__MAIN_TEXT__

Page 1

Núm.135 Febrer - maig 2012

Servei d’INFORMACIÓ COL·LEGIAL COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA

5

Els MIR debaten sobre l’impacte dels ajustos econòmics en la qualitat de la formació dels professionals

16

Vilardell demana Tolerància Zero amb les agressions en l’àmbit sanitari La Secció de Metges Residents del COMB va organitzar una jornada, dins de l’àmbit de Docència i Formació del Fòrum de la Professió Mèdica, sobre com afecten els ajustos econòmics del sistema sanitari a la

formació, l’economia i les condicions laborals dels MIR. A la reunió es van plantejar mesures per afrontar aquesta situació i minimitzar l’impacte negatiu de la crisi econòmica en el futur d’aquests professionals.

Jornada dels metges d’Atenció Primària sobre les propostes per a la millora del sistema sanitari públic

25

Cursa atlètica i competició d’esquí en la vuitena edició dels Medijocs

19

Onze empreses presenten projectes en el VI Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona

17

8

El Col·legi organitza una jornada d’orientació per als futurs MIR

El COMB presenta el web “Galeria de Metges Catalans”

36

EDITA: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona Passeig de la Bonanova 47, 1a planta, 08017 Barcelona; Telèfon 935678888 - Fax 935678899 - email col.metges@comb.cat

01_26 SIC 135.indd 1

04/06/12 11:39


informació col·legial

2

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 2

04/06/12 11:39


informació col·legial

opinió i anàlisi

Els joves professionals i el futur del sistema sanitari Miquel Vilardell, president del Col·legi de Metges de Barcelona

M

oments difícils amb moltes incerteses on l’esperança i la confiança són imprescindibles per construir el futur. Un dels pilars fonamentals per fer-ho per tal de poder continuar tenint un excel·lent sistema sanitari són els joves professionals, uns en període de formació MIR, d’altres iniciant la seva carrera professional com a especialistes, aquí o en altres països; tots ells són imprescindibles per construir el futur. És necessari estimular el procés vocacional, inculcar el professionalisme, tot mirant de crear mecanismes per aconseguir llocs de treball estables dins les nostres organitzacions.

Cal una mirada àmplia, procurant que els qui treballen avui lluny del nostre país els puguem recuperar en un futur immediat amb nous programes assistencials de recerca i de docència i, per altra banda, els qui comencen el seu treball aquí de forma precària els puguem estabilitzar i aconseguir una carrera professional basada en l’expertesa, la dedicació i l’esforç, i valorar-la adequadament per fer-los sentir realitzats, amb una bona autoestima i amb sentiment de pertinença a les nostres organitzacions

Cal una mirada àmplia, procurant que els qui treballen avui lluny del nostre país els puguem recuperar en un futur immediat amb nous programes assistencials de recerca i de docència

i, per altra banda, els qui comencen el seu treball aquí de forma precària els puguem estabilitzar i aconseguir una carrera professional basada en l’expertesa, la dedicació i l’esforç, i valorar-la adequadament per fer-los sentir realitzats, amb una bona autoestima i amb sentiment de pertinença a les nostres organitzacions. El Col·legi ha de ser un instrument per lluitar i aconseguir aquests objectius. Per això és imprescindible que els nostres professionals joves participin en el seu Col·legi, on hi ha una secció específica per a ells, a través de la qual poden ajudar a fer plantejaments i donar-los a conèixer a les diverses administracions. Si treballem junts, segur que això serà possible. Avui, més que mai, ho hem de fer. Cal lluitar pel manteniment del nostre sistema sanitari i per l’exercici de qualitat de la nostra professió.

Informació a la pàgina web del COMB sobre l’acte de benvinguda als nous col·legiats MIR, del 7 de maig de 2012

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 3

3

04/06/12 14:24


informació col·legial

Servei d’INFORMACIÓ Núm. 135 COL·LEGIAL Febrer - Maig 2012

sumari informació col·legial

Edita COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA Passeig de la Bonanova, 47, 1a. planta. 08017 Barcelona Tel. 935 678 888 Fax 935 678 899 e-mail col.metges@comb.cat publicacions@comb.cat http://www.comb.cat

Els MIR debaten sobre la seva situació en temps de crisi i busquen solucions

5

8

Els metges d’atenció primària fan propostes per afrontar la crisi

El COMB demana un pacte polític per mantenir el sistema públic de salut

Junta de President Govern Miquel Vilardell i Tarrés Vicepresident primer Jaume Padrós i Selma Vicepresident segon Ricard Gutiérrez i Martí Secretària Maria Pilar Arrizabalaga Clemente Vicesecretària Lurdes Alonso Vallés Tresorer-Comptador Jaume Sellarès i Sallas Vocal 1r Jaume Roigé i Solé Vocal 2a Roser Garcia Guasch Vocal 3r Ramon Torné i Escasany Vocal 4t Gustavo Andrés Tolchinsky Wiesen Vocal 5è Mireia Sans Corrales Vocal 6è Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon Vocal 7è Adriana Bataller i Bassols Vocal 8è Ramon Pujol i Farriols Vocal 9è Elvira Bisbe Vives Vocals Suplents a Càrrecs Nominals Joaquim Camps Domènech Josep Maria Benet i Martí Vocals Suplents a Vocalies Enric Roche i Rebollo Àngels López i Pol Maria Montserrat Gaya i Catasús Consell Miquel Vilardell, Jaume Padrós, editorial Ricard Gutiérrez, Maria Pilar Arrizabalaga, Lurdes Alonso, Jaume Sellarès

3

Opinió i anàlisi

El COMB demana tolerància zero amb les agressions en l’àmbit sanitari

11 16

17

El COMB celebra una Jornada d’orientació per als futurs MIR

Web Mèdica Acreditada actualitza el “Decàleg per a l’ús de webs de salut”

18 19 20

Onze empreses de salut presenten projectes

en el VI Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona

Decret del govern espanyol per fer reformes en el Sistema Nacional de Salut

21

Actualitat col·legial

La 8a edició dels Medijocs s’obre amb la cursa atlètica i la competició d’esquí

Presentació del documental “La Batalla del Varsòvia”

25

26 35 36 38 42

Professió, deontologia i societat El COMB presenta el web “Galeria de Metges Catalans”

Delegacions i Seccions Col·legials Novetats legislatives sanitàries En record de...

43

Consultori Terminològic Petits anuncis

50

47

Museu d’Història de la Medicina de Catalunya informació grup MED Editorial informació grup MED

Coordinador Jordi Pons del SIC Redacció Aitor Mora Correcció Esther Roig Fotografia Isabel Calaf i arxiu Disseny Pilar Villuendas i gràfic Josep Ramon Gómez Publicitat marketing@comb.cat

57

27

Els clients de MED1 no es veuen afectats per la tendència general dels bancs i caixes a cobrar comissions APP Campus CEC

29

Mediconsum suggereix

28

29 31 32 33 34

La no-discriminació per sexe en les assegurances La llibreria recomana

Maurici, un indret de somni

on passar el teu viatge de noces Dipòsit legal B. 14.998-88

Cap a un nou mapa financer 4

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 4

04/06/12 14:24


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB

Els MIR debaten sobre la seva situació en temps de crisi i busquen solucions

Sala d’actes del COMB durant la celebració de la jornada Ser MIR en temps de crisi. Busquem solucions.

En una jornada específica del Fòrum de la Professió Mèdica, en l’àmbit de Docència i Formació, els metges MIR van debatre sobre com afecten les retallades la seva formació, la seva economia i les seves condicions laborals i com generen una situació d’incertesa respecte al seu futur professional, i van plantejar mesures per afrontar aquesta situació. En les pàgines següents Adriana Bataller, representant dels residents de la Junta del COMB, i Roser Garcia Guasch, vocal de docència de la Junta del COMB, informen sobre les ponències i aportacions que es van fer en la jornada de debat.

L

a Secció de Metges Residents del COMB va organitzar, en el marc del Fòrum de la Professió Mèdica, en l’àmbit de Docència i Formació, una jornada en la qual es va debatre sobre Ser MIR en temps de crisi. Busquem solucions. En l’acte, celebrat el passat gener, es van presentar algunes propostes de mesures que poden ajudar a mantenir i millorar la qualitat de la docència i la formació dels professionals i minimitzar l’impacte negatiu d’aquests ajustos econòmics. A la jornada van participar Miquel Vilardell, president del COMB; Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB, i Francesc Sancho, secretari d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut. Miquel Vilardell, en la seva intervenció, va manifestar als metges MIR que “el Col·legi està a la vostra disposició” i va recomanar que “totes les inquietuds que tingueu porteu-les al Col·legi i els responsables dels metges joves del COMB i de la Secció Col·legial se’n faran càrrec i farem tot el que puguem per aixecar aquestes inquietuds i problemes allà a on els haguem de dir, en veu ben alta”. Jaume Padrós va explicar, en la inauguració de la jornada, que “el Fòrum de

la Professió Mèdica és un espai obert en el qual han participat més de 300 metges i metgesses que treballen en l’àmbit assistencial, amb l’objectiu d’elaborar mesures per a la sostenibilitat i millora del sistema sanitari”. Padrós també va informar que “amb el document que es va fer públic el passat 30 de novembre, els metges volem participar i expressem el compromís en la cerca de solucions”. Padrós va dir, finalment, que “la situació de crisi posa en evidència que cal redistribuir els recursos i prioritzar en funció del cost-benefici, però és fonamental continuar mantenint expectatives d’excel·lència en la formació dels metges, que són el futur de la professió”. La sessió es va estructurar en tres taules: la primera taula, moderada per Roser Garcia Guasch, de l’Hospital Germans Trias i Pujol i vocal de la Junta de Govern del COMB, va tractar sobre els problemes del MIR en la crisi actual; la segona taula, sobre “Buscar solucions”, la va moderar Mª José Cerqueira, cap d’Estudis de l’Hospital Vall d’Hebron; i la tercera taula, moderada per Mónica Terán, metgessa de família al CAP Maragall i vicepresidenta de la Secció MIR, va abordar l’activitat professional del MIR.

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 5

5

04/06/12 11:40


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB

Miquel Vilardell, president del COMB, i Francesc Sancho, secretari d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut, en l’acte de cloenda de la jornada

“Ser MIR en temps de crisi. Busquem solucions”

E

n el marc del Fòrum de la Professió Mèdica, organitzat pel COMB arran de les reduccions del pressupost en sanitat fruit de la crisi econòmica, es va celebrar la Jornada “Ser MIR en temps de crisi. Busquem solucions” amb l’objectiu de presentar les mesures que des de l’àmbit de la docència s’havien pensat que podien contribuir a la sostenibilitat i millora del sistema sanitari. A l’acte, assistiren aproximadament uns 150 professionals, entre ells metges residents, metges especialistes, tutors de residents i caps d’estudi. La primera taula, “Problemes del MIR en la crisi actual”, va ser moderada per Roser Garcia Guasch, de l’Hospital Germans Trias i Pujol i vocal de la Junta de Govern del COMB. Marc Ramentol, resident de l’Hospital Vall d’Hebron i membre del Grup de Treball de Residents de Catalunya, va explicar que les retallades en sanitat preocupen els residents en tres eixos: la formació, l’economia i les condicions laborals, a més de les seves perspectives de futur. En reduir-se tant l’activitat ordinària (disminució nombre de llits, disminució activitat quirúrgica...) com l’atenció continuada (número de guàrdies), també es redueix el temps i l’activitat assistencial en què els residents adquireixen coneixements de l’especialitat. 6

Alhora, preocupa la manca de supervisió per la falta d’adjunts especialistes de guàrdia. Per altra banda, al voltant del 50% del sou dels residents prové de l’atenció continuada. L’entorn actual provoca una situació d’incertesa en el resident respecte a les seves perspectives de futur ja que el centre docent on ha fet la residència és improbable que el pugui contractar o, si ho fa, serà amb contractes laborals més precaris. Rosa Villalonga, cap d’estudis de l’Hospital de Bellvitge, no només va parlar dels riscos actuals en la formació i docència dels MIR, sinó que va aportar algunes de les solucions per a la sostenibilitat del sistema: hi ha d’haver un canvi de mentalitat a tots els nivells, cal utilitzar tots els recursos docents i formatius, incrementar la participació i implicació dels tutors i residents en la docència, aprofitar les noves tecnologies (TIC), impulsar mètodes d’innovació docent, reestructurar les UUDD aprofitant tots els recursos i adequar l’oferta futura segons previsions. Jaume Roigé, director assistencial de l’Hospital Vall d’Hebron, va parlar de l’activitat professional dels MIR i d’anar assolint responsabilitat progressiva durant la residència. Marc Soler, director de l’Àrea Professional del COMB, va exposar un dels temes que més preocupen als resi-

dents i que ja havia comentat el resident de la taula: les perspectives de feina. Va presentar els resultats d’un estudi realitzat per la Secció MIR: Situació professional dels MIR en acabar la residència. Tot i la situació de crisi, el 65% dels residents que van acabar al maig del 2011 ja havien trobat feina, mentre que un 23% continuaven buscant-ne i un 12% optaven per més formació. En l’últim any, els contractes en el sector públic havien disminuït i eren més precaris que en el sector privat. Va recalcar que en comparar l’any 2011 amb el 2006 pel que fa a la feina dels residents, la variació en termes absoluts ha estat molt petita, la qual cosa donava un alè d’optimisme a la situació contractual dels MIR. La segona taula, “Busquem solucions”, la va moderar Mª José Cerqueira, directora de Docència de l’Hospital Vall d’Hebron. Antònia Sans, cap d’estudis de la Fundació Althaia de Manresa, va presentar les conclusions del Fòrum en l’àmbit de Docència i Formació, entre les quals destaquen: Mantenir i millorar la qualitat de la docència i la formació dels professionals actuals i futurs, introduir la formació sistemàtica en gestió i utilització eficient de recursos, innovar en noves metodologies de formació, vetllar pel compliment íntegre dels programes de formació especialitzada i utilitzar la xarxa de totes les UUDD.

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 6

04/06/12 11:40


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB

Adriana Bataller, presidenta de la Secció MIR del COMB, va presentar el Grup de Treball de Residents de Catalunya. Un grup de treball que es reuneix mensualment amb l’objectiu de detectar els possibles problemes relacionats amb la docència als diferents centres sanitaris, tractar-los entre el col·lectiu i intentar trobar solucions. És un grup obert a tots els residents de Catalunya i en formen part metges residents de gairebé tots els centres sanitaris de Catalunya i els vocals MIR dels Col·legis de Metges de Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Aquest grup també es va crear per ser interlocutor amb la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya, els quatre Col·legis de Metges, les juntes clíniques dels diferents hospitals i amb l’Administració. A la mateixa taula Elvira Bisbe, vocal de la Junta del COMB, va animar a tots els residents a la participació en els grups de treball que havia presentat Adriana Bataller i a tots els òrgans de representació que tenen els residents, tant en l’àmbit professional (comissions de docència, societats científiques...) com en l’àmbit laboral (afiliació sindical, secció MIR dins el sindicat de metges...). L’última taula rodona tractava de “L’activitat professional del MIR”,

1

3

2

4

5 1. Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB, en la inauguració de la jornada. 2. Marc Ramentol, resident de l’Hospital Vall d’Hebron i membre del Grup de Treball de Residents de Catalunya; Jaume Roigé, director assistencial de l’Hospital Vall d’Hebron; Roser Garcia Guasch, vocal de la Junta del COMB; Marc Soler, director de l’Àrea Professional del COMB, i Rosa Villalonga, cap d’Estudis de l’Hospital de Bellvitge, en la Taula 1 de la jornada. 3. Elvira Bisbe, vocal de la Junta del COMB: Mª José Cerqueira, cap d’Estudis de l’Hospital Vall d’Hebron; Adriana Bataller, vocal de la Junta del COMB i presidenta de la Secció MIR, i Antònia Sans, cap d’Estudis de la Fundació Althaia, en la Taula 2 de la jornada. 4. Gustavo Tolchinsky, Hospital de Badalona. Tutor MIR. vocal de la Junta del COMB; Josep Arimany, director de l’Àrea de Praxi del COMB; Mónica Terán, metgessa de família al CAP Maragall i vicepresidenta de la Secció MIR; Ignasi Pidevall, director de l’Assessoria Jurídica del COMB, i Olinda Anía, subdirectora de l’IES del Departament de Salut, en la Taula 3 de la jornada. 5. Sala d’actes del COMB durant la celebració de la jornada de debat.

va estar moderada per Mónica Terán, vicepresidenta de la Secció MIR del COMB. Els professionals convidats, Josep Arimany, director de l’Àrea de Praxi del COMB; Ignasi Pidevall, director de l’Assessoria Jurídica del COMB; Olinda Ania, subdirectora de l’IES, i Gustavo Tolchinsky, tutor MIR i membre de la Junta del COMB, van respondre a les preguntes dels assistents sobre la seva activitat professional. Miquel Vilardell, president del COMB, i

Francesc Sancho, secretari d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut, van fer la cloenda de l’acte. Abril 2012 Adriana Bataller, representant dels Residents a la Junta del COMB Roser Garcia Guasch, vocal de docència de la Junta del COMB

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 7

7

04/06/12 11:40


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB

Els metges d’atenció primària fan propostes per afrontar la crisi Els metges d’atenció primària van celebrar una jornada específica en el marc del Fòrum de la Professió Mèdica, en la qual es va donar continuïtat a la feina elaborada pels grups de treball i es van debatre aquestes propostes amb l’objectiu d’aconseguir que les mesures proposades es duguin a terme. Miquel Vilardell, president del COMB, en l’acte de cloenda, va celebrar que “els documents i propostes del Fòrum de la Professió Mèdica recullin la pluralitat del COMB” i va recordar que “aquesta iniciativa és un espai obert per fer sentir la veu dels professionals”.

L

a sala d’actes del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) va acollir la jornada “La veu dels professionals” organitzada en el marc del Fòrum de la Professió Mèdica en l’àmbit de l’atenció primària. En la jornada van participar Miquel Vilardell, president del COMB, i Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB. Vilardell va agrair la presència de Jaume Benavent, director adjunt d’Afers Assistencials de l’ICS, i va insistir que “en el procés de descentralització de

l’ICS hi han de participar els seus treballadors, ja que sense ells el sistema és inviable”. Jaume Padrós va explicar el document del Fòrum de la Professió Mèdica que es va fer públic el passat 30 de novembre i va destacar que “el gener es va fer una jornada específica de l’àmbit de Docència i Formació per continuar mantenint expectatives d’excel·lència en la formació de metges, que són el futur de la professió”. A continuació reproduïm les conclusions de la jornada de debat.

Conclusions de la jornada de l’àmbit d’Atenció Primària del Fòrum de la Professió Mèdica “La veu dels professionals” Taula 1. Prescripció

J

Miquel Vilardell, president del COMB, en l’acte de cloenda de la jornada de l’àmbit d’atenció primària del Fòrum de la Professió Mèdica.

8

aume Sellarès, director EAP Sardenya i tresorer del COMB, va introduir la primera taula, ressaltant la importància de l’atenció primària en el nostre sistema sanitari i que els metges d’aquest àmbit, per tant, han de fer sentir la seva veu. Manel Borrell, de l’EAP Sarrià i Vallplasa, coordinador del grup de prescripció farmacèutica del Fòrum, va definir la prescripció com un acte clínic complex que requereix coneixements tècnics, habilitats per a la comunicació i que comporta implícits uns valors. Una bona prescripció inclou la màxima efectivitat, els mínims riscos, el respecte pel pacient i el menor cost possible.

Partint del fet que la gran majoria de decisions sobre prescripció tenen lloc a l’atenció primària, que la qualitat de l’acte mèdic no depèn només de la prescripció farmacèutica i que prescriure medicaments no és un acte burocràtic, sinó professional, va presentar les propostes del seu grup de treball, en les quals han d’intervenir l’Administració, les entitats proveïdores, els professionals, la indústria farmacèutica, les oficines de farmàcia i també els ciutadans. Com a conclusió, va comentar que la selecció de medicaments no és un exercici d’austeritat, sinó d’intel·ligència clínica. August Anguita, director assistencial de CAPSE, CAP Les Corts, va presen-

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 8

04/06/12 11:40


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB

2 1 1. Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB en la inauguració de la jornada. 2. Sala d’actes del COMB durant la celebració de la Jornada de debat. 3. August Anguita, director assistencial CAPSE. CAP Les Corts; Jaume Sellarès, director EAP Sardenya i tresorer del COMB; Manel Borrell, EAP Sarrià i Vallplasa S.L., i Àngels López, tècnica en Gestió i Administració Sanitaria. Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i membre de la Junta del COMB, en la taula 1 del debat.

tar les propostes del seu grup per millorar la prescripció de proves complementàries: - Millora del model organitzatiu dels proveïdors de proves complementàries, reduint la despesa i incrementant l’eficiència, donant capacitat a les entitats per triar el seu proveïdor i millorant l’accessibilitat per al ciutadà. - Utilització de protocols i guies clíniques de l’atenció primària a l’hora de sol·licitar proves complementàries: aquesta mesura disminuiria el nombre de proves complementàries innecessàries i que no sempre beneficien el pacient, dotant de rigor científic la prescripció amb la utilització de protocols. - Millora del sistema d’informació, oferint una visió integral del pacient, millorant la comunicació entre nivells assistencials i, conseqüentment, disminuint la repetició de proves complementàries. Àngels López Pol, tècnica en gestió i administració sanitària de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i membre de la Junta del COMB, va enfocar la seva ponència a reduir la burocràcia en la gestió de la IT i augmentar la implicació de tots els professionals per millorar-la, apostant per l’atenció primària i millorant la coordinació entre les entitats implicades a la gestió de la IT. Les propostes del seu grup són:

3

- Adequar la indicació terapèutica de la IT als criteris clínics. - Potenciar la participació de totes les entitats implicades en el procés de la IT. - Formació, informació i motivació del facultatiu. - Les ABS han de coordinar i ser el referent de l’ICAM per zona, amb un gestor de casos en cada SAP. Comenta que no s’ha de fer servir la IT com una prestació refugi i que no s’han de donar poques baixes sinó les necessàries i durant el temps adequat. En el debat, Ferran Galí va explicar que, en la seva experiència a la Gran Bretanya com a metge de família, ja es practicaven les autocertificacions en la primera setmana de baixa i les incorporacions progressives. Àngels López Pol va dir que, per posar aquestes mesures en acció, cal que s’hi impliquin l’INSS, l’empresa i els professionals. Taula 2. Gestió i coordinació Mireia Sans, directora de l’EAP El Castell i vocal de la Junta del COMB, va presentar les propostes del grup que va coordinar sobre gestió a l’atenció primària, basant-se en el fet que aquesta ha de ser l’eix vertebrador del sistema sanitari i que la sostenibilitat implica canvis; així, cal: - Apostar pel model capitatiu: com a instrument primordial per a la integra-

ció de serveis, la gestió coordinada i la continuïtat assistencial, amb aliances entre proveïdors. Els resultats s’han de mesurar en millores de salut ajustades per risc i en termes de costos. - Canvi en el contracte de compra: que situï l’AP com a centre del sistema sanitari. Dotar l’AP dels recursos suficients per poder comprar les diferents proves complementàries, els serveis de l’atenció especialitzada, laboratoris i centres de diagnòstic sota criteris d’eficiència, proximitat, rapidesa i qualitat. - Redefinir cartera de serveis: concretant quins programes, exploracions, fàrmacs i activitats són necessaris i imprescindibles segons l’eficàcia, l’eficiència i la millor evidència científica. - Apostar per l’autogestió, la corresponsabilització i l’autonomia professional, tant des del maneig dels recursos com de l’organització de l’equip. La fórmula de gestió més propera al professionalisme. - Introduir professionals en els òrgans de govern de les empreses: orientació estratègica cap a les necessitats de salut, ja que les opinions estarien més basades en l’evidència científica, l’experiència assistencial i en el llarg termini. - Incentivar la capacitat resolutiva. - Potenciar competències de tots els professionals de l’AP.

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 9

9

04/06/12 11:41


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB

1

- Noves fonts de finançament a través de taxes. - Professionalització dels càrrecs directius. - Potenciar TIC: sistemes d’informació. Les TIC són instruments essencials per garantir la integració de serveis, la continuïtat assistencial i noves maneres de relacionar-nos amb els pacients. Com a punts clau, va ressaltar que cal un Pacte d’Estat de sanitat, que n’eviti utilitzacions partidistes. També va dir que cal un mapa sanitari on es garanteixi una justa i equitativa provisió de serveis a tota la població de Catalunya, sense desequilibris injustificats. Per això, els polítics han de comprometre’s i donar suport a les mesures adoptades de forma transparent, clara i explicant-les a la població. El grup de coordinació amb altres nivells, representat per Roser Marquet, del Consultori Municipal de Sant Cebrià de Vallalta, va presentar les seves propostes en cinc eixos: 1. Informació clínica: integrar tota la informació sobre malalties, proves, tractaments i contactes del pacient en tots els llocs del sistema sanitari és fonamental per a la seguretat, la qualitat i l’eficiència de l’atenció. 2. Lliure elecció: triar el company a qui es consulta, potenciar les relacions de confiança i l’intercanvi d’informació, la qual cosa repercuteix en benefici dels pacients i millora la continuïtat de l’atenció disminuint la repetició de proves i contactes innecessaris i afavorint l’harmonització de tractaments i procediments. 3. Comunicació i consulta entre professionals: “consultar” en lloc de “derivar”, segmentar tipus de consulta (fer una prova, consulta puntual, transferència transitòria de responsabilitat, seguiment de patologies d’altre nivell...), interconsultes virtuals, intercanvis “sense papers”. 10

4. Consens sobre processos d’actuació: disminuir la variabilitat de la pràctica clínica millora la qualitat i l’eficiència dels sistemes sanitaris. Caldria disposar de consensos (guies de pràctica clínica) únics per a tots els pacients atesos pel sistema sanitari públic, com a garantia d’equitat i de qualitat de l’atenció. 5. Prescripció compartida: recepta electrònica compartida, nom del metge responsable de cada fàrmac, durada del tractament, conciliació de tot el tractament del pacient. M. Carmen Monzón, pediatra del CAP Clot de Barcelona i presidenta de la Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria, va reflectir en la seva ponència la situació actual de la pediatria i les recomanacions en tots els àmbits del Fòrum d’Atenció Primària des de l’òptica del grup de pediatria. Taula 3. Medicalització En la darrera taula, Lurdes Alonso, vicesecretària del COMB, va presentar els coordinadors dels tres grups del Fòrum sobre medicalització a l’atenció primària, centrats en prevenció, obstinació terapèutica i desburocratització, respectivament: Ramon Ciurana, del CAP La Mina, va explicar que, encara que la prevenció sigui costosa a curt termini, a llarg termini ha de resultar en estalvi, però cal definir quines mesures preventives han de ser universals i per factors de risc, amb sentit comú i amb el consens de gestors i professionals. Les propostes del seu grup es basen en: - Incentivar estils de vida saludables. - Prevenció cardiovascular. - Prevenció del càncer. - Prevenció en malalties infeccioses en l’adolescent i l’adult. - Osteoporosi. - Altres.

2

Pel que fa al grup d’obstinació terapèutica, Yolanda Herreros, del CAP Numància, va definir l’obstinació terapèutica com l’aplicació no suficientment justificada en certs pacients de tractaments que empitjoren la seva qualitat de vida més que la pròpia malaltia (Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya). Una definició més àmplia seria la recomanació o aplicació per part del metge de maniobres de prevenció, proves diagnòstiques o tractaments que, o bé no tenen utilitat, o bé resulten intolerables o excessivament onerosos per al malalt o la seva família. Les propostes del seu grup estan encaminades a millorar les situacions més habituals en què es dóna aquesta obstinació: excés de mesures preventives, edat avançada i deteriorament funcional, demència avançada, patologia oncològica, pacient terminal. D’altra banda, Xavier Otero, CAPSE. CAP Les Corts, va resumir les propostes per desburocratitzar l’acte mèdic i poder dedicar més temps al pacient en: - Potenciar un ambient de canvi. - Dubtar de tot. - Pensar: què podem resoldre sense tenir el pacient davant? (TIC). - Pensar: què podem resoldre un cop el pacient ja és aquí? També va recomanar organitzar la desburocratització en interna (la que depèn exclusivament de cada centre) i l’externa (en la qual s’han d’implicar tots els actors del sistema, com l’e-recepta, la IT…). 1. Mireia Sans, directora EAP el Castell i vocal de la Junta del COMB; Josep M. Benet, EAP Garraf Rural i membre de la Junta del COMB; Roser Marquet, consultori municipal de Sant Cebrià de Vallalta, i Carmen Monzón, pediatra del CAP Clot de Barcelona i presidenta de la Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria, en la Taula 2 de la jornada. 2. Yolanda Herreros, EAP Numància; Lurdes Alonso, EAP Universitat i vicesecretària del COMB; Ramon Ciurana, CAP la Mina, i Xavier Otero, CAPSE. CAP Les Corts, en la Taula 3 de la jornada de debat.

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 10

04/06/12 11:41


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB

El COMB demana un pacte polític per mantenir el sistema públic de salut

Entrevista a Jaume Padrós a COMRàdio

Miquel Vilardell, president del COMB, en el programa Focus 3/24 de Televisió de Catalunya.

Miquel Vilardell, president del Col·legi de Metges de Barcelona, es va posicionar sobre les mesures que el Govern central va acordar amb les comunitats autònomes sobre l’establiment del copagament farmacèutic en funció de la renda. El president del COMB va demanar, en declaracions al Canal 3/24 i altres mitjans de comunicació, “un pacte polític, de tots els partits polítics, per mantenir el sistema públic de salut”. Per Miquel Vilardell, Declaracions de Vilardell a Ràdio Barcelona i Diario Médico En una entrevista al programa L’Hora L, de Ràdio Barcelona, Miquel Vilardell es va mostrar partidari de “mantenir l’euro per recepta a Catalunya mentre no es conegui el nivell d’ingressos que reportarà l’ampliació del copagament

20 d’abril

“els professionals i treballadors sanitaris demanem que no hi hagi més retallades, que no hi hagi més pèrdua de l’activitat assistencial i, per poder evitar-ho, calen més recursos econòmics i és el sistema polític qui ha de decidir la forma com arribin”. Des del COMB també es van fer declaracions sobre l’atenció sanitària als immigrants sense papers i sobre la proposta del conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, sobre el copagament. dels medicaments que ha aprovat avui el Consell de Ministres”. El president del COMB, en resposta a les preguntes al director del programa, Frederic Vincent, va qualificar “d’error continuar amb les retallades” i va manifestar que “per garantir la viabilitat del sistema sanitari actual, universal i gratuït, cal que s’emprenguin reformes estructurals”. Per portar a terme aquestes reformes, Vilardell va

Jaume Padrós, vicepresident primer del 9 de COMB, va fer declamarç racions al programa El dia a la COM, que dirigeix Jordi Duran. L’entrevista es va emetre en directe per Barcelona Televisió: • “L’impacte de les mesures ha tingut d’entrada un efecte sobre el sou dels professionals que treballen al sector, no el 2011, ja abans el govern anterior va començar a aplicar una reducció en els salaris. Hem de recordar que els professionals sanitaris, dins el context de la Unió Europea, són els més mal retribuïts i això ja va generar una certa conflictivitat”. • “Pels diners que s’hi dediquen, tenim una sanitat d’alt nivell, però s’ha basat fonamentalment en el compromís dels professionals”. • “Sobre l’euro per recepta, vam dir que tot el que fos tenir en compte un sistema de justícia redistributiva i no gravar sobre els malalts crònics, no ens semblava malament”. • “S’ha d’explicar a la ciutadania d’una forma clara i oberta que, si volem aquest sistema sanitari, universal, equitatiu, just i excel·lent, s’hauran de posar més diners i s’ha de poder catalogar què és imprescindible perquè no hi hagi diferències i què pot ser coparticipat pels ciutadans en funció de la seva renda”. • “Demanem als diferents partits polítics que es posin d’acord entre ells per decidir què és assumible i què no, i sobretot, no utilitzin el sistema sanitari, que és patrimoni de tots i en el cas de Catalunya ha estat un instrument de cohesió social i de vertebració identitària del nostre país”.

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 11

11

04/06/12 14:24


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB

Declaracions sobre l’atenció sanitària a immigrants sense papers El president del COMB, Miquel Vilardell, es va posicionar sobre el decret del Govern central que preveu deixar sense targeta sanitària els immigrants sense papers.

en situació irregular, i va dir que “la mesura és molt difícil d’aplicar perquè els metges sempre atendran el malalt sense demanar papers”.

Vilardell va assegurar a El Periódico que “els metges sempre atendran els malalts que arribin a la seva consulta, tinguin

El món a RAC1, presentat per Jordi Basté, va entrevistar Miquel Vilardell. El president del COMB va explicar que “aquesta mesura és molt difícil d’aplicar, els metges sempre atendrem el malalt”. “El malalt agut s’ha d’atendre tingui papers o no”, va afegir Vilardell. El president del COMB també va assenyalar que “cada norma s’ha de planificar i fer excepcions ben tipificades”.

11 de maig papers o no”.

El diari La Vanguardia es va fer ressò de les decla10 de racions de Miquel Vilarmaig dell a RAC1. “Vilardell va precisar que els metges sempre atendran un malalt, i encara més si es tracta d’un problema de salut greu -va publicar el diari-. ‘S’ha de tenir un control de la població que arriba perquè si no podem perdre el control de l’arribada de les malalties, com la tuberculosi’, va assenyalar, ‘Els metges resoldrem els problemes sense demanar papers’, va indicar.”

9 de maig

• El president del COMB es va mostrar, en declaracions a El Punt Avui, en contra de retallar els drets sanitaris als immigrants

considerar que és “imprescindible la participació directa dels professionals del sector i que (les reformes) podrien passar per la concentració de serveis, entre d’altres”. En una entrevista publicada el mateix dia 20 d’abril a Diario Médico, Miquel Vilardell va manifestar que “si es vol que el Sistema Nacional de Salut segueixi sent públic i d’excel·lència s’hauran d’augmentar els recursos i l’eficiència”. Per Vilardell, “s’ha escollit començar per alguna cosa que ja existia; si es revisa el copagament en funció de la renda i s’assegura que mai ningú que no tingui recursos o sigui malalt crònic es quedarà sense els medicaments que necessiti o que, qui pugui, pagui més, no em sembla malament. L’equitat del sistema s’ha de preservar i l’única manera de ferho és amb la renda”. Així mateix, el president del COMB va declarar a Carme Fernàndez, delegada a Catalunya de Diario Médico, que “cal un pacte polític, ja que per tenir més recursos no hi ha més remei que augmentar els impostos directes o indirectes, realitzar una millor re12

En una entrevista al diari Ara, publicada sota el títol “Miquel Vilardell: ‘Tenim l’obligació d’atendre a totes les persones’”, el president del COMB va opinar sobre el decret que restringeix l’accés a la sanitat als immigrants sense papers. “Els metges -va declarar Vilardell a la periodista Lara Bonilla- tenim l’obligació d’atendre sempre totes les persones si tenen un problema de salut. Això es el que ens han ensenyat. No demanem si tenen targeta o no. Els metges atenem malalts, i això que ningú ho posi en dubte. Cap decret ho canviarà. I això és el que més em preocupa.”

1 de maig

Ara, 1 de maig de 2012

distribució pressupostària i millorar l’eficiència”. Entre d’altres mesures bàsiques, Vilardell va considerar mesures necessàries dintre d’un pacte polític: compres centralitzades, centralització de serveis (terciaris o altament tecnificats), però amb consens dels professionals, autonomia clínica per als metges i de gestió per als centres i, especialment, revisar les estructures sanitàries de l’Administració i la burocràcia. “No més mesures conjunturals; i si no hi ha més remei que fer-les, que es facin parlant abans amb els professionals”, va insistir el president del COMB al diari sanitari DM.

Miquel Vilardell al Canal 3/24 Miquel Vilardell, president del COMB, va participar en el debat sobre “La sanitat, retallada”, un programa especial Focus 3/24 de Televisió de Catalunya. El programa especial del Canal 3/24 va tractar, l’endemà de l’anunci de la

19 d’abril

nova retallada, dels ajustaments a la sanitat que el Govern central va acordar amb les comunitats autònomes sobre l’establiment del copagament farmacèutic en funció de la renda. El president del COMB va demanar, en primer lloc, “un pacte polític, de tots els partits polítics, per mantenir el sistema públic de salut”. Per Miquel Vilardell, “els professionals i treballadors sanitaris demanem que no hi hagi més retallades, que no hi hagi més pèrdua de l’activitat assistencial i, per poder evitar això, calen més recursos econòmics i és el sistema polític qui ha de decidir la forma com arribin”. “El sistema que té en compte la fiscalitat és, dintre de tot, el més just”, va afegir. En un nou torn de paraula, Miquel Vilardell també va remarcar que per fer sostenible aquest sistema sanitari “cal la participació activa en la presa de decisions de tots els professionals i treballadors sanitaris”. El president del COMB va dir, així mateix, que “al nostre sistema sanitari públic de salut li convé tranquil·litat, confiança i l’esperança que el seguirem mante-

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 12

04/06/12 11:41


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB

Vilardell: “Cal una reforma estructural i cal analitzar models de gestió per veure quins són més eficients, però s’ha de garantir que aquesta reforma estructural serà dins un sistema nacional públic de salut”. nint amb la mateixa igualtat de qualitat i excel·lència que fins ara; fer més retallades, el nostre sistema no ho suportarà”. Miquel Vilardell va detallar que s’hauria de “lluitar, el primer de tot, per un finançament autonòmic beneficiós” i que, juntament amb la millora de l’eficiència, “s’han de buscar recursos” i va proposar, finalment, “algun impost indirecte en allò que sigui factor de risc en malalties”. També va proposar “la creació d’una agència d’avaluació, amb un comitè d’experts independent, que estableixi les conductes a la pràctica clínica, a les guies, als protocols i que indiqui la cartera de serveis que realment es necessitin per atendre els problemes de salut”. Finalment, Vilardell va manifestar que “cal una reforma estructural i cal analitzar models de gestió per veure quins són més eficients, però s’ha de garantir que aquesta reforma estructural serà dins un sistema nacional públic de salut, perquè si no s’aixequen veus que diuen que es va a la privatització i això és molt perillós”. El programa del Canal 3/24, presentat per Joan Torruella, va comptar, així mateix, amb la participació de Pere Ibern, expert en gestió sanitària i professor de la Barcelona Graduate School of Economics, i d’Anna Batlle, periodista especialitzada en informació sanitària dels serveis informatius de TV3. Podeu accedir al vídeo del programa al web 324.cat: http:// www.324.cat/video/4059530/societat/Focus-324-La-sanitat-retallada

El debat sobre el copagament El conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, en un article publicat el dia 3 de març al diari El País, es va mostrar partidari d’ampliar el copagament sanitari cobrant cinc euros per dia d’hospitalització i que les rendes superiors a 100.000 euros paguin el 100% dels medicaments. Diversos mitjans de comunicació van demanar la posició del COMB sobre la proposta del conseller Mas-Colell.

El Mundo, 4 de maig de 2012

El diari Ara, en l’edició del dia 4 de maig, va recollir una informació sobre la posició del COMB en relació amb la proposta del conseller Andreu Mas-Colell. “El president del Col·legi de Metges de Barcelona i assessor del Govern, Miquel Vilardell, es va mostrar caut a l’hora de valorar les mesures -va publicar el diari- ‘Caldria estudiar quin impacte tindria en la població i esbrinar quin estalvi suposaria la mesura dels cinc euros’, va expressar Vilardell. També va explicar que troba a faltar ‘planificació’ en el govern del PP pel que fa a la política sanitària i va criticar que es facin anuncis cada setmana ‘que creen por i desconfiança entre els ciutadans’.”

4 de maig

ingrés hospitalari. Vilardell tampoc veu amb bons ulls que les rendes més altes paguin tot l’import dels fàrmacs. ‘Hi ha alguns medicaments, com els oncològics, que són molt cars i poden significar molt fins i tot per a algú que cobri 100.000 euros’.”

Miquel Vilardell va intervenir, el 3 de maig, en el programa La Nit a RAC1, dirigit i conduït per Xavi Freixes, i va dir que “m’agradaria que les propostes que es facin per mantenir el sistema sanitari estiguin molt ben planificades i estructurades, que es digui de cop el que ens espera i el que ve; si no, s’està espantant la gent, s’estan anunciant mesures que no saben com s’implementaran, ni si es faran o no i • El diari El Mundo, el mateix dia 4 això crea desencís i por a la ciutadade maig, va reflectir la posició del nia”. COMB en una informació publicada sota el títol “El Govern pressiona • En declaracions al programa El cafè perquè es paguin cinc euros per dia de la República de Catalunya Ràd’hospitalització”. El president del dio, del 3 de maig, dirigit i presentat COMB va assegurar a El Mundo que si per Joan Barril, Miquel Vilardell va es cobren cinc euros per ingrés mol- dir que “seria necessari que totes ta gent podria quedar “exclosa” de les mesures que es pensin i que, a l’atenció sanitària. “En declaracions a vegades, semblen una mica improaquest diari -va publicar Cristina Ru- visades, fossin més estructurades, bio a El Mundo-, Vilardell va criticar més ben plantejades i sobretot més obertament la ‘improvisació’ de la Ge- ben planificades”. Vilardell va afeneralitat en matèria sanitària. ‘Cada gir que “quan es planteja o s’insinua setmana apareix una mesura nova, una mesura, cal que s’expliqui tot, no han planificat res’, va explicar. A la forma d’implementació, el cost més, també va apuntar la necessitat d’implementació, els beneficis que es de contemplar altres possibilitats, pensen obtenir, les excepcions que es com ‘la reducció d’alguns organismes pensen fer, els topalls que es pensen o disminuir la cartera de serveis’, en posar, perquè, si no, s’espanta la polloc d’aplicar una taxa universal per blació”.

3 de maig

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 13

13

04/06/12 11:41


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB

Revista de premsa Rebuig que es deixi sense sanitat els espanyols que no cotitzin El Fòrum Espanyol de Pacients demana que es retiri el text legal [...] Miquel Vilardell, president del Col·legi de Metges de Barcelona i assessor sanitari del president Mas, va assegurar que “els metges sempre atendran els malalts que arribin a la seva consulta, tinguin papers o no” i va alertar del perill de difusió d’infeccions que suposaria deixar sense cobertura sanitària els immigrants en situació irregular. El Periódico, 11 de maig de 2012

Catalunya desafia l’Estat i atendrà els sensepapers Boi Ruiz garanteix la sanitat als immigrants i proposa crear una targeta especial

Sanitat encarrega a les oenagés l’atenció a immigrants amb sida

[...] En la mateixa línia es va manifestar el president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) i del consell assessor sanitari del Govern, Miquel Vilardell, que va precisar en declaracions a RAC1 que els metges sempre atendran un malalt, i encara més si es tracta d’un problema de salut greu.[...]

[...] Tant el president del Col·legi de Metges, Miquel Vilardell, com metges d’atenció primària i d’hospitals públics ja van explicar a l’Ara que incompliran el decret i continuaran atenent immigrants sense papers sense demanar-los si tenen targeta sanitària o no. De fet, el conseller va proposar ahir que una manera de continuar atenent els immigrants irregulars pot ser crear una targeta sanitària especial que els garanteixi la sanitat a l’Estat però “que no permeti obtenir la targeta europea” [...].

La Vanguardia, 10 de maig de 2012

Ara, 10 de maig de 2012

Catalunya assegura que atendrà els sense papers per “salut pública”

14

El Govern pressiona perquè es paguin cinc euros per dia d’hospitalització

Miquel Vilardell: “Tenim l’obligació d’atendre totes les persones”

El president del Col·legi de Metges adverteix que podria quedar gent desatesa

Com heu rebut els metges aquest decret que restringeix l’accés a la sanitat als immigrants? Els metges tenim l’obligació d’atendre sempre totes les persones si tenen un problema de salut. Això és el que ens han ensenyat. No demanem si tenen targeta o no. Els metges atenen malalts, i això que ningú ho posi en dubte. Cap decret ho canviarà. I això és el que més em preocupa. Què passarà amb les malalties? Si això es du a terme és molt important tenir cura de la cadena epidemiològica. Si no hi ha un control sanitari d’aquestes persones, hi pot haver brots de malalties infeccioses, com la tuberculosi, ja que als seus països

[...] En declaracions a aquest diari, Vilardell va criticar obertament la “improvisació” de la Generalitat en matèria sanitària. “Cada setmana apareix una mesura nova, no hi ha res planificat”, explicà. A més, també va apuntar la necessitat de contemplar altres possibilitats com “la reducció d’alguns organismes o disminuir la cartera de serveis”, en lloc d’aplicar una taxa universal per ingrés hospitalari. [...] El Mundo, 4 de maig de 2012

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 14

04/06/12 11:41


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB és més prevalent. Aquí ho tenim més controlat, però si no tractem les persones es poden trencar les barreres. El mateix amb malalties eradicades com el xarampió, la verola i la tos ferina. [...] Ara, 1 de maig de 2012

Vilardell reclama controlar les malalties infeccioses davant la retirada de la targeta sanitària a immigrants irregulars El president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Miquel Vilardell, ha reclamat que cal controlar les malalties infeccioses a les persones que arriben d’altres països davant la retirada de la targeta sanitària a immigrants irregulars el pròxim 1 de setembre anunciada per l’executiu de Rajoy. En declaracions a l’ACN Vilardell ha dit que és “molt important” evitar l’augment de la incidència d’aquelles malalties que estan ben controlades a l’Estat espanyol. El president del col·legi ha dit també que cal atendre tots els “quadres aguts”, ja ho preveu així la modificació legal del govern espanyol, i s’ha mostrat a favor de les mesures contra el turisme sanitari. ACN, 24 d’abril de 2012

Miquel Vilardell: “Hagués preferit un pacte polític sobre l’SNS com a primer punt” Miquel Vilardell, assessor de Presidència de la Generalitat de Catalunya i coordinador de dos informes

sobre sostenibilitat del sistema (2005 i 2010), creu que hagués estat millor que el Consejo Interterritorial comencés per un pacte polític sobre la sanitat però, a falta d’això, dóna suport al fet que s’hagi incorporat el criteri de la renda en el copagament farmacèutic [...]. Diario Médico, 20 d’abril de 2012

Vilardell insta a desencallar les llistes d’espera L’endemà que el conseller de Salut, Boi Ruiz, fes públiques les dades de llistes d’espera quirúrgiques, segons les quals el nombre de pacients pendents d’una operació va augmentar un 42% l’any passat, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Miquel Vilardell, va reclamar als responsables sanitaris que introdueixin al més aviat possible els nous criteris de

priorització per tal d’atendre els casos més greus [...]. El Punt Avui, 23 de març de 2012

Vilardell reclama una nova gestió de les llistes d’espera “ràpida i transparent” El president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) i líder de l’òrgan assessor del Govern en matèria sanitària, Miquel Vilardell, ha reclamat aquest dijous que es valori de manera “ràpida i transparent” als pacients que esperen una operació segons criteris d’impacte de la qualitat de vida [...]. Europa Press, 22 de març de 2012

Miquel Vilardell: “Si l’euro per fàrmac no exclou els crònics hi haurà problemes”

[...]Quin diagnòstic faria del sistema de salut públic català? És necessari donar mostres d’esperança perquè els professionals tinguem estabilitat i ens deixin treballar en pau. L’aplicació del Pla de Salut és important, però la forma d’implantar-lo ha de comptar amb l’opinió de tots els professionals. Si això no passa podem tornar a tenir problemes importants. Convé recuperar la tranquil·litat i tenir confiança entre els qui gestionen el sistema i els que hi treballen. [...] Aprova el pagament d’un euro per medicament que vol implantar la Generalitat? No sé com s’aplicarà, però s empre he dit que es necessari mantenir la universalitat i l’equitat. Les persones amb menys recursos no poden pagar aquesta quantitat i els crònics ja en tenen prou, de tenir una malaltia greu. [...] Entrevista a Miquel Vilardell El Mundo, 6 de febrer de 2012

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 15

15

04/06/12 12:55


informació col·legial

Violència contra el metge en el lloc de treball En el marc de la celebració del Dia Nacional contra les Agressions en l’Àmbit Sanitari, del passat mes de març, Miquel Vilardell, president del COMB, i Josep Arimany, director de l’Àrea de Praxi del COMB, van explicar en el videobloc del president les diferents accions del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) en matèria d’agressions. També van informar del conveni signat amb la Fiscalia i del conveni que properament es signarà amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per fer front a aquesta problemàtica i protegir els professionals sanitaris. En la seva intervenció, Vilardell va dir que “malgrat que el nombre d’agressions en aquest àmbit no sigui gaire alt, tots creiem que hauria de ser zero”. Es poden seguir les intervencions completes de Miquel Vilardell i Josep Arimany a blogcomb.cat A continuació, Josep Arimany i Miguel Gómez Alarcón, assessor jurídic i de seguretat de la Unitat Integral de Violència Contra el Metge (UIVCM), exposen el contingut de la memòria anual 2011 de la UIVCM presentada a l’Assemblea de Compromissaris del mes de març.

16

El COMB demana tolerància zero amb les agressions en l’àmbit sanitari

Miquel Vilardell, president del COMB, i Josep Arimany, director de l’Àrea de Praxi del COMB, en el videobloc del president del COMB

L

a Unitat Integral de Violència Contra el Metge (UIVCM), integrada a l’Àrea de Praxi, ha confeccionat la seva memòria anual (2011) respecte a les activitats desenvolupades pels seus components en l’assistència i empara als col·legiats que han comunicat al COMB haver sofert algun tipus d’incident violent en l’exercici de les seves funcions professionals. Aquest any, la UIVCM ha atès 53 nous casos, uns quants més que el 2010, que foren 46. Un dels objectius anuals marcats per la mateixa Unitat a principis de l’any passat fou aconseguir que els metges agredits anessin trencant progressivament la reticència a l’hora de denunciar els seus agressors davant les autoritats policials i judicials. La metodologia implantada en la UIVCM es basa, com a primera mesura després del coneixement de l’incident, en una entrevista personal amb dos advocats de la Unitat, en la qual s’analitza el fet tant des del punt de vista de la tipificació jurídica como des del punt de vista de la seguretat, i es valora el possible risc que el facultatiu pot tenir respecte al seu agressor. En aquestes entrevistes es fa veure al professional víctima que compta amb l’absolut suport institucional del Col·legi i amb l’acompanyament permanent dels integrants de la Unitat mentre duri el procediment judicial corresponent. Respecte a les relacions institucionals que, a iniciativa de l’Àrea de Praxi, s’han aconseguit establir aquest últim any, destaquen l’acord de col·laboració

signat entre la Fiscalia Superior del TSJ de Catalunya i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb la finalitat d’estrènyer la col·laboració entre ambdues institucions per afrontar amb més eficàcia la lluita contra les agressions als metges. També s’han intensificat les relacions amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que ha designat un inspector del Cos de Mossos d’Esquadra com a enllaç permanent amb el COMB amb la mateixa idea d’aconseguir una millor coordinació en la lluita contra aquest problema. Finalment, cal fer referència als resultats de l’enquesta “Metges i metgesses agredits a la feina”, en la qual s’han obtingut uns resultats molt satisfactoris. En resum, la tasca realitzada per la UIVCM durant el 2011 confirma les línies funcionals i organitzatives concebudes en el seu document de creació, aprovat per la Junta de Govern del Col·legi el 8 de juliol de 2010. Ha de continuar figurant com a objectiu a complir l’any 2012 la tasca de conscienciació dels professionals agredits en la línia que s’han de denunciar les agressions sofertes durant l’exercici de la professió i s’han d’impulsar activitats d’informació adreçades als col·legiats per tal que els arribi l’existència d’aquesta Unitat i l’empara que el COMB els ofereix a través d’aquesta. Josep Arimany, director de l’Àrea de Praxi del COMB Miguel Gomez Alarcón, assessor jurídic i de seguretat de la Unitat Integral de Violència Contra el Metge (UIVCM)

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 16

04/06/12 11:41


informació col·legial

El Metge Jove

El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) va celebrar, el passat mes de març, una Jornada d’orientació per als futurs metges interns residents (MIR) en la qual es van posar sobre la taula les qüestions que s’han d’abordar abans de prendre cap decisió, així com el funcionament del sistema d’especialització MIR. En el decurs de la Jornada, residents i adjunts voluntaris es van organitzar en 27 taules per explicar les seves especialitats en grups reduïts.

El COMB celebra una Jornada d’orientació per als futurs MIR

L

a iniciativa del Col·legi, liderada per la Secció MIR, va anar dirigida als metges acabats de llicenciar que tot just havien fet l’examen MIR i estaven en procés de decidir quina especialitat volien triar enguany. La Jornada també es va dirigir als estudiants dels darrers cursos de Medicina, per orientar-los i que tinguessin més coneixement sobre les diferents especialitats. Amb el suport dels membres de la Secció MIR, de les diferents associacions d’estudiants, dels estudiants COMB, així com de les facultats i unitats docents, la sessió va tenir un important èxit de participació, que va superar els dos-cents assistents, fins al punt que es va haver de tancar la inscripció dies abans de la data de celebració. La Jornada, que es va iniciar amb la benvinguda de Ramon Pujol, vocal de la Junta de Govern, i d’Adriana Bataller, presidenta de la Secció MIR del COMB, es va dividir en dues parts. A la primera, Anna Romaguera, tresorera de la Secció MIR, va informar

els assistents sobre les preguntes claus que cal fer als centres abans d’escollir especialitat, i Olinda Ania, subdirectora de l’Institut d’Estudis de la Salut, va informar sobre el funcionament del sistema de residència. A la segona part, els joves metges i estudiants van tenir l’ocasió d’obtenir informació directa de fins a quatre especialitats que havien triat prèviament. La informació i les respostes a les preguntes dels assistents, en petits grups i en torns, la van donar 37 residents de les 27 especialitats de les quals es van organitzar taules. Per a les especialitats per a les quals no hi va haver suficient demanda no es van constituir taules informatives, però es va oferir als assistents la possibilitat de contactar per correu electrònic amb residents de les esmentades especialitats. La Jornada continua les iniciatives i aprofundeix en la línia de la Secció MIR i del Col·legi de donar suport al desenvolupament professional dels metges joves i els estudiants de medicina.

1. Adriana Bataller, vocal de la Junta de Govern del COMB i presidenta de la Secció MIR del COMB; Ramon Pujol, vocal de la Junta de Govern del COMB, i Olinda Ania, subdirectora de l’Institut d’Estudis de la Salut, en la presentació de la Jornada. 2. Sala d’actes del COMB en la Jornada d’orientació per als futurs MIR. 3. Segona part de la Jornada en la qual els joves metges van tenir informació directa de les especialitats.

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 17

17

04/06/12 11:41


informació col·legial

Actualitat Professional

Web Mèdica Acreditada actualitza el “Decàleg per a l’ús de webs de salut” Web Mèdica Acreditada actualitza el “Decàleg per a l’ús de webs de salut”. El decàleg és el resultat final de la investigació que ha estat coordinada pel Departament de WMA i que, dintre del Programa Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (I+D+I) per al període 2004-2007, promogut per l’Institut de Salut Carles III del Ministeri de Sanitat i Consum, el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), amb la col·laboració del Departament de Ciències de la Informació i Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l’Observatori de Comunicació i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va desenvolupar durant

l’any 2008 la investigació “Elaboració de guies pràctiques per a l’ús responsable de la informació obtinguda a Internet amb finalitats sanitàries”. L’objectiu primordial del Decàleg és que l’usuari pugui formar-se una opinió sobre els webs que visita amb informació sanitària. En aquesta guia pràctica, s’exposen de forma senzilla i clara les recomanacions en què ha de basar-se l’usuari per utilitzar de forma adequada i responsable la informació sanitària obtinguda a la xarxa. Aquestes orientacions contribueixen a destacar els beneficis que poden aportar a la població les tecnologies de la informació i la comunicació en el conjunt dels servei de salut

Decàleg de la Informació sobre Salut a la Xarxa: què hem de fer? INTERNET és una font d’informació molt útil sobre temes de salut i constitueix una interessant EINA COMPLEMENTÀRIA d’orientació per als pacients i per al públic en general. És convenient mantenir sempre una ACTITUD VIGILANT davant la informació de salut que es troba a Internet ja que hi ha pàgines que presenten missatges confusos, cures miraculoses o veritats a mitges.

està prohibit. Per a la resta de medicaments, heu de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries. Abans d’oferir INFORMACIÓ PERSONAL o sobre la pròpia salut cal que conegueu i comprengueu adequadament quina serà la utilització que es farà de les vostres dades.

DESCONFIEU dels productes infal·libles o efectius per a un ampli nombre de malalties, amb “INGREDIENTS SECRETS” o “ANTICS REMEIS”, així com de promocions especials, obsequis o rebaixes per a l’obtenció de tractaments.

Quan visiteu un web amb informació sanitària hauríeu de poder RESPONDRE PREGUNTES com: qui són els responsables del web?, quina és la font original de la informació?, apareixen professionals sanitaris identificats?, està actualitzat?, qui finança el web?, s’especifica com contactar amb els responsables?, els continguts publicitaris estan clarament diferenciats?

No ADQUIRIU MAI per Internet MEDICAMENTS que requereixin recepta mèdica; recordeu que

ABANS de fer cap PAGAMENT per Internet heu d’assegurarvos que la TRANSACCIÓ és

18

SEGURA i tenir clars els termes del servei que s’obté a canvi. Si heu estat víctimes o heu detectat algun FRAU en un web NOTIFIQUEU-HO a les autoritats sanitàries o a les associacions de consumidors. Als llocs web que disposen d’aplicacions relacionades amb CORREU ELECTRÒNIC, XATS, FÒRUMS i BLOCS valoreu els TERMES D’ÚS i les clàusules legals que ofereixen aquests serveis per conèixer-ne la utilitat i les limitacions. DAVANT DE QUALSEVOL DUBTE sobre la informació obtinguda a Internet i ABANS de PRENDRE DECISIONS que puguin afectar la vostra salut o la dels vostres familiars, CONSULTEU SEMPRE amb el metge, farmacèutic, personal d’infermeria o altres professionals de salut qualificats, que us aconsellaran adequadament.

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 18

04/06/12 11:41


informació col·legial

El Metge Emprenedor

1

2

Onze empreses de salut presenten projectes en el VI Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona El passat mes de febrer, es va celebrar a la seu col·legial la sisena edició del Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona, on onze empreses del sector salut van presentar els seus projectes amb la intenció de trobar capital privat per portar-los a terme. Aquestes empreses innovadores van exposar els seus projectes i les seves necessitats financeres davant de gairebé 200 inversors privats, representants de fons de capital risc, metges emprenedors i gestors sanitaris.

E

l Fòrum d’Inversió Healthcare és una iniciativa del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Barcelona Activa i Biocat que, conjuntament amb una xarxa d’inversors privats (en aquesta edició ha estat ESADE BAN) facilita la interactivitat entre els emprenedors i els inversors, promovent d’aquest manera la generació d’oportunitats de negoci. El capital demanat ha anat dels 200.000 als 2 milions d’euros. A la presentació de la sessió van participar Lluís G. Pareras, gerent de l’Àrea d’Innovació i Tecnologia del COMB; Fernando Zallo, director d’ESADE BAN; Jaume Baró, responsable de finançament de Barcelona Activa, i Marta Príncep, directora de Biocat. Un comitè d’experts format per membres de les entitats organitzadores van analitzar trenta candidatures, de les quals en van seleccionar onze: Vidal Sunyer ACN, Atansat Medical, Rehub, Microhealth, NLAB Bioscience, SOM Biotech, Fundació Pasqual Maragall, Amadix, LifeSciences Entrepreneurs, Active Life Scientific i eDoctores Soluciones. El requisit principal que es demana als projectes és que siguin empreses de l’àmbit de la biotecnologia, els medical devices, els serveis sanitaris i les TIC aplicades a la salut. Lluís G. Pareras va dir que “per primer cop s’han presentat dues companyies amb un perfil diferent a les que s’han

seleccionat en anteriors edicions del fòrum: Vidal Sunyer i Fundació Pasqual Maragall”. Pareras va explicar que “el comitè d’experts ha donat l’oportunitat a Vidal Sunyer, pel caràcter d’emprenedoria social del seu projecte, i a la Fundació Pasqual Maragall, una empresa amb un projecte d’investigació en una fase molt inicial”. En el decurs de la sessió es va anunciar que la setena edició del Fòrum d’Inversió se celebrarà a finals de maig a Fira de Barcelona, com una de les activitats satèl·lits del Congrés MIHealth, primer Fòrum Internacional d’Innovació i Gestió de la Salut. Es poden seguir les intervencions del Fòrum a: www.combtv.cat

1. Vestíbul de la sala d’actes del COMB durant la celebració del VI Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona. 2. Lluís G. Pareras, gerent de l’Àrea d’Innovació i Tecnologia del COMB; Fernando Zallo, director d’ESADE BAN; Jaume Baró, responsable de finançament de Barcelona Activa, i Marta Príncep, directora de Biocat, en la presentació del VI Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona.

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 19

19

04/06/12 11:41


informació col·legial

Assessoria Jurídica

Al BOE de 24 d’abril es va publicar el Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions. En aquest decret s’estableixen importants mesures que afecten no sols la població general, sinó també, per exemple, les places de metges de contingent i zona i els metges d’APD, o els col·legis professionals. A continuació avancem un resum de les novetats principals contingudes en la disposició i aviat es publicarà al web col·legial la posició institucional del COMB, així com una valoració jurídica de la norma.

20

Decret del govern espanyol per fer reformes en el Sistema Nacional de Salut Les mesures afecten, a més de la població, els col·legis professionals, la integració dels metges de contingent i zona i metges d’APD

E

ntre les mesures establertes pel govern espanyol s’assenyalen els següents aspectes: Es modifica el concepte introduït a la Llei de Cohesió i Qualitat de “titulars dels drets a la protecció de la salut i a l’atenció sanitària” pel d’“assegurat”, fixant noves condicions més restrictives per accedir a la condició d’assegurat i gaudir de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics (art. 1). Es regula la modificació de l’aportació dels beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria, amb un escalat d’acord amb el nivell de renda o altres paràmetres objectius (art. 4, ap. Onze). Es crea un Fons de Garantia Assistencial per finançar els desplaçats entre CA (art. 3). Es modifica la LOPS (arts. 25, 26 29 i D.T. 5a) en el capítol d’Àrees de Capacitació Específica (art. 8). Es modifica la Llei de Cohesió i Qualitat, i es crea el Registre Estatal de Professionals Sanitaris en el si del Ministeri de Sanitat, que serà d’accés públic als ciutadans amb els mateixos continguts que els dels col·legis i es nodrirà dels registres de les CA i dels col·legis i consells de col·legis professionals, i de les entitats privades i d’assegurança (art. 9). Es modifica (art. 10) l’Estatut Marc,

introduint criteris generals en matèria de retribucions (avaluació de l’activitat), i, sobretot, afegint una disposició addicional i modificant una disposició transitòria, s’ordena: - La integració dels metges d’APD com a personal estatutari fix, que s’haurà de produir abans del 31 de desembre de 2012, mitjançant el procediment que dictin les CA. S’estableix seguidament que els qui no s’acullin a la integració i vulguin continuar en la seva condició de personal funcionari en actiu, les CA els adscriuran a òrgans administratius que no pertanyin a institucions sanitàries públiques. - La integració dels metges de contingent i zona a personal estatutari, que s’haurà de produir abans del 31 de desembre de 2012 en la forma i condicions que determinin les CA. Se suprimeix des d’aquella data la modalitat de contingent i zona. S’anuncien bases per a l’establiment de mesures d’eficiència en el Sistema Nacional de Salut, com la central de compres, l’estalvi energètic, o l’adequació dels envasos dels medicaments a les pautes i temps de tractament habituals (D.A. 4a). Assessoria Jurídica Informació publicada al web col·legial el 25 d’abril de 2012

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 20

04/06/12 11:41


informació col·legial

Actualitat Col·legial

Medical Economics premia el COMB per la millor activitat col·legial Els Premis Medical Economics 2012 van concedir al Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) el premi a la millor activitat col·legial en medicina, guardó que va recollir, el passat mes de gener, Miquel Vilardell, president del COMB. A continuació, reproduïm l’article de Medical Economics, del 27 de gener de 2012, sobre el Col·legi de Metges de Barcelona.

Miquel Vilardell, president del COMB, i Enrique González Morales, coordinador editorial de Medical Economics, en l’acte de recepció del premi a la millor activitat col·legial en medicina.

Més de cent anys lluitant per la professió

Fundat el 1894, actualment, el COMB compta amb 30.000 afiliats i més de 300 empleats i professionals que presten els seus serveis a la institució col·legial i al seu grup d’empreses de servei.

E

ntre les activitats desenvolupades pel COMB el 2011 destaca l’organització d’un Fòrum de la Professió Mèdica de sis mesos i en el qual participaren prop de 300 metges. El Fòrum del COMB ha plantejat propostes a l’Administració, als centres i als mateixos professionals per millorar l’eficiència amb l’objectiu d’assegurar un servei sanitari de qualitat i fomentar la confiança en la relació pacient-metge. Així mateix, el Col·legi ha sabut conjugar un model organitzatiu propi i únic mitjançant la seva corporació i el seu desenvolupament empresarial, Grup MED, amb una posició de lideratge en l’opinió pública, en els professionals i en el sector sanitari, per mirar de participar decididament i positivament en la cerca i la concreció de les respostes als nous reptes que la situació actual planteja. El COMB exerceix les seves funcions públiques específiques relacionades amb el foment, regulació i vigilància de l’exercici professional, i fa un servei al ciutadà mitjançant el registre professional, la garantia de les bones pràctiques (Comissió de Deontologia) i l’exercici de la potestat disciplinària. També, en compliment de les seves

funcions corporatives, exerceix la representació de la professió mèdica davant la societat i promou la millora de les condicions professionals dels metges i del mateix sistema sanitari mitjançant l’anàlisi, l’estudi, l’elaboració de documents i propostes, així com sistemes de participació, debat i reflexió. Per això, té com a prioritat el desenvolupament d’un ideari principal de referència, això és, el professionalisme (autoexigència, autoregulació, autonomia, implicació, capacitat de canvi i adaptació a noves necessitats i lideratge) com a punt de partida de la tasca del metge al sistema sanitari públic i privat. Una de les especificitats de la cor-

poració ha estat la de construir una xarxa de serveis propis dirigits, fonamentalment, als seus col·legiats i famílies en defensa dels seus interessos, al mateix temps que com a instrument de cohesió. Així, aquesta xarxa està formada per un grup d’empreses propietat de la corporació que, a més a més d’un rendiment econòmic que per als seus col·legiats representa disposar d’una de les quotes col·legials més baixes del conjunt de col·legis professionals (no tan sols de metges) de l’Estat i assegurar una independència institucional, li permet proporcionar un servei personalitzat als seus membres i, alhora, tenir un profund coneixement del teixit empresarial que li facilita el desenvolupament de projectes en benefici dels metges i de la societat en el seu conjunt. Fruit d’aquesta experiència són el model català de Responsabilitat Civil Professional, el Programa del Metge Malalt (PAIMM), el Programa de Protecció Social (PPS), la signatura electrònica avançada (Firmaprofesional), el Programa d’Assessorament a la Innovació i a l’Emprenedoria, etcètera. Publicat a Medical Economics, el 27 de gener de 2012

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 21

21

04/06/12 11:42


informació col·legial

Actualitat Col·legial

E

l Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) i la Fundació Mutuam Conviure van signar un conveni de col·laboració amb l’objecte de col·laborar en el coneixement dels processos d’incapacitació judicial per aconseguir millorar, si fos possible, en la pràctica, clínica i documental, aplicable a aquests procediments, en els quals participen els metges i centres assistencials, i divulgar les conclusions de l’estudi mitjançant l’edició i la

El COMB i la Fundació Mutuam Conviure signen un conveni de col·laboració publicació d’un Quaderns de la Bona Praxi que versarà sobre la matèria. Aquesta publicació permetrà, d’una banda, clarificar la intervenció dels metges en la valoració de l’estat de capacitat de les persones i la documentació clínica a emprar en el procés i, de l’altra, ser una eina d’informació en benefici de les persones afectades per aquests processos i els seus familiars. La Fundació Mutuam Conviure participarà econòmicament en una part de

El Col·legi de Metges de Barcelona i la Fundació Guttmann signen un acord per garantir l’atenció en neurorehabilitació per als metges

les despeses que genera l’elaboració, edició i publicació del Quaderns de la Bona Praxi. A l’acte de signatura de l’acord van assistir Pilar Arrizabalaga, secretària del COMB, i Josep Lluís Vilaseca, secretari del Patronat de la Fundació Mutuam Conviure.

La Delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona presenta l’Informe de Salut de Barcelona a la Junta de Govern del COMB

C D’esquerra a dreta: Josep M. Ramírez, director gerent de l’Institut Guttmann; Antoni Calvo, director del Programa de Protecció Social del COMB, i Albert Lluch, conseller-director general del Grup MED, a la signatura del conveni.

E

l Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) i la Fundació Institut Guttmann van signar un conveni de col·laboració que té com a objectiu garantir una millor atenció a metges i familiars directes de metges que puguin estar afectats per una lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d’origen neurològic. Van participar en l’acte de signatura de l’acord Albert Lluch, consellerdirector general del Grup MED; Josep M. Ramírez, director gerent de l’Institut Guttmann, i Antoni Calvo, director del Programa de Protecció Social del COMB. La Fundació Institut Guttmann posarà a disposició del Programa de Protecció Social del Col·legi de Metges de Barcelona tots els seus serveis sociosanitaris de neurorehabilitació, 22

tant en la modalitat ambulatòria com domiciliària, per a aquelles persones que ho necessitin, amb el suport, si escau, dels seus serveis hospitalaris. L’acord de col·laboració entre el COMB i la Fundació Institut Guttmann s’inscriu en el marc del Programa de Protecció Social (PPS) del COMB. El PPS és un programa de serveis socials, atenció a la dependència i conciliació de l’activitat professional amb la vida familiar que el Col·legi de Metges de Barcelona va endegar l’any 2008. Aquest Programa de Protecció Social, capdavanter a l’Estat, dóna suport a metges i familiars directes de metges que puguin tenir necessitats socials, sociosanitàries o relacionades amb situacions de dependència o discapacitat. L’any passat, el PPS del COMB va atendre gairebé 1.200 metges i familiars directes de metges.

ristina Iniesta, delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, i Conrad Casas, gerent de l’Agència de Salut Pública, van presentar, el passat febrer, al Plenari de la Junta de Govern del COMB, l’informe de l’estat de salut de la població de Barcelona i els seus determinants l’any 2010. A les conclusions de l’Informe de Salut es detallen els aspectes següents: Serveis sanitaris: Model de coordinació eficient entre nivells i continuïtat assistencial, estructura d’AIS. Increment significatiu de recursos per a l’atenció sociosanitària i de salut mental al llarg dels darrers anys, i canvis en urgències que redueixen les hospitalàries. La nostra salut: Lleuger increment de l’esperança de vida i reducció de la mortalitat, excepte Alzheimer en dones i malalties respiratòries en homes (2004-2009). 429 casos de tuberculosi, i tendència a la baixa en sida. Increment de les ITS en sífilis i gonocòccia en homes, com passa a Europa. Disminueix la taxa de fecunditat, les IVE i naixements, tant en dones adultes com joves. Disminució dels lesionats greus i mortals en accidents de treball.

Accés a l’informe de Salut de Barcelona 2010 a: www.aspb.cat/quefem/docs/ informe_salut_2010.pdf

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 22

04/06/12 11:42


informació col·legial

Actualitat Col·legial

La Fundació Félix Delgado Bocos presenta el jurat i el premi a la “Millor proposta innovadora en la gestió de la innovació biomèdica”

FEDER atorga el seu Premi Especial Catalunya a Miquel Vilardell en el Dia Mundial de les Malalties Rares

E L

a seu del Consejo General del Poder Judicial va acollir l’acte oficial del Dia Mundial de les Malalties Rares, que va presidir la princesa d’Astúries, Letizia Ortiz. Durant l’acte es va lliurar el Premi Especial de la Federación Española de Enfermedades Raras FEDER Catalunya a Miquel Vilardell, president del COMB. Aquest premi es va concedir en l’acte oficial del Dia Mundial de les Malalties Rares, que té

Miquel Vilardell, president del COMB, rep de mans de la princesa d’Astúries, Letizia Ortiz, el Premi Especial Feder Catalunya.

com a finalitat reivindicar la solidaritat internacional cap a les famílies amb malalts amb patologies poc freqüents. En l’acte van participar també Carlos Dívar, president del Tribunal Suprem i del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Ana Mato, ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i Isabel Calvo, presidenta de la FEDER.

El Twitter del COMB encapçala la llista de Col·legis de Metges amb més seguidors

E

l diari on line PRSalud ha publicat la llista de Col·legis de Metges que tenen presència a la xarxa de microblogging Twitter i el nombre d’usuaris que segueix aquest perfil. El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) encapçala la llista amb 1.920 seguidors, seguit pel Col·legi de Màlaga amb 951 seguidors, Tarrago-

na amb 392 seguidors i Madrid amb 352 seguidors. El COMB va crear el seu usuari @COMBarcelona a l’octubre de 2010, i en aquest temps ha estat treballant per participar en un diàleg amb el col·lectiu sanitari i a la resta de la societat.

l jurat que escollirà el guanyador del premi a la “Millor proposta innovadora en la gestió de la innovació biomèdica” de la Fundació Félix Delgado Bocos haurà de valorar la creació d’idees originals en el sector de la biomedicina. El membres del jurat son: Ana María Llopis, presidenta i fundadora de ideas4all; Aurelio García de Sola, president de Madrid Network; David del Val Latorre, director de Productes i Serveis Telefónica Digital; Fernando Francés, president d’Everis; Manuel García Abad, president del Grup Drug Farma; Manuel Carrasco, director d’Innovació en Sanitat, Farma i Tecnologies Mèdiques de PwC; Manuel Lamela, president de BAPP Healthcare; María López Ibor, vicedegana de Relacions Institucionals i Assumptes Econòmics de la Facultat de Medicina de la Universitat Complutense de Madrid; Miquel Vilardell, president del Col·legi de Metges de Barcelona; Regina Revilla, presidenta d’ASEBIO, i Santiago Quiroga, president/editor de www.contenidosdesaud.es. Els participants hauran de registrar i compartir les seves idees al web www.cidideas.com incloent un títol i una breu descripció.

Vilardell ressalta l’excel·lència de l’atenció sanitària d’Osona en el pregó del Mercat del Ram de Vic

E

l pregó del Mercat del Ram de Vic d’aquest any ha anat a càrrec de Miquel Vilardell, president del COMB, qui va ressaltar que “l’atenció sanitària de la comarca sempre s’ha reconegut per la seva excel·lència i tradició”. Vilardell, en el seu parlament, va assenyalar “l’excel·lent xarxa d’atenció sanitària que sempre ha tingut la ciutat al llarg

de la història, amb metges de gran renom per la seva professionalitat” i va expressar que “Vic va ser la primera ciutat que va disposar d’un Consorci Hospitalari que avui dia és conegut per tothom”. Vilardell va concloure dient que “Vic ha de ser un centre d’excel·lència en el camp de les ciències de la salut”.

Miquel Vilardell, president del COMB, Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic, i Montserrat Rovira, regidora d’esports, en el pregó del Mercat del Ram.

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 23

23

04/06/12 11:42


informació col·legial

Actualitat Col·legial

U

n any més la Secció Col·legial de Metges Jubilats va organitzar, en el marc de la festa literària de Sant Jordi, “El nostre dia del Llibre” a on es van presentar els llibres editats recentment, dels quals en són autors metges de qualsevol Col·legi de Metges de Catalunya o els seus conjúgues i que no són de temàtica científica. L’acte, celebrat al Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) i promogut pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, va ser presentat per Joaquim Ramis, president de la Secció Col·legial de Metges Jubilats del COMB, qui va donar pas als autors o les persones que presentaren els llibres següents: La Clínica Sant Josep, de Lluís Guerrero Sala; Curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre, de Joaquin Callabed; Ciudades donde Habita la poesia, de Júlia Emperador; Falenes, de Jaume Ferrer Sancho; Un home de bé, un gran surienc, de Francesc Macià i Gras; De la mar al cel, de Santiago Tintoré; Lucius Cassius. El

Presentació de deu llibres de metges en la Diada Literària Col·legial

Joaquim Ramis, president de la Secció Col·legial de Metges Jubilats del COMB, en la Diada Literària Col·legial.

médico esclavo, de Francisco Javier Tostado Fernandez; Memòries del Dr. Biodramina, de Joan Uriach i Marsal; Mentiras Naranjas, de Jose M. Verdú Rotellar; i El dolor ajeno, d’Eudald Xalabarder i Coca. En el decurs de l’acte Jordi Manent, fill d’Albert Manent i Segimon, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2011, va llegir la conferència d’Albert Ma-

nent, ja que aquest no va poder assistir a la Diada per motius de salut. Per finalitzar l’acte es va fer un homenatge a qui va concebre la Diada Literària Col·legial, Ramón Martínez Callen, que havia estat president de la Secció Col·legial de Metges Jubilats. Joaquim Ramis va parlar sobre la seva figura i més tard es van llegir algunes poesies de l’obra poètica de l’homenatjat.

Jaume Padrós fa balanç dels cinc anys de vida del Programa de Protecció Social del COMB

E

n una intervenció a combTV, Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB, va fer balanç dels cinc anys de vida del Programa de Protecció Social (PPS). Padrós va explicar que el PPS és un programa que atén una mitjana de 1.400 persones l’any, col·legiats o familiars, amb necessitats específiques d’atenció social, conciliació i dependència. Així mateix, Padrós va expressar que “el compromís del COMB és continuar desenvolupant de manera prioritària accions d’atenció al col·lectiu més necessitat”. Durant l’any 2011 s’han dedicat més de 2 milions d’euros del pressupost a finançar el programa, que es nodreix pràcticament amb la part corresponent d’un terç de la quota col·legial de cada metge. La comis-

24

Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB, en la intervenció a combTV sobre els cinc anys de vida del Programa de Protecció Social.

sió delegada del PPS de la Junta de Govern del COMB ha aprovat fa unes setmanes les noves prestacions del programa per al 2012 i ha fet una re-

serva del pressupost per poder donar resposta a totes aquelles situacions de risc o de necessitat que es puguin derivar de la crisi econòmica.

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 24

04/06/12 11:42


informació col·legial

La 8a edició dels Medijocs s’obre amb la cursa atlètica i la competició d’esquí Resultats Cursa Atlètica Metge Sènior masculí 1er: Ricard Verdaguer Garcia 29m 57’ 2n: Marcos Cruz Sánchez, 30m 56’ 3er: Carlos García Marqueta, 31m 30’ Metgessa Sènior Femení 1a: Carmen Auñon Sanz, 32m 54’ 2a: Susanna Armengol Porta, 34m 35’ 3a: Ester Casas Gimeno, 36m 17’ Metge Veterà Masculi 1er: Ferran Mascaró Zamora, 30m 28’ 2n: Salvador Dordas, 30m 51’ 3er: Julio José Tejero, 30m 53’ Metgessa Veterà Femení 1a: Pilar Iribarren Costa, 39m 37’ 2a: Yolanda Osorio Lopez, 42m 43’ 3a: Montse Bellver Vives, 42m 53’ Metge Superveterà masculí 1er: Lluís Amat Tardiu, 33m 50’ 2n: Alfonso Girona Amores, 34m 33’ 3er: Mario Reverter Calatayud, 35m 02’ Metgessa Superveterà Femení 1a: Montserrat Clavero Sánchez, 42m 37’ 2a: Yolanda Puentes Zamora, 43m 22’ 3a: Núria Sallent Martínez, 50m 38’

Resultats Medineu Metgessa Sènior Femení 1a: Ester Casas Gimeno - 45.57 2a: Debora Cian - 48.82 3a: Paola Cavasin - 51.32 Metge Sènior Masculí 1er: Enric Roche - 46.04 2n: Pawel Walentowicz - 47.59 3er: Álex Del Arco Churruca - 48.04 Metgessa Veterà Femení 1a: Rocío Unzurrunzaga Iturbe - 46.38 2a: Maite Bastida Vila - 1:15.59 Metge Veterà Masculí 1er: Joan Grau Cases - 46.74 2n: Lluís Peidro Garcés - 48.86 3er: Andreu Rius Davi - 53.06

L

’esdeveniment esportiu amb més participació dels Jocs Col·legials Esportius Medijocs, que és la cursa atlètica, ha comptat amb la participació de 292 corredors que han competit a Sant Cugat del Vallès en un recorregut de 8 km. El millor temps de la competició atlètica el va fer Alberto Segura Moreno (29:09) i la primera dona ha estat la metgessa del Col·legi de Metges de Girona Carmen Auñon Sanz (32:54). El metge del COMB amb un millor temps va ser Ferran Mascaró Zamora (30:28), i Ester Casas Gimeno (36:17) va ser la metgessa del COMB amb un millor temps. Segons els organitzadors dels Medijocs aquesta cursa es consolida com una de les curses clàssiques de Catalunya en la qual els metges donen exemple en transmetre a la societat que els hàbits

esportius estan relacionats directament amb una millor salut. En aquesta edició, entre els metges i atletes participants hi ha hagut la presència dels periodistes Xavier Bonastre i Arcadi Alibés. Competició d’esquí A finals de març es va celebrar la competició d’esquí a Andorra i va consistir en un eslàlom gegant que es va fer a la pista Esparver de Grandvalira. En la cursa, la metgessa que va fer un millor temps va ser Ester Casas Gimeno (45:57), i el millor segon temps el va fer Enric Roche (46:04).

1. Sortida de la curs atlètica a Sant Cugat. 2. Participants en la cursa d’esquí Medineu a Grandvalira, Andorra.

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 25

25

04/06/12 11:42


informació col·legial

Actualitat Col·legial

El documental “La Batalla del Varsòvia” d’InfoTV, produït per iniciativa del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, s’endinsa en la memòria històrica i explica la història de l’Hospital Varsòvia de Tolosa de Llenguadoc, fundat pels exiliats republicans.

1. Caràtula del DVD La Batalla del Varsòvia. 2. Àlvar Martínez Vidal, professor d’Història de la Ciència de la Universitat de València; Miquel Bruguera, expresident del COMB i president del patronat del MHMC, i Juli Esteve, periodista, guionista i director del documental, en la presentació del film.

26

Presentació del documental “La Batalla del Varsòvia”

E

l Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) va celebrar un acte per presentar el documental La Batalla del Varsòvia, film produït per InfoTV per iniciativa del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya (MHMC). L’estrena del documental a Catalunya va tenir lloc el proppassat 2 de maig a la seu col·legial. Miquel Bruguera, expresident del COMB i president del patronat del MHMC, va presentar el documental. El professor d’Història de la Ciència de la Universitat de València (UV) Àlvar Martínez Vidal i el periodista Juli Esteve, directors i guionistes del documental, participaren posteriorment en un col·loqui sobre l’elaboració del film. La Batalla del Varsòvia compta amb el suport del Memorial Democràtic de Catalunya, entre d’altres institucions. El documental explica la història de l’Hospital Varsòvia de Tolosa de Llenguadoc, creat el 1944 pels guerrillers republicans. En un principi, la institució estava destinada a atendre els ferits de l’Operació Reconquista, l’intent republicà d’envair la península per la Vall d’Aran, però en fracassar l’ofensiva es convertí en hospital civil i amb el temps esdevingué el centre sanitari de referència per als 150.000 exiliats al sud de França. Fins al 1950, la major part dels metges d’aquell hospital foren catalans que escaparen a principis del 1939 de l’exèrcit franquista que s’acostava a Barcelona. A La Batalla del Varsòvia apareixen testimonis d’aquells refugiats del

1939 encara supervivents o dels seus descendents, de familiars dels metges francesos que ajudaren els republicans i d’experts en la matèria, com Sebastiaan Faber, president de l’Abraham Lincoln Brigade Archives; Jordi Guixé, historiador, i Àlvar Martínez Vidal, professor de la UV. El documental, de 60 minuts, es va rodar a finals de la primavera passada sobretot a Tolosa i diverses ciutats del seu voltant, la Jonquera, Barcelona, Madrid i València, però inclou també imatges dels anys 1940 procedents de diversos arxius audiovisuals francesos i nord-americans. La Batalla del Varsòvia ha comptat, així mateix, amb el suport de les universitats de València, Alacant i Miguel Hernández d’Elx, com també el de l’Institut d’Història de la Ciència i la Medicina López Piñero (CSIC-UV), i una llista de més de 50 donants particulars, encapçalats per CCOO del País Valencià i l’empresa Disbauxes i Naumàquies. El documental La Batalla del Varsòvia s’ha editat també en un DVD de doble durada que inclou, a més, els testimonis de quatre republicanes refugiades des del 1939 a Tolosa i la pel·lícula Spain in exile (18 minuts), produïda el 1948 pel Joint Antifascist Refugee Committee i l’Unitarian Service Committee, dues entitats nord-americanes que destacaren per l’ajuda humanitària als espanyols exiliats a França. Per a informació sobre el DVD, podeu dirigir-vos a info@infotelevisio.com o al telèfon 963 347 029.

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

01_26 SIC 135.indd 26

04/06/12 11:42


informació Núm. 89

L’EDITORIAL

Grup MED

Serveis per als col·legiats del COMB

febrer-maig 2012

L

a data de publicació d’aquest Servei d’Informació Col·legial obliga a fer balanç tant de l’exercici 2011 com del primer quadrimestre del 2012. Cap dels dos balanços pot defugir el context general de crisi financera i econòmica que Espanya està patint. Hem d’avançar que des del punt de vista econòmic aquests balanços han estat —i segueixen sent— positius. El Grup MED Corporatiu agrupa les diferents societats mercantils, propietat del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, que ofereixen llurs activitats en àmbits diferents, al servei dels metges col·legiats —en l’àmbit tant de les seves activitats professionals com personals o familiars—, així com a d’altres professionals en el marc de diferents acords amb llurs col·legis professionals. El context de crisi fa més necessari que mai oferir serveis i productes d’alt valor afegit, a preus competitius, i garantint la confiança, integritat i professionalitat amb què s’ofereixen. Tant des dels productes i serveis financers, com en les solucions asseguradores, els serveis fiscals, laborals, comptables o socials, les solucions tecnològiques, els suports a la innovació i l’emprenedoria, com amb la resta de productes o serveis, cal estar amatents a millorar contínuament i a innovar decididament. Això no vol dir que estiguem lliures de problemes ni que no existeixin àmbits en els quals calgui modificar en algun o altre sentit la nostra actuació. Els metges que utilitzen els nostres serveis són els primers agents de canvi en positiu, i els seus comentaris i opinions són fonamentals en aquest procés de millora absolutament imprescindible. Cap ni una de les iniciatives que emprèn el Grup MED ha de costar diners ni a la corporació —el COMB—, ni als metges —col·legiats—; ben al contrari, hem d’aconseguir anar creant més valor, per permetre al COMB dur a terme amb més i millor eficàcia els seus objectius, irrenunciables en un entorn de crisi i dificultats per als metges com l’actual. El Grup MED ha de facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, una més gran independència econòmica i major capacitat de recursos per dur a terme la missió de la corporació.

27

En aquest sentit, tant el projecte de creació de la societat de capital risc Healthequity, en el marc del projecte col·legial del Metge Emprenedor, que ja s’ha presentat davant la CNMV per ser aprovat, com l’inici de les obres del pàrquing soterrani de la plaça Dr. Roig i Raventós — annexa a l’edifici col·legial— que és una concessió a 50 anys de pàrquing públic guanyada per concurs de l’Ajuntament de Barcelona, són iniciatives que es financen amb recursos del Grup MED, el valor dels quals repercutirà de forma positiva sense cap mena de dubte en els metges col·legiats. En el primer cas permetrà posar a la disposició dels metges emprenedors possibilitats de finançament per als seus projectes en moments d’escassetat de recursos, i en el segon farà més accessible les instal·lacions col·legials per a la celebració d’actes, reunions, sessions de treball o en qualsevol altra activitat col·legial, augmentant el valor de l’edifici col·legial, propietat totalment del COMB. Tots som conscients dels moments durs i exigents que ens ha tocat de viure i la resposta del Grup MED, pel que fa als serveis financers i asseguradors, ha estat reforçar els elements que permeten la confiança, solidesa i capacitat dels productes i serveis oferts. Poder comptar des de MED1 amb l’actual líder de la Banca a Espanya —el BBVA— amb total capacitat d’oferir finançament —amb especial atenció per als col·legiats joves— així com solucions d’estalvi solvents, ens ha dut a incrementar molt notablement el nombre de col·legiats clients, com també els volums captats. Perquè en aquest any 2012 tots els professionals que tenim l’honor de prestar els nostres serveis enquadrats en alguna de les empreses del Grup MED tenim el repte d’innovar, de millorar cada dia en l’oferta de valor afegit per al col·legiat, oferint-li solucions personalitzades, a cost competitiu i fiables. No pot ser cap altra la nostra contribució al COMB i als metges i clients que ens atorguen la seva confiança.

EDITA: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. PRESIDENT EXECUTIU DEL GRUP MED: Jaume Aubia. CONSELLER-DIRECTOR GENERAL: Albert Lluch. COORDINADOR DEL SERVEI D’INFORMACIÓ COL·LEGIAL: Jordi Pons. ASSESSORIA LINGÜÍSTICA: Esther Roig

27_34 INFOGRUPMED135.indd 27

11/06/12 17:17


informació Grup MED

febrer-maig 2012

ELS CLIENTS DE MED1 NO ES VEUEN AFECTATS PER LA TENDÈNCIA GENERAL DELS BANCS I CAIXES A COBRAR COMISSIONS

l passat 2 d’abril, el Banc d’Espanya publicava un complet estudi sobre l’evolució dels preus dels serveis bancaris. Segons aquest estudi, les comissions semestrals pel manteniment dels comptes corrents s’han incrementat un 21,78% respecte al mes de març de l’any passat, i han passat de 22,45 a 27,34 euros. És a dir, una pujada mitjana de gairebé 10 euros l’any. Aquest mateix informe també reflectia com el cost de les transferències a altres entitats financeres s’ha incrementat un 41,6%, fins a arribar als 4,53 euros de mitjana. És a dir, una pujada que multiplica per 20 l’IPC interanual. Pel que fa a les a les targetes de dèbit i crèdit, l’estudi conclou que el seu cost s’ha incrementat un 11,65% i un 8,99%, respectivament. Així, de mitjana el cost anual d’una targeta de dèbit se situa en 20,02 euros, i el d’una de crèdit arriba fins als 37,48 €.

MED1 SERVEIS FINANCERS

Per tant, si sumem el cost mitjà del manteniment d’un compte corrent, una targeta de crèdit, una de dèbit i 6 transferències a altres entitats —el què es consideraria l’operativa habitual— obtenim que els clients espanyols gasten de mitjana al voltant de 140 euros l’any en serveis bancaris.

“...Un estudi del Banc d’Espanya conclou que el conjunt de les entitats de l’Estat han incrementat de forma substancial les comissions per comptes corrents i targetes durant el darrer any...”

E

En contraposició a aquesta pujada generalitzada dels costos per serveis bancaris, des de l’Àrea Bancària del Grup MED continuem donant suport al col·lectiu mèdic posant al seu abast diferents productes sense cap comissió. Un exemple és l’exclusiu Compte Med1 de BBVA, que no té cap mena de comissió per administració o manteniment, ni per transferències entre entitats, emissió i cobrament de xecs, etc. Associat a aquest Compte Med1 els nostres clients també poden sol·licitar la VISA COMB, una targeta de crèdit o dèbit completament gratuïta tots els anys. Per tant, contractant un Compte Med1 de BBVA i una VISA COMB, els nostres clients no només no veuen incrementats els seus costos bancaris sinó que s’estalvien prop de 140 euros anuals.

28

Servei d’Informació Col·legial. Núm 135

27_34 INFOGRUPMED135.indd 28

11/06/12 17:17


informació Grup MED

APP CAMPUS CEC MEDITECNOLOGIA I CENTRE D’ESTUDIS COL·LEGIALS (CEC)

“L’experiència de l’equip de professionals de Meditecnologia permet aconsellar el metge sobre el que li pot ser més útil per desenvolupar un projecte d’èxit a Internet”

febrer-maig 2012

M

editecnologia i Orange han creat una aplicació mòbil que permet accedir al Campus Virtual del Centre d’Estudis Col·legials (CEC) amb tauletes iPAD i Android. Aquesta aplicació anomenada “Campus CEC” es pot descarregar de manera gratuïta de l’Apple Store o del Market d’Android i permet als alumnes del CEC realitzar els seus cursos a distància des d’un dispositiu de tauleta amb connexió mòbil. Meditecnologia i Orange han treballat conjuntament en aquest projecte, que ha consistit en estructurar tots els continguts i cursos del Campus CEC i adaptar-los perquè es visualitzin de manera molt més amigable i atractiva en una pantalla de tauleta. Fins ara, un alumne matriculat a un curs en línia del CEC accedia al Campus de formació a través d’un ordinador de sobretaula o d’un portàtil. A partir d’ara, els metges que disposin de tauleta amb connexió mòbil o Wi-Fi podran accedir a la formació des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. A més, Orange ha posat a disposició de tots els col·legiats una oferta de tauletes i comunicacions mòbils amb l’aplicació d’accés al Campus Virtual. Les tauletes són lleugeres, fàcils d’usar i són l’eina perfecta per a l’aprenentatge electrònic a través d’Internet. Els projectes tecnològics del COMB s’inicien el 1995 amb “Metges on line”, projecte pioner a Europa en l’aposta per les noves tecnologies en el camp mèdic i sanitari. El seu creixent volum d’activitat i rellevància portà a la creació de Meditecnologia, la societat de TIC i Innovació del Grup MED, l’any 2001. Meditecnologia ofereix solucions a la mida de les necessitats dels seus clients. Els seus 15 anys d’experiència en el sector sanitari li permeten entendre millor les necessitats específiques dels clients en aquest àmbit. És líder en disseny i desenvolupament web en el sector sanitari, realitza webs personalitzats pel que fa la imatge, la usabilitat i els continguts, l’allotjament web, la programació i la creació d’aplicacions a mida com ara blocs, eines de gestió de continguts i altres aplicacions integrals i personalitzades.

29

MEDICONSUM SUGGEREIX... ANALITZADOR DE CLOR EN SUOR ISESWEAT

É

s un nou instrument potenciomètric per a la confirmació del diagnòstic de la fibrosi quística mitjançant el mesurament de la concentració de l’ió clorur en la suor expressada en mEq/l.

L’ISEsweat és un analitzador per al test de suor que té la capacitat de generar suor i donar un valor de concentració d’ió clorur de forma totalment automàtica sense manipular la mostra en cap moment, i sense la necessitat de l’ús de fils. L’analitzador ISEsweat representa una nova forma de mesurar l’ió cl- en suor per al diagnòstic de la fibrosi quística. L’ISEsweat facilita el test de suor tant al personal sanitari com als pacients al tractar-se d’una prova menys traumàtica, amb menys impacte psicològic, més ràpida i amb més exactitud. L’equip de professionals de Mediconsum l’assessorà sobre aquest producte. Ens trobarà a la planta -1 del COMB, al telèfon 93 567 88 10 o a consum@med.es.

Mediserveis i Consum és l’empresa del grup MED que ofereix una completa selecció de material mèdic professional al sector sociosanitari, amb solucions personalitzades a les necessitats de compra i avantatjoses condicions de preu, finançament i servei.

Servei d’Informació Col·legial. Núm 135

27_34 INFOGRUPMED135.indd 29

11/06/12 17:17


27_34 INFOGRUPMED135.indd 30

11/06/12 17:17


informació Grup MED

febrer-maig 2012

ctualment, el sexe és un dels factors que influeixen en el càlcul de la prima LA NO-DISCRIMINACIÓ (cost) d’alguns tipus d’assegurances vinculades directament o indirectament a la persona. Fins ara, les companyies asseguradores han ofert les assegurances PER SEXE EN LES d’automòbil, vida, salut i accidents, entre d’altres, a un preu diferent per a homes i ASSEGURANCES dones, amb algunes excepcions.

A

MEDICORASSE

“...les noves assegurances que es contractin a partir del 21 de desembre de 2012 ja no podran tenir primes diferents per homes i dones.”

Aquesta situació canviarà molt aviat, ja que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar al març de 2011 una sentència que prohibeix que les asseguradores tinguin en compte el criteri del gènere de l’assegurat com a factor per al càlcul de les primes d’assegurança, per considerar que això constitueix una discriminació. A través d’aquesta sentència, les assegurances que es contractin a partir del 21 de desembre de 2012 ja no podran tenir primes diferents per a homes i dones (a igualtat dels altres factors de càlcul de prima). Aquesta mesura no discriminatòria tindrà uns efectes immediats que perjudicaran o beneficiaran els nous assegurats, en funció de la seva edat i del tipus d’assegurança. Per exemple, en el cas de les assegurances d’automòbil, les dones joves fins ara han tingut millors condicions que els homes joves per motiu de la menor sinistralitat global del col·lectiu. Encara no es compta amb informació detallada sobre com afectarà les primes, però és molt provable que, en relació amb determinats tipus d’assegurança, la prima de nova contractació per a aquest col·lectiu s’incrementi a partir del proper mes de desembre.

31

Un dels exemples més destacables és el que succeirà amb les assegurances de vida, ja que alguns informes indiquen que les dones patiran de mitjana un increment del 30% en la prima de la seva assegurança. Coneixent això i sabent que aquesta sentència afectarà només les noves assegurances contractades a partir del 21 de desembre i no les assegurances anteriorment contractades, les dones que estiguin pensant a adquirir una assegurança d’aquest tipus poden sortir molt beneficiades si la contracten abans del mes de desembre. Si esteu pensant a contractar una assegurança de qualsevol tipus, a Medicorasse, la corredoria d’assegurances del Col·legi de Metges, disposem d’un equip d’assessors que us informaran de tot el que heu de conèixer i us poden ajudar a triar l’opció que més us convingui. Podeu trucar al telèfon 93 567 88 70 o escriure al correu electrònic medicorasse@med.es

Servei d’Informació Col·legial. Núm 135

27_34 INFOGRUPMED135.indd 31

11/06/12 17:17


informació Grup MED

febrer-maig 2012

LA LLIBRERIA RECOMANA LUCIUS CASSIUS. EL MÉDICO ESCLAVO Francisco Javier Tostado Fernández Editorial: Stonberg Editorial

NINGÚ ES DIU NADIE Joan Llauró Editorial Círculo Roj0– Colección Novela, 2011

L

a narració comença amb un part complicat, com correspon a l’especialitat de l’autor. El resol el protagonista, Lucius Cassius, un esclau romà de Pèrgam, antiga ciutat de Mísia, sotmesa per l’imperi des de fa quasi un segle. Lucius fa un periple que des de la seva ciutat nadiua el du a conèixer l’emperador Octavi August. Finalment, els fats el duen a Hispània, on entra en contacte amb els pobles càntabres i asturs, que lluiten contra les legions romanes en defensa de la llibertat. Una novel·la meticulosa i sorprenent, ens explica com era la medicina de finals del segle I aC. Això no treu interès a la ficció, que manté un ritme trepidant, propi d’una novel·la d’acció, que absorbeix l’atenció del lector.

U

na visió novel·lada de la història dels últims 50 anys i un intent de desemmascarar algun dels seus protagonistes en clau de divertiment. Una obra càustica, transgressora, irreverent i, sobretot, “políticament incorrecta”. Un llibre no apte per a mentalitats obedients, acomodades, covardes o gandules i gens recomanable per a tots els qui creuen en veritats intocables. Per als altres, una oportunitat de posar les emocions a viatjar en una muntanya russa.

A la venda a la llibreria de Mediconsum; llibreria especialitzada en el sector sanitari. També disposa de les darreres novetats editorials. consum@med.es - www.med.es - Tel: 93 567 88 10

32

Servei d’Informació Col·legial. Núm 135

27_34 INFOGRUPMED135.indd 32

11/06/12 17:17


informació Grup MED

MAURICI, UN INDRET DE SOMNI ON PASSAR EL TEU VIATGE DE NOCES MEDIVIATGES

“...si parlem d’illes de somni hem de destacar-ne una per excel·lència, Maurici, barreja de cultura, religions i platges paradisíaques”

febrer-maig 2012

esprés dels nervis que comporta la preparació d’un casament, els nuvis el que més necessiten es relaxar-se i descansar, i res millor que un viatge. Hi ha un munt de destins preferits a l’hora d’escollir el viatge: el Carib, la Polinèsia, Kènia, Mèxic o Zanzíbar, ja sigui en forma d’aventura o un indret per descansar i relaxarse amb platja, palmeres i cocos o bé un destí per descobrir noves cultures, museus i monuments, i per què no, la combinació de les dues coses.

D

Una de les estades més sol·licitades són les illes paradisíaques, des de les illes del Pacífic fins a les idíl·liques postes de sol de les illes de l’Índic. I si parlem d’illes de somni hem de destacar-ne una per excel·lència, Maurici, barreja de cultura, religions i platges paradisíaques. Port Louis, la capital és una ciutat amb una intensa activitat comercial durant el dia. No podeu oblidar visitar el Museu d’Història Natural; passejar davant els edificis colonials de la plaça d’Armes, descobrir el barri xinès (on s’erigeix la bella mesquita Jummah) i degustar menjars típics com el “dhal puris” (creps amb mongetes i xili) o les “samoses” (empanades de carn i pèsols) al mercat central. Curepipe amb la seva atmosfera d’urbs comercial anglesa és el centre de la indústria del te i de les maquetes de vaixells. L’avinguda Elizabeth, els Jardins de l’Hôtel de Ville i el Jardí Botànic de Curepipe són visites obligades. Al nord del jardí es troba el cràter de Trou aux Cerfs, principal punt d’atracció d’aquesta població. Cascades de Chamarel, aquesta meravellosa cascada de 83 metres d‘alçada apareix en un penya-segat cobert de vegetació abans d’arribar a les Terres Acolorides de Chamarel. En aquest lloc el visitant podrà veure un fenomen natural únic d’origen volcànic en què la terra adquireix tots els colors de l’arc de Sant Martí. Es recomana visitar aquest lloc a l’hora que es pon el sol per gaudir amb plenitud d’aquest fascinant paisatge. Flic en Flac, un antic punt de trobada de corsaris i lloc de repartiment de nombrosos botins. Al costat de Wolmar, constitueix una de les platges turístiques de la zona oest. El 1993 es van crear en aquesta zona uns esculls coral·lins que a l’actualitat formen una de les zones amb més varietat d’espècies submarines de l’illa.

33

Eureka (Moka), molt a prop de Moka es troba una de les cases més belles de l’illa, Eureka. Construïda el 1830, la seva arquitectura resumeix la típica construcció de les cases colonials criolles. Està decorada amb una excel·lent col·lecció de mobles antics, quadres i altres objectes artístics. Envoltada d’un bell parc de 20 hectàrees, limitat pel riu Moka, la cascada i la muntanya Ory. Jardí Botànic de Pamplemousse, conegut com un dels jardins mes exuberants del món, està situat a la petita ciutat de Pamplemousse al nord d’Illa. Durant els anys s’han diversificat els diferents tipus de plantes i arbres fins a arribar, actualment, a 600 especies diferents repartides en 25 hectàrees. Tamarin és un dels llocs internacionals per a la pràctica de surf, especialment durant els mesos de juny i juliol. A més del sol, la sorra i el mar, no ha de deixar d’acostar-se a les Cascades de Tamarin, les més altes de Maurici i de molt fàcil accés. Tamarin també és famós per les seves salines on s’apila la sal en forma de piràmide. Îlle Aux Cerfs (Illa dels Cérvols) és potser l’illa més bella de la costa est, gràcies a les seves platges amb palmeres i cocoters. Després d’una curta travessia de 10 minuts per la llacuna, s’arriba a un indret on la pràctica de diferents esports aquàtics, el descans, el sol i la tranquil·litat són les seves notes predominants. A uns pocs metres, separada per una estreta franja de mar que es pot creuar a peu, hi ha l’Illot Mangenie, un lloc salvatge, on regna la llibertat. No dubti a consultar-nos, l’assessorarem per fer del seu viatge de noces un record inoblidable. Podem oferir-li des d’una estada de diversos dies a un combinat per diverses illes o qualsevol altre tipus de viatge que pugui fer realitat els seus somnis, i tot això ajustant-lo al seu pressupost. Li buscarem la millor de les opcions per a un Viatge de Noces perfecte, perquè no s’hagi de preocupar per res, només de passar-ho bé, i gaudir de la seva estada sense cap contratemps. Ens trobarà a www.mediviatges.com

Servei d’Informació Col·legial. Núm 135

27_34 INFOGRUPMED135.indd 33

11/06/12 17:17


informació Grup MED

febrer-maig 2012 ació el 2011 ar la seva form després d’acab a in fe r ba tro a van IR de Cataluny pecialitat. u perír fer una nova es El 65% dels M comencen el se gada al MIR pe

e a altra ve ssat, el us col·legiats qu presentaria un l COMB l’any pa nvinguda als no L’1,3 per cent es a ha donat la be ns una enquesta realitzada pe residència el 2011. lon rce Ba de s l de Metge unya. Sego acabar la seva va en el moEl Col·legi Oficia nitària especialitzada a Catal trobar feina en per cent la busca anunciava sa comunitat van el 2011, el 23,1 nt ode de formació tges interns residents de la na ce r fei pe a ,3 un l’1 a ; ls me n accedir doctorat 65 per cent de listes que no va nt optava per fer un màster o de joves especia r ce s [...]. dica, [...] De la resta uesta, el 10,2 pe nt estudiaria per fer oposicion Redacción Mé nq l’e de ió ac litz 12 per ce ment de la rea 8 de maig de 20 al MIR, i el 0,3 e r-s nta se pre que tornaria a

GRUP MED CAP A UN NOU MAPA FINANCER “... podem afirmar que dins d’aquest marc de reestructuració bancària profunda del nostre país no ens ha afectat, sinó més aviat el contrari.” 34

E

n els editorials que hem realitzat des de l’Àrea Bancària durant els dos últims anys hem comentat en diverses ocasions el procés de reestructuració que afecta el panorama d’entitats bancàries de l’Estat espanyol.

Un dels principals protagonistes d’aquest procés és BBVA, entitat amb la qual mantenim un conveni de col·laboració des del temps de Banca Catalana, que ens ha permès posar a l’abast del col·lectiu mèdic més productes i serveis dissenyats especialment per satisfer les seves necessitats. El paper protagonista d’aquesta entitat es va fer especialment palès a principis del mes de març d’aquest any, quan es va fer oficial que BBVA adquiria Unnim Banc (el banc resultant de la unió de Caixa Sabadell, Caixa Terrassa i Caixa Manlleu). Es tracta d’una operació que, una vegada que sigui aprovada pel Tribunal Europeu de la Competència (aproximadament al llarg del mes de juny d’aquest any), aportarà importants beneficis a l’Àrea Bancària del Col·legi. En primer lloc, ens permetrà disposar d’una major xarxa d’oficines, principalment al Vallès Oriental, al Vallès Occidental i a Osona. En aquestes oficines, els nostres clients podran realitzar les gestions més habituals de l’operativa bancària, com ingressos i reintegraments de diners, sol·licituds de transferències, pagament de rebuts i impostos, etc. Mentre que per a l’assessorament personalitzat i independent continuaran comptant amb els assessors de l’Àrea Bancària, ubicats a la seu central del Col·legi i a les seves delegacions. Per una altra banda, aquesta xarxa provinent de l’antic Unnim compta amb un personal q en dues terceres parts està compost per empleats de menys de 40 anys, amb una que g gran capacitat d’atenció al públic. C Com a resultat d’aquesta operació, BBVA passarà a ser la segona entitat de Catalunya p crèdit i la tercera per dipòsits, i comptarà amb una de les xarxes d’oficines més per à àmplies del territori. Tot això sense que la compra afecti el ràtio de solvència de BBVA, q és el més elevat d’entre les grans entitats bancàries d’Espanya. que A doncs, podem afirmar que els efectes que aquest procés de reestructuració tindrà Així s sobre l’Àrea Bancària del Col·legi seran netament positius, ja què ens permetrà ampliar e punts d’atenció al client per la realització de les gestions més habituals, mentre els m mantenim el nostre compromís amb l’assessorament personalitzat. F constar també que, al tancament d’aquest número, s’ha donat a conèixer la nacionalització Fem de Banco Financiero y de Ahorros, el qual és el propietari del 52,4% de Bankia. Les dues reformes bancàries encetades de forma quasi consecutiva pel ministre d’Economia i Competitivitat, el senyor Luis de Guindos, obligant les entitats financeres a incrementar de forma notable les provisions pel crèdit promotor problemàtic i no problemàtic, han fet que Bankia demanés ajuda a l’Estat per poder continuar la seva activitat bancària. Una notícia més que reforça el que estem exposant en aquestes pàgines darrerament: ara més que mai cal treballar amb entitats que puguin respondre als nous reptes de seguretat i confiança i que estiguin preparades per afrontar aquesta crisi. Aquest és el cas de les entitats amb les quals l’Àrea Bancària del COMB treballa i que responen a les premisses de seguretat i confiança que requereix el col·lectiu mèdic.

Servei d’Informació Col·legial. Núm 135

27_34 INFOGRUPMED135.indd 34

11/06/12 17:17


informació col·legial

Tribuna d’opinió

Professió, deontologia i societat Per a què serveix el codi deontològic de la professió

Josep Terés Quiles, metge internista digestòleg, catedràtic jubilat de la UB i membre de la Comissió de Deontologia del COMB

E

l respecte i els privilegis (credibilitat, estatus social, poder) que la societat ha atorgat tradicionalment a les persones que han cuidat dels seus malalts (sanador, xaman, fetiller o metge) han de tenir com a contrapartida, en les societats modernes, el compromís d’unes actituds específiques i d’una formació reglada, que són les que donaran a l’ofici de metge la categoria de professió (el verb professar porta implícit el compromís amb unes normes codi de la institució a la qual es professa). En essència, aquest compromís s’entén com un conjunt de valors, actituds i comportaments orientats al servei del pacient i de la societat abans que en benefici propi. La societat basa la confiança en els seus professionals, en primer lloc, en una normativa, reguladora de la formació, l’avaluació i la titulació, que garanteix els estàndards de coneixements i habilitats establertes i, en segon lloc, en l’existència d’una doctrina de valors que defineix una normativa (codi) d’actituds i deures (deontologia: “ciència o tractat dels deures”) dels professionals en la seva relació amb els pacients, amb la societat i amb la professió: el Codi de Deontologia. El més conegut és el Jurament Hipocràtic, que es creu que va ser escrit entre el cinquè i el quart segle abans de Crist i incorporat com a codi ètic per a estudiants i gremis a Europa a partir de l’Edat Mitjana. Avui en dia, els codis de deontologia s’elaboren amb la iniciativa i el patrocini dels col·legis de metges, amb una extensa participació dels col·legiats i pel que fa a la relació amb els pacients, basats essencialment en la Declaració

Suplement “medi salud” de La Vanguardia, 13 de març de 2012

Universal dels Drets Humans i en els principis bàsics de la Bioètica. A Catalunya regeix el Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya actualitzat al gener de 2005, definit com el conjunt de normes per a la recta conducta que el metge ha d’observar en l’exercici de la seva activitat professional i que obliga a tots els metges. A més a més d’un primer capítol de principis generals en el qual es ratifica el compromís amb els pacients i amb la societat, continuen uns altres quinze capítols que pretenen abastar tot l’espectre de l’activitat professional. Essent la del metge una professió col·legiada, l’adscripció al Col·legi de Metges es obligatòria per poder exercir, tant en l’àmbit privat com en institucions públiques. És per això que el Codi de Deontologia obliga a tots els metges en exercici i els col·legis de metges tenen la potestat i l’obligació d’exercir la vigilància i el control de la pràctica mèdica amb la finalitat de garantir, no tant sols davant el

col·lectiu professional, sinó també davant la societat, la seva adequació a les normes de deontologia, així com a les altres normes que dicten els estatuts del Col·legi. La Junta de Govern del Col·legi té també la potestat sancionadora de les eventuals actuacions professionals que no compleixin les citades normes, sense perjudici de la responsabilitat de qualsevol altra naturalesa que li pugui correspondre, trobant-se establerta en els estatuts una graduació de les infraccions i sancions que van, aquestes darreres, des de l’amonestació fins a l’expulsió del Col·legi, passant per diversos graus d’inhabilitació temporal. Pel que fa als assumptes relacionats amb la Deontologia, la Junta de Govern disposa de l’assessorament de la Comissió de Deontologia, constituïda per col·legiats especialment interessats en Bioètica i compromesos amb els valors de la professió, entre les funcions de les quals hi ha la d’informar preceptivament en tots els procediments de tipus disciplinaris. La Deontologia no és, per tant, un simple exercici intel·lectual ni els col·legis de metges uns simples defensors dels col·legiats. Així com la Universitat i el Sistema Nacional de Salut garanteixen la formació adequada dels llicenciats i dels especialistes, els codis de deontologia i els mecanismes de control i sanció de que disposen els col·legis són els garants que es compleixi la segona condició perquè l’ofici mereixi la categoria de professió: el compromís amb el benestar del pacient, amb la seva autonomia i amb la societat. Article publicat al suplement “medi salud” de La Vanguardia, el 13 de març de 2012.

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 35

35

04/06/12 12:24


informació col·legial

El COMB presenta el web “Galeria de Metges Catalans” El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) presenta el web “Galeria de Metges Catalans” amb el qual vol donar a conèixer qui eren i què van fer molts metges que van contribuir al progrés del coneixement mèdic i a la millora de la salut dels seus conciutadans. El nou espai informatiu vol descriure els aspectes biogràfics més notables d’aquests metges i metgesses, relacionar les seves aportacions científiques i aportar imatges que els mostrin en el seu món professional, personal o familiar. El COMB presenta les primeres cinquanta biografies i, en edicions successives, s’anirà ampliant el nombre de perfils de metges.

1. Miquel Bruguera, expresident del COMB i director de la Unitat d’Estudis Acadèmics del COMB; Miquel Vilardell, president del COMB, i Alfons Zarzoso, conservador del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, en la presentació del web “Galeria de Metges Catalans”. 2. Sala d’actes del COMB durant la presentació del web.

36

Miquel Bruguera: “Aquest web aspira a convertir-se en una espècie de diccionari il·lustrat de metges catalans famosos o que haurien de ser-ho”

E

l COMB va presentar públicament, a finals d’abril, el web “Galeria de Metges Catalans”, un projecte que la institució dels metges de Barcelona dedica a la memòria dels metges i metgesses catalans distingits per una activitat professional destacada. A l’acte de presentació van participar Miquel Vilardell, president del COMB; Miquel Bruguera, expresident del COMB i director de la Unitat d’Estudis Acadèmics del COMB, i Alfons Zarzoso, conservador del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya. Miquel Vilardell, president del COMB, va declarar: “Són molts els metges i metgesses que han tingut una gran trajectòria professional i personal, amb la qual han contribuït a la millora de l’atenció sanitària al nostre país i, sobretot, a la qualitat de vida dels ciutadans. Alguns d’ells han tingut reconeixement en vida o bé la història els ha reconegut, però d’altres només l’han tingut en el seu entorn. Cal que siguin reconeguts i que es conegui la tasca

duta a terme. A través del web Galeria de Metges Catalans, això serà possible.” Miquel Bruguera, expresident del COMB i director de la Unitat d’Estudis Acadèmics de la institució col·legial, confia que aquesta iniciativa del Col·legi de Metges de Barcelona faciliti el coneixement de personatges de la medicina que haurien de ser reconeguts per les seves aportacions. “Aquest web aspira a convertir-se en una espècie de diccionari il·lustrat de metges catalans famosos o que haurien de ser-ho. Ens agradaria que quan es parli d’un metge els mèrits del qual no us siguin familiars tingueu el neguit de consultar la nostra Galeria de Metges Catalans per veure si hi és i què va fer”, declara Bruguera en la pàgina de presentació del nou web. El COMB ha dissenyat un web dinàmic i participatiu, que pugui anar creixent a mesura que es vagin incorporant més biografies de metges i metgesses a aquesta galeria o introduint aquelles imatges fotogràfiques que

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 36

04/06/12 12:24


informació col·legial

També s’inclouen els “Caps de Brot” que, a finals del segle XIX, publicava la revista L’Esquella de la Torratxa, amb metges com Josep de Letamendi o Jaume Ferran. En el cas dels personatges més recents, l’equip responsable del web ha fet recerca de material audiovisual. No ha estat difícil amb metges com el doctor Hèlios Pardell, Jordi Gol o Josep Espriu, avesats a fer cursos i conferències i a intervenir als mitjans de comunicació. També es recullen imatges de l’entrevista que va concedir el doctor Carles Margarit, amb d’altres companys, per explicar el primer trasplantament de fetge fet a l’Estat espanyol. puguin aportar els lectors d’aquest nou portal. Continguts de “Galeria de Metges Catalans” “Galeria de Metges Catalans” conté algunes fotografies inèdites, lliurades per familiars i amics o localitzades als fons de museus i hemeroteques, que reforcen gràficament les breus biografies dels personatges. El web compta amb fotografies d’una magnífica qualitat, com les del doctor César Comas i Llaberia. També es recull altre material gràfic, d’un valor històric indiscutible, com el que il·lustra el discurs inaugural del curs del 1914 al COMB a càrrec de la metgessa Trinitat Sais i Llaberia. En total, més de 400 fotografies que il·lustren les primeres cinquanta biografies de metges i metgesses catalans. Així mateix, al web col·legial s’hi poden trobar les caricatures individuals dels doctors Robert o Pedro i Pons o de tot un servei com el del doctor Piulachs a l’Hospital Clínic, feta per Passarell. S’ha intentat recollir els personatges entrevistats i caricaturitzats pel periodista Del Arco, a la seva secció “Mano a Mano” de La Vanguardia.

Web “Premsa mèdica catalana” En el mateix acte, Alfons Zarzoso va presentar el web “Premsa mèdica catalana”, projecte del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, que compta amb el suport d’un grup de recerca en història de la ciència de la UAB. Zarzoso va dir que “premsamedica. cat és el resultat de fixar l’atenció en el periodisme mèdic produït a la Catalunya contemporània”. Va afegir Zarzoso que “en aquest espai posem a l’abast de la comunitat acadèmica i del públic interessat un patrimoni històric de gran importància en el procés de desenvolupament i de definició de la medicina universitària”. Va precisar Zarzoso que “és un patrimoni format per la premsa mèdica –en llengua catalana i castellana– impulsada i editada a Catalunya des de mitjan segle XIX. Segons Zarzoso, “el nom del projecte suma a les voluntats d’estudi i de rescat patrimonial la comunicació digital dels resultats aconseguits i de les línies de treball en curs d’elaboració”.

Metges i metgesses de les cinquanta primeres biografíes Aiguader i Miró, Jaume Aleu i Riera, Dolors Alsina i Bofill, Josep Arruga i Liró, Hermenegild Barraquer i Barraquer, Ignasi Carbonell i Bravo, Francesc Cardenal i Fernandez, Salvador Castelló i Ginestà, Pere Comas i Llaberia, Cèsar Corachan i Garcia, Manuel Córdoba Rodríguez, Joan Coromines i Vigneaux, Júlia Duran i Jordà, Frederic Duran i Reynals, Francesc Espriu i Castelló, Josep Fargas i Roca, Miquel Àngel Farreras i Valentí, Pere Ferran i Clua, Jaume Ferrer i Solervicens, Francesc Gabarró i Garcia, Pere Gimbernat i Arbós, Antoni Giné i Partagàs, Joan Girona i Trius, Josep Gol i Gurina, Jordi Laporte i Salas, Josep Letamendi i de Manjarrés, José de Margarit i Creixell, Carles Miguel i Martínez, José Mira i López, Emili Monlau i Roca, Pere Felip Nubiola i Espinós, Pere Pardell i Alenta, Hèlios Pedro i Pons, Agustí Pi i Sunyer, August Piguillem i Verdacer, Francesc Piulachs i Oliva, Pere Puig-Sureda i Sais, Joan Puigvert i Gorro, Antoni Robert i Yarzàbal, Bartomeu Sais i Plaja, Trinitat Salvany i Lleopart, Josep Sayé i Sempere, Lluís Tornos Solano, Joaquín Trias i Pujol, Joaquim Trueta i Raspall, Josep Vidal i López, Fernando Vilanova, Arnau de Virgili i Ballvé, Pere Vivancos i Lleida, Joan Xalabarder i Puig, Conrad

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 37

37

04/06/12 12:24


informació col·legial

Delegacions i seccions col·legials Secció Col·legial de Metges Acupuntors

Actualitat en el món de l’acupuntura

E

n aquests darrers mesos, hem tinguts canvis en el món de l’acupuntura. La nostra representant a la Junta de l’International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques (ICMART) ha deixat el seu càrrec, però seguirà dintre del nucli directiu formant part del seu European Chapter, que aplega a tots els països europeus i que regeix les seves pròpies estratègies. Seguint amb els temes internacionals, volem informar que, aquest proper mes de maig, assistirem al Congrés Mundial d’Acupuntura Mèdica de l’ICMART d’Atenes, i a la seva assemblea general. A principis de març, vàrem reunirnos amb el director i el subdirector de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut i els vàrem informar de les activitats que realitza la nostra Secció, a més d’exposar el nostre punt de vista del que creiem que hauria d’ésser la pràctica de l’acupuntura a Catalunya i com s’hauria de regular. Referent a les activitats de formació, cal dir que aquests mesos de gener i febrer hem fet el Curs d’Introducció a l’Acupuntura del Centre d’Estudis Col·legials, que ha tingut una major participació que l’any passat de metges que desitjaven tenir unes nocions més clares de l’acupuntura.

També avancem que estem planejant fer, dintre del nostre programa de formació mèdica continuada, un curs d’Introducció a la Fitoteràpia Xinesa, que preveiem que serà de diversos dissabtes, a partir del proper mes d’octubre.

Albert Garcia i Janeras, president de la Secció de Metges Acupuntors del COMB

Secció Col·legial de Metges Cooperadors

El COMB crea l’Àrea de Cooperació per agrupar totes les tasques de cooperació

D

urant el primer trimestre d’aquest any, s’han produït importants novetats en relació amb la cooperació i l’ajut humanitaris i el COMB. El COMB ha creat l’Àrea de Cooperació, que agrupa totes les tasques de cooperació que fins ara estaven diferenciades en l’Oficina de Cooperació i la Secció Col·legial de Metges Cooperadors. Aquesta Àrea de Cooperació, situada a la primera planta, compta amb una nova pàgina web més actualitzada, més dinàmica, àgil i participativa. Per exemple, té un apartat per exposar els projectes d’interès general en què participen els metges del COMB. La Secció de Metges Cooperadors, mantenint la seva identitat com a secció col·legial, col·labora amb un apartat diferenciat per: a) facilitar la inscripció de nous membres;

b) crear una interrelació més estreta i periòdica entre tots els socis, i c) aprofitar les noves xarxes de comunicació com a newsletters per afavorir aquesta interrelació. Així mateix, es vol potenciar la borsa de cooperació com a punt de trobada entre els companys que desitgin fer cooperació i les organitzacions governamentals i no governamentals que necessitin professionals mèdics. En definitiva, aquesta pàgina web vol respondre a les necessitats que planteja la cooperació en l’àmbit sanitari. Us animem a entrar-hi i enviar tots el suggeriments o modificacions que cregueu necessaris per tal de convertir-la en una pàgina de referència per al col·lectiu mèdic. Així mateix, cal destacar la creació de la comissió mixta, per primera vegada i de forma conjunta, el passat 21 de febrer, entre el Departament de Salut (DS), l’Agència catalana de Cooperació (ACCD) i els col·legis professionals de metges de Catalunya, per identificar les línies de col·laboració entre la Generalitat (ACCD i DS) i els col·legis de metges. Les línies de treball van ser: a) Formació; b) Borsa de metges per treballar en l’àmbit de la cooperació dels diferents col·legis de metges; c) Crear un grup d’experts/ consell assessor per donar suport a l’ACCD en la valoració de projectes de cooperació de l’objectiu estratègic de salut; d) Explorar vies de suport al personal de les ONG que tornin del terreny patint algun tipus d’estrès posttraumàtic, i e) Explorar amb el Departament de Salut i el Consell de Metges de Catalunya com facilitar els permisos laborals per als professionals de la salut que treballin en projectes de cooperació al desenvolupament en un país soci. Finalment, s’acorda donar seguiment als acords d’aquesta reunió, així com institucionalitzar la col·laboració entre les parts presents. Xavier de las Cuevas, president de la Secció Col·legial de Metges Cooperadors

Pàgina web de la Secció Col·legial de Metges Acupuntors

38

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 38

04/06/12 12:24


informació col·legial

Delegacions i seccions col·legials Secció Col·legial de Metges Homeòpates

La Secció està promovent projectes d’investigació a Catalunya amb suport institucional

d’aprofitar per aconseguir l’objectiu que estem perseguint des de fa anys. Per inscriure-us a la Secció, heu de trucar al COMB i contactar amb el Departament de Seccions Col·legials, amb Isabel Martínez. Confio en la vostra resposta i la vostra implicació.

D

Assumpta Mestre Blabia, presidenta de la Secció Col·legial de Metges Homeòpates

es de fa anys, la Secció d’Homeopatia del COMB treballa per aconseguir que l’homeopatia sigui respectada i formi part de la sanitat. Per aquest motiu, va lluitar contra el decret sobre la regulació de les teràpies naturals que permetia que fos practicada per terapeutes sense coneixements sanitaris. Actualment, manté converses amb la Conselleria de Salut de la Generalitat amb l’objectiu de regular l’homeopatia, la medicina biorreguladora i l’espagíria dins l’àmbit sanitari i oferir la nostra col·laboració. La Secció està promovent projectes d’investigació a Catalunya amb suport institucional i la Conselleria està disposada a col·laborar amb nosaltres i atendre les nostres peticions, però ens exigeix un barem real del nombre de metges que la fem servir de forma habitual o esporàdica, així com les nostres especialitats mediques. Aquest requeriment només el podem vehicular a través de la Secció. Per aquest motiu, us volem conscienciar de la necessitat de proporcionar a la Generalitat unes xifres reals de la nostra situació, independentment que encara no hagueu obtingut l’acreditació, ja que sabem que el nombre de metges que la practiquem és molt superior al nombre de metges que actualment formem part de la Secció o estem acreditats. Voldríem conscienciar-vos de la importància del moment que estem travessant i de la necessitat de la vostra presència dins de la Secció. Per això us demanem que, si encara no en formeu part, us hi apunteu per tal de poder donar unes dades reals a la Generalitat. Creiem que és una ocasió que hem

Secció Col·legial de Metges Jubilats

Activitats de la Secció de Metges Jubilats

E

n els darrers temps, la Secció ha fet una valoració ponderada del IV Congrés de Metges Jubilats que, per delegació del Consejo General de Colegios de Médicos de España, es va celebrar a Barcelona a la tardor. Com sigui que algunes de les ponències són molt interessants s’han fet les adequades gestions, avui difícils, per aconseguir que es publiqués i el que és encara més difícil, buscar-li finançament, per tal que el seu contingut arribi a tots els membres de la Secció. El programa que figura a l’Agenda

Cultural del COMB s’ha anat desenvolupant amb normalitat. El dia de la inauguració del curs, el pianista Francesc Salinas Tello va oferir un concert excel·lent i els successius dimarts doctes conferenciants com N’August Moragas, Tate Cabré, Oriol Casassas, Josep Maria Solé Sabaté, Hilari Raguer, Xavier Lara, Lluís Permanyer i Na Pilar Viladomiu i Canela ocuparen la tribuna. En record dels que ens han deixat, com cada any, la Secció va ser l’encarregada d’organitzar la missa de difunts. Per commemorar Santa Cecília, sota la batuta d’en Jordi Craven, el Cor de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va oferir un bon concert i a les darreries del trimestre la Big Band Jazz de

ARXIU HISTÒRIC DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT “SIMEÓ SELGA I UBACH” Aquest ens col·legial es dedica a l’estudi de la història de la medicina i a la custòdia d’una biblioteca de llibres mèdics antics, vells i actuals d’especial interès. La reserva consta d’uns 35.000 volums que provénen de donacions dels metges i les seves famílies. Alguns eren llibres de metges que han traspassat; altres són de metges jubilats o en actiu que se n’han de desprendre i prefereixen que es conservin dignament i puguin tenir un interès públic. Els metges que tinguin llibres mèdics o d’humanitats mèdiques que puguin tenir un especial interès poden adreçar-se al correu ahcs@comb.cat o al telèfon 938 742 751, prèvia selecció realitzada per experts, i els podran llegar a la biblioteca històrica que custodia aquest ens del COMB.

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 39

39

04/06/12 12:24


informació col·legial

Delegacions i seccions col·legials la Universitat d’Ashland (EUA), també excel·lent. Els altres dimarts les activitats varen anar a càrrec del mestre Roger Alier que ha anat explicant, amb il·lustracions musicals, les òperes de Giuseppe Verdi. En Pere Martinez López ha coordinat, com sempre, unes sessions cinematogràfiques de qualitat. Dins el cicle “Pel·lícules que anàvem a veure a Perpinyà” s’han projectat Y llegó el dia de la venganza, Malizia, Calabuig i El gran dictador. En aquest període s’han fet, tal com estava programat, diverses sortides i excursions amb una assistència gairebé sempre molt nombrosa: Figueres, Astúries, Museu d’Història de Catalunya, Museu Nacional d’Art de Catalunya, etc. i, de totes les sortides, n’ha quedat un testimoni excel·lent, gracies a la filmació que n’ha fet en Carles Llebaria. Queda per esmentar, ràpidament, que la principal activitat de la Secció,

l’ajuda als metges i familiars desvalguts, ha seguit el seu camí gràcies a l’equip de l’Antoni Calvo, cap del departament corresponent, i la bona gestió de Na Menchu Martín. Josep Antoni Martí i Mercadal, secretari de la Secció Col·legial de Metges Jubilats

Secció Col·legial de Metges de Sinologia i Patologia Mamària

El 17 i 20 d’octubre se celebrarà el XXXI Congrés de la Societat Espanyola de Sinologia i Patologia Mamària

VII reunió de la Secció d’Infermeria i Tècnics de Sinologia, que organitza el doctor José María Serra Renom a la Universitat Internacional de Catalunya, es farà a Barcelona, del 17 al 20 d’octubre d’enguany. Crec que és prou rellevant, perquè els que som d’ací hi assistim i participem en l’esdeveniment. Us envio la pàgina web perquè tingueu accés a la informació: www.congresosespm2012.com. Joan Janer, president de la Secció Col·legial de Sinologia i Patologia Mamària del COMB

A

quest any el XXXI Congrés de la Societat Espanyola de Sinologia i Patologia Mamària i la

METGES I LITERATURA És una secció de la pàgina web del COMB, ubicada dins del camp “Cultura i lleure” de la barra de menú, que té com a finalitat donar a conèixer a tots els metges de Barcelona les obres d’humanitats mèdiques i literàries escrites per metges o membres de la unitat familiar del metge, tant les publicades per editorials de prestigi com les d’autoedició. Per comunicar les novetats, cal escriure a l’adreça 9658lgs@comb.cat demanant la inclusió de l’obra.

40

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 40

04/06/12 12:24


informació col·legial

Delegacions i seccions col·legials Delegació Comarcal del Bages

Acte acadèmic, a Montserrat, de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut

L

’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut “Simeó Selga i Ubach”, ens del COMB, va celebrar, el passat 14 d’abril, el desè i ja tradicional acte acadèmic de Montserrat. L’acte, en absència del pare abat, fou presidit pel prior i metge pare Ignasi Fossas i Coletas. Participaren de la taula Lluís Guerrero i Sala, director de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut (AHCS); Pere Bonet, president de la Junta Comarcal del Bages del COMB, i Jaume Roigé i Solé, vocal primer de la Junta de Govern del COMB. Aquest any, el conferenciant d’honor fou Guillem López Casasnovas, catedràtic d’Economia de la UPF i president de la Unió Mundial d’Economistes de la Salut i membre de la Reial Acadèmia de Medicina, que va tractar sobre un tema de gran actualitat: La sanitat catalana i el paper dels professionals en un moment de crisi. Guillem López Casasnovas va destacar, en la seva conferència, que “m’agrada pensar que societat, metges i economistes de la salut, som a la mateixa vorera, al mateix bàndol, i és que també, al contrari del que alguns suposen, ni els economistes poden mirar només el cost de les prestacions sanitàries i els recursos financers per sufragar-les, ni els professionals de la sanitat poden confinar el seu interès només en els beneficis diagnòstics i terapèutics de la seva activitat”. També va dir López Casasnovas que “el problema clau per fer front al futur del nostre sistema sanitari rau a saber “desenrocar” les inèrcies del nostre sistema, de la seva governança i estructures de racionalització, en el seu funcionament ordinari, i que s’han d’expressar en

1

les millores de la pràctica clínica”. La segona part de l’acte va consistir en un concert interpretat pel duet Art Nouveau Duo, de violoncel i piano, que va oferir peces de gran qualitat artística de compositors dels segles XIX i XX. Delegació Comarcal del Bages

Delegació Comarcal d’Osona

Conferència sobre “El que cal conèixer sobre la pòlissa de Responsabilitat Civil”

L

fessionals de la comarca, com va quedar palès amb l’elevada assistència a l’acte i les nombroses preguntes que va respondre Josep Arimany. Segons Arimany, “aquest model català de RC és únic a Espanya i a Europa, i té com a principals avantatges el control de l’efectivitat de les garanties assegurades, de l’efectivitat de la defensa i la fortalesa de l’assegurat davant el sector assegurador”. Delegació Comarcal d’Osona

a Junta Comarcal d’Osona va organitzar una conferència sobre “El que cal conèixer sobre la pòlissa de Responsabilitat Civil” impartida per Josep Arimany, director de l’Àrea de Praxi del COMB. L’acte va ser presentat per Josefina Autonell, presidenta de la Junta Comarcal d’Osona. El tema va suscitar l’interès de molts pro-

1. Jaume Roigé, vocal de la Junta del COMB; Lluís Guerrero, director de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut (AHCS); Ignasi Fossas, metge i prior de l’Abadia de Montserrat; Guillem López Casasnovas, catedràtic d’Economia de la UPF, president de la Unió Mundial d’Economistes de la Salut i membre de la Reial Acadèmia de Medicina, i Pere Bonet, president de la Junta Comarcal del Bages, en l’acte acadèmic de Montserrat. 2. Josefina Autonell, presidenta de la Junta Comarcal d’Osona, i Josep Arimany, director de l’Àrea de Praxi del COMB, en la conferència sobre “El que cal conèixer sobre la pòlissa de Responsabilitat Civil”.

2 Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 41

41

04/06/12 12:24


informació col·legial

Assessoria jurídica

Novetats legislatives sanitàries Seleccionades per l’Assessoria Jurídica del COMB (febrer 2012 - 1a quinzena d’abril 2012) Legislació

Podeu consultar el text íntegre de les normes, així com les novetats posteriors al tancament d’aquesta edició al web de l’Assessoria Jurídica, on també trobareu un recull de la legislació imprescindible per a l’exercici de la professió i una selecció de les referències a oposicions, ajuts i nomenaments publicades en els últims 30 dies, i actualitzades diàriament. www.comb.cat/cat/juridics/ assessoria/juridica

42

4/11/2012

DOGC

Activitats preventives mútues accidents de treball i malalties professionals de la SS a Catalunya (2012).

4/11/2012

DOGC

Subvencions concedides pel DS durant 2010 i 2011.

3/27/2012

BOE

MIR 2012: Convocatòria dels actes d'assignació de places.

3/26/2012 DOGC

Aprovació Norma reguladora de l'atenció continuada i urgent de base territorial de l'ICS.

3/2/2012

DOGC

Preus públics corresponents als serveis que presta l'ICS. Ordre SLT/42/2012, de 24 de febrer.

2/27/2012

DOGC

Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012.

2/24/2012 DOGC

Criteris comuns sobre organització, format, contingut, qualificació i garanties de les proves teorico-pràctiques dels títols estrangers d'especialistes en Ciències de la Salut.

2/24/2012 DOGC

Pla de salut de Catalunya 2011-2015. Acord GOV/13/2012, de 21 de febrer.

2/21/2012

BOE

Actualització conveni col·laboració entre SCS i ICS, Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, Institut Social Forces Armades i la Mutualitat General Judicial. Resolució de 16 de febrer de 2012.

2/13/2012

BOE

Mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. Reial Decret-Llei 3/2012, de 10 de febrer.

2/6/2012

DOGC

Pla d’ordenació de recursos humans de l’ICS per al període 2012-2015. Resolució SLT/3104/2011, de 23 de desembre.

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 42

04/06/12 12:24


informació col·legial

En record de...

Ignasi Aragó i Mitjans (1916-2012)

I

gnasi Aragó i Mitjans ha estat un pediatre que, a més d’excel·lir en la cura dels infants, ha estat un pioner en l’estudi de la planificació sanitària i la seva gestió. Nasqué a Barcelona, es llicencià a la nostra Facultat de Medicina en plena guerra civil l’any 1938 i es doctorà el 1960 amb una tesi sobre la història clínica en pediatria. El seu llarg exercici d’assistència primària serà recordat per un gran nombre de famílies barcelonines i també per la dedicació a un dels consultoris, el del barri de Sants, d’una xarxa dependent de la Junta Provincial de Protección de Menores, que prengué el nom d’Oficina del Niño, distribuïdes per diferents barris de Barcelona. Participà intensament en la vida acadèmica a través de la Societat Catalana de Pediatria, de la qual va ser secretari des del 1957 fins al 1961 i, en el si de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, creà dues noves societats: la Societat de Cine Científic Mèdic i la Societat de Cibernètica, de la qual fou vicepresident, formà part del Consell de redacció de les Monografies Mèdiques i creà la secció d’estudis sobre hospitals en l’antiga Biblioteca. Al marge d’aquesta activitat, cregué necessari que s’havia d’actualitzar la planificació sanitària i la gestió dels hospitals. És a dir, fer comprendre que l’antiga idea d’hospital benèfic present encara aquells anys no podia ser acceptada en ple segle XX i que era necessari que la xarxa hospitalària complís els conceptes admesos internacionalment. Per ell, el problema dels hospitals era la falta de coneixement de les tendències doctrinals dels darrers anys. L’any 1955, va convèncer la Junta Directiva del Col·legi de Metges de Barcelona de la necessitat d’orientar els metges en el que havia de ser una bona planificació i gestió dels hospitals. La Junta Directiva aleshores presidida per Ramon Arandes i després

per Lluís Trias de Bes el nomenà vocal d’hospitals i edità i dirigí la revista Estudios sobre Hospitales, que patrocinà en principi el mateix Col·legi fins al 1959 i, posteriorment, se’n feren càrrec diferents editorials, sempre amb problemes de finançament, fins que el 1981 deixà de publicar-se. Les seves inquietuds en el camp sanitari estan plenes de realitzacions: el 1960 creà la Unión de Hospitales de Barcelona, que pel seu caràcter sociopolític no aconseguí posar-la en marxa fins al 1969, amb el nom Asociación para el Desarrollo Hospitalario, que organitzà diferents trobades d’estudi: congressos a Barcelona els anys 1970-1973, 1975 i 1979; a Màlaga el 1984, i a Madrid, el 1986. Curs sobre Gestió Administrativa Hospitalària el 1969, un Pla de regionalització hospitalària de Catalunya i Balears el 1970, entre molts altres estudis.

L’any 1963 creà el Centre Tècnic d’Estudis Hospitalaris (CTEH),1 en el qual es feren una vintena de treballs d’anàlisi d’hospitals, de planificació sanitària i d’altres qüestions que eren més pròpies d’una conselleria de sanitat que d’un grup heterogeni però ple de bona voluntat.2 No tots aquests treballs tingueren una plasmació realitzada, ja que les condicions d’aquells anys creaven impediments impossibles de solucionar. Però sí que foren els estudis pioners a casa nostra que es realitzaven amb una base doctrinal moderna, segons les normes internacionals. Tot plegat fou un estímul i un despertador de consciències. I sense por d’equivocarme, quan arribà la transició democràtica a partir de 1976, es féu patent la necessitat de persones enteses en la planificació i gestió sanitària, la gran majoria de les quals procedia de l’exemple i de la doctrina que l’Ignasi Aragó havia iniciat. El 1967 publicà el llibre Els hospitals a Catalunya. El pròleg del llibre comença dient: “Aquest llibre és una drecera. Els hospitals de Catalunya es troben bloquejats per obstacles reals, entortolligats en velles estructures i als seus dirigents els manquen eines mentals per a sortir-se’n …” I acaba amb una pregunta: “Independentment del que se’ns pugui donar fet, la qüestió essencial és preguntar-se: què podem fer nosaltres, per nosaltres mateixos demà a les 9 del matí?” Aquest final és la referència constant del bon fer de l’Ignasi Aragó: “Mirar enrere, sí, però per agafar empenta per anar cap endavant amb idees noves.” Publicà estudis i treballs en diferents revistes: Estudios sobre hospitales, Treballs de la Societat Catalana de Biologia, a l’antic Butlletí de la Societat Catalana de pediatria, Puntex, Todo Hospital i publicà o col·laborà en nombroses publicacions: Pla general de regionalització hospitalària a Ca-

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 43

43

04/06/12 12:24


informació col·legial

talunya i a Balears (1959), Prospectiva hospitalària (1964), La integración hospitalaria y sanitaria (1969), Sanimetria i malalties de la civilització (1971), L’Hospital d’un poble; passat, present i futur de la Vila de Moià (1973), entre altres, i col·laborà en l’estudi que liderà l’antic conseller, Ramon Espasa, La Sanitat a Catalunya; Anàlisi i Propostes del Departament de Sanitat i Assistència Social, l’any 1980. Ha tingut homenatges i premis: “Homenot de la Sanitat” de la Fundació Avedis Donabedian; medalla “Francesc Macià” del mèrit del treball, i “Creu de Sant Jordi” atorgades per la Generalitat de Catalunya; premi “Ramon de Teserach” i “Membre de mèrit” de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Ha estat un home d’acció, que, sense voler-ho, ha deixat un solc profund. No li ha agradat el protagonisme, malgrat que sempre n’ha tingut. I no l’he sentit mai parlar malament de cap persona, ni tenir rancúnia per cap fet. Si alguna vegada se li ha comentat alguna activitat o certes accions d’altres persones que ell ha considerat desagradables, no les ha recordat. Joaquim Ramis i Coris Notes 1 Els membres fundadors foren Ignasi Aragó, Manuel Beltran i Florez, Josep Jaen i Teixidó i Joaquim Ramis, tots metges; Emili Donato, arquitecte; Andreu Corominas, advocat; Maria Urpina, treballadora social, i s’hi afegiren en diferents treballs Enric Garcia Rio, gestor; Xavier Pardo, economista i, en alguna ocasió, Josep Artigas, advocat. 2 Entre altres treballs podem esmentar: Informe sobre l’Hospital del Sagrat Cor, Anàlisi de l’Institut Psiquiàtric de Sant Boi, Planificació Sanitària i Assistencial de Sabadell, Informe sobre l’Hospital de la Creu Roja, Planificació Sanitària de l’Hospitalet de Llobregat, Projecte Funcional i Arquitectònic de l’Hospital de la Creu Roja de l’Hospitalet de Llobregat.

Es pot consultar l’entrevista a Ignasi Aragó feta al suplement del SIC Memòria de la Professió, publicada l’agost-octubre de 2002: http:// www.comb.cat/cat/actualitat/publicacions/memoria/memoria_arago. htm

44

En record de...

Bartomeu Pascal i Calabuig (1955-2012)

A

l company metge i més amic, Bartomeu Pascal i Calabuig (1955-2012). El proppassat dia u de maig, es produïa el traspàs del doctor Pascal que, després d’una llarga malaltia viscuda amb gran enteresa, serenitat i exemplaritat, posava fi a una vida exemplar amb dedicació a la seva família i a la professió. Bartomeu Pascal nasqué a Campdevànol (Girona) el 4 de juliol de 1955. Estudià medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona, va obtenir la llicenciatura l’any 1980 i, posteriorment, es va especialitzar en medicina interna, especialitat que va representar la seva veritable vocació professional com a metge hospitalari. Els primers passos com a metge els va fer iniciant el seu exercici a Vic i ben aviat entrà a formar part d’un equip de metges de la Clínica l’Aliança de Vic, dirigit pel doctor Jordi Sala Soler, i integrat pels doctors Pere Vila, Joan Gallach, Antoni Munmany, Miquel Ylla i Amadeu Godayol, companys i metges que no l’han deixat en cap moment. Formava part d’un equip de metges que exercien la medicina interna hospitalària en l’àmbit rural, amb influència a la comarca d’Osona i Ripollès. Des d’un primer moment, sorgeix en ell l’abnegació i el desig vocacional envers la medicina interna, especialitat que el portaria a completar la seva formació a l’Hospital del Sagrat Cor de Barcelona. La major part de la seva vida professional l’ha desenvolupat a la Clínica l’Aliança i els últims quatre anys al Consorci Hospitalari de Vic. També ha treballat a Mutuam i a l’Hospital de Campdevànol.

Enamorat de la medicina, va dedicar tota la seva vida als seus pacients i va tenir una especial cura amb la gent gran en el seu exercici professional a la residència de les Josefines de Vic. Ja a la darreria dels seus dies, quan la salut era presa inevitable de la malaltia, en cap moment li van mancar forces per continuar la visita als seus malats. Companys metges, cuidadors i pacients, admiren la fortalesa i la lluita per la vida d’un home lliurat a un designi excepcional. L’enteresa amb què va acceptar un traspàs anunciat de dies, ens fa reflexionar un cop més sobre la qualitat humana que, com l’amic Bartomeu, només uns escollits tenen el do de deixar com a llegat. Amb el seu temperament ferm, d’una gran personalitat i lleialtat, fa que la majoria de companys metges el recordem amb admiració L’adéu, doncs, és per a un home bo, amant de la família, amic dels seus amics, treballador insaciable i metge exemplar. Bartomeu, ens has donat una gran lliçó. Josep Arimany i Manso

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 44

04/06/12 12:24


informació col·legial

En record de...

Francesc Abel i Fabre

E

l passat 31 de desembre va morir Francesc Abel i Fabre, metge ginecòleg i sacerdot jesuïta. En el seu funeral, amb paraules emotives, la família el recordava com un jesuïta íntegre, una bona persona i un home savi. I m’agradaria afegir que fou un metge excel·lent, reconegut com a tal pels seus companys. Va néixer a Badalona el 1933, on féu els primers estudis. La seva inquietud intel·lectual i la voluntat de servei varen encaminar els seus passos cap a la medicina, i es va llicenciar a la facultat de Barcelona el 1957, on s’especialitzà en Obstetrícia i Ginecologia. De sòlides conviccions cristianes i empès per una vocació que li agradava recordar com a tardana, va ingressar als 27 anys a la Companyia de Jesús i va ser ordenat sacerdot el 1967. El desig d’ampliar coneixements el va portar a la Universitat de Georgetown, on André Hellegers li va dirigir la tesi doctoral sobre fisiologia fetal. L’encontre amb Hellegers va tenir unes conseqüències imprevistes. El doctor Hellegers era un expert ginecòleg d’origen holandès, catòlic, interessat en les qüestions ètiques relatives a la reproducció humana. Fou el creador i impulsor del Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics (1971), una institució pionera de referència que sovint rebia les consultes dels polítics de Washington en les qüestions ètiques relatives a l’assistència i la recerca biomèdica. Fou així com, al mateix temps que treballava en la tesi, participava en els debats inicials del Kennedy Institute. Aquesta experiència li va permetre albirar el potencial que la nova disciplina oferia i, en tornar a Barcelona, amb el suport del pare Arrupe, general de la Companyia, i de Narcís Jubany, aleshores cardenal de Barcelona, va fundar l’Institut Borja de Bioètica a Sant Cugat del Vallès (1975). Des d’aquest centre pioner a Europa va començar a exercir el seu magisteri, impulsant els comitès d’ètica assis-

tencial, el primer dels quals va ser el de l ‘Hospital de Sant Joan de Déu. Va posar la seva experiència i coneixement al servei d’empreses col·lectives amb l’objecte d’impulsar la bioètica i els seus instruments: l’European Association of Centers of Medical Ethics (1985), la Societat Catalana de Bioètica (1991) i la Comissió Assessora de Bioètica del Departament de Sanitat (1991), embrió de l’actual Comitè de Bioètica de Catalunya. Ha estat present i actiu en totes elles fins que la malaltia li ho ha impedit. Exercí el seu magisteri impartint cursos i dirigint el Mestratge en Bioètica de l’Institut Borja de Bioètica, adscrit a la Universitat Ramon Llull. També va ser professor de Teologia Moral a la Facultat de Teologia de Catalunya i professor invitat a la Universitat Gregoriana de Roma. Una menció especial mereix la seva incorporació a la Comissió de Deontologia (1980-1987) de la qual va arribar a ser president. Va contribuir a la difusió del primer Codi de Deontologia propi i diferent del de l’Organització Mèdica Col·legial, que s’havia aprovat poc abans. El nou Codi recollia els valors democràtics que inspiraren a la Junta de Govern d’aleshores i seria el punt de partida de les revisions que han cristal·litzat en la versió actual.

Com a president de la Comissió va mostrar el seu caràcter autònom i el seu tarannà dialogant. Un tast del seu saber es pot llegir al discurs d’entrada a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (1996), una revisió històrica de les institucions pioneres i els principals corrents de la bioètica amb una proposta sobre el seu estatut epistemològic. Amb la Creu de Sant Jordi (2006) va rebre el reconeixement del país, així com, poc abans, l’havia rebut del Col·legi en atorgar-li el Premi a l’Excel·lència Professional (2005). Va exercir el seu mestratge amb modèstia i rigor, fent compatible les seves inquietuds intel·lectuals amb la fe religiosa, que mai va ser un obstacle per abordar qualsevol qüestió, sempre des d’un coneixement ben documentat, concebent la bioètica com un diàleg entre el coneixement científic i el pensament humanista. Els que vàrem tenir el privilegi de conèixerlo i freqüentar-lo, li havíem sentit dir sovint que una reunió de treball era reeixida quan en sortíem amb més preguntes que respostes. Que la bonhomia i saviesa d’en Francesc Abel persisteixin en el nostre record. Màrius Morlans Molina

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 45

45

04/06/12 12:24


informació col·legial

46

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 46

04/06/12 12:24


informació col·legial

Nous diccionaris terminològics de l’àmbit mèdic

E

n aquest Consultori terminològic us donem notícia dels diccionaris que contenen terminologia relacionada amb l’àmbit mèdic publicats recentment pel TERMCAT: el Diccionari de neurociència (en paper i en línia), el Lèxic d’additius alimentaris en línia i l’actualització anual del Lèxic de fàrmacs en línia.

Diccionari de neurociència Aquest diccionari, que està disponible en paper i en línia,1 recull i defineix en català prop de 2.000 termes del camp de la neurociència, amb els equivalents en castellà i anglès. En l’obra hi ha intervingut un equip d’experts de diverses universitats que, en col·laboració amb el TERMCAT i coordinats per Josep Reig i Xavier Navarro, han elaborat les entrades de les diferents àrees temàtiques: Antoni ValeroCabré (promotor del projecte i autor principal), Laia Acarín2 (neurohistologia), Albert Adell (neurobiologia molecular), Jordi Bruna (neurologia), Joan X. Comella (neurobiologia cel·lular i del desenvolupament), Arcadi Gual (neurofisiologia cel·lular i de sistemes), Carme Junqué (neuropsicologia), Xavier Navarro (neurofisiologia cel·lular i de sistemes), Josep M. Pericay (psiquiatria), Josep Reig (neuroanatomia), Antoni Rodríguez Fornells (neurobiologia del comportament) i Elena Valderrama (neurociència computacional). El TERMCAT ha assumit la direcció global del projecte, que ha tingut la col·laboració de la Xarxa Vives

d’Universitats i el suport de l’Obra Social de CatalunyaCaixa i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Lèxic d’additius alimentaris3 Recull prop de quatre-cents termes que designen els additius alimentaris autoritzats a l’Estat espanyol d’acord amb la normativa vigent. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, francès i anglès, a més del número d’identificació i les seves classes funcionals més habituals. L’obra ha estat elaborada a partir d’un corpus terminològic cedit per l’Agència de Protecció de la Salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i amb l’assessorament tècnic de l’Associació de Fabricants i Comercialitzadors d’Additius Alimentaris (AFCA). Lèxic de fàrmacs4 Es tracta de la versió en línia del Lèxic de fàrmacs elaborat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i el TERMCAT, i editat pel Col·legi l’any 2008 amb el patrocini de l’Obra Social Caixa Sabadell. La nomenclatura del diccionari en línia s’actualitza cada any, durant el primer trimestre, amb la incorporació de les noves denominacions comunes internacionals de fàrmacs aprovades. L’actualització d’enguany ja està disponible i les novetats es poden consultar separadament en una pestanya (“Noves incorporacions”). El lèxic recull uns tres mil termes que

designen els fàrmacs d’ús més generalitzat amb les denominacions en català i els equivalents en castellà, francès i anglès, a més del número registrat CAS i les seves accions terapèutiques o mecanismes d’acció més habituals. Igualment, inclou una versió renovada de les Normes pràctiques per a la versió catalana de les denominacions comunes internacionals (DCI) de les substàncies farmacèutiques,5 en les quals es fonamenta la versió catalana dels fàrmacs, amb nous criteris d’adaptació gràfica i algunes indicacions sobre les formes sintagmàtiques i l’accentuació. Esperem que aquests recursos terminològics us siguin d’utilitat en el vostre exercici professional. I, un cop més, us convidem a fer-nos arribar les vostres observacions i comentaris a través de l’adreça informacio@termcat.cat o de les bústies de suggeriments dels diccionaris en línia. M. Antònia Julià, TERMCAT, Centre deTerminologia Notes 1

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/140/ Laia Acarín va morir prematurament abans de veure publicat el diccionari. Les persones que van participar en aquesta obra col·lectiva van voler dedicar-la-hi el dia de la presentació (19 de març de 2012). 3 http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/135/ 4 http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/12/ 5 http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/12/ docs/DL/LexicFarmacsDCI.pdf 2

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 47

47

04/06/12 12:24


Diplomes Acreditatius de Capacitació (DIACAP)

informació col·legial

El COMB va endegar a mitjan 2004 els Diplomes Acreditatius de Capacitació en Acupuntura, Medicina Cosmètica i Estètica, Medicina de Residències de Gent Gran i Medicina Naturista; i posteriorment el DIACAP en Medicina Homeopàtica, en Medicina Pericial i Avaluadora i en Sinologia i Patologia Mamària i en Salut Internacional. La superació de la puntuació mínima necessària, d’acord amb un barem que inclou formació bàsica, formació continuada, treball, docència, publicacions i altres, per obtenir el Diploma de Capacitació en una pràctica professional determinada obeeix a la voluntat d’impulsar la regulació d’un sector professional que no ho està. Trobareu tota la informació al web del COMB www.comb.cat, a l’apartat de Formació i Treball / Acreditació Competència: http://www.comb.cat/cat/formacio_treball/cec/ acreditacio_diplomes.asp A continuació, relacionem els diplomes atorgats fins al mes de febrer de 2012.

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ACUPUNTURA Alarcón Bozal, Alejandro Albares Tendero, Francisco Javier Alcalde Ordax, Ana Aldea Bueno, Carlos Alkhatib Felo, Faouaz Alorda Esquinas, Maria Luisa Aluart Bardalet , M Estel Alvarez de la Vega Sancristobal, Andres Amengual Vicens, Josep Carles Arquer Porcell, Andreu Arteaga Galobardes, Cristina Ateca Díaz, Javier Badillo Caro, Jose Luis Badosa Collell, Gemma Bai Xiu, Chun Bárzano Julvez, Cristina Bellver Garcia, David Blasco Catalan, Jose M Blasco Riera, Edmon Borja Aguirre, Lourdes Borràs Verdera, Miquel Bosch Tubert , Rosa Botella Ruiz, Elisenda Boto López, Pilar Bramona Beatove, Jordi Bretos Peral , Felisa Buenaventura Sanclemente, Gloria Cadena García, M Luisa Cagide Rodríguez, Angela Camerino Foguet, Oriol Campos Suarez, Juan Manuel Cancer Villacampa, Luis Cárceles Jurado, Silvia Carrete Pellicer, Carlos Casañas Lopez, Guillermo Casas Crosas, Montserrat Castillo Isern, Daniel Castro Cañete , Guillermo J Cazorla Cazorla, Enrique Claramunt Peña, Elisenda Clemente Piñol, Francesca Corretje Nicolau, Imma Costa Clara, Josep M Costa Guardiola, Francesc Cruz Garcia, Mercè Dalmau Santamaria, Ishar De Legórburu Bella, Margarita De Miguel Blanco, Carles De Vicente Solé, Jorge Dezcallar Leoz, Mariano Diez-Caballero, Murua, Maria Eres Charles, Natalia Escriche Badiella, M Mercè Espiga Garrofé, Víctor Fernández Baizán, César Ferran Gracia, Josep Ferrer Añel, Isabel Figa Alonso, Salvador Filella Subirà, Josep Maria Font Casas, Yolanda Fuertes Armengol, M Teresa Garcia Fernandez , Alicia Garcia Janeras, Albert Garcia Rojo, Darío Garcia Soriano, Ana M. Gascon Castelló, Jaume Gimeno Esteve, Francisca Giralt Sampedro, Isabel González Garcia, M. Teresa Gonzalez Platero, Francisco Javier Gracia Alonso, Pau Gracia Gozalo, Rosa M. Guitart Vela, Jordi Gurruchaga Zabala, Iñaki Gutierrez Heras, Lidia Hernández Hernández, J. Alberto Hidalgo Sarés, M José Huertas-Portocarrero Gomez-Moran, Daniel Jaime Rentero, Ana Joval Cepria, M. Teresa Justo Nevado, Maria Edurne Lago Rodríguez, Manuel de Jesús Lisbona Roquer, M Del Carme Lloret Puig, Isabel Llucià Gibert, Montserrat Lomban Torres, Maria Ester Lopez Carcel, Gemma López Pujol, Antoni Lorente Gascón, Marian Macip Esteller, Santiago Marco Aznar, Pere Marín Gozàlvez M. Teresa Martí Hernandez, Margarita Martín Pèrez , Anastasi Martínez Castejón, Rubén Martorell Sabater, Carmen Meix i Falcó, Montserrat Mendialdua Ugarte, M. Lourdes Mestres Capdevila, Rosa Miguel Pérez, Maria Isabel Millet Fite, Asuncion Monaco Rosich, Antoni Moncho Rodriguez, Jose Miguel

48

Monsó Fernández , Carles Montala Bosch, Josefina Moranta Mesquida, Jose G Muniente Santacana, M. Angeles Muñoz Fernandez, M Isabel Muñoz Ortego, Juan Mur Auqué , Daniel Murillo Companys, Montserrat Nin Giménez, Ignasi Oliva De Frutos, Ana Oriol Peregrina, Mercè Ortiz Reparaz, Ana Ortiz Santamaria, Vera Padrisa Muntal, Encarnacion Pagès Serra, Gloria Parer Farell, Maria Peña Garcia, Pilar Pérez Aguado, M. Carmen Perez-Calvo Soler, Jorge Permanyer Casanovas, Montserrat Pichot Sagi, Ana Maria Pino Sebastia, Josefa Plaza Requena, Gerard Polidura Navío, Antonio Prats Rocavert, Carmen Prats Sanchez, Carles Puig Pons , Santiago German Ramon Sauri, Cristina Ravella Mateu, Ramon Riba Pedrola, M. Dolors Ribé Sànchez, Montserrat Ribera Gonfaus, Mercè Ripoll Espiau, Enric Ripolles Justribo, Joan Rodelas Montalvo, Francisco Rodellar Oncins, M Teresa Rodríguez Gaspà, Silvia Rodriguez Miralles, Joaquim Rodriguez Quintosa, Jaime A. Roquet Silva, José Antonio Ruiz Morilla, M. Dolors Ruiz Perez, Consol Ruiz de Conejo Viloria, M. Isabel Sacristan Tarrago, Josep Maria Salabarnada Torras, Jordi Sanchez Cuadal, Bernardo Sánchez Falcó, Anna Cinta Santiña Vila, Manuel Santos Coca, Carmen Santos Forrellad, Alex Sarasà Solà, Blanca Sauné Castillo, Margarita Seano Pujol, M Estrella Seco Baró, Antoni Seguer Toirán, Albert Serrano Coronado, M. Isabel Stuart Palacios, Juan Francisco Tegiacchi Schvetz, Marcelo Horacio Tejel Gorgas, Montserrat Tellez Navarro, Josep C. Torner Ribé, Montserrat Torras Bernaldez, M Teresa Tudela Cullell, Juan Jose Valles Balasch, Rosa Vallve Gonzalez, Carlos Vázquez Ignacio, Juan Manuel Vera Bernal, Carmen Lucia Vera Moreno, Jesús Vidal Fernandez, Montserrat Sonia Vilà Díez, Ana Maria Villarroya Martin, Josefa Gloria Zueras Gelabert, Rosalia

MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA Abella Avilés, Neus Acosta Sosa, Iliana Alvarez Suriaca, Xavier Andreu Bruguera, Imma Añon Marin, Teresa Aragon Roman, Miguel Juan Arcas Mir, Ana Arnal Monreal, Moises Avila Ballesteros, M. Estrella Ayala Vicedo, Eladio Barbero Gonzalez, Abraham Moisés Beltrán Redondo, Beatriz Boix Cuesta, Otilia Bonet Puig, M. Isabel Bordonaba Pueyo, Pascual Borges, Valeria Maria Bramona Beatove, Jordi Burgues Camarasa, M. Josep Busquets Romagosa, Marta Cabaní Tuset, Inmaculada Campoy Sánchez, Mercè Cardona Peña, Federico Caro Cordero, Jose Manuel Casas Sabé, Carme Casermeiro Costa, José Antonio Castillo Galiana, Marta Cervantes Sanchez, Miquel Ciscar Gracia, Silvia Ciscar Gracia, Eva Costa Palau, Concepció Crespi Morro, M. Luisa De la Barrera Dacasa, Olimpia De los Mozos Ortiz, Luisa Maria

De los Rios Barrier, Silvia Delgado Ribas, Juan Manuel Delso Velazquez, Myriam Diaz Aller, Maria Belen Diaz Bravo, Marian José Diaz Jiménez, Carolina Escoda Delgado, Nuria Espaulella Viñolas, Núria Esteban Herrero, Margarita Esteve Perez, Silvia Fabregas Planas, M. Rosa Fervienza Cortina, Nieves Font Pons, M Angela Fuentelsaz Benavent, Enrique Galvez Comas, Susana Galvez Ruiz, Rafael Gálvez Amate, Enrique Garbayo Garcia, Alicia García Alvárez, Claudia Inés García Giménez, José Víctor Garcia Juncosa, M. Montserrat Garcia Manzanares, Margarita García Milla, Consuelo García Rojas Jaile, Juan Jacobo Gimenez Gonzalez, M Luisa Gómez Leon, Francisco Ramon Gómez Viñas, Montserrat Gonzalez Platero, Francisco Javier Gonzalez Sanchez, Ana Rosa González Fernández, Inmaculada Goñi Peña, Sara Govantes Lopez, Pilar Grau Besoli, Marta Guayan, Jorge Guillén Sanchez, Mercedes Guxens Barriendos, Jordi Herrero Zerpa, Rosalba Jarne Navalón, Carlos Lamilla Riera, Alvaro Laporta Clanchet, Mercedes Lazaro Fuste, Jorge López Avendaño, Magaly López Garcia, Joan Lorente Prieto, Enrique Lozoya Florit, M. Enriqueta Luna Soto, M. Alejandra Lleal Duran, Silvia Llorens Morera, Daniel Madan Rodriguez, Maria Dolores Marcos Vidal, Concepció Marquez Mateos, Josep Manel Martí Domingo, M. Montserrat Marti Goma, Juan Marti Tarazona, Victor Manuel Martín Nuñez, Virginia Martinez Esnaola, Rosario Martínez Poyato, M Del Carmen Masdeu Badenes, Laia Melamed Pinto, Graciela Miguel Fernández, Vanesa Molina Lacasa, Ana Maria Morales Soldado, M. Carmen Moreno Marin, Javier Muñoz del Olmo, Juan Luis Navarro Flo, Nestor Daniel Navarro García, Juan Negre Dalmau, Rosa-Ana Nieto Fernandez Arroyo, Manuel Oliva Sanchez, Ana M Olivera Gil, Joaquim Ordiales Benayas, Gerardo Manuel Oyola Palacios, Denebola Oyola Palacios, Christopher Padilla Pardo, Gemma Pascual Casacuberta, Jordi Perales Rodríguez, Fco. Javier Pérez Ballestero, M Carmen Pérez Burillo, M Pilar Perpiñá Singla, Marta Pinto, Hernán Raúl Pinto, Raul Pons Mañosa, Marta Teresa Povedano Carpintero, Javier Puig Garcia, Noemi Pujol Gali, Jordi Quintillà Brescò, Mercè Rey Quintas, José Antonio Riba Camprubí, Salvador Ribé Subirà, Natalia Ripoll Sanchez, Manuel Rodenas Garrido, Elvira Rodrigo Anoro, Pilar Rodriguez Perez, Constantino Roman Onsalo, Andres Roura Igartua, Roser Rovira Orriols, Eulalia Ruiz Sánchez, Virtudes Ruiz-Lluch López, Ricard Rupérez Caballero, Elena Saez Manubens, Joan Salvador Casas, Librada Sanchez Dominguez, Ana Maria Sanchez Sanchez, Manuel Santiago Clavero, Miguel Ángel Sanz Manonellas, Lourdes Serena Sánchez, Rafael Serra González, Bárbara Serra Rueda, Rosa Maria Serrano Adan, Jose Serrano Sánchez, Vicenç Xavier

Soler Gonzalez, Silvia Soriano Corral, Jose Ramon Subirachs Amigó, Esther Tauler de Luque, Pilar Tomás Benedicto, Neus Torrejon Rueda, Carmen Torres Fito, Marta Torres Perea, Jorge Torrubia Marcano, Juan Carlos Tufet Opi, Jaime Tugues Bethencourt, Javier Tuñon Alvarez, M Isabel Vazquez Ruiz, Rocio Vega Lopez, Petra M Vicario Hernandez, Virginia Villares Moreno, M Jose Wang Saegusa, Ana J Ch Xalabarder Sagalès, Maria Xammar Alonso, Jorge

MEDICINA DE RESIDÈNCIES DE GENT GRAN Arguindegui Pons, Rafael Cancio Trujillo, Josep Manuel Domenech Carpena, Carmen Esquirol Caussa, Jordi Fontseca Martin, Eulalia Gasol Lascorz, Josep Gonzalez Acosta, Marielo Herrero Vila, Elisabeth Iglesias Hernández, Maria Isabel Monferrer Bort, Miguel Angel Monserrat Delgado, Jose Luis Olivé Torralba, Anna Perelló Alonso, M. Montserrat Pérez Edo, Maria Isabel Riu Subirana, Sebastià Rovira Rovira, Josep Sanchez Aldeguer, Josep Vila Garcia, Francesc Vilarmau Dolcet, Maria Teresa Zapater Dolz, Josep Maria

MEDICINA NATURISTA Abilla Lumbiarres, Araceli Alesón Cabrerizo, Ana Andrés Ortuño, Josep-Gabriel Baulies Romero, M. Gemma Bernabeu Mur, Francisco Beza Fredes, Mario Borràs Boneu, Maria Glòria Casañas López, Guillermo Celaya Noguera, Montserrat Estevez Dominguez, Herminia Galindo Lorente, Ana Garcia Martinez, Noel de Jesús Gonzalez López, Guillem Guxens Ràfols, Joan Junyent Gasulla, Rosa Martinez Garcia, M. Carmen Nogués Orpí, Inmaculada Oriol Peregrina, Mercè Pérez-Calvo Soler, Jorge Pérez Plana, Daniel Pifarré Montaner, Paloma Pino Sebastià, Josefa Pros Casas, Miquel Ródenas López, Pedro Sagrera Ferrandiz, Jorge Tomás Rajadell, Maria Beatriz Verdaguer Balmes, Carme Vila Cardona, Anna Vilà Diez, Anna Maria Vinyes Casajoana, David

MEDICINA HOMEOPÀTICA Aldea Bueno, Carlos Amato, Esteban G. Amaya Ribó, Albert Armenter Ramos, M. Luisa Assens Mampel, Montserrat Baulies Romero, M. Gemma Bech Peiró, Susana Bergé Lafont, Rosa M. Bernabeu Mur, Francisco Bernal Dzekonki, Guennad Bernal Jimenez, Montserrat Borés Saladich, Victor Borràs Julivert, Ariadna Borràs Schierloh, Jaume Bravo Garcia, M. Teresa Bretau Viñas, Frederic Bulashenko , Elena Buron Leandro, M. Raquel Cabré Playà, Xavier Cardona Capdevila, Montserrat Carrau Capilla, Josep Xavier Carrera d Espona, M. Àngels Casajuana Casanovas, M. Consolación Casamayor Lloria, Carme Casañas López, Guillermo Casas Crosas, Montserrat Català Amatller, Montserrat Català Ferrer, Maria Lluïsa Clapers Pladevall, Josep M. Clemente Piñol, Francesca Codina Grau, Maria Gema Colom Gabarró, M. Teresa

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

Informació: OFICINA TÈCNICA D’ACREDITACIÓ (OTA) Col·legi Oficial de Metges de Barcelona Pg. de la Bonanova, 47 08017 Barcelona Tel. 935 678 888 Ext. 1135 E-mail: ota_ca@comb.cat

35_60 SIC 135.indd 48

04/06/12 12:24


Diplomes Acreditatius de Capacitació (DIACAP) informació col·legial Coloma Anadon, Laura Cuadrat Chico, Pilar Cuerda Aguado, Esther Cuevas Exposito, Manuela Curzio Fernandez- Shaw, Paola Dallarés Angulo, Juan José Dalmau Carre, Jordi Diez Llambrich, Xavier Dolcet Romeo, Patricia Espejo Arenas, Rosa M. Espin Sabaté, Alberto Esteban Anton, Irene Esteban Villanueva, Carme Esteve, Marie-Christine Estrems Membrado, Maria Soledad Falcó Esteva, Montserrat Falip Cabaner, M. Teresa Fernandez Domene, Adoracion Fernandez Quiroga, Gonzalo Fernandez Sole, Maria Josep Ferrara, Jorge Marcelino Ferre Ferrate, Fe Ferré Rodríguez, M. del Mar Ferrer Escola, Roser Filella Subirà, Josep Maria Fischbach Sabel, Ute Flores Montero, Natàlia Folguera Bertran, M. Lluïsa Font Casas, Yolanda Forés Colomer, Jordi Garcia Caballero, Teresa Garcia Flores, Alejandra Garcia Janoher, Josep M. Garcia Malagon, Basilia Garcia Parra, Carme Gaya Catasús, M. Montserrat Gelabert Vea, M. Carme Gimenez Lozano, Carmen Gómez Viñas, Montserrat González López, Guillem Graells Serradell, Antoni Griell Bernadó, Pilar Gutierrez Albala, Montserrat Heras Montero, Josep Fèlix Herrerias Ortiz, M. Teresa Hidalgo Sares, M. Jose Ibañez Farners, Pau Juan Andrés, Ana Junyent Camanyes, Rubèn Lamarca Lopez, Rodolfo Jose Lebron Campos, Victòria Lianes Barragan, Pilar Lombarte Bel, Paz López Antich, Marta Lorido Gutierrez, Julio Luqui Garde, Miguel Llort Carceller, M. Eugènia Marin Olmos, Juan Manuel Martin Alcaraz, Dolores Martín Aparicio, Rafael Martín Calopa, Vicenç Martínez Costa, Xavier Martinez Cuadros, Rosalaura Martinez Garcia, M. Carmen Martínez Gris, Antonio Martinez Jubitero, Josep Maria Martinez Marco, Mercedes Matas Heredia, Gema Mateu Ratera, Manuel Maya Garcia, Manuel Meler Forcadell, Núria Meseguer Rico, Merce Mestre Blabia, Assumpta Mestre Blabia, Carme Montalà Bosch, Josefina Morera Ventura, Elisa Berta Moya Hiniesta, Francisco de Asis Muñoz Barrera, Antoni Lluis Muntasell Peradejor, Irene Nabona Francisco, Joaquim Nacher Miguel, Ferran Nadal Navarra, Santiago

Navarro Sola, M. Angels Noguera Vilalta, Aurora Ordás Roncalés, M. Angeles Oriol Peregrina, Merce Ortega Soriano, Antonio Ortemin Fagoaga, Jose Miguel Ortí Ponsa, Josep Palau Del Mas Armella, Francesc Pallarès Sarri, Mercè Palomares Ajo, Jose M. Palou Beser, Amàlia Pares Grahit, Joan Pares Perez, Jose Pares Santilari, M. Carme Pau Jansat, Pilar Perez Benitez, M. Lucrecia Pérez Rengel, M. Del Carmen Perpiña Singla, Marta Pichot Sagi, Ana Maria Pifarré Matas, Albert Pinsach Coromina, Anna Pla Castellsague, Anna Pluma Haldon, M. Isabel Ponce Dachs, Meritxell Ponce Martínez, M. Ángeles Prats Rocavert, Carmen Puga Lombardo, Monica Puig Pous, Salvador Queralt Gimeno, Lluïsa Quirós Julià, Ignasi Rabella Meneses, M. Carme Ratera Alonso, Roxana Reig Gourlot, Anna Renalias Sullà, Elisabet Rivas-Plata Diaz, Jorge Roch Pallisa, Gemma Rodriguez Aviles, Maria Teresa Rodríguez Gaspà, Sílvia Ros Vergara, M. Assumpta Rosell Arnold, Elena Rovira Berggren, Isabel Sala Pallàs, Josep Sallés Planas, Lluís Sanchez Rubira, Montse Sánchez Ufarte, M. Carmen Sanmartí Sanmartí, Sergi Sastre Requena, Carmen Secall Estallo, M. Teresa Serrano Barahona, Carme Sirvent Sentis, M. Teresa Soler Medina, Alberto Soriano Badia, Ana M. Sotomayor Rodríguez, Montserrat Tatjer Baldrich, Montserrat Tomas Rajadell, Maria Beatriz Torner Ribe, Montserrat Tornos Sales, Lourdes Torrella Yagüe, Ester Torrellas Font, Eulàlia Torres Inglès, Luis Traveria Solas, Miquel Tunica Boils, Lidia Uribe Alcaraz, M. Pilar Uriel Escoz, Ana Elena Valiente Martín, Ana Carmen Vallès Runge, Anna Maria Vera Moreno, Jesús Vidal Gutierrez, Claudina Vide Sauquillo, Albert Vila Alcalde, Jordi Vila Cardona, Ana Vilà Rodríguez, Dèlia Villar Sanchez, Encarnacion Villarroya Martin, Josefa Gloria Viñals Cañellas, Consol Viñas Trullas, Virginia Vouillamoz Pajaro, M. Ángeles Yago Escriva, M. Gracia Zemba Vieytes, Maria Zueras Gelabert, Rosalia

MEDICINA PERICIAL I AVALUADORA Acosta Placeres, Esperanza Aguado Albillos, M. Inmculada Agustí Jané, Glòria Aixendri Beltran, Josep M. Alarcon Blasco, Julian Alvarez Domínguez, Jose Luis Amigó de Bonet Sans, Narciso Arias Anglada, Rosa Maria Ballesta Alcaraz, Juan Bartralot Soler, Jordi Benalcazar Cueva, Edgar Patricio Bertran Casas, Xavier Bertran Marquès, LluÏsa Bos Lopez de Armentia, Jaime Bosch Tercero, Lluís Buira Lopez, Jaime Buxadé Arribas, Jorge Carbó Salvador, Jaime Carme Luesma, Antonio Carrasco Pons, Ramon Casado Buisan, Luisa Casalots Pujadas, Carlos Celaya Noguer, Montserrat Céster Balletbó, Joaquim Collado Roura, Francesc De Cruylles de Peratallada, Andreu Roman De Jesus Perez, Manuel De la Poza Marcos, José Escorsa Mill, Jordi Escrig Ortí, M. Del Carmen Estévez Domínguez, Herminia Filomeno Mayans, Agustí Galindo Lorente, Ana Garcia Ariza, M. Pilar Garcia Martínez, Luis Ignacio Garcia Parellada, Alfonso Gerónimo Blasco, Carolina Gili Cirera, Gabriel Giménez Casado, Isabel Gonzalvo Orero, Carlos Gorriz Quevedo, Javier Heimann Cella, Miguel Hereu Nus, Rosa Maria Herranz Muñoz, Gerardo Humet Romero, Francisco Ibañez De La Chica, M. Dolores Jiménez Anton, Alvaro Jover Avalos, Aurora Lapuente Cubells, Fermin-Enrique Lendinez Palacios, Juan Ligero Benavides, Eduardo José López Navas, Lorenzo López Pol, M. Àngels Marce Mota, Sara Marinel·lo Canaleta, Marta Martí Amengual, Gabriel Martí Riola, Griselda Martínez Gris, Antonio Mateos Del Collado, Nuria Mazaira Cabana-Verdes, Antonio Mendoza López, Manuel Mendoza Vera, Juan José Mir Garcia, Isabel Miralbell Roquet-Jalmar, Carlos Miro Martin, Rafael Molina De Heras, Miguel Montero Marin, Carlos Montoya Lahoz, Isabel Moreno Calvo, Lidia Morera Prunés, Ricard Morgenstern Lopez, Rudof Muela Ribera, Jordi Naya del Río, M. del Carmen Olmedillo Vila, Teofilo Padilla Vilaseca, Irene Pancorbo Figueroa, Rina Pérez Guitián, Patricia Prestinoni Vill-Lloch, Roberto J. Pua Dolader, Rafael Puentes Zamora, Yolanda

Pueyo Anton, Rafael Puig Pou, Salvador Puiggrós Frezza, Cristina Rosa Pulgar Espin, Pedro Raba Simon, Miguel Ramírez Rueda, Isabel Ramon Aliaga, Alejandro Ribera Castella, Celesti Rios Martinez, Ignacio Ripolles Vicent, Juan Vicente Riverola Gurruchaga, Enrique Rodrigo de Larrucea, Carmen Rodríguez García, José Carlos Rosés Acinas, Bernardino Ruber Martin, Maria Carmen Ruiz Bassols, M. dels Àngels Ruiz Gonzalez, Sebastian Sabaté Aguilar, Primitiva Salvat Maria, Sebastián Sanroque Saixo, Jose Daniel Segura Cobo, Eva Serra Malfeito, Carles Simon Asensio, Juan Antonio Sotelo Vazquez, M. Aurora Such Faro, Patrícia Tomeu Deulofeu, Pere Trave Vidal, M. Dolors Treserra Soler, Eusebi Trullàs Puig, Josep M. Ubiñana Santos, Enric Uribe Uribe, Maria Vazquez Prieto, Felix Verdaguer Marti, Ricard Vidal Candiot, Francisco Rafael Vila Cardona, Ana Vilaret Reig, Joan Villegas Canovas, Damaso Viver Bernadó, Eduard Zorzano Reguera, Pilar

SINOLOGIA I PATOLOGIA MAMÀRIA Algueró Ruiz, Martí Vicenç Bisbal Piazuelo, Javier Carabias Casellas, Joaquim Casas Vazquez, Lilian Cristobal Valés, Enric Culell Oliveras, Pere Domenech Trepat, Elisabeth Encinas Méndez, Javier Fandos Morera, Adelaida Font Renom, Josep Herranz Martí, Montserrat Janer Torner, Joan Just Roig, Ernest Moreno Muñoz, Nuria Pérez González, Beatriz Pérez Molina, Maria de la Olas Prats de Puig, Miquel Puig Gris, Pere Solernou Juanola, Lluis Zanón Navarro, Gabriel

SALUT INTERNACIONAL Dopico Ponte, Eva Garces Jarque, Jose M. Lopez Linares, Ramon Marzo Rodrigo, Núria Planell Garcia, Xavier Roca Saumell, Carme Salvadó Pérez, Elisa Solsona Díaz, Luis Vinuesa Aumedes, Teresa

DIPLOMA BÀSIC SALUT INTERNACIONAL Aguiló Lúcia , Ferran Canudas Rovira, Pep Corominas Roura, Andrea Gutierrez de Pando Coronas, Rosa M. Millan Guasch, M. Montserrat

Col·legiats que han obtingut el Diploma d’Acreditació Col·legial en Formació Mèdica Continuada/ Desenvolupament Professional Continuat (DAC-FMC/DPC) Al mes de juliol del 2011 es va complir el 11è any de funcionament del DAC-FMC que a partir de juliol de 2005 s’anomena DAC-FMC/DPC, afegint una nova opció per a la seva obtenció DPC: Desenvolupament Professional Continuat, a més de la ja existent abans FMC: Formació Mèdica Continuada. La finalitat del DAC-FMC/DPC és el reconeixement de l’esforç individual realitzat en formació mèdica continuada/desenvolupament professional continuat. Qualsevol col·legiat pot optar voluntàriament a l’obtenció del diploma si compleix els requeriments fixats. El DAC-FMC/DPC té una validesa de dos anys. Trobareu tota la informació al web del COMB -www.comb.cat- a l’apartat Formació i Treball/Acreditació Competència: http://www.comb. cat/cat/formacio_treball/acreditacio/acreditacio_dac.htm A continuació es presenta la relació de metges que han obtingut el Diploma entre març de 2010 i març de 2012.

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona Alcorta Loyola, Ignacio Andreu Oliete, Isabel Balcells Sàiz, Trinitat Bar, Andrzej Witold Barceló Cormano, Maria Elena Bartlett Bosch, M. Carmen Blanca Tamayo, Milagrosa Blasco Riera, Edmon Carmona Gonzalez de Chaves, M. Dolores Carreres Molas, Carme Casellas Bartumeus, Joan

Castro Bohorquez, Francisco José Cervantes Sanchez, Miquel De la Barrera Dacasa, Olimpia De Luis Sanchez, Albert Escobedo Monge, Marlene Fabiola Alejandra Farrús Lucaya, M. Blanca Garcia Fructuoso, Fernando José Gómez Vázquez, Mercedes Gonzalez Fernandez, Ana Elvira Guinot Gasull, Misericòrdia Izquierdo Sanz, Màxim Manubens Grau, Montserrat Manzano Prado, Esperanza Marquez Mateos, Josep Manel

Martín Martínez, M. Gloria Martínez Lanao, M. Angeles Molera Bartrolí, Marta Morgades Trabal, M. Carme Motos Brossa, Pere Joaquim Olivé Torralba, Anna Oriol Peregrina, Mercè Ortiz Gómez, Maria Cristina Pacreu Terrades, Susana Perales Rodríguez, Fco. Javier Pérez Santos, Josep M. Poca Dias, Violant Pou Sanchís, Edmon Ribé Subirà, Natàlia Rodríguez Tesouro, Ana Belén

Ruiz Losada, Anna M. Sabartés Fortuny, Ricard Sala Magallon, M. Rosa Salas Medina, Maria Josefa Samarra Riera, Josep M. Sánchez Borrego, Rafael Sarlat Ribas, Miguel Ángel Sivecas Maristany, Joan Suárez Ortega, Larisa Ticó Falguera, Neus Torres Soberano, Gemma Tresserra Casas, Francisco Valentines Pont, Joan Vidal Candiot, Francisco Rafael

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

49

Informació: OFICINA TÈCNICA D’ACREDITACIÓ (OTA) Col·legi Oficial de Metges de Barcelona Pg. de la Bonanova, 47 08017 Barcelona Tel. 935 678 888 Ext. 1135 E-mail: ota_ca@comb.cat

35_60 SIC 135.indd 49

04/06/12 12:24


petits anuncis

petits anuncis Consultes mèdiques Rbla. de Catalunya-Mallorca. Centre Mèdic en funcionament lloga amplis despatxos, molt ben equipats, tot nou, servei de recepció, calefacció, aire condicionat, telèfon, àmplia sala d’espera. Matins i tardes. INFORMACIÓ: Teresa. Tel. 619 701 701 Lloguer despatxos equipats Situació: Zona Casanova-Diagonal. Centre Mèdic en funcionament lloga despatxos equipats, telèfon, aire condicionat, secretària, servei de neteja, calefacció, etc. Matins i tardes. INFORMACIÓ: Tel. 934 195 121 Lloguer de despatxos completament equipats Situació: Rda. Gral. Mitre-Muntaner. Matins o tardes, aire condicionat i calefacció, amb servei de recepció, secretaria, etc. Pàrquing. Instal·lacions de disseny i confortables. Gran qualitat i preu econòmic. INFORMACIÓ: Srta. Maria. Tel. 696 498 661

Despatx Via Augusta 106 m2 Consultoris, 2 grans i 1 més petit. Sales d’espera: 1 gran, 2 petites. 1 Hab. arxiu, etc. 2 lavabos. Façana transparent. Abundants busos i metro. 3 pàrquings pròxims. INFORMACIÓ: Tel. 608 289 424 Lloguer despatxos Situació: Diagonal-Pg. de Gràcia. Centre mèdic d’alt nivell lloga despatxos totalment equipats per mòduls de matins o tardes. Li oferim tots els serveis necessaris perquè vostè sols hagi de preocupar-se de visitar els seus clients. INFORMACIÓ: Tels. 934 161 011 / 934 161 638 Lloguer despatxos Situació: Zona Hospital Clínic. CENTRE MÈDIC en funcionament lloga despatxos totalment equipats. Matins. Tots els serveis. INFORMACIÓ: Tel. 934 541 127 Es lloga despatx mèdic Situació: Sant Cugat. Zona estació, recepció, calefacció, neteja, secretaria. Mòdul matí o tarda INFORMACIÓ: Tel. 629 724 271

Despatxos mèdics Situació: Zona Pg. de Gràcia-Diagonal. Amb tots els serveis, es lloguen de dilluns a dissabte. Atenció secretaria 12 hores. Anàlisis clíniques. Servei d’infermeria. Neteja diària. Informàtica. Personalització i màrqueting. INFORMACIÓ: Zona Mèdica. Tels. 933 906 716 / 627 561 091

Serveis integrals de Secretaria telefònica CALLMED. Serveis integrals de Secretaria telefònica. Recepció de trucades personalitzada. Gestió Agenda on-line. Sense esperes telefòniques. Sense costos addicionals. Atenció 12 hores diàries. URGÈNCIES. INFORMACIÓ: CallMed.net. Tel. 933 906 700

Llogo despatxos per a consulta mèdica Balmes-Rosselló. Llogo despatxos per a consulta mèdica, completament equipats, amb serveis de recepció, calefacció, aire condicionat, etc. Àmplia sala d’espera. Matins i tardes. Hi ha un despatx que té 2 habitacions i 1 bany. INFORMACIÓ: Tels. 934 870 525 / 609 369 912

Despatxos mèdics amb tots els serveis es lloguen de dilluns a dissabte. Situació: Zona Balmes-Madrazo. Davant Clínica del Pilar. Atenció secretària 12 hores. Anàlisis Clíniques. Servei d’infermeria. Neteja diària. Informàtica. Personalització i màrqueting. INFORMACIÓ: Zona Mèdica. Tel. 933 906 716

Lloguer de despatxos Situació: Situat a la Diagonal-Pau Claris. Centre mèdic dedicat a la ginecologia, urologia i psicologia, en ple funcionament. Ofereix lloguer de despatxos a metges. Matins i tardes. Totalment equipats, amb recepció, telèfon, fax, calefacció, aire condicionat, servei de neteja, etc. INFORMACIÓ: Tel. 656 886 688

Despatx apte per a consulta mèdica Situació: Av. Carles III amb Diagonal. Despatx 100 m2. Apte per a consulta mèdica. 4 estances. Aire cond. INFORMACIÓ: Tel. 932 001 047

Despatxos a Barcelona ZONA MÈDICA, SL, empresa especialitzada en gestió mèdica disposa de despatxos propis a Barcelona. Cobertura de dilluns a divendres de 8 a 21 h. Dissabtes: matins. Interiorisme, creació i gestió de nous centres a Barcelona i província. INFORMACIÓ: Zona Mèdica.Tels. 933 906 716 / 627 561 091. E-mail: zonamedica@zonamedica.es

50

Consulta pediàtrica Situació: Davant Clínica Sagrada Família. Es lloga un despatx matins o tardes amb tota la infraestructura de suport. INFORMACIÓ: Jaume Mas. Tel. 677 400 040 Lloguer dos despatxos Situació: PLAÇA KENNEDY (Balmes-Sant Gervasi). Exteriors, amplis i moderns, un amb quiròfan, l’altre amb box per a cures o tractaments. Estètica acurada. Confortables i amb totes les prestacions d’informàtica i telefonia. Ideals especialitats i gestionat per metges. INFORMACIÓ: Matins i tardes.Tel. 658 848 398

Es lloguen despatxos A zona alta de Barcelona per moduls de matí i tarda. Horaris i preus a convenir. INFORMACIÓ: Tel. 932 063 720 Despatxos per a Psiquiatres Es lloguen depatxos per a consulta. Zona Eixample-Gràcia. Carrers Bailèn i Escorial. A partir de 80 €/mes. Possibilitat de llogar els despatxos per hores. INFORMACIÓ: M. Rosa. Tels. 932 135 848 / 651 829 221. E-mail: consultaspsico@yahoo.es Consultes externes a Policlínica Barcelona Oferta: mitjançant concessions. Inclou: suport tecnològic renovat, complet i suport humà. Cartera de pacients privats i mutuals. INFORMACIÓ: i visites Tel. 934 161 616. E-mail: info@consultorisvallirana.com Es lloga centre mèdic o consultes individuals Situació: BADALONA. Al mateix centre de Badalona.A cinc minuts de l’Ajuntament i del carrer del Mar. Planta baixa de 370 m2.Totalment equipat: lliteres, sala de cures, electro-cardiograma, ecògraf, RX, microscopi d’otorrino. INFORMACIÓ: Tel. 610 734 827 Centre Terapèutic cerca professionals de l’àmbit de la Psiquiatria o Psicologia, responsables Situació: Situat a les Corts-Diagonal (prop de l’Illa). Per compartir despatxos en mòduls de matins i tardes o col·laborar amb l’equip de professionals. Ideal per oferir una especialitat de treball. Es requereix estar donat d’alta d’autònoms i tenir pacients. Despatxos totalment equipats, confortables i lluminosos. INFORMACIÓ:Tels. 636 353 620 / 608 534 532. E-mail: barnapsico@gmail.com Despatxos mèdics en regim de cessió Situació: Mossèn Xiró, 5 i Mare de Déu de Gràcia, 9. Despatxos amb serveis, recepció, recollida d’agenda. Per veure fotos: www.assistencial-montaner.org. INFORMACIÓ: Esteve Ortiz i Montse Huguet. Tel. 932188212. E-mail: assistencialmontaner@gmail.com Llogo despatx mèdic, entresòl Situació: Trav. de les Corts-Nicaragua. Molt ben comunicat. Totalment equipat: calefacció, aire condicionat, neteja, etc. Horaris (matins i tardes) i preus, a convenir. INFORMACIÓ: Tels. 649 927 915 / 933 227 894

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 50

04/06/12 12:24


petits anuncis

Queden mòduls per llogar al centre de Barcelona,València-Balmes Lloguer de consultes mèdiques per a mòduls matins/tardes, preus a convenir. Encara hi ha disponibilitat de mòduls. Al preu està afegit els serveis de recepció, manteniment, aigua, llum, calefacció i aire condicionat. Opció de joc de claus si l’horari excedeix el de recepció. ADSL, 3 sales d’espera, fil musical i molt ben comunicat. INFORMACIÓ: Tel. 935 313 563 o Araceli 678 540 931. Web: www.cml.cat Es lloga local al carrer Aragó Situació: Entre Balmes i Rambla Catalunya. Despatx-Consulta de 55 m2, 2 despatxos, sala d’espera, lavabo, calefacció central. Preu de lloguer assequible i negociable. Tracte directe sense intermediaris. INFORMACIÓ: Tels. 932 185 727 / 630 087 999 Llogo despatx En centre mèdic Teknon per mòduls, matins i tardes. INFORMACIÓ: Dra. Ferrer. Tel. 667 680 329 Es lloguen a Mataró locals nous a estrenar Situació: En edifici modern zona centre, al costat de centre de dia per a persones grans (Can Gassol), teatre, supermercats, bancs, etc. Disposen de parquet, fals sostre, banys, etc. Bona zona, preu interessant. Ideal consulta mèdica, accés directe de carrer.Tres locals comunicables 2 de 50 m2 c.u. i 1 de 80 m2. Possibilitat de lloguer junts o separats. INFORMACIÓ:Tel. 606 596 083 Directe de propietari. Es poden veure fotos a www.idealista.com Antic CAP a prop del nou centre comercial “Las Arenas”, 450 m2 distribuïts en 10 consultes, Lavabos habilitats per a minusvàlids, climatització, traster. Molt ben comunicat (plaça Espanya i Sants Estació) 14.000 persones estaven vinculades a aquest ambulatori. INFORMACIÓ:Tels. 936 657 542 / 936 641 234. E-mail: info@formulasunificadas.com Compro o llogo clínica dental en procés de jubilació. INFORMACIÓ: Tel. 626 203 413 Es lloga despatx amb tots els serveis, preferiblement matins en Centre Mèdic ubicat a Barcelona. Adreça: Balmes al costat de la plaça Molina. INFORMACIÓ: Srta. Josi. Tel. 932 097 411 Atenció - Viladecans Es necessiten metges de diferents especialitats per a clínica a estrenar. Equipada i amb serveis. INFORMACIÓ: Dr. Montanini. Tel. 600 618 908 Viladecans Lloguer de despatxos mèdics a estrenar. Equipats. A punt per treballar. Tots els serveis, recepció, agenda, ADSL, etc. Mòduls matí i tarda. Bones condicions econòmiques. INFORMACIÓ: Dr. Montanini. Tel. 600 618 908

TLC Centre d’aprimament i benestar - Mi última dieta, S.L. Busca metges prescriptors. Per a més informació, truqui al INFORMACIÓ: Telèfon. 932 196 253. E-mail: mark@miultimadieta.es Es lloga despatx a la Clínica Corachan Un matí de cada setmana de 8 a 15 h o bé una tarda cada setmana de 15 a 21 h. Preu: 110 euros al mes INFORMACIÓ: Conxita Sancho.Tel. 696 444 137 Mòduls per llogar al centre de Barcelona, València-Balmes Lloguer de consultes mèdiques per moduls matins/tardes, preus a convenir. Al preu estan afegits els serveis de recepció, manteniment, aigua, llum, calefacció i aire condicionat. Opció de donar joc de claus si l’horari excedeix el de recepció. Adsl. Preu: 3 sales d’espera, fil musical i molt ben ubicat. INFORMACIÓ: Tel. 935 313 563 o Araceli 678 540 931. www.cml.cat

Despatx mèdic en lloguer per mòduls (matins o tardes) Amb atenció telefònica i tots els serveis. Ubicació: Ronda General Mitre, 99. Entrada independent a peu de carrer (davant Clínica Sagrada Família). INFORMACIÓ: Dra. Anna Rodriguez Cerdà. Tels. 932 197 545 / 619 749 955 Lloguer de despatxos completament equipats Situació: Via Augusta/Ganduxer. Centre mèdic d’alt nivell, polivalent, autoritzat pel Departament de Sanitat, lloga despatxos totalment equipats, amb aire condicionat, telèfon, recepció, gestió agenda on-line, facturació, servei d’infermeria, etc. Matins o tardes. INFORMACIÓ: Tel. 932 467 403 Pg. de Sant Gervasi, lloguer 12 despatxos nous Nou centre mèdic de 300 m2, al costat de l’Av. Tibidabo. Secretària. Aire condicionat. Tots els serveis inclosos. Econòmic. INFORMACIÓ: Tel. 934 174 672

Es lloga despatx per a especialistes (pediatria, endocrí, dermatòleg, metge homeòpata) en centre mèdic de nova creació a Cornellà de Llobregat (barri Gavarra). Inclòs servei de recepció i agenda, subministraments i manteniment. Horaris i preus a convenir. INFORMACIÓ: Marta Roset. Tel. 620 176 166

Despatx apte per a consulta mèdica Situació: Av. Jaume I, Terrassa. Apte per a consulta mèdica. Molt lluminós. Disposa de wifi, aire condicionat, calefacció, neteja i sala d’espera. Condicions inigualables amb aquesta finalitat. INFORMACIÓ: Tel. 646 842 681

Centre de Neurorehabilitació (CINER) a Girona busca metges especialistes en Neurologia i Rehabilitació per compartir despatx i formar part d’un equip interdisciplinari (Fisioteràpia, Logopèdia, Neuropsicologia). Indispensable títol d’especialitat i alta d’autònoms o règim semblant. INFORMACIÓ:Tel. 675 632 345. aliebe@ciner.es

Diversos

Bonanova Institut Mèdic busca un psicòleg infantil, un logopeda, un otorinolaringòleg o altres especialistes en pediatria per compartir consulta de 50 m2 que consta de quatre sales diàfanes (dues grans i dues petites) en una planta on ja s’hi ubica una consulta pediàtrica. El preu és de 600 €/mes si es vol sencer o de 400 €/mes + despeses, si es vol per a consulta. INFORMACIÓ: Srta. Cristina Harster. Tel. 679 918 419 de dimecres a divendres de 9 a 13 h. E-mail: info@bonanovainstitutmedic.com S’ofereix compartir despatx mèdic moblat Situació: Entre Hospital Sant Pau i l’Aliança. No importa especialitat. Immoble elegant amb conserge, ben situat. Opció de mòduls (matí/ tarda/dia sencer) i amb serveis de: secretaria, agenda, telèfon i informàtica. Servei de neteja. Preu a convenir. INFORMACIÓ: Sra.Ana.Tel. 677 061 368. E-mail: info@fisiozona.com

Boomerang-Secretaria Telefònica Atenem trucades en tres idiomes, donem hores de visita, des de 50 € al mes. Altres serveis: mecanografia per ordinador en diversos idiomes, des d’1,50 €/full. INFORMACIÓ: Srta.Gemma o Manel.Tel. 934 173 547. Fax 934 186 644; www.centroboomerang.com Empresa de serveis ENKASA. Empresa de serveis ofereix personal de servei domèstic, cuidadors infantils i assistència geriàtrica. Formació individualitzada segons les necessitats de cada llar. INFORMACIÓ: Tels. 932 056 239 / 638 929 953 / 638 929 955 Compro col·leccions de música Jazz (CD, LP) INFORMACIÓ: Sr. Julián. Tel. 667 471 291

Habitatge Es lloga pis de 100 m2 al carrer Aragó Situació: Entre Balmes i Rambla Catalunya. Pis de 100 m2 equipat per a habitatge, 3 habitacions, ampli saló i menjador exterior, bany, lavabo i cuina, calefacció central i escalfador, etc. Preu de lloguer assequible i negociable. Tracte directe sense intermediaris. INFORMACIÓ: Tels. 932 185 727 / 630 087 999

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 51

51

04/06/12 12:24


petits anuncis

Es lloga pis a Travessera de GràciaMuntaner 90 m2. Tot exterior. Molt lluminós. 4 habitacions. Semimoblat. Menjador-saló de 16 m2 i una habitació de 13 m2. Perfecte estat. Conserge a l’escala. Pàrquing opcional.A prop de Clíniques Barraquer, del Pilar, Sant Jordi i Corachan, i Hospital Clínic. Preu: 1.200 € INFORMACIÓ: Maria Rosa. Tel. 678 658 761. E-mail: mariarosa@valeroprats.com Venda de magnífic pis amb zona comunitària i club privat. 1 suit i 4 habitacions, 3 banys. Francesc Carbonell, 14-16, 4-1. Zona Sarrià/Pedralbes. Preu: 1.000.100 €. INFORMACIÓ: Srs. Benguerel. Tel. 932 036 147 Promoció de cases a Gósol Cases de pedra típiques gosolanes amb garatge, jardí privat, 3 habitacions, 2 banys, llar de foc, terra de parquet, bigues de fusta, etc. Estil rústic. Situades en un paratge únic que va servir d’inspiració a Picasso. Preu: a partir de 235.000 € descomptes especials per als agremiats. INFORMACIÓ: Fina. Tel. 667 607 391. E-mail: info@finquesgp.com www.finquesgp.com

Treball Infermera instrumentista quirúrgica amb 14 anys d’experiència (artroscòpia, vascular, COT, etc.). Gran capacitat de treball. Sistemàtica, ordenada i responsable. Excel·lent predisposició per assolir nous reptes. Estic en actiu. Disposo de matins i tardes lliures. INFORMACIÓ: Cristina Sans. Tel. 607 881 255. E-mail: jomeless2002@yahoo.es Secretària recepcionista M’ofereixo per a consulta mèdica. Màxima disponibilitat, bona presència, bon caràcter, amabilitat, simpatia i efectivitat. Cinc anys en consulta oftalmològica i dos en traumatologia. Àmplia experiència en tracte amb el públic. Molt bones referències. INFORMACIÓ: Isabel.Tels. 616 986 114 / 933 530 686. E-mail: ramostauro@hotmail.es Administrativa amb experiència i capacitat d’adaptació per treballar en consulta mèdica. Informàtica a nivell d’usuari, experiència en tracte amb públic. INFORMACIÓ: Dolors. Tel. 606 663 644. E-mail: lolan2009@telefonica.net Secretària-administrativa per treballar en consulta privada. Mitja jornada o jornada intensiva. Experiència en agendes de metges, tracte amb els pacients, recepció de trucades, visites, etc. INFORMACIÓ: Montse López.Tels. 933 073 538 / 676 704 486

52

Disponible per a atenció client i auxiliar d’infermeria Dona de 45 anys amb flexibilitat horària, experiència i referències, sense càrregues. Zona Barcelona, el Vallès i rodalies. INFORMACIÓ: Laia. Tel. 627 806 335 S’ofereix auxiliar tècnic d’infermeria amb 15 d’experiència com a recepcionista-telefonista per treballar en consulta, clínica o similar. Tracte en públic, agenda mèdica. Castellà, català nadius, francès bàsic. Experiència a Vall d’Hebron, despatx mèdic i geriatria. Disponibilitat horària. Incorporació immediata. INFORMACIÓ: M. Carmen. Tels. 627 531 750 / 933 450 004. E-mail: mcoso3@hotmail.com S’ofereix recepcionista-administrativa amb experiència en consulta mèdica.Transcripció informes, gestió amb mútues, gestió de diverses agendes simultànies. Experiència en gestió programa de mútues. Disponibilitat immediata. INFORMACIÓ: Judith. Tel. 686 349 556. E-mail: judithpe@gmail.com M’ofereixo per treballar en consultori mèdic Tasques d’administrativa i recepcionista. Disponibilitat immediata. Amb experiència. INFORMACIÓ: Rosa. Tel. 636 647 232 S’ofereix administrativa Amb experiència com a recepcionista, telefonista i administrativa per a consultori mèdic. Informàtica a nivell usuari. Català i castellà. Disponibilitat horària. INFORMACIÓ: Esther Caro Zambudio. Tel. 649 817 305 S’ofereix administrativa Amb experiència com a recepcionista, telefonista i administrativa per a consultori mèdic. Informàtica a nivell usuari. Català i castellà. Disponibilitat horària. INFORMACIÓ: Sofia Sanz. Tel. 609 390 076 M’ofereixo per treballar en consulta mèdica o clínica Experiència com a recepcionista, call center, assignació hores. Castellà i català. Informàtica nivell d’usuari. Disponibilitat d’horari. Experiència en clínica i consulta mèdica. INFORMACIÓ: Rosa M. Gombau Brull. Telèfon. 609 758 894 Auxiliar d’infermeria i secretària de direcció per a consulta mèdica, experiència en diverses especialitats mèdiques, clínica i tasques pròpies de secretària de direcció. Incorporació immediata i disponibilitat horària. INFORMACIÓ: Maria José Blasi.Tel. 690 936 065. E-mail: mariajose.blasi@gmail.com

Recepcionista-telefonista i administrativa amb 25 anys d’experiència en atenció al públic i administració. Per treballar en consultori mèdic o clinica (experiència en mútues). Call-center. Batxillerat, secretariat, ofimàtica, català (nivell C), castellà i nivell mitjà d’anglès. Disponibilitat horària. Incorporació immediata. INFORMACIÓ: Montse. Tels. 606 063 107 / 935 804 141. E-mail: montsemolins@gmail.com S’ofereix administrativa-recepcionista per a consulta o centre mèdic Àmplia experiència en el sector. Responsable i resolutiva. Disponibilitat horària. Català i castellà. Informàtica. INFORMACIÓ: Gemma.Tel. 637 523 795. E-mail: gemmmaba@gmail.com Noia per treballar en consultori mèdic com a recepcionista, telefonista i auxiliar administrativa. Portant l’agenda pertinent. He treballat 12 anys a la Clínica Corachan de secretària del director mèdic realitzant electrocardiogrames i posant Holters. Set anys a la Clínica Sagrada Família. INFORMACIÓ: Maria Antonia Solanes Tomas. Tels. 934 340 221 / 617 302 149 S’ofereix secretària-administrativa Experiència en atenció al client, programació de visites i cirurgies, elaboració d’informes, gestió de mútues i atenció telefònica.Amb carta de recomanació. INFORMACIÓ: Alicia. Tel. 639 387 488 S’ofereix secretària, recepcionista, administrativa titulada en Relacions Laborals i en Administració i Finances amb més de 2 anys d’experiència en administració i en tracte amb el públic. Responsable, organitzada i metòdica. Coneixements d’ofimatica. Total flexibilitat horària i incorporació inmediata. INFORMACIÓ: Miriam. Tel. 686 149 978. E-mail: bartolome.miriam@gmail.com Noi de 27 anys amb 10 anys d’experiència S’ofereix per treballar en manteniment, lampisteria, electricitat, reformes, etc. Disposo de carnet de conduir i vehicle propi. Incoporació immediata i total disponibilitat horària. INFORMACIÓ: Carlos. Tel. 608 244 850 S’ofereix persona responsable per cuidar persones grans: amb certificat de professionalitat D’atenció a persones dependents a domicil. Horari, indistintament: matí, tarda o tot el dia. Zona Barcelona i Baix Llobregat. INFORM.: Marcel.Tels. 600 558 283 / 93 683 10 14 S’ofereix persona de 54 anys com a recepcionista-administrativa Experiència: 2 anys al Departament d’urgències d’Aresa, 5 anys a Clínica Cima (programació àrea quirúrgica, recepcionista de planta, atenció al pacient, call-center i facturació i cobraments). Disponibilitat immediata.Actualment desocupada. INFORMACIÓ: Telèfon. 695 838 334. E-mail: alicia.ponce.valero@gmail.com

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 52

04/06/12 12:24


petits anuncis

S’ofereix secretària de direcció per treballar amb metge en clínica o consultori. Més de 15 anys d’experiència. Bona presència. Ofimàtica nivell usuari. Castellà i català. Puc aportar referències treballs anteriors. INFORMACIÓ: Lourdes Vázquez.Tel. 625 083 026. E-mail: mlbvazquez@hotmail.com Secretària-recepcionista S’ofereix per treballar en consultori o clínica. Curs reglat de secretariat mèdic. L’últim any i mig, secretària cirurgia Hospital del Mar. Nivell C de català. INFORMACIÓ: Maria Fernández Miralles. Tel. 649 874 169. E-mail: mffm@ya.com S’ofereix senyora de 54 anys amb experiència per treballar en consulta mèdica, clínica o similar com a recepcionista, telefonista o administrativa. Disponibilitat horària. Incorporació immediata. INFORMACIÓ: Griselda Anselmet Güell.Telèfon. 627 340 707. E-mail: grisanselmet@hotmail.es Administrativa-recepcionista amb experiència en recepció, consulta mèdica privada, gestió de mútues i agenda, transcripció d’informes, tasques comptables... s’ofereix per consultori, hospital, etc.Títol d’auxiliar de clínica. Disponibilitat i horari sense problemes. INFORMACIÓ: Montserrat Moreno. Tel. 696 244 180. E-mail: montmogu@gmail.com S’ofereix per treballar en consulta o clínica de secretària o recepcionista. Amb experiència. Disponibilitat tot el dia o mitja jornada. INFORMACIÓ: Montse Domingo.Tel. 636 911 359 S’ofereix per treballar en consulta o clinica en recepció. Experiència en consultori de ginecologia. Disponibilitat als matins. INFORMACIÓ: Mercedes Domingo. Tel. 616 584 084 S’ofereix per treballar en administració, secretariat i recepció en consulta de metge o clínica. Experiència en tramitació de pòlisses i mútutes. Disponibilitat matí i tarda. INFORMACIÓ: Georgina Correal.Tel. 661 041 828 Recepcionista-administrativa amb àmplia experiència en atenció al client s’ofereix per treballar en consultori mèdic o clínica. Amplis coneixements d’informàtica. Català nivell C. Disponibilitat total i incorporació immediata. Zona: Barcelona i Baix Llobregat INFORMACIÓ: Lourdes Bargalló Boqué. Tels. 936 881 177 / 646 840 242 S’ofereix infermera, instrumentista i administrativa Experiència com a instrumentista i com a infermera de consulta. Bona disponibilitat i bones referències. INFORMACIÓ: Alba Martí. Tel. 607 983 270. E-mail: albamartic@gmail.com

S’ofereix administrativa de 50 anys per treballar en consulta Treballadora i responsable. Més de 20 anys d’experiència en tracte amb el públic. Experiència en ginecologia. Disponibilitat horària. Barcelona i rodalies. INFORMACIÓ: Tel. 606 455 158. E-mail: mavilepori@hotmail.es S’ofereix administrativa Més de 15 anys d’experiència en atenció al públic i comptabilitat. Per a consulta mèdica o clínica. Preferentment matins. INFORMACIÓ: Tel. 606 118 911. E-mail: cvidri@hotmail.com M’ofereixo per treballar en despatx o centre mèdic Experiència en el sector: Consultes i clíniques. Àmplia disponibilitat. Castellà i català. INFORMACIÓ: Rosa Maria del Rey Farrés. Tels. 934 519 569 / 628 439 571 Em dic Montse i busco feina en el sector sanitari Tinc una llarga experiència en tasques d’atenció al client i administratives. Sóc responsable, organitzada, amb capacitat de gestió i treballo bé en equip. INFORMACIÓ: Tel. 679 642 347 M’ofereixo per a consulta mèdica Com a telefonista-recepcionista o zeladora (diplomada). Bona presència, bon caràcter, amabilitat, simpatia i efectivitat. Àmplia experiència en tracte amb el públic. Bones referències. Incorporació immediata. Disponibilitat horària total. INFORMACIÓ: Isis Gadea Ardèvol.Tels. 615 590 249 / 931 067 969. E-mail: isiseric@hotmail.com S’ofereix senyora treballadora i responsable per atendre consulta mèdica, administració i comptabilitat. Bilingüe català i castellà, anglès mitjà. INFORMACIÓ: Tel. 608 198 350. E-mail: eteixidocami@hotmail.com Senyora de 56 anys responsable i seriosa Experiència en tracte amb el públic, informàtica, català escrit i parlat, amb disponibilitat tot el dia i immediata, s’ofereix com a administrativa, recepcionista, telefonista per a consultori mèdic. Disponibilitat de referències. INFORMACIÓ: Carme. Tels. 607 254 635 / 932 964 464. E-mail: carme.cd@hotmail.com M’ofereixo per treballar en consulta mèdica o clínica com a auxiliar administrativa Seriositat, responsabilitat i constància. Estudis fins a Batxillerat i FP com a “Tècnic en Gestió Administrativa”. Castellà i italià materns, Català bàsic. Informàtica. Tracte humà. Màxima disponibilitat horària. Incorporació total i immediata. INFORMACIÓ: Miryam. Tels. 932 152 587 / 606 892 391

Fisioterapeuta, CFGS dietètica, auxiliar d’infermeria-farmàcia, noia de 32 anys, bona presència, professional i empàtica, m’ofereixo per a consulta mèdica, tasques administratives o col·laboració amb el metge. Disponibilitat immediata completa. CV i referències perfil linkldin. INFORMACIÓ: Olga. Tel. 660 313 991. E-mail: olguicim@gmailcom S’ofereix noia per treballar de recepcionista, en una consulta mèdica o clínica amb experiència. Atenció telefònica, atenció de pacients, gestió de mútues i agenda, tramitació d’operacions. Disponibilitat horària. INFORMACIÓ: Roser Martinez Singla. Tel. 651 565 215. E-mail: rmsaddison@hotmail.com S’ofereix com a tècnica d’auxiliar d’infermeria Persona responsable, treballadora i amb ganes de superació. Experiència en el tracte amb el pacient. Interessada en ofertes per a clíniques privades, hospitals, consultes externes, zeladora, etc. Coneixements d’informàtica. Disponibilitat immediata. INFORMACIÓ: Àngels. Tels. 690 208 613 / 933 546 524. E-mail: mangelesvidal@hotmail.es S’ofereix per treballar d’auxiliar d’infermeria A clíniques privades, hsopitals, consultes privades. Experiència en hospitals i clíniques privades. Bon tracte amb el pacient, amable i cordial.Treballador i responsable. Bon nivell de català i informàtica. Treball en equip. Disponibilitat immediata. INFORMACIÓ: Ricard. Tels. 648 015 893 / 933 596 232. E-mail: ricard22@live.com M’ofereixo per treballar a recepció o secretaria mèdica o clínica Amb estudis universitaris, experiència en atenció al públic i tasques administratives. Informàtica a nivell usuari. Català, castellà, francès i anglès. Disponibilitat horària tots els matins i alguna tarda. Responsable, amb bona presència i referències. INFORMACIÓ: Ana. Tels. 932 010 116 / 676 977 192 Estudiant de biologia s’ofereix per treballar en consulta mèdica com a recepcionista, auxiliar administrativa, telefonista o atenció al públic. Responsable, treballadora i facilitat en el tracte amb el públic. Amb experiència. Català, francès, anglès i informàtica. Mitja jornada tardes. INFORMACIÓ: Sandra. Tel. 675 581 525 S’ofereix com a cangur Filla de metge, 19 anys, estudiant de segon curs de magisteri a l’Universitat Blanquerna (pràctiques amb nens del barri). INFORMACIÓ: Nora. Tel. 670 907 939 de 8 a 9 tarda. E-mail: noralopezsoley@gmail.com

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 53

53

04/06/12 12:24


petits anuncis

Gestió, organització, administració, atenció públic Descripció: Experiència en la gestió, l’organització, l’administració i l’atenció al públic. He col·laborat en diferents projectes empresarials, actualment m’agradaria fer-ho en l’àmbit mèdic. Sóc economista. INFORMACIÓ: Tel. 616 907 155. E-mail: angelspelao@gmail.com M’ofereixo per a feina de despatx o consulta mèdica Dona mitjana edat, nativa catalana, català i castellà parlat i escrit. Bona presència i experiència en el tracte amb la gent, molta paciència. Trucar preferiblement al matí. INFORMACIÓ: Tel. 635 778 085 S’ofereix secretària recepcionista amb experiència per treballar en centre mèdic Excel·lents habilitats en relacions humanes, responsabilitat, eficàcia i bona presència. Domini en informàtica i ofimàtica acreditat. Bilingüe català-castellà. Disponibilitat immediata, flexibilitat horària. INFORMACIÓ: Judit Miranda Ruiz. Tel. 686 511 198. E-mail: juryry@hotmail.com

54

S’ofereix administrativa o secretària per a consulta mèdica, mútua o clínica Amb estudis d’econòmiques. Dona amb experiència comercial i administrativa durant 25 anys. Responsable, seriosa i amb capacitat d’organització i amb iniciativa. Domini de l’anglès i català. INFORMACIÓ: Begoña. Tel. 629 390 090. E-mail: belebrero@hotmail.com S’ofereix secretària per a consulta de metge o clínica Amplia experiència com a secretària de direcció. Domini de l’anglès, francès, alemany, italià, castellà i català. Disponibilitat total i immediata. INFORMACIÓ:Victoria. Tel. 600 538 008. E-mail: victoria@harrymo.com S’ofereix auxiliar de clínica com a recepcionista, tasques administratives i donar suport al metge, per treballar en consultori mèdic. 30 anys. Informàtica. Amb experiència en dermatologia i cirurgia plàstica i reparadora. Disponibilitat horària. INFORMACIÓ: Rebeca. Tel. 618 492 420. E-mail: rbkita13@hotmail.com S’ofereix administrativa de 29 anys responsable i molt amable, amb experiència en consulta ginecològica, per realitzar tasques de recepció i auxiliar de consulta. Maresme i Barcelona. Disponibilitat horària. INFORMACIÓ: Patrícia. Tel. 606 768 327

Psicòloga amb experiència clínica de 20 anys Treballant en línia cognitiva-conductual tot tipus de patologies en adults, en teràpia individual i de parella. S’ofereix per col·laborar amb metge en el seu despatx mitjançant derivació dels seus pacients amb acord econòmic per compartir espai i pacients. INFORMACIÓ: Inmaculada Rodríguez. Tel. 934 359 596. E-mail: inmarodriguezestaun@gmail.com

Utillatges Làser per llogar Tecnologia IPL-Quantum possibilitat, apte per a depilació, rejoveniment, eliminació de taques i lesions vasculars. Possibilitat de lloguer per dies. Amb total flexibilitat. Servei a tota la província de Barcelona. INFORMACIÓ: LASERQUALITY.Tel. 606 269 076 Es ven equip Blue shine ITL Compacte Llum pulsada INFORMACIÓ: Sra. Alís. Tel. 649 305 486

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 54

04/06/12 12:24


petits anuncis

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 55

55

04/06/12 12:24


petits anuncis

56

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 56

04/06/12 12:24


informació col·legial

Un tast de la col·lecció...

www.museudelamedicina.cat

1

2

3

L

Patronat de la Fundació - Museu d’Història de la Medicina de Catalunya • Dr. Miquel Bruguera i Cortada, president • Dr. Lluís Duran Barrionuevo • Dr. Ramon Trias i Rubiès • Dr. Àlvar Net i Castel • Dr. Josep A. Bombi Latorre • Dr. Jacint Corbella i Corbella • Dr. Joaquim Ramis i Coris • Dr. Josep Maria Ustrell i Torrent • Dr. Joaquim Coll i Daroca • Dr. Francesc Cardellach i López • Dr. Carles Hervàs i Puyal • Dr. Modest García i Moll • Dr. Pau Casals i Caus • Dr. Joaquim M. Puigvert i Solà • Sr. Jaume Carrasco i Nualart, secretari

Coordinadors de la Secció • Alfons Zarzoso, conservador del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya • Sara Fajula, arxivera del COMB

a celebració de l’any col·legial dedicat a la figura del doctor Antoni Pujadas permet explicar les bases i el desenvolupament d’un àmbit que havia de portar del tancament i el rebuig social del malalt a la consideració de les malalties de la ment, d’altres formes de comprensió i de reinserció del malalt o de les figures dels alienistes. De Pujadas a Giné Partagàs, de Pi i Molist a Artur Galceran, de Campderà a Briansó, de Dolsa i de Llorach a Martí Julià. En aquest context de transformació del metge, de l’aproximació a la malaltia i del mateix malalt, els nous establiments ideats per assistir el malalt van tenir un paper determinant en la configuració d’una nova especialitat mèdica. De la necessitat de superar el marc assistencial restrictiu de l’hospital de la Santa Creu a la creació de diferents manicomis i frenopàtics en el pla de Barcelona. També d’altres en el trànsit al segle XX, en el context d’ofegament de les finances municipals i provincials i de l’obligació assistencial d’aquestes administracions, com ara Reus, Salt, Santa Coloma de Gramenet. La reunió inicial de la neurologia i la psiquiatria a la Barcelona de 1910 procurà les bases d’una professionalització característica: societat acadèmica, òrgans de difusió escrita periòdica, producció sistemàtica de recerca basada en la clínica i en el laboratori, participació en congressos, publicació de monografies, traducció d’obres fonamentals, desenvolupament de cursos i d’un ensenyament superior, gestió i organització dels serveis psiquiàtrics del país.

4

El Museu d’Història de la Medicina de Catalunya preserva objectes de gran valor per a la comprensió d’aquesta història i en mostra ara un tast. La redacció de textos per a l’organització dels serveis mèdics dels nous establiments assistencials, com ara el de Pi i Molist a Gràcia o el de l’Institut Mental de Santa Creu el 1902. La teràpia elèctrica, “soportándola bien aun los niños”, continuava sent conreada de manera sistemàtica a finals del segle XIX i primers anys del segle XX, com mostra la documentació d’Antoni Sivilla. El manuscrit original de més de 700 folis, encara inèdit de Domènec Martí i Julià: Estudios de Psiquiatría General con aplicación al sexo y al pronóstico.

1. Indicaciones sobre la construcción de un hospital de locos en la quinta de Alegre situada en la misma vila de Gracia. Manuscrit, Emili Pi i Molist, 1854. 2. Bases para la organización del Servicio Médico del Manicomio de la Santa Cruz de Barcelona. Manuscrit, 1902. 3. Correspondència i experiències del Dr. Antoni Sivilla amb la medicació elèctrica “Vier-Zellen-Bad” del Dr. C.E. Schnée. c. 1904. 4. Domènec Martí i Julià, Estudios de Psiquiatria General con aplicación al sexo y al pronóstico. Manuscrit inèdit.

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 57

57

04/06/12 12:24


informació col·legial

Donacions

3

1

A

continuació fem constar algunes de les donacions efectuades darrerament al Museu. A finals de l’any passat l’esposa i els fills del doctor Rafel Orozco Delclòs (1938-2011) es van posar en contacte amb el Museu per fer donació de tota la documentació de la vida professional d’aquest reputat metge, especialista en traumatologia i cirurgia ortopèdica. El doctor Orozco es va formar a Barcelona i després a Suïssa. La seva reputació com a cirurgià ortopèdic està avalada a partir d’una trajectòria vital plena d’importants fites mèdiques. Així, cal recordar el paper del doctor Orozco com a introductor de les tècniques quirúrgiques en les fractures d’ossos a Espanya; la direcció mèdica, als 27 anys, del llavors acabat d’inaugurar Hospital de la Creu Roja a Tarragona; la creació del Servei d’Urgències d’Accidents de l’Hospital Central de la Creu Roja de Madrid; la fundació i suport de la Fundació M. Müller-Espanya, una institució d’abast europeu per a la promoció de l’educació i la recerca en cirurgia ortopèdica, aleshores ubicada a l’Institut Dexeus; la fundació de l’Associació AO a Espanya, o la creació de la primera placa d’osteosíntesi, coneguda també com a placa Orozco. El contingut del fons que ha estat

donat al Museu consta d’una àmplia varietat de documentació de la clínica quirúrgica, així com una exhaustiva representació de material visual relacionat, com ara radiografies i fotografies. Les històries clíniques i el material iconogràfic que acompanyen abracen un període de més de 30 anys, entre les dècades de 1960 i 1990, i constitueixen un testimoni cabdal per a la història de la traumatologia i la cirurgia ortopèdica a Catalunya i Espanya. A grans trets conté correspondència i documents de l’activitat de la Fundació M. Müller i de l’Hospital de la Creu Roja de Tarragona, així com de la Clínica de Marbella. Com a resultat d’aquesta pràctica i de l’estudi sistemàtic de les fractures òssies, la donació acompanya alguns exemplars de les seves publicacions com ara: Atlas of internal fixation: fractures of long bones: classification, statistical analysis, technique, radiology i Errores en la osteosíntesis. La família Izquierdo Aymerich ha fet donació de llibres i documentació procedents de l’activitat del seu avi, el metge Josep Aymerich Baró (Caldes d’Estrach, 1874-1952) i del seu besavi el metge liberal de Terrassa, Pau Aymerich Gilabertó (Terrassa, 1846-Barcelona, 1921) autor d’una topografia mèdica de Terrassa, promotor del Centre Mèdic terrassenc i col·laborador

2

4

en la formació del Laboratori Químic Municipal. En aquesta donació destaca una Memoria presentada al Muy Ilustre Ayuntamiento de la ciudad de Tarrasa (Terrassa, 1891), on el metge Aymerich Gilabertó feia una narració de la seva experiència en un viatge realitzat a hospitals de Berlín, comissionat pel mateix Ajuntament terrassenc, per tal de rebre formació “en los hospitales de la populosa ciudad del Imperio Alemán, acerca el tratamiento de las enfermedades tuberculosas por el sistema de inyecciones con la linfa del Laboratorio histológico del profesor doctor Roberto Koch”.

1. Atlas de osteosíntesis: fracturas de los huesos largos: estadística, técnica, radiología i Errores en la osteosíntesis. 2. Memòria del Dr. Pau Aymerich presentada a l’Ajuntament de Terrassa. Terrassa, 1891. 3. Diferents models de la placa d’Orozco primitiva. 4. Quiròfan amb cabina de flux laminar a la Clínica de Marbella.

ANUNCI DE RECOLLIDA DE DONACIONS

El Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, amb l’objectiu de preservar i fomentar el nostre patrimoni mèdic, ofereix als col·legiats i les seves famílies la possibilitat de realitzar donacions d’instruments mèdics i d’arxius professionals de documentació personal o institucional. Des del Museu ens encarreguem de la gestió i l’avaluació d’aquest material. Els interessats poden trucar al Museu 937 845 380 o bé mitjançant el correu electrònic info@museudelamedicina.cat 58

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 58

04/06/12 12:25


petits anuncis

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 59

59

04/06/12 12:25


informació col·legial

60

Servei d’Informació Col·legial. Febrer - Maig 2012

35_60 SIC 135.indd 60

04/06/12 12:25

Profile for Col·legi de Metges de Barcelona

SIC135  

febrer-maig 2012

SIC135  

febrer-maig 2012

Profile for comb