Page 1

5e jaargang, nummer 10 - zomer 2002

verschijnt vier maal per jaar

De Columnist Officieel orgaan van Columni - Vereniging van Alumni CIW/Communicatiekunde Rijksuniversiteit Groningen

Harrie Mazeland trapt af in serie masterclasses van Columni

Vergaderen vanuit een nieuw perspectief Je kennis weer eens bijspijkeren en contact hebben met andere oudstudenten over wat je nu doet met de studie die je samen hebt gevolgd. Dat zijn twee van de meest genoemde behoeften die Columni-leden aangaven tijdens een tevredenheidsonderzoekje dat Columni in 2001 heeft gehouden. Met het organiseren van een masterclass-reeks hoopt Columni aan die wensen tegemoet te komen. De reeks ging van start met een college van Harrie Mazeland over het thema Vergaderen. Niet het meest intrigerende onderwerp zou je denken. Het tegendeel bleek echter tijdens de eerste collegeavond. De aanwezigen raakten niet uitgepraat en Harrie knoopte er meteen maar een tweede avond aan vast. Om nog meer van elkaar te weten te komen. werken. Bovendien kost het de vereniging zo weinig geld. Groningen dus, als thuishaven van de vereniging. Natuurlijk weten we dat we het voor verschillende leden beter in het midden van het land kunnen organiseren, maar we proberen het zo eerst een paar keer uit.’ De oud-docenten die ze benaderden om mee te werken waren meteen enthousiast. ‘Ze vonden het leuk om oud-studenten terug te zien en op deze manier ervaringen uit de praktijk te horen te krijgen. Daar kun-

Foto: Kees van der Mark

De masterclass-reeks is geïnitieerd om de leden de mogelijkheid te geven hun kennis bij te spijkeren en hen weer eens in contact te brengen met hun oud-docenten. ‘We hebben bewust gekozen voor een kleinschalige opzet om eerst het concept Masterclass uit te proberen’, vertelt Erik Meijerink over het initiatief. “Dus kozen we voor een doordeweekse avond die niet teveel vrije tijd kost en gebruikten we een zaal in het Harmoniegebouw die dichtbij is voor de docenten die mee-

Inhoud Het Instituut

2

Wat doe jij nou?

3

Verenigingsnieuws

4

nen zij immers ook weer wat van opsteken,’ lacht Kim Elants, die de docenten samen met Erik benaderde. Titus Ensink, Wim Vuijk, Jan Berenst en Harrie Mazeland zegden toe een masterclass te zullen geven.

Enthousiasme Op dinsdagavond 7 mei vond de eerste masterclass plaats. Harrie Mazeland leerde zijn ex-pupillen dat vergaderen niet iets saais is dat je dagelijks of wekelijks moet ondergaan. Door eens een avond stil te staan bij wat er tijdens vergaderingen allemaal gebeurt – welke gesprekspatronen zijn er, welke rollen nemen de deelnemers aan? – werden de aanwezigen zich ook weer wat meer bewust van hoe het er in hun eigen vergaderingen aan toe gaat. Dat viel in goede aarde bij de Columni-leden. Het op analytische wijze in detail kijken naar een proces waar je tijdens je werk bijna geen aandacht meer aan besteedt, was erg leuk. Het enthousiasme van Harrie werkte bovendien erg inspirerend. Het eerste college duurde langer dan verwacht. Dat kwam eigenlijk vooral door het bijzonder lange introductierondje waarin de aanwezigen vertelden hoe zij in hun werk met vergaderingen omgaan. Een introductie die evenals de les van Harrie erg leerzaam was. lees verder op pagina 2

N U M M E R

1 - M E I

1 9 9 8

D E

C O L U M N I S T

1


vervolg van pagina 1

Verschillende ervaringen

2

Er bleken erg verschillende soorten organisaties vertegenwoordigd onder de aanwezige Columni-leden, die daardoor heel verschillende ervaringen hadden met vergaderen. Neem de vergaderingen bij de Gemeente Loppersum waar de deelnemers van raadvergaderingen vooral gehoord (en gezien) willen worden, of de vergaderingen bij het ETOC die vooral te vaak plaatsvinden en die teveel een verwijdering van de taken tot gevolg hebben. En de vergaderingen bij de universiteit zelf, waar mensen redelijk individueel of solistisch werken en de vergaderingen een middel zijn om jezelf in de organisatie te plaatsen en de wereld om je heen te zien. Of Activity International, een kleine organisatie waar het woord vergadering niet bestaat: ‘Kleine besprekingen hebben wij, zonder structuur, heel actiegericht en zonder notulen’, vertelt Bernice Spijker. En de twee netwerkorganisaties, Penta Scope en Vertis, waar de vele persoonlijke contacten door de organisatie heen en de een-op-een-contacten een belangrijkere rol spelen dan vergaderingen. Waar vergaderen zelf vaak een gezellig overleg wordt, met als gevolg dat er te weinig gedaan wordt en teveel gepraat. Bij Penta Scope had dat zelfs een jaarthema ‘Zeggen is doen’ tot gevolg. Ter sprake kwamen verder de manvrouwverschillen die er bij de een wel duidelijk waren, maar bij het andere bedrijf weer niet. Of onderwerpen als machtspolitiek, eilandenculturen, politisering en de aanwezige mailcultuur die een rol speelt op de wijze waarop persoonlijk overleg wordt gevoerd. Stof waarover nog veel meer geschreven kan worden. Stof waarover Columni-leden ook nog veel langer door zouden willen praten: hun ervaringen toetsen aan de theorie en aan die van hun collega-alumni. Een uitstekende motivatie om ook andere thema’s op deze manier met zijn allen te gaan bespreken. Op 24 september volgt de volgende Masterclass. En je kunt je nog aanmelden… Peggy Limburg

D E

C O L U M N I S T

Het Instituut Zo’n tien jaar geleden stond ik eind juni bij de publicatieborden te praten met een groepje studenten dat net het laatste tentamen had gehaald. De stemming was uitgelaten: lekker geen hertentamens en dus tot 1 september vakantie en – om dat te betalen – vakantiewerk. Een van de studenten vroeg bezorgd of ik ook wel vakantiewerk had. Ik schoot in de lach: de universiteit sluit nooit, in de zomer worden proefschriften geschreven, boeken gelezen, colleges voorbereid. Dus eigenlijk toch vakantiewerk. En dus geen tijd voor vakantie. Resultaat: het verlofstuwmeer. U zag het waarschijnlijk niet direct, maar ik bleek ook een verlofstuwmeerprobleem te hebben, van maar liefst 379 uur! Ik val zomaar in de op-een-na-hoogste probleemgroep. Terwijl u reikhalzend uitkijkt naar een weekje vakantie, weet ik niet meer hoe ik de vrije dagen op kan maken. Personeelszaken zag dit probleem ook en schreef de getroffen medewerkers een brief. De boel wordt geheel in de geest van onze tijd aangepakt: wie geen oplossing kiest, ziet zijn verlofstuwmeer verdampen. Je moet afspraken maken met de leidinggevende over de afbouw: in een keer alles of gespreid over meerdere jaren. En we moeten natuurlijk voorkomen dat het weer zo'n ellende wordt: dus verlofdagen verkopen, alles opnemen of sparen voor later. Ik heb mijn leidinggevende een voorstel gedaan: tot 2005 elk jaar 95 uur extra vakantie. Dat komt dus bovenop de jaarlijkse vakantiedagen en ADV. Een oplossing? Een nieuw probleem! Een duur probleem ook. Dit jaar ben ik in juni al drie weken op vakantie geweest.

Hotels en pensions hebben dan nog alle ruimte en dat geldt ook voor de Duitse en Oostenrijkse snelwegen. Maar we bleken, zo zei de dealer, helaas niet te beschikken over valvetronic, helder koplampglas met witte kipperlichten, boordcomputer en die nieuwe bumper. Zo konden we z’n Beierse soortgenoten niet onder ogen komen. Dat kon gelukkig nog bijtijds geregeld worden, je moet goed voorbereid het stuwmeer te lijf kunnen. Daarna in juli de Tour de France: drie weken massasprints, pelotons op jacht naar vluchters, dagen zonder geschiedenis en dagen met drie cols van de eerste categorie. Dat levert elke dag weer een paar uur op. Helaas zijn er ook rustdagen en begonnen de bergetappes pas na de middag. Het schoot niet veel op maar we moesten en de prijs viel mee. In augustus dan nog maar een keer op vakantie, nu de 95 stuwmeeruren volgens afspraak opnemen. We houden het op West-Nederland, vrienden bezoeken waar je niet zo vaak komt, bezienswaardigheden waar je te ver vanaf zit. Het resultaat? Op mijn verlofkaart wemelt het van A-tjes en V-tjes met het aantal uren ADV en Vakantie van die dag. Per 1 september staan er nog 79 uur open. Een teleurstellend resultaat. We moeten dus nog wat verzinnen. Bent u wel eens met een rondvaartboot mee geweest, of hebt u wel eens een pretpark bezocht? Daar zitten de stuwmeerklantjes bij elkaar de uren op te maken. Dan weet u waarom ze niet steeds zo vrolijk kijken… Nog altijd verwart u het paradijs met het huis aan de andere kant van de straat.

door Wim Vuijk

N U M M E R

1 0 - Z O M E R

2 0 0 2


Wat doe jij nou? Naam

Rinske Bakker Afgestudeerd

september 1994 Studierichting

Communicatiekunde Huidige werk

Manager Customer Care bij Isolectra B.V. Lid/abonnee van

STIC (studiekring voor technische informatie en communicatie), Nieuwsgroep RTFM-NL (voor technisch schrijvers) en vakbladen als Onze Taal en Tekst[blad] Vervolgcursussen

Verschillende cursussen bij SRM (Marketingcommunicatie, Schrijven van commerciële teksten), Grafisch productie en vormgeving, Gebruikershandleidingen ontwikkelen

‘Ik ben afgestudeerd op het onderwerp instructieve communicatie, en in die richting werk ik nu nog steeds. Tot augustus van dit jaar was ik dienst van KPN Telecom. Ik was daar eindverantwoordelijk voor het schrijven, de redactie, productie en het testen van gebruiksaanwijzingen voor de consumenten- en zakelijke markt. Daarbij moet je denken aan producten uit het assortiment van Primafoon en het Business Center van KPN, zoals telefoons, antwoordapparaten, faxen, huiscentrales en modems. Per jaar kwamen er ongeveer vijftig nieuwe gebruiksaanwijzingen uit. In die functie had ik het erg naar mijn zin, omdat ik leuke collega’s had en er voldoende mogelijkheden tot ontplooiing waren. Maar helaas was ik – vanwege de bedrijfseconomische omstandigheden bij KPN – een van de 4.800 medewerkers die op zoek moesten naar een andere werkkring. Gelukkig heb ik een nieuwe baan gevonden, waarin ik mijn specialistische kennis nog steeds kan gebruiken. Sinds 1 augustus werk ik bij Isolectra B.V, onderdeel van de Twentsche Kabel Holding. Isolectra is een internationale technische handelsonderneming die onder meer

N U M M E R

1 0 - Z O M E R

elektrotechnische en telecomproducten levert aan bedrijven in de utiliteitsbouw, woningbouw, industrie, telecom en retail. Producten zoals communicatiesystemen in ziekenhuizen, gevangenissen en parkeergarages, de bekende ticketverkoopautomaten van de NS en natuurlijk telefoons. Zelf werk ik op de afdeling Consumer Communications. Het kostte me in het begin wel even moeite om het ‘KPN-groen’ van me af te schudden. Af en toe nam ik zelfs de telefoon nog op met ‘Goedenmorgen, KPN’! Mijn nieuwe werk komt dan ook aardig overeen met wat ik al eerder deed. Onze belangrijkste klant is… KPN. Veel van mijn nieuwe collega’s zijn oude bekenden; vroeger waren ze mijn leveranciers of collega’s! Twee vroegere collega’s van mij zijn ook hier terechtgekomen. Net als in mijn vorige baan ben ik hier eindverantwoordelijk voor gebruiksaanwijzingen voor telecomproducten. Daarnaast regel ik extra gebruikersondersteuning via het Internet of speciale telefoonnummers. Ook zorg ik ervoor dat de verpakkingen van de toestellen uiterlijk aangepast worden aan de afnemer. Ik ben dus vooral een relatiebeheerder, een spin in het

2 0 0 2

3 web. Ik heb een specialistische functie waarin ik me thuis voel. Omdat ik voor een commerciële organisatie werk, zou ik in de toekomst wel wat meer commerciële ervaring willen opdoen en de ondernemerskant leren kennen. Maar voorlopig wil ik al mijn energie in deze baan steken. Een bekende stelling is dat gebruiksaanwijzingen nooit gelezen worden. Het is mijn uitdaging om ervoor te zorgen dat dat wél gebeurt. Overigens is uit onderzoek gebleken dat het allemaal nog wel meevalt met die stelling. Toch krijg je in dit werk natuurlijk niet echt feedback van klanten. Alleen tijdens pretesten en klantenpanels heb je rechtstreeks contact. Ooit kreeg ik een kaartje van een klant die mij bedankte voor een gebruiksaanwijzing. Toch leuk!’ Bernice Spijker

D E

C O L U M N I S T


Schrijf maar in je agenda bij dinsdagavond 24 september: masterclass Columni. Want dan geeft Titus Ensink

Verenigings nieuws

de tweede masterclass. Hij gaat in op het fenomeen pretesten. Goed pretesten kan je een hoop problemen en geld besparen, niet onbelangrijk dus. Je kunt je nu op onze site (www. columni.org) opgeven op de pagina ‘activiteiten’. Dat is in principe nog mogelijk tot 22 september 2002. Na de masterclass van Titus Ensink volgt op 26 november Wim Vuijk. Wanneer Jan Berenst zijn masterclass houdt, is nog niet bekend. Houd de site dus goed in de gaten!

4

Algemene ledenvergadering De ALV wordt dit jaar gehouden op zaterdag 12 oktober 2002. Natuurlijk hopen we dat velen daarbij aanwezig zullen zijn. Zou je actief willen worden in het bestuur, dan kun je je als kandidaat aanmelden voor een bestuursfunctie via e-mail (columni@ columni.org). Dit geldt niet alleen voor mensen in Groningen maar ook voor als je elders in het land actief wilt worden! Net als vorig jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gekoppeld aan een gezellige borrel of activiteit. Daarover en over de exacte agenda, locatie en tijdstip krijg je binnenkort meer informatie toegestuurd. Kijk ook op onze site: www.columni.org.

Foto: Kees van der Mark

Ledennieuwtjes

Harry Mazeland tijdens de masterclass

Afgemeld als lid • Richard van der Waals • Hans Scholten • Saskia Nooteboom • Kersten Meijnen • Nienke Nauta • Ineke Boneschansker • Agnes de Vos

• Johan Haasjes, systeemontwikkelaar Art Systems B.V. • Kasper Vos, Van Dantzig & Lichtenveldt. • Carolien A. Krikke, zoekt leuke baan in regio Utrecht. Andere baan • Wilma Ritsema: PR- en communicatiefunctionaris Bureau Jeugdzorg Groningen. • Mitzy de Roos: volgt haar hart en gaat kindertjes in achterstandssituaties les geven op de Joop Westerweelschool in Amsterdam, was adviseur bij PRbureau Winkelman en Van Hessen. • Rinske Bakker: manager Customer Care bij Isolectra Group, werkte bij KPN (zie ook: ‘Wat doe jij nou?’). • Elsbeth Sonnega: (pers)voorlichter Provincie Zuid-Holland, werkte bij communicatieadviesbureau MuldervanWeperen (voorheen Vogel & Mulder) in Groningen. • Geertje Scholten: via communicatieadviesbureau Statement te Groningen gedetacheerd bij Philips DAP. • Saskia Breedveld-Tuik: communicatieadviseur/voorlichter bij Provincie Drenthe, werkte bij KPN. • Anneke Kok: voorlichter Letterenfaculteit RuG, werkte als zelfstandig communicatieadviseur voor onder meer KPN.

van 7 mei

Oproep Marit van Mil zoekt freelance-klussen op het gebied van ontwikkelen. Meer weten? Surf naar www.columni.org.

D E

C O L U M N I S T

Nieuwe leden • Jitske de Hoop, Communicatie Manager TNO Wegtransportmiddelen. • Annemieke van der Weide, Manager Corporate Communications EFKA Additives B.V.

N U M M E R

1 0 - Z O M E R

2 0 0 2

Redactieadres: Vakgroep Taal en Communicatie, t.a.v. redactie Columnist, Postbus 716, 9700 AS Groningen. E-mail: columni@columni.org Internet: www.columni.org Vormgeving: Annette van Kelckhoven BNO, Groningen.

Masterclass

columnist nr 10  
columnist nr 10  

Nog altijd verwart u het paradijs met het huis aan de andere kant van de straat. Lid/abonnee van STIC (studiekring voor technische informat...

Advertisement