Page 1

Nástenná jednotka

Vysoký výkon FTXS-G / RXS-L/F8

Správna veľkosť pre správnu miestnosť > Režim zvýšeného výkonu pre rýchly ohrev alebo vychladenie > Online controller (voliteľne): ovládajte vaše jednotky z ľubovolného miesta cez smartfón, tablet, laptop alebo PC > Režim ECONO znižuje spotrebu aby mohli byť použité iné zariadenia s vysokou spotrebou energie

w w w. d a i k i n . s k


Nástenná jednotka s vysokým výkonom FTXS-G / RXS-L/F8

Vykurovanie VNÚTORNÁ JEDNOTKA Chladiaci výkon Min./Nom./Max. Vykurovací výkon Min./Nom./Max. Príkon Chladenie Vykurovanie Sezónna účinnosť Chladenie (podľa normy EN14825) Vykurovanie (stredné klimatické pásmo)

Min./Nom./Max. Min./Nom./Max. Energetická trieda Pnávrh SEER Ročná spotreba energie Energetická trieda Pnávrh SCOP Ročná spotreba energie

Chladenie kW kW kW kW

FTXS71G -/7,1/-/8,2/-/2,35/-/2,55/A

kW kWh

6,00 5,58 376

7,10 5,28 471 A

kW

kWh Nominálna účinnosť EER (chladenie pri 35°/27° COP nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie kWh pri 7°/20° nomin. záťaž) Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie Opláštenie Farba Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm Hmotnosť kg Prietok vzduchu Chladenie Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka m3/min Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka m3/min Akustický výkon Chladenie dBA Vykurovanie dBA Hladina Chladenie Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka dBA akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka dBA Pripojenia Kvapalina mm potrubia Plyn mm Odvod kondenzátu mm Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz / V VONKAJŠIA JEDNOTKA Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka Hmotnosť Prietok vzduchu Chladenie Vys./Nízke ot. Vykurovanie Vys./Nízke ot. Akustický výkon Chladenie Vykurovanie Vysoké/Tichá prevádzka Hladina Chladenie akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Tichá prevádzka Vonk.tepl. Min.~Max. Prevádzkový Chladenie rozsah Vonk.tepl. Min.~Max. Vykurovanie Chladivo Typ/GWP Pripojenia Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max. potrubia Vonk. - Vnút. Max. Prevýšenie Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Istenie - 50Hz Maximálne istenie (MFA)

FTXS60G 1,7/6,0/6,7 1,7/7,0/8,0 0,44/1,99/2,40 0,40/2,04/2,81

mm kg m3/min m3/min dBA dBA dBA dBA °CDB °CWB m m Hz / V A

4,80 3,89 1.728

6,20 3,81 2.276 3,02

3,43 995 B/B

3,22 1.175 B/C Biela 290x1.050x250 12

16,0/16,0/11,3/10,1 17,2/14,9/12,6/11,3 60 59 45/41/36/33 44/40/35/32

17,2/17,2/11,5/10,5 19,5/16,7/14,2/12,6 63 62 46/42/37/34 46/42/37/34 6,35

12,7 18

15,9 1~ / 50 / 220-240

RXS60L 735x825x300 48 50,2/45,0 46,3/46,0 62 62 49/46/49/46/-

RXS71F8 770x900x320 71 54,5/46,0 46,0/46,0 65 66 52/-/49 52/-/49 -10~46 -15~18 R-410A/1975 30 20 1~ / 50 /230-240 20

Daikin Europe N.V. je súčasťou Eurovent Certification programu pre klimatizácie (AC), narábanie s chladivami (LCP), vzduchotechnické jednotky (AHU) a fancoily (FCU). Pozrite si aktuálnosť certifikátov: www.eurovent-certification.com www.certiflash.com

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, s.r.o. Galvaniho 15/C, 821 04, Bratislava www.daikin.sk

Produkty DAIKIN distribuuje:

DAIKIN · FTXS-G / RXS-L/F8 · SK · 01/2014 · Copyright © DAIKIN

(1) EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo EÚ.

Ss split sk ftxs g  
Ss split sk ftxs g  
Advertisement