Page 1

Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.


Spis treści

Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach w przepisach?

3

Najważniejsze zmiany w przepisach

4

Planowane zmiany w systemach ERP

8

Jak przygotować firmę do zmian w przepisach o VAT w 2014 roku?

9

Uwaga: Informacje zawarte w materiale są aktualne na dzień 27 września 2013 roku.

2


Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach w przepisach?

Pytania, na które musisz sobie odpowiedzieć:

Czy używane w Twojej firmie oprogramowanie będzie dostosowywane do zmieniających się przepisów?

Czy posiadasz gwarancję/możliwość aktualizacji oprogramowania? Kiedy planujesz dokonać aktualizacji oprogramowania? Zmiany przepisów znajdują zawsze swoje odzwierciedlenie w potrzebie dostosowania systemów księgowych, programów wykorzystywanych do fakturowania, oraz szkoleń pracowników i prowadzą do licznych błędów w okresach przejściowych. Przywołać tu można nowe regulacje związane z fakturowaniem wprowadzone w 2013 roku czy przełom 2010/2011 roku, kiedy to zmieniała się podstawowa stawka podatku VAT z 22% na 23%. W tym okresie widoczne było poruszenie wśród przedsiębiorców, którzy nie zdążyli dostosować firm do nowego prawa lub proces ten odłożyli na ostatnią chwilę. Dotyczyło to zarówno oprogramowania, jak i aktualizacji urządzeń fiskalnych – kas czy drukarek. Niestety powodowało to zbędne koszty dla tych firm w postaci droższych „ekspresowych” usług lub wyższej ceny za aktualizację oprogramowania. Mając na uwadze powyższe, warto już dziś upewnić się, czy Twoja firma posiada system z wykupioną aktualizacją, a także zastanowić, czy koszty obsługi w nieodległej przyszłości nie ulegną zmianie. 3


Najważniejsze zmiany w przepisach Zmiany od 2014 roku:

1

Moment powstania obowiązku podatkowego Obowiązek podatkowy nie będzie już powiązany z datą wystawienia faktury. Poza nielicznymi regulacjami szczególnymi będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Konieczna będzie modyfikacja systemów księgowych i fakturujących (inne ujmowanie transakcji w deklaracji VAT).

2

Prawo do odliczenia podatku naliczonego Prawo do odliczenia podatku nie będzie, jak dotychczas, powiązane z momentem otrzymania faktury, a z chwilą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Po otrzymaniu faktury w 2014 roku należy kontrolować dwa terminy: a) odliczenia dokonuje się za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabytych lub importowanych towarów i usług po stronie dokonującego czynności, b) nie wcześniej jednak niż z chwilą uzyskania faktury VAT, dotyczącej tej czynności.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.ZmianaVAT.Comarch.pl/przepisy

4


3

Podstawa opodatkowania Do tej pory był to obrót, od 2014 roku podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący sprzedaży otrzymał lub ma otrzymać. Podstawa obejmuje: a) podatki, cła, opłaty i inne należności, b) wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę.

4

Nowe zasady wystawiania faktur Tracą moc przepisy rozporządzenia Ministra Finansów ws. faktur, od 2014 roku obowiązują regulacje zawarte w Ustawie o VAT.

5

Terminy wystawiania faktur Ogólne zasady wystawiania faktur w 2014 roku: a) fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, b) faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

6

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej W określonych przypadkach będzie można obniżyć obrót pomimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

7

Likwidacja faktur wewnętrznych Przepisy obowiązujące od stycznia 2014 roku nie przewidują możliwości wystawiania faktur wewnętrznych.

8

Noty korygujące Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłkę, będzie mógł w dalszym ciągu wystawiać notę korygującą. 5


Wystawienie faktur od 2014 roku – terminy standardowe

30 dni przed

Wydanie towaru, wykonanie usługi

Standardowy wystawiania fa

6


15 dni

Koniec miesiąca, w którym dokonano czynności opodatkowanej

y termin aktury VAT

Źródło grafiki: www.vat.pl

7


Planowane zmiany w systemach ERP Nowe zasady ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego na fakturach VAT

Nowe domyślne terminy odliczania podatku Zmiany w zakresie wyznaczania podstawy opodatkowania Faktury wewnętrzne – jako dowody wewnętrzne Modyfikacje wydruków rejestrów VAT Pozostałe

zmiany (w tym transakcje w okresie przejściowym)

Więcej dowiesz się na bezpłatnym szkoleniu poświęconym zmianom w przepisach, na które możesz zarejestrować się na stronie: www.ZmianaVAT.Comarch.pl

8


Jak przygotować firmę do zmiany w przepisach o VAT w 2014 roku? Aby dobrze przygotować firmę na zmiany przepisach powinieneś:

Poznać zmiany, jakie czekają przedsiębiorców, szczególnie te dotyczące

podatku od towarów i usług VAT oraz sprawdzić, w jakim stopniu wpłyną one na prowadzony przez Ciebie biznes

Zaktualizować programy do obsługi firmy. Warto o to zadbać jeszcze przed wprowadzeniem nowych przepisów. Unikniesz wtedy niepotrzebnego pośpiechu i będziesz mógł skupić się na prowadzeniu firmy

Poznać warunki, na podstawie których należy przygotować dokumenty w okresach przejściowych

Przygotować pracowników na zmiany w przepisach. Zapewnić im

odpowiednie narzędzia w postaci dostosowanego do nowych przepisów oprogramowania oraz niezbędną wiedzę. W razie potrzeby zorganizować szkolenia, co z pewnością przyczyni się do wyeliminowania błędów i pomyłek, które towarzyszą zmianom zasad opodatkowania

9


Skorzystaj ze zmian w przepisach Wykorzystaj optymalnie nadchodzące zmiany, przejdź na program z rodziny Comarch ERP, zawsze zgodny z aktualnymi przepisami. Polecane programy:

Wszystkie programy Comarch ERP dostępne są także w modelu usługowym za niską miesięczną opłatą. O szczegóły pytaj pod adresem info.erp@comarch.pl lub wejdź na stronę www.Comarch.pl/ERP 10


Zobacz rozwiązania dla małej i średniej firmy WYBIERZ:

ILOŚĆ STANOWISK KOMPUTEROWYCH

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

HANDEL, DYSTRYBUCJA

SERWIS, USŁUGI

BIURA RACHUNKOWE

PLACÓWKI MEDYCZNE

Comarch ERP iFaktury24

1-2 STANOWISKA

Optimed24 Comarch ERP Optima

2-10 STANOWISK

Sprawdzone rozwiązania dla dużych i średnich firm WYBIERZ:

ILOŚĆ STANOWISK KOMPUTEROWYCH

6-30 STANOWISK

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

HANDEL, DYSTRYBUCJA

HANDEL DETALICZNY

PRODUKCJA

SERWIS, USŁUGI

Comarch ERP Altum

Comarch ERP Altum oraz

30-250 STANOWISK

Comarch ERP XL

250-600+ STANOWISK

Comarch ERP XL

Comarch ERP Retail

Comarch ERP XL

11


Comarch to największy polski producent oprogramowania dla firm. Nasze programy finansowo-księgowe oraz systemy klasy ERP i Business Intelligence są stosowane w 85 000 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Francji i Austrii. Nowoczesne, bezpieczne i łatwe w obsłudze rozwiązania Comarch wspierają działalność firm w sektorach handlowym, usługowym i produkcyjnym.

Comarch SA Al. Jana Pawła II 41g, 31-864 Kraków tel.: 12 681 43 00 e-mail: info.erp@comarch.pl www.Comarch.pl/ERP

Poleć książeczkę na: www.ZmianaVAT.Comarch.pl/polec

Mała książeczka o zmianach w przepisach -  
Mała książeczka o zmianach w przepisach -  

Zbiór najważniejszych zmian w podatku VAT, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2014 roku. Porady dla firm, jak przygotować się na zmiany w...

Advertisement