Page 127

Analýzy

Muslimský otrokářský systém ve středověké Indii K.S. Lal

K.S. Lal je známý indický historik, který zabývá historií středověké Indie. Mnoho z jeho knih je ve svém oboru považováno za standard. Kromě knihy, ze které zde citujeme28, napsal také obsáhlou studii o muslimském dobývání Indie „The Legacy of Muslim Rule in India“.29 Původ muslimského otrokářského systému Od dne, kdy se Indie stala cílem muslimských nájezdníků, začali být její lidé masově zotročováni a prodáváni do cizích zemí, nebo zaměstnávání na různých podřadných i méně podřadných pozicích v zemi. Abychom tento fenomén pochopili, je nutné jít k počátkům a rozvoji islámského otrokářského systému. Neboť kamkoliv muslimové přišli, většinou jako dobyvatelé, ale také jako obchodníci, rozvinuli systém otrokářství přizpůsobený místnímu klimatu, území a populaci. Například simultánně s invazí Mohameda bin Kásima do Sindhu počátkem 8. století dosáhla expanze arabského islámu až do Egypta, severní Afriky a na Iberijský poloostrov na západě, a do Sýrie, Malé Asie, Palestiny, Íráku, Khurusanu, Sistanu a Transoxiany. Ve všech těchto zemích se rozvinul muslimský otrokářský systém specifický pro dané místo. Ve středověku byla Indie a tyto země ve stálém kontaktu. Například již od časných nájezdů otrokářských sultánů Iltutmishe a Balbana (1210-86) přicházelo kvůli mongolské vlně ke svým dvorům v Dilí velké množství princů se svými stoupenci z Íráku, Khurasanu a Mawar-un-Nahr. Mnoho částí Dilí a jeho okolí bylo osídleno těmito elitami a jejich otroky, vojáky a učenci. V Balbanově královském procesí pochodovalo 500 otrockých vojáků Sistanů, Ghaurů a Samarkandů s tasenými meči jako poukázání na skutečnost, že velké množství otroků z těchto zemí přišlo v 13. a 14. století do Indie. Když začali Mughalové dobývat Indii, došlo ke vzniku Osmanské říše, která na své výši obsahovala současnou Albánii, Řecko, Bulharsko, Srbsko, Rumunsko a několik dalších sousedních zemí. Pak zde byla safavidská říše v Íránu. Osmanská říše obchodovala s Evropou a dovážela odtud „nezbytné zásoby otroků. Slovany (slave - otrok – pozn. př.) dodávali obchodníci z Verdunu, Benátek nebo odjinud z Itálie. Další otroci byli dováženi z černé Afriky, východní Evropy a turecké střední Asie“. Indičtí Mughalové měli velmi úzké kontakty s tureckou Osmanskou a íránskou safavidskou říší. Tyto kontakty zahrnovaly i výměnu otroků a představ o otrokářství. Nicméně jakýkoliv pokus o studium této oblasti, která je tak široká a spletitá, by nás odvrátil od našeho hlavního tématu, které je omezeno na Indii. Měli bychom se proto omezit na nejnutnější informace o počátku instituce 28 Muslim Slave System in Medieval India, http://www.bharatvani.org/books/mssmi/ 29 The Legacy of Muslim Rule in India, http://www.bharatvani.org/books/tlmr/

127

Profile for Call Brak

Úvod do islámu  

Warraq Sina Davis K.S. Lal Spencer Fitzgerald Bat Ye'or Stenhouse Luxenberg Ramesh Bruno Bostom (a kolektiv muslimských autorů)

Úvod do islámu  

Warraq Sina Davis K.S. Lal Spencer Fitzgerald Bat Ye'or Stenhouse Luxenberg Ramesh Bruno Bostom (a kolektiv muslimských autorů)

Profile for columboo
Advertisement