Page 1

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM

KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ


ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost Lubo Jakab

2) Získej neomezenou vůli

7) Pojď a následuj mě Dan Kolinger

8) Samuel

Dan Kolinger

Dan Kolinger

3) Bůh je láska

9) Jak se vidět

Frank Kernan

4) Církev roste Dan Kolinger

5) Nepochybuj o tom, co ti Bůh řekl Lenka Bicanová

Dan Kolinger

10) Slovo k ženám Dan Kolinger

11) Měj ducha víry Dan Kolinger

6) Osoba Ducha Svatého Dan Kolinger

Cena: 50,-Kč CD č. 2 1) Buď radikální jako Jan Křtitel Dan Kolinger

2) Útok na starosti Dan Kolinger

3) Slovo k mužům Dan Kolinger

4) Debora a Joel Dan Kolinger

5) Hledej mou tvář Dan Kolinger

7) Moc odpuštění Dan Kolinger

8) Obnov své postoje Dan Kolinger

9) Shromáždění mládeže Robert Klimt

10) Boží soudy Dan Kolinger

11) Postav se doprostřed Dan Kolinger

6) Pokoj Petr Szlaur

+ Záznam chval ze shromáždění mládeže – Děti Naděje

Cena: 50,-Kč CD č. 3 1) Vstaň a jdi ke svému Otci Dagmar Kolingerová

2) Srdce krále Davida Dan Kolinger

3) Aby víra fungovala Dan Kolinger

4) Kříž - znamení lásky Dan Kolinger

5) Kříž - znamení krve Dan Kolinger

6) Pomazání krále Davida Dan Kolinger

7) Duchovní růst Dan Kolinger

8) Co dělat, aby vztahy rostly Dan Kolinger

9) Kážou děti a mládež Hanuš Patera

10) Kážou děti a mládež Daník Králík

11) Kážou děti a mládež David Pospíšil

12) Kážou děti a mládež Anička Kolingerová

13) Kážou děti a mládež Jirka Jánský

14) Proroctví Jarda Patera

Cena: 50,-Kč

ARCHA VÍRY Příbram, kontakt 605 258 027, info@archaviry.cz, www.archaviry.cz


CD č. 4 1) Co chceš a co musíš Jarda Patera

2) Ty a Bůh jste dokonalý tým Dan Kolinger

3) Stvoření Zdeněk Dvořák

4) Zrání krále Davida Dan Kolinger

5) Obnovení mysli Dan Kolinger

6) Svět se zbláznil Dan Kolinger

7) Martin Luther Dan Kolinger

8) Doma u Božího trůnu Dan Kolinger

9) Buď horlivý Martina Paterová

10) Zasvěcení se Dan Kolinger

11) Kdo je Hospodinův, ke mně! Dan Kolinger

12) Rozhodni se kralovat Kamil Sukovský

Cena: 50,-Kč CD č. 5 1) Největší bitva starého zákon Dan Kolinger

2) Mělkost Dan Kolinger

3) Realita Starého zákona 1 Miloš Kozohorský

4) Realita Starého zákona 2 Miloš Kozohorský

5) Potenciál k probuzení Vojtěch Kolinger

6) Rozšlapej svoji krabici Dan Kolinger

7) Svatá válka Dan Kolinger

8) Svědectví o uzdravení Václav Hűttner

9) Jsi Boží syn díky Ježíši Dan Kolinger

10) Stvoření jako chrám Dan Kolinger

11) David a Goliáš Dan Kolinger

12) Probuzení Dan Kolinger

+ Záznam a texty chval chválícího týmu Archa

Cena: 50,-Kč CD č. 6 1) Boží milost Dan Kolinger

2) Místo chval v nadcházejícím probuzení Dan Kolinger

3) Boží víra v Tobě Dan Kolinger

4) Porozumění časům Dan Kolinger

5) Čtyři smlouvy Dan Kolinger

6) Bůh chce! Tomáš Pospíšil

7) Boží srdce pro ztracené Dan Kolinger

8) Cílem je láska Dan Kolinger

9) Lukáš 22/ I Dan Kolinger

10) Lukáš 22/ II Dan Kolinger

11) Lukáš 22/ III Dan Kolinger

12) Chrám Boží slávy Dan Kolinger

Cena: 50,-Kč

ARCHA VÍRY Příbram, kontakt 605 258 027, info@archaviry.cz, www.archaviry.cz


CD č. 7 1) Musíme podojit nebe Dan Kolinger

2) Získej Boží moudrost Martina Paterová

3) Druhý břeh Dan Kolinger

4) Následuj svého pastýře Frank Kernan

5) Křesťane milý, emoce přilož Petr Kukla

6) Změňme systém v českém národě Dan Kolinger

7) Rozkoš je Boží dar Jarda Patera

8) Bezúhonnost Dan Kolinger

9) Děje se mnohé Dan Kolinger

10) Lot a jeho žena Dan Kolinger

11) Tvůj osobní růst Dan Kolinger

12) Skok do rybníka Bethesda Dan Kolinger

Cena: 50,-Kč CD č. 8 1) Orel a slepice Dan Kolinger

2) Být Bohu tváří v tvář Elias Dos Reis Silva

3) Uctívání Ježíše Elias Dos Reis Silva

4) Smysl večeře Páně Kamil Sukovský

5) Přes zeď pnou se Jeho ratolesti Dan Kolinger

6) Jsem služebník povolaný a oddělený Dan Kolinger

8) O praotci Abrahamovi Šárka Pospíšilová

9) Petrovo vyznání Johánek Králík

10) Podobenství o perle Daník Králík

11) Podobenství o pokladu v poli Juditka a Domča Králíkovy

12) Tvé zjevení – Tvá zodpovědnost Dan Kolinger

13) Přichází doba žně Don Schwarz

7) Boží láska Dan Kolinger

Cena: 50,-Kč CD č. 9 1) Kořen hořkosti Dan Kolinger

2) Chtěj víc od života s Bohem Jakub Kolinger

3) Jsi kněz slávy Dan Kolinger

4) Poznej, kdo jsi Dan Kolinger

5) Hlad po Bohu Dan Kolinger

6) Neni daremné slovo Dagmar Kolingerová

7) Dvě slavnosti a Nikodém Dan Kolinger

8) Dej milost svému okolí Dan Kolinger

9) Ježíš sytí všechny Dan Kolinger

10) Jednoznačnost Dan Kolinger

11) Jan 20/17 Dan Kolinger

12) Sedm fází Ježíšova ponížení a povýšení Miloš Kozohorský

Cena: 50,-Kč

ARCHA VÍRY Příbram, kontakt 605 258 027, info@archaviry.cz, www.archaviry.cz


CD č. 10 1) Kázání na hoře Dagmar Kolingerová

2) Choďte v lásce Dan Kolinger

3) Davidovi bohatýři Dan Kolinger

4) Evangelium prosperity? Dan Kolinger

5) Ježíš a Jákob Dan Kolinger

6) Co by udělal Ježíš? Dan Kolinger

7) Křest Duchem Svatým Dan Kolinger

8) Nebeský Otec Dan Kolinger

9) Tři druhy Boží přítomnosti Dan Kolinger

10) Fíkovník a ostatní stromy Dan Kolinger

11) Velké poslání života Frank Kernan

12) Evangelium v tobě Dan Kolinger

Cena: 50,-Kč CD č. 11 1) Odvaha býti jíný Dan Kolinger

2) Zlaté pravidlo Dan Kolinger

3) Modlitba v jednomyslnosti Dan Kolinger

4) Je čas povyrůst Dan Kolinger

5) Milosrdenství na hoře Dan Kolinger

6) Volání do pustiny Dan Kolinger

7) Místo pro muže Dan Kolinger

8) Dvě Marie – dvě cesty Dan Kolinger

9) Stavba tvého života Dan Kolinger

10) Následuj Boží slávu Dan Kolinger

11) Svoboda v Ježíši Martina Paterová

12) Svoboda a láska Dan Kolinger

Cena: 60,-Kč CD č. 12 1) Duch, duše, tělo a opravdová víra Vojtěch Kolinger

2) Svět je v srdci církve Zbyněk a Pavla Klingerovi

3) Ohlédnutí Lotovy ženy Dan Kolinger

4) Prosadím Boží plán Tomáš Pospíšil

5) Každý jsme jiný Petr Szlaur

6) Dokonalá sladkost úrody Dan Kolinger

7) Praktikuj nadvládu nad strachem a pochybnostmi Robert Klimt

8) Starostem řekni ne! Dagmar Kolingerová

9) Smrtelná nemoc křesťana Dan Kolinger

10) Mojžíš jde do Egypta Dan Kolinger

11) Ježíš kráčí po vodě Dan Kolinger

12) Poslední kázání roku 2007 Dan Kolinger

Cena: 60,-Kč

ARCHA VÍRY Příbram, kontakt 605 258 027, info@archaviry.cz, www.archaviry.cz


CHVÁLY A UCTÍVÁNÍ Živá nahrávka chval a uctívání chválicího týmu ARCHA VÍRY Příbram Obsahuje 26 chval plných Božího pomazání ve formátu mp3.

Cena: 60,-Kč

KONFERENCE VZKŘÍŠENÍ 2008 Záznam kázání a chval z konference vzkříšení 2008 z Příbrami. Dvoj cd – kázání na jednom a chvály na druhém cd. + zpěvník s texty a akordy chval v PDF formátu. Kazatelé: Dan Kolinger (CžB ARCHA VÍRY Příbram) Miloš Kozohorský ( TCV Praha, Brno, Olomouc a Ostrava) Petr Vilímek (CžB Hradec Králové) Chválicí týmy: ARCHA VÍRY Příbram MĚNITELÉ SVĚTA

Cena: 150,-Kč

ARCHA VÍRY Příbram, kontakt 605 258 027, info@archaviry.cz, www.archaviry.cz


ZÁZNAMY VYUČOVÁNÍ Z BIBLICKÉ ŠKOLY HOŘOVICE Pár slov k biblické škole Neexistuje větší síla, která mění lidské životy, životy rodin a celých národů, než je moc Božího Slova. Skrytá moc Božího Slova psaného, čteného, meditovaného, slyšeného, ale především zjevná moc Božího Slova promlouvaného - také skrze kázání a vyučování. Bůh touží po naší důvěře a my Mu potřebujeme věřit. A "víra je ze slyšení Slova" (Řím 10/17). Jen je-li Boží Slovo námi přijímané a s vírou mluvené, pak bývá jeho moc uvolněná a zjevná. Každý křesťan - muž i žena, kteří chtějí být připraveni sloužit Bohu, ať už je to služba v jakékoliv oblasti, by měli zvážit, nevolá-li je Pán ke studiu na biblické škole. Bůh má pro náš národ připravené skvělé věci! Buď u toho! A připrav se skrze Boží Slovo. Hlad po Bohu a Jeho Slově strhne lavinu událostí, které jsou součástí Božího plánu pro naši zemi. Dan a Dáša Kolingerovi

Záznamy vyučování z 1. ročníku biblické školy v Hořovicích

1) Vykoupení – 1. část Dan Kolinger

ÚVOD DO BIBLICKÉHO STUDIA

2) Vykoupení – 2. část Dan Kolinger

3) Boží Slovo – 1. část Glenn Cotton

4) Boží Slovo – 2. část Glenn Cotto

5) Kdo je člověk – 1. část Dan Kolinger

6) Kdo je člověk – 2. část Dan Kolinger

Cena: 120,-Kč

1) Krevní smlouva I. – 1. část Dan Kolinger

2) Krevní smlouva I. – 2. část Dan Kolinger

KREVNÍ SMLOUVA MANŽELSTVÍ

3) Krevní smlouva I. – 3. část Dan Kolinger

4) Krevní smlouva II. – 1. část Dagmar Kolingerová

5) Krevní smlouva II. – 2. část Dagmar Kolingerová

6) Krevní smlouva III. - 1. část Dagmar Kolingerová

8) Krevní smlouva III. – 3. část Dagmar Kolingerová

9) Krevní smlouva - manželství I. – 1. díl Dagmar Kolingerová

10) Krevní smlouva - manželství I. – 2. díl Dagmar Kolingerová

11) Krevní smlouva - manželství II. – 1. díl Dagmar Kolingerová

12) Krevní smlouva – Chesed – 1. díl Dan Kolinger

13) Krevní smlouva – Chesed – 2. díl Dan Kolinger

7) Krevní smlouva III. – 2. část Dagmar Kolingerová

Cena: 120,-Kč

ARCHA VÍRY Příbram, kontakt 605 258 027, info@archaviry.cz, www.archaviry.cz


1) Boží charakter I. – 1. část Dan Kolinger

BOŽÍ CHARAKTER CHARAKTER SLUŽEBNÍKA

2) Boží charakter I. – 2. část Dan Kolinger

3) Boží charakter I. – 3. část Dan Kolinger

4) Boží charakter II. – 1. část Dan Kolinger

5) Boží charakter II. – 2. část Dagmar Kolingerová

6) Boží charakter II. – 3. část Dagmar Kolingerová

7) Charakter služebníka I. Dan Kolinger

8) Charakter služebníka II. – 1. část Dan Kolinger

9) Charakter služebníka II. – 2. část Dan Kolinger

10) Charakter služebníka II. – 3. část Dan Kolinger

Cena: 120,-Kč

1) Víra a uzdravení Dan Kolinger

UZDRAVENÍ PROSPERITA

2) Omyly v učení o uzdravení Dan Kolinger

3) Činná víra v uzdravení Dan Kolinger

4) Pozornost Božímu Slovu Dan Kolinger

5) Přilož své ucho Dan Kolinger

6) A uzdravil všechny Dan Kolinger

7) Prosperita – 1. část Robert Klimt ( asistent pastora KSV Dobříš )

8) Prosperita – 2. čás Robert Klimt ( asistent pastora KSV Dobříš )

Cena: 120,-Kč

1) To základní o církvi Dan Kolinger

BIBLICKÝ ŘÁD PRO CÍRKEV SLUŽBA ŽENY

2) Muži nejsou nad ženami Dan Kolinger

3) Pokrytí hlavy, podřízení manželovi, mlčení žen

4) Nikoho neznáme podle těla Dagmar Kolingerová

5) V Nové smlouvě je vše nové Dagmar Kolingerová

6) Vidíš ženy Bible Dagmar Kolingerová

Dan Kolinger

Cena: 120,-Kč

1) Ovoce Ducha Svatého – 1. část OVOCE DUCHA SVATÉHO MODLITBA

Don Schwarz

2) Ovoce Ducha Svatého – 2. část Don Schwarz

3) Ovoce Ducha Svatého – 3. část Don Schwarz

4) Modlitba – 1. část Don Schwarz

5) Modlitba – 2. část Don Schwarz

6) Modlitba – 3. část Don Schwarz

Cena: 120,-Kč

1) Základem je Slovo – 1. část Glenn Cotton

ZÁKLADEM JE SLOVO CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ

2) Základem je Slovo – 2. část Glenn Cotton

4) Chvála a uctívání Marie Sukovská

5) Chvála a uctívání na shromáždění Marie Sukovská

3) Chvála Marie Sukovská

Cena: 120,-Kč

ARCHA VÍRY Příbram, kontakt 605 258 027, info@archaviry.cz, www.archaviry.cz


1) Genesis 1. – 1. část Dan Kolinger

2) Genesis 1. – 2. část Dan Kolinger

GENESIS – KNIHA POČÁTKŮ

3) Genesis 2 Dan Kolinger

4) Genesis 3 Dan Kolinger

5) Genesis 4 – 5 Dan Kolinger

6) Pisatelé Genesis Dan Kolinger

7) Genesis 6, 7, 8, 15 Dan Kolinger

8) Genesis 9, 10 Dan Kolinger

9) Genesis 11, 12, 13 Dan Kolinger

10) Genesis 14, 15 Dan Kolinger

11) Genesis 15 - 20 Dan Kolinger

12) Genesis 20, 21, 22 Dan Kolinger

Cena: 120,-Kč

1) Svět, Izrael a církev dnes Dan Kolinger

2) Svět, Izrael a církev včera Dan Kolinger

3) Svět, Izrael a církev zítra Dan Kolinger

ESCHATOLOGIE -VYUČOVÁNÍ O KONCI VĚKŮ

4) Časová znamení příchodu Pána – 1. část Dan Kolinger

5) Časová znamení příchodu Pána – 2. část Dan Kolinger

6) Danielovy týdny Dan Kolinger

7) Proroctví Ezechiele – 1. část Dan Kolinger

8) Proroctví Ezechiele – 2. část Dan Kolinger

9) Šelma vystupující u moře – 1. část Dan Kolinger

10) Šelma vystupující u moře – 2. část Dan Kolinger

11) Poznámky k vytržení Dan Kolinger

12) Islám – jeho role v závěru tohoto věku Dan Kolinger

13) Janovo zjevení – Úvod, 1. - 4. kapitola Dan Kolinger

14) Janovo zjevení – 5. - 6.kapitola Dan Kolinger

15) Janovo zjevení – 1. část Dan Kolinger

16) Janovo zjevení – 2. část Dan Kolinger

17) Závěrečné slovo – Jsi sůl, jsi světlo! Dan Kolinger

Cena: 120,-Kč

ARCHA VÍRY Příbram, kontakt 605 258 027, info@archaviry.cz, www.archaviry.cz


Záznamy vyučování z 2. ročníku biblické školy v Hořovicích

1) Život v lásce Dan Kolinger

BOŽÍ LÁSKA

2) Tři vlastnosti Boží lásky

BUDE VYDÁNO

Dan Kolinger

4) Boží láska je… Dan Kolinger

5) První ovoce Ducha je láska Dan Kolinger

3) Chodit v lásce Dan Kolinger

Cena: 120, - Kč 1) Praktická služba v církvi PĚTINÁSOBNÁ SLUŽBA

Robert Klimt (asistent pastora KSV Dobříš)

2) Apoštol, prorok

BUDE VYDÁNO

Robert Klimt (asistent pastora KSV Dobříš)

3) Evangelista, učitel Robert Klimt (asistent pastora KSV Dobříš)

4) Pastor, pomocná služba Robert Klimt (asistent pastora KSV Dobříš)

Cena: 120, - Kč 1) Člověk je schopen věřit Dan Kolinger

2) Víra přemohla svět Dan Kolinger

VÍRA

3) Postupně rostoucí víra

BUDE VYDÁNO

Dan Kolinger

4) Víra je vidět Dan Kolinger

5) Vítězná církev Dan Kolinger

6) Duch víry Dan Kolinger

7) Víra má domoc v srdci Dan Kolinger

8) Věčný život Dagmar Kolingerová

9) Abrahamova víra Dan Kolinger

10) Víra povolává k existenci Dan Kolinger

Cena: 120, - Kč 1) Adam – kněz slávy Dan Kolinger

BOŽÍ SLÁVA BUDE VYDÁNO

2) Mojžíš – setkání se slávou Dan Kolinger

3) a) Přioděl nás slávou Dan Kolinger

b) Šest oblečení Pána Ježíše Dan Kolinger

4) Sláva Božího Slova Dan Kolinger

5) Nejprve pokora, potom sláva Dan Kolinger

6) Dvě výzvy, dvě zaslíbení Dan Kolinger

7) Příprava Mojžíše – kněze slávy Dan Kolinger

Cena: 120, - Kč

ARCHA VÍRY Příbram, kontakt 605 258 027, info@archaviry.cz, www.archaviry.cz


EVANGELIZACE KŘESŤANSKÉ PODNIKÁNÍ

1) Evangelizace – 1.díl Alexandr Procházka

2) Evangelizace – 2.díl

BUDE VYDÁNO

Alexandr Procházka

3) Křesťanské podnikání Alexandr Procházka

4) Křesťanské podnikání – 2.díl Alexandr Procházka

5) Křesťanské podnikání – 3.díl Alexandr Procházka

Cena: 120, - Kč 1) Úvod do církevních dějin Dan Kolinger

CÍRKEVNÍ DĚJINY BUDE VYDÁNO

2) Církevní dějiny – 1.díl Dan Kolinger

3) Církevní dějiny – 2.díl Dan Kolinger

5) Biblické pravdy o církvi Dan Kolinger

6) Augustin a Pelagius Dan Kolinger

7) Středověké sekty Dan Kolinger

4) Církevní dějiny – 3.díl Dan Kolinger

Cena: 120, - Kč

ARCHA VÍRY Příbram, kontakt 605 258 027, info@archaviry.cz, www.archaviry.cz

Jak se živí Křesťanské sekty  

Kazatelé: Dan Kolinger (CžB ARCHA VÍRY Příbram) Miloš Kozohorský ( TCV Praha, Brno, Olomouc a Ostrava) Petr Vilímek (CžB Hradec Králové) ÚV...

Jak se živí Křesťanské sekty  

Kazatelé: Dan Kolinger (CžB ARCHA VÍRY Příbram) Miloš Kozohorský ( TCV Praha, Brno, Olomouc a Ostrava) Petr Vilímek (CžB Hradec Králové) ÚV...

Advertisement