Page 1

Nr 1/2006

w w w. co march . p l /cdn

Swoboda w zarządzaniu CDN XL Standard – Sukces rynkowy CDN XL już za granicą Modelowanie procesów w CDN XL Tips & Tricks


Najnowsza technologia w zarządzaniu średnimi i dużymi przedsiębiorstwami Firma Comarch wspólnie z IBM uruchomiła program Power Club IBM XL dla Klientów systemu CDN XL. W ramach programu dostępny jest markowy sprzęt w rewelacyjnych cenach!

www.comarch.pl/cdn


OD REDAKC JI

Nowoczesne Zarządzanie Kwartalnik numer 1/2006 Redakcja Marek Jurkowski Marzena Oleszczuk Skład Maciej Urbanek Wydawca Comarch SA Al. Jana Pawła II 41d 31-864 Kraków tel.: 0 12 681 43 00 fax: 0 12 681 43 01 e-mail: marketing.cdn@comarch.pl www.comarch.pl/cdn Nakład 2 500 egz.

Nowoczesne Zarządzanie jest wydawnictwem bezpłatnym dostępnym w subskrypcji. Artykuły publikowane w niniejszym wydawnictwie mogą być kopiowane i przedrukowywane za wiedzą i zgodą redakcji. Nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym wydawnictwie są znakami handlowymi i nazwami towarowymi odpowiednich producentów.

Nr 1/2006

3

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Nowoczesnego Zarządzania mając nadzieję, iż poprzedni numer był dla Państwa źródłem cennych i interesujących wiadomości. W dziale Aktualności przedstawimy informacje o rewelacyjnych wynikach sektora ERP w Grupie Comarch, przybliżymy naszych nowych Klientów oraz informujemy o wyróżnieniu znakiem zgodności: Gold Certified Partner przyznanym zintegrowanemu systemowi do zarządzania średnim i dużym przedsiębiorstwem – CDN XL przez Bank BPH. Podobnie jak w poprzednich wydaniach prezentujemy naszych Klientów. W zakresie wdrożeń systemu CDN OPT!MA przybliżamy Biuro Rachunkowe Lex-Bufiks z Włoszczowej, które w niespełna 4 lata z lokalnego biura stało się firmą obsługującą Klientów z całej Polski, a hasło biura na rok 2006 umieszczone na autorskim kalendarzu brzmi: „Dzięki nowoczesnym środkom komunikacji możemy obsłużyć firmy z całej Polski”. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy z Ościęcina przedstawi korzyści z pracy na systemie CDN XL. Na uwagę zasługuje także nasza nowa kampania „Swoboda w Zarządzaniu”. Celem kampanii jest dotarcie do ponad miliona polskich mikrofirm, małych i średnich firm, oraz dużych przedsiębiorstw z prostą filozofią opartą o hasło „Swoboda w Zarządzaniu”. Wiemy jak ważna jest dla Państwa komunikacja i współpraca z naszymi działami Asysty. W dziale Tips & Tricks znajdą Państwo wiele ciekawych informacji na temat systemów CDN OPT!MA oraz CDN XL. Przypominamy Państwu o możliwości przesyłania propozycji oraz uwag dotyczących przedstawianych w Nowoczesnym Zarządzaniu treści i dzielenia się z nami Państwa odczuciami na temat tego wydawnictwa. Korespondencję prosimy kierować na adres marketing.cdn@comarch.pl. Życzymy miłej lektury, Redakcja

Nowoczesne zarządzanie


4

AK TUALNOŚCI

Nowa jakość zarządzania biurem rachunkowym Na przełomie listopada i grudnia 2005 odbył się cykl konferencji dla doradców podatkowych oraz biur rachunkowych w kilku miastach Polski (Wrocław 29.11, Poznań 30.11, Gdańsk 1.12, Łódź 6.12, Warszawa 7.12, Katowice 8.12, Kraków 9.12). Podczas konferencji przedstawiono unikalne narzędzie pracy, które wprowadza nową jakość w zarządzaniu i prowadzeniu biura rachunkowego – moduł Biuro Rachunkowe, który jest częścią popularnego oprogramowania CDN OPT!MA. Rozwiązanie to zostało stworzone z pracownikami i właścicielami biur rachunkowych i pozwala m.in.:

Comarch rośnie na ERP O co najmniej 20% Comarch chce w bieżącym roku powiększyć sprzedaż systemów do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP). W 2005 r. przychody z tego źródła wyniosły 54,8 mln zł i były o 32% wyższe niż rok wcześniej. Comarch to największy krajowy gracz na rynku ERP. Krakowska spółka specjalizuje się w rozwiązaniach dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom. W tym segmencie udział Comarchu (według analityków DiS) przekraczał w 2004 r. 8%. Można przyjąć, że w 2005 r. powiększył się. Według szacunków specjalistów, rynek ERP w Polsce w ub.r. wzrósł o 10–15%. Tymczasem przychody Comarchu z tej części działalności zwyżkowały z nieco ponad 40 mln zł do prawie 55 mln zł, czyli o 32%. Konkurencja, która już opublikowała dane za ubiegły rok, rozwijała się znacznie wolniej.

Comarch wyróżniony przez BPH Zintegrowany system do zarządzania średnim i dużym przedsiębiorstwem – CDN XL firmy Comarch, został wyróżniony przez Bank BPH znakiem zgodności: Gold Certified Partner. Tytuł ten nadano dzięki wprowadzeniu od wersji 5.0 systemu nowego typu standardu importu wyciągów bankowych w formacie SWIFT MT940 stosowanym w systemach MultiCash. CDN XL został dostosowany w zakresie

Nowoczesne zarządzanie

1. skutecznie zarządzać obiegiem dokumentów w biurze oraz kontrolować terminowość i poprawność wykonywanych działań, 2. analizować nakłady pracy oraz czasu jej wykonania dzięki czemu można lepiej, dokładniej i skuteczniej zadbać o rentowność obsługi klientów, 3. wykonywać operacje seryjne i tym samym zaoszczędzić czas potrzebny do administrowania instalacją. Na konferencji zostały przedstawione zagadnienia związane z przepisami prawa podatkowego. Zaproszony przez nas ekspert poprowadził wystąpienie związane z aktualnymi zmianami w prawie podatkowym.

Comarch sprzedaje swoje systemy ERP (m.in. CDN XL, CDN Optima czy CDN Egeria) przez sieć ponad 650 partnerów. Z oprogramowania korzysta w Polsce ponad 45 tys. firm. Krakowska spółka od ubiegłego roku rozwija również sprzedaż eksportową. Interesują nas rynki niemiecki, ukraiński i słowacki. W przypadku dwóch pierwszych krajów zdobyliśmy już pierwszych klientów – wskazał Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarchu. Liczymy, że w bieżącym roku podpiszemy kilkanaście następnych zleceń poza Polską – dodał. Przedstawiciel Comarchu nie ukrywa, że firma jest zainteresowana dalszym wzrostem przychodów z ERP. Nasze plany na 2006 r. przewidują 20-proc. zwyżkę sprzedaży w tym segmencie – zapowiedział wiceprezes. W podobnym tempie, według niedawnych zapowiedzi prezesa Janusza Filipiaka, będzie się rozwijać cała spółka. Docelowo, w kilkuletnim horyzoncie Comarch liczy na 20–30% udziału w polskim rynku ERP. Celem jest pułap 100 mln zł przychodów z ERP. Myślę, że osiągniemy ten poziom w 2010 r. – zapowiedział Z. Rymarczyk.

eksportu płatności do formatu zgodnego z MultiCash PRO oraz BusinesNet już od wersji 4.0 uzyskując tym samym od BPH znak: Silver Certified Partner. Od obecnej wersji funkcjonalność tą poszerzono dodatkowo o import wyciągów bankowych. Ten Certyfikat jest przede wszystkim dowodem gotowości dostosowywania naszych narzędzi do bieżących potrzeb zgłaszanych przez Klientów, jak również konieczności przystosowania systemu do nowych trendów występujących w sektorze bankowości elektronicznej – powiedział: Marek Jurkowski, Dyrektor Działu Konsultingu ERP Comarch. Pierwszym Klientem, u którego przeprowadzono operację importu wyciągów z BPH w formacie SWIFT MT940 do systemu CDN XL jest firma Osadkowski, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Bierutowie. Tytuł: Silver Certified Partner posiada również inny produkt firmy Comarch – CDN OPT!MA, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Nr 1/2006


AK TUALNOŚCI

5

CDN XL wdrożono w firmie budowlanej GAZOMONTAŻ S.A. Przedsiębiorstwo GAZOMONTAŻ S.A. z siedzibą w Wołominie jako firma działająca od ponad 50 lat na rynku budowlanym na terenie całego kraju, specjalizuje się w: budownictwie obiektów liniowych, przesyłowych i rozdzielczych, w tym gazowych, wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych, wykonywaniu linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, zespołów zaporowo-upustowych i śluz, wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, wznoszeniu budynków mieszkalnych. W 2004 roku spółka postanowiła unowocześnić i usprawnić system zarządzania. W związku z powyższym, w wyniku postępowania przetargowego, spółka podjęła decyzje o wdrożeniu zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL w zakresie: Księgowość, Środki Trwałe, Zamówienia i Sprzedaż. Wdrożenie systemu pozwoliło zredukować pracochłonność związaną z wykonywaniem rutynowych operacji, a co za tym idzie podniosło wydajności pracy. Dzięki możliwości zawarcia obszernej informacji na temat klientów w kartotece kontrahentów i umiejscowienia ich w odpowiednich grupach pozwoliło na uporządkowanie danych o kontaktach z kontrahentami. Zaproponowany obieg dokumentów udrożnił komunikację wewnętrzną przedsiębiorstwa. Szeroka gama oferowanych narzędzi do raportowania pozwoliła na tworzenie przekrojowych

analiz sprzedaży i opłacalności realizowanych przedsięwzięć. Te i inne funkcjonalności systemu stały się doskonałym narzędziem pomocnym w zarządzaniu firmą GAZOMONTAŻ. Zespół wdrożeniowy z warszawskiego oddziału Comarch przeprowadził profesjonalną analizę i wdrożenie. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem. Konsultanci wykazali się doskonałą organizacją pracy oraz wiedzą zarówno merytoryczną, jak i techniczną. System CDN XL po ponad półrocznym okresie pracy okazał się satysfakcjonującym i godnym rekomendacji rozwiązaniem i jest na bieżąco aktualizowany w miarę zmieniających się ogólnie obowiązujących przepisów – mówi Teresa Piotrowska, Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy GAZOMONTAŻU.

Zakończono wdrożenie CDN XL w firmie budowlanej LUSKAR z Krakowa Firma LUSKAR – 1 TRANSPORT I HANDEL z Krakowa to przedsiębiorstwo rodzinne oferujące najwyższej klasy materiały budowlane oraz opał. W 2002 r. wprowadzono do oferty sprzedażowej również kotły grzewcze. Sprzedaż asortymentu firmy LUSKAR odbywa się w 4 punktach handlowych: Krakowie, Zielonkach, Michałowicach oraz Wielkiej Wsi. W celu usprawnienia funkcjonowania firmy w jej wszystkich ośrodkach stało się koniecznością zastosowanie narzędzi wspomagających jej zarządzanie. W roku 2004 podjęto decyzję o zakupie nowoczesnego systemu informatycznego, który umożliwiłby wymianę informacji pomiędzy magazynami (podgląd on-line stanów), bieżące śledzenie stanu zadłużenia klientów niezależnie od tego, w którym składzie dokonują zakupów oraz prowadzenie scentralizowanej księgowości. Po starannej analizie wybór padł na system CDN XL. System ten dał możliwość sprawnej obsługi operacji handlowych w wielu punktach równocześnie. Mimo rozproszenia terytorialnego ośrodków handlowych system pozwala śledzić należności i zobowiązania oraz koszty we wszyst-

Nr 1/2006

kich oddziałach, co znacznie usprawnia zarządzanie firmą. Zaletami oprogramowania wymienianymi przez firmę LUSKAR są m.in. pełna integracja bazy oraz rozbudowane możliwości analityczne. Duża funkcjonalność systemu oraz zastosowanie nowoczesnej technologii bazodanowej opartej o SQL firmy Microsoft umożliwia prowadzenie sprzedaży zarówno w sposób tradycyjny, jak i za pośrednictwem Internetu. Takie rozwiązanie sprawia, że jesteśmy jedną z nielicznych firm w branży, która udostępnia swoim klientom podgląd stanów magazynowych i dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu – powiedział Rafał Sieńko, właściciel LUSKAR. Wdrożenia systemu dokonała firma CDN-Partner z Krakowa Sp. z o.o. Inwestycja w system CDN XL pozwoliła nam na pokonanie kolejnego stopnia w rozwoju firmy oraz umożliwiła dalszy, dynamiczny jej wzrost – dodaje Rafal Sieńko.

Nowoczesne zarządzanie


6

AK TUALNOŚCI

Konferencja CDN Inspiracje 2006 W dniach 30 marca – 1 kwietnia 2006 r. odbyła się ogólnopolska konferencja Partnerów Comarch, którzy zajmują się sprzedażą systemów CDN – Inspiracje 2006. Konferencja odbywa się cyklicznie raz do roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych Partnerów. Podczas konferencji został podsumowany rok 2005, uhonorowaliśmy najlepsze firmy z sieci Partnerów Comarch oraz omówiliśmy plany biznesowe na 2006 rok wraz z kierunkami rozwoju systemów CDN. Przedstawiliśmy również, jak szybko i bez komplikacji wdrażać systemy CDN. Prezentacje były oparte na ciekawych studiach przypadków.

Rusza kampania „Swoboda w Zarządzaniu” Comarch, największy polski dostawca systemów ERP uruchamia ogólnopolską kampanie reklamową na rzecz systemów CDN do zarządzania każdą firmą. Celem kampanii jest dotarcie do ponad miliona polskich mikrofirm, małych i średnich firm, oraz dużych przedsiębiorstw z prostą filozofią opartą o hasło „Swoboda w Zarządzaniu”. Kampania reklamowa jest uzupełniana akcją społeczną pod hasłem Inicjatywa Przedsiębiorcza CDN. Zaprojektowana kampania reklamowa o charakterze teaserowym obejmuje emisje bilbordów w TVP1, oraz reklamy w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu, Gazecie Prawnej i Przekroju. Polega ona na zastosowaniu innowacyjnej techniki o nazwie „Brand Tracking”, czyli na bardzo dużej ilości krótkich komunikatów zawierających logo produktowe i odsyłacz do dalszego kontaktu. W połowie kampanii zaplanowanej na 2 miesiące począwszy od 15 marca, ruszy akcja internetowa wsparta akcjami bezpośrednimi z udziałem 700 partnerów w całej Polsce.

Nowoczesne zarządzanie

To pierwsza od wielu lat tak szeroko zakrojona kampania reklamowa firmy informatycznej w Polsce. Przy planowaniu kampanii najważniejsze dla nas było przede wszystkim opracowanie idei, wokół której mogą się gromadzić polscy przedsiębiorcy, którzy teraz stanowią o sile i jakości polskiej gospodarki. W Comarch darzymy polskich przedsiębiorców szczególnym uznaniem i szacunkiem, bo sami kilkanaście lat temu startowaliśmy praktycznie od zera, a dzisiaj jesteśmy jedną z największych spółek giełdowych z klientami w ponad 20 krajach na całym świecie. Poprzez nasze popularne systemy CDN chcemy dzielić się z klientami wiedzą, oraz aktywnie tworzyć jedną dużą społeczność przedsiębiorców. – mówi Grzegorz Błażewicz, Dyrektor Marketingu & PR Comarch SA. Główne hasło kampanii, czyli „Swoboda w Zarządzaniu”, oraz pochodne „Kultura w Zarządzaniu”, „Zarządzaj i bądź zdrów”, a także ”Zarządzaj Dojrzale” to prosta filozofia zarządzania firmą, którą chcemy przekazywać naszym klientom i przedsiębiorcom w Polsce. Takie podejście do biznesu przetestowaliśmy już w Comarch i serdecznie je wszystkim polecamy.

Nr 1/2006


NOWE ROZWIĄZANIA

7

CDN XL STANDARD Sukces rynkowy! Odpowiada wymaganiom firmy, przystępna cena – relacjonuje pani Irena Kukuła z firmy KLEINMANN Wyroby Metalowe Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Ważne jest Dopasowanie do potrzeb i wymogów firmy mówi pani Dorota Staszewska z firmy ATAGOR z Krakowa Wybrali CDN XL STANDARD ze względu na elastyczność rozwiązań powiedział pan Paweł Jochymek właściciel firmy Polska Grupa Konsolidacji Sprzedaży Sp. z o.o. z Olkusza. Porównywał systemy różnych firm. Zadzwonił też do Comarch gdzie przekierowano go do Partnera z jego regionu. Partner zaproponował to rozwiązanie. Długo przedtem pracowali na CDN Klasyce. Są bardzo zadowoleni z Partnera i to on namówił ich na zmianę systemu. Bardzo dobry, przejrzysty interfejs – mówi pan Jacek Wilk współwłaściciel firmy PPHU OTTIMO z Lublińca. Dodaje również: Po części jest to kontynuacja CDN Klasyki, ale w większej części pozwala na rozwój i rozrost zarządzania, Klasyką nie mogliśmy już tego opanować. Poza tym przymierzamy się do ISO a CDN XL ułatwia gospodarowanie dokumentami. Na początku października 2005 r. zaprezentowana została nowa oferta handlowa Comarch SA – system CDN XL w wersji STANDARD. Z oferty skorzystało do tej pory ponad 20 klientów z różnych branż i specjalizacji. W różnorodny sposób powiększali i rozszerzali oni „STANDARDOWĄ” funkcjonalność o kolejne moduły

Nr 1/2006

systemu CDN XL. CDN XL STANDARD to doskonałe narzędzie do zarządzania, które rozwija się wraz z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa klienta. Od początku wprowadzenia, oferta cieszy się bardzo dobrą opinią wśród Partnerów Comarch oraz dużym powodzeniem u klientów końcowych, którzy określają ją jako ofertę dostosowaną ściśle do potrzeb małych i średnich firm łączących zalety dużych zintegrowanych pakietów klasy ERP z atrakcyjną ceną. CDN XL STANDARD można nabyć już od 12.300,00 zł. Szczegóły dotyczące oferty znajdują się na www.comarch.pl/cdn/xlstandard. Proponowane rozwiązanie dedykowane jest dla wymagających małych i średnich firm handlowych, usługowych i dystrybucyjnych.

Podstawowe atuty oferty: :: ogólnopolska sieć autoryzowanych :: :: ::

::

Partnerów Comarch SA, pełna funkcjonalność zintegrowanego systemu do zarządzania CDN XL, możliwość rozszerzania instalacji o kolejne moduły systemu CDN XL, pełne wsparcie i automatyzacja procesów logistycznych i finansowo-księgowych w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym posiadającym do 10 stanowisk komputerowych, pełna obsługa procesów sprzedaży, zakupów i gospodarki magazynowej od zapytania ofertowego,

poprzez ofertę, zamówienie, wystawianie faktur, aż do rozliczenia należności i zobowiązań, a w efekcie zaksięgowania dokumentów.

Korzyści z pracy na CDN XL STANDARD: :: zaawansowane mechanizmy upustów, rabatów, promocji,

:: obsługa kaucji i opakowań zwrotnych,

:: współpraca z kolektorami danych, czytnikami kodów kreskowych,

:: obsługa handlu mobilnego,

obsługa oddziałów i sklepów,

:: „Łatwa sprzedaż” oraz „Sprzedaż :: :: :: :: :: :: :: :: ::

detaliczna” – szybkie wystawianie dokumentów handlowych, współpraca z systemami typu homebanking, wielowalutowość rozbudowane możliwości analiz i raportowania, „inteligentne” wzorce księgowań, które rozpoznają cechy księgowanych dokumentów, pełna dwutorowość amortyzacji środków trwałych, zgodność z polskimi przepisami oraz dostosowanie do przepisów Unii Europejskiej, obieg dokumentów zaprojektowany wg norm ISO, dopasowanie do specyfiki przedsiębiorstwa, zarządzanie firmą wielo-oddziałową. Ryszard Lis Dyrektor ds. wsparcia sprzedaży

Nowoczesne zarządzanie


C ASE STUDY

8

Absolutna integracja danych Podłączenie do systemu hurtowni poprzez OPTIMA Off-line, rachunkowość przez terminal prowadzona przez biuro rachunkowe, centralne zarządzanie promocjami, śledzenie płatności i obrotów, to tylko kilka z zalet CDN XL wymienianych przez firmę ZPM I.Z. Grabowscy.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy Sp. j. w Ościęcinie, powiat gryficki w województwie zachodniopomorskim, jest nowoczesnym przedsiębiorstwem, które swój sukces zawdzięcza kultywowaniu najlepszych polskich tradycji masarniczych. Firma od ponad dziesięciu lat jest prowadzona przez małżeństwo Izabelę i Zbigniewa Grabowskich. Przedmiotem działalności zakładu jest skup zwierząt rzeźnych, przetwórstwo mięsa oraz hurtowa i detaliczna sprzedaż jego przetworów. Przetwórstwo i produkcja wyrobów odbywa się w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym położonym niedaleko granicy z Niemcami. Surowe normy sanitarno-higieniczne obowiązujące w trakcie procesu przetwórstwa, zachowany pełen cykl chłodniczy oraz specjalistyczny transport samochodowy to warunki, które pozwalają utrzymać wysoki standard działalności. Firma przykłada wielką wagę do ochrony środowiska naturalnego.

Nowoczesne zarządzanie

Posiada własną oczyszczalnię ścieków i zakład przerobu odpadów poubojowych. Obecnie przeprowadzana jest modernizacja zakładu zgodnie z surowymi wymogami Unii Europejskiej.

Oczekiwania W związku z rozwojem firmy i wzrostem konkurencyjności na rynku przetwórstwa branży mięsnej regionu zachodniopomorskiego Firma ZPM I.Z. Grabowscy rozpoczęła poszukiwanie systemu do zarządzania przedsiębiorstwem. Najważniejszymi cechami jakie były brane pod uwagę podczas wyboru oprogramowania były: :: bogata funkcjonalność, :: całkowita integracja informacji wprowadzanych do systemu, :: zachowanie bezpieczeństwa danych, :: zaspokojenie wszelkich potrzeb związanych z raportowaniem w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów mięsnych w zakładzie, :: usprawnienie współpracy z partnerami handlowymi,

:: połączenie w jedną całość sieci sklepów i hurtowni,

:: ciągły rozwój produktu idący w parze z trendami światowego oprogramowania ERP, :: nowoczesność, intuicyjność i ergonomiczność. Właściciele firmy przez pewien czas poznawali funkcjonalności różnych systemów klasy ERP, ale to właśnie na CDN XL zwrócili szczególną uwagę. Decyzję o zakupie tego właśnie zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem podjęto już w 2004 r.

Kosz pełen korzyści Wdrożenie systemu pozwoliło w ZPM I.Z. Grabowscy zautomatyzować wiele procesów biznesowych, począwszy od rejestrowania zamówienia, koordynacji procesu produkcyjnego, związanej z nim gospodarki magazynowej, po sprzedaż wyrobów gotowych. System przede wszystkim umożliwił zdalną pracę na danych

Nr 1/2006


C ASE STUDY

w oddziale. Moduł OPT!MA Off-line pozwolił na podłączenie do systemu naszej hurtowni (oddział w innym mieście) bez wykorzystania łączy internetowych. Taka integracja pozwala m.in. na centralne zarządzanie promocjami, śledzenie płatności, obrotów etc. – mówi Izabela Grabowska, Właściciel ZPM I.Z. Grabowscy w Ościęcinie. System oferuje również rozbudowane możliwości analiz sprzedażowych i raportowania. Dzięki nim prognozowane są działania związane z zakupami i sprzedażą określonego typu asortymentu w firmie i oddziałach. Kolejny sukces zastosowanych funkcjonalności to m.in. zwiększenie kontroli nad przepływami finansowymi oraz znaczne poszerzenie możliwości raportowania i analizowania danych związanych z rozliczeniami wobec kontrahentów. Stabilność systemu znacznie usprawniła procesy wystawiania dokumentów handlowych i ich obiegu. Integracja bazy danych to jeden z największych sukcesów eliminujących pomyłki, przyspieszających pracę, oraz polepszających komunikację w ZPM I.Z. Grabowscy. Dodatkowo podczas wdrożenia Firma zbudowała nowoczesną infrastrukturę informatyczną opartą na rozwiązaniach firmy Microsoft (Windows 2003 Server, MSSQL Server 2000, serwer terminali).

Rachunkowość przez terminal Dzięki zastosowaniu usługi Frame Relay TPSA i usług terminalowych Microsoft możliwa stała się zdalna obsługa księgowa prowadzona w trybie on-line przez zewnętrzne biuro rachunkowe na systemie CDN XL. Biuro rachunkowe obsługuje swoich klientów korzystając z CDN OPT!MA w wersji dla biur rachunkowych, ale w codziennej pracy wykorzystuje

Nr 1/2006

9

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy Sp. j. w Ościęcinie Przysmaki spod znaku “ZPM I.Z. Grabowscy” zdobyły sobie uznanie wielu smakoszy, którzy cenią niepowtarzalny, znany na całym świecie smak polskich wędlin. Oprócz współpracy z wieloma hurtowniami i instytucjami zbiorowego żywienia “ZPM I.Z. Grabowscy” rozwija własną sieć sprzedaży detalicznej, która gwarantuje najwyższą jakość sprzedaży zawsze świeżych produktów oraz pozwala na bezpośrednią komunikację ze swoimi klientami. Wysoka jakość i walory smakowe produktów z Ościęcina zostały docenione nie tylko przez wymagających klientów, ale i przez specjalistów - członków jury wielu konkursów. Nagrody i tytuły o najwyższej randze dla firmy i jej wyrobów zbierane są na takich konkursach jak: “Konsumencki Znak Jakości”, “Agro Pomerania”, Polagra Ford” “Złoty Topór”, „Mercurius Gedanensis Targów Przetwórstwa i Produktów Żywnościowych Polfood’, „Konkurs o Złotą Stalkę”, Tytuł “Solidna Firma 2005”.

również system CDN XL. Naszego strategicznego Klienta: Zakład Przetwórstwa Mięsnego I. Z. Grabowscy, obsługujemy on-line z wykorzystaniem usług terminalowych. Pracujemy bezpośrednio na jego bazie danych unikając w ten sposób podwójnego wprowadzania olbrzymiej ilości dokumentów. Koncentrujemy się na sprawdzaniu poprawności zarejestrowanych dokumentów, prawidłowym ich zaksięgowaniu oraz dostarczeniu właścicielom informacji finansowych w najkrótszym możliwym czasie - informacji tak niezbędnych w prowadzonym przez nich biznesie – mówi księgowy firmy rachunkowej. Obie firmy z dużym sukcesem obsługuje firma PrimaCo ze Szczecina, Integrator Comarch.

Sukcesy i Perspektywy Nasza firma pracuje w systemie trzy zmianowym przez 24h na dobę. Specyfika branży powoduje, że większość

dokumentów handlowych wystawianych jest w porze nocnej. Dzięki nowoczesnej architekturze informatycznej, stabilnemu oprogramowaniu, nasz system działa nieprzerwanie od roku – podkreśla Izabela Grabowska. Obecnie siedziba ZPM I.Z. Grabowscy, która pracuje na CDN XL integruje się ze swoją hurtownią poprzez moduł CDN OPT!MA Off-line. W niedalekiej przyszłości PrimaCo i ZPM I.Z Grabowscy planują rozszerzyć ten model o sieć firmowych sklepów detalicznych . Jesteśmy przedsiębiorstwem nowoczesnym, ukierunkowanym na dynamiczny rozwój - dlatego planowany jest dalszy rozwój systemu i dołączania do niego kolejnych obszarów działalności firmy – dodaje Izabela Grabowska. Anna Iwan Konsultant CDN XL

Nowoczesne zarządzanie


NOWE ROZWIĄZANIA

10

CDN XL

już za granicą!

Wersja 5.0 to pierwsza wersja systemu, wprowadzona na rynek jednocześnie w pięciu wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, słowackiej, ukraińskiej i angielskiej. Wielojęzyczność systemu CDN XL oraz współpraca z lokalnymi Partnerami oznacza dla naszych klientów możliwość prowadzenie biznesu w CDN XL nie tylko w Polsce, czego potwierdzeniem są pierwsze kontrakty poza granicami naszego kraju.

Już pierwsze spotkania z potencjalnymi klientami zagranicznymi potwierdziły fakt, że CDN XL jest rozwiązaniem, które doskonale wpisuje się w oczekiwania małych i średnich przedsiębiorstw nie tylko w Polsce ale również krajach ościennych. Zainteresowanie, z jakim system CDN XL spotkał się podczas listopadowych targów COMTEC 2005 w Dreźnie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Pozytywne reakcje klientów, którzy przy tej okazji bliżej zapoznali się z funkcjonalnością systemu, potwier-

Nowoczesne zarządzanie

dzają, że zaawansowane polskie produkty mogą z powodzeniem konkurować z systemami o ugruntowanej pozycji na innych rynkach. Promocja niemieckiej wersji systemu będzie kontynuowana na hanowerskich targach CeBIT, gdzie CDN XL będzie jednym z kluczowych rozwiązań dla rynku niemieckiego, z którymi będzie się można zapoznać na stoisku firmy Comarch. Szerokie perspektywy sprzedaży systemu CDN XL w Niemczech zaowocowały intensywnym rozwojem zespołu w drezdeńskim oddziale firmy

Comarch. W krótkim czasie (odział w Dreźnie działa od stycznia b.r.) udało się skompletować zespół, który wspiera naszych partnerów i klientów działających na rynku niemieckim.

Pierwsze umowy Rozpoczęcie działań handlowych związanych z systemem CDN XL poza granicami Polski przyniosło w krótkim czasie pierwsze efekty. W listopadzie na Słowacji podpisano pierwszą umowę partnerską z partnerem zagranicznym, a w grudniu

Nr 1/2006


NOWE ROZWIĄZANIA

POLSKI

11

ANGIELSKI

NIEMIECKI

w Niemczech pozyskano pierwszego zagranicznego klienta, a na początku 2006 roku pierwsi klienci pojawili się również na Ukrainie i Słowacji.

Zagranicznie w Polsce – Nowe możliwości dla klientów Międzynarodowa wersja systemu otwiera przed obecnymi i nowymi klientami polskimi nowe możliwości wsparcia ich biznesu. Wielojęzyczność w połączeniu z doskonałą funkcjonalnością oraz dopasowaniem do polskich uwarunkowań prawnych i zwyczajowych czyni ten system doskonałym rozwiązaniem dla firm o kapitale zagranicznym, w których kierownictwo nie posługuje się językiem polskim. Teraz mogą oni podejmować decyzje biznesowe bezpośrednio w oparciu o aktualne dane dostarczone przez system z interfejsem działającym w znanym im języku.

SŁOWACKI

Zagranicznie zagranicą Kolejne perspektywy otwierają się przed polskimi firmami, które planują lub już realizują ekspansję na rynkach zagranicznych poprzez otwieranie oddziałów zagranicznych. Wersje międzynarodowe XL-a umożliwią pracę w jednolitym systemie informatycznym we wszystkich miejscach prowadzenia działalności, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z lokalnymi uwarunkowaniami prawnymi. Co więcej, wdrożenie systemu za granicą w oczywisty sposób nie musi być związane z wdrożeniem systemu w Polsce, czy innych krajach, w których firma prowadzi swoją działalność. Współpraca z Partnerami zagranicznymi pokazuje jeszcze jeden ważny dla klienta aspekt: możliwość wykorzystania w projektach zagranicznych doświadczenia polskich partnerów. Dostęp do profesjonalnych usług wdrożeniowych jest, obok cenionej przez klientów bogatej funkcjonalności systemu CDN XL, dodatkowym czynnikiem gwarantującym sukces w tak kluczowym dla firmy obszarze, jakim jest wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie. Marian Folwarczny Product Manager CDN XL International Nr 1/2006

UKRAIŃSKI

Nowoczesne zarządzanie


C ASE STUDY

12

CDN XL

w firmach przetwórstwa owocowo-warzywnego Pod koniec ubiegłego roku zakończono wdrożenie systemu CDN XL w dwóch przedsiębiorstwach przetwórstwa owocowo-warzywnego: LENEX Sp. z o.o. oraz POLAN Polsko-Francuska Sp. z o.o.

LENEX Sp. z o.o. zajmuje się produkcją i sprzedażą zagęszczonych soków owocowych. Firma ta rozwija się bardzo dynamicznie i w miarę jej rozwoju zaczęła odczuwać ograniczenia z powodu braku profesjonalnego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem. Używany „autorski” system stał się niewystarczający. Poszukiwania nowego oprogramowania poprzedzone etapem analiz i porównań, zakończone zostały wyborem systemu CDN XL. Duże znaczenie dla firmy LENEX miał fakt, że system CDN XL jest najczęściej stosowanym systemem tej klasy w Polsce, a przede wszystkim w firmach pokrewnych. Wdrożenie przeprowadziła firma SEDKOMP Sp. j., Sawicki, Sikora – Integrator Comarch. Po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej w LENEX zdecydowano się na zakup następujących modułów systemu CDN XL: Sprzedaż, Zamówienia, Analizy, CRM, Księgowość, Kadry i Płace, Środki Trwałe i Produkcja. Firma LENEX przy okazji wprowadzenia nowego systemu wyposażyła swój zakład w cały niezbędny sprzęt komputerowy (serwer, stacje robocze oraz akcesoria) umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie nowoczesnego oprogramowania, jakim jest CDN XL. Nasze potrzeby zmierzają ku dalszej współpracy z firmą SEDKOMP oraz rozbudowie systemu. Pierwszym krokiem będzie zakup i wdrożenie nowoczesnego modułu Controlling CDN XL. Dostawa sprzętu, jak i cały proces wdrożeniowy przebiegł bardzo sprawnie. Możemy polecić system CD XL każdemu,

Nowoczesne zarządzanie

kto potrzebuje dobrych rozwiązań informatycznych – mówi Stanisław Joniec, Dyrektor LENEX Sp. z o.o. Drugą firmą tej branży jest znany od lat producent najwyższej jakości przetworów warzywnych i dań gotowych, firma POLAN Polsko-Francuska Sp. z o.o. z Żabna. Ponad 2/3 produkcji tego przedsiębiorstwa sprzedawane jest na rynkach zagranicznych w Europie, Ameryce, Azji i Afryce. W 2005 r. spółka podjęła decyzję o zakupie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania firmą CDN XL. Moduły nabyte przez POLAN to: Sprzedaż, Zamówienia, Księgowość, Kadry i Płace oraz Środki Trwałe. Zakupione oprogramowanie zostało doskonale dopasowane do rozmiarów i charakteru naszej działalności. Pracownicy posługujący się nim uważają, iż w znaczącym stopniu ułatwiło im ono pracę. Wdrożenie oprogramowania odbyło się sprawnie i bez opóźnień. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie szkolenia naszych pracowników wykazały się bardzo dużą wiedzą. Firma ELEKTRA wykonała dla nas dodatkowe branżowe aplikacje i specjalizowane wydruki – mówi Krzysztof Hajduk, Dyrektor Handlowy POLAN Sp. z o.o. Obsługa serwisowa świadczona jest przez spółkę ELEKTRA z Rzeszowa – Integratora Comarch. I w tym przypadku zakup systemu CDN XL poprzedzony został nabyciem przez Klienta u Integratora Comarch sprzętu komputerowego (komputery, monitory, drukarki, oprogramowanie oraz podzespoły). Anna Iwan Konsultant CDN XL

Nr 1/2006


C ASE STUDY

13

Zintegrowana Oferta Comarch w BMT W ramach Zintegrowanej Oferty Comarch klienci mogą na bardzo preferencyjnych warunkach nabyć m.in. oprogramowanie bazy danych MS SQL, notebooki Lenovo/IBM, komputery NTT oraz serwery IBM dedykowane dla Klientów CDN. Firma BMT Sp. z o.o. ze Straszyna zakupiła system CDN XL oraz skorzystała ze Zintegrowanej Oferty Comarch nabywając m.in. bezpieczny i wydajny sprzęt IBM. BMT Sp. z o.o. BMT Sp. z o.o. zajmuje się plastyczną obróbką blach, jej podstawową specjalnością jest wykrawanie i gięcie blach. Oferuje kompleksowe usługi: od zdefiniowania warunków technicznych, poprzez opracowanie dokumentacji produkcyjnej i wykonanie serii próbnej, do wdrożenia seryjnej produkcji. Spółka posiada wysokiej klasy maszyny sterowane numerycznie, używa najlepszych narzędzi na rynku oraz ciągle inwestuje w rozwój pracowników tak, aby optymalnie wykorzystać zasoby. Aktualnie BMT Sp. z o.o. przeżywa okres dynamicznego rozwoju i mocno inwestuje w nowe technologie – mówi Tadeusz Łoś-Kozłowski – Dyrektor ds. technicznych w firmie BMT.

CDN XL i Zintegrowana Oferta Comarch Kilka miesięcy temu firma BMT podjęła decyzję o wdrożeniu systemu CDN XL. Oferta firmy Comarch stała się również podstawą realizacji potrzeb w zakresie dostawy platform serwerowych. Sprzęt i oprogramowanie zostało dostarczone przez firmę Insoft Consulting Sp. z o.o. z Gdyni, Złotego Partnera Comarch w zakresie systemów ERP – mówi Tadeusz Łoś-Kozłowski.

Nr 1/2006

Potrzeby sprzętowe zrealizowano w oparciu o Zintegrowaną Ofertę Comarch – a dokładniej Power Club IBM. W ramach tego programu oferowane są przetestowane w laboratoriach IBM konfiguracje sprzętowe, posiadające certyfikaty zgodności z CDN XL. Podczas wyboru serwerów dla BMT głównym kryterium, oprócz atrakcyjnej ceny i niezawodności, była możliwość ich rozbudowy. Jest to szczególnie ważne w przypadku firmy, która rozwija się tak dynamicznie. Zakup rozwiązania mocno skalowalnego w perspektywie 2-3 lat, istotnie wpływa na minimalizację całkowitych kosztów związanych z inwestycją w wydajną infrastrukturę sprzętową. Firma BMT nabyła w ramach programu cztery serwery IBM. Insoft Consulting dobrał odpowiednie konfiguracje serwerów – biorąc pod uwagę aktualne oraz rozwojowe potrzeby BMT. Na dzień dzisiejszy serwery pełnią w firmie 4 funkcje: kontrolera domeny, serwera bazy danych SQL, serwera plików i serwera poczty. Dla wszystkich serwerów dokupiono rozszerzony 3-letni serwis gwarancyjny z czasem naprawy 24 godziny. Daje to pełną gwarancję ciągłości działania firmy przez 7 dni w tygodniu.

BMT wykorzystuje oprogramowanie firmy Microsoft. Wykorzystywane w firmie licencje bazy danych Microsoft SQL Server 2000 Runtime oraz licencje Microsoft Exchange 2003 również zostały dostarczone przez Insoft Consulting w ramach Zintegrowanej Oferty Comarch.

Komunikacja CDN Firma BMT mocno inwestuje w nowe technologie. Dotyczy to również kwestii związanych z teleinformatyką. W ramach Zintegrowanej Oferty Comarch może nabyć również łącza telekomunikacyjne, zapewniające m.in. dostęp do Internetu oraz połączenia między oddziałami firmy – wraz z monitoringiem i zarządzaniem całą siecią. Właśnie Komunikacja CDN jest następnym elementem z oferty Comarch, którym firma BMT jest zainteresowana. Liczę, że łącze dostępowe zostanie szybko dostarczone przez specjalistów z Comarch, a my będziemy mogli pomyśleć o dalszej owocnej współpracy z firmą Comarch oraz Złotym Partnerem ERP – firmą Insoft Consulting – mówi Tadeusz ŁośKozłowski. Ryszard Pytel Product Manager ZOC

Nowoczesne zarządzanie


E K S P E R T W YJ A Ś N I A

14

Zmiany w projekcie ustawy „Ordynacja Podatkowa” cz.3 Prezentujemy Państwu ostatnią część artykułu, wyjaśniającego zmiany jakie znalazły się w projekcie ustawy „Ordynacja Podatkowa”. Zmiany opisywane w artykule dotyczą nowego sposobu ustalania cen, jakimi posługiwać się będą jednostki powiązane. Zmiany w uprzednim porozumieniu cenowym W uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2005 r. ustawie o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz o zamianie niektórych innych ustaw, instytucja uprzedniego porozumienia cenowego znalazła się w nowym Dziale IIa Porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych. Wzorem regulacji przyjętych w innych krajach Unii Europejskiej, podmiot powiązany występując z wnioskiem o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego powinien przedstawić wszelkie informacje i dokumenty niezbędne dla dokonania przez organ podatkowy oceny metodologii ustalania ceny transakcyjnej przez podatnika, a w szczególności:

Nowoczesne zarządzanie

1 Propozycji stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej, a w szczególności wskazania jednej z metod, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. 2 Opisu sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do transakcji, która ma być przedmiotem porozumienia, a w szczególności do wskazania: a zasad kalkulacji ceny transakcyjnej, b prognoz finansowych, na których opiera się kalkulacja ceny transakcyjnej, c analizy danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny transakcyjnej.

3 Okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transakcyjnej, a w szczególności: a rodzaju, przedmiotu i wartości transakcji, która ma być przedmiotem porozumienia krajowego, b opisu przebiegu transakcji, w tym analizy aktywów, funkcji i ryzyk stron transakcji oraz opisu strategii gospodarczej stron transakcji i innych okoliczności, jeżeli ta strategia lub okoliczności mają wpływ na cenę przedmiotu transakcji, c danych dotyczących sytuacji gospodarczej w branży, w której prowadzi działalność wnioskodawca, w tym danych dotyczących operacji gospodarczych zawieranych przez podmioty niepowiązane, które wykorzystano

Nr 1/2006


E K S P E R T W YJ A Ś N I A

do sporządzenia kalkulacji ceny transakcyjnej, d struktury organizacyjnej i kapitałowej wnioskodawcy oraz podmiotów z nim powiązanych, które są stroną transakcji oraz opisu stosowanych przez podmioty powiązane zasad rachunkowości finansowej. 4 Dokumentów mających istotny wpływ na wysokość ceny transakcyjnej, a w szczególności tekstów umów, porozumień i innych dokumentów wskazujących na zamiary stron transakcji. 5 Propozycji okresu obowiązywania porozumienia. 6 Wykazu podmiotów powiązanych, z którymi ma być dokonywana transakcja, wraz z ich zgodą na przedłożenie organowi właściwemu w sprawie porozumienia wszelkich dokumentów dotyczących transakcji i złożenia niezbędnych wyjaśnień. Ustawa proponuje trzy rodzaje porozumień: 1 porozumienia krajowe, 2 porozumienia zagraniczne jednostronne, 3 porozumienia zagraniczne dwustronne. Porozumienia krajowe – mają dotyczyć transakcji pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi, które nie mają bezpośrednich lub pośrednich powiązań z podmiotami zagranicznymi. Postępowanie w sprawie porozumienia krajowego powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Porozumienia zagraniczne jednostronne – zostały określone jako porozumienia pomiędzy administracją podatkową a firmą / grupą firm powiązanych (np. położonych w różnych województwach), które odnoszą się głównie do transakcji z zagranicznymi podmiotami powiązanymi. Porozumienia te powinny umożliwić

Nr 1/2006

stosowanie jednolitego rozwiązania w zakresie opodatkowania dla całego kraju (szczególnie, gdy dotyczą kilku firm z różnych województw prowadzących transakcje z zagranicą, a także pomiędzy sobą). Postępowanie w sprawie porozumienia zagranicznego jednostronnego powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Porozumienia zagraniczne dwustronne – często mogą być kontynuacją porozumień jednostronnych, gdyż wytyczne OECD zalecają informowanie o pracach nad jednostronnym porozumieniem kompetentnych władz innego kraju, którego one dotyczą. Postępowanie w sprawie porozumienia zagranicznego dwustronnego powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu roku od dnia jego wszczęcia. Ustawodawca nie zdecydował się na wcześniej projektowane rozwiązanie przyznania kompetencji do zawierania porozumień krajowych dyrektorom izb skarbowych, ale uprawnienie do zawierania porozumień krajowych i zagranicznych zostało przyznane wyłącznie Ministrowi Finansów, który w myśl art. 20 i Ordynacji Podatkowej w sprawach o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transferowej między podmiotami powiązanymi będzie wydawał decyzję. Decyzja w sprawie porozumienia powinna zawierać w szczególności: 1 oznaczenie podmiotów objętych porozumieniem, 2 wskazanie wartości transakcji objętych porozumieniem, 3 wskazanie rodzaju, przedmiotu transakcji objętych porozumieniem oraz lat podatkowych lub okresów, których ono dotyczy, 4 wskazanie metody lub metod ustalania ceny transakcyjnej, algorytmu kalkulacji ceny oraz innych reguł stosowania metody,

15

5 określenie istotnych warunków będących podstawą stosowania metody lub metod, o których mowa w pkt 4, z uwzględnieniem podziału ryzyka, pełnionych funkcji przez podmioty oraz marży realizowanej przez podmioty, o których mowa w pkt 1, 6 termin obowiązywania decyzji. Termin obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia nie może być dłuższy niż 3 lata. Może być przedłużony na wniosek podmiotu powiązanego, złożony nie później niż na 6 miesięcy przed upływem tego terminu, jeżeli kryteria uznanej w tej decyzji metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi nie uległy zmianie. Przedłużony termin obowiązywania decyzji nie może być dłuższy niż kolejne 3 lata. Podobnie, jak we wszystkich innych państwach stosujących procedurę uprzednich porozumień cenowych, ustawa przewiduje odpłatność za zawieranie porozumień. Wysokość opłaty od wniosku w sprawie porozumienia wynosi 1 procent wartości transakcji będącej przedmiotem porozumienia, przy czym dla porozumienia: 1 krajowego – wynosi nie mniej niż 5 000 zł i nie więcej niż 50 000 zł, 2 zagranicznego jednostronnego – wynosi nie mniej niż 20 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł, 3 zagranicznego dwustronnego – wynosi nie mniej niż 50 000 zł i nie więcej niż 200 000 zł. Wniesione opłaty podatnicy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Przepisy dotyczące zawierania uprzednich porozumień cenowych weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Stanisław Skiwierczyński Pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu

Nowoczesne zarządzanie


C ASE STUDY

16

Kompleksowe zarządzanie kanałami sprzedaży w firmie Jantoń Dystrybucja

czyli studium wdrożenia systemu

CDN XL Agent

Firma Jantoń wybrała rozwiązanie CDN XL Agent do zarządzania mobilną strukturą sprzedaży. Partner Comarch firma GECOS CONSULTING z Łodzi zrealizowała w Jantoń Dystrybucja kompleksowy projekt SFA (Sales Force Automation) włącznie z pełną integracją z systemem ERP firmy. W chwili obecnej proces obsługi sprzedaży mobilnej opartej o własnych przedstawicieli handlowych jest w pełni automatyczny. Cel: :: pozyskać i usystematyzować dane o kliencie,

:: usprawnić proces sprzedaży, analizy :: :: :: ::

i raportowania działań przedstawicieli, zbierać informacje marketingowe z rynku o produktach własnych oraz konkurencyjnych, przyspieszyć logistykę procesu realizacji zamówienia, zredukować koszty obsługi papierowych zamówień i faktur, zautomatyzować proces rozliczeń należności i zobowiązań.

W chwili obecnej JANTOŃ to jeden z największych producentów wyrobów winiarskich w Polsce oraz importerów win. W ofercie firmy znajdują się takie marki jak „Sangria”, „Delisse”, „Tiero” czy „Finese”. Jantoń posiada rozległą sieć sprzedaży opartą o przedstawicieli handlowych oraz kanał dystrybutorów i hurtowni rozmieszczonych na terenie całego kraju. Dotychczasowe raportowanie sprzedaży wykonywane przez przedstawicieli handlowych Jantoń oparte było o papierowe raporty przesyłane faksem do kierowników regionalnych, którzy następnie ręcznie wprowadzali

Nowoczesne zarządzanie

te dane do odpowiednich formularzy i przesyłali dane dalej do centrali firmy. Proces taki generował wiele błędów oraz wydłużał czas raportowania. Utrudnione były również procesy gromadzenia danych o klientach, analizy sprzedaży i wspomaganie działalności trademarketingowej przedstawicieli handlowych. Dużym problemem było także szybkie i bezbłędne rozliczanie przedstawicieli z powierzonych im zadań. Ważnym elementem było również prowadzenie rozliczeń finansowych oraz skuteczne windykowanie należności.

Rozwiązanie: :: Moduł CDN XL Agent, :: Firma GECOS CONSULTING (wsparta przez Comarch) – integracja modułu CDN XL Agent z systemem XL firmy. CDN XL Agent to zaawansowane narzędzie wspomagające pracę organizacji sprzedaży opartych o przedstawicieli handlowych. Kompleksowe narzędzie obejmuje aplikacje dla wszystkich szczebli zarządzania strukturą sprzedaży i marketingu w firmie. Firma GECOS CONSULTING prowadząc pierwsze wdrożenie systemu ECOD wykazała się dużym profesjo-

nalizmem w prowadzeniu projektu. W trakcie trwania wdrożenia przedstawiła wiele ciekawych i ważnych innowacji w systemie CDN XL Agent zarówno technicznych, jak i biznesowych. Kreatywność oraz kompetencje pozwoliły na sprawne wdrożenie zmian i szybki rozwój systemu. Nowością w ofercie Comarch jest moduł systemu CDN XL wspomagający mobilną sprzedaż typu Sales Force Automation – CDN XL Agent. Takie rozwiązanie umożliwia wyposażenie przedstawicieli handlowych producenta, dystrybutora w system ułatwiający zbieranie zamówień ze sklepów detalicznych, przeprowadzenie kampanii marketingowej, zebranie należności od klienta czy ewidencjonowanie wszelkich kosztów.

Wynik: :: korzyści operacyjne: zmniejszenie kosztów obsługi zamówień detalicznych, szybsze i dokładniejsze raportowanie i analizowanie sprzedaży, kontrola działań przedstawicieli handlowych, :: korzyści strategiczne: zawężenie współpracy z klientami, usprawnienie procesów logistycznych, :: zwiększenie ściągalności należności.

Nr 1/2006


C ASE STUDY

Częsty problem menedżera rozległej struktury sprzedaży to brak aktualnych i pozbawionych błędów danych sprzedażowych. Rozwiązaniem tego problemu może być system wspomagający mobilną sprzedaż. GECOS CONSULTING( Krzysztof Pałuszyński, Przemysław Kołodziejczyk) CDN XL Agent dla firm dystrybucyjnych stanowi ważne uzupełnienie systemu w zakresie zarządzania siecią sprzedaży. Dla przedstawicieli handlowych w firmie Jantoń Dystrybucja jest podstawowym narzędziem pracy ze zintegrowanym z systemem CDN XL. Przeprowadzenie z klientem analizy przedwdrożeniowej pozwala na szybką parametryzację systemu CDN XL Agent. Dzięki przygotowaniu przez Comarch mechanizmów do synchronizacji CDN XL Agent i CDN XL wdrożenie systemu można przeprowadzić bardzo sprawnie. Kolejne wdrożenia przeprowadzone przez naszą firmę potwierdzają skuteczność systemu CDN XL Agent. Maciej Siczek Business Solution Manager

Nr 1/2006

17

Comarch ECOD Comarch SA jest globalnym producentem i dostawcą innowacyjnych systemów informatycznych dla przemysłu, handlu, sektora telekomunikacyjnego, instytucji finansowych i banków. Firma ma w swojej ofercie całą gamę gotowych produktów, tworzonych przez zespół certyfikowanych inżynierów. Firma Comarch to jedna z największych polskich spółek giełdowych z branży IT. Spółka od lat realizuje czołowe projekty integratorskie. Comarch ECOD jest jedyną w Polsce platformą łączącą rozwiązanie SFA i EDI oraz największym polskim operatorem ruchu dokumentów elektronicznych EDI. W chwili obecnej ponad 3 500 firm korzysta z jej usług. POTRZEBY BIZNESOWE • SFA, Sales Force Automation rozwiązania mobilne dla wsparcia sił sprzedaży. KORZYŚCI • rozwiązania automatyczne w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej (dla przedstawicieli handlowych), • zmniejszenie błędów, • oszczędność czasu, • efektywne zarządzanie strukturą sprzedaży, zamówień i magazynowania, • elastyczny monitoring i zarządzanie zdarzeniami.

Nowoczesne zarządzanie


E K S P E R T W YJ A Ś N I A

18

Leasing, kredyt

czy dotacje z Unii Europejskiej? Wielu przedsiębiorców chcąc obniżyć barierę wejścia w system informatyczny i zmniejszyć nakłady finansowe analizuje dostępne możliwości dofinansowania zakupu. Wybór konkretnej formy finansowania inwestycji w systemy Comarch uzależnione jest od wielu czynników leżących zarówno po stronie dostawcy jak i klienta.

W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące wymienionych powyżej wybranych źródeł finansowania.

Dotacje łatwiej dostępne? Dotacja jest nadal najatrakcyjniejszą formą, bo jest bezzwrotna. Ale… Po prawie dwóch latach funkcjonowania funduszy strukturalnych ujawniono wiele przeszkód proceduralnych, które utrudniają i zniechęcają do podejmowania wysiłku przygotowania skomplikowanej i pracochłonnej dokumentacji. Większość dotacji udzielanych przez PARP to pomoc dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Corocznie korzysta z niej około 10 tys. firm. W wypadku zakupów informatycznych obejmuje ona m.in. dofinansowanie usług przedwdrożeniowych, przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia nowoczesnych technologii ICT, a także inwestycji w sprzęt i oprogramowanie. Jednakże przedsiębiorcy bardzo krytycznie oceniają możliwość uzyskania dotacji na ICT, piętrzą się bowiem przeszkody i pro-

Nowoczesne zarządzanie

blemy zarówno na etapie wnioskowania, jak i na etapie rozliczeń. Zwiększenie poziomu wydatkowania funduszy unijnych przyznanych Polsce, w tym ułatwienie ich dostępności jest jednym z priorytetów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Nowe Ministerstwo zaproponowało już teraz sporo zmian w systemie ocen projektów w działaniu SPO WKP 2.3, wiec ma być łatwiej. W Regionalnych Instytucjach Finansujących odbywać się będzie nie tylko ocena formalna, ale także techniczno-ekonomiczna wniosków. RIF będą przekazywały wnioski do PARP do oceny merytorycznej nie po zakończeniu sprawdzania wszystkich, lecz sukcesywnie. W celu zapewnienia jednakowej oceny wniosków przez wszystkich oceniających doprecyzowano interpretację poszczególnych kryteriów oceny techniczno-ekonomicznej. W przypadku wniosków, w których beneficjenci przedstawiają promesę kredytową, nie będzie przeprowadzana dodatkowa ocena finansowa projektu. Będzie możliwa modyfikacja

wartości projektu przez oceniających, jeżeli w projekcie znajdą się wydatki niekwalifikowane, pod warunkiem, że wydatki te nie przekroczą 10% wartości budżetu projektu. MRR zapowiada także, że w okresie programowania 2007–2013 będzie dużo prościej i sprawniej, w tym ograniczona zostanie liczba załączników i ustalone bardziej przejrzyste kryteria oceny projektów.

Leasing czy finansowanie środkami własnymi? Inną możliwością jest sfinansowanie zakupu platformy sprzętowej i oprogramowania leasingiem. Korzystając np. z oferty leasingowej Europejskiego Funduszu Leasingowego przedsiębiorstwa mogą uzyskać korzyści podatkowe, związane z leasingiem serwerów i oprogramowania Comarch. W standardowej ofercie Comarch znajduje się możliwość finansowania inwestycji poprzez wykorzystanie leasingu operacyjnego. W przypadkach, kiedy zakres leasingu obejmuje

Nr 1/2006


E K S P E R T W YJ A Ś N I A

19

Z jakich programów można sfinansować zakup systemów Comarch w bieżącym roku: Program

Co można sfinansować

Wysokość dotacji

Terminy w 2006

Uwagi

SPO WKP działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.

Analiza przedwdrożeniowa Przygotowanie do wdrożenia

od 2 500 PLN do 250 000 PLN

17 marca, 19 maja, 14 lipca, 15 września, 13 października, 10 listopada oraz 8 grudnia.

Wymagana akredytacja Realizacja projektu po podpisaniu umowy z PARP

SPO WKP działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

Zakup systemu Comarch Zakup sprzętu: komputery, serwery, drukarki, inne Instalacja i konfiguracja

od 10 000 PLN do 1 250 000 PLN

Dodatkowy termin, prawdopodobnie na przełomie III/IV

Realizacja projektu po złożeniu wniosku do RIF

Mikroprzedsiębiorstwa działanie 3.4 w ramach ZPORR

Projekt inwestycyjny na zakup sprzętu oraz systemu / projekt doradczy na usługi związane z przygotowaniem firmy do wdrożenia

Na inwestycje do 50 000 Euro Na usługi doradcze do 5 000 Euro

Informacje o terminach są dostępne na stronach lokalnych RIFów lub Urzędów Marszałkowskich

Więcej o programie można się dowiedzieć na stronach Urzędów Marszałkowskich w danym województwie

FDI w ramach Phare 2003 Regionalny Fundusz Dotacji Inwestycyjnych (z wyłączeniem woj. lubuskiego i opolskiego)

Zakup systemu Comarch Zakup sprzętu: komputery, serwery, drukarki, inne Instalacja i konfiguracja

od 2 000 Euro do 50 000 Euro

Terminy ogłaszane sukcesywnie na stronach PARP

Realizacja projektu po podpisaniu umowy z PARP

jedynie zakup serwera IBM polecamy naszym klientom skorzystanie z usług finansowych bezpośredniego dostawcy produktu – firmy IBM Polska. Pozostałe elementy składające się na całość projektu, czyli koszty licencji na oprogramowanie oraz wdrożenie i szkolenia są wtedy finansowane w sposób tradycyjny ze środków własnych klienta. Oferta EFL daje możliwość sfinansowania nie tylko zakupu sprzętu, ale także licencji na aplikacje biznesowe i koszty prac wdrożeniowych. Zastosowanie tego wariantu finansowania inwestycji jest bardzo korzystne, ponieważ : :: redukuje początkowe koszty realizacji projektu o ok. 60-70% w porównaniu do finansowania ze środków własnych, :: pozwala na uznanie całości raty leasingowej jako kosztów uzyskania przychodów, co korzystnie wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa, :: zwiększa bezpieczeństwo finansowe całości przedsięwzięcia, :: krótki czas rozpatrzenia wniosku,

Nr 1/2006

:: minimum formalności przy fachowej obsłudze w każdym większym mieście przy wsparciu lokalnego Partnera Comarch.

Kredyt inwestycyjny inaczej? Jedną z nowych metod finansowania inwestycji w nowe technologie oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego(www.bgk.pl ) jest kredyt technologiczny, który powołała Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 179, poz. 1484). Kredyt udzielany jest na inwestycję technologiczną, którą jest m.in. zakup nowej technologii, jej wdrożenie i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług. Kredyt technologiczny udzielany jest na warunkach finansowania działalności gospodarczej, jako kredyt inwestycyjny, z zastrzeżeniem możliwości częściowego umorzenia kwoty kapitału kredytu, max do 50%.

Zgodnie z ustawą, wnioski o udzielenie kredytu technologicznego mogą być składane w danym roku kalendarzowym w terminach: 1–30 kwietnia, 1–31 lipca , 1–31 października. Kredyt technologiczny udzielany jest na okres do 72 miesięcy, możliwa jest karencja w spłacie kapitału kredytu do 12 miesięcy. Oprocentowanie i prowizje są zgodnie z zasadami oprocentowania kredytów udzielanych przez BGK na działalność gospodarczą, prowizja z tytułu udzielenia kredytu pobierana jest jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu z godnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w BGK. Podstawą dokonania umorzenia części kredytu technologicznego jest poniesienie przez kredytobiorcę wydatków związanych z realizacją inwestycji technologicznej, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Wydatki muszą być udokumentowane zapłaconymi fakturami. Tak więc, różne metody, różne potrzeby, różne możliwości. Jolanta Mieszczyk Główny Konsultant ds. dotacji UE

Nowoczesne zarządzanie


WIZJA SYSTEMU

20

CDN OPT!MA

Płace i Kadry Plus Moduł CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus (PKP) został stworzony na potrzeby większych firm, których specyfika kadrowo-płacowa jest bardziej skomplikowana. Dlatego też wzbogacono go o mechanizmy seryjnej obsługi pól, dodatków, akordów i limitów. W zakresie czasu pracy udostępniono import z zewnętrznych systemów RCP, wiele stref oraz wydłużone okresy rozliczeniowe. Dla firm o rozbudowanej strukturze organizacyjnej istnieje możliwość wykorzystania opisu analitycznego przy naliczaniu wynagrodzeń.

Najczęściej jednak wykorzystywana jest możliwość tworzenia skomplikowanych elementów wynagrodzeń (z wykorzystaniem algorytmów: 11 i 12) oraz korzystanie w wyliczeniach z atrybutów, czyli indywidualnych cech pracowników. Największe możliwości daje nam zaawansowana konstrukcja algorytmu 12, która pozwala wykorzystywać wskaźniki istniejące w programie oraz wartości wyliczane za pomocą funkcji lub wzorców płacowych. Poszczególne elementy możemy łączyć dowolnymi operatorami matematycznymi, porównywać ich wartości oraz uzależniać ostateczny wynik od dowolnych parametrów (wykorzystanie funkcji warunkowej). Dostępne w algorytmie 12 funkcje pozwalają otrzymywać ilość nadgodzin, czasu pracy lub normy (w dniach i godzinach), ilość lat stażu pracy, ilość dni lub godzin nieobecności. Dostępne są również wzorce płacowe, które wyliczają wartość wskazanych elementów i typów wypłat (w kwotach brutto, netto lub po pomniejszeniach).

Nowoczesne zarządzanie

Wszystkie te wartości mogą być zliczane w konkretnych okresach, np. miesiące, kwartały. Przykładowym typem wypłaty obliczanym za pomocą algorytmu 12 jest Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Ogólne założenia dla typu wypłaty: 1. Ryczałt samochodowy jest iloczynem kilometrów i stawki za jeden kilometr zależnej od pojemności silnika użytkowanego samochodu (obie wielkości określają przepisy prawne). 2. Każdy dzień nieobecności w dniach, które są dla pracownika dniami pracy pomniejsza kwotę ryczałtu zawsze o 1/22, bez względu na liczbę dni roboczych w miesiącu.

Konstrukcja typu wypłaty: ‘limit kilometrów’ * ‘stawka za kilometr’ * 1/22 * (22 – ‘liczba dni nieobecności’)

Nr 1/2006


WIZJA SYSTEMU

Składowe typu wypłaty: Jako ‘limit kilometrów’ możemy wykorzystać indywidualną cechę pracownika zapisaną za pomocą funkcji płacowej AtrybutLiczba(). Kolejna indywidualna cecha będzie informacją o pojemności silnika użytkowanego samochodu. W zależności od wartości tej cechy (do 900 lub powyżej 900) z konfiguracji odczytywana będzie właściwa ‘stawka za kilometr’ zapisana za pomocą wskaźnika. Ponieważ stawka jest wartością zależną, to należy tu wykorzystać funkcję warunkową Warunek(). W ten sposób wyliczona zostanie pełna wartość ryczałtu, która ma być pomniejszana. Wyliczając wartość pomniejszenia za każdy dzień nieobecności musimy wyliczyć 1/22 część całości. Pomniejszenie o nieobecności wymaga uzyskania liczby dni, w których pracownik miał nieobecność. Wyliczeń ‘liczby dni nieobecności’ dokonujemy za pomocą funkcji Nieobec().

Nr 1/2006

21

Pełna wartość ryczałtu pomniejszona o wartość nienależną z powodu nieobecności, będzie stanowiła kwotę ryczałtu wypłaconą pracownikowi w danym miesiącu. Taka wartość pojawi się w wypłacie.

Wyliczenie wartości typu wypłaty: :: limit kilometrów dla pracownika = 500, :: stawka za kilometr (dla pojemności powyżej 900) = = 0,7846,

:: dni nieobecności w miesiącu = 8 dni zwolnienia lekarskiego, z czego 6 dni pracy. Pełny ryczałt: 500 * 0,7846 = 392,30 zł. Ryczałt pomniejszony: 392,30 * 1/22 * (22-6) = 285,31 zł.

Aneta Klimczyk Konsultant CDN OPT!MA

Nowoczesne zarządzanie


C ASE STUDY

22

CDN OPT!MA

rozwiązania dla biur rachunkowych Artykuł ten ma za zadanie pokazać Państwu tę stronę produktu CDN OPT!MA, jakiej do tej pory nie prezentowano w ramach kampanii informacyjnych o tym systemie komputerowym. Przybliży on Państwu system CDN OPT!MA jako produkt, który dzięki swej przejrzystości pozwala klientowi samemu skonfigurować. Dzięki elastyczności i możliwości współpracy z aplikacjami dodatkowymi CDN OPT!MA może stać się skuteczną bronią, dzięki której na rynku usług finansowoksięgowych można osiągnąć przewagę nad konkurencją. Biuro Rachunkowe Lex-Bufiks z Włoszczowej w województwie świętokrzyskim założone we wrześniu 2002 przez energiczną księgową Panią Beatę Kącką, na początku swego istnienia wykorzystywało kilka aplikacji do pełnej obsługi zdarzeń gospodarczych swych klientów. Powodowało to szereg problemów związanych z czasem wyszukiwania potrzebnych informacji, ich kompletacji i analizy. Po krótkim okresie takiego funkcjonowania stało się oczywiste, że aby podnieść wydajność i jakość swych usług należy znaleźć rozwiązanie, które całościowo obsłuży wszystkie procesy ewidencjonowane w firmie, pozwoli je dowolnie analizować oraz

Nowoczesne zarządzanie

umiejscowi w jednej bezpiecznej bazie danych. W roku 2003 firma nawiązuje kontakt z kieleckim Złotym Partnerem firmy Comarch SA, firmą Complex Computers Sp .z o.o. Po krótkiej prezentacji systemu CDN OPT!MA właścicielka podejmuje decyzję o zakupie na początek pierwszego stanowiska systemu do obsługi ksiąg podatkowych. Chce sprawdzić, czy produkt sprosta wymaganiom Biura Rachunkowego i czy konfiguracja systemu jest tak prosta jak zapewniał sprzedawca. Już w roku 2004 całe biuro pracuje na systemie CDN OPT!MA rozszerzając instalację o kolejne moduły do obsługi pełnych

ksiąg oraz kadr i płac. Jak do tej pory jedyne telefony do firmy Complex Computers Sp. z o.o. zajmującej się wdrożeniami systemów CDN dotyczyły pytań o techniczne parametry sieci komputerowej i poszczególnych jednostek komputerowych. Cała konfiguracja systemu CDN OPT!MA została zdefiniowana przez właścicielkę biura. W roku 2004 firma się rozrasta i przyjmuje kolejnych klientów z księgami handlowym. Są to duże firmy ze znaczną ilością dokumentów miesięcznie. Są one ewidencjonowane w komputerowych systemach sprzedaży innych producentów niż firma Comarch SA. Wprowadzanie ręcznie

Nr 1/2006


C ASE STUDY

tysięcy sztuk faktur i raportów jest bardzo pracochłonne i ogranicza znacznie możliwości pozyskania nowych klientów przy posiadanej bazie sprzętowej. Tutaj na pomoc przychodzi firma Complex Computers Sp. z o.o. Okazuje się, że system CDN OPT!MA dzięki swej elastyczności i ciągłemu rozwojowi w kierunku jej zwiększania pozwala automatyzować te procesy. Na podstawie wskazówek klienta powstaje produkt OptiKon (Optima Konwerter) - program, który pozwala na import dokumentów sprzedaży i zakupu do rejestrów VAT systemu CDN OPT!MA wystawionych w innych aplikacjach. Po przeprowadzonej przez właścicielkę analizie, okazuje się, że przy wprowadzaniu ręcznie miesięcznej partii dokumentów do systemu, musiałaby zatrudniać o 4 osoby więcej. Firma dzięki optymalizacji czasu pracy może pozwolić sobie na obsługę większej ilości klientów. W roku 2005 dzięki dotacji z Unii Europejskiej biuro zakupuje nowe jednostki komputerowe, przenosi się do nowej siedziby, zwiększa zatrudnienie do 6 osób wprowadzając

Nr 1/2006

23

taką ilością kadry 16 000 sztuk dokumentów miesięcznie i w ciągu niespełna 4 lat, staje się jednym z większych biur rachunkowych w regionie. Hasło biura na rok 2006 umieszczone na autorskim kalendarzu brzmi: „Dzięki nowoczesnym środkom komunikacji możemy obsłużyć firmy z całej Polski”. Tą możliwość daje firmie zarówno stacjonarna wersja programu CDN OPT!MA, jak i usługa e-OPT!MA dla klientów, którzy chcą na bieżąco być poinformowani o stanie swoich ksiąg poprzez zalogowanie się na serwerze. O wyborze sposobu komunikacji w biurze LEX BUFIKS zawsze decyduje klient. Zaproponowane rozwiązania przez producentów aplikacji obalają poglądy, iż biura rachunkowe mogą obsługiwać tylko ościenne miejscowości. Wspomniane sposoby stają się istotnym narzędziem w prowadzeniu księgowości ze wszech miar nowoczesnej. Cezary Pacholec, Witold Kloczkowski Complex Computers Kielce

Nowoczesne zarządzanie


24

TIPS & TRICKS

Tips & Tricks „Seryjne” wystawianie zamówień W systemie CDN XL jest możliwe ‘seryjne’ wystawianie zamówień, wykorzystując funkcję ‘pinezki’. Dodajemy zamówienie (ZS, ZZ, ZW) naciskając na ikonę plusa na liście zamówień. Na powstałej formatce zamówienia naciskamy ‘pinezkę’ . Po wpisaniu kontrahenta i dodaniu pozycji, zamówienie- przykładowo ZS-55/06- zapisujemy naciskając ‘dyskietkę’.

W przypadku zastosowania ‘pinezki’ nie trzeba każdorazowo używać ikony ‘plusa’ w celu dodania nowego zamówienia. Wyżej opisany scenariusz jest pożyteczny, jeśli zamówienia są na różnych kontrahentów i na różne towary. Jeśli jest potrzeba wystawiania kilku zamówień na tego samego kontrahenta i te same pozycje, można również wykorzystać funkcjonalność ‘pinezki’. Dodajemy nowe zamówienie, naciskamy ‘pinezkę’, wpisujemy kontrahenta i towary. Takie zamówienie np. ZS-58/06 zapisujemy przez naciśnięcie ‘dyskietki’, ale razem z klawiszem CTRL !

W tym momencie powstanie czysta formatka zamówienia o kolejnym numerze ZS-56/06, którą jeśli uzupełnimy i zapiszemy taki dokument, na ekranie pojawi się znowu czysta formatka zamówienia o kolejnym numerze.

Po tym na ekranie pojawi się formatka z nowym zamówieniem o kolejnym numerze ZS-59/06, ale z tym samym kontrahentem i tymi samymi pozycjami, co poprzedni dokument.

Na liście zamówień dokumenty wygenerowane w ten sposób prezentowane są na zielono, ponieważ są w buforze.

Na takim zamówieniu przycisk ‘dyskietki’ jest wyszarzany. Aby nowe zamówienie zapisać naciskamy przycisk ‘X’ i na pojawiające się pytanie ‘Zapisać zmiany?’ wybieramy opcję ‘Tak’.

Nowoczesne zarządzanie

Nr 1/2006


TIPS & TRICKS

25

Licencje Istnieje możliwość sprawdzenia liczby dostępnych licencji oraz informacji, którzy użytkownicy pobrali poszczególne licencje z klucza zabezpieczeń HASP bez uruchamiania systemu CDN XL. Można to wykonać wykorzystując przeglądarkę internetową. Należy w pasku adresu wpisać adres (nazwę) komputera, na którym zainstalowany jest serwis HASP oraz numer portu wykorzystywanego do komunikacji z tym serwisem (domyślnie służy do tego port 5150). Przykładowy adres to: http:\\yukon:5150.

Zespół CDN XL

CDN Klasyka – PIK Jak stworzyć raport do NFZ w formacie *.SKO w programie PIK? Płatnicy składek rozliczający składki za więcej niż 5 osób mają obowiązek przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zestawienia obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości podatku. Raport ten składają w formie elektronicznej, a pozostali płatnicy mogą przekazywać go w formie papierowej. Program PIK Klasyka umożliwia tworzenie tego raportu w formie pliku lub w formie wydruku. Aby raport został poprawnie wygenerowany należy naliczyć wypłatę oraz uzupełnić pola wymagane przez NFZ. Są to: :: dane identyfikacyjne ubezpieczonego i Płatnika, :: kod gminy wg klasyfikacji GUS, :: kod oddziału NFZ Płatnika składek. Raport dostępny jest z poziomu Listy pracowników pod F2. Podczas przygotowywania pliku należy podać numer eksportu. W polu wartość podpowiada się 1, co oznacza pierwszy plik do NFZ za dany miesiąc. Plik zapisuje się domyślnie w katalogu bazy danych pod nazwą eksport. txt. Po zapisaniu pliku na dysku, przed jego przekazaniem do NFZ konieczne jest nadanie mu unikalnej nazwy zgod-

Nr 1/2006

Generowanie raportu do NFZ

nie z wytycznymi zawartymi w uchwale NFZ nr 153/2003, przykładowo: 1_111_111_11_11_2006_02_1.sko – pierwszy plik za miesiąc luty roku 2006 wygenerowany przez Płatnika o nr NIP: 111-111-11-11. Zgodnie z informacjami dostępnym na stronach NFZ (www.nfz.gov.pl) plik ten przed wysłaniem należy zakodować. Program umożliwiający kodowanie pliku (Zakoduj.exe) dostępny jest również na stronach NFZ. Po zakodowaniu plik zmienia swój format na .asc i w tej postaci jest już gotowy do przesłania do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wydruk w formie papierowej dostępny jest jako Raport NFZ – skł.zdr. Zespół CDN Klasyka

Nowoczesne zarządzanie


T I P ST & IPS T R&I CTKRSI C K S

26

Tips & Tricks CDN OPT!MA – Księga Handlowa Wykorzystanie funkcji systemowej JEŻELI w Zestawieniach Księgowych i księgowaniach okresowych. Podczas definiowania kwoty w Zestawieniach Księgowych lub księgowaniach okresowych czasami istnieje konieczność uzależnienia wartości od jakiegoś warunku. Wybierając w pozycji zestawienia księgowego lub księgowania okresowego przycisk Kwota -> Funkcje systemowe -> Jeżeli program wstawia wywołanie funkcji JEŻELI w postaci CHOOSE(‘warunek’, ‘jeżeli prawda’, ‘jeżeli fałsz’). Działanie funkcji jest takie, że jeśli warunek jest spełniony, to pobierana jest wartość ‘jeżeli prawda’, w przeciwnym wypadku pobierana jest wartość ‘jeżeli fałsz’. Przykład: Jeśli obroty Wn są większe niż obroty Ma, to kwota ma być równa różnicy tych obrotów, w przeciwnym wypadku powinna przyjąć wartość 0, czyli: CHOOSE (@ObrotyWn(101)>@ObrotyMa(101), @ObrotyWn(101)-@ObrotyMa(101), 0) Dodatkowe możliwości stwarza zastosowanie funkcji Numer Kolumny. Wywołanie @Kolumna() zwraca numer

aktualnie przetwarzanej kolumny. Funkcja może być szczególnie przydatna przy zestawieniach międzyokresowych, gdy w kolumnie pierwszej chcemy mieć dane za okres poprzedni, a w drugiej za bieżący, natomiast nastąpiła zmiana planu kont. Koszty, które przedtem były na koncie 401 teraz są na 402. Przykład wykorzystania w połączeniu z funkcją JEŻELI: CHOOSE(@Kolumna()=1, @ObrotyWn(401), @ObrotyWn(402)) – czyli jeżeli przetwarzana kolumna ma numer 1 (czyli pochodzi z poprzedniego okresu obrachunkowego), to podaj obroty konta 401, jeżeli ma inny numer to podaj obroty konta 402. Jeżeli mamy więcej niż dwie kolumny, np. za trzy kolejne lata obrachunkowe możemy inaczej wykorzystać składnię tej funkcji, mianowicie: CHOOSE(liczba, wartość dla 1, wartość dla 2, wartość dla 3). Przykład: CHOOSE(@Kolumna(), @ObrotyWn(401), @ObrotyWn(402), @ObrotyWn(403)) czyli jeżeli kolumna 1 (oznaczająca np. rok 2002) to obroty 401, jeżeli kolumna 2 (oznaczająca rok 2003) to 402, jeżeli kolumna 3 (rok 2004) to 403.

Dodawanie funkcji systemowej JEŻELI.

Nowoczesne zarządzanie

Nr 1/2006


TIPS & TRICKS

27

CDN OPT!MA – Moduł Magazyn Jak w prosty sposób przypisać rabaty dla poszczególnych towarów i kontrahentów? Program CDN OPT!MA umożliwia użytkownikowi szeroki zakres tzw. „rabatowania”, czyli przypisania różnym kontrahentom dowolnych upustów na poszczególne towary. Listę rabatów ustalamy z poziomu menu Słowniki /Rabaty. Użytkownik może przypisywać rabaty na dwa sposoby. Jeden z nich to stosowanie rabatów procentowych. Jak widać użytkownik w programie CDN OPT!MA ma do wyboru kilka możliwości udzielania rabatów swoim kontrahentom, czy to w oparciu o pojedyncze karty kontrahentów czy w oparciu o ich grupy, dla wybranego towaru, dla grupy towarów lub wszystkich towarów. Dodatkowym atutem programu jest przypisanie stałej ceny, którą można dowolnie ustalać z listy rabatów – na drugiej zakładce „stała cena”.

Lista rabatów procentowych

Lista rabatów typu Stała Cena

Przy użyciu funkcjonalności związanej z przypisaniem stałej ceny mamy również możliwość ustalenia typu ceny (netto/brutto) oraz przypisania dowolnej waluty dostępnej w systemie. Użytkownik może przypisać stałą cenę dla wszystkich kontrahentów, grupy kontrahentów oraz jednego wybranego kontrahenta. Rabat „Stała cena” ma najwyższy priorytet w stosunku do innych rabatów ustalonych w programie, co oznacza, że w przypadku określenia stałej ceny dla towaru pomijane są pozostałe rabaty zdefiniowane dla tego towaru lub dla kontrahenta. W sytuacji, gdy równocześnie zadeklarowane są rabaty z grupy „dla kontrahentów” i z grupy „dla towarów” z poziomu Konfiguracji Firmy / Handel / Rabaty można dowolnie ustalić priorytet danego rabatu.

Zespół CDN OPT!MA

Nr 1/2006

Nowoczesne zarządzanie


NOWE ROZWIĄZANIA

28

Modelowanie Procesów w

CDN XL

Niniejszym artykułem pragniemy zwrócić Państwa uwagę na mechanizmy definiowania procesów i modelowania obiegu dokumentów oraz możliwości kreowania i obsługi różnorodnych alertów związanych z informacjami zarejestrowanymi w bazie danych systemu CDN XL. Funkcjonalność ta – udostępniona od wersji 4.5 – pozwala na zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów. Procesy – indywidualizacja prac w systemie Jedną z ważniejszych funkcjonalności systemu CDN XL jest możliwość definiowania procesów. Powstanie tego elementu wiązało się z rozwojem systemu w kierunku obsługi definiowania alertów biznesowych zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez wielu klientów. W pierwotnych założeniach element ten miał dawać możliwości kreacji różnorodnych zapytań o dane zarejestrowane w systemie oraz, przy spełnieniu zdefiniowanych warunków, informować o ich zmianach wybranych operatorów. Rozszerzenie tej koncepcji o uwzględnienie w definicji standardowych nośników informacji (czyli dokumentów) w powiązaniu z operatorami i zadaniami wynikającymi z takich alertów otworzyło drogę do funkcjonalności modelowania procesów. Dzięki temu poszerzone zostały możliwości budowy schematów obiegu dokumentów w firmie. Procesy umożliwiają kontrolę przepływu informacji, wyszukiwanie „momentów krytycznych” i monitowanie o takich sytuacjach osobom kluczowym (na przykład informowanie kierownika o zadaniach przeterminowanych pracownika, lub jak to będzie miało miejsce poniżej

Nowoczesne zarządzanie

weryfikację zamówienia zakupu przez uprawnioną osobę przed potwierdzeniem i wysłaniem tego zamówienia przez innego pracownika).

Procesy – sposoby definiowania Moduł definiowania procesów obejmuje przede wszystkim zbudowanie etapów, przez jakie ma przejść definiowany proces, zadań do wykonania na każdym etapie, czasu oraz operatorów biorących w nich udział. Dla zobrazowania funkcjonalności modelowania procesów posłużymy się przykładem. Wyobraźmy sobie, że w firmie X w procesie składania zamówień do dostawców przed wysłaniem takiego zamówienia konieczne jest dodatkowe zweryfikowanie i zaakceptowanie jego poprawności przez Prezesa Zarządu. Rozpoczynając definiowanie procesu należy określić, dla jakiego nośnika informacji będziemy go tworzyć. W rozważanym przykładzie takim obiektem będzie Zamówienie Zakupu. [1] Każdy definiowany proces posiada standardowo dwa etapy (zadania) z określonymi statusami – START (początek procesu) i KONIEC (koniec

procesu). Pomiędzy nimi można kreować dowolną ilość etapów (zadań) pośrednich. Jeżeli w naszym przykładzie START oznacza dodanie nowego Zamówienia Zakupu, KONIEC będzie Potwierdzeniem Zamówienia to między tymi etapami należy wprowadzić kolejne – zadania pośrednie - w tym przypadku związane z weryfikacją poprawności zamówienia. [2] Definiując kolejne etapy (de facto zadania w procesie) dla każdego z nich tworzy się czynności do wykonania. Aby stworzyć kolejny etap procesu, należy utworzyć nowe zadanie w tym procesie a następnie zdefiniować listę czynności, jakich wykonanie zostało przewidziane w definiowanym zadaniu oraz czasu ich realizacji. Czynności takie związane są z kolei z definiowanymi Akcjami, czyli konkretnymi działaniami, jakie należy wykonać. Niektóre akcje mogą być akcjami kluczowymi takimi jak np. potwierdzenie zamówienia, uruchomienie zewnętrznej aplikacji, wysłanie wiadomości e-mail itp. [3] Dla każdej czynności określa się opiekunów (operatorów), którzy mają ją wykonać. Do czynności może być przypisanych jednocześnie wielu operatorów uwzględniając także tzw. opiekuna automatycznego.

Nr 1/2006


NOWE ROZWIĄZANIA

Pozostając przy rozważanym scenariuszu wprowadzimy do procesu obsługi Zamówienia Zakupu dwa zadania. Pierwsze dotyczyć będzie weryfikacji zamówienia, drugie potwierdzenia zamówienia, które przeszło etap weryfikacji. Czynnością związaną z etapem startu będzie dodanie zamówienia zakupu. W kolejnych zadaniach pojawią się czynności związane z weryfikacją a następnie z potwierdzeniem zweryfikowanego zamówienia. Opcjonalnie można wprowadzić dodatkowe zadanie (po wprowadzeniu zamówienia a przed jego weryfikacją), w którym czynnością przypisaną opiekunowi automatycznemu będzie wysłanie wiadomości e-mail (alert) do osoby odpowiedzialnej za weryfikację dokumentów z informacją o zarejestrowanym w systemie zamówieniu na zakup, które ma być sprawdzone. [4]

29

[1]

Procesy – obsługa zdarzeń Każdy operator posiada swoją Skrzynkę, w której pojawiają się wybrane elementy podlegające procesom (zdefiniowany alert lub dokument). Informacja dostępna jest tu na podstawie tzw. metryki dokumentu, wykorzystywanej także dla zapisu historii procesu. Aby system weryfikował statusy procesów konieczne jest włączenie w module Administracji lub poprzez wykonywalny plik cdnwork.exe automatu procesów (XL WORK) wraz ze zdefiniowanymi interwałami czasowymi, w jakich będzie on sprawdzał zmiany w Systemie. Samo uruchomienie zdefiniowanego procesu może się odbywać z poziomu Skrzynki dokumentów, listy procesów lub listy dokumentów, których dotyczy. W naszym przypadku proces weryfikacji zamówienia wywołuje dowolny operator Centrum 1 wprowadzając niepotwierdzone Zamówienie Zakupu. Takie zamówienie z uwagi na włączoną obsługę procesu nie może być potwierdzone przez operatora bez odpowiednich uprawnień i trafia na etap weryfikacji - do skrzynki operatora Prezes Zarządu. Przypomnijmy, że zarejestrowaniu tego zamówienia może towarzyszyć odpowiedni komunikat (alert) wysłany jako e-mail do osoby mającej dokonać jego weryfikacji. [5] Operator oprócz dostępu do swoich zadań i dokumentów, w zależności od uprawnień definiowanych w strukturze firmy, może przeglądać zadania dla całego Centrum, podległych operatorów oraz historię tych zdarzeń. W każdej chwili dostępna jest metryka obiektu (dokumentu), możliwość sprawdzenia jego zawartości, historia dokumentu oraz możliwość zrealizowania zadania. [6] Realizacja przez operatora Prezes Zarządu zadania weryfikacji dokumentu, przekazuje go w tym przypadku do skrzynek wielu operatorów – pracowników Centrum 1, z których każdy może takie zamówienie potwierdzić i wysłać do dostawców. Oczywiście scenariusze postępowania można samemu dowolnie kreować, przebudowywać, jak również eksportować i importować ich definicje z/na zewnątrz systemu w formacie pliku xml. Modelowanie procesów jest kolejnym modułem znacznie uelastyczniającym możliwość dopasowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta. W ten sposób umożliwiona została obsługa zaawansowanych procesów biznesowych i gospodarczych, z jakimi macie Państwo do czynienia. Łukasz Stasiak Product Manager CDN XL

Nr 1/2006

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Nowoczesne zarządzanie


PROJEK TY COMARCH

30

OPT!MALNY

START

– projekt edukacyjny Comarch na krakowskich uczelniach Koło Naukowe Zarządzania Finansami i Rachunkowości AUDYTOR działa od dwóch lat na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. Jednym z jego przedsięwzięć, które wzbudziło wielkie zainteresowanie wśród studentów wydziału była akcja OPT!MALNY START. Zwróciliśmy się z prośbą do firmy Comarch o prezentację swoich rozwiązań w zakresie prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm. Wspólna akcja OPT!MALNY START swoim zasięgiem objęła przeszło stu studentów wszystkich lat naszego wydziału. Pierwszym krokiem akcji była kompleksowa prezentacja przeprowadzona na Wydziale Zarządzania przez konsultanta programu CDN OPT!MA. Przybliżono nam zakres działania firmy Comarch oraz w sposób przekrojowy przedstawiono koncepcję działania zintegrowanych modułów programu, począwszy od modułu Kasa/Bank, Handel, poprzez Płace i Kadry, aż po możliwości działania programu przy prowadzeniu pełnej księgowości. Każdy uczestnik otrzymał płytę CDN OPT!MA wraz z materiałami szkoleniowymi, aby móc sprawdzić samodzielnie program i zapoznać się bliżej z jego funkcjonalnością. Kolejnym etapem był egzamin sprawdzający wiedzę praktyczną z zakresu obsługi modułów CDN OPT!MA. Do egzaminu przystąpiła przeszło połowa słuchaczy,

Nowoczesne zarządzanie

głównie studenci specjalizacji finanse. Należało zaksięgować wskazane w zadaniach operacje gospodarcze pracując na oprogramowaniu. Zadania były podzielone tematycznie. Dzięki temu, każdy mógł zdać egzamin z interesujących go modułów. Tym sposobem na ręce wytrawnych księgowych i kadrowych złożono certyfikaty sygnowane przez Comarch SA. Informacje o szkoleniu szybko rozprzestrzeniły się również wśród adeptów lat młodszych, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w kolejnej akcji OPT!MALNY START. Zachęceni efektywną współpracą wystąpiliśmy z prośbą o przeprowadzenie prezentacji z zakresu komputerowych systemów finansowych, które również skierowane zostały do studentów wszystkich lat naszego wydziału. I tym razem również działając wspólnie odnieśliśmy sukces. Odbyły się dwie prezentacje, przedstawiające nowoczesne systemy klasy ERP, takie jak CDN XL oraz CDN EGERIA. Dla przykładu prezentacja rozwiązania CDN XL sprowadziła się do przekazania ogólnych informacji na temat

zintegrowanych systemów do zarządzania klasy ERP, pokazaniu wybranej funkcjonalności systemu według przykładowego obiegu dokumentów realizowanych w przedsiębiorstwach. Całość zakończono prezentacją rozwiązań na płaszczyźnie controllingu zarządczego. Dzięki firmie Comarch mieliśmy możliwość kompleksowego zapoznania się z zintegrowanymi systemami do zarządzania dla firm różnej wielkości i specjalizacji. Wszystkie prezentacje spotkały się z dużym uznaniem, jednak najbardziej pochlebnie studenci wyrażali się na temat akcji OPT!MALNY START, która dała możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego praktyczną wiedzę. Dokument taki jest postrzegany przez studentów jako ciekawy dodatek do życiorysu, pomocny w poszukiwaniu praktyk lub pracy. Mam nadzieję, że na tym nie zaprzestaniemy naszych działań. Joanna Reich Prezes Koła Naukowego Zarządzania Finansami i Rachunkowości AUDYTOR

Nr 1/2006


Pewność jutra CDN ASYSTA to pakiet wielu korzyści dla Twojej firmy: :: standardowa gwarancja na system :: możliwość bezpłatnego pobierania wszystkich nowych wersji oprogramowania (uwzględniających najnowsze przepisy prawne, jak również nową funkcjonalność) :: prawo do korzystania z pomocy specjalistów Comarch :: korzystne warunki zakupu nowych programów z linii CDN

Zamów już dziś!

www.cdn.com.pl/asysta2006/ tel.: 0 12 681 43 00


Comarch jest polskim dostawcą światowej klasy oprogramowania oraz usług informatycznych w kraju i za granicą. Na rynku polskim działa jako integrator systemów informatycznych i dostawca własnych produktów dla najważniejszych sektorów gospodarki, w tym rozwiązań wspierających zarządzanie: w dużych i średnich przedsiębiorstwach (CDN Egeria, CDN XL) oraz w małych i średnich firmach (CDN OPT!MA, CDN Klasyka). Za granicą Comarch działa jako producent oprogramowania, a rozwiązania Spółki wspomagają działanie przedsiębiorstw na czterech kontynentach. Kapitał firmy to akademicki rodowód, wieloletnie doświadczenie oraz zaufanie i zadowolenie Klientów. Comarch zatrudnia ponad 1500 najwyższej klasy specjalistów na całym świecie. Spółka notowana jest na GPW w Warszawie. Firma zdobyła wiele wyróżnień i nagród, między innymi: Nagrodę Prezydenta RP dla Najlepszego Polskiego Przedsiębiorstwa, tytuł Pioniera Technologii Światowego Forum Ekonomicznego w Davos oraz Godło Promocyjne TERAZ POLSKA. Unikalną przewagą firmy jest ogólnopolska sieć Partnerów Comarch, którą tworzy ponad 650 firm. Z rozwiązań do zarządzania firmą korzysta ponad 40 000 Klientów, a programy Comarch są zainstalowane na ponad 160 000 komputerów w Polsce.

Comarch SA Al. Jana Pawła II 41d, 31-864 Kraków tel.: 0 12 681 43 00 fax: 0 12 681 43 01 www.comarch.pl/cdn

Indywidualne strony klientów www.comarch.pl/cdnklient

Profile for Comarch ERP

Nowoczesne Zarzadzanie 1/2006  

Głównym celem wydawnictwa jest dzielenie się z czytelnikami wiedzą i doświadczeniem biznesowym. Artykuły skupiają się na takich zagadnieniac...

Nowoczesne Zarzadzanie 1/2006  

Głównym celem wydawnictwa jest dzielenie się z czytelnikami wiedzą i doświadczeniem biznesowym. Artykuły skupiają się na takich zagadnieniac...

Advertisement