Page 1

Tørrmørtel


Et nyskapende svensk selskap med flere hundre års erfaring. Combimix er et ungt, svensk selskap som produserer mineralbaserte byggprodukter. I sortimentet inngår produkter for blant annet, gulvavretting, fasadepussing, muring, støping, betongrenovering og restaureringsmørtel for verneverdige bygninger. Helt siden starten i 2001 har vi rekruttert personer med stor kunnskap. Kombinasjonen av erfaring og nyskapning gjennomsyrer selskapet i alt fra produktutvikling og miljøarbeid til service.

2

Alle produktene våre produseres i Norden. Ikke fordi det ser bra ut på papiret, men fordi det gir oss full kontroll på produktene vi produserer og selger. For deg som kunde er det altså en garanti for at våre produkter holder kvalitetskravene du stiller. Det er også en garanti for at våre produkter blir produsert på best tenkelige måte med tanke på miljøhensyn. Vi har i dag en rekke ulike miljøsertifiseringer, og vi er selvfølgelig stolte over det. Men som flere av disse sertifiseringene krever, er jobben en stadig pågående prosess. Målet er best mulig kvalitet med minst mulig miljøpåvirkning.


20 kg Ergonomiske sekker for letter håndtering av materialet.

Kvalitet er et slitt ord. Men det holder alltid i lengden. Combimix har et bredt tørrmørtelsortiment som omfatter alt fra vanlig grov- og finbetong, mur- og pussmørtel og reparasjonsmørtel, til mer avansert ekspanderende betong, hydraulisk kalkmørtel og spesialprodukter. Som kunder hos Combimix får du ikke bare nordiske produkter av høyeste kvalitet. Du får også den beste leveransesikkerheten.

3


Murmørtel og pussmørtel side 6

Betong og reparasjonsmørtel side 7

Bindemiddel side 8

Sand side 9

Spesialprodukter side 10 4


Combimix’ tørrmørtelsortiment Denne brosjyren presenterer våre vanligste tørrmørtel- og spesialprodukter. Ytterligere informasjon om produktene våre finner du på vår hjemmeside. Der finner du blant annet produktark, sikkerhetsdataark og byggvaredeklarasjoner for produktene våre. På hjem-

mesiden finner du også informasjon om våre øvrige produkter, arbeidstips og våre referanseobjekter m.m. Du er også velkommen til å ringe oss på 63 88 22 50 eller sende e-post til info@combimix.no.

5


6


Murmørtel og pussmørtel I vårt sortiment av mur- og pussmørtel finner du mørtel beregnet på grovpussing, slemming, renovering av mur- og pussverk, mur over bakken m.m. Noen av mørtelproduktene er pumpbare, mens andre er tilpasset påføring for hånd.

Mur- og pussmørtel

Murmørtel

Puss- og murmørtel

• Brukes ved muring av normaltegl, lettklinkerblokk og lettbetong.

• Brukes ved muring av betongstein og andre slitesterke mursteiner.

• Kan også brukes til grunning, slemming og grovpussing. • Under og over bakkenivå.

• Brukes ved muring av bærekonstruksjoner, spesielt til kjellervegger, murer og trapper.

• Kombinasjonen av en pussmørtel som også kan brukes til muring gir deg flere arbeidsmomenter i ett produkt.

• Til innen- og utendørsbruk.

• Under og over bakkenivå.

• Stenmax 3 mm.

• Til innen- og utendørsbruk.

• Emballasje: 20 kg og 1000 kg.

• Stenmax 3 mm.

M2,5 og M5

M10

• Emballasje: 20 kg og 1000 kg.

• Brukes til grovpussing, slemming og renovering av KC-pussede underlag. • Kan brukes til muring over bakkenivå. • Til innen- og utendørsbruk. • Stenmax 3 mm. • Emballasje: 20 kg og 1000 kg.

Pussmørtel Hånd

Kalkmørtel

• Brukes til grovpussing, slemming, renovering av KC-pussede underlag og muring.

• Brukes til grov- og finpussing, slemming og muring ved nybygg, og ved restaurering av gamle bygninger.

• Brukes til muring og pussing ved restaurering av gamle bygninger.

• CS III-mørtelen er sterkere enn CS II-mørtelen.

• Brennes/herdes uten tilgang til syre, dvs. også under vann.

• Til innen- og utendørsbruk.

• Kalkmørtel Fin er først og fremst beregnet som finpuss utenpå Kalkmørtel Grov.

• Tilpasset påføring for hånd.

• Til innen- og utendørsbruk.

• Stenmax 0,5 til 3 mm.

• Stenmax 1 mm.

• Pumpbare.

• Emballasje: 20 kg og 1000 kg.

• Emballasje: 20 kg og 1000 kg.

• Stenmax 1 og 3 mm.

CS III (B) og CS II (C)

CS I (D) Fin og Grov CS I (D)

• Emballasje: 20 kg og 1000 kg.

Hydraulisk kalkmørtel

Grundning, Grov, Fin og Finkalk

• Er sterkere enn vanlig kalkmørtel.

• Pumpbare.

7


Betong Combimix har et bredt sortiment av betong. Det finnes betong for innstøping av gjerdestolper, enkle byggeprosjekter og mer avanserte prosjekter der det stilles høyere krav.

B20 Anl

B30

Sokkelbetong

• Basert på lavalkaliesement. Hindrer kalikiselvandring.

• Brukes til fuging av betongelementer, som mørtel for keramiske fliser og til mindre støpningsarbeider med slitestyrke C50.

• Brukes til innstøping av gjerdestolper, tørkestativer, postkasser m.m.

• Brukes til muring av naturstein, betongblokk m.m. • Kan også brukes til grunnings-, slemmings- og reparasjonsmørtel på betong. • Passer som undergulv for ulike typer gulvprodukter. • Til innen- og utendørsbruk. • Stenmax 3 mm. • Emballasje: 20 kg og 1000 kg.

Reparasjonsbetong Fin og Std

• Brukes til støping der det er krav til høygradig og bestandig betong. • C35/45 • Lagtykkelse 12–100 mm, 24–200 mm. • Har en lettflytende konsistens, noe som gjør den egnet til tette armeringer. • Vanntett. • Stenmax 3 og 6 mm.

8

• Emballasje: 20 kg og 1000 kg.

• C30/35 • Kan også brukes til muring av naturstein og betongblokker, som slemmingsmørtel, tynngrunningsmørtel og reparasjonsmørtel på betong med slitestyrke C30. • Stenmax 3 mm. • Emballasje: 20 kg og 1000 kg.

Ekspanderende betong Fin, Std og Grov

• Brukes ved betongstøping der alle sidene på støpestedet er gitt og det er krav om totalt utfylling. • C45/55 • Lagtykkelse: 10–50 mm, 30–150 mm, 50–300 mm. • Brukes ved understøping av stål og betongpilarer, betongelementer og maskiner, samt ved faststøping av strekklekter. • Ekspansjon < 4 %. • Stenmax 1, 3 og 6 mm. • Emballasje: 20 kg og 1000 kg.

• Trenger ikke blandes. • Skal ikke brukes til statisk bærende konstruksjoner. • Vanntett. • Stenmax 12 mm. • Emballasje: 20 kg.


Reparasjonsmørtel Combimix har fire ulike reparasjonsmørtler. Hvilken av dem som bør brukes avhenger av typen underlag som skal repareres og hvor tykt lag som skal legges.

Reparasjonsmørtel

Reparasjonsmasse Fin

• Brukes til reparasjon og filting på underlag av betong, lettbetong, puss og murstein.

• Brukes til tynnere reparasjon på underlag av betong, puss og lettbetong.

• Beregnet for reparasjoner på opptil 30 mm.

• Lagtykkelse 0–15 mm.

• For tynnpussing i lag på 3–6 mm.

• Emballasje: 15 kg

• Stenmax 0–0,5 mm.

• Kan brukes både innendørs og utendørs. • Stenmax 1 mm. • Emballasje: 20 kg.

Betongsparkel

Combifix

• Brukes ved reparasjon og sammensparkling av betongoverflater der det kreves relativt høy slitestyrke.

• Brukes innendørs til reparasjoner av vegger og tak, samt til reparasjoner av skader på gulv der slitasjen og krav til slitestyrke er begrenset.

• Sammensparkling 0–10 mm lag og hull opptil 50 mm. • Kan brukes både innendørs og utendørs.

• På underlag av betong, lettbetong, puss, trefiberskriver, PVC m.m. • Tåler bruk av spiker og skruer.

• Stenmax < 0,25 mm.

• Stenmax < 0,25 mm.

• Emballasje: 10 kg.

• Emballasje: 6 kg.

9


Bindemiddel Combimix har to ulike bindemidler, Sement og Mursement A.

Sement Std

Mursement A

• Brukes til å blande frem betong eller sementmørtel.

• Brukes til å blande frem murmørtel.

• Blandes med ballast og vann.

• Ulike styrker blandes frem gjennom ulike andeler sement, ballast og vann.

• Ulike styrker blandes frem gjennom ulike andeler sement, ballast og vann. • Se tabellen nedenfor for blandingsanvisning.

• Blandes med ballast og vann.

• Se tabellen nedenfor for blandingsanvisning. • Emballasje: 20 kg.

• Emballasje: 20 kg.

Sement Std Betongkvalitet

Bruksområde

Volumdeler

Liter ballast /20 kg sement

Sement, grus, stein

Grus 0-8 mm

Stein 8-16 mm

C20/25

Tørre lokaler innendørs, grunnmur, fundament, lavbelastede gulv på terreng, kjellerbjelkelag

1 : 1½ : 2½

40

36

C25/30

Kalde kjellermurer over grunnvann, pilarer, støttemurer, upussede vegger

1 : 1¼ : 2

36

32

C28/35

Kalde veggmurer under vann, tak uten fuktisolering, vannbassenger, brygger og o.l.

1 : 2 : 1¾

32

38

Sement/mursand

Mursand 0-4

1:3

48

Sementmørtel 1 : 3

Reparasjon og pussing av betong og murstein, muring av betongblokk er i fuktige miljøer

Mursement A Murmørtelklasse

Bruksområde, eksempel

Blandingsforhold Mursement, vektdeler Sand, volum

10

M10

Kun til armert konstruksjon

100/350

1:3

M2,5

Muring av fasadetegl, lettklinker og betongstein

100/600

1:5

M1

Muring over bakken av teglstein og kalksandstein

100/900

1:7


11


Sand Sand er et naturlig materiale som kan brukes på en rekke ulike områder, avhengig av hvordan den er behandlet og hvilken steinfraksjon den har. Her finner du vårt sandsortiment som gir glede til både små og store byggere.

Settesand

Fugesand

• Brukes ved legging av brostein. • Passer også godt som bærelag for rør og tanker.

• Brukes til å skille hver stein/flis ved legging på bakken, samt å låse de lagte steinene så de ligger fast.

• For sanding av snø- og isbelagte overflater.

• Stenmax 12 mm.

• Stenmax 3 mm.

• Emballasje: 20 kg.

• Emballasje: 20 kg og 1000 kg.

• Emballasje: 20 kg og 1000 kg.

Sandkassesand

Lekeplassand

• For sandkasser (”bakbar”) eller flytende gulv der det kreves støvfri, vasket og tørket sand.

• Sand som er EU-godkjent for lekeplasser.

• Sandkornstørrelse 0–2 mm.

• Vasket sand som demper evt. fall på lekeplasser.

• Emballasje: 20 kg og 1000 kg.

• Sanden er ikke ”bakbar”. • Sandkornstørrelse 0,55–2,5 mm. • Emballasje: 1000 kg.

12

Strøsand

• Sandkornstørrelse 1–6 mm.


13


Spesialprodukter Har du steinpartier på tomten som du vil kvitte deg med? Har fuglebadet sprekker som må repareres? Her finner du produktene som kan hjelpe deg med å løse problemet.

Sprengsement

Ildfast mørtel

Vannstopp

• Brukes ved sprenging av stein, betong og fjell.

• Tørrmørtel til muring av ildsteder og piper, innmuring av røykrør, pussing av brannmur m.m.

• Brukes til tetting av mindre vanninntrengning.

• Sprengingen skjer lydløst og uten eksplosjon. • Kan brukes både innen- og utendørs, i lukkede rom og under vann.

• Stenmax 3 mm. • Emballasje: 5 kg

• Blandes med mørtelen og legges på skaden/underlaget. • Kan også brukes til forsterkning av overflater og som støvbinder. • Emballasje: 1,5 og 20 liter.

• Emballasje: 2,5 kg og 5 kg.

Vanntett

Frostbeskyttelse

Fasadebeskyttelse

• Brukes for å øke tettheten i murpuss- og betongarbeider. • Tilsetningsmiddel i væskeform.

• Brukes til å forenkle murings-, pussings- og betongarbeid ved i kaldt vær, ned til -15° C.

• Brukes som vannavstøtende beskyttelse på murverk, puss- og betongoverflater.

• Emballasje: 1 og 5 liter.

• Kloridfritt tilsetningsmiddel.

• Brukes ikke på kalkbasert mørtel.

• Erstatter ikke normale vintertiltak ved bruk.

• Reduserer også opptak av smuss.

• Emballasje: 1 og 5 liter.

14

• Emballasje: 1 og 5 liter.


Forbrukstabeller Beregn anslått forbruk av materialet ved hjelp av tabellene nedenfor.

Pussmørtel

Murmørtel

Pusstype

Tykkelse

Forbruk/m2

Mursteinsformat

Veggtykkelse

Forbruk/m2

Tynngrunning

3 mm

6 kg tørrmørtel

Teglstein

Grovgrunning

6 mm

12 kg tørrmørtel

Rehabformat

87 mm

60 kg tørrmørtel

Slemming

6 mm

12 kg tørrmørtel

Normalformat 1/2-sten

108 mm

75 kg tørrmørtel

Tynnpussing

3 mm

6 kg tørrmørtel

Normalformat 1/1-sten

228 mm

150 kg tørrmørtel

Ettlagspuss

10 mm

18 kg tørrmørtel

Modulstein 3M

88 mm

55 kg tørrmørtel

Tolagspuss

15 mm

26 kg tørrmørtel

Lettklinkerblokk

Trelagspuss

20 mm

36 kg tørrmørtel

Utstokning

10 mm

18 kg tørrmørtel

Sekkeskuring

6–8 kg tørrmørtel

Fulle fuger med stuss 50 x 25 cm

10 cm

18 kg tørrmørtel

50 x 25 cm

15 cm

25 kg tørrmørtel

50 x 25 cm

20 cm

35 kg tørrmørtel

Stenkpuss

3–5 mm

3–6 kg tørrmørtel

Spritpuss 5 mm

10 mm

18 kg tørrmørtel

50 x 25 cm

25 cm

30 kg tørrmørtel

Type

Tykkelse

Forbruk/m2

50 x 25 cm

30 cm

35 kg tørrmørtel

Betong

10 mm

20 kg tørrmørtel

Fylling av U-blokk

Veggtykkelse

Forbruk pr. lm

1 m3

100 sekker à 20 kg

50 x 25 cm

15 cm

15 kg

10 mm

20 kg tørrmørtel

50 x 25 cm

20 cm

20 kg

Tørrbetong for 1 m søyle Ø 15 cm

37 kg

50 x 25 cm

25 cm

40 kg

Ø 20 cm

66 kg

50 x 25 cm

25 cm ISO

33 kg

Ø 25 cm

100 kg

50 x 25 cm

30 cm ISO

22 kg

Ø 30 cm

149 kg

Betong

Gulvmørtel

Viktige tips!

Ved temperaturer under 5 ºC anbefaler vi å ikke utføre følgende arbeid. I noen tilfeller kan frostbeskyttelsesmiddel brukes.

Pussing

Begynn med å se til at underlaget er stabilt og godt rengjort. For å øke vedheftingen forvannes og grunnes underlaget med tre millimeter Grunning Rød CS IV (A) som blandes tynt. Grunningen skal ikke tørke før neste påføring. Mørtelen blandes med visp i en bøtte/balje eller i en trommel. Tørrmørtelen blandes med halvparten av vannet i blanderen eller bøtten/baljen. Spe ut med resten av vannet og bland godt i et par minutter. Mørtelen kan brukes i et par timer. Dersom mørtelen begynner å stivne må det aldri tilsettes mer vann. Påfør pussen i passende tykkelse. Beskytt den ferdige pussen fra direkte sollys og sterk vind. Ettervann i minst to til fire dager for å forhindre krympesprekker og øke slitestyrken.

Støping

Strengmurt med stuss

Begynn med å lage en støpeform. Formen lages av uhøvlede bord eller kryssfiner, og de må være

helt tett. Det beste er å binde sammen formen med strevere eller lignende. For støping av postkasser, gjerdestolper, sokler og lignende brukes betongrør, plater eller papp som støpeform. Ved støping av stolper, sokler og murer er det viktig at de kommer dypt nok for å unngå at de skades av telen (70–120 cm, avhengig av hvor i landet du bor). Forvann formen for lettere å kunne løsne den når betongen er herdet. Velg betong ut fra arbeidet du skal gjøre. Bland betongen med enten visp og bøtte eller en trommel, avhengig av mengden du skal blande. Fyll formen i lag på maks. 20 cm om gangen og komprimer mellom hvert lag for å få bort eventuelle luftbobler. Jevn ut overflaten med et brett. Dersom betongen tørker for fort risikerer man at det oppstår sprekker i betongen. Derfor er det vanlig å dekke til betongen med plast. Etter noen dager løfter du av plasten og ettervanner. Gjenta dette i minst en uke før du fjerner formen.

15


Du gjør oss bedre. En viktig fremgangsfaktor for Combimix er vår evne til å høre på kundene våre. Dine synspunkter og ønsker er en naturlig del av vårt utviklingsarbeid. Har du spørsmål eller synspunkter rundt vårt sortiment av tørrmørtel er du velkommen til å ringe oss på 63 88 22 50 eller sende oss e-post på info@combimix.no. Vi kan selvfølgelig også hjelpe deg med råd om spesifikke byggtekniske spørsmål.

www.combimix.no

Combimix brosjyr - Tørrmørtel  
Combimix brosjyr - Tørrmørtel  

Produktkatalog Combimix tørrmørtelprodukter