Page 1

FHQ-C RXS-L Podstropná jednotka Podstropná jednotka FHQ60C

RSX-L

BRC1E52A/B

BRC7F530W

FHQ-C Vykurovanie VNÚTORNÁ JEDNOTKA Chladiaci výkon Min./Nom./Max. Vykurovací výkon Min./Nom./Max. Príkon Chladenie Vykurovanie Sezónna účinnosť Chladenie (podľa normy EN14825) Vykurovanie (stredné klimatické pásmo)

Min./Nom./Max. Min./Nom./Max. Energetická trieda P dizajn SEER Ročná spotreba energie Energetická trieda P dizajn SCOP Ročná spotreba energie

Chladenie kW kW kW kW kW kWh kW

kWh Nominálna účinnosť EER (chladenie pri 35°/27° COP nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie kWh pri 7°/20° nomin. záťaž) Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie Opláštenie Farba Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm Hmotnosť kg Prietok vzduchu Chladenie Vys./Nom./Nízke ot. m3/min Vys./Nom./Nízke ot. m3/min Vykurovanie Akustický výkon Chladenie dBA Vykurovanie dBA Hladina Chladenie Vys./Nom./Nízke ot. dBA akustického tlaku Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot. dBA Potrubie Kvapalina mm Plyn mm Odvod kondenzátu mm Napájanie Fáza / Frekvencia / Napätie Hz / V VONKAJŠIA JEDNOTKA Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka Hmotnosť Prietok vzduchu Chladenie Vysoké/Veľmi nízke Vysoké/Veľmi nízke Vykurovanie Akustický výkon Chladenie Vykurovanie Hladina Chladenie Vysoké/Nízke/Tichý režim akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nízke/Tichý režim Prevádzkový Chladenie Vonk.tepl. Min.~Max. rozsah Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. Chladivo Typ/GWP Potrubie Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max. Vnút.-Vonk. Max. Prevýšenie Napájanie Fáza / Frekvencia / Napätie Istenie - 50Hz Maximálne istenie (MFA)

mm kg m3/min m3/min dBA dBA dBA dBA °CDB °CWB m m Hz / V A

FHQ35C 1,4/3,40/4,0 1,3/4,00/5,1 0,410/0,950/1,490 0,270/0,980/1,980 A++ 3,40 6,18 193 A+ 3,10 4,43 981 3,58 4,08 475 A/A

FHQ50C 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,0 -/1,570/-/1,790/-

FHQ60C 1,7/5,7/5,7 1,7/7,20/7,2 -/1,750/-/2,170/A+

5,00 5,87 298

5,70 6,02 332 A

4,35 3,86 1578 3,18 3,35 785 B/C Biela

4,71 3,87 1705 3,26 3,32 875 A/C

235x960x690 24 14/11,5/10 14/11,5/10 53 53 36/34/31 36/34/31

FHQ-C / RZQG-L, RZQSG-L, RXS-L

235x1270x690 31 19,5/15/11,5 19,5/15/11,5

25 15/12/10 15/12/10 54 54 37/35/32 37/35/32 6,35

37/35/33 37/35/33

9,5 VP20

12,7 1~ / 50/60 / 220-240/220

RXS35L 550x765x285 34 36,0/30,1 28,3/25,6 61 61 48/-/44 48/-/45

RXS50L

RXS60L 735x825x300

47 50,9/48,9 45,0/43,1

48 50,2/45,0 46,3/46 62 62

48/44/48/45/-10~46 -15~18 R-410A/1975

20 15 1~ / 50 / 230-240

Efektívna & Šetrná k priestoru

49/46/49/46/-

30 20 1~ / 50 / 230-240 -

Daikin Europe N.V. je súčasťou Eurovent Certification programu pre klimatizácie (AC), narábanie s chladivami (LCP), vzduchotechnické jednotky (AHU) a fancoily (FCU). Pozrite si aktuálnosť certifikátov: www.eurovent-certification. com alebo: www.certiflash.com

Tento prospekt bol zostavený iba na informačné účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/ alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V. Produkty Daikin.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, s.r.o. Galvaniho 15/C, SK - 821 04 Bratislava www.daikin.sk

Produkty Daikin sú distribuované

DAIKIN · FHQ-C / RZQG-L, RZQSG-L, RXS-L · SK · 05/2014 · Copyright © DAIKIN

(1) EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ

> Nepotrebuje medzistrop a šetrí miesto na stene > Široký rozsah výfuku vzduchu vďaka Coanda efektu: až do 100°C > Výkonná aj pre miestnosti s výškou stropov až 4,3 m

w w w. d a i k i n . s k


FHQ-C RZQG-L

FHQ-C RZQSG-L

Podstropná jednotka

Podstropná jednotka FHQ100-140C

Vykurovanie VNÚTORNÁ JEDNOTKA Chladiaci výkon Min./Nom./Max. Vykurovací výkon Min./Nom./Max. Príkon Chladenie Vykurovanie Sezónna účinnosť Chladenie (podľa normy EN14825) Vykurovanie (stredné klimatické pásmo)

Min./Nom./Max. Min./Nom./Max. Energetická trieda P dizajn SEER Ročná spotreba energie Energetická trieda P dizajn SCOP Ročná spotreba energie

kW kW kW kW

Napájanie Istenie - 50Hz

(1) EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ

FHQ71C -/6,8/-/7,5/1,78 1,82

FHQ100C -/9,5/-/10,8/2,49 2,60 A++

kW kWh kW

Výška x Šírka x Hĺbka mm kg Nom. ot. m3/min Nom. ot. m3/min dBA Nom. ot. dBA Nom. ot. dBA Úroveň 1 dBA Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB

Vonk.-Vnút. Max. Systém Ekvivalentná Vnút.-Vonk. Max. Prevýšenie Vnút.-Vnút. Max. Fáza / Frekvencia / Napätie Maximálne istenie (MFA)

BRC1E52A/B

BRC7GA53

m m m m Hz / V A

6,80 6,95 342 A+ 7,60 4,32 2462 3,82 4,13 890

235x1270x690 32 20,5/17/14 20,5/17/14 55 55 38/36/34 38/36/34

9,50 6,11 544 A++ 11,30 4,61 3431 3,81 4,15 1245 A/A

28/24/20 28/24/20 60 60 42/38/34 42/38/34

FHQ100-140C

Vykurovanie

Chladenie

kWh Nominálna účinnosť EER (chladenie pri 35°/27° COP nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie kWh pri 7°/20° nomin. záťaž) Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie Opláštenie Farba Výška x Šírka x Hĺbka mm Rozmery Hmotnosť kg Prietok vzduchu Chladenie Vys./Nom./Nízke ot. m3/min Vys./Nom./Nízke ot. m3/min Vykurovanie Akustický výkon Chladenie dBA Vykurovanie dBA Hladina Chladenie Vys./Nom./Nízke ot. dBA akustického tlaku Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot. dBA Potrubie Kvapalina mm Plyn mm Napájanie Fáza / Frekvencia / Napätie Hz / V VONKAJŠIA JEDNOTKA Rozmery Hmotnosť Prietok vzduchu Chladenie Vykurovanie Akustický výkon Chladenie Hladina Chladenie akustického tlaku Vykurovanie Tichý nočný režim Prevádzkový Chladenie rozsah Vykurovanie Chladivo Typ/GWP Potrubie Dĺžka potrubia

RZQG100-140L8/7V1/L(8)Y1

FHQ125C -/12,0/-/13,5/3,58 3,48 A+ 12,00 6,01 698 A+ 14,13 4,23 4676 3,35 3,89 1790

235x1590x690 38 31/27/23 31/27/23 62 62 44/41/37 44/41/37

FHQ140C -/13,4/-/15,5/4,05 4,27 3,31 3,63 2025 -

FHQ71C -/6,8/-/7,5/1,78 1,82

FHQ100C -/9,5/-/10,8/2,49 2,60 A++

6,80 6,95 342 A+ 7,60 4,32 2462 3,82 4,13 890

Biela 235x1270x690 32 34/29/24 20,5/17/14 34/29/24 20,5/17/14 64 55 64 55 46/42/38 38/36/34 46/42/38 38/36/34 9,52 15,9 1~ / 50/60 / 220-240/220

9,50 6,11 544 A++ 11,30 4,61 3431 3,81 4,15 1245 A/A

28/24/20 28/24/20 60 60 42/38/34 42/38/34

FHQ125C -/12,0/-/13,5/3,58 3,48 A+ 12,00 6,01 698 A+ 14,13 4,23 4676 3,35 3,89 1790

235x1590x690 38 31/27/23 31/27/23 62 62 44/41/37 44/41/37

FHQ140C -/13,4/-/15,5/4,05 4,27 3,31 3,63 2025 -

34/29/24 34/29/24 64 64 46/42/38 46/42/38

RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1 990x940x320 1430x940x320 990x940x320 1430x940x320 78 102 80 101 59 70 84 59 70 84 49 62 49 62 64 66 67 69 64 66 67 69 48 50 51 52 48 50 51 52 50 52 53 50 52 53 43 45 43 45 -15~50 -20~15,5 R-410A/1975 50 75 50 75 70 90 70 90 30 0,5 1~ / 50 / 230-240 3~ / 50 / 400-415 20 32 16 20

VNÚTORNÁ JEDNOTKA Chladiaci výkon Min./Nom./Max. Vykurovací výkon Min./Nom./Max. Príkon Chladenie Vykurovanie Sezónna účinnosť Chladenie (podľa normy EN14825) Vykurovanie (stredné klimatické pásmo)

Min./Nom./Max. Min./Nom./Max. Energetická trieda P dizajn SEER Ročná spotreba energie Energetická trieda P dizajn SCOP Ročná spotreba energie

kW kW kW kW

FHQ71C -/6,8/-/7,5/1,97 1,88

kW

6,80

kWh

Napájanie Istenie - 50Hz

(1) EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ

FHQ100C -/9,5/-/10,8/2,96 2,99 A+ 9,50 5,61 592

424 A

kW

Výška x Šírka x Hĺbka mm kg Nom. ot. m3/min Nom. ot. m3/min dBA Nom. ot./Tichý režim dBA Nom. ot. dBA Úroveň 1 dBA Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB

Vonk.-Vnút. Max. Systém Ekvivalentná Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max. Vnút.-Vnút. Max. Fáza / Frekvencia / Napätie Maximálne istenie (MFA)

BRC1E52A/B

BRC7GA53

Chladenie

kWh Nominálna účinnosť EER (chladenie pri 35°/27° COP nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie kWh pri 7°/20° nomin. záťaž) Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie Opláštenie Farba Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm Hmotnosť kg Prietok vzduchu Chladenie Vys./Nom./Nízke ot. m3/min Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot. m3/min Akustický výkon Chladenie dBA Vykurovanie dBA Vys./Nom./Nízke ot. dBA Hladina Chladenie akustického tlaku Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot. dBA Potrubie Kvapalina mm Plyn mm Napájanie Fáza / Frekvencia / Napätie Hz / V VONKAJŠIA JEDNOTKA Rozmery Hmotnosť Prietok vzduchu Chladenie Vykurovanie Akustický výkon Chladenie Hladina Chladenie akustického tlaku Vykurovanie Tichý nočný režim Prevádzkový Chladenie rozsah Vykurovanie Chladivo Typ/GWP Potrubie Dĺžka potrubia

RZQSG100L8Y1

m m m m Hz / V A

7,60 3,91 2721 3,21 3,61 1480

3,90 2727 3,46 4,00 985 A/A 235x1270x690 32 20,5/17/14 20,5/17/14 55 55 38/36/34 38/36/34

RZQSG71L3V1 770x900x320 67 52 48 65 49/47 51

28/24/20 28/24/20 60 60 42/38/34 42/38/34

FHQ125C -/12,0/-/13,5/4,15 3,73

FHQ140C -/13,4/-/15,5/4,45 4,54 -

12,00 748 A+ 4,01 2653 2,89 3,62 2075 C/A

31/27/23 31/27/23 62 62 44/41/37 44/41/37

FHQ100C -/9,5/-/10,8/2,96 2,99 A+ 9,50

RZQSG140LV1 1430x940x320 102 83 62 53/49 54

12,00 5,61

592 A

3,91 2721 3,01 3,21 3,41 3,61 2225 1480 A/A Biela 235x1590x690 38 34/29/24 28/24/20 34/29/24 28/24/20 64 60 64 60 46/42/38 42/38/34 46/42/38 42/38/34 9,52 15,9 1~ / 50/60 / 220-240/220

RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 990x940x320 81 76 77 83 69 70 53/49 54/49 57 58 -

FHQ125C -/12,0/-/13,5/4,15 3,73

748 A+ 7,60 4,01 2653 2,89 3,62 2075 C/A

3,01 3,41 2225 -

31/27/23 31/27/23 62 62 44/41/37 44/41/37

34/29/24 34/29/24 64 64 46/42/38 46/42/38

RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 990x940x320 82 76 77 83 69 70 53/54/57 58 49

-15~46 -15~15,5 R-410A/1975 50 40

70 30 0,5

20

1~ / 50 / 230-240 32

FHQ140C -/13,4/-/15,5/4,45 4,54 -

3~ / 50 / 400-415 20

RZQSG140LY1 1430x940x320 101 83 62 69 53/54

Ss skyair sk fhq c  
Ss skyair sk fhq c  
Advertisement