Page 1

Comfort Digisystem

Hørselsprodukter for en enklere arbeidsdag


Med denne brosjyren vil vi fortelle om Comfort Digisystem, vår serie hørselsprodukter med unike egenskaper som kan hjelpe personer med nedsatt hørsel i alle tenkbare situasjoner under en arbeidsdag. På Comfort Audio har vi en visjon. At nedsatt hørsel ikke skal være en hindring for å utveksle tanker og idéer mellom mennesker. Med dette utgangspunktet utvikler vi våre produkter. For oss er helhetssynet og en genuin vilje til å forbedre livs­ kvaliteten til personer med nedsatt hørsel, sentrale deler i alt utviklingsarbeid.

Comfort Digisystem på møter og i forelesninger

side 2–7

Comfort Digisystem i samtale og mindre møter

side 8–11

Comfort Digisystem i telefonsituasjoner

side 12–15

Veien til hørselsprodukter på arbeidsplassen

side

16


Comfort Digisystem Comfort Digisystem bygger på trådløs teknologi og har unike funksjoner for best mulig talegjengivelse. Uansett behov eller situasjon, trenger man alltid minst en mikrofon og en mottaker.

Sendere I Comfort Digisystem finnes det forskjellige mikrofoner som brukes avhengig av hvordan arbeidssituasjonen ser ut.

Microphone DM10, DM20, DM80

Conference Microphone DC10, DC20

En av verdens minste trådløs mikrofon. Meget diskret, festes på klærne med festeklemme.

Trådløse mikrofoner som brukes i samtaler.

Konferansemikrofoner for møter med flere deltakere. Kan fange opp tale på lengre mikrofonavstand enn andre hørselsprodukter på markedet.

Receiver DE10

Receiver DH10

Diskret mottaker som settes på øret og kan brukes med eller uten alt-i-øret-apparat. Kan brukes med alle sendere i Comfort Digisystem.

Mottaker med integrert halsslynge. Kan brukes med alle sendere i Comfort Digisystem.

Microphone DM05

Mottakere Mottakeren velges ut ifra type arbeid og avhengig av om man har høreapparat eller ikke.

Les gjerne mer om Comfort Digisystem i våre produktblader som du kan laste ned på www.comfortaudio.no


Utvikling med nytt perspektiv Comfort Audio ble startet i 1994 i Halmstad da ingeniørene Carljohan Lagervall og August Pansell gjennomførte et utviklingsprosjekt med formål å utførske nye måter å hjelpe personer med nedsatt hørsel på.

Vi var de første i verden Comfort Audio var først i verden med å utvikle digitale hørselsprodukter. I dag kan vi presentere en rekke innovative produkter med funksjoner som er helt unike i bransjen och som gjør oss teknisk verdensledende.

Patentert teknologi Hemmeligheten bak Comfort Digisystem er flere unike teknologier: • SecureStream Technology (SST) gjør produktene avlyttingssikre samtidigt som lyden overføres uten tidsforsynkelser. For et firma betyr det at man tar bort en sikkerhetsrisiko man kanskje ikke tenker på. • Perceptual Speech Enhancement (PSE) er en lydbehandlingsteknologi som bearbeider lyden slik at forstyrrende bakgrunnsstøy filtreres bort og talen fremheves.

Comfort Audios gründere ingeniørene Carljohan Lagervall og August Pansell så tidlig et behov av funksjonelle hørselsprodukter for miljøer med mye bakgrunnsstøy.


Unike løsninger for arbeidslivet Å jobbe i et åpent kontorlandskap, livlige miljøer eller der hvor det er mye bakgrunnsstøy, oppleves det som krevende for de fleste. Vi vet at for personer med nedsatt hørsel, kan andre arbeidssituasjoner være lydmessig utfordrende også. Derfor har vi utviklet Comfort Digisystem, en serie digitale hørselsprodukter som tilpasses etter behov og til enhver situasjon. På de neste sidene beskriver vi noen vanlige arbeidssituasjoner som viser hvordan Comfort Digisystem fungerer.

Hvorfor trenger man Comfort Audios hørselsprodukter? Selv om den hørselshemmede har høreapparat, er det ofte ikke nok for å høre godt i alle situasjoner, siden det forsterker all lyd som støy og forstyrrende bakgrunnsstøy. Konferansemikrofonene i Comfort Digisystem bearbeider lyden ved å filtrere bort uønsket bakgrunnsstøy og fremheve talen på en effektiv måte. Resultatet er krystallklar lyd og best mulig talegjengivelse.

1


Comfort Digisystem

På møter og i forelesninger Et møte kan ha ulike oppsett. En vanlig møtesituasjon er at samtalen foregår med alle deltagere rundt et bord. Hvis det er en foreleser står han/hun litt og prater. For en person med nedsatt hørsel kan det være vanskelig å forstå både hva kollegene og foreleseren sier. Comfort Digisystem gjør det lettere å delta i samtalen rundt bordet og samtidig høre hva foreleseren prater om.

2


På bordet er det en Conference Micro­phone DC20 . Talen fra møtedeltakerne rundt bordet fanges opp av konferansemikrofonen og sendes digitalt til personen med nedsatt hørsel.

Personen med nedsatt hørsel bærer mottakeren Receiver DE10.

3


Foreleseren bærer en Microphone DM10. Talen sendes digitalt til personen med nedsatt hørsel som har en Comfort Digisystemmottaker.

Foreleseren bærer en Microphone DM05. På bordet ligger det en Conference Micro­phone DC20. Talen fra foreleseren fanges opp av Microphone DM05 og fra møtedeltakerne, av Conference Microphone DC20. Talen sendes til deltakeren med nedsatt hørsel som har en Comfort Digisystemmottaker.

Remote DC05 Med den medfølgende fjernkontrollen Remote DC05 kan Conference Microphone DC20 fjernstyres for å endre lydopptaks­området og for å sette opp eller ned nivået på en forelesermikrofon.

4


I dag hadde jeg ikke kunnet utføre min jobb uten mine nye hørselsprodukter. ”Jeg har hatt høreapparat lenge. For ett år siden fikk jeg en kraftig hørselsnedsettelse på det ene øret. Etter det, var det ikke nok med høreapparat som hjelpemiddel på jobben. Jeg måtte finne en annen løsning. Da fikk jeg prøve Comfort Audios hørselsprodukter. Første prøve var en aha-opplevelse! I dag hadde jeg ikke kunnet utføre min jobb uten mine nye hørselsprodukter.” Maria Särbring, kriminalpoliti, forbrytelser

Å høre godt i alle lydmiljøer Maria Särbring er kriminalinspektør og jobber for det meste med å forhøre personer som har gjort forbrytelser. Som forhørleder er det viktig å forstå alt som sies og ikke miste en eneste detalj. Maria legger sin konferansemikrofon på bordet og personen hun forhører har en mindre mikrofon. I visse samtalerom er lydmiljøet ekstra vanskelig, veggen er lydisolert noe som gjør at talen oppleves kompakt og innestengt. For Maria er hørselsproduktene uvurderlige; hun føler seg trygg når hun hører, selv om personen prater lavt eller hvisker. Ved behov kan hun diskret skru opp styrken på sin mottaker. Det som sies under forhøret er taushetsbelagt, derfor er det nødvendig at samtalen ikke kan avlyttes av utenforstående. Comfort Digisystem har kodet radiooverføring som gjør utstyret avlyttingssikker. I blant går Maria på forelesninger. Hørselsproduktene hjelper henne å oppfatte både det foreleseren sier og spørsmål fra deltakerne i salen. Hun plasserer konferansemikrofonen midt i forelesningssalen og foreleseren bærer en liten mikrofon. Maria har sin mottaker i en slynge rundt halsen. Når hun hører på prosessen behøver hun ikke å sitte på fremste raden: utstyret fanger opp talen selv om hun sitter lengst bak. Comfort Digisystem er i dag en nødvendighet i Marias hverdag. 5

Conference Micro­phone DC20 Avansert konferansemikrofon med sender og mottaker i samme enhet. Samtlige Comfort Digisystemmikrofoner har en unik og kraftfull teknologi for lydoverføring (SST). I konferansemikrofonene finnes det også teknologien for lydbehandling (PSE) som innebærer at forstyrrende bakgrunnsstøy filtreres bort og talen fremheves.


Det er som å komme til en ny verden! ”Med kun mitt vanlige høreapparat var jeg ofte tvunget til å be folk å gjenta ellers måtte jeg gjette. Nå kan jeg til og med høre all småprat og får derfor en sammenheng i det som sies. Når jeg er på møte hos leverandører, har jeg konferansemikrofonen med meg som tar inn talen fra alle steder i lokalet. Det er som å komme til en ny verden!” Ulf Peder Eklund, Daglig leder, bilmekaniker og kundebehandler

Utstyret som er lett å ta med seg Som daglig leder og deleier i Vikens bilverksted er Ulf Peder involvert i alt fra verkstedets drift til bestillingsmottak, utføre reparasjoner og bestille reservedeler. For å være forberedt på alle situasjoner, bærer han hele dagen sin Conference Microphone DC10 rundt halsen. Når han prater med en kunde eller kollega, fanger mikrofonen opp talen og sender den videre til hans mottaker. Ulf Peder tar ofte en del av dagens telefonsamtaler på mobil. Han kobler den via Bluetooth til Microphone DM80. Med retningsmikrofon blir talen tydeligegjort og bakgrunnsstøy dempet ned. Hørselsproduktene hjelper også i andre arbeidssituasjoner. Når Ulf Peder skal lokalisere ulyd på en bil som er inne til reparasjon, plasserer han konferansemikrofonen i baksetet eller passasjersetet hvor den tar opp og forsterker lyden. Han får da indikasjon på hvor feilen er.

Conference Micro­phone DC10 Fanger opp og forsterker tale og filtrerer bort forstyrrende bakgrunnsstøy.

Ulf Peder har også styreoppdrag i flere firmaer og organisasjoner. Det betyr møte nesten hver uke. Uansett om det er med få eller mange deltakere, plasserer han sin konferansemikrofon på bordet der den effektivt fanger opp talen. Da kan han høre tydelig hva alle sier og har derfor mulighet til å være med på diskusjoner på en hel annen måte. 6


En Conference Microphone DC10 er plassert på bordet. Talen fra møtedeltakerne fanges opp av konferansemikrofonen og sendes digitalt til personen med nedsatt hørsel som har en Comfort Digisystemmottaker.

Receiver DE10 Liten, smidig mottaker som er vendbar og kan brukes både til høyre og venstre øre.

7


Comfort Digisystem

I samtale og mindre møter På en arbeidsplass er spontane samtaler i korridoren like viktige som de planlagte møtene i konferanserommet. De er en viktig del i felleskapet med kolleger. Og kanskje er det under det spontane møtet hvor den beste idéen tar form.

8


Personen med nedsatt hørsel har en Conference Microphone DC10 i lommen og en myggmikrofon festet på jakken.

Talen fra kollegene fanges opp av konferansemikrofonen og sendes digitalt til personen med nedsatt hørsel, som bærer mottakeren Receiver DH10.

9


Det ligger en Conference Microphone DC10 på bordet. Den fanger opp talen og sender digitalt til personen med nedsatt hørsel som har en Comfort Digisystemmottaker.

Den ene personen bærer en Microphone DM05. Personen med nedsatt hørsel bruker en Comfort Digisystemmottaker.

Microphone DM05 Mikrofon for digital overføring av tale til mottakere. Meget liten og diskret å bære, festes enkelt på klærne med en festeklemme.

10


Mine arbeidskollegaer er også fornøyde og synes det fungerer kjempebra. ”På min jobb er det høyt tempo og mange mennesker i bevegelse. Tidligere måtte jeg anstrenge meg hele tiden for å kunne høre; det var utrolig energikrevende. Med mine nye hørselsprodukter er det noe helt annet. De tar bort støy og gjør talen tydelig. Jeg slipper å være så anspent og er ikke lenger så sliten etter en arbeidsdag. Mine arbeidskollegaer er også fornøyde og synes det fungerer kjempebra.” Birgitta Martinsson, jobber i kassa på personalrestaurant

Å slippe lyden fra mange stemmer og skrapende stoler Birgitta har en arvelig hørselsnedsettelse og de seneste åra er hørselen blitt verre. Siden hun jobber i et støyende miljø må hun bruke i tillegg til høreapparat andre hjelpemidler som sorterer bort uønsket lyd og gir tydeligere tale. Nå kan Birgitta prate med kundene som kommer til kassa uten problemer. Birgittas arbeidskollegaer setter pris på at de nye hørselsproduktene fungerer så bra. Nå flyter samarbeidet mye lettere siden Birgitte hører så bra hva alle sier. Hun behøver ikke å spørre hele tiden og kollegaene slipper å gjenta. Når Birgitta sitter i kassa har hun mottakeren Receiver DH10 i en slynge rundt halsen, Conference Micro­phone DC10 ligger ved kassaapparatet. Mikrofonen fanger opp kundenes tale og sender til mottakeren. Flere av restaurantens stamkunder har uttrykt seg positivt, de merker at Birgitta uten problemer forstår alt de sier. 11

Receiver DH10 Receiver DH10 er en liten mottaker med integrert halsslynge som kan brukes i kombinasjon med alle Comfort Digisystemmikrofoner.


Talen fra telefonen fanges opp av mottakeren Receiver DE10 som personen med nedsatt hørsel bærer.

En Conference Microphone DC20 står på bordet i en TeleLink, koblet til den faste telefonen.

12


Comfort Digisystem

I telefonsituasjoner For mange personer med nedsatt hørsel er det vanskelig eller til og med umulig å prate i telefon selv om man har høreapparat. Samtidig er telefonsamtalen ofte en naturlig del av hverdagen for å utføre ærender og holde kontakt med kunder. Via Bluetooth kan personen med nedsatt hørsel ringe både fra mobiltelefon og trådløs telefon. Med TeleLink er det mulig å ringe fra den faste telefonen.

13


Personen med nedsatt hørsel har en Comfort Digisystemmottaker og prater i mobiltelefon utendørs. Talen fra mobiltelefonen sendes til Microphone DM80 med rettnings telefonprogram og derifra videre til mottakeren.

Personen med nedsatt hørsel prater i mobil­tele­fon i stille omgivelser. Lyden sendes til Microphone DM80 som via Bluetooth er tilkoblet mobilen. Fra Microphone DM80 sendes lyden videre til Comfort Digisystem-mottakeren.

Microphone DM80 Kan også kobles til trådløs telefon via Bluetooth eller kabel. Mikrofonen har både et rundoppfangende og et rettnings program som kan brukes i omgivleser med forstyrrende bakgrunnsstøy.

14


Jeg hører bra i telefonen selv når kollegene prater i nærheten. ”For meg som har nedsatt hørsel og prater mye i telefon, er det selvføgelig ikke optimalt å sitte i kontorlandskap. Men jeg får stor hjelp av mine hørselsprodukter. Når det ringer løfter jeg av røret og legger det på bordet, lyden til min mottaker blir like tydelig som når man holder røret intil øret. Mye av støyet rundt meg filtreres bort, jag hører bra i telefonen selv når kollegene prater i nærheten.” Greger Persson, skattebehandler

Enkel løsning som forandrer tilværelsen Greger har sin Conference Microphone DC20 med seg hele dagen. Stopper han for å prate med kollegaer, legger han konferansemikrofonen på nærmeste skrivebord så fanger den opp talen. På sin arbeidsplass har han konferansemikrofonen tilkoblet TeleLink. Da kan han ringe ut og ta imot samtaler til den faste telefonen. Når det ringer løfter han av røret og aktiverer TeleLink med et enkelt knappetrykk. Han kan også sette opp styrken hvis han trenger det. Første gang Greger prøvde Comfort Digisystem var i en møtesal. Han ble imponert av hvor tydelig han kunne høre talen fra diverse steder i rommet og at lyden var like bra når personer sto litt lengre unna og pratet. Det er ofte mindre møter på hans arbeidsplass, hvor man sitter i smågrupper og prater. Greger har konferansemikrofonen med, og rundt halsen bærer han sin mottaker. For Greger har hørselsproduktene også gjort lettere omgang med kolleger når man småprater og har det moro i matpausen. Han får med seg alt som sies. 15

TeleLink Telefontilbehøret TeleLink kobles til en fasttelefon og brukes sammen med Conference Microphone DC20. Telefonlyden sendes trådløst videre til personen med nedsatt hørsel.


03NO-1010 Comfort Audio har siden 1994 utviklet og produsert produkter for personer med nedsatt hørsel. Vår misjon er og har alltid vært at med ledende teknologi og innovative løsninger, få mennesker til å utveksle tanker og ideer i alle situasjoner gjennom hele livet helt uten hindringer. Vi er målbevisste, nysgjerrige og har en brennende interesse i teknologi og drives av lidenskap og glede. Det har gjort oss teknisk ledende i verden innen hørselsprodukter. Våre produkter tilbyr stor fleksibilitet og er utviklet for både arbeidsliv, skole, offentlig miljø og privatliv. Alltid med individets behov i fokus og ut ifra en genuin vilje til å forbedre livskvaliteten til personer med nedsatt hørsel.

Comfort Audio AS | Postboks 304 | 3201 Sandefjord | Tel: 959 87 910 www.comfortaudio.no | info@comfortaudio.no


Veien til hørselsprodukter på arbeidsplassen 1. Hvordan går du frem? Hvis du vil ha mer informasjon om nedsatt hørsel og hvordan du kan få hjelp, kan du kontakte din hørselsspesialist på sykehuset, øre-nese-hals lege eller en pedagog på hjelpemiddelsentralen i ditt fylke. Du kan også kontakte Hørselshemmedes Landsforbund.

2. Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Norges største organisasjon for personer med nedsatt hørsel. De kan blant annet gi informasjon om hørselsmiljø og situasjoner for personer med nedsatt hørsel. www.hlf.no

3. Hjelpemiddelsentralen Hjelpemiddelsentralene tildeler rehabiliterings- og individuelle hjelpemidler. Det finnes en avdeling for hørsel og personer med nedsatt hørsel. Man kan også kontakte audiopedagogen i ditt fylke. www.nav.no

4. Audiograf Første steg mot bedre hørsel og et bedre arbeidsmiljø går via en audiograf. Audiografen er ekspert på hørsel, høreapparater. Med utgangspunktet fra sine kunnskaper innen teknikk, medisin og pedagogikk, gjør audiografen en grundig undersøkelse av hørselen og hjelper senere med å prøve ut et høreapparat og/eller hørselsprodukt. Du kan også kontakte Comfort Audio AS på 959 87 910 eller info@comfortaudio.no

16

Comfort Digisystem for jobben  

Med rett hørselshjelpemiddel trenger ikke nedsatt hørsel lenger være et hinder på arbeidsplassen. Comfort Audios trådløse hørselshjelpemidle...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you