Monthly Sale September 2022, (int.)

Page 13

WRZESIEŃ 2022

MONTHLY

UP TO

33 %

SALE

OFF

AFFINIS® PERFECT IMPRESSIONS

Doskonałe właściwości w środowi-sku wilgotnym Idealny czas pracy, optymalny czas osadzania w jamie ustnej Doskonała czytelność

007208 08.22

Minimalizuje ryzyko uwięzienia powietrza i zniekształceń brzeżnych

W celu uzyskania bliższych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym COLTENE.

monthlysale.coltene.com