Page 1


Proposta d’Acord per la qual s’autoritza la Constitució de SIS Lleida  

Proposta d’Acord per la qual s’autoritza la dissolució de Gestió de Serveis Sanitaris i la Constitució del Consorci Sistema Integral de Salu...

Proposta d’Acord per la qual s’autoritza la Constitució de SIS Lleida  

Proposta d’Acord per la qual s’autoritza la dissolució de Gestió de Serveis Sanitaris i la Constitució del Consorci Sistema Integral de Salu...