Page 1

PORTADA


Grow shop

DAVID PRADO CANO


DESCRIPCIÓ DE LA TEVA BOTIGA Adreçat a: -Cualsevol client major de 18 anys 

Num. De treballadors: -Una persona a la barra i un altre dins del magatzem -Venda de articles relacionats amb la plantació i consum de cannavis 


plan tas

cultivo

pers onal

est an ter ia

Zona freda

barra Zona calenta

sortid a

entra da

A la zona freda posare una isleta perque sigui mes vistos.


MAPA DONDE ESTA SITUADO EL GROW


PROVEÏDORS


CIRCULACIÒ DELS CLIENTS 

S’entra per la dreta pasas per el mostrador on hi esta els grinders, papers etc.. per sortir veus les estanteries que hi ha a la part esquerra de la tenda on estan el reste dels productes

Disposiciò oberta.

Musica:  De 8 a 14 reguea  De 4 a 21 reguea amb rap 


PERSONAL 

Els clients mes habituals son d’una edad entre els 18 i 25 anys pero hi ha de tot tipus de clients.


ES BUSCA 

Es busca treballador/a amb les següents qualitats:

Amb una bona apariencia fisica.  Amb una capacitat per observar, intuir i comprendre als clients.  Que tinguin un caràcter amable, cordial, responsable, creatiu, flexible etc. 

Amb un minim coneixement de la tenda/enpresa on hi treballarà. 

Mes imformaciò:936712397


PRODUC TE

CARACTERÍSTIQUES

PREU €

Mariguana Cogollos 3g

10

Planta

Planta de cannabis

50

Tiesto

Ceramica

5

Esqueje

Cannabis 10g

20

Focos

Mitja 500W

40

Focos

Gran 1000W

80

Grinder

Mitja(plastico)

5

Grinder

Gran (metal)

10

Paper

Blund

3

Tierra

Natural 1kg

30

Tierra

Amb abono 1kg

45

Arena

Per replantar 1kg

25

Armari

Armari de interior mitja

150

Armari

Armari de interior gran

300

Instalacion

Focos amb instalaciò 500W

70

Instalacion

Focos amb istalaciò 1000W

150

Semillas

Interior(petita) 3g

10

Semillas

Interior(mitjana) 10g

25

Semillas

Exterior(petita) 3g

10

Semillas

Exterior(mitjana) 10g

25


PRODUC TE

CARACTERÍSTIQUES

PREU €

Mariguana Cogollos 3g

10

Planta

Planta de cannabis

50

Tiesto

Ceramica

5

Esqueje

Cannabis 10g

20

Focos

Mitja 500W

40

Focos

Gran 1000W

80

Grinder

Mitja(plastico)

5

Grinder

Gran (metal)

10

Paper

Blund

3

Tierra

Natural 1kg

30

Tierra

Amb abono 1kg

45

Arena

Per replantar 1kg

25

Armari

Armari de interior mitja

150

Armari

Armari de interior gran

300

Instalacion

Focos amb instalaciò 500W

70

Instalacion

Focos amb istalaciò 1000W

150

Semillas

Interior(petita) 3g

10

Semillas

Interior(mitjana) 10g

25

Semillas

Exterior(petita) 3g

10

Semillas

Exterior(mitjana) 10g

25


Armari d’ interior

SISTEMA DE VENTILACIÒ

TIPUS DE PAPER

Planta petita de cannabis

esqueje de cannabis

FOCOS PER INTERIOR GRINDER METÀLIC


PAPER BLUND

PRODUCTE INSECTICIDA

Tipus de cannabis: pinck caramel Parts de la fulla

fulla de mariguana cogollos de mariguana


LLAVORS DE MARIGUANA Armari d’interior de llum groga

Tiestos per plantaciò mitjana


ASORTIMENT I ESTOC 

L'assortiment es defineix d'acord amb el tipus de públic al que està orientat l'establiment. Els objectius bàsics de l'assortiment són satisfer les necessitats dels consumidors i rendibilitzar al màxim el punt de venda.

estoc es una voz inglesa que se usa en español con el sentido de existencias. Utilizada en ese sentido, la palabra se escribe en letra cursiva. En el lenguaje comercial y financiero el empleo de este anglicismo es frecuente, y por ello la RAE recomienda evitarlo y utilizar las voces en español correspondientes a cada contexto


PROMOCIÓ

1g

rin

de r

5€ s

i co

mp ras

31 0€


CÒDIGO EAN


COMANDA Datos del comprador:

Pedido n.º : 254...................... Referencia: catàlogo......................... Fecha: .......................................

Plazo de envio:5 dias

Proveedor Cód. o CIF: 476575-a................. Nombre: David prado....................

DirecciÓn de entrega: reforma 44

Ref./Cód. B1 B2 B3

Descripción

Dirección: .casa de montaña 23................... Población: corbera de llobregat..... C.P: ................ Provincia: ............................... Cantidad Precio Importe semillas 10 6€ 60€ Papel 5 1€ 5€ grinder 2 4€ 8€

73€

Total: Forma de pago: Con dinero

Condiciones:

Domiciliación bancaria: no tengo

Aceptado por: pradito (firma y cargo)


ALBARÀ Datos del VENDEDORr:

Pedido n.º : 254......................

Num albara:230

Fecha:5/3/13

Referencia: catàlogo......................... Fecha: 1/3/13

Plazo de envio:5 dias

Proveedor Cód. o CIF: 476575a................. Nombre: David prado....................

DirecciÓn de entrega: reforma 44 Dirección: .casa de montaña 23...................

Ref./Cód. B1 B2 B3

Población: corbera de llobregat..... C.P: ................ Provincia: ............................... Descripción Cantidad Precio Importe semillas 10 6€ 60€ Papel 5 1€ 5€ grinder 2 4€ 8€

73€

Total: Forma de pago: Con dinero

Condiciones:

Domiciliación bancaria: no tengo

Aceptado por: pradito (firma y cargo)


FULL DE RECEPCIÓ EMPRESA:

HOJA DE RECEPCIÓN Nº:

Good of canavis Fecha de Recepción:

Nº. De albarán

OPERARIO:

906 PROVEEDOR: Descrpción de la mercancia Sujet. Azul . Relleno. T-95

Bragas, Blonda negra Calcetines negros Nike Medias marrones Observaciones:

Nº. De bultos:

557/13

05/05/2013 Nº de control:

43 800 Almacén de destino:

Tz-95

04 semillas maria Código B1 B2 B3 B4

Cantidad recibida 150 73 90 24

Transporte: Transportista: Cantidad solicitada 150 73 90 24

la tetu berta Pendiente de enviar -


CLASSIFICACIÓ ABC ARTICLE

VENDES DEL PERIODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

60.000 500 70.000 2.700 500 30.000 10.000 2.000 1.000 500

TOTAL

(1) 3 1 6 7 8 4 5 9 2 10

VENDES DEL PERIODE (2) 70.000 60.000 30.000 10.000 2.000 1.700 1.400 1.000 600 500

TOTAL

167.200

ARTICLE

187.200 VENDES ACUMULABLES (3) 80.000 130.000 150.000 160.000 162.000 163.700 165.100 166.100 166.700 167.200

% VENDES PER PRODUCTE (4) 47,84% 29,90% 11,96% 5,98% 1,19% 1,01% 0,83% 0,59% 0,35% 0,29% 100%

% ACUMULAT VENDES (5) 47,84% 77,74% 89,70% 95,68% 96,87% 97,88% 98,71% 99,30% 99,65% 100%

%ACUMULA T DE PRODUCTES (6) 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

DISTRIBUCIÓ PER CATEGORIES CATEGORIA A B C

ARTICLES

%ARTICLES

%VENDES

3,1,6 i7 8,4,5 i 9 2 i 10

40% 40% 20%

95,68% 3,62% 0,64%

GREEN PLANTS  

LA MEVA EMPRESA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you