helpen wij u graag bij. Wij maken meestal een scan van uw voeten zodat wij u daar duidelijk over uitleg kunnen geven welke schoen voor u geschikt is. Als u steunzolen nodig heeft houden we rekening met de pasvorm van de schoen. Ook kijken wij of uw steunzolen goed in de schoenen passen of aan vervanging toe zijn. Onze steunzolen maken we precies passend in de wandelschoen.

Dus als u bijv. Een brede schoen nodig heeft wordt de steunzool ook breder gemaakt! Als u een Halux Valgus heeft, dan zijn daar speciale wandelschoenen voor in hoog en laag model met een elstische zijkant waardoor de druk weggenomen wordt op de plek waar dat nodig is. Wij letten bij het passen extra goed op de hoogte van de wreef en de breedte van de voorvoet. Hierdoor krijgt u het juiste schoenadvies om zo prettig mogelijk te lopen. Ook voor mensen met artrose, reuma en/of diabetes zijn er tal van mogelijkheden om prettiger te lopen met minder of geen pijn. Bij een bezoek aan Veluwe Outdoor krijgt u op deze manier altijd een goed advies voor schoenen. Kijk voor meer informatie op www.veluwe-outdoor.nl of bel 0341270847 Stationslaan 41A Nunspeet

Ook lekker golfen? Waarom niet!

Steeds meer 50-plussers zoeken een combinatie van ontspanning en sportiviteit. En steeds vaker komt men dan terecht bij de golfsport. Dat golf zo populair is geworden, is niet zo verwonderlijk. Hoe komt dat toch? Met ruim 400.000 golfers in Nederland is het elitaire beeld inmiddels wel verdwenen. Die ‘rijkelui-met-ruitjesbroek-verhalen’ hebben anno 2015 plaats gemaakt voor een heel ander beeld. Namelijk dat van het heerlijk in de natuur bezig zijn met een fascinerende, gezellige sport. Een boeiende bezigheid die op ieder niveau kan worden gespeeld met als doel om een kleine bal met zo weinig mogelijk slagen “in the hole” te slaan. Fanatieke golfers kunnen al snel niet meer zonder het plezier, de sportiviteit en de ontspanning die deze sport hen brengt. Hoe kom ik erachter of golf iets is voor mij? Kennismaken met de golfsport is tegenwoordig veel gemakkelijker dan vroeger. Golf is toegankelijker dan ooit en op iedere golfbaan lopen enthousiaste medewerkers rond die u graag meer vertellen over deze mooie sport. Ze kunnen u vertellen hoe het werkt, waar te beginnen en waar het toe kan leiden als u het écht leuk blijkt te vinden. Golf is niet iets wat u direct goed kunt. Het vereist oefening en u mag ook niet zomaar “de baan in”. Vandaar dat veel beginnende golfers eerst uren maken op de driving range, een trainingsfaciliteit waar u kunt oefenen om golfballen het veld in te slaan. Raakt u een paar ballen per ongeluk echt goed en slaat u de bal ineens ver weg, dan bent u verkocht. De fascinatie voor de sport begint voor veel mensen op dát moment. Wat golflessen woekeren dat gevoel vaak nog wat aan. Waar wacht u nog op?

Dure leenkant van de creditcard wordt verdoezeld Geldshop: gebruik creditcard alleen als betaalmiddel niet als leenmiddel Banken als ING en ABN AMRO en andere partijen zoals ANWB die creditcards aanbieden verdoezelen vaak de dure leenkant van creditcards. Zo worden de creditcards op hun websites vaak aangeprezen op de pagina’s die over betalen gaan en niet op die over lenen gaan. De Kredietwaarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ ontbreekt bij deze partijen dan ook op menig webpagina die gaan over creditcards. Of consumenten worden lekker gemaakt met een spaarrente op een creditcard waardoor sparen wordt vermengd met lenen. Zo maakt de ANWB consumenten onder het mom van een spaarrente op de creditcard lekker voor hun creditcard. Dat de eerste 500 euro die je op die kaart zet helaas 0% rente oplevert, is niet meteen duidelijk. Madiha Leuven, directeur van Geldshop: “Door sparen zo prominent te koppelen aan de creditcard dringen ze de leenkant bewust zo ver mogelijk uit beeld. Het lijkt erop dat sommige banken en partijen zoals de ANWB liever niet al te dui-

delijk waarschuwen voor de hoge rentes die gerekend worden voor het gespreid betalen op je creditcard. Die rente is al snel 14%. En met de jaarkosten erbij kom je soms op 27% uit van het geleende bedrag dat je moet betalen voor dat lenen. Wij willen consumenten waarschuwen voor deze veel te dure vorm van lenen. Want dat is wat het is. Laat duidelijk zijn dat wij niet tegen creditcards zijn. Het is een prima betaalmiddel. Maar hem als leenmiddel gebruiken is je kop in het zand steken voor de hoge rentes die je dan moet betalen. Als je leent doe dat dan voor een concreet doel en zoek een lening met veel lagere rentes dan die op je creditcard. Het is momenteel mogelijk om een reguliere consumptieve lening af te sluiten tegen een rente van 4,6%.” Niet alle banken verdoezelen de leenkant van de creditcard. SNS bank voert de creditcard op in zowel de webpagina’s over sparen als op die over lenen gaan. En bij Rabobank is gespreid betalen op

nieuwe creditcard al niet meer mogelijk. Steek je kop niet in het zand Om deze boodschap kracht bij te zetten organiseerde Geldshop gisteren op het strand van Scheveningen het NK “Kop in het zand”. Badgasten werden op een ludieke manier in aanraking gebracht met de boodschap je creditcard niet als leenmiddel te gebruiken. Angelique Brussel Managing Director van 3V Benelux en medeorganisator van het NK ‘Kop in het zand’: “Mensen maken graag gebruik van een creditcard en vinden dan het toch lastig om niet even een financieel gaatje te dichten door geld te lenen met hun creditcard. Consumenten weten nog niet dat er ook een card bestaat waarop je niet kunt lenen maar wel alle betaalgemakken hebt van een creditcard. Je noemt dat een prepaid card. Met onze 3V Card boek je online makkelijk je vliegticket of betaal je in het buitenland. Maar je kan nooit meer uitgeven dan je hebt”.

Iedereen heeft wel een vriend of kennis die regelmatig golft. Vraag die gewoon of u een keer mee mag naar ‘zijn’ golfbaan om eens te kijken. En… één van de best bewaarde geheimen is dat u bij de meeste golfbanen relatief voordelig heerlijk kunt eten en drinken. Dan kunt u uw gids passend belonen voor zijn rondleiding en uw eerste kennismaking met de golfsport. Dat zal hij / zij zeer waarderen. Wat heeft u nodig om te golfen? Zoals bij iedere sport heeft u een golfuitrusting nodig. Als beginner is het veelal onzin om direct een vermogen uit te geven aan een golfset, golfschoenen en golfkleding. Als u niet precies weet of u de golfsport wel leuk gaat vinden, is het wellicht slim om eerst een beginners golfset aan te schaffen. Investeren kan altijd nog. Starten met een hele oude golfset van uw buurman is minder slim. Met oud golfmateriaal is het namelijk veel moeilijker om de golfbal goed te raken. Kijkt u eens op www.GolfDriver.nl en klikt u op “Beginnen met golfen”. Daar maken we u graag een beetje wegwijs. Veel plezier in uw ontdekkingstocht! Willem van Schaik Directeur GolfDriver.nl

Foto: Ernst Dirksen

Kunstgras de Veluwe totaalconcept voor 50+ van A tot Z Kunstgras de Veluwe is de leverancier van vele soorten kunstgrassen aan particulier en bedrijf voor vrijwel alle doeleinden. Wij leveren en verzorgen de aanleg van het groene tapijt welke direct is te leveren of te bestellen vanaf de rol. Een snelle levering is ons motto. U kunt bij ons terecht voor vele soorten kunstgrasmatten welke allemaal van hoge kwaliteit zijn, een degelijk Hollands product tegen aantrekkelijke prijs. Kunstgras is tegenwoordig in allerlei varianten op de markt verkrijgbaar. Ook soorten die niet helemaal egaal zijn en zo de natuurlijke vorm van een gazon bena-

drukken zijn een trend. Uiteraard heeft kunstgras ten opzichte van echt gras vele voordelen. Je hoeft niet meer te maaien en kunstgras heeft weinig onderhoud nodig. Bovendien is het intensief te gebruiken. Terwijl u er verder geen omkijken naar hebt. Een mooi en goed onderhouden gazon, jaar na jaar. Ook op uw balkon of dakterras is kunstgras een mooi en praktisch alternatief. U als levensgenieter kunt dan onbezorgt genieten. Kunstgras de veluwe heeft voor u een totaalconcept ontwikkeld. Hierbij nemen we u alle zorg uithanden. In een dag heb-

ben we uw oude tuin omgetoverd tot een nieuw geheel, speciaal toegepast aan situatie. Wij als team van Kunstgras de Veluwe staan voor u klaar. Voor meer informatie bel, mail, of kom langs in onze showroom, de koffie staat klaar. Hartelijk welkom!! Kunstgras de Veluwe Industrieweg 14, Nunspeet Tel: 0341 - 759252 www.kunstgrasveluwe.nl info@kunstgrasveluwe.nl


14

50pluskrant

Opel Karl ietsje zuiniger Opel heeft de nieuwe Karl ietsje zuiniger gemaakt. Daardoor daalt de CO2uitstoot naar 94 gram. Toch blijft de prijs gelijk. Met een prijs van 10.595 euro is de Karl niet goedkoper geworden in aanschaf, maar op papier wel in gebruik. De CO2uitstoot van de eenliter (75 pk) daalde van 99 g/km naar 94 g/km en dat komt overeen met 4.1 l/100km. Daarmee is de compacte Duitser een van de zuinigste kleintjes in het segment.

zijn debuut. Daarmee biedt Opelook ondersteuning voor Apple CarPlay, zo hebben er ervaren bij onze rijtest. De connectiviteits- en hulpverleningsdienst OnStar is nu al te bestellen en daarmee tover je de Opel Karl om in een rijdende 4G WiFi hotspot. De Opel Karl zakelijk rijden met 20% bijtelling?

IntelliLink Begin volgend jaar maakt het Intellilink infotainmentsysteem ook in de Opel Karl

Nieuwe Suzuki Vitara is er voor net geen 20 mille Terwijl we momenteel in Portugal de eerste kilometers rijden met de nieuwe Suzuki Vitara, gooit de importeur alvast de prijslijst de deur uit. De nieuwe Vitara is er vanaf 19.999 euro en daarmee is de compacte SUV ietsje duurder dan crossoverbroer S-Cross. Suzuki heeft vooral compacte modellen in het gamma. In de categorie SUV/crossover is dat niet anders. De Vitarakomt het gamma stoerdoeners versterken met een robuuste, SUV-uitstraling. Hij is daarmee heldhaftiger dan broertje S-Cross, die overigens wel iets groter is… 1.6 benzine en diesel (20%) De nieuwe Vitara is er altijd als vijfdeurs en wordt geleverd met de 120 pk sterke

1.6 benzine- of dieselmotor. Die laatste komt in aanmerking voor 20% bijtelling omdat hij onder de 110 gram CO2 blijft, maar ook de benzineversie mag er met slechts 130 gram CO2 zijn. Vierwielaandrijving (3100 euro) is optioneel beschikbaar op beide motorvarianten, terwijl een zestrapsautomaat (met vrijwel identiek brandstofverbruik) alleen op de benzineversie wordt geleverd. Voor die transmissie moet nog wel tot de zomer worden gewacht. 20 mille Voor 19.999 euro trapt de Vitara af als Comfort met airco, radio/CD/MP3, Bluetooth en keyless entry. De VitaraExclusive a 21.499 euro doet er nog cruise control, speed limiter, stoelverwarming,

privacy glass, 17” lichtmetalen velgen en LED-dagrijverlichting bij. De topuitvoering is de High Executive (24.999 euro) met o.a. suède stoelbekleding, panoramisch schuif-/kanteldak, regen- en parkeersensoren, Radar Brake Support, Adaptive Cruise Control èn - primeur voor dit segment - LED dimlicht. Los van de uitvoeringen heeft Suzuki ook stylingpakketten beschikbaar waarbij de Vitara met zwarte accenten en een achterspoiler nog stoerder wordt, of dankzij chroomaccenten voor grille en flanken chiquer opgeleukt wordt. Ook maakt een geintegreerd navigatiesysteem met achteruitrijcamera zijn debuut. Showroom Na de persintroductie van de Vitara, die

momenteel in Portugal plaatsvindt, rijdt de auto langzaam naar de dealer. Eind maart staat de nieuwe Suzuki in de Nederlandse showrooms. Zoals gezegd be-

gint de Vitara in de prijslijst bij 19.999 euro. Dieselen is altijd 3500 euro duurder.


50pluskrant

15

Inbouwapparatuur in de keuken

Heine BV Elektrotechniek is de winnaar van de inschrijving voor het zonnestroom project van het Gemeentehuis en brandweer kazerne in Nunspeet. De Gemeente Nunspeet heeft diverse installateurs uit de regio uitgenodigd voor een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het leveren en installeren en onderhouden van een zonnepaneelinstallatie op het gemeentehuis en de brandweer kazerne. Heine BV kwam als de beste partij naar voren, qua prijs en kwaliteit verhouding voor het meeste opgewekte vermogen. Op het dak van het gemeentehuis zijn 198 zonnepanelen geïnstalleerd. En op de brandweer kazerne zijn er 52 geïnstalleerd.

Deze 2 installaties samen hebben een jaarproductie van 66110 KWH Dit is 15% van het huidige elektriciteitsgebruik, vergelijkbaar met het gebruik van gemiddeld 20 huishoudens. De Gemeente Nunspeet heeft dus zijn beste beentje voor gezet in de goede richting voor een beter milieu. Iedereen kan meewerken aan de leefbare toekomst, door kinderen al vroeg te leren dat niet alles van zelfsprekend is zoals de energie voorzieningen en bijvoorbeeld verpakkingen en afvalverwerking. Als HEINE B.V. Elektrotechniek kunnen wij er zorg voor dragen dat er goede adviezen komen met betrekking tot de verbruik c.q. gebruik van elektrotechnische energie. Dit zijn werkzaamheden waar wij ons nu veel mee bezig houden.

Tegels leggen Wat houdt dat tegels leggen nu eigenlijk in? Is het iets dat je zelf kan doen of is het verstandig om deze klus uit te besteden? Onderstaande informatie helpt u bij het maken van deze keuze. Stappen voor tegels leggen Bouwmarkten geven aan dat de moeilijkheidsgraad voor de doe-het-zelf-klus ‘tegels leggen’ hoog is. Het is namelijk een tijdrovende klus met veel precisiewerk. Onderstaand ziet u een korte versie van het stappenplan van het leggen van tegels. Denkt u na het lezen van de stappen ‘dat is niets voor mij’, vraag dan gratis offertes aan van ervaren tegelzetters. Zo kunt u zonder meteen ergens aan vast te zitten bepalen of u het het geld waard vindt om de klus uit te besteden. Stappen / Uitwerking Stap 1. Zorg voor een vlakke ondergrond • In de ondergrond mag maximaal een verschil van 3mm zitten; • bij meer verschil: een laag egalisatiecement aanbrengen; Stap 2. Legplan maken • de tegels eerst proef uitleggen van links naar rechts en van boven naar beneden zodat bij alle randen evenveel ruimte overblijft; • rekening houden met de ruimte voor voegen; • mix tegels uit verschillende dozen om kleurverschil tegen te gaan; • begin achter in de ruimte en werk naar de deur toe; • na de berekening van waar de eerste hele tegel moet starten, spandraad spannen;

Stap 3. Lijmen en tegels leggen • lijm droogt snel dus breng met een troffel de lijm per tegel aan; • druk de eerste tegel in de lijm in de hoek van het spandraad en tik rustig aan met een rubberen hamer; • druk op de hoek van de tegel een voegkruisje in de lijm; • de volgende tegel in de andere hoek van het voegkruisje aanbrengen; • controleer regelmatig met een houten lat en een waterpas of de tegels recht liggen; Stap 4. Tegels op maat maken • voor de randtegels: teken het snijvlak af op de tegel en houdt daarbij rekening met de voegbreedte; • duw het mesje van de tegelsnijmachine enkele malen over de tegel totdat er een kras in het glazuur ontstaat en breek vervolgens zelf de tegel (in het geval van keramische tegels); • voor afvoerbuizen en leidingen: teken de afmeting van de buis op de tegel (met een mal) en zaag de vorm met een tegelzaag uit de tegel; Stap 5. Voegen • lijm eerst 24 uur laten uitharden; • breng het voegmiddel met een rubberen spaan aan in de voegen; • let op: voegmiddel hard snel uit; • verwijder het gemorst voegmiddel met een vochtige spons en als het voegmiddel is uitgehard de waas op de tegels verwijderen; Stap 6. Kit aanbrengen • kit tot slot alle naden dicht met een elastische schimmelvrije kit.

Wanneer u een nieuwe keuken koopt komt de aanschaf van inbouwapparatuur op een tweede plaats in het kostenplaatje. Dat wil niet zeggen dat het minder belangrijk is. Naast dat u keuken er fantastisch uit dient te zien zult u er achter komen dat de inbouwapparatuur voor een groot deel bepaalt of u zich prettig voelt in de nieuwe keuken. Door het grote aanbod en de enorme verschillen is het erg lastig om te bepalen welke inbouwapparatuur wel en welke niet bij u nieuwe keuken passen.

Rekening houden met de kookstijl Bent u van de kant en klaar maaltijden of staat u het liefst de hele dag in de keuken? Is koken voor u een noodzaak of een hobby? De inbouwapparatuur waar alle toeters en bellen op zitten is voor iemand die graag in de keuken staat een aangename toevoeging. Voor een snelle maaltijd zou u ook voor een eenvoudiger model kunnen kiezen. De ruimte in de keuken Wanneer er een groot formaat inbouwapparatuur in de keuken wordt geplaatst gaat dat ten koste van de opbergruimte. Heeft u liever een extra grote koelkast of zou u die

ruimte beter kunnen benutten voor extra kastruimte? Het budget Voor een A-merk betaalt u meer dan een B-merk. Vaak geeft een A-merk meer mogelijkheden, geven minder problemen en leveren goede service. Online bestellen van inbouwapparatuur Met de komst van internet is het ook mogelijk online apparatuur te bestellen. Door middel van grootschalige inkopen kunnen keukenleveranciers zeer scherpe prijzen bieden.

Lekkage badkamer Wanneer u een kring of erger meerdere kringen op het plafond ziet verschijnen, is dat meestal een teken van lekkage vanuit de badkamer. Probleem met waterlekkage is om te bepalen waar het lek nu zit. Om het lek te bepalen zonder direct te moeten breken, kunt u een aantal stappen volgen. 1. Controleer alle kitnaden of deze nog goed aansluiten. Belast daarbij ook de douchebak door er in te stappen en te kijken of naden niet wijken. Het kan zijn dat de douchebak in aanleg niet voldoende steun heeft. Als er bijvoorbeeld gebruik is gemaakt van een driepoot kan het zijn dat de bak doorzakt en daardoor de kitnaden gaan wijken. Er zit dan helaas niets anders op dan de ombouw van de douchebak te verwijderen en te zorgen voor een betere ondersteuning. 2. Controleer of de lekkage niet veroorzaakt wordt door loszittende tegels. Beklop de wand en bij een hol geluid kan dit duiden op onvoldoende hechting van de tegels. Tegels vervangen is dan een optie. Controleer met een scherp voorwerp de voegen tussen de tegels. Als er zand of poeder loskomt, wijst dit op een

niet waterdichte voeg. In dat geval de voegen vervangen. 3. Lekkage vanuit de kraan. U verwijdert de rozetten en bekijkt of de afkitting nog goed is. Zonodig vervangen. Controleer ook altijd de achterwand van de douche (dus in de aangrenzende ruimte) op vochtplekken. Dit kan duiden op lekkage vanuit de kraanaansluiting. Het kan ook zijn dat de waterleiding in de muur lekt (eventueel te controleren door de watermeter op te nemen). In dat geval is breekwerk onvermijdelijk. 4. Het doucheputje. Controleer of deze goed vast zit. Door werking van de douchebak kan speling ontstaan tussen de afsluitring en de douchebak. Sifonschroef aandraaien. Na deze controles en bijvoorbeeld het vervangen van kit, houdt u in de gaten of de lekkageplekken kleiner worden. Als dat het geval is, heeft u de lekkage gevonden en verholpen. Zo niet, dat ontkomt u er niet aan om de ombouw van de douchebak weg te breken. U kunt het beste beginnen ter hoogte van het doucheputje. Meestal heeft men hier een uitsparing gelaten om bij de sifon te kunnen.

U kunt met een zaklantaarn de ruimte onder de douchebak (bij een opbouwsituatie) inspecteren en voelen of de wartels goed vast zitten. Dek het afvoerputje af met een stuk plastic en laat de douchebak volstromen. Haal het plastic weg en controleer met de zaklantaarn of u ergens lekkage ziet optreden. Lekt het bij de afsluitringen van de sifon vervang dan de sifonringen of de gehele sifon. Controleer ook of de koudwaterleidingen van isolatie zijn voorzien. Condensvorming op de koudwaterleidingen kan ook tot vochtproblemen leiden. Tot slot: lekkage kan al langere tijd aan de gang zijn voordat u lekkage plekken ontdekt. Extra controle bij houten vloeren is dan aan te raden. Vloerdelen of zelfs dragende balken kunnen bij langdurige verborgen lekkage aangetast zijn door houtrot.

4 Je kiest voor duurzame energie Door zonnepanelen te installeren weet je zeker dat de stroom die je nu gebruikt ook echt groene stroom is. Je bent echt duurzaam bezig zonder dat je er zelf veel moeite voor moet doen. 4 Met zonnepanelen verdien je geld Op termijn leveren zonnepanelen geld op. Je bespaart namelijk fors op je energierekening, omdat je een aanzienlijk deel van je energie nu zelf opwekt. Gemiddeld gezien verdien je investering binnen tien jaar terug. Omdat zonnepanelen ongeveer 25 jaar meegaan, kun je daarna nog vijftien jaar genieten van gratis energie.

ZONNEPANELEN: Bespaar iedere maand veel euro’s en CO2-uitstoot

4 Je huis wordt aantrekkelijker Mocht je je huis willen verkopen, dan voeg je met de geplaatste zonnepanelen extra waarde toe aan je huis. Het energielabel is namelijk gunstiger en de maandlasten zijn lager. Mocht je dat willen, dan kan je je zonnepanelen ook meeverhuizen naar je nieuwe woning. In principe zijn er geen vergunningen nodig voor de plaatsing van zonnepanelen.


16

50pluskrant


50 nunspeet 2015