Page 1

LEGENDA O UTOPKU THE LEGEND ABOUT ‘UTOPEK’

„SEARCH, SHARE AND ACHIEVE – UNITY MAKES DREAMS COME TRUE ” POLAND-COMENIUS 2010-2012


Dawno, dawno temu Turzyczka koło Jedłownika słynęła z tego, że było tam dużo stawów, bagien i rzeczek z czystą wodą.

A long time ago, a place called Turzyczka ( next to Jedłownik) was famous for lots of ponds, swampy grounds and rivers with clear water.

POLAND-COMENIUS 2010-2012


POLAND-COMENIUS 2010-2012


Nad jedną z nich młynarz Styrża prowadził młyn. Wiodło mu się dobrze, ale wykorzystywał biednych ludzi i nie szanował chleba.

Miller Styrża had a mill at one of the rivers. He led an affluent life, but he took advantage of poor people and he didn‟t take good care of bread.

POLAND-COMENIUS 2010-2012


POLAND-COMENIUS 2010-2012


Dlatego też Pan Bóg wysłał na ziemię anioła, aby to sprawdził. Anioł, przebrany za żebraka, przyszedł do młynarza i poprosił o jedzenie. Młynarz jednak wyśmiał go i wygonił z gospodarstwa.

For such a reason, God made an Angel visit on him to check it. The Angel , disguised as a beggar, came to the miller and asked him about some food. The miller made fun of him and chase him away from the household. POLAND-COMENIUS 2010-2012


POLAND-COMENIUS 2010-2012


Wtedy anioł sprawił, że cały młyn z ludźmi i zwierzętami zapadł się pod ziemię , a na tym miejscu powstał wielki dół zapełniony wodą i błotem, gdzie odtąd mieszkały utopki.

Then the Angel made the whole mill together with all the people and animals collapsed, and a big hole full of water and mud, where UTOPKI lived, appeared on that place. POLAND-COMENIUS 2010-2012


POLAND-COMENIUS 2010-2012


Pewnego razu górnik Wincenty wracał ze swoim kolegą z popołudniowej dniówki w kopalni. Na dworze było zimno, więc pociągali sobie z butelki kawę zbożową zaprawioną wódką. One day a miner called Wincenty came back with his friends from the work in a nearby mine. It was really cold outside so they drank chicory coffee mixed with vodka from the bottle. POLAND-COMENIUS 2010-2012


POLAND-COMENIUS 2010-2012


Rozstali się w Kokoszycach, ponieważ Wincenty chciał jeszcze po drodze naciąć trochę trawy dla swojego bydła.

They parted company in Kokoszyce as Wincenty wanted to cut on his way some grass for his cattle.

POLAND-COMENIUS 2010-2012


POLAND-COMENIUS 2010-2012


Górnik wyciągnął wózek , kosę i grabie ukryte w krzakach.

The miner pulled a cart, scythe and a rake out of the bush.

POLAND-COMENIUS 2010-2012


POLAND-COMENIUS 2010-2012


Kiedy zmęczony sieczeniem brzydko zaklął, zjawił się obok niego mały zielony człowieczek w czerwonym ubraniu.

He was so tired mowing the grass that he swore loudly .Suddenly a small green creature in red clothes appeared next to him.

POLAND-COMENIUS 2010-2012


POLAND-COMENIUS 2010-2012


Człowieczek zaproponował górnikowi pomoc. „ A coś ty za jeden?” –zapytał Wincenty. Ten na to :” Ważne , że chcę ci pomóc”. Wspólnie ciągnęli załadowany wózek pod górkę.

This creature offered the miner his help. “Who are you?” –asked Wincenty. The creature said “ It is important that I want to help you”. They pulled the loaded cart up together .

POLAND-COMENIUS 2010-2012


POLAND-COMENIUS 2010-2012


Wtedy Wincent rzekł: „ Dzięki Bogu, że się udało”. Na to człowieczek zasyczał jak żmija, skręcił się jak sprężyna i zatrząsł jak w grypie. Then Wincenty said „Thanks God , we are succeded” . At the same time the creature hissed like a snake, writhed like a spring and shivered as in cold.

POLAND-COMENIUS 2010-2012


POLAND-COMENIUS 2010-2012


„ To musi być utopek” – pomyślał Wincent i szybko się przeżegnał. „It must be an UTOPEK” –thought Wincenty and he crossed himself quickly.

POLAND-COMENIUS 2010-2012


POLAND-COMENIUS 2010-2012


Wtedy dopiero zauważył, że stoi w bagnie i wyczołgał się na brzeg.

Just then he realised that he was standing in a swamp so he quickly crawled out of it.

POLAND-COMENIUS 2010-2012


POLAND-COMENIUS 2010-2012


Matka Wincenta niepokoiła się jego długą nieobecnością i wyszła mu naprzeciw. Wincenty‟s mother started to worry that he was late and she came to meet him.

POLAND-COMENIUS 2010-2012


POLAND-COMENIUS 2010-2012


Gdy zobaczyła syna nie umiała uwierzyć własnym oczom.Wincenty cały uchlapany błotem czołgał się po brzuchu, a wózek załadowany był nie trawą lecz sitowiem, rzęsą i tatarakiem. When she saw her son she couldn‟t believe her eyes. Wincenty, splashed with mud, was crawling on his tummy and his cart was full of rush, sweet flag and duckweed, not of grass. POLAND-COMENIUS 2010-2012


POLAND-COMENIUS 2010-2012


Po utopku nie było śladu, tylko na stawie zrobiły się kręgi na wodzie.

Utopek dissapeared , only on the pond there were lots of circles.

POLAND-COMENIUS 2010-2012


POLAND-COMENIUS 2010-2012


Wincenty nikomu nie powiedział, że spotkał utopka , lecz do dziś w Turzynie krąży legenda, że będzie tam straszyło, dopóki nie zasypią dołu po młynie. Wincenty didn‟t tell anybody about his adventure. As for now in Turzyna everyone believes in the legend that this place will be haunted till someone fills in the hole made after the mill.

POLAND-COMENIUS 2010-2012


POLAND-COMENIUS 2010-2012


Ilustracje wykonane przez uczniów SP 22 w Rybniku Pictures made by pupils from Primary School no22 in Rybnik Arek Mydło ; Bettina Siedlaczek; Aleksandra Wolny; Wiktoria Kula; Klaudia Plewka; Marcin Jarosz; Klaudia Tabak; Kacper Rybka; Sandra Skulska; Mateusz Moskała; Patrycja Kuskowska; Magdalena Tymoszewicz; Klaudia Mazur; Martyna Berger; and others

POLAND-COMENIUS 2010-2012

THE LEGEND ABOUT 'UTOPEK'  

The lengend about Utopek made by a Primary School in Rybnik (Poland)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you