Page 1

COMFORT DIGISYSTEM

Digitale høreprodukter til læringsmiljøer


Comfort Digisystem gør det muligt for elever med nedsat hørelse at høre både lærer og klassekammerater godt – og tage del i alle skoleaktiviteterne.

2


Hvor høreapparatet når sine begrænsninger, tager digitale høreprodukter over HØREAPPARAT

At høre godt i skolen er vigtigt både for indlæringen og for det sociale fællesskab. Men for en elev med høreapparat eller høreimplantat (cochleaimplantat eller benforankret høreapparat) udgør lydmiljøet i skolen ofte en hindring for deltagelse. Det skyldes, at høreafstanden ofte er lang, og at skolemiljøet ofte har masser af baggrundsstøj.

COMFORT DIGISYSTEM

Digital lydbehandling, som reducerer støj Comfort DigisystemTM er en serie trådløse digitale høreprodukter, som tydeliggør tale og reducerer generende baggrundsstøj, før lyden når høreapparatet eller høreimplantatet. Den digitalt behandlede lyd gør det lettere at høre, forstå og være medvirkende hele vejen fra børnehaveklassen til universitetseksamen.

STØJ

TALE

Comfort Digisystem er et supplement til høreapparater og høreimplantater i krævende lydmiljøer. Systemet reducerer generende baggrundsstøj og tydeliggør tale.

3


SNR er nøglen til bedre taleforståelse. Og digital radioteknologi giver optimal SNR. Vores taleopfattelse påvirkes af forholdet mellem signal (tale) og støj (larm, ekko og anden generende baggrundsstøj) i en given høresituation. Signal-/

23 dB bedre SNR med Comfort Digisystem

støjforholdet eller SNR (signal-to-noise-ratio) måles i decibel.

teknologis enestående evne til at forbedre talekvaliteten i miljøer med meget baggrundsstøj:

En uafhængig undersøgelse5 udført ved Lunds universitet i Sverige bekræfter den digitale

Læring kræver højt SNR

En effektiv måde at forbedre SNR på SNR kan forbedres på flere måder. For eksempel giver binaurale høreapparater en forbedring af SNR på ca. 3 dB.3 Ved at mindske taleafstanden fra 4 til 1 meter forbedres SNR med ca. 12 dB.4 Men den simpleste måde at forbedre SNR væsentligt på er at bruge digitale høreprodukter som supplement til høreapparater og høreimplantater.

Forbedring af signal-/støjforholdet, dB

Jo kraftigere signalet er i forhold til støjen, jo bedre bliver talekvaliteten. Signal-/støjforholdet påvirker alle menneskers evne til at opfatte tale og føre en samtale, men en person med nedsat hørelse har brug for et SNR, der er op til 15 dB bedre end en normalthørende person i en tilsvarende situation.1 Børn med nedsat hørelse har som regel brug for et SNR, der er yderligere omkring 5 dB bedre, da deres sproglige evner stadig er under udvikling.2

25

20

15

10

5

0 -10

0

10

15

Forholdet imellem tale- og støjniveau, dB (ICRA-støj)

• Hvis SNR er -10 dB (dvs. talen er 10 dB svagere end støjen), forbedrer Comfort Digisystem SNR med 23 dB i forhold til brug af høreapparater alene. •H  vis SNR er 0 (dvs. tale- og støjniveauet er det samme) forbedrer Comfort Digisystem SNR med 17 dB. Til sammenligning kan nævnes, at et høreapparat med adaptiv støjreduktion og retningsbestemte mikrofoner kan forbedre SNR med 3-6 dB.6

Killion, M. (1997). The SIN report: Circuits haven’t solved the hearing-in-noise problem. The Hearing Journal, Vol. 50, No. 10, 29. John S. Bradley, Hiroshi Sato (2004). Speech intelligibility test results for grade 1, 3 and 6 children in real classrooms. National Research Council, Canada, Tohoku University, Japan. og 4 Arlinger, S. (1999). Störning av talkommunikation. Störande buller – Kunskapsöversikt för kriteriedokumentation, red. U Landström. Arbete och hälsa, rapport 1999:27, 28-43. 5 Sergey Smirnov (2011), PhD student, Department of Electrical and Information Technology, Lund University, Sweden. 6 Pumford JM, Seewald RC, Scollie SD, Jenstad LM (2000). Speech recognition with in-the-ear and behind-the-ear dual-microphone hearing instruments. 2000 Jan;11(1): 25-35. 1 2 3

4


Mikrofonerne fås i flere udførelser, fra den fleksible lærermikrofon til den brugervenlige tryk-og-tal-mikrofon. Valg af modtager afhænger af brugerens præferencer. Modtageren med halsslynge anvendes f.eks. ofte af yngre elever, mens minimodtageren er mere almindelig blandt ældre elever.

5


Comfort Digisystem er et komplet system, som udnytter den digitale teknologis mange muligheder til fulde. De fleksible produkter giver den bedst mulige lydgengivelse i skolen. Comfort Audios patenterede teknologi til digital lydover­ førsel hedder SecureStream TechnologyTM (SST). Teknologien er specielt udviklet til høreprodukter og er med til at forbedre livskvaliteten for personer med nedsat hørelse.

Mange fordele med SecureStream Technology Digital radioteknologi har flere fordele frem for FM-teknologien: • ingen radiostøj • stort dynamikområde (over 60 dB) • stabil signaloverførsel • aflytningssikker signaloverførsel • lineær lydgengivelse op til 90 dB SPL • audiobåndbredde optimeret til taleforståelse En yderligere fordel er, at SST helt fjerner behovet for udvendige antenner på sender og modtager. Små, indbyggede antenner er nok til at opnå tilstrækkelig rækkevidde og stabilitet. Til forskel fra andre digitale radiosystemer har SST ingen tidsforsinkelse.

Kraftig digital lydbehandling Konferencemikrofonerne i Comfort Digisystem er udstyret med Perceptual Speech Enhancement (PSE). PSE består af flere funktioner, som tilsammen fremhæver de betydningsbærende dele af talen og undertrykker generende lyde såsom larm, impulslyde og ekko.

Uden Comfort Digisystem

Med Comfort Digisystem

Comfort Digisystem forbedrer signal-/støjforholdet (SNR) på en effektiv måde ved hjælp af digital lydbehandling og fejlfri lydoverførsel.

6

Til alle grader af hørenedsættelse Comfort Digisystem kan anvendes ved både let, middel og svær hørenedsættelse. Mikrofonerne er udstyret med Automatic Gain Control (AGC), som holder lydniveauet inden for et behageligt område og reducerer impulslyd. Høreprodukterne kan også anvendes af elever med koncentrationsvanskeligheder.

Avanceret, men fleksibel kanalhåndtering Comfort Digisystem understøtter mange forskellige mikrofon­løsninger, hvilket gør det til en ideel løsning til skolemiljøer. En af de funktioner, der bidrager til fleksibiliteten, er Free Channel Request (FCR). FCR sørger for, at der kun er én mikrofon, der sender ad gangen i et tryk-og-tal system, uanset hvor mange mikrofoner der indgår i systemet. Mikrofonerne er også udstyret med Free Frequency Check (FFC), en funktion som angiver ledige kanaler og viser brugbare frekvenser i mikrofonens display.

Kompatibilitet Comfort Digisystem-modtagerne kan anvendes sammen med: • høreapparat • cochleaimplantat • benforankret høreapparat • hovedtelefoner • øretelefoner • teleslynge


Mikrofoner

til alle situationer i skolen.

Microphone DM05

Praktisk mikrofon til læreren eller forelæseren.

Microphone DM10

Fleksibel mikrofon med mange funktioner til både lærer og elev.

Microphone DM30

Conference Microphone DC10 og DC20

Receiver DH10

Receiver DT10

Sync DY10

Speaker DS05, DS10 og DS20

Mikrofon, som både kan sende og modtage. Nu med forbedret halsslynge.

Med digital lydbehandling og fire mikrofonindstillinger. Tilsluttes til mobiltelefon via Bluetooth.

Modtagere

som er kompatible med samtlige Comfort Digisystem-mikrofoner.

Receiver DE10

Lille modtager som sættes på øret. Kan bruges både på højre og på venstre øre.

Bruges sammen med halsslynge, hovedtelefoner eller øretelefoner.

Verdens første digitale minimodtager. Drives af høreapparatets eller høreimplantatets batteri.

Øvrigt udstyr

som supplerer mikrofoner og modtagere i Comfort Digisystem.

Access DA20

Diversitetsmodtager, som håndterer alle lydkilder i klasseværelset.

Access DA20 LS

Diversitetsmodtager med integreret teleslyngeforstærker.

Synkroniserer alle Comfort Digisystem-enheder, der anvendes i lokalet.

Fleksible højttalere til fast installation eller transportabel brug. Flere tilslutningsmuligheder.

7


Sætter fokus på læreren og skaber klarhed i dialogen At kunne høre lærerens stemme klart og tydeligt er lige så vigtigt i børnehaveklassen som på universitetet. Comfort Digisystem kan anvendes i mange forskellige situationer gennem hele skole- og studietiden til at reducere baggrundsstøj og løse de problemer, som lang afstand til taleren medfører.

Flere lærermikrofoner kan anvendes samtidig

Mikrofon og modtager er alt, hvad du behøver

God dækning også i store lokaler

Comfort Digisystem indeholder mange muligheder for at optimere lydgengivelsen af lærerens tale. Læreren kan f.eks. bære en diskret mikrofon, som opfanger og digitaliserer talen, inden den sendes til elevernes modtagere.

Lang afstand til underviseren er ikke noget problem: Mikrofonen har en rækkevidde på op til 30 meter.

Da mikrofonen placeres nær lydkilden, slipper elever med nedsat hørelse for både baggrundsstøj og generende summen.

Mikrofonen opfanger lærerens tale og sender den digitalt til elevens modtager.

8

I mange sammenhænge skal elever med nedsat hørelse kunne høre flere lærere samtidig. Takket være den digitale teknologi kan der anvendes flere lærermikrofoner i samme lokale, uden at de forstyrrer hinanden.

En praktisk løsning uden for skolen Comfort Digisystem kan let tages med og anvendes ved f.eks. udflugter og udendørsaktiviteter.

Lyden opfanges af flere lærermikrofoner og behandles digitalt, inden den sendes videre til modtageren, i dette tilfælde minimodtageren Receiver DT10, som sluttes til høreapparatet.


1

2

3 1 Eleverne kan anvende en modtager med halsslynge, en minimodtagere eller en modtager, som sættes på øret.

2 Microphone DM10 med Automatic Gain Control regulerer lydstyrken, så lærerens tale formidles på et behageligt niveau.

3 Med Comfort Digisystem går lærerens tale klart og tydeligt igennem. Læreren på billedet anvender en boommikrofon, der er sluttet til den Comfort Digisystem-mikrofon, hun har i lommen.

9


Øget deltagelse og tryghed i samarbejdet med andre elever Comfort Digisystem hjælper elever med nedsat hørelse, så de kan deltage i gruppearbejde og større diskussioner.

Tryk-og-tal-mikrofonerne med FCR strukturerer samtalen i klasseværelset og sørger for, at eleven med nedsat hørelse ikke går glip af noget i samtalen mellem læreren og den elev, der har ordet.

Hør både læreren og klassekammeraterne Produkterne er lette at bruge og tilpasset til undervisningssituationer. Et eksempel er tryk-ogtal-mikrofonen Microphone DM10, som styrer samtalerækkefølgen, så kun én elev kan tale ad gangen. Mikrofonen er udstyret med den unikke Free Channel Request-funktion (FCR), som sørger for, at kun én elevmikrofon sender ad gangen – uanset hvor mange mikrofoner der er i klasseværelset. Den mikrofon, læreren bruger, sender hele tiden.

Fleksibel og brugervenlig Comfort Digisystem Microphone DM10 giver en krystalklar lyd ved samtale, gruppearbejde og forelæsninger. Den kan også sluttes til en dvd-afspiller, en computer, et smartboard eller en anden ekstern lydkilde.

Lyden fra tryk-og-tal-mikrofonen sendes først til lærerens mikrofon og derefter videre til modtageren, som eleven med nedsat hørelse bærer. Vil du vide mere om, hvordan Comfort Digisystem kan anvendes i klasseværelset? Se situationsfilmene på comfortaudio.dk/skolen

10


1

2

3 1 Alle, der deltager i samtalen, høres godt, da konferencemikrofonen automatisk kompenserer for lydkildens afstand til mikrofonen.

2 Comfort Digisystem overfører lyden til pigens minimodtager uden forsinkelse. At lyden er synkron med synsindtrykket, er afgørende for elever, som mundaflæser.

3 Den grønne lampe på modtageren angiver, at enheden er tændt.

11


Skaber et bedre lydmiljø for alle på skolen Comfort Audios produktudvikling er altid baseret på et helhedsperspektiv. Viden om de miljøer, høreprodukterne anvendes i, og en forståelse for, hvordan brugeren tænker og handler, er afgørende for, at man kan udvikle funktionelle produkter. Denne filosofi har medført, at den unikke digitale teknologi, som Comfort Digisystem bygger på, har fundet mange anvendelsesområder i skolen – og dermed også er til gavn for normalthørende elever. Nogle eksempler: • trådløse hjælpemidler til elever med koncentrationsvanskeligheder, som sætter et naturligt fokus på læreren og bidrager til et roligere miljø i klasseværelset

Lyden fra flere lærermikrofoner og en tryk-og-tal-mikrofon sendes til diversitetsmodtageren Access DA20. Her blandes lyden, inden den sendes til elevens modtager. Eksterne lydkilder kan også tilsluttes.

12

• komplette højttalersystemer til taleforstærkning, som forbedrer lydmiljøet for normalthørende elever og skåner lærerens stemme • fleksible elevmikrofoner, som kan sluttes direkte til en ekstern lydkilde såsom en dvd-afspiller, en computer eller et tv

Sender og modtager i en og samme enhed Comfort Digisystem Microphone DM30 er udviklet til specialskoler. Den fungerer både som sender og modtager, hvilket gør den velegnet til miljøer, hvor både elever og lærer har nedsat hørelse.

Den alsidige Conference Microphone DC20 kompenserer automatisk for afstanden til lydkilden og behandler lyden digitalt, så de betydningsbærende dele af talen fremhæves, og generende lyd og støj undertrykkes. Mikrofonen kan også anvendes som modtager til en foredragsmikrofon.


1

2

3 1 Lærerens mikrofon blander hendes tale med den lyd, der kommer fra elevernes mikrofoner. Elevmikrofonerne står i praktiske bordholdere.

2 Mikrofonen kan nemt sluttes til en ekstern lydkilde såsom computer eller mobiltelefon via Bluetooth.

3 Comfort Audios produkter kan let sluttes til et eksisterende lydanlæg.

13


Comfort Audio – et givende samarbejde Hos Comfort Audio tager vi udgangspunkt i brugerens behov. Vi mener det er vigtigt at udstyret tilpasses brugeren og ikke omvendt. Comfort Digisystems brede produktsortiment giver mulighed for fleksible løsninger. Derfor kan udstyret også udbygges hvis brugerens behov ændres. En vellykket løsning indebærer også en grundig instruktion af systemet. Vi kommer derfor gerne ud i skolen eller hjemmet, for at installere og vejlede brugeren i betjeningen af udstyret. Hos Comfort Audio tilbyder vi naturligvis at man uforpligtende kan afprøve systemet inden man beslutter sig for at købe det.

14


Kontakt Comfort Audio, og book et personligt møde, hvor vi kan fortælle mere om digitale høreprodukter.

15


13DK-1206

Siden 1994 har Comfort Audio udviklet og produceret høreprodukter til personer med nedsat hørelse. Vores mission er, og har altid været, ved hjælp af førende teknologier og innovative løsninger at give mennesker mulighed for uhindret at udveksle tanker og idéer i alle situationer gennem hele livet. Vi er målbevidste, nysgerrige, brænder for teknologien og drives af passion og glæde. Det har gjort os førende i verden inden for høreproduktteknologi. Vores produkter er meget fleksible og er udviklet til både arbejdsliv, skole, offentlige miljøer og privatliv. Altid med individets behov i fokus og ud fra en oprigtig vilje til at forbedre livskvaliteten for personer med nedsat hørelse.

Comfort Audio ApS | Benediktevej 5 | 3480 Fredensborg | Danmark | Tlf.: +45 33 78 03 info@comfortaudio.dk | www.comfortaudio.dk

Comfort Digisystem - Digitale høreprodukter til læringsmiljøer  

Hvor høreapparatet når sine begrænsninger, tager digitale høreprodukter over. At høre godt i skolen er vigtigt både for indlæringen og for d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you