Page 1

COMFORT DIGISYSTEM

Digitala hรถrselprodukter fรถr hรถrselimplantat Kompatibilitetsguide


Varför Comfort Digisystem och hörselimplantat? Tre faktorer påverkar signal-brusförhållandet (S/N), bakgrundsbuller, avståndet till talaren och efterklang. Personer med normal hörsel kan uppfatta tal även om brusnivån är ca 6 dB högre än talnivån. Denna förmåga är dock försvagad hos personer med nedsatt hörsel.

De får handskas med en nedsatt taluppfattningsförmåga i bullriga miljöer och ett mindre dynamikområde. För att nå upp en acceptabel taluppfattbarhet behöver personer med nedsatt hörsel ett S/N-förhållande som är 5–15 dB högre än vad personer med normal hörsel har1.

Hur kan taluppfattbarheten och S/N-förhållandet förbättras?

Varför Comfort Digisystem? De flesta hörselprodukter som kompletterar hörapparater eller hörselimplantat bygger på en mycket enkel princip: ljudet fångas upp av en mikrofon som är placerad närmare ljudkällan än vad hörselimplantatet är. Ljudet överförs sedan till en mottagare som bärs av personen med nedsatt hörsel. Mottagaren överför ljudet till hörselimplantatet.

De flesta hörselprodukter använder en analog radioöverföringsteknik. Denna teknik har visserligen förfinats sedan den introducerades, men den lider fortfarande av vissa grundläggande brister, t.ex. brus, signalbortfall och kort räckvidd. 20

Signal-to-noise ratio in dB

Ett hörselimplantat är inte tillräckligt för att taluppfattbarheten i bullriga miljöer ska förbättras. Flera studier bekräftar att användning av hörselprodukter som komplement till hörselimplantat förbättrar taluppfattbarheten med upp till 20 dB2.

15

10

5

0

90

80

70

60

50

40

30

Average hearing loss in dB

Nödvändig förbättring av signal-brusförhållandet för 50 % frasigenkänning (vuxna) (Killion 1997)

Killion, M. (1997). The SIN report: Circuits have not solved the hearing-in-noise problem. The Hearing Journal, Vol. 50, No10, 28-34. Schafer, E. C., & Thibodeau, L. M. (2006). Speech recognition in noise in children with cochlear implants while listening in bilateral, bimodal, and FM-system arrangements. American Journal of Audiology, 15(2), 114–126. 1 2

2


Comfort Audios teknik Comfort Audio har utvecklat en helt ny digital radioteknik speciellt för hörselprodukter. Syftet är att förbättra livskvaliteten för personer med nedsatt hörsel. Tekniken, som kallas SecureStream Technology (SST), har flera fördelar: • D  ynamikområdet spänner över mer än 60 dB. • Audio bandbredd 100–7 000 Hz. • Det överförda ljudet är kristallklart, utan radiobrus eller signalbortfall tack vare FSK-modulering (frekvensskiftmodulering). • Ljudet överförs utan fördröjning. • L ång räckvidd (15–30 m). • Signalen är kodad och därmed avlyssningssäker. Källa: Delta Teknisk-Audiologisk Laboratorium, Danmark, och intern mätmetod.

Den digitala tekniken skapar också nya möjligheter för ljudbehandling. Perceptual Speech Enhancement (PSE) är en unik och mycket kraftfull ljudbehandlingsteknik som framhäver betydelsefulla delar av talet och

reducerar buller, ekon och impulsljud. Detta resulterar i ett förbättrat signal-brusförhållande på upp till 20 dB i bullriga miljöer och en tydlig och naturlig talåtergivning.

Tekniker som används i PSE SNRi

Signal to Noise ratio improver

RRC

Reverb reduction control

CNR

Constant Noise Remover

ABO

Adaptive Bandwidth Optimizer

VRC

Virtual Room Creator

ALDSA or ASDSA

Adaptive Long or Short Distance Speech AGC (Automatic Gain Control) (Depending on mode used)

SSMCU Seamless System Management Control Unit Comfort Digisystem använder dessa tekniker fullt ut. Den här flexibla serien mikrofoner och mottagare gör att personer med nedsatt hörsel hör bättre,

till och med i de mest krävande miljöer som klassrum, arbetsplatser och konferensrum eller vid telefonsamtal.

3


Comfort Digisystem Comfort Digisystem ger bästa möjliga talåtergivning oavsett situation. Genom att olika mikrofoner och mottagare kan kombineras tillgodoses en rad olika behov och preferenser.

Mikrofoner De här mikrofonerna är små men ändå kraftfulla vilket gör dem perfekta för skolan, arbetslivet och hemmet.

Microphone DM05

Microphone DM10/DM20

Fästs med ett clips. Perfekt för föreläsningar.

Enkel att använda. ”Tryck och tala”-funktion. DM20 har också en inbyggd mottagare som gör att flera mikrofoner kan användas samtidigt.

Microphone DM30

Microphone DM80

Conference Microphone DC10/DC20

Lyssna och tala med en enda enhet. Särskilt framtagen för skolor. Free Channel Request (FCR): endast en elev åt gången kan tala.

Två olika mikrofonlägen (riktad/rundupptagande). Kan anslutas till en mobiltelefon via Bluetooth.

Avancerade mikrofoner med digital ljudbehandling (PSE). 4 olika mikrofoninställningar. Bluetooth för mobiltelefoner. DC20 har också en inbyggd mottagare som gör att den kan anslutas till en fast telefon via tillbehöret TeleLink.

Mottagare Mottagarna är kompatibla med alla Comfort Digisystem-mikrofoner.

Receiver DT10

Programmer DT05

Receiver DH10

Världens första digitala minimottagare. Drivs med hörselimplantatets batteri eller en extern adapter.

För trådlös konfigurering av Receiver DT10. Ingen dator behövs.

Mottagare med kristallklart ljud. Bärs i halsslinga. Kan användas med alla hörselimplantat.

4


Några situationer där Comfort Digisystem kan användas Samtal mellan två personer Samtalspartnern bär en Comfort Digisystem-mikrofon som överför ljudet digitalt till en Comfort Digisystem-mottagare, som bärs av personen med nedsatt hörsel. Mottagaren överför ljudet direkt till hörselimplantatet. Följande produkter kan användas: Microphone DM10, Receiver DT10 eller DH10.

Konferens eller grupparbete Mikrofonen placeras i mitten av konferensbordet där den fångar upp talet från de personer som sitter runtomkring. Ljudet bearbetas och överförs digitalt till en mottagare som bärs av personen med nedsatt hörsel. Ljudet överförs direkt från mottagaren till hörselimplantatet. Följande produkter kan användas: Conference Microphone DC20, Receiver DT10 eller DH10.

Fast telefon Tillbehöret TeleLink ansluts till en fast telefon och används tillsammans med konferensmikrofonen. Ljudet från telefonen överförs till en mottagare som bärs av personen med nedsatt hörsel och därifrån direkt till hörselimplantatet. Följande produkter kan användas: Conference Microphone DC20, TeleLink, Receiver DT10 eller DH10.

Mobiltelefon Under pågående telefonsamtal överförs ljudet via Bluetooth från mobiltelefonen till mikrofonen och därifrån vidare till en mottagare som bärs av personen med nedsatt hörsel. Mottagaren överför ljudet direkt till hörselimplantatet. Följande produkter kan användas: Microphone DM80, Receiver DT10 eller DH10.

Elev och lärare Lärarens mikrofon fångar upp hans/hennes tal och överför det till en mottagare som bärs av eleven med nedsatt hörsel. Naturligt ljud utan bakgrundsbrus överförs direkt till hörselimplantatet. Följande produkter kan användas: Microphone DM10, mottagare DT10 eller DH10.

Föreläsning Föreläsaren bär en mikrofon som fångar upp hans/hennes tal. Ljudet bearbetas och överförs digitalt till en mottagare som bärs av personen med nedsatt hörsel och därifrån direkt till hörselimplantatet. Följande produkter kan användas: Mikrofon DM10, Receiver DT10 eller DH10.

Specialskolor I specialskolor för barn med hörselnedsättning har alla elever och även lärare nedsatt hörsel. Microphone DM30 kan användas som ”tryck och tala”-mikrofon, lärarmikrofon och mottagare. Eleverna uppfattar vad både läraren och klasskamraterna säger. Samtidigt kan de delta aktivt i klassrumssamtalet. Följande produkt kan användas: Microphone DM30

I bilen I bilen är brusnivån normalt ganska hög. Här används flera mikrofoner beroende på hur många personer som sitter i bilen. Ljudet överförs till den mottagare som bärs av personen med nedsatt hörsel och därifrån direkt till hörselimplantatet. Följande produkter kan användas: Microphone DM05, Microphone DM20, Receiver DT10 eller DH10.

5


Kompatibilitetsguide

Comfort Digisystem-mottagarna Receiver DH10 och Receiver DT10 och nödvändiga tillbehör

Receiver DH10 Advanced Bionics, CIs

Cochlear, CIs

Harmony

n

Nucleus® CP810 Ver. A

n*

n

Nucleus CP810 Ver. B

n*

n

Nucleus CP810 Ver. C

n

Nucleus Freedom Body Worn

n

Nucleus® Freedom BTE

n

ESPrit 3G

n

ESPrit

n

n

n

Spectra

n

n

n

SPrint

n

n

n

Baha® BP110

n

n

Baha BP100

n

n

Baha Compact

n

n

Baha® Divino

n

n

Baha® Intenso

n

n

OPUS1 & Tempo+

n

OPUS2

n

DUET2

n

DUET

n

Ponto

n

®

® ®

Oticon Medical, BAHA

n

n

n

*Kommunikationen mellan Receiver DH10 och ljudprocessorn kan gå antingen genom den inbyggda telespolen eller via en extern ljudkabel.

6

External Telecoil Baha

n

®

MED-EL, CI

External Telecoil CI

Auria

®

Cochlears BAHA

Audio Cable

n


Receiver DT10

Amigo FM-CI Adaptor

Microlink CI S

iConnect Adaptor

n

n

n

n

n

Euro Access. Adaptor

FM Battery Pack Cover

Angled Battery Pack

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n n

n n

n n

n

n

n

n

n

n

n

7


Så här ansluts Receiver DT10 till Advanced Bionics Auria/Harmony Nödvändiga delar 1. Receiver DT10 2. Auria/Harmony ljudprocessor 3. iConnect-Adaptor 4. A10 Zinc Air (Obs! Endast A10-batterier från ZeniPower® är godkända för användning med iConnect-Adaptor.) 5. Programmer DT05

1

4

5

2 3

Att notera innan anslutning av Receiver DT10 till ljudprocessorn Alla moment nedan ska vara helt slutförda innan Receiver DT10 ansluts till ljudprocessorn.

1. Förbereda Comfort Digisystem • Gör en HA-skanning av ljudprocessorn med hjälp av programmeringsverktyget Programmer DT05 enligt beskrivningen i avsnittet ” Programmer DT05” i denna bruksanvisning. • Anslut Receiver DT10 till Programmer DT05. • Välj en lämplig radiofrekvens utifrån den frekvenssökning du gjorde i föregående steg och koppla ihop Receiver DT10 med avsedd Comfort Digisystem-mikrofon. • Ange följande inställningar i Receiver DT10 med hjälp av det anslutna programmeringsverktyget:

Förbereda Receiver DT10 a. Markera ”R aktiv” b. Sätt utgångsnivån för R till 0 dB c. Markera ”Ton ind.” d. Markera ”Auto Sleep” e. Markera ”Parning” f. Avmarkera ”Alltid på” g. Sätt Receiver DT10 i parningsläget h. Skicka alla inställningar till Receiver DT10 genom att välja ”Skicka alla” → Fortsätt i. Kontrollera att Comfort Digisystem fungerar som det ska genom att lyssna på överföringssignalen genom ett par hörlurar anslutna till Programmer DT05. Se bilden till höger. j. Stäng av Comfort Digisystem.

8

2. Förbereda ljudprocessorn a. Kontrollera att ljudprocessorn är programmerad för ljudmixning 50/50 b. V älj programmet för ljudmixning 50/50 med hjälp av ljudprocessorns programknapp. c. Notera volymreglagets position och vrid det motsols så långt det går så att volymen minimeras. d. Stäng av ljudprocessorn. 3. A nsluta Receiver DT10 till ljudprocessorn och utföra ett lyssningstest a. Koppla in Receiver DT10 i trestiftsuttaget på iConnect-adaptern. b. Med ljudprocessorn och Comfort Digisystem avstängda: anslut iConnectadaptern till ljudprocessorn enligt bilden till höger. c. Slå på Comfort Digisystem-mikrofonen och ljudprocessorn, i den ordningen. d. Vrid försiktigt tillbaka volymreglaget till den position som noterades i steg 2c. Obs! Du behöver inte slå på Receiver DT10. Den slås automatiskt på efter några sekunder, användaren hör ett pipljud. e. Gör ett lyssningstest enligt följande: • Stäng av Receiver DT10. Gör ett lyssningstest i en tyst miljö med ett samtalsavstånd på 1 meter. • Slå på Receiver DT10. Upprepa samma lyssningstest i en tyst miljö med ljudprocessorn inställd på Aux Only, denna gång med ett samtalsavstånd på flera meter. • Användarens taluppfattningsförmåga ska vara nästan densamma i båda fallen. • Om så inte är fallet använder du Programmer DT05 för att optimera utgångsnivån i Receiver DT10 tills nästan samma resultat uppnås. • Om nödvändigt kan ett lyssningstest utföras i en bullrig miljö, med ljudprocessorn inställd på ljudmixning 30/70, för att ett acceptabelt resultat ska uppnås i bullrig miljö.


Så här ansluts Receiver DH10 till Advanced Bionics Auria 1

4

Nödvändiga delar 1. Receiver DH10 2. Auria ljudprocessor 3. Direct Connect Earhook 4. Auria External T-coil

2

3

Att notera innan anslutning av Receiver DH10 till ljudprocessorn Alla moment nedan ska vara helt slutförda innan Receiver DH10 ansluts till CI-processorn.

1. Förbereda Comfort Digisystem a. V älj lämplig radiofrekvens. b. P ara ihop Receiver DH10 med vald Comfort Digisystem-mikrofon. c. A nslut ett par hörlurar till Receiver DH10 och kontrollera att Comfort Digisystem fungerar som det ska. d. Stäng av Receiver DH10 och häng halsslingan runt användarens hals. 2. Förbereda ljudprocessorn a. Kontrollera att ljudprocessorn är programmerad för Audio Mixing Ratio 50/50 b. V älj programmet för Audio Mixing Ratio 50/50 med hjälp av ljudprocessorns programknapp. c. Notera volymreglagets position och vrid det motsols så långt det går så att volymen minimeras. d. Stäng av ljudprocessorn.

3. A nsluta Receiver DH10 till ljudprocessorn och utföra ett lyssningstest a. A nslut den externa telespolen till Direct Connect Earhook. b. A nslut Direct Connect-öronsnäckan till ljudprocessorn. c. Slå på Comfort Digisystem-mikrofonen, Receiver DH10 och ljudprocessorn, i den ordningen. d. Vrid försiktigt tillbaka volymreglaget till den position som noterades i steg 2c. f. Gör ett lyssningstest enligt följande: • Stäng av Receiver DH10. Gör ett lyssningstest i en tyst miljö med ett samtalsavstånd på 1 meter. • Slå på Receiver DH10. Upprepa samma lyssningstest i en tyst miljö med ljudprocessorn inställd på Aux Only, denna gång med ett samtalsavstånd på flera meter. • Användarens taluppfattningsförmåga ska vara nästan densamma i båda fallen. • Om så inte är fallet använder du volymknapparna på Receiver DH10 för att optimera dess utgångsnivå tills nästan samma resultat uppnås. • Om nödvändigt kan ett lyssningstest utföras i en bullrig miljö, med ljudprocessorn inställd på ljudmixning 30/70, för att ett acceptabelt resultat ska uppnås i bullrig miljö.

9


Så här ansluts Receiver DH10 till Advanced Bionics Harmony 2

1

Nödvändiga delar 1. Receiver DH10 2. Harmony ljudprocessor

Att notera innan anslutning av Receiver DH10 till ljudprocessorn Alla moment nedan ska vara helt slutförda innan Receiver DH10 ansluts till ljudprocessorn.

1. Förbereda Comfort Digisystem a. V älj lämplig radiofrekvens. b. P ara ihop Receiver DH10 med vald Comfort Digisystem-mikrofon. c. A nslut ett par hörlurar till Receiver DH10 och kontrollera att Comfort Digisystem fungerar som det ska. d. Stäng av Receiver DH10 och häng halsslingan runt användarens hals. 2. Förbereda ljudprocessorn a. Kontrollera att telespolefunktionen är aktiverad i ljudprocessorn. b. Notera volymreglagets position och vrid det motsols så långt det går så att volymen minimeras. c. Stäng av ljudprocessorn.

10

3. A nsluta Receiver DH10 till ljudprocessorn och utföra ett lyssningstest a. Slå på Comfort Digisystem-mikrofonen, Receiver DH10 och ljudprocessorn, i den ordningen. b. Vrid försiktigt tillbaka volymreglaget till den position som noterades i steg 2b. c. Gör ett lyssningstest enligt följande: • Stäng av Receiver DH10. Gör ett lyssningstest i en tyst miljö med ett samtalsavstånd på 1 meter. • Slå på Receiver DH10. Upprepa samma lyssningstest i en tyst miljö med ljudprocessorn inställd på det program som är avsett för den inbyggda telespolen och med ett samtalsavstånd på flera meter. • Användarens taluppfattningsförmåga ska vara nästan densamma i båda fallen. • Om så inte är fallet använder du volymknapparna på Receiver DH10 för att optimera dess utgångsnivå tills nästan samma resultat uppnås. • Om nödvändigt kan ett lyssningstest utföras i en bullrig miljö, med ljudprocessorn inställd på ljudmixning 30/70, för att ett acceptabelt resultat ska uppnås i bullrig miljö.


Så här ansluts Receiver DT10 till Cochlear Nucleus CP800 Series Cochlear Nucleus® CP810 finns i tre olika versioner: A, B och C. Endast Cochlear Nucleus® CP810 version C kan användas med Receiver DT10. CP810-versionen identifieras med hjälp av sista bokstaven i serienumret på ljudprocessorn. Serienumret sitter på CP810-mikrofonens böjda insida. Se bilderna till höger. Cochlear Nucleus® CP810 version A och B kan endast användas med Receiver DH10.

Nödvändiga delar 1. Receiver DT10 2. Europeisk tillbehörsadapter 3. Programmer DT05 4. Hörlurar för Cochlear Nucleus® CP800

2

3

4

1

Att notera innan anslutning av Receiver DT10 till Cochlear Nucleus® 810 version C Alla moment nedan ska vara helt slutförda innan Receiver DT10 ansluts till ljudprocessorn.

Rekommenderade frekvenser

1. Förbereda Comfort Digisystem I det här steget justerar du inställningarna i Receiver DT10 med hjälp av Programmer DT05.

2. Förbereda ljudprocessorn Kontrollera att processorn är konfigurerad enligt följande för det program som är avsett att användas med Receiver DT10: a. Mixing Ratio = 1:1 b. Auto Telecoil = Off c. SmartSound Environment = ASC+ADRO (använd standardinställningen ”Everyday Environment”, standardkänslighet 12)

a. A nslut Receiver DT10 till Programmer DT05 b. V älj en lämplig radiofrekvens enligt listan ”Rekommenderade frekvenser” ovan och para ihop Receiver DT10 med avsedd Comfort Digisystem-mikrofon. c. Markera ”R+M aktiv” d. S ätt utgångsnivån för R+M till +4 dB e. Markera ”Ton ind.” f. Markera ”Auto Sleep” g. Markera ”Parning” h. Avmarkera ”Alltid på” i. Sätt Receiver DT10 i parningsläget j. Skicka alla inställningar till Receiver DT10 genom att välja ”Skicka alla” → ”Fortsätt” k. Kontrollera att Comfort Digisystem fungerar som det ska genom att lyssna i hörlurar anslutna till Programmer DT05 när någon pratar i Comfort Digisystem-mikrofonen. Se bilden till höger.

För att radiostörningar ska förhindras rekommenderas följande radiofrekvenser vid användning av Receiver DT10 och CP810 version C i Europa. Öppna kanaler: O1, O2 och O3. B-bandet: B1, B3, B5, B7–B11, B17–B23. F-bandet: F2–F5, F7–F9, F13–F15.

3. Ansluta Receiver DT10 till Cochlear Nucleus® 810 version C och utföra ett lyssningstest a. A nslut Receiver DT10 till tillbehörsadaptern. Koppla in tillbehörsadaptern i processorns tillbehörsuttag. Ljudprocessorn ska vara påslagen. b. CP810 hittar Receiver DT10 automatiskt och efter några sekunder aktiveras mottagaren. c. Gör ett lyssningstest enligt följande: • Stäng av Receiver DT10. Gör ett lyssningstest i en tyst miljö med ett samtalsavstånd på 1 meter. • Slå på Receiver DT10. Ändra ljudmixningen till 6:0 med hjälp av Remote Assistant CR110. Upprepa samma lyssningstest i en tyst miljö, denna gång med ett samtalsavstånd på flera meter. • Användarens taluppfattningsförmåga ska vara nästan densamma i båda fallen. • Om så inte är fallet använder du Programmer DT05 för att optimera utgångsnivån i Receiver DT10 tills nästan samma resultat uppnås. • Anmärkning: För en bra kompromiss mellan DT10-ingången och ljudprocessorns mikrofoningång i tyst miljö rekommenderas en ljudmixning på 1:1. En ljudmixning på 2:1 eller 3:1 kan ge bra taluppfattning i bullriga miljöer.

11


Så här ansluts Receiver DH10 till Cochlear Nucleus® CP810 ver. A, B, C via telespole 1

2

Nödvändiga delar 1. Receiver DH10 2. Cochlear Nucleus® CP810

Att notera innan anslutning av Receiver DH10 till Cochlear Nucleus® CP810 Alla moment nedan ska vara helt slutförda innan Receiver DH10 ansluts till CI-processorn.

1. Förbereda Comfort Digisystem a. V älj lämplig radiofrekvens. b. P ara ihop Receiver DH10 med vald Comfort Digisystem-mikrofon. c. Kontrollera att Comfort Digisystem fungerar som det ska genom att lyssna i hörlurar anslutna till Receiver DH10 när någon pratar i Comfort Digisystem-mikrofonen. d. Häng Receiver DH10s halsslinga runt användarens hals. 2. Förbereda Cochlear Nucleus® CP810 Kontrollera att processorn är konfigurerad enligt följande: a. Telecoil = On b. Auto Telecoil = Off c. Mixing ratio = 1:1 d. SmartSound Environment = ASC+ADRO (använd standardinställningen ”Everyday Environment”, standardkänslighet 12)

12

3. A nsluta Receiver DH10 till Cochlear Nucleus® CP810 och utföra ett lyssningstest a. V älj programmet för teleslinga manuellt på ljudprocessorn och kontrollera att användaren kan höra överföringssignalen från Comfort Digisystem-mikrofonen. b. Gör ett lyssningstest enligt följande: • Stäng av Receiver DH10. Gör ett lyssningstest i en tyst miljö med ett samtalsavstånd på 1 meter. • Slå på Receiver DH10. Ändra ljudmixningen till 6:0 med hjälp av Remote Assistant CR110. Upprepa samma lyssningstest i en tyst miljö, denna gång med ett samtalsavstånd på flera meter. Användarens taluppfattningsförmåga ska vara nästan densamma i båda fallen. • Om så inte är fallet använder du volymknapparna på Receiver DH10 för att optimera dess utgångsnivå tills nästan samma resultat uppnås. • Anmärkning: För en bra kompromiss mellan DH10-ingången och ljudprocessorns mikrofoningång i tyst miljö rekommenderas en ljudmixning på 1:1. En ljudmixning på 2:1 eller 3:1 kan ge bra taluppfattning i bullriga miljöer.


Så här ansluts Receiver DH10 till Cochlear Nucleus® CP810 ver. A, B, C via tillbehörsuttag 1 2

3

Nödvändiga delar 1. Receiver DH10 2. Cochlear Nucleus® CP810 3. Cochlear Personal Audio Cable Att notera innan anslutning av Receiver DH10 till Cochlear Nucleus® CP810 Alla moment nedan ska vara helt slutförda innan Receiver DH10 ansluts till ljudprocessorn.

1. Förbereda Comfort Digisystem a. Välj en ledig radiofrekvens. b. Para ihop Receiver DH10 med vald Comfort Digisystem-mikrofon. c. Kontrollera att Comfort Digisystem fungerar som det ska genom att lyssna i hörlurar anslutna till Receiver DH10 när någon pratar i Comfort Digisystem-mikrofonen. d. Under användning kan Receiver DH10 förvaras i användarens ficka. 2. Förbereda ljudprocessorn Kontrollera att ljudprocessorn är konfigurerad enligt följande: a. Auto Telecoil = Off b. Mixing ratio = 1:1 c. SmartSound Environment = ASC+ADRO (använd standardinställningen ”Everyday Environment”, standardkänslighet 12)

3. A nsluta Receiver DH10 till ljudprocessorn och utföra ett lyssningstest a. A nslut Cochlear Personal Audio Cable processorände till ljudprocessorns tillbehörsuttag och 3,5 mm-änden till Receiver DH10s hörlursuttag. Ljudprocessorn hittar automatiskt Receiver DH10. b. Kontrollera att användaren kan höra överföringssignalen från Comfort Digisystem-mikrofonen. c. Gör ett lyssningstest enligt följande: • Stäng av Receiver DH10. Gör ett lyssningstest i en tyst miljö med ett samtalsavstånd på 1 meter. • Slå på Receiver DH10. Ändra ljudmixningen till 6:0 med hjälp av Remote Assistant CR110. Upprepa samma lyssningstest i en tyst miljö, denna gång med ett samtalsavstånd på flera meter. Användarens taluppfattningsförmåga ska vara nästan densamma i båda fallen. • Om så inte är fallet använder du volymknapparna på Receiver DH10 för att optimera dess utgångsnivå tills nästan samma resultat uppnås. • Anmärkning: För en bra kompromiss mellan DH10-ingången och ljudprocessorns mikrofoningång i tyst miljö rekommenderas en ljudmixning på 1:1. En ljudmixning på 2:1 eller 3:1 kan ge bra taluppfattning i bullriga miljöer.

13


Så här ansluts Receiver DT10 till MED-EL OPUS 2 ljudprocessor Nödvändiga delar 1. Receiver DT10 2. OPUS 2 ljudprocessor 3. OPUS2 FM batterihållare 4. FineTuner™ fjärrkontroll 5. Programmer DT05 Receiver DT10 kan anslutas direkt till OPUS 2 FM-batterihållaren enligt bilden till höger.

2

5

4

3

1

Att notera innan anslutning av Receiver DT10 till MED-EL OPUS 2 Alla moment nedan ska vara helt slutförda innan Receiver DT10 ansluts till ljudprocessorn. Anmärkning: Ingen HA-skanning krävs för OPUS2. Alla radiofrekvenser mellan 850 och 872 MHz kan användas vid anslutning av Receiver DT10 till OPUS 2.

1. Förbereda Comfort Digisystem I det här steget justerar du inställningarna i Receiver DT10 med hjälp av Programmer DT05. a. A nslut Receiver DT10 till Programmer DT05. b. V älj en lämplig radiofrekvens och para ihop Receiver DT10 med avsedd Comfort Digisystem-mikrofon. c. Markera ”R aktiv” d. S ätt utgångsnivån för R till 0 dB e. Markera ”R+M aktiv” f. Sätt utgångsnivån för R+M till 0 dB g. Markera ”Ton ind.” h. Avmarkera ”Auto Sleep”. Anmärkning: Rekommendera användaren att stänga av Receiver DT10 när sändaren är avstängd så att batteriförbrukningen minimeras. i. Markera ”Parning” j. Avmarkera ”Alltid på” k. S ätt Receiver DT10 i parningsläget l. Skicka alla inställningar till Receiver DT10 genom att välja ”Skicka alla” → ”Fortsätt” m.Kontrollera att Comfort Digisystem fungerar som det ska genom att lyssna i hörlurar anslutna till Programmer DT05 när någon pratar i Comfort Digisystemmikrofonen. Se bilden till höger.

14

2. Förbereda OPUS 2 a. Stäng av ljudprocessorn. b. Byt ut den vanliga batterihållaren mot OPUS2 FM-batterilocket. 3. A nsluta Receiver DT10 till MED-EL OPUS 2 och utföra ett lyssningstest a. Koppla in Receiver DT10 på FM-batterilockets undersida. b. Slå på ljudprocessorn. c. L judprocessorn hittar Receiver DT10 automatiskt och efter några sekunder aktiveras mottagaren. d. Gör ett lyssningstest enligt följande: • Stäng av Receiver DT10. Gör ett lyssningstest i en tyst miljö med ett samtalsavstånd på 1 meter. • Slå på Receiver DT10. Den sätts automatiskt på i R-läget. Upprepa samma lyssningstest i en tyst miljö, denna gång med ett samtalsavstånd på flera meter. Användarens taluppfattningsförmåga ska vara nästan densamma i båda fallen. • Om så inte är fallet använder du Programmer DT05 för att optimera utgångsnivån i Receiver DT10 tills nästan samma resultat uppnås. • Anmärkning: R+M-läget rekommenderas för tysta miljöer. R-läget ger användaren bra taluppfattningsförmåga i bullriga miljöer.


Så här ansluts Receiver DH10 till MED-EL OPUS 2 1

Nödvändiga delar 1. Receiver DH10 2. MED-EL OPUS 2 3. FineTuner™ fjärrkontroll

3

2

1. Förbereda Comfort Digisystem a. V älj lämplig radiofrekvens. b. P ara ihop Receiver DH10 med vald Comfort Digisystem-mikrofon. c. Kontrollera att Comfort Digisystem fungerar som det ska genom att lyssna i hörlurar anslutna till Receiver DH10 när någon pratar i Comfort Digisystem-mikrofonen. d. Stäng av Receiver DH10 och häng halsslingan runt användarens hals.

2. Förbereda MED-EL OPUS 2 Välj ”Telecoil” (teleslinga) med FineTuner™-fjärrkontrollen. 3. A nsluta Receiver DH10 till MED-EL OPUS2 och utföra ett lyssningstest a. Slå på Receiver DH10 och kontrollera att användaren kan höra överföringssignalen från Comfort Digisystem-mikrofonen. b. Gör ett lyssningstest enligt följande: • Välj M-läget på ljudprocessorn med hjälp av FineTuner™-fjärrkontrollen och gör ett lyssningstest i en tyst miljö med ett samtalsavstånd på 1 meter. • Välj T-läget på ljudprocessorn med hjälp av FineTuner™-fjärrkontrollen och gör ett lyssningstest i en tyst miljö, denna gång med ett samtalsavstånd på flera meter. Användarens taluppfattningsförmåga ska vara nästan densamma i båda fallen. • Om så inte är fallet använder du volymknapparna på Receiver DH10 för att optimera dess utgångsnivå tills nästan samma resultat uppnås. • Anmärkning: MT-läget ger en bra kompromiss mellan DH10-ingången och ljudprocessorns mikrofoningång i tysta miljöer. I bullriga miljöer bör T-läget användas.

15


Så här ansluts Receiver DT10 till MED-EL DUETT 1/ DUETT2/ OPUS1/ TEMPO+ Nödvändiga delar 1. Receiver DT10 2. MED-EL ljudprocessor med vinklat batteri 3. Oticon Amigo FM-CI adapter 4. Adaptersladd CI-40 5. FineTuner™ fjärrkontroll 6. Programmer DT05

5

Receiver DT10 ansluts till dessa ljudprocessorer via en Oticon Amigo FM-CI-adapter Se bilden till höger.

1

4

2

6 4

Att notera innan anslutning av Receiver DT10 till MED-EL DUETT 1/DUETT2/OPUS1/TEMPO* Alla moment nedan ska vara helt slutförda innan Receiver DT10 ansluts till dessa ljudprocessorer. Anmärkning: Ingen HA-skanning krävs för dessa processorer. Alla radiofrekvenser mellan 850 och 872 MHz kan användas vid anslutning av Receiver DT10 till dessa ljudprocessorer. För Europa.

o. Öppna batterifacket på Oticon Amigo FM-CI-adaptern. Sätt i ett P13 Zinc Air-batteri i batterifacket och stäng det. p. A nslut adaptersladd CI-40 till Oticon Amigo FM-CI-adaptern. q. S ätt styrreglaget på Oticon Amigo FM-CI-adaptern till läge ”1”. 2. Förbereda ljudprocessorn a. Stäng av ljudprocessorn b. Öppna locket på det vinklade batteripacket genom att dra det rakt bakåt och lyfta det uppåt c. A nslut försiktigt adaptersladden CI-40 till CS 44-uttaget på ljudprocessorn och stäng locket d. Notera ljudprocessorns känslighetsreglage och vrid det halvvägs. Den röda markeringen på vridreglaget ska stå vid ungefär kl. 2 eller 3

1. Förbereda Comfort Digisystem och Oticon Amigo FM-CI-adaptern I det här steget justerar du inställningarna i Receiver DT10 med hjälp av Programmer DT05. a. A nslut Receiver DT10 till Programmer DT05. b. V älj en lämplig radiofrekvens och koppla ihop Receiver DT10 med avsedd Comfort Digisystem-mikrofon. c. Markera ”R aktiv” d. Sätt utgångsnivån för R till 0 dB e. Markera ”R+M aktiv” f. Sätt utgångsnivån för R+M till 0 dB g. Markera ”Ton ind.” h. Avmarkera ”Auto Sleep”. Anmärkning: Rekommendera användaren att stänga av Receiver DT10 när Comfort Digisystem är avstängt så att batteriförbrukningen minimeras. i. Markera ”Parning” j. Avmarkera ”Alltid på” k. S ätt Receiver DT10 i parningsläget l. Skicka alla inställningar till Receiver DT10 genom att välja ”Skicka alla” → ”Fortsätt” m.Kontrollera att Comfort Digisystem fungerar som det ska genom att lyssna i hörlurar anslutna till Programmer DT05 när någon pratar i Comfort Digisystemmikrofonen. Se bilden till höger. n. Koppla bort Receiver DT10 från Programmer DT05 och anslut den till Oticon Amigo FM-CI-adaptern.

16

N

O

Q

P

3. A nsluta Receiver DT10 till ljudprocessorn och utföra ett lyssningstest a. Slå på ljudprocessorn. b. Vrid försiktigt tillbaka ljudprocessorns känslighetsreglage till den position som noterades i steg 2d. c. Öka gradvis styrreglaget på Oticon Amigo FM-CI-adaptern tills en komfortabel nivå har nåtts. d. Gör ett lyssningstest enligt följande: • Stäng av Receiver DT10. Gör ett lyssningstest i en tyst miljö med ett samtalsavstånd på 1 meter. • Slå på Receiver DT10. Den sätts automatiskt på i R-läget. Upprepa samma lyssningstest i en tyst miljö, denna gång med ett samtalsavstånd på flera meter. Användarens taluppfattningsförmåga ska vara nästan densamma i båda fallen. • Om så inte är fallet använder du antingen Programmer DT05 eller styrreglaget på Oticon Amigo FM-CI-adaptern för att optimera FM-CI-adapterns utgångsnivå tills nästan samma resultat uppnås. • Anmärkning: R+M-läget rekommenderas för tysta miljöer. R-läget ger användaren bra taluppfattningsförmåga i bullriga miljöer.


Så här ansluts Receiver DH10 till MED-EL DUET 2 Nödvändiga delar 1. Receiver DH10 2. MED-EL DUET 2 3. FineTuner™ fjärrkontroll

5

4

2

1. Förbereda Comfort Digisystem a. Välj lämplig radiofrekvens. b. P ara ihop Receiver DH10 med vald Comfort Digisystemmikrofon. c. Kontrollera att Comfort Digisystem fungerar som det ska genom att lyssna i hörlurar anslutna till Receiver DH10 när någon pratar i Comfort Digisystem-mikrofonen. d. Stäng av Receiver DH10 och häng halsslingan runt användarens hals.

2. Förbereda MED-EL DUET 2 Välj ”Telecoil” (teleslinga) med FineTuner™-fjärrkontrollen. 3. A nsluta Receiver DH10 till MED-EL DUET2 och utföra ett lyssningstest a. Slå på Receiver DH10 och kontrollera att användaren kan höra överföringssignalen från Comfort Digisystem-mikrofonen. b. Gör ett lyssningstest enligt följande: • Välj M-läget på ljudprocessorn med hjälp av FineTuner™-fjärrkontrollen och gör ett lyssningstest i en tyst miljö med ett samtalsavstånd på 1 meter. • Välj T-läget på ljudprocessorn med hjälp av FineTuner™-fjärrkontrollen och gör ett lyssningstest i en tyst miljö, denna gång med ett samtalsavstånd på flera meter. Användarens taluppfattningsförmåga ska vara nästan densamma i båda fallen. • Om så inte är fallet använder du volymknapparna på Receiver DH10 för att optimera dess utgångsnivå tills nästan samma resultat uppnås. • Anmärkning: MT-läget ger en bra kompromiss mellan DH10-ingången och ljudprocessorns mikrofoningång i en tyst miljö. I bullriga miljöer rekommenderas T-läget.

17


Så här ansluts Receiver DH10 till MED-EL TEMPO+ and OPUS 1 Nödvändiga delar 1. Receiver DH10 2. MED-EL TEMPO+/OPUS 1 3. Vinklat batteri 4. För FM: använd T+ AudioExt (röd) 5. För FM + M: använd T+ AudioMix (gul)

1

2 4

3

1. Förbereda Comfort Digisystem a. V älj en ledig radiofrekvens. b. P ara ihop Receiver DH10 med vald Comfort Digisystemmikrofon. c. Kontrollera att Comfort Digisystem fungerar som det ska genom att lyssna i hörlurar anslutna till Receiver DH10 när någon pratar i Comfort Digisystem-mikrofonen. d. S änk volymen på Receiver DH10 till den lägsta nivån och stäng av den. Anslut ljudkabelns 3,5 mm-ände till hörlursuttaget på Receiver DH10. Olika typer av ljudkablar kan väljas beroende på ljudmiljö. Non-mixing cable (T+ AudioExt (röd)) används generellt i bullriga miljöer. Mixing cable (T+ AudioMix (gul) används i tysta miljöer. 2. Förbereda ljudprocessorn a. Stäng av ljudprocessorn b. Öppna locket på det vinklade batteripacket genom att dra det rakt bakåt och lyfta det uppåt c. A nslut försiktigt ljudkabeln till CS 44-uttaget på ljudprocessorn och stäng locket. d. Notera ljudprocessorns känslighetsreglage och vrid det halvvägs. Den röda markeringen på vridreglaget ska stå vid ungefär kl. 2 eller 3

18

Ansluta Receiver DH10 till ljudprocessorn och utföra ett lyssningstest vid användning av T+ AudioExt-kabeln (röd) a. Slå på ljudprocessorn och vrid försiktigt tillbaka ljudprocessorns känslighetsreglage till den position som noterades i steg 2d. b. Höj gradvis volymen på Receiver DH10 tills en komfortabel nivå har nåtts. c. Gör ett lyssningstest i en tyst miljö med ett samtalsavstånd på flera meter. Användarens taluppfattningsförmåga bör vara god under dessa omständigheter. Om så inte är fallet använder du volymknapparna på Receiver DH10 för att optimera dess utgångsnivå tills nästan samma resultat uppnås. Ansluta Receiver DH10 till ljudprocessorn och utföra ett lyssningstest vid användning av T+ AudioMix-kabeln (gul) a. Slå på ljudprocessorn och vrid försiktigt tillbaka ljudprocessorns känslighetsreglage till den position som noterades i steg 2d. b. Kontrollera att utgångsnivån på Receiver DH10 är inställd på det lägsta läget och gör ett lyssningstest i en tyst miljö med ett samtalsavstånd på flera meter. c. Höj gradvis volymen på Receiver DH10 tills en komfortabel nivå har nåtts. Gör ett lyssningstest i en tyst miljö, denna gång med ett samtalsavstånd på flera meter. d. Taluppfattningsförmågan under dessa två omständigheter ska vara nästan densamma. e. Om så inte är fallet använder du volymknapparna på Receiver DH10 för att optimera dess utgångsnivå tills nästan samma resultat uppnås.

5


Så här ansluts Receiver DH10 till MED-EL DUET Nödvändiga delar 1. Receiver DH10 2. MED-EL DUET 3. Audio mixing cable T+ AudioMix (gul)

1. Förbereda Comfort Digisystem a. V älj lämplig radiofrekvens. b. P ara ihop Receiver DH10 med vald Comfort Digisystem-mikrofon. c. Kontrollera att Comfort Digisystem fungerar som det ska genom att lyssna i hörlurar anslutna till Receiver DH10 när någon pratar i Comfort Digisystem-mikrofonen. d. S änk volymen på Receiver DT10 till den lägsta nivån och stäng av den. Anslut ljudkabelns 3,5 mm-ände (T+ AudioMix (gul)) till Receiver DH10s hörlursuttag 2. Förbereda ljudprocessorn a. Stäng av ljudprocessorn b. Öppna batterilocket genom att dra det rakt bakåt och lyfta det uppåt c. A nslut försiktigt ljudkabeln till CS 44-uttaget på ljudprocessorn och stäng locket. d. Notera ljudprocessorns känslighetsreglage och vrid det halvvägs. Den röda markeringen på vridreglaget ska stå vid ungefär kl. 2 eller 3

1

2 3

3. A nsluta Receiver DH10 till ljudprocessorn och utföra ett lyssningstest a. Slå på ljudprocessorn och vrid försiktigt tillbaka ljudprocessorns känslighetsreglage till den position som noterades i steg 2d. b. Kontrollera att utgångsnivån på Receiver DH10 är inställd på det lägsta läget och utför ett lyssningstest i en tyst miljö med ett samtalsavstånd på 1 meter. c. Höj gradvis volymen på Receiver DH10 tills en komfortabel nivå har nåtts. Gör ett lyssningstest i en tyst miljö, denna gång med ett samtalsavstånd på flera meter. d. Taluppfattningsförmågan under dessa två omständigheter ska vara nästan densamma. e. Om så inte är fallet använder du volymknapparna på Receiver DH10 för att optimera dess utgångsnivå tills nästan samma resultat uppnås.

19


120229

Comfort Audio utvecklar och tillverkar sedan 1994 hörselprodukter för personer med nedsatt hörsel. Vår mission är och har alltid varit, att med ledande teknik och innovativa lösningar ge människor möjlighet att obehindrat utbyta tankar och idéer i alla situationer genom livet. Vi är målmedvetna, nyfikna, har ett brinnande teknikintresse och drivs av passion och glädje. Det har gjort oss till teknikledande i världen inom hörselprodukter. Våra produkter erbjuder stor flexibilitet och är utvecklade för både arbetsliv, skola, offentlig miljö och privatliv. Alltid med individens behov i fokus och utifrån en genuin vilja att förbättra livskvaliteten för personer med nedsatt hörsel.

Comfort Audio AB | Box 154 | SE-301 05 Halmstad | Tel: 035 260 16 00 info@comfortaudio.se | www.comfortaudio.se

Kompatibilitetsguide för hörselimplantat  

COMFORT DIGISYSTEM - Digitala hörselprodukter för hörselimplantat.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you