Page 1

COMFORT MAGAZINE Ett magasin om aktuella projekt och nyheter från Comfort

Renovering av energitänk Holmsunds Rörservice AB håller krisen i schack tack vare serviceavtal och renoveringar. m a r s 2 010

1 • 2010

Söbergs jobbar på avtal Företagets ryggrad har länge varit större avtal med kommuner.

1 www.comfort.se

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


Företag? Det här kan Comfort hjälpa er med! Comfort är Sveriges största installationskedja för VVS-produkter. Vi installerar, underhåller och renoverar badrum över hela Sverige och är helhetsleverantörer inom VVS- och värmelösningar. Dessutom anlitas vi ofta av bland annat byggföretag, fastighetsägare, industrier, stat och kommun för ny- och ombyggnation, service, underhåll och energibesparing. Detta bara för att bara nämna några av våra arbetsområden. Eftersom vi finns representerade på 140 orter över hela landet, med 1500 certifierade montörer, så kan vi utlova en hög servicenivå och stor trygghet för våra samarbetspartners och kunder.

Håkan Hedberg, VD

Ombyggnation

Energioptimering

Nyproduktion

Service & underhåll

Rustad för kyla?

Vi lämnar snart en period med mängder av snö och kyla bakom oss. Våra värmeinstallationer har prövats på allvar denna vinter. I mitt hem råkade vi ut för en ispropp i vår avluftning i avloppet. Hur kunde detta hända? Det hade vi aldrig varit med om förut. Med temperaturer ner mot minus tjugofem grader tre veckor i sträck visade det sig att även vårt hus, med nyinstallerad bergvärmepump och välisolerade tak och väggar, faktiskt hade brister i vinterkylan. Isproppen gick ju naturligtvis att lösa upp med enkla medel, men det är intressant att även det mest givna i våra bostäder faktiskt prövas på allvar när kylan väl har bitit sig fast.

Nu har energileverantörernas fakturor landat på bordet hos de flesta fastighetsägare i landet. Oavsett uppvärmningsalternativ har kostnaden för uppvärmning ökat gentemot senare års vintrar. Även om kostnaderna ökar tycker jag att vintern har varit bra. Bra för att svensken har uppvärderat sitt boende och sin inomhusmiljö. Bra för att skenande elpriser tydliggjort behovet av alternativa uppvärmningslösningar. Bra för fastighetsägare, för även om vintern har prövat dina energisystem över bristningsgränsen, så finns det många möjligheter att hämta igen dessa kostnader relativt snabbt! Comfort står redo, för vi kan energioptimera fastigheter! Vi vill ge mer energi för varje instoppad krona.”

Comfort Magazine Utgivare: Comfort-kedjan AB Ansvarig utgivare: Håkan Hedberg Marknadschef: Magnus Strid Annonsbokning: Ulrik Lindell Upplaga: 70.000 ex. För information om Comfort och medlemsföretagen: www.comfort.se Mail: info@comfort.se Telefon: 019-27 19 20 Fax: 019-27 12 26

C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

2

m a r s 2 010

3

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


COMFORT MAGAZINE Ett magasin om aktuella projekt och nyheter från Comfort

1 • 2010

sid 14

Comforts erbjudande till företagsmarknaden 2 Rustad för kyla?

3

Service ger stabilitet

6

Renovering med energitänk

8

Söbergs jobbar på avtal

12

Frölunda torg förnyas

14

sid 12

sid 22

sid 18

sid 32

Rörinstallatör i havsbandet

18

Kungsholmsrenovering rullar vidare

22

Rören från insidan

26

Video allt viktigare för Samsons

28

Värme från djupet

30

Rolf Gabrielsons krönika – Branschkollen

32

Comfort - ”samlingssida”

34

sid 2

sid 26

sid 28

sid 3

Comfort utvecklar ledarskap

36

Medlemsförteckning

38

sid 6

sid 8 C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

4

sid 30 m a r s 2 010

sid 34

sid 36 5

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


annons

Service ger stabilitet När det råder stiltje på entreprenadsidan är det en fördel att ha kompetens inom service. Leif Ohlsson och Håkan Hedberg från Comfort diskuterar hur medlemsföretagen kan hantera oroliga tider. Lågkonjunkturen ligger tung över landet och för VVS-branschens del återspeglas det i minskad nyproduktion. Därför är det inte överraskande att företag som jobbar med service klarar lågkonjunkturen bäst. – Ja, bland våra medlemmar märks ju ett ökat intresse för servicejobb, säger Leif Ohlsson som arbetar inom affärsområde företag med affärsutveckling inom Comfort. Att lägga om verksamheten mot service en aning är ett bra sätt att klara sysselsättningen. Vad innebär en sådan kursomläggning för företaget och dess montörer? – Att jobba inom service kräver mer i form av social kompetens, du måste snabbt hitta orsaker och samverka med andra hantverkare och arbeta direkt mot kunden. Service handlar också mer om korta småjobb medan nyproduktion bygger på långsiktig planering. Innebär en ökad inriktning mot service att Comforts medlemmar slåss mot varandra? – Egentligen inte, eftersom det oftast finns relativt få Comfort-företag inom samma område. Vi har alltså en rätt uppdelad kundkrets så de man tävlar med är snarare Bravida, NVS och YIT – och där har vi en fördel eftersom våra medlemmar oftast har en starkare lokal förankring. Lokala och konjunkturstarka Comforts VD Håkan Hedberg instämmer. – Kedjan står sig i regel bra i lågkonjunkturer eftersom våra företag är duktiga på service och eftermarknad och jobbar nära kunderna. Och att våra medlemmar är starka inom service är en konsekvens av ett lokalt företagande, att man kan de lokala behoven och förstår vikten av att kunna erbjuda service.

– Den som har fler ben att stå på klarar ju konjunktursvängningar bäst, säger Leif. Kan man service och har en blandning av stora avtal och mindre servicejobb är man bäst rustad. Kampanj mot föreningar Comforts lokala närvaro och geografiska spridning ger alltså konkurrensfördelar. Hur agerar man då från centralt håll för att öka efterfrågan på service?

– Våra företag är duktiga på service och jobbar nära kunderna, säger Comforts vd Håkan Hedberg.

– Hittills har vi inte agerat så mycket från centralt håll för att stärka servicesidan, säger Håkan Hedberg. Men att vi av tradition är starka inom service ska vi uppmuntra ytterligare genom att ta fram koncept och serviceavtal som är likriktade för hela landet. Rundringningar bland medlemmarna visar att det finns ett stort intresse för gemensam kommunikation. Därför ska vi hjälpa till från ett lokalt, regionalt och centralt perspektiv att utveckla erbjudanden kring service och eftermarknad. Stigande intresse En ljuspunkt i konjunktursvackan är att pressade priser och ROT-avdrag har ökat kundernas intresse för renovering och energioptimering. Den kalla vintern lär också få många husägare att agera, vilket Comfort tagit fasta på. – Vi har tagit fram en broschyr som visar konsumenter och framför allt bostadsrättsföreningar vad vi kan göra i energifrågor. Den kalla vintern och de skenande energipriserna har ju gett oss bra draghjälp, skrattar Leif. I höstas gick ni också ut i en stamrenoveringskampanj riktad mot bostadsrättsföreningar. Har den satsningen burit frukt ännu? – Vi väntar på en första rapport men vi vet att det kommit in en hel del bokningar. Något direkt resultat kan man inte se än på ett tag eftersom det kan ta

– Den som har fler ben att stå på klarar konjunktursvängningar bäst, förklarar Leif Ohlson.

mellan 6 månader och tre år innan en förening kan komma till beslut. Men något vi fått klart för oss är att telemarketing mot en selekterad målgrupp är ett effektivt redskap i detta sammanhang. Vändningen dröjer Många förväntar sig att en konjunktursvängning inleds under 2010. Men från Comforts sida är man försiktig i prognoserna gällande nyproduktion. – Det är möjligt att vi får se en vändning, säger Leif. Men man får komma ihåg att från att man börjar planera en nybyggnation tar det ju något år av markberedning och planering innan det blir byggstart. Servicesidan kommer därför att spela en viktig roll även under detta år. SVE_ANN_10_Bianca_ComfortM_210x297.indd 1

C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

6

m a r s 2 010

10-02-09 13.24.45

7

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


Renovering med energitänk Holmsunds Rörservice AB håller krisen i schack tack vare serviceavtal och renoveringar. Vi besökte en större renovering av bostadsrätter.

Comfort-kedjan har många familjeföretag och Holmsunds Rörservice är ett av dem. Leslie Johansson är vd för företaget, men för närvarande överförs allt mer av det arbete han utfört på sonen Simon. Därutöver arbetar familjens två andra söner i företaget som arbetande arbetsledare och Leslies fru Gudrun jobbar med administrationen. När Leslie köpte företaget år 2000 hade man bara tre anställda, men tack vare tidigare kontakter kunde man börja expandera. – Just nu är vi tretton anställda, säger Simon Johansson. För närvarande har vi inga planer på att anställa fler, för då krävs det ännu mer administrationstjänster. En gård i taget Företaget jobbar både med entreprenader och service och det mesta av arbetet utförs i Umeå (”Norrlands huvudstad” enligt Leslie). Där har företaget erhållit en större entreprenad i stadsdelen Mariedal. Det är bostadsrätter på området Hartassen, som består av stambyten och renovering av badrum. Kjell Forsberg, inlandsbo och uppväxt i Strömsund, är ansvarsmontör på projektet och den som har mest kontakt med samarbetspartners och boende. – Husen är cirka 40 år gamla tvåvåningshus. Renoveringen omfattar cirka 220 lägenheter, och arbetet pågår till 2011, säger Simon. Vi går in i en huslänga i taget, vilket innebär att endast upp till åtta hushåll åt gången är direkt berörda. De får under en sexveckorsperiod klara sig utan badrum, men har tillgång till dusch och wc i en mobil ”barack” i området. VASKA-dragning Vi tittar in i några badrum i skiftande grad av färdigställande. Avlopp och vattenledning för varje badrum är draget i en trumma i taket till underliggande rum. Vi noterar att vattenledningarna har en lite speciell dragning. – Det kallas för VASKA-dragning, förklarar Simon. Man drar rören uppe vid taket och ner i duschutrymmet. Duschsetet fästs direkt på rören för att undvika borrhål i duschutrymmet, så det enda hålet man gör i duschen blir för att fästa blandaren. VASKA-tekniken bygger på

C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

8

m a r s 2 010

– Det viktigaste är att vara lyhörd, att man lyssnar på vad kunden vill och har respekt för de boende, säger Torbjörn Berglund på Riksbyggen Umeå. Till vänster Simon Johansson från Holmsunds Rör.

erfarenheter från ett byggprojekt i Umeå 1987. Genom att vattenledningarna dras utanpå i stället för inuti badrumsväggen blir det lätt att upptäcka och åtgärda läckage. Den vattenburna golvvärmen levereras av Thermotech, ett rikstäckande företag med regionalt kontor i Umeå. Det valda systemet, Minifloor 8, är mycket tunt och bygger endast någon cm, vilket är att jämföra med elektriska golvvärmesystem. Fördelen med ett vattenburet golvvärmesystem är att det befintliga värmesystemet används och att komforten uppnås utan extra kostnad för de boende. Golvvärmen värmer upp hela badrummet så att de befintliga radiatorerna kan rivas ut. Energisnåla kranar En tjänst som Holmsunds Rörservice ska utföra som inte ingick i det ursprungliga avtalet var utbyte av samtliga kranar i kök och badrum. Leslie och Gustavsbergs representant i Holmsund övertygade Riksbyggen om fördelarna med att byta ut samtliga blandare i området. De nya kranarna har nämligen en fjäderfunktion i blandaren som gör att man inte kan lämna varmvattnet rinnande, utan aktivt måste hålla vredet i varmvattenläge. – Tekniken är ju oerhört energibesparande och samtidigt är det bra ur servi9

cesynpunkt att ha enhetliga kranar, säger Leslie. Som det är idag köper alla boende olika kranar som ofta varit av dålig kvalitet, och vid skador måste Riskbyggens vaktmästare anlitas. Enhetliga kranar av hög kvalitet blir en bra affär i längden. Riksbyggen förvaltar Beställare av projektet är Riksbyggen som förvaltar fastigheterna och har utrett lägenheternas renoveringsbehov under fem år. – Installationerna borde egentligen inte varit färdiga för utbyte, säger Torbjörn Berglund som är teknisk chef inom Riksbyggen Umeå. Men materialfel har lett till en del vattenskador. Kan du beskriva Riksbyggens roll i detta projekt? – I det här fallet sitter vi med som förvaltare i bostadsrättsföreningens styrelse, förklarar Torbjörn. Vi har alltså ett ansvar inte bara för renoveringen utan också för de boende under och efter renoveringen. Hur fattades beslutet att låta byta ut samtliga blandare till en mer energisnål modell? – När vi i Riksbyggen arbetar i föreningen fungerar det oftast så att vi väcker ett förslag och visar vad det innebär och vad det kan kosta. Därefter fattar styrelserna själva beslut hur de vill gå vidare med ärendet. Underhållsansvaret på

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


annons

Fotograf: Pål Allan

blandaren ligger på de boende men i detta fall tog föreningen kollektivt kostnaden för totalt sett ska det bli en bra investering för föreningen och därmed medlemmarna. Vad ser du som framgångsfaktorerna i en sådant här samarbete? – Det viktigaste är att vara lyhörd. Att man lyssnar på vad kunden vill och har respekt för de boende. Det har ju Holmsunds Rörservice och framför allt Kjell som jag träffar dagligen här ute visat. Litet team, hög kvalitet Som totalentreprenör för projektet anlitades Skanska Direkt, som är Skanskas servicedivision. Platschef Mats Håkansson berättar om samarbetet med Holmsunds Rörservice. – Vi hade inte direkt jobbat med Holmsunds Rörservice med renoveringar, men vi hade sett deras jobb med ombyggnader av gruppbostäder. Vid upphandlingen tog vi fasta på saker som ekonomi och samarbetsförmåga. Att man kan leverera den kvalitet som krävs tas för givet i de här sammanhangen. Hade man valt att genomföra projektet snabbare med ett större arbetsteam hade projektet troligen hamnat hos Skanskas entreprenadverksamhet istället för hos Skanska Direkt. Mats förklarar strategin: – Om man ska ge sig in i hundratals lägenheter samtidigt så får man genast en stor apparat med ersättningsboende och dylikt. Genom att jobba med ett litet team och renovera gård för gård får vi en smidigare process och får lättare en jämn och hög kvalitet på slutprodukten. Eftersom nu arbetet löper under så lång tid krävs heller inte så mycket arbetsledning, utan det är arbetslaget på plats som sköter det mesta. Vad anser du att just det här projektet kräver av er och era leverantörer? – Det här är ju ett väldigt stort jobb även för oss och det pågår under väldigt lång tid. Sedan bor ju alla kvar, så det kräver en ganska stor finess av alla hantverkare och man måste vara duktig på att ta hänsyn och kommunicera med de bo-

Leslie Johansson från Holmsunds Rör och Mats Håkansson från Skanska Direkt är nöjda med samarbetet.

ende. Kvaliteten blir ju också extra viktigt. När de boende ser hur arbetet växer fram efter hand så vet de vad de ska titta efter. Har projektet hittills gått enligt planerna eller har det dykt upp oväntade utmaningar? – Vi har haft ambitionen att ha en dialog efterhand, så i takt med att det dyker upp frågeställningar så hanterar vi dem, helt enkelt. När man jobbar med ett så här stort projekt med många hantverkare och boende inblandade så måste man vara beredd på att det dyker upp problem som man måste kunna lösa. Och det har vi gjort på ett bra sätt, så vi är jättenöjda. Späckat schema Simon Johansson och hans bröder Tommy och Niklas är alltså tänkta att sköta familjeföretaget och som förberedelse har Simon genomgått Comforts ledarskapsprogram. Framtiden ser tämligen ljus för Holmsunds Rörservice, för en rundtur i Umeå visar att det byggs frenetiskt. Jag frågar Simon hur lågkonjunkturen drabbat regionen. – Har det varit lågkonjunktur? frågar Kjell inifrån badrummet. – Vi har ruskigt mycket att göra och är fulltecknade fram till sommaren, säger Simon. Vi har ett avtal med kommunala fastighetsbolaget Bostaden om badrumsrenoveringar, en del större ROT-

C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

10

jobb, några mindre nybyggen och ombyggnad av särskilda boenden. Genom avtalet med Bostaden har vi också fått ett projekt med ett storkök i Holmsund som ska byggas ut rejält. Holmsunds Rörservice har serviceavtal med bland annat Umeå hamn och SCA och jobbar även mycket mot privatpersoner. Simon tror att ROT-avdraget satt fart på privatmarknaden, men han skulle gärna se att det utökades till att även gälla flerfamiljshus. Ni har alltså inte märkt så mycket av att konjunkturen pressat priserna? – Nej, men ett projekt som den här renoveringen är lågt räknat eftersom det är ett stort avtal. Men jobbet går oftast bättre och bättre ju längre projektet lider så det blir nog en bra affär i slutänden.

Trots 140 års erfarenhet är vi rätt gröna. 9000E – en ny generation blandare med fokus på miljöoch energieffektivitet.Tack vare vår unika säkerhetsteknik reagerar blandaren direkt på temperatur- och trycksvängningar, vilket ger en jämn och behaglig duschkomfort. Läs mer om ECOSAFE på fmmattsson.se

i

Riksbyggen Startades 1940 av byggnadsarbetarförbundet för att motverka den rådande arbets- och bostadsbristen och ägs idag huvudsakligen av LO och föreningen Riksbyggen. Man förvaltar, äger och bygger bostäder och sköter även förvaltning åt myndigheter och företag. Holmsunds Rör service Grundades 1976 och köptes år 2000 av nuvarande vd Leslie Johansson med familj. Har idag 13 anställda och arbetar med service och entreprenad i Umeåområdet.

m a r s 2 010

11

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


Söbergs jobbar på avtal Södertäljebaserade S & A Söbergs Rör sysslar med det mesta inom VVS, från service och entreprenad till butiksförsäljning. Men företagets ryggrad har länge varit större avtal med kommuner. Stefan Söberg är en verklig VVS-entreprenör. Sitt första företag startade han som 24-åring och åtog sig då det mesta inom VVS och bygg. – Det var mest ett sätt att hålla mig sysselsatt, skrattar Stefan. Det var några turbulenta år efter finanskrisen, men ganska snart insåg jag att jag skulle satsa på entreprenadsidan. Det gick oväntat bra och vi kunde börja anställa och 1999 var vi uppe i 12 montörer. Stora avtal I takt med att man jobbade upp ett gott rykte fick man allt fler serviceuppdrag. Runt 2000 började man inrikta sig på service och fick ett ramavtal med Södertälje kommun. Det var det första av de viktiga serviceavtal som än idag är ryggraden i företaget. – Att vi kan hålla vår relativt stora serviceverksamhet igång beror just på de stora serviceavtal vi har i Södertäljeregionen, säger Stefan. Det mest omfattande avtalet är med kommunalägda Telge AB och deras dotterbolag Telgebostäder och Telge fastigheter, som har skolor och äldreboende. Avtal föder avtal Serviceavtalet kan innebära det mesta från akuta utryckningar till mer planerade insatser. – Telge är vårt största avtal där det kommer in uppdrag löpande hela dagarna. Arbetsuppgifterna inom serviceavtalen handlar om allt från att rensa golvbrunnar till planerade ombyggnader. Söbergs har också ramavtal med Ekerö kommun och Strängnäs kommun samt avtal med diverse entreprenörer inom bygg och ventilation. Det ger både direkta och indirekta fördelar. – När man har ramavtal med så stora beställare kommer man i kontakt med andra arbetsområden, som ventilation. Ett ramavtal genererar alltid mer jobb utanför själva grunduppdraget.

En av Söbergs uppdragsgivare är Telge Nät, som utvecklar och underhåller näten för exempelvis värme, vatten och avlopp i Södertälje. Ronnie Forsberg på Telge Nät är nöjd med Söbergs som avtalsleverantör. – För vår del handlar det om att få jobben ordentligt gjorda på rätt tid och med kvalitet, och det har vi fått. Ofta gäller det verkligt akuta insatser men ibland mer planerade jobb. Det kan röra sig om reparationer eller nyinstallationer av radiatorer. Och det har funkat bra, Söbergs har levt upp till våra förväntningar.

I och med köpet av Holmbergs Rör övertog Söbergs en konsumentbutik med badrumsförsäljning.

– Vår serviceverksamhet bygger på de stora ramavtalen, säger VVS-entreprenören Stefan Söberg.

Den långa vägen Som nämndes i inledningen har Stefan gjort en lång resa inom VVS-branschen, från ett enmansföretag till vad som idag är en smärre koncern. Däremellan har han hunnit sälja sitt företag, vara anställd i det och sedan köpa tillbaka det. – Ja, jag har fuskat med det mesta, sä ger Stefan. Min farbror driver rörfirma i Gnesta och det var där jag utbildade mig till rörmokare. Jag var anställd där fram till 1995, jobbade som montör i eget företag fram till 1999 och har sedan dess jobbat med själva företagsdriften. Jag sålde bolaget 2001 till externa ägare som drev det i tre år men sedan köpte jag och min kollega tillbaka det. Och jag var ju anställd under den här perioden så jag fick den sidan också. Under denna period utbildade sig Stefan inom entreprenörskap och fick en ganska klar bild av hur han skulle kunna genomföra en expansion. Så efter återköpet 2004 började man att expandera så smått och det är där Holmbergs Rör kommer in i bilden. Förvärvet av Holmbergs Köpet av Holmbergs Rör slutfördes hösten 2008. Detta gamla Södertäljeföretag hade en mindre installationsverk-

C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

12

serviceuppdrag samt butiksdelen medan Söbergs står för entreprenadsidan. Holmbergs har idag 23 anställda varav 15 montörer och Söbergs 19 anställda varav 15 montörer. I och med förvärvet ökar man också marknadsandelen inom i service i regionen. Genom Holmbergs blev man också Comfortmedlem. – Vi hade ingen större kunskap om Comfort tidigare, men eftersom Holmbergs var medlem så valde vi att låta även Söbergs gå med, säger Stefan. Vi håller just på och utbildar oss inom vad det finns för fördelar med att vara med i Comfort. Men vi har ju redan märkt att medlemskapet ger klara förmåner vad gäller inköp av material.

Niclas Jonsson i installationstagen.

samhet med fyra montörer anställda och framför allt en VVS-butik. – Det är främst en konsumentbutik med badrumsförsäljning. Vi såg en potential i butiken och att det är ett gammalt välkänt företag som funnits sedan 30-talet. Vi har valt att i den nya organisationen låta Holmbergs driva samtliga

Service i Södertälje Vi tar oss ned till centrum och varuhuset Kringlan som är ett landmärke i Södertälje. I våningarna ovanför gallerian slutför Söbergs installationer för en dialysenhet. Här ska man alltså arbeta med rening av blod, vilket ställer stora krav på teknik och installationer. Huset ägs av det kommunala bolaget Telgefastigheter och byggherre är H. Aronsson Byggnads AB. Öppningsdagen ligger bara några dagar fram i tiden och montörerna Tommy Castman, Niclas Jonsson och Tommy Räsänen har fullt upp med att installera avlopp och olika typer av aggregat. m a r s 2 010

Renovering med kvarboende Vi tar oss vidare till bostadsområdet Västra Blombacka där Söbergs entreprenadstab är upptagna med en större renovering av hyresbostäder. Husen ägs av Telge Bostäder och PEAB är totalentreprenör. Renoveringen omfattar 34 portar och det rör sig om en grundlig renovering: stammar i kök och badrum ska bytas, badrummen ska renoveras och dessutom ska elinstallationerna göras om och fönster och balkonger renoveras. Trots de störningar arbetet medför bor hyresgästerna kvar i lägenheterna under renoveringsperioden. Det dammar och bullrar, men de boende verkar ta det med ro. – De flesta är positiva och håller humöret uppe, säger montör Hasse Tuomi. Vi ansvarar för att hyresgästerna har tillgång till vatten på varje våningsplan och till toaletter, duschar och kök i bodar på gården.

Ett ramavtal med stora ” beställare genererar alltid mer jobb utanför själva grunduppdraget.

Stefan. Men serviceuppdragen försöker vi hålla inom Södertäljeområdet, för det fungerar inte att jobba med service över hela Storstockholm. Lågkonjunkturen har slagit hårt mot Södertälje och företag som Astra och Scania har inte samma behov av tjänster. Även butikssidan är konkurrensutsatt eftersom såväl grossister som byggvaruhus finns i närområdet. Tack vare en bred verksamhet står Söbergs stadigt även i kristider.

Renoveringen tycks vara välbehövlig. Hasse berättar att många av köksavloppen är helt igensatta och att materialen i 60-talshusen inte alltid håller högsta kvalitet. 34 portar ska man som sagt gå in i vilket gör detta till ett ROT-jobb modell större för Söbergs del. – På entreprenadsidan är vi mer uppe i Stockholmsregionen och jobbar, säger 13

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


Frölunda Torg förnyas

I rök och damm Örjan och Janne visar ned oss i de gamla delarna av centret där nästa del av arbetet pågår. Lokalen är mörk och dammig och helt utriven. För bara några månader sedan låg Hemköp här, men nu har livsmedelsjätten flyttat till spatiösa nya lokaler i den nybyggda delen. Montör David Segerå och lärling Jesper Kuusinen ska just gå loss på en gammal avloppsstam med en så kallad tigersåg. Rören är i hyfsad kondition men man passar ändå på att byta alla stammar. – Byggnaden är ju över 40 år gammal så det är dags att riva ut allting, säger Janne. Som ni märker är det en ganska krävande miljö att jobba i med dålig luft och dåligt ljus. Men alla farliga material som asbest och eternit har sanerats innan vi går in.

Ett av Sveriges största köpcenter ska bli ännu större. Högbergs Rör i Borås gör VVS-installationerna när Skanska bygger om och bygger ut Frölunda Torg. Den första nya delen av Frölunda Torg öppnade i oktober 2009. Hela projektet ska var klart 2012.

Frölunda Torg var vid invigningen 1966 Nordens största köpcenter. Den titeln lär vara svår att återerövra, men när den pågående utbyggnaden är färdig kommer Frölunda Torg i alla fall att vara Sveriges största shoppingcenter. Skanska är huvudentreprenör för projektet och VVS-installationerna utförs av Boråsföretaget Högbergs Rör. Vi bad projektledare Örjan Dalemyr och lagbas Janne Kuusinen visa oss runt på projektplatsen. Nya affärslokaler Projektet påbörjades hösten 2008 och del ett av den första etappen blev klar i höstas. Denna del omfattade en helt ny byggnad som ansluter till det befintliga centret. – Den entreprenad vi just avslutat kal�las hus G, vilket är en helt ny galleria, förklarar Örjan Dalemyr. Den nya byggnaden rymmer omkring 20 butiker och ett salutorg. Nu är vi inne i entreprenad två och river i befintliga delar där vi ska bygga om. Senare kommer en tredje entreprenad som vi inte börjar på förrän i vår eller sommar.

Nygammal arkitektur White Arkitekter och Thorbjörnsson & Edgren har ritat både interiör och exteriör, med den befintliga arkitekturen som utgångspunkt. Från utsidan är det inte helt lätt att se var den ursprungliga byggnaden slutar och den nya delen tar vid. Även i interiören känner man igen ursprungsarkitekturen i de böljande vita linjerna. Skillnaden består främst i känslan av rymd som åstadkoms av generös takhöjd och stora glasytor. De flesta av Högbergs installationer är dolda av släta vita ytor. – Den stora glasväggen ovanför entrén hålls ren och imfri genom dolda konvektorer, förklarar Örjan. Själva uppvärmningen sker annars främst via ventilationssystemet. För övrigt består arbetet till stor del av VVS-installationer för WC och våtutrymmen till varje butik. Eftersom slutmålet är 200 butiker och alla ska ha minst en WC finns mycket jobb att göra. Krav på entreprenörer Att utföra rivningsarbeten och installationer mitt bland butiker och caféer kräver ödmjukhet och lyhördhet. Mycket

C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

14

av arbetet har fått utföras före och efter affärstid för att inte störa kommersen alltför mycket. – De måste ju ha sin verksamhet igång samtidigt som vi måste sköta vårt, säger Örjan. Vi river ju och låter en hel del så det är inte alltid så lätt. Det ställer stora krav på alla entreprenörer som jobbar här att störa verksamheten så lite som möjligt. För Högbergs del inleddes del två i projektet i januari 2009. Då hade förberedelserna redan pågått ett år och markarbeten och bottenplatta var klara redan innan Högbergs fick jobbet. Sammantaget ser det ut som ett jättejobb, men enligt Örjan är det inte exceptionellt omfattande. – Ser man enbart på det vi utfört hittills är det ett medelstort jobb för vår del. Nu håller vi på med del 2 av den första etappen vilket innebär ombyggnad av befintliga lokaler och i vår påbörjar vi etapp 2 med en helt ny galleria och ett parkeringshus. Så om man lägger ihop båda etapperna så är det riktigt stort jobb.

Familjeföretag i fyra generationer Vi tar oss ut i ljuset igen för att träffas Lars Högberg, VD för Högbergs Rör. Detta klassiska familjeföretag grundades i Borås 1922 av Lars farfarsfar Axel Högberg och är idag verksamt över stora delar av Götaland. – Vi jobbar med allt från service till stora entreprenader och vi har drygt 30 montörer igång, berättar Lars. Borås är vår bas och där har vi runt 50 % av vår verksamhet. Annars jobbar vi mycket i Göteborg och längs västkusten. Dessutom har vi precis färdigställt ett projekt i Norrköping och ett i Linköping. Det är lite ovanligt att vi tar projekt så långt bort, men eftersom det i bägge fallen gällde förfrågningar från beställare vi jobbat med tidigare så tog vi uppdragen. Lars Högberg tror att nybyggnationen kommer att vara blygsam även under 2010. Han ser den nuvarande konjunkturen som något branschen måste rida ut och han är nöjd med de åtgärder som vidtagits, som det utökade ROTavdraget. För övrigt ser han ganska positivt på marknadssituationen. – Till antalet förfrågningar ser det bra ut, men sen är det ju en bit mellan förfrågan och undertecknat avtal. Konkurrenm a r s 2 010

Toni Hultberg från Skanska och Lars Högberg går igenom nästa fas i projektet.

sen har också blivit hårdare med fler aktörer som är inne och slåss om uppdragen.

sköter sin ekonomiska uppföljning, vad man har för personal på plats med mera.

Men den ökade konkurrensen medför pressade priser vilket ger bra möjligheter för kunder med pengar i kassan.

Att man är nöjda på Skanska bevisas av att man gett Högbergs optioner utöver grundkontraktet. Detta innebär att man kommer att arbeta tillsammans med Frölunda Torg fram till 2012.

– Det är ju väldigt förnuftigt att göra som Diligentia och satsa nu när det råder lågkonjunktur. En fastighetsägare som har kapital bör ju slå till nu när det är billigt – du får mycket mer för varje investerad krona idag än för två år sedan. Skanska nöjd kund Skanskas platschef på Frölunda Torg heter Toni Hultberg. Han är mycket nöjd med processen och med samarbetet med Högbergs.

Partneringavtal ger trygghet En av de främsta anledningarna till att arbetet fortlöpt så harmoniskt är att de olika aktörerna ingått ett så kallat partneringavtal. I detta avtal har man formulerat ett antal övergripande målsättningar: alla inblandade parter förbin-

– Vi har jobbat med Högbergs vid flera projekt och det har funkat utmärkt. Bland annat hade vi arbetat med ett annat köpcenter här i Göteborg, Arkaden. Det var ett mycket krävande jobb som vi ändå rodde iland. – När man ska jobba tillsammans går det alltid åt mycket tid innan man lär känna varandra. Därför är det ju oerhört mycket lättare om man kan varandra sedan tidigare och har jobbat upp en til�lit. Varje projekt bygger på förtroende. Toni understryker också att en upphandling inte bara om handlar om pris. – Vi lägger stor vikt vid vad en potentiell partner har för organisation, hur man 15

Lars Högberg, VVS-chef i fjärde generationen.

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


annons

der sig bland annat att visa hänsyn till de kommersiella intressen som finns i området, att respektera varandra och ta del av varandras kompetens och att verka för en trygg, kreativ och lustfylld arbetsmiljö. – Jag tror inte det har fällts ett enda hårt ord på mötena under hela den här resan, säger Toni. Kontraktet är utformat så att det finns en budget men alla får betalt för allt arbete de lägger ner. Det är aldrig frågan om att komma fram till vems fel det är, utan den som är närmast bekymret tar tag i det och man hjälps åt. I avtalet för just detta projekt sätter man inte ekonomin främst utan kvaliteten är prioriterad. Samtidigt reglerar partneringkontraktet att inga av parterna skor sig otillbörligt mycket.

Tuff tidplan Ägaren Diligentia har hela tiden flaggat för att tidplanen och tempot är krävande. Den första viktiga deadlinen var i oktober då den nybyggda delen med 20 butiker och salutorg skulle invigas. För Högbergs del har pressen ändå varit hanterlig. – Inför öppningsdagen var det många av entreprenörerna som fick ta in mer folk och köra extra skift, säger Örjan. Vi tillhörde inte dem som hade svårast att klara deadline, men visst var det slitigt. Öppningshelgen blev också en stor succé och lockade uppemot 160 000 besökare. Nu går arbetet vidare och projektet som helhet beräknas att vara klart 2012.

Om nya Frölunda Torg Invigningsår: 1966

i

Ägare och förvaltare: Diligentia Byggherre: Skanska/Diligentia

– Partneringavtalet innebär att alla får betalt för sitt arbete och att man hjälper varandra eftersom man jobbar mot samma mål. Sen gör du inga jätteklipp på ett partneringavtal – det är en lågriskpeng i en lågkonjunktur, säger Lars.

Projekttid för ombyggnad: 2008-2012

Arkitekt: White Arkitekter och Thorbjörnsson & Edgren Projektmål: 2012 ska centret rymma

200 butiker Projektvärde för Högbergs:

25 000 000 kr

annons

Frontpaneler i ny design

NYHE

T « TP Rak 4™ är ett unikt tillbehör för snabbt och enkelt seriemontage med bakomliggande rördragning.

« TP Flex™ är en patenterad lösning för mittkoppling med PEX-slang bakom radiatorn.

« Thermopanels H-stycke för omställning till ettrörssystem har en reglerbar by-pass ventil.

INNOVATION för bättre resultat Thermopanel är utvecklad för att möta morgondagens krav på en optimal projektradiator – design, teknik, enkelhet och logistik. Nu lanserar Thermopanel två helt nya profiler – Plan front och Ramo front. Detta är utan tvekan marknadens mest eleganta och moderna frontprofiler som tillsammans med den nya designtermostaten förhöjer helhetsintrycket av produkten ytterligare. Thermopanel radiatorn är försedd med insvetsat dolt V4 ventilarrangemang med både botten och sidoanslutning.

C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

16

Mora MMIX En ny serie energieffektiva blandare för kök och badrum. Läs om vårt unika miljökoncept EcoSafeTM på moraarmatur.se

Rettig Sweden AB Tel. 042-15 30 00 Fax 042-15 20 13 info@thermopanel.se www.thermopanel.se

m a r s 2 010

17

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


och är blöt om fötterna… då är det inte så glamoröst. Man får njuta av de soliga dagarna. Riskmoment Vi tar bilen ut hamnen där Rörbåten ligger förtöjd. Temperaturen ligger några grader under noll men fukten och vinden får det att kännas betydligt kallare. Båten är en finskbyggd Targa för åretruntbruk som Björn har modifierat en hel del. Motorn är en stor Volvodiesel och marschfarten ligger på 28 knop, vilket gör transporterna ganska smidiga. Björn jobbar huvudsakligen från Möja i norr ner till Nåttarö utanför Nynäshamn. – Det är en tjusning i att sticka ut helt ensam, men man måste se till att meddela sig med dem på landbacken, för man är ju helt ensam om det händer något. Att halka på en brygga med famnen full av utrustning är inte något man önskar.

Rörinstallatör i havsbandet Bor man på en skärgårdsö är man inte bortskämd med service utan får klara det mesta själv. Kvalificerade VVS-tjänster finns dock att tillgå – tack vare Rörbåten.

Björn Palmqvist startade företaget 1991 och införskaffade sin VVS-båt 1991.

Björn Palmqvist VVS har sitt kontor i Vendelsö några mil utanför Stockholm. Företaget är främst verksamt i sydöstra Storstockholm, men en del av arbetsområdet ligger några mil rakt österut – till havs. Björn startade firman 1991 och med åren expanderade verksamheten från land ut till öarna i Stockholms skärgård. – Det ligger väl i generna, skrattar Björn. Sedan jag var barn har vi alltid legat ute och seglat mycket och farfar var fiskare utefter Norrlandskusten.

Stor investering Innan han införskaffade sin servicebåt 2005 hade han verkat mycket i skärgården, men mest då på landsidan. Båten var en stor investering som han ändå tycker att han kunnat räkna hem.

sagerare. Skepparexamen klass 8 krävs om man är ute yrkesmässigt om båten är över 6 meter. För en sjöbjörn som tillbringar all ledig tid på den privata segelbåten har det sin charm att kunna jobba till sjöss.

– Visst var det ett osäkert kort, men en båt är ju värdebeständig så det är pengar man får igen vid försäljning. Skaffar man en båt måste man också skaffa en del nautiska kompetenser i och med att man är ute i tjänsten och ibland har pas-

– Visst är det roligare att åka ner till båten och sticka ut till en ö än att sitta fast i en bilkö. Men det är ju inte alltid så glassigt som en del verkar tro. När det är kallt på hösten eller våren och man måste släpa utrustning på hala bryggor

C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

18

– I november halkade jag i vattnet en sen eftermiddag när det började mörkna och jag var ensam. Jag lyckades dra mig upp, men det hade kunnat gå riktigt illa om jag slagit i huvudet. En kollega som är snickare halkade på en brygga och krossade flera ryggkotor. Han hade som tur var folk med sig så ambulanshelikoptern var på plats inom 6-7 minuter. Ombyggnader och reparationer Många av skärgårdsjobben handlar om större om- och nybyggnationer. Björn nämner några hotellombyggnader och några stora villabyggen ute på öarna. – Annars handlar det mycket om ombyggnationer och reparation av sönderfrusna rör och liknande. Nu är det många som flyttar ut permanent så vi jobbar mycket med vattenrening och avsaltningsanläggningar. Det rör sig ofta om att bräckt vatten tränger in i brunnarna. Många skärgårdsbor är mångsysslare som klarar det mesta själva. Inom VVS är konkurrensen inte så stor. – Kompetenta snickare och bryggbyggare finns det många, men elektriker och kakelsättare händer det ofta att vi tar med ut. Vad gäller VVS har jag har en kollega uppåt Sandhamn till, men vi ser inte alls varandra som konkurrenter. Vi m a r s 2 010

bollar snarare jobb mellan varandra så att vi ska slippa långa resor. Jobbar man i skärgården bygger mycket av arbetet på personlig kontakt och förtroende. – Många är så glada för att vi åker dit och träffar dem personligen och går igenom projektet. Sen kan de åka till jobbet och när de kommer tillbaka är det klart. Vi föredrar ju att de boende är på arbetet så att vi kan jobba ifred. Vi får även uppdrag som består i att ansvara för åtgärder inför sommar- respektive vintersäsong. Björn talar om att det är en form av generationsväxling som pågår i skärgården, på gott och ont. – Man ser många små fiskarhemman som blir sommarstugor och byggs om. Det är många fina stugor som bara rivs eller bränns ner för att ge plats åt stora arkitektritade villor.

”Visst är det roligare ” att ta båten och sticka ut till en ö än att sitta fast i en bilkö. Men det är ju inte alltid så glassigt som en del verkar tro.

med. Där är det alltså vi som har totalansvaret för hela projektet och köper upp exempelvis byggtjänster. VVS-jobben utgör en så stor del av en renovering att vi lika gärna kan ta hela ansvaret. Däremot vill Björn undvika större entreprenader som kan löpa över lång tid. – Eftersom vi är så få anställda vill vi inte låsa upp oss på större projekt, det är bättre att sprida riskerna. Det är lätt att bli livegen när man är liten. Färsk medlem Medlemskapet i Comfort är något Björn tycker att han haft mycket nytta av – trots att han bara varit ansluten i ett knappt år. – Ja, jag är väl en av de nyare medlemmarna och kanske en av de mindre. Det är ett suveränt bra kontaktnät med andra medlemmar och dessutom marknadsför Comfort branschen på ett bra sätt. Det är viktigt att man stimulerar medlemmarna att lyfta sig med certifieringar och utbildningar, vilket vi redan utnyttjat. Sen är det ju en väldigt bra inköpskanal också, för mot grossisterna är man starkare tillsammans. I nästa nummer av Comfort Magazine följer vi med Rörbåten ut på uppdrag i Stockholms skärgård. Då är det förhoppningsvis några grader varmare.

Brett kundunderlag På land håller sig Björn med fyra montörer som främst jobbar med service och mindre ombyggnader. Han försöker hålla uppdragen inom närområdet och typiska kunder är Haninge kommun, privatpersoner och fastighetsbolag. – Vi har väldigt spridda uppdragsgivare och det känns skönt nu när det är skakigt på marknaden. Många VVS-firmor är inte så intresserade av privatpersoner men för oss är det ett viktigt segment. Inte minst nu när ROT-avdraget innebär att kunderna satsar på värmekonvertering och att bygga om badrum. – Vi tar också gärna på oss mindre totalentreprenader där vi jobbar tight ihop med ett antal duktiga snickare, kakelsättare och elektriker som vi nätverkar 19

– I skärgården bygger mycket av arbetet på personlig kontakt och förtroende, säger Björn Palmqvist.

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


annons

annons

Upptäck en ny injusteringsvärld

Upptäck

TA SCOPE Den nya TA SCOPE ger dig en tydlig bild över de faktiska förhållandena i VVS-systemet. Injusteringsinstrumentet TA-SCOPE är trådlöst, robust och extremt noggrant. Instrumentets diagnostikfunktioner är lika värdefulla vid systeminställning som vid felsökning och är en garanti för att du alltid får korrekta mätuppgifter. TA-SCOPE gör injusteringen av en byggnad till en enkel match, tack vare symbolstyrningen, funktionsknapparna och de enastående funktionerna.

TRV Nordic – Rena rama sparbössan! Dra nytta av solinstrålningen och all annan gratisvärme från lampor och apparater i rummet. TRV Nordic känner hela tiden av inomhustemperaturen och gör inte åt mer värme än vad som behövs för tillfället. Detta spar inte bara på energikostnaden. Det ger också en jämn och behaglig temperatur. För det mesta har ett termostatbyte en återbetalningstid på endast 1,5 år. Installera TRV Nordic nu och upplev själv skillnaden! MILJÖFAKTA:

1 grads sänkning av inomhustemperaturen minskar uppvärmningskostnaden med 6-8 %! TRV Nordic är klimatneutral efter bara 13,5 dagar!

Tour & Andersson AB TA Support Center: Telefon 020 81 00 22 www.tourandersson.se

www.tourandersson.se

C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

20

m a r s 2 010

21

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


Kungsholmsrenovering rullar vidare

annons

www.oras.com

4 / . $/ ( # 5 / 4 BISTA U I /RAS# INGSFR R Ú R E B M

.USO Rörgruppens renovering på Kungsholmen går vidare enligt schemat. De första hyresgästerna har flyttat in och nu går arbetet vidare till nästa port. Det är en gnistrande kall vinterdag när vi gör ett återbesök på Stadshagsplan på Kungsholmen i Stockholm. Det är den kallaste vintern på många år men det har inte hindrat projektet nämnvärt. – Vi hade lite problem med värmen i källaren men annars har vi inte haft några bekymmer med vädret, säger montör Janne Winnberg. De första hyresgästerna flyttade in före jul enligt planerna och det mesta rullar väl på som vi tänkt oss. Färdigt för inflyttning Vid vårt besök har man just avslutat slutinspektionen. Janne visar in oss i en lägenhet som just besiktigats. I vardagsrum och sovrum har man endast gjort smärre insatser som att byta ut ventiler och termostater. I köket har man rivit ut gasledningarna, dragit om stammarna och givetvis installerat nya diskbänkar och kranar. Janne demonstrerar de nya ledningarna som har försetts med mätare så att hyresgästen själv kan hålla ett öga på vattenåtgången. – I nuläget är det ju bara varmvattnet som innebär någon större kostnad för konsumenten så det är bara varmvattenledningarna som har mätare. Men kallvattnet är förberett för installation av mätare om det skulle bli aktuellt i framtiden.

Separata vattenmätare Vi går vidare till badrummet där mätaren dolts bakom en inspektionslucka. – Oftast sätter man in en mätare för hela lägenheten som då placeras i antingen kök eller badrum, förklarar Janne. Men i vissa lägenheter ligger kök och badrum så långt ifrån varandra att man måste installera två separata mätare.

Janne Winnberg öppnar inspektionsluckan som döljer vattenmätaren.

I badrummen har hyresgästerna kunnat välja mellan dusch eller badkar. Karen är från Gustavsberg i en modell med halvfront som här kompletterats med en extra frontplåt som går ända ned till golvet. Badrummen har elburen golvvärme och värms upp med radiator. Men i några fall valde man på grund av utrymmesbrist en extra effektiv handdukstork, med både el- och vattenburen värme, som värmekälla för hela rummet. Nöjd beställare Beställare för hela projektet är Einar Mattsson Byggnads AB. Detta klassiska familjeföretag är verksamma inom renovering, förvaltning och nyproduktion av bostäder inom hela Storstockholmsområdet. Lars Sandberg är Einar Mattssons produktionsledare på bygget och han är mycket nöjd med samarbetet med Rörgruppen. – Rörgruppen är duktiga och pålitliga och har hög yrkeskompetens. Jag har inget att klaga på, det funkar jättebra. Det är klart att man alltid kan stöta på överraskningar. Så är det med renoveringsjobb och det gäller att de man jobbar med är flexibla. Rörgruppen och Einar Mattsson har samarbetat tidigare med både nyproduktion och renove-

C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

22

Installation av vattenmätare i kök. Mätaren ger hyresgästen möjlighet att själv hålla ett öga på vattenåtgången.

ring. Är tidigare relationer viktiga för att vinna en upphandling? – Det är klart att det är underlättar att vi vet att vi kan lita på entreprenören. Sen handlar det alltid om ekonomi i en upphandling och även där är Rörgruppen konkurrenskraftiga.

Cubista

Inflyttningen i första porten pågår för fullt och renoveringsarbetet fortsätter i nästa port. År 2011 ska samtliga 133 lägenheter vara renoverade. m a r s 2 010

23

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


annons

annons

ART tävl M S i ng n E

NYHET • NYHET • NYHET • NYHET • NYHET • NYHET • NYHET • NYHET • NYHET • NYHET • NYHET • NYHET • NYHET

Kan golvvärme som spar energi, spara din tid också? Uponors nya reglersystem med Dynamic Energy Management (DEM) visar än en gång varför golvvärme är framtidsvalet framför andra. Med en rad nya funktioner och finesser sätter Uponor Control System DEM en ny standard. Tack vare de smarta hjälpsystemen installerar du allt på nolltid, och risken för att du ska råka ut för tidsödande och dyra efterjusteringar är minimal. Dina kunder kommer att uppskatta den jämna värmefördelningen och energibesparingen på upp till 8 procent.

Uponor Manöverpanel I-76 DEM

Läs mer om Uponor Control System och andra system och produkter för hem och samhälle på www.uponor.se

annons

V V S - d E TA l j E R

RÖR

BOT TEnVEnTIlER

B l A n d A R Fä S T E n

Tä c K B R I c K O R

oss på besök 23-26/3 ygg Nordb r moNte 9 :4 9 A0

KOPPlIngAR

V V S - d E TA l j E R

RÖR

Fota

BOT TEnVEnTIlER

Miljörör – naturligt val för vattenledning

Vinn GPS

TRIO PERFEKTA har infört som första företag i VVS-branschen trevärt krom vid förkromning av kopparrör, s k miljörör. I allmän-

Smartline är namnet på Pipelifes nya och smarta rörsystem för inomhusavlopp. För tävlingsregler och information om Smartline, se www.pipelife.se

het används sexvärt krom vilket har visat sig är både miljö- och hälsofarligt vid framställningen. Trevärt krom är en skonsammare förkromningsprocess utan giftiga kemikalier.

Specialisten på plaströrssystem Pipelife Sverige AB Telefon: 0513-221 00 www.pipelife.se E-post: info@pipelife.se Beställ vår VVS-katalog på www.trio-perfekta.se, eller ring 0479-255 00

C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

24

m a r s 2 010

25

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


”Det är ett positivt jobb. ” Vi åker ju runt och hjälper folk hela dagarna så vi får alltid ett bra bemötande.

Rören från insidan

Med hjälp av videokamera kan man enkelt hitta orsaker till stopp i avlopp och få en tydlig bild av rörens kondition. Vi pratade med två Stockholmsfirmor som använder TV-inspektion i det dagliga servicearbetet.

Södra Rörlednings AB, eller Södra Rör i dagligt tal, är baserade i södra Stockholm och jobbar huvudsakligen med service – bland annat TV-inspektion. Vi möter upp Ralf Andersson och Hans Larsson i en fastighet i centrala Stockholm där man har haft problem med stopp i avloppet. Duon från Södra Rör har sänts ut för att spola rent med högtryck och med kamerans hjälp undersöka rörens kondition. – Om det rör sig om ett återkommande stopp spolar vi inte först utan för ner kameran direkt, förklarar Ralf. Man vill ha så mycket information som möjligt och få en bild av varför stoppen uppstått. 30 meter in rören Hasse börjar montera utrustningen. Själva videokameran är stor som en

ficklampa och har en krans av diodlampor kring den repsäkra linsen. Kameran sitter på en kraftig kabel av glasfiber som är upprullad på en kabelvinda och till denna kopplas en monitor med inbyggd VHS-bandspelare. Utrustningen är inte den nyaste men Hans är nöjd. – För 20 år sedan behövde man en pirra för att få med utrustningen eftersom VHS-bandarna var så stora. Så det här duger bra, men i nyare utrustning har man en datorskärm där man kontinuerligt får uppgifter om djup och dylikt på skärmen. Den tåliga, halvstyva glasfiberkabeln rymmer kablage för el och bild och förs ner i avloppet som ett rensband. Hur långt man når varierar beroende på antal krökar röret gör men i bästa

C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

26

fall kan man komma upp till 30 meter. – Det finns nyare varianter med fiberoptik också, säger Hans. De är betydligt tunnare och själva kameran är liten som en penna så de kan användas i riktigt smala rör. Däremot kommer man inte alls lika långt, bara upp till 6-7 meter. Dessutom är de så dyra att vi inte skulle få ekonomi i dem.

är inte alls dragna som ritningen anger och Ralf och Hans måste lägga en del tid på detektivarbete. Men snart är de redo att leda ner kameran i avloppet. Kameran går in ungefär 6 meter och levererar en perfekt bild upp till monitorn. Vi kan konstatera att rören är i överraskande bra skick. Gamla järnrör brukar annars korrodera och därmed fånga upp skräp och partiklar som snabbt byggs upp till ett stopp. Certifierade inspektörer När de samlat in materialet återvänder de till kontoret för att redigera och analysera bilderna på stor skärm, överföra det till DVD och sammanställa ett protokoll. Både Ralf och Hans är certifierade rörinspektörer.

Ritningar med brister Som Hasse konstaterar kräver de flesta uppdrag en del extraarbete innan man kommer igång.

– Vem som helst kan ju köpa utrustning från en grossist, säger Ralf, men man ska ju kunna använda den också.

– Man ska jaga ström, man ska öppna upp alla rör. Eller lista ut hur ledningarna är dragna eftersom ritningarna inte stämmer.

Ralf arbetade tidigare med elektronik och började på Södra Rör år 2000 när företaget ville satsa mer på TV-inspektion. Hans har varit i VVS-branschen i 25 år och tycker fortfarande att det är kul att gå till jobbet.

Så är fallet denna gång. Ledningarna

m a r s 2 010

– Tjusningen är att ett jobb aldrig är likadant som på förra stället, man stöter alltid på något nytt. – Det är ett positivt jobb, säger Ralf. Vi åker ju runt och hjälper folk hela dagarna så vi får alltid ett bra bemötande. Det mesta spolas ned Vad är då den vanligaste orsaken till stopp i avloppen? – Det är utan tvekan att folk spolar ner allt möjligt i toaletten, suckar Hans. Pappershanddukar ger mycket bekymmer, liksom tidningspapper, kläder... – En gång fick jag plocka ut en peruk, fortsätter Ralf. Vad gäller avloppen som ligger nergrävda i marken så är det ofta problem med att det kommer in grus och sten. I villaträdgårdar handlar det ofta om rötter som tränger in i betongrören. Avloppsproblem är ungefär lika vanliga i nya som äldre hus. Att rören är nya vägs upp av nya tiders sämre hantverk. 27

Ralf Andersson är liksom kollegan Hans Larsson certifierad rörinspektör

– Det ska ju gå så snabbt idag så folk hinner inte göra ett bra jobb, konstaterar Ralf. Det slarvas oerhört mycket idag, särskilt med förarbetet. Det kan ligga stora vassa krosstenar under avloppsröret eller rören kan ha felaktig lutning och det straffar sig snart.

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


annons

Video allt viktigare för Samsons Även Samsons Rör i Stockholm arbetar mycket med videoinspektion. Henrik Vestling jobbar med högtrycksspolning och jour och inom hans avdelning har man använt sig av tekniken i två år. – Vi ser en markant ökning av videoanvändandet. Eftersom kameran visar exakt var stoppet eller skadan sitter kan den vara ett sätt att avgöra vem som ska betala, till exempel hyresgäst eller förening. Man kan också avgöra exakt var man ska gå in och utföra en reparation. Ofta använder vi också kamera i samband med slutbesiktning av stamrenovering och för att undersöka resultatet av en högtrycksspolning.

NIBEs nyanya värmepumpar är här! NIBEs värmepumpar är h

Kan du beskriva en situation där videokameran gör speciell nytta? – Ett vanligt problem är folk spolar ned doftblocket som sitter fastklämt i WCstolen. Det kilas alltså fast längre ned och samlar på sig papper tills det blir stopp och när vi spolar med högtryck försvinner endast pappret. Men kamerainspektionen visar då att doftblocket sitter kvar och måste plockas bort. Hur ser utvecklingen ut på den tekniska sidan? – Det händer mycket intressant kring utvecklingen av så kallade 360-graderskameror. Det rör sig alltså om en kamera som monteras på en liten robotvagn och som kan filma åt alla håll. Det finns redan idag svängbara kameror men 360-graderskamerorna kommer att slå allt. De är dock fortfarande väldigt dyra.

Mer användarvänliga Mer användarvänliga än någonsin. Videoinspektion används ofta i samband med slutbesiktning eller för att avgöra exakt var ett stopp sitter.

Kommer ni att satsa på den tekniken eller är den alltför dyr? – Det är klart att det kan handla om en miljoninvestering. Men för oss handlar det främst om den tid en sådan satsning kräver för att vi ska kunna erbjuda kunderna optimal service. Den tiden har vi inte idag, men i framtiden kommer vi nog att överväga en sådan investering.

annons

Ett rum för allt och alla

än någonsin.

Klart lyft De första exemplaren av svenska Den första NIBE F1245 som installerades NIBEs nya generation bergvärmeKlart lyft De första exemplaren av svenska finns i Göteborg. Installatören som satte pumpar har nu hunnit ut till slutförsta F1245 som installerades in den har sattDen fler än 1000NIBE värmepumpar. NIBEs nya generation bergvärmekunderna. Reaktionen från installa- – Jag kan inte tänka att någraInstallatören konfinns imig Göteborg. som satte harMånga nu hunnit slut- är i närheten, säger törernapumpar är entydig. menarut tillkurrenter in den har satthan. fler än 1000 värmepumpar. – Det jag tänker mest på är anslutningkunderna. Reaktionen från installa– Jag kan inte tänka mig att några konatt detta är något av en revolution arna på baksidan. De sticker inte ut på kurrenter är i närheten, säger han. i branschen. törerna är entydig. Många menar något håll och du kan välja om du vill ha – Det jag tänker mestgörs på är anslutningdem åt höger eller vänster. All service att detta är något av en revolution – Vi började med ett helt vitt papper, arna på Deoch sticker inte ut på framifrån. Dessutom blirbaksidan. det en snygg branschen. säger Peri Törnkvist på NIBE. något håll och du kan välja om du vill ha prydlig installation. – Idén var att skapa den mest användardem åt höger eller vänster. All service görs Hans kollega i Alingsås håller med. vänliga bergvärmepump somett någonsin – Vi började med helt vitt papper, framifrån. Dessutom blir det en snygg och – Det kan inte bli bättre! Det är en fröjd funnits. Så avancerad att det ärpå enkelt. säger Per Törnkvist NIBE. prydlig allt installation. att se hur genomtänkt är. Inte minst – Idén var att skapa den mest användarkontrollpanelen – kunderna har redan Kontrollpanel för vanliga människor Hans kollega i Alingsås håller med. vänliga bergvärmepump som någonsin varit där och tryckt! Det man först slås av med de nya NIBE – Det kan inte bli bättre! Det är en fröjd funnits. Såen avancerad F1245 och F1145 är helt ny typatt av det är enkelt. attoch se mindre hur genomtänkt allt är. Inte minst Mer varmvatten energi kontrollpanel med färgskärm och självkontrollpanelen – kunderna har redan Även på tekniksidan har det skett mycket. förklarande ikoner. Kontrollpanel för vanliga människor Nya lågenergi-pumpar för cirkulationen varit där och tryckt! – MångaDet vågar inteförst ge sigslås in bland knappar man av med de nya NIBE sänker värmepumpens egen energiföroch menyer, säger Per Törnkvist. Vihelt vill att F1245 och F1145 är en ny typbrukning. av Det Mer gör att den totala energivarmvatten och mindre energi folk ska bli vänner med sin värmepump kontrollpanel med färgskärm ochnotan själv-också sjunker med upp till 15%. istället för att vara rädda för den… Även på tekniksidan har det skett mycket. förklarande ikoner. Dessutom har NIBE F1245 en stor 180 – Allt är så självförklarande att man mer Nya lågenergi-pumpar för cirkulationen varmvattenberedare med sling– Många inte ge sig in blandliters knappar eller mindre klararvågar sig utan manualen! sänker värmepumpens egen energiförvärmeväxlare som gör att även varmoch menyer, säger Per Törnkvist. Vi vill att Även installatörer drar nytta av kontrollbrukning. Det gör att den totala energivattenproduktionen blir effektivare. bli vänner sin värmepump panelen.folk Helaska startguiden körsmed automatiskt notan också sjunker med upp till 15%. istället för attinstallationen. vara rädda för den… och guidar genom hela Löstagbar kylmodul

Dessutom har NIBE F1245 en stor 180

– Allt är så självförklarande att man NIBEmer F1245 ochliters systermodellen F1145 Under kontrollpanelen finns också en varmvattenberedare med slingeller mindre klarar sig utan manualen! (utan inbyggd varmvattenberedare) är USB-kontakt. Färdiga inställningar kan värmeväxlare som gör att även varmredan från början uppbyggda i moduler. lagras påÄven ett USB-minne och när man gör av kontrollinstallatörer drar nytta vattenproduktionen blir effektivare. – Målet är att varje slangbit och varje rör en ny installation med samma inställningpanelen. Hela startguiden körs automatiskt ska sitta exakt där man alltid tyckt att det ar kan de föras över direkt från minnet. och guidar genom hela installationen. borde sitta. Löstagbar kylmodul

NIBE F1245 lättare och systermodellen F1145 Under kontrollpanelen finns också Fören att göra värmepumpen att (utan inbyggd varmvattenberedare) är USB-kontakt. Färdiga inställningar kan har NIBE installera F1245 en utdragbar redan uppbyggda i moduler. Detfrån gör början att installalagras på ett USB-minne och när kompressormodul. man gör törer slipper bära 220 kgärutan får – Målet att istället varje slangbit och varje rör en ny installation med samma inställningvikten uppdelad på 90 och 130 kg. ska sitta exakt där man alltid tyckt att det ar kan de föras över direkt från minnet. – Att man kan borde ta ur hela kompressorpakesitta.

tet är helt outstanding, säger en installatör i Sigtuna. För att göra värmepumpen lättare att – Vi hade en kund med enhar riktigt smal installera NIBE F1245 en utdragbar NIBE Energy Systems är Nordens största tillverkare trång trappa. Det tog 10 minuter attDet ta urgör att av kompressormodul. installavillavärmeprodukter och har en marknadsoch sätta in igen – utan manual! Dessutom törer slipper bära 220 kg utan ledande iställetposition får i norra Europa inom huvudomär den tyst och fin. Alla konkurrenter vikten uppdelad på 90 och 130rådena kg. varmvattenberedare och värmepumpar. ligger långt efter!

Ifö är en leverantör av badrumsprodukter för hela badrummet. Vårt breda sortiment uppfyller alla dina förväntningar. Ifö har funnits i mer än 100 år och vi kan med gott samvete säga att vi har stora kunskaper om badrummet. Läs mer på www.ifo.se C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

28

Nya NIBE F1145 och F1245 har en kontrollpanel med färgskärm och självförklarande ikoner.

m a r s 2 010

– Att man kan ta ur hela kompressorpakeHuvudkontor: Markaryd tet är helt outstanding, säger en Tel:installa0433 - 73 000 Hemsida: www.nibe.se tör i Sigtuna. – Vi hade en kund med en riktigt smal NIBE Energy Systems är Nordens stö trång trappa. Det tog 10 minuter att ta ur av villavärmeprodukter och har en m och sätta in igen – utan manual! Dessutom ledande position i norra Europa ino S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L Lvarmvattenberedare AT I O N S K E D J A 9 är den 2tyst och fin. Alla konkurrenter rådena och vär ligger långt efter!


Han tror att de var oroade för störningar och att en borrning skulle försämra deras egna chanser att få borra för bergvärme, men till sist gav de sitt medgivande. – Anders gjorde rätt som krattade manegen först innan han kontaktade kommunen, säger Stefan. Det snabbar på hanteringen av ärendet om man är överens med grannarna först. 180 meters djup Kommunen hade inga invändningar, så borrningsarbetet kunde inledas i december och beräknas kunna avslutas i april. För borrningsinsatserna anlitade Rörcompaniet Stures Brunnsborrningar, som man samarbetat med flera gånger tidigare.

Värme

från djupet

Bergvärme blir ett alltmer gångbart uppvärmningsalternativ även i kommersiella fastigheter. Vi besökte Kungsängen utanför Stockholm där Rörcompaniet utför en större installation.

Vi möter upp med Stefan Ring i Kungsängen en smällkall vintermorgon. Stefan är vd och delägare i Rörcompaniet, ett Comfort-anslutet VVSföretag med bas i Sollentuna och hela Storstockholm som arbetsfält. – Vi jobbar mycket med installationsverksamhet och energioptimering, nyproduktion och service av bostäder och kommersiella lokaler och fastigheter. Vi gör även en hel del bergvärmeinstallationer, men oftast integrerade i nyproduktion av en hel fastighet. Här i Kungsängen är man i färd med att installera bergvärme i sex fastigheter. Byggnaderna är uppförda på 90-talet och rymmer varierande typer av verksamhet, från lagerförsäljning av djurfoder till verkstäder. Fastigheterna ägs av Kastellholmen vars vd och ägare Anders Geijer också är på plats. – Hittills har vi haft eluppvärmning och det har varit mycket svårt att hålla värmen uppe. Särskilt i verkstadslokalerna har vi haft svårt att få upp

temperaturen trots att pannorna gått glödheta. Vi har stora portar där och det är ju många kilowatt som försvinner ut när de står öppna. Utredning och lösning Anders insåg att han behövde en ny energilösning. Rörcompaniet kom han i kontakt genom en av sina hyresgäster, byggföretaget Smedborn, som hade goda erfarenheter från ett tidigare samarbete med Rörcompaniet.

– Det är värt att nämna för andra som planerar en installation att tillståndsprocessen kan ta lite tid. Jag var naiv och trodde att det skulle gå fort. Men det var en del villaägare i området som hade synpunkter så det drog ut på tiden.

C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

30

Just vid denna borrning har man inte stött på några större bekymmer. Stefan berättar att det som kan ställa till problem är om man råkar ut för poröst berg så att man måste ha mer foderrör i borrhålet, eller att man stöter på stora vattenmängder som måste ledas bort. Vi tar oss in i en av fastigheterna där installationen är färdigställd. Värmen tycks fungera som den ska: Anders konstaterar nöjt att temperaturen ligger över 20 grader i den stora verkstadslokalen, trots att det är bitande kallt utomhus.

– När vi fick en förfrågan av Anders om att göra någon form av energiåtgärd genomförde vi en utredning kring olika lösningar och olika former av besparingar, förklarar Stefan. Till sist kom vi alltså fram till att en bergvärmeinstallation vore lämpligast. Godkänt av grannarna Själva installationen har gått relativt snabbt, men Anders Geijer beskriver hela processen som en tämligen lång resa. Bland annat krävde borrningen godkännande både från kommunen och närboende.

– Man hinner borra fyra hål i veckan och arbetet omfattar totalt 24 borrhål, som vardera är drygt 180 meter djupa. Den första biten innan man når berggrunden måste man klä hålet med stålrör för att det inte ska sättas igen. Den sträckan kan variera mellan ett par meter upp till 15 meter.

Stefan Ring från Rörcompaniet och Kastellholmens ägare Anders Geijer på projektplatsen.

om han har miljöaspekten i bakhuvudet. Enligt kalkylerna ska han kunna räkna hem investeringen på sju år men förhoppningsvis går det snabbare. Det är nämligen inte bara värme man ska utvinna ur installationen utan även kyla. – Det finns loftvåningar i fastigheterna där det på somrarna blir rena bastun, så för de lokalerna har jag inte kunnat ta ut full hyra. Men den här anläggningen kan användas för att generera kalluft på sommaren, så vi kommer att kunna nå en dräglig innetemperatur året runt. Förhoppningen är alltså att uppnå dubbel vinst: dels genom att öka utnyttjandegraden på fastigheterna, dels genom att få dubbel nytta av borrhålen.

Under de första ” tre kvartalen 2009

gälla vid årsskiftet kommer att öka antalet nyinstallationer av bergvärme. – Från och med i år får nybyggda bostäder inte göra av med mer än 55 kwh per kvadratmeter och år, jämfört med den gamla gränsen på 120 kWh/ år. Så de nya reglerna kommer garanterat att snabba på utvecklingen, avslutar Stefan.

byggstartades 10 000 lägenheter i Sverige, jämfört med 16 000 under samma period 2008.

Bergvärme allt vanligare – Sett till omfattningen är detta det största bergvärmejobb vi gjort, säger Stefan. Men ett hål eller hundra kvittar egentligen för principen är densamma.

i

Om installationen 24

Antal borrhål:

Antal fastigheter: Borrdjup:

Enligt Stefan blir den här typen av installationer allt vanligare, framför allt i större fastigheter. För tio år sedan installerades bergvärme mest i villor och småhus. Detta har bland annat tekniska orsaker. – För tio-femton år sedan kunde man inte borra så djupt. Idag kan man borra ner till 250 meters djup och då kan man dra ned på antalet hål. För problemet för den som äger en större fastighet, exempelvis en bostadsrättsförening, är att man oftast inte äger tomtmarken där man ska göra borrningen.

Bättre totalekonomi Anders berättar att detta i första hand är en ekonomisk investering, även

Tuffare regler Stefan och Anders är också överens om att de nya byggreglerna som började 31

6

180-190 m

Projekttid:

Stefan visar oss installationen som i korthet utgörs av tre borrhål på husets utsida som via en fördelare leds till två kopparrör som dragits i verkstadens tak till en panncentral med en bergvärmepump och en ackumulatortank. Pumpen har en inbyggd elpatron som kan användas för stödvärme när det är som kallast, men den tycks inte behövas idag.

m a r s 2 010

Fyra hål per vecka hinner man borra. Totalt omfattar projektet 24 borrhål som vardera är drygt 180 meter djupa.

dec 2009–april 2010

Totalentreprenör:

Rörcompaniet, Sollentuna Borrningsansvarig:

Stures Brunnsborrningar AB Beställare:

Kastellholmen

Om Rörcompaniet 1990

Grundades:

Grundare: Ingemar Essebro (nuvarande huvudägare) VD: Stefan

Ring (även delägare)

Verksamhet: entreprenader, service och energioptimering inom Stockholmsområdet Kunder: Byggföretag, projektledningsföretag, professionella fastighetsägare och förvaltare

23 anställda inklusive 4 tjänstemän

Antal anställda:

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


Branschkollen KI:s barometerindikator

Samma läge som vid förra Nordbygg - fast precis tvärtom

Ovanlig kraft i uppgång månadsnoteringar, sedan augusti 1996 120

Nordbygg

110

2 3

90 80 70 60 96:08

00:03 01:10

07:04

STORA KRISER 1Rysslandskrisen 2 IT-kraschen 3 Finanskrisen Index 100 anses spegla att ekonomin är i balans, över 100 att den är starkare än normalt och vice versa 10:01

(c) VVSsiffror.se 2010

1 100

2002

Konjunkturläget inför 2010 års upplaga av Nordbygg befinner sig på samma nivå som när förra mässan arrangerades för två år sedan. Men den här gången på väg upp i stället för ned. Precis vid deadline för denna krönika kommer Konjunkturinstitutets uppdatering av indikatorerna för januari. Den så kallade barometerindikatorn, som väger samman rörelser för ekonomins alla sektorer, steg till sin högsta nivå sedan mars 2008. Läget för hela ekonomin och för tillverkningsindustrin förbättrades tydligt, men framför allt syntes en kraftig ökning för byggsektorns lägesuppfattning där optimismen nu börjar komma tillbaka. När du läser detta magasin har bilden sannolikt stärkts av ytterligare två månadsbarometrar. Upp ur svackan Konjunkturläget ligger alltså på samma nivå vid Nordbygg 2008 och 2010. Men det finns en skillnad. En mycket viktig skillnad.

Vid den förra mässan låg barometerindikatorn på den här nivån med trendpilen nedåtriktad och hade gjort det i ett år ungefär. Men den sencykliska byggsektorn gick på högvarv. Tänk tillbaka hur det lät runt Nordbygg

I Lorem ipsum dolores ” est dompata duik karammellaLorem ipsum dolort ddpata duik karammellaLore ipsumety Lorem ipsumlo

Tillväxttakten ger fingervisning Den kommande nedgången syntes dock redan faktiskt i siffrorna också på installatörsnivå. Sedan 2007 hade tillväxttakten för grossistförsäljningen avtagit mot nollstrecket, vilket är ett klassiskt tecken. Med kraftiga ryck på månadsbasis, men bilden var tydlig över tiden. Innan volymerna minskar så avtar tillväxttakten successivt. Och om priseffekterna exkluderas syntes faktiskt volymtapp på flera viktiga produktområden redan 2007. Vid årets upplaga av Nordbygg ser det alltså likadant ut fast spegelvänt. Konjunkturen är på väg upp. Och precis som förra gången är bilden splittrad. På sina håll råder optimism. Flera utställare har utökat sina monter-

C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

32

ytor rejält sedan 2008, medan andra ställer sig högst frågande när man för ordet uppgång på tal. Byggsektorns eftersläpning gör sig påmind, men för bostadssektorn ser denna naturlag ut att ha försvunnit. Värmepumpar kontra bostäder Ett spännande och för branschen viktigt område är värmepumparna, som haft en nyckelroll i ROT-avdraget popularitet och delvis också för Rörgrossistföreningens förbättrade utveckling under senare delen av fjolåret. Det finns en stark koppling mellan bostäder och värmepumpar. Intresseorganisationen Svenska Värmepumpföreningen summerar i ett pressmeddelande ett 2009 med ”stärkta marknadsandelar” och man tycker sig inte se några ”tecken på större förändringar”. Svep är förvisso vad som av vissa kallas för särintresse, men icke desto mindre finns det ingen annan som har tillgång till deras statistik. Under 2009 drevs försäljningen av bergvärmepumpsystem upp av låga räntor och ROT-avdraget. Detta gällde främst andra halvåret och då i synnerhet det tredje kvartalet. Parallellt sjönk försäljningen av frånluftspumpar till följd av nedgången i nybyggnationen av bostäder.

Ett rimligt antagande är att försäljningen av bergvärmepumpar kommer att dämpas och kanske till och med falla något under 2010. Räntorna kommer att stiga och effekterna av ROT-avdragets nya regler lär ”mogna”. Det syntes redan i fjol, om tredje och fjärde kvartalet jämförs. Bostadsproduktionen tar fart Samtidigt kommer den väntade vändningen i nybyggnationen av bostäder sannolikt att ge en successiv vändning uppåt för frånluftspumpar, efter ett 20-procentigt tapp 2009. Vi ser redan nu hur de uppskjutna bostadsprojekten i allt högre utsträckning dras igång igen. I städer som Malmö, Stockholm, Uppsala med flera orter har spadar satts i marken för ”gamla” projekt av både större och mindre karaktär. m a r s 2 010

Lång återhämtning Under de första tre kvartalen 2009 byggstartades 10 000 lägenheter i Sverige, jämfört med 16 000 under samma period 2008.

steg på vägen. Bostäder är halva byggbranschen. Långt mindre viktig för vissa installationsföretag, långt viktigare än så för andra.

Siffror på företagsnivå från fjärde kvartalet ger en bild av vad som nu är på väg att hända. JM byggstartade, förvisso med pris- och räntedumpning, drygt 700 lägenheter under fjärde kvartalet. Det var en fördubbling jämfört med motsvarande period 2008 och samtidigt en tredjedel färre än 2007. Det säger en hel del både om kraften i den återhämtning som nu kommer och om hur djupt fallet varit. När något mer än halverats krävs det som bekant mer än en dubbling för att återställa nivån.

Av Rolf Gabrielson, chefredaktör VVSsiffror.se

Boverkets prognos om en 25-procentig ökning av byggstarterna 2010 är ett bra 33

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A

Rolf Gabrielson

Vi kan med vår egen branschinskränkta tidsskala uttrycka det så att den svenska ekonomin mellan de två Nordbyggmässorna varit nere och vänt i en djup vågdal och sedan oerhört snabbt kommit tillbaka till samma nivå.

2008. Det var inte många som tänkte i termer av nedgång.


annons

De flesta nyproducerade småhus har idag direktverkande eller vattenburen elvärme. Nya lösningar för att uppfylla kraven blir att installera effektiva värmepumpar, mycket välisolerade byggnader och ventilationsvärmeväxling. Regeländringarna bedöms medföra ökade investerings- och underhållskostnader för de byggnader som installerar elvärme. Investeringskostnaden för att installera en bergvärmepump eller isolera byggnaden bättre och använda ventilationsvärmeväxlare ökar. Merkostnaden får vägas mot lägre driftskostnader genom att energianvändningen minskar jämfört med elpanna och frånluftsvärmepump.

I syfte att minska elförbrukningen har Boverkets byggregler genomgått vissa revideringar. Comforts Bengteric Karlsson går igenom förslagets viktigaste punkter. 1. Vad är nytt? Redan vid den tidigare revideringen av BBR, som trädde i kraft 1 juli 2006, genomgick avsnitt 9 Energihushållning en omfattande revidering. Man gick då från att ställa krav som begränsade byggnadens energiförluster till att ställa krav på byggnadens energianvändning, formulerat som maximal energiBengteric Karlsson mängd per golvarea. Detta medförde tydligare krav på energihushållning som gick att verifiera både genom beräkning och genom mätning i den färdiga byggnaden. Det som är nytt i denna revidering är att vissa befintliga definitioner som används för att beräkna och redovisa byggnadens energianvändning har förtydligats. En tredje klimatzon har införts, vilket faktisk innebär en ökad til�låten energianvändning för byggnader i den nordligaste zonen som inte är eluppvärmda. Men den största ändringen är dock kraven vid och definitionen av eluppvärmning.

Väcka konsumenterna Hur ser då kunskapsnivån ut generellt bland konsumenterna? Är de medvetna om vad en omodern eller ineffektiv värmeanläggning kan kosta?

7. Vad får det för följder? Man kommer inte att kunna installera elpannor och elradiatorer som enda uppvärmningskälla i nya byggnader. Småhustillverkare och byggherrar kommer att behöva anlita expertis inom isolering och energieffektivisering. Användningsområdet för uteluftvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar kommer att begränsas. Lläs mer på www.boverket.se

Målsättningen är att minska ”eluppvärmning i nya byggnader.

Därför skärps kraven på byggnadens specifika energianvändning.

Bra energilösning sparar tusenlappar

2. Målen med revideringen Målsättningen är att minska eluppvärmning i nya byggnader. Därför skärps kraven på byggnadens specifika energianvändning (kWh per m2 och år) när el används för uppvärmnings- eller kyländamål och att då också begränsa den installerade eleffekten.

Den stränga vintern har slagit hårt mot både rörinstallationer och plånböcker. Comforts Kicki Jäger berättar hur man ska hjälpa konsumenterna att göra en insats för värmen, ekonomin och miljön. Vintern har varit lång och kall och svenska värmeanläggningar har satts på hårda prov. Många inser att det är dags att se över sin uppvärmning och Comfort möter behoven.

3. När anses en byggnad som eluppvärmd? Gränsen går vid en installerad eleffekt större än 10 W/ m2(Atemp) för uppvärmningsändamål (rumsuppvärmning och tappvarmvatten). Det nya är att förutom direktverkande, vatten- eller luftburen elvärme räknas nu även drivel till värmepumpar som elvärme.

5. Vad är anledningen till effektkravet? Att minska elberoendet särskilt under de kallaste dagarna på året, då elnätet och elproduktionen är högt belastad. Att i övrigt under året vara sparsam med elenergi möjliggör att den kraftproduktion som är minst belastande för miljön, lättare kan fylla det energibehov som finns.

Akutinsatser Hur har den hårda vintern påverkat arbetsbördan för Comfortföretagen? – Många medlemmar uppger att det är mycket brandkårsutryckningar just nu. Man får återkomma i vår för att installera mer permanenta lösningar. Många anläggningar klarar helt en-

6. Hur berörs småhusindustrin? 34

– Om inte annat hickar ju de flesta till när elräkningen kommer under den här kalla perioden med höga elpriser. Men det finns fortfarande många som inte alls har koll på vad deras uppvärmning kostar. Vi vill väcka dem och tala om att det finns smarta lösningar och att de kan spara mycket pengar. Det handlar verkligen om stora besparingar. Beräkningar Kicki Jäger som Energimyndigheten gjort visar att en familj som bor i villa kan spara upp till 22 000 kr per år genom att skaffa ett bra värmesystem och byta blandare, toalettstolar och radiatortermostater.*

Bidrag att utnyttja Det finns flera anledningar för husägare att slå till under det kommande året. 2010 är nämligen det sista året då man kan få bidrag för elkonvertering, det vill säga övergång från elvärme till exempelvis jord-, sjö- eller bergvärme. – En möjlighet som vi tror kommer att locka många är att lägga elkonverteringsbidraget på material och utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaderna. Då gör man en riktigt bra affär, säger Kicki. Under 2009 gick Comfort ut med en folder om Värmepaketet, en paketlösning för värmekonvertering. Denna satsning har enligt många Comfort-medlemmar fungerat som ett bra verktyg och gett goda resultat mot konsumenterna. Därför fortsätter man nu att kommunicera detta mot kund.

10 Å R S

EL

F

– Under vecka 8 gick vi ut med ett utskick till 640 000 villaägare runtom i landet där vi informerar om hur man kan spara energi och pengar och samtidigt göra en miljöinsats, säger Kicki Jäger på Comfort. I foldern kommunicerar vi både vår kompetens inom installation och vårt produktutbud. Målet är att hjälpa konsumenten att hitta bra lösningar både i det stora, som hela värmeinstallationer, till mindre investeringar som att byta blandare och radiatortermostater.

4. Gäller kraven enbart uppvärmning? Nej, krav har också införts för elektriska kylmaskiner.

C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

kelt inte den här hårda vintern, och sedan kan man lägga till alla sommarstugor som inte besökts sen i höstats och där många inte tömde ledningarna ordentligt…

www.sanha.se

Nya byggregler

A N S VA

R

d-

Comfort

– I den nya foldern berättar vi om vår kompetens, våra installationer och vårt produktutbud. Därigenom vill vi visa att det finns mycket pengar att spara även med mindre åtgärder, avslutar Kicki. SANHA Scandinavia | Träffgatan 2 | SE-136 44 Handen Tel.: 08 777 76 40 | Fax: 08 777 76 90 E-post: scandinavia@sanha.com | www.sanha.se

*Energimyndighetens beräkningar är baserade på en genomsnittsfamilj i en genomsnittsvilla. m a r s 2 010

35

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


Comfort utvecklar ledarskap Gert Dahlqvist fortsätter: – Utbildning av arbetsledare har vi hållit på med sedan 80-talet och kompetensutveckling på den tekniska nivån har vi kommit långt med. Men på chefsnivå finns mycket kvar att göra. Lars Högberg är vd för Högbergs Rör i Borås och genomgår just nu ledarskapsprogrammet. Han håller med om att ledarutbildning är ett eftersatt område. – Det finns väl ingen direkt ledarskapskultur inom VVS-branschen. Ofta har man ärvt familjeföretaget eller också börjat som montör och jobbat sig upp. Det finns kanske en föreställning om att ledarskap kommer av sig självt om man ”bara jobbar på”.

Martin Ekberg och P-O Berzelius från Sandahl Partners Örebro har utformat ledarskapsprogrammet.

Framgångsrika företag bygger på starkt ledarskap. Comfort satsar därför på att öka chefskompetensen inom kedjan genom ett ambitiöst ledarskapsprogram. Det är ensamt på toppen, brukar det heta. Det gäller inte minst VVS-branschen. Att vara chef innebär ett enormt ansvar för att processerna fungerar och att anställda och kunder är nöjda. Men hur blir man ledare? – Vi har gjort utredningar och enkäter om behovet av kompetensutveckling, berättar Comforts vice vd Gert Dahlqvist. År 2008 gjorde vi en kompetensanalys av alla medarbetare och det gick som en röd tråd att det fanns bristande ledarskap från högsta ledningen och ned till arbetsledare. Bristande chefskultur Vi befinner oss på konferensanläggningen Kristina i Sigtuna. Här genomförs just det andra undervisningstillfället i en unik utbildning för chefer inom kedjan som Comfort anordnar i samarbete med Sandahl Partners.

Experter på arbetspsykologi Man kom alltså fram till att ledare i VVSbranschen står ensamma i sin chefsroll och att det inte fanns någon tradition av att utbilda ledare. Comfort tog därför hjälp av Sandahl Partners som är experter på arbetspsykologi. Martin Ekberg, VD på Sandahl Partners Örebro, beskriver företagets verksamhet. – Vår specialitet är att hjälpa företag och organisationer att bli mer effektiva. Genom att förbättra hur man samverkar kan vi öka de anställdas förutsättningar att komma till sin rätt och utnyttja sin kompetens i de roller man har inom företaget. Då kan vi minska graden av energiläckage som uppstår när beslut inte följs eller beslut fattas på bristande grunder.

– Medarbetarna önskade ett tydligare ledarskap, men även ledarna själva önskade ökad ledarkompetens. Man hade märkt att det fanns hål i verksamheten som läckte både pengar och tid. Det finns väldigt många skickliga entreprenörer och tekniker inom kedjan, men de var inte fullfjädrade som ledare. – Man hade också kommit fram att ledarutveckling ger bättre kvalitet på den produkt man levererar, tillägger hans kollega P-O Berzelius. Det finns alltså en direkt kundnytta i att utveckla ledarskapet. Förändring på riktigt – Vårt mål är att åstadkomma en reell förändring hos de ledare som går programmet, inte bara erbjuda en trevlig kurs, säger Martin. Så vi inledde arbetet med att intervjua några utvalda ledare inom Comfort och undersökte deras behov av en ledarskapsutbildning. Utifrån detta material satte vi ihop vi en prova på-dag som vi erbjöd alla ledare inom kedjan.

Personlig coachning När man utformade programmet var man också mån om att skapa en sammansatt utbildning som inte bara handlade om så kallade mjuka värden. – Vi lägger mycket vikt vid att utveckla de mjuka sidorna, men sex av de 18 dagarna ägnas åt praktiska verktyg som ekonomistyrning och marknadsföring. Man får också hemuppgifter att lösa till nästa sammankomst.

– Mellan undervisningstillfällena träffas också deltagarna i coachgrupper om tre personer. Man träffas och stöttar varandra och får träna och utveckla varandra. I en sådan mindre grupp får man en grupptrygghet som kan lägga grunden till ett nätverk. Det här blir en grupp där man kan ringa varandra för att be om råd och bolla idéer. Den sortens bollplank är något som många av de här cheferna saknat, säger Martin. Gert Dahlqvist avlutar: – Målet är att alla ledare inom kedjan ska gå utbildningen. Ursprungsmålet var att detta skulle ske inom tre år men vi har valt att slå ned på takten. Men i slutänden ska programmet alltså generera starkare ledarskap och starkare företag inom Comfort.

Lars Högberg är nöjd med att Comfort tagit fram en heltäckande ledarskapsutbildning.

annons

Ettårsprogram Resultatet är vad man kallar ett ledarskapsprogram som totalt sträcker sig över 18 utbildningsdagar under ett år.

Martin pratar vidare om att göra information tillgänglig, fatta rätt beslut och göra rätt prioriteringar och få med de anställda i besluten. Därigenom skapar man en lojalitet inom organisationen och man utnyttjar humankapitalet mycket bättre. Sandahl Partners hade tidigare jobbat med Comfort med chefscoachning, ledningsgruppsutveckling och rekrytering. Efter en upphandling fick man nu i uppdrag att öka ledarkompetensen hos Comforts medlemsföretag.

– Vi har anordnat ledarutbildningar tidigare och det har varit trevligt att komma iväg ett antal dagar, säger Gert Dahlqvist. Men sedan har det inte följts upp ordentligt utan det har blivit ytterligare en pärm i hyllan.

36

– Vi är nog många i vår position som gärna tycker att vi inte har tid eller att det är för dyrt. Det är lockande att se pengarna åstadkomma någonting konkret i den egna firman än att investera i utbildning. Därför är det viktigt med testdagarna där man får se vad man ger sig in på.

Utöver själva utbildningsdagarna ges tre tillfällen med individuell coachning. Dessutom genomförs inför kursen en ledarskapsenkät där man undersöker vad personer i chefens omgivning på hemmaplan förväntar sig av en ledare och hur de anser att chefen i fråga levererar. Det materialet är givetvis viktigt att arbeta med i programmet.

Denna testdag visade upp delar av hur Sandahl arbetar och deltagarna fick tillfälle att ytterligare definiera behoven. Samtidigt fick de också klart för sig om de verkligen ville investera så mycket tid och pengar i en utbildning.

– Det här är inte en akademisk utbildning, i kursen ingår ingen litteratur. Vi som leder kursen har överfört det som står i facklitteraturen till praktiska verktyg i ledarskap. Deltagarna får lära sig hur man kan få mer tid över i sitt arbete, hur man kan få mindre trassel i arbetsgruppen och hur man lär sig att ta kritik. Och inte minst är det ett tillfälle att möta kolleger som är i en liknande situation.

C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

Lars Högberg instämmer: – Man har ju gått ett antal utbildningar och det har varit en dag dit och två dagar dit. Men det här är en mer heltäckande ledarskapsutbildning som inte funnits tidigare.

Välkommen till vår monter A09:40 på Nordbygg den 23-26 mars.

Broen Raufoss AB • Stora Badhusgatan 18-20 • 411 21 Göteborg Telnr: 031- 7610200 m a r s 2 010

37

www.broen.se

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


Comfort – specialisterna inom vatten och värme

KR AMFORS Infjärdens Värme 0612-127 90

NYBRO Hammarstedts 0481-426 00

Stockholm/Ekerö Sjögrens VVS Installationer 08-560 354 00

STORVIK Wiiks Rör 0290-316 10, 316 30, 317 00

VETL ANDA Rör Karlsson i Vetlanda 0383-130 00, 193 20

Kramfors Värme & Sanitet 0612-132 70

Nyköping CE Sprinkler 0155-20 55 80

Stockholm/ ENEBYBERG Rhodins Rör 08-544 709 20

STRÖMSTAD Strömstads Värme & Sanitet 0526-130 75

VIMMERBY Värme & Sanitet A Palmér 0492-150 90

SUNDSVALL Rex Rör 060-66 30 60

VINGÅKER Mählqvist Rör 0151-51 81 50

SÖDERTÄLJE Holmbergs Rör 08-554 204 50 Söbergs, S & A 08-550 360 26

VISBY Värme & Sanitet 0498-20 17 70

KRISTIANSTAD Rörmontering Kristianstad 044-10 00 15 KRISTINEHAMN Rörteknik i Gullspång 0550-810 11 KUNGSBACKA Aderbys Rör 0300-337 00, 337 20 Kungshamn Sotenäs Rör 0523-370 00 KUNGÄLV Kungälvs Rörläggeri 0303-20 80 80 Kungälvs Rörläggeri 0303-127 75

Samtliga medlemsföretag har installation. Rödmarkerade har även butik. ALAFORS K-B Rör 0303-74 20 20 ALINGSÅS Infjärdens Värme 0322-67 05 50 Kungälvs Rörläggeri 0322-64 19 50 Alingsås Rör 0322-61 19 80 ARBOGA CW Rör Cyrus-Wallenborg 0589-857 70 ARVIDSJAUR TTV Värmeteknik 0960-574 80 ARVIKA Rörl Firma Br Karlsson 0570-140 60 BODEN Br. Sundqvist Rör 0921-157 30 BOLLNÄS Hälsinge Rör 0278-63 60 00 BORGHOLM BP Rör i Borgholm 0485-777 71 BORL ÄNGE E Thenanders Rör 0243-21 16 90

Vattenhuset 0243-22 60 60 BOR ÅS Borås Rörinstallationer 033-41 41 61 Högbergs Rör 033-13 00 39 Kungälvs Rörläggeri 033-722 22 20 DALSTORP Malmqvist Rör 0321-600 14 EDSBYN Edmarks Rör 0271-210 00 ENKÖPING VVS-butiken i Enköping 0171-47 72 01 Mellansvenska Rör 0171-47 72 00 ENSTABERGA Enstaberga Rörl 0155-573 35 ESKILSTUNA Smérör 016-740 30 FAGERSTA Fagersta Värme & Sanitet 0223-102 36

FALKENBERG Comfort-Butiken Vinbergs Rör 0346-71 71 55

GÖTEBORG/angered Kungälvs Rörläggeri 031-332 49 70

Hunnebostr and Sotenäs Rör 0523-500 05

Falkenbergs Rör 0346-71 47 50

GÖTEBORG/MÖLNDAL VVS-Teknik Rör 031-86 78 70

HÄRNÖSAND Erikssons VVS-Shop 0611-207 20, 207 21

FALKÖPING E Friggeråkers Rör 0515-131 65 Falun Kakelproffsen i Falun 023-133 51 FINSPÅNG Comfort i Finspång 0122-180 70 FLEN Mählqvist Rör 0157-244 60 GULLSPÅNG Br Persson Rör 0551-210 10 GÄLLIVARE Gällivare Rör 0970-102 00 GÄVLE Gävle Rörteam 026-10 50 40 GÖTEBORG Kungälvs Rörläggeri 031-707 95 80

C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

38

GÖTEBORG/ Västr a Frölunda Svenska Rör i Göteborg 031-29 75 77 GÖTENE Sälles Rör 0511-508 00 HALLSBERG Rörkrökar´n i Hallsberg 0582-163 06 HALMSTAD Comfort i Halmstad 035-10 62 88 Oscar Hansson 0304-309 49 HENÅN B Johansson Rörfirma 0304-309 49 HERRLJUNGA Arnes Rör 0513-210 65 HUDIKSVALL Bad & Energicenter 0650-769 20

HÄSSLEHOLM Infjärdens Värme 0451-38 13 60 Järvsö Rörmokarn i järvsö 0651-311 11 K ALMAR Hammarstedts 0480-42 65 00 KATRINEHOLM Mählqvist Rör 0150-66 95 50, 66 95 51 Oppunda VVS-Service 0150-555 30 KINNA Bredin & Co 0320-180 00, 180 01 KIRUNA VVS Companiet 0980-192 80 KOLSVA Kolsva Rör 0221-513 09

KÖPING Infjärdens Värme 0221-210 80 LANDSKRONA Carl Philips VVS 0418-44 61 30 LIDKÖPING Hovby Rör 0510-865 00 LIMMARED Limmareds Rör 0325-716 00 Lindesberg Lindesbergs VVS 0581-151 08 LINGHED Lars Sundström 0246-224 00 LJUNGBY Ohlssons Rör i Ljungby 0372-820 40, 820 41 LULEÅ Rör City i Luleå 0920-22 22 55 MALMÖ Comfort i Limhamn 040-16 24 24 Stjernfeldts VVS 040-36 34 00 MÖNSTER ÅS Rör-Karlsson 0499-430 32

Br Lundqvist Värme & Vatten i Nyköping 0155-26 80 25 Osk arshamn Rör-Karlsson 0491-189 91 OXELÖSUND Oxelösunds Rör 0155-304 25 PITEÅ Infjärdens Värme 0911-23 18 00 Piteå/ÖJEBYN JS Rör 0911-664 65 ROKNÄS Infjärdens Värme 0911-24 00 91 SAL A Infjärdens Värme 0224-131 20 SJÖBO N.G Nilsson Rör 0416-196 15 SKELLEFTEÅ Jäders Värme & Sanitet 0910-548 90 SOLLEBRUNN Stora Mellby Rör 0322-412 70 SOLLEFTEÅ Olja & Sanitet 0620-147 15 STENUNGSUND Kungälvs Rörläggeri 0303-880 55 Stockholm Badrumsbutiken i Stockholm 08-442 04 40 PAB 08-442 14 30 Samsons Rör 08-656 93 50 Stockholm/ BANDHAGEN Södra Rörlednings 08-647 29 55 VVS-Metoder 08-556 211 00

Stockholm/ HUDDINGE Stuvsta Rör AB 08-556 405 90 Stockholm/ HÄGERSTEN Infjärdens Värme 08-18 58 60 Rörspecialisten 08-685 19 00 Stockholm/ sigtuna-MÄRSTA Karby VVS 08-592 596 60 Stockholm/ SKOGÅS Trångsunds Rör 08-771 88 10 Stockholm/ SOLLENTUNA Rörcompaniet i Sollentuna 08-442 95 30 Rörgruppen 08-444 55 30 Rör & VVS Center 08-594 777 70 Stockholm/SOLNA Gjälby Rör 08-514 844 40 Stockholm/TÄBY Badrumsbutiken i Täby 08-732 64 40 Täby Rör 08-544 40 550 Stockholm/ UPPL ANDS VÄSBY Rörab Carlsson & Blomgren 08-590 341 30 STOCKHOLM/ vallentun JSB Rör 08-96 02 90 STOCKHOLM/ VENDELSÖ Rörbåten Björn Palmqvist VVS 08-776 12 56 Stockholm/ÄLVSJÖ Temarör i Stockholm 08-647 40 00

TANUMSHEDE Lurs Rör 0525-291 60 TIERP Infjärdens Värme 0293-130 50 Söderlunds Rör 0293-227 30 UDDEVALLA Rör & Värme 0522-65 33 40 UMEÅ Comfort i Umeå VVS 090-71 35 70 UMEÅ/HOLMSUND Holmsunds Rörsersvice 090-419 41 UPPSALA Comfort i Uppsala 018-20 21 05 Infjärdens Värme 018-15 69 30 JF Jansson Rör 018-20 21 00 JF Jansson VVS 018-20 21 00 Lennestål VVS-Service 018-19 45 50

VÄNERSBORG Rörledningsfirma B Erlandsson 0521-26 06 60 VÄSTER ÅS VVS-Butiken i Västerås 021-10 36 50 ÅSEDA Åseda Värme & Sanitet 0474-101 52 Åstorp Åstorps Rör 042-541 85 ÅT VIDABERG Åtvidabergs Rör 0120-130 65 Ternstedt Invent 0120-295 90 Älvdalen Vattenhuset Stenis Rör 0251-120 25 ÖREBRO Vatten & Värme i Örebro 019-20 64 50 ÖRNSKÖLDSVIK C Petterssons Värme 0660-822 70 ÖSTERSUND Gunjo Rör 063-12 47 90 Modins VVS 063-10 67 80

VAR A Kjellners Rör 0512-101 98

Rör-Teknik 063-19 91 90

VARBERG Varbergs Rör 0340-69 00 80

ÖVERTORNEÅ Rör & Sanitet 0927-772 60

Månsson & Netterberg Rör 0340-64 41 41 VEGBY Berglunds Rör 0321-720 31, 720 91

NORRKÖPING F & B Sweden 011-17 10 75, 17 00 75

m a r s 2 010

39

S V E R I G E S S T Ö R S TA V V S - I N S TA L L AT I O N S K E D J A


Building Services

A-klassade cirkulationspumpar för en grönare morgondag.

Det krävs grön teknik för att skapa en grönare framtid. Nya A-klassade Flygt ECO-A är ett perfekt exempel på det. Med automatisk varvtalskontroll behöver pumpen aldrig jobba hårdare än nödvändigt, med resultatet att den förbrukar upp till 80 % mindre energi. Kontakta din Comfort-specialist, och gör en både grön och lönsam affär.

www.itt.se C O M F O R T – S P E C I A L I S T E R N A I N O M V AT T E N O C H V Ä R M E

40

c_magazine_1_2010  

Holmsunds Rörservice AB håller krisen i schack tack vare serviceavtal och renoveringar. www.comfort.se Företagets ryggrad har länge varit st...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you