Page 1

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2017/18

Samen duurzaam meerwaarde creĂŤren door waardengedreven vakmanschap in retail Start hier


INHOUD Colruyt Group & Duurzaamheid 3 Wie zijn we? 4 Duurzaam ondernemen in ons DNA 5 Duurzaamheid in onze organisatie  Hoe inspireren wij onze klanten?

Onze thema's

8 Gezondere producten 9 Bewuster consumeren 11 Gezonde medewerkers 12 Goede arbeidsomstandigheden

13 Energieverbruik reduceren 14 Hernieuwbare energie produceren 15 Alternatieve brandstoffen

16 Duurzame tewerkstelling 18 Colruyt Group Academy voor klanten 19 Respecteren van mensenrechten Diversiteit omarmen

6 Ons referentiekader 7 Onze maatstaven

Duurzaamheid in cijfers 35 SDG 3 37 SDG 7 39 SDG 8 42 SDG 12 44 SDG 13 47 SDG 16 47 SDG 17

20 Assortiment verduurzamen 21 Duurzamer consumeren Valoriseren van grondstoffen en materialen 24 Ons CO2-reductieplan 25 Een correctere voetafdruk 25 Efficiënter koelen en verwarmen 26 Efficiënter personenvervoer 28 Efficienter vrachtvervoer Modal shift

29 Vertrouwen geven - De dialoog versterken 30 Een betrouwbare en integere partner zijn

31 Partnerships in de landbouw 33 Partnerships met het onderwijs Partnerships met en voor jongeren wereldwijd 34 Partnerships in de blauwe economie

Graag stel ik dit duurzaamheidsverslag voor aan iedereen die Colruyt Group van nabij volgt: burgers, consumenten, overheden, belangengroepen, investeerders … Een primeur, omdat we voor het eerst gestructureerd rapporteren over de maatschappelijke meerwaarde die onze groep creëert. We zijn hiervoor vertrokken van de grote maatschappelijke fenomenen: klimaatverandering, het energievraagstuk, gezondheid en welzijn voor iedereen, en de zoektocht naar bewustere consumptiepatronen. Allemaal thema’s waar de Verenigde Naties op inspelen met de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze doelstellingen vormen een coherent kader om dit verslag aan op te hangen, in lijn met onze holistische maatschappijvisie. Aan ons de uitdaging om passende antwoorden te formuleren op de grote maatschappelijke thema’s, afgestemd op de noden van onze stakeholders. We werken die antwoorden bij voorkeur uit in dialoog met partners, want samen kunnen we concrete en zinvolle initiatieven nemen en eenvoud brengen in complexiteit. Dit verslag bevat de belangrijkste thema’s waar wij als organisatie impact op hebben, plus enkele kerncijfers over onze engagementen. Duurzaam ondernemen blijft een leerproces, een werk dat nooit af is. Dit verslag is evenmin ‘af’ maar het geeft wel een goed beeld van waar we nu staan. Intussen werken we voort aan concrete manieren om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder vorm te geven. Laat ons gerust weten wat u er van vindt. Zo kunnen we leren en verbeteren, stap voor stap. Jef Colruyt CEO Colruyt Group

2


WIE ZIJN WE? RESPECT

Op een halve eeuw is Colruyt Group gegroeid van een familiebedrijf tot een familie van bedrijven met ruim 29.000 medewerkers. Lange tijd waren we vooral bekend van onze discountwinkel Colruyt Laagste Prijzen, maar de voorbije twintig jaar hebben we onze activiteiten sterk gediversifieerd. Na een vaak bescheiden start zijn de meeste formules ondertussen uitgegroeid tot volwassen retailondernemingen, met een eigen merkbelofte en doelpubliek. Detailhandel is goed voor 83% van onze groepsomzet. Het gaat om alle winkels en webshops in eigen beheer: Colruyt Laagste Prijzen, Collect&Go, OKay, Bio-Planet, Cru, Colruyt Prix Qualité (Frankrijk), Dreamland (België en Frankrijk), Dreambaby en Collishop. Daarnaast participeert de groep in de kledingketen ZEB, in de webshop MyUnderwear24 en in de webapotheek Newpharma.

Al onze handelsactiviteiten en ondersteunende diensten situeren zich in België, Luxemburg, Frankrijk, India en Hongkong. Meer informatie over onze activiteiten vindt u in het jaarverslag op blz. 43-97.

EENVOUD

HOOP

DIENSTBAARHEID

RUIMTE

SAMENHORIGHEID

MOED

Totale groepsomzet

10% Groothandel

7% Overige

en foodservice

De groothandel en foodservice vertegenwoordigen 10% van de omzet. Retail Partners Colruyt Group levert aan de zelfstandige ondernemers van Spar, Alvo en Mini Market en andere zelfstandige winkeliers. Codifrance levert aan geaffilieerde winkels van Coccinelle, Coccimarket en Panier Sympa en andere zelfstandige winkeliers in Frankrijk. Solucious verzorgt foodservice in België, Colex doet aan export. Ten slotte zijn we ook actief in de distributie van brandstoffen (DATS 24), in print- & documentmanagement (Symeta) en in de productie van groene stroom (Eoly). Via onze participatie in de holding Parkwind investeren we ook in off-shore windparken voor de Belgische kust.

GELOOF

83% Detailhandel

Omzet volgens geografische opdeling 93,1% België 6,4% Frankrijk 0,5% Andere

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

KRACHT

Samen duurzaam meerwaarde creëren door waardengedreven vakmanschap in retail Alle bedrijven van Colruyt Group hebben één gemeenschappelijke identiteit en cultuur, samengevat in onze missiezin: samen duurzaam meerwaarde creëren door waardengedreven vakmanschap in retail. Om die te realiseren, laten we ons elke dag opnieuw inspireren door negen groepswaarden: respect, eenvoud, dienstbaarheid, samenhorigheid, geloof, hoop, ruimte, moed en kracht. Onze waarden zorgen ervoor dat we in de hele groep dezelfde taal spreken. De toepassing van die waarden, zoals in ons gelijkwaardigheidsprincipe of ons streven naar efficiëntie, vormt de basis voor ons duurzaam ondernemerschap.

Duurzaamheid in cijfers

3


Van economische noodzaak naar formeel engagement dus?

Duurzaam ondernemen in ons DNA Duurzaam ondernemen zit Colruyt Group in het bloed en loopt als een rode draad doorheen al onze activiteiten. Telkens willen we vanuit een economische impuls ook op maatschappelijk en ecologisch vlak een positieve dynamiek op gang brengen, met oog voor resultaat op de lange termijn. En met ambitie, want we willen een referentiepunt en inspiratiebron zijn voor duurzaam ondernemen in België, vertelt CEO Jef Colruyt. Hoe is dat duurzaamheids­ streven in het DNA van Colruyt Group terechtgekomen?

Jef • “Het is ‘als bij toeval’ begonnen in de jaren zestig, toen we de stap zetten van groothandel naar een keten van discountwinkels. Dat waren heel rudimentaire winkels, met als voornaamste troef dat ze goedkoper waren dan de concurrentie. Om die belofte waar te maken, waren we wel genoodzaakt om zo veel mogelijk te

besparen. Daartoe bedachten we tal van creatieve oplossingen, zoals de helft van de tl-lampen elimineren of enkel gesloten diepvrieskoffers gebruiken. Met de jaren werd het onze natuur om de beschikbare middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. En eind jaren ‘80 beseften we dat we op die manier eigenlijk duurzaam aan het ondernemen waren. Sindsdien staat duurzaamheid vast op de agenda.”

Colruyt Group & Duurzaamheid

Jef • “Inderdaad. Ons aloude streven om kostenbewust en efficiënt te werk te gaan, evolueerde stilaan naar een breder ethisch bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef. Dus als we vandaag grondstoffen, energie en menselijke inspanning op een duurzame manier inzetten, doen we dat niet alleen vanuit economische overwegingen. Uit respect voor mens en milieu willen we ook meewerken aan een betere wereld, vandaag en voor de toekomstige generaties. Begin jaren 2000 hebben we dat streven vastgelegd in een manifest: “Vanuit een economische impuls brengen we op maatschappelijk en ecologisch vlak een positieve spiraal op gang. We geloven dat ons ondernemerschap op die manier de motor is voor een duurzame evolutie”. En sinds 2008 maakt de notie ‘duurzaam meerwaarde creëren’ letterlijk deel uit van onze missie.”

Welke rol nemen we op in de keten?

Jef • “Als retailer zitten we op een strategische en unieke plaats in de keten, tussen consument en producent in. Vanuit die positie willen we verschillende actoren bij elkaar brengen en gezamenlijke doelen formuleren. We gaan consequent voor een dergelijke ketenaanpak, omdat we geloven dat

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

we alleen samen een zinvol verschil kunnen maken en effectief duurzame meerwaarde genereren voor elke schakel in de keten. In de praktijk vullen we onze centrale rol op twee manieren in. Om te beginnen zetten we zelf tal van duurzame initiatieven op, vaak in samenwerking met heel diverse partners. Tegelijk willen we bijdragen aan meer bewustwording rond duurzaamheid, en zo veel mogelijk mensen inspireren om op hun beurt actie te ondernemen: medewerkers, klanten, partners …”.

Hoe ver reiken onze ambities qua duurzaamheid?

Jef • “Vrij ver, we willen een referentiepunt zijn voor duurzaam ondernemen in België. Daarvoor zetten we heel wat middelen in. Zo hebben we flink wat medewerkers die zich voltijds toeleggen op het verduurzamen van onze activiteiten: van het verminderen van de CO2-uitstoot, over het gezonder maken van de producten tot de zorg voor meer dierenwelzijn bij onze kwekers. We zijn daarbij best fier op wat we door de jaren heen al bereikt hebben. Maar we beseffen evengoed dat duurzaam ondernemen nooit af is. We zetten zaken in gang, definiëren goede praktijken, verwerven nieuwe inzichten en sturen weer bij. Zo blijven we ons inzetten om samen een zinvol verschil te maken, stap voor stap.”

4


Duurzaamheid in onze organisatie

Hoe inspireren wij onze klanten?

‘Duurzaam meerwaarde creëren’ is de kern van onze missie. Maar hoe zorgen we er nu voor dat de duurzaamheidsgedachte effectief leeft in alle geledingen van de groep? Onze visie, strategie en doelstellingen voor het domein duurzaamheid bepalen we op het niveau van de hele organisatie, onder voorzitterschap van CEO Jef Colruyt. Om het thema blijvend in de organisatie in te bedden en op te volgen, hebben we het inhoudelijk opgedeeld in drie pijlers: Mens, Product en Leefmilieu, onder leiding van leden van het directieteam.

Mens

Liesbeth Sabbe, directeur People & Organisation

Leefmilieu

Koen Baetens, directeur Technics, Real Estate & Energy

Uit de bevraging distilleerden we vier thema’s die de consumenten na aan het hart liggen: gezondheid, samenleving, dierenwelzijn en milieu. Met hun input vulden we de thema’s concreet in en verrijkten we onze visie. Zo zorgt de wisselwerking tussen bedrijf en consument voor maximale meerwaarde.

Product

Stefan Goethaert, directeur Fine Food

Duurzaamheid is relevant voor al onze handelsactiviteiten en ondersteunende diensten, die vaak betrokken zijn in tal van duurzaamheidsprojecten. De operationele diensten zijn dan ook ruimschoots vertegenwoordigd in de verschillende werkgroepen, domeinvergaderingen en domeinraad ‘Duurzaamheid’. De werkgroepen vinden regelmatig plaats, de domeinvergaderingen en de domeinraad minstens vier keer per jaar. Bovendien lichten we visie, strategie en doelstellingen regelmatig toe op directieraden, toekomstraden en tal van andere overlegorganen.

Colruyt Group & Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen gaat verder dan onze eigen modus operandi. Met relevante assortimenten, informatie en inspiratie willen we het de consument ook mogelijk maken om duurzamer te consumeren. Daarom hebben we onze klanten uitgebreid bevraagd. Waar liggen ze wakker van? Met welke concrete tips en eenvoudige oplossingen kunnen we hen inspireren?

Onze thema's

De vier duurzaamheidsthema’s kregen elk een herkenbaar icoontje, dat we met Colruyt Group en de verschillende winkelformules steeds vaker gebruiken in onze communicatie. Zo vindt de consument makkelijk de informatie én de producten die hem toelaten om bewuste, duurzame keuzes te maken.

Duurzaamheid in cijfers

5


Ons referentiekader 17 SDG’s als hét referentiekader voor duurzaamheid We hebben er bewust voor gekozen om onze inspanningen voor duurzaamheid af te toetsen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We staan immers voor 100% achter deze internationaal erkende duurzaamheidsagenda.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen sluiten nauw aan bij onze brede invulling van duurzaamheid en onze holistische visie op de maatschappij. Als één van de eerste ‘Voices’ of ambassadeurs van de SDG’s in België hebben we ons in 2017 dan ook formeel geëngageerd om de doelstellingen verder uit te dragen naar het grote publiek en al onze partners. Zo willen we mensen en organisaties inspireren om mee bij te dragen aan de realisatie van de SDG’s.

Engagement in 5 thema’s We geloven sterk in het principe dat alle duurzame ontwikkelingsdoelen even veel gewicht hebben, met elkaar verbonden zijn en continu op elkaar inwerken. De 17 doelstellingen vallen onder vijf thema’s waarop de VN wil inzetten en waarvoor ook wij ons engageren.

Voorts geloven we dat de SDG’s fel aan belang zullen winnen. De internationale consensus over doelstellingen en taalgebruik maakt het gemakkelijker om gericht de krachten te bundelen en samen meer vooruitgang te boeken, zowel op lokaal als op mondiaal vlak. Ten slotte herkennen we ons ook in het geloof in een groter verhaal, in het gezamenlijk zoeken naar een gemeenschappelijk doel dat tegelijk tegemoet komt aan de noden van de afzonderlijke partners.

• People: we zetten in op een veilige, respectvolle omgeving waarin iedereen zich waardevol voelt. • Planet: we willen een impact genereren die positief is voor het hele ecosysteem en voor alle ketenpartners.

People

Planet Sustainable Development

Partnership

Prosperity

Peace

• Partnership: we werken bij voorkeur nauw samen met ketenpartners, kennisinstellingen, belangenorganisaties enz. • Peace: met een positieve kijk op de samenleving en waarden als geloof en hoop, willen we een zinvol verschil maken, in dialoog en in alle transparantie. • Prosperity: vanuit onze economische impuls willen we bijdragen tot welvaart en welzijn, met respect voor mens en milieu.

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

6


Onze maatstaven 7 SDG’s om op te rapporteren Binnen het ruime kader van de duurzaamheidsagenda van de Verenigde Naties hebben we zeven SDG’s geselecteerd. Die zullen de komende jaren dienst doen als maatstaf voor ons duurzaam ondernemen.

Colruyt Group: Voice van de Sustainable Development Goals

Om tot relevante en concrete maatstaven te komen, hebben we het afgelopen jaar een materialiteitsanalyse gemaakt. Om te beginnen hebben we de belangrijkste duurzaamheidsprojecten van de groep geïnventariseerd. Daarna hebben we voor elk van die 150 projecten onderzocht in welke mate ze bijdragen aan de realisatie van één of meer van de 17 SDG’s. We stelden vast dat de meeste van onze projecten impact hebben op zeven specifieke SDG’s. Op deze zeven duurzaamheidsdoelstellingen zullen we in dit verslag rapporteren. Bij het bepalen van de materialiteit, hebben we ons in dit rapport veelal gebaseerd op de gegevens voor Colruyt Group in België, aangezien meer dan 90% van onze activiteiten daar geconcentreerd zijn. Dit is een eerste stap. We engageren ons om de scope van het duurzaamheidsverslag de komende jaren geleidelijk aan te verruimen. De risico's verbonden aan de zeven gekozen duurzaamheidsdoelstellingen zullen, vanaf heden, op een gestructureerde en systematische wijze geanalyseerd en beheerd worden. Dit zal gebeuren via Coris, het enterprise risk management platform van Colruyt Group.

In het tweede deel van dit verslag lichten we toe hoe we vandaag al bijdragen aan de realisatie van de gekozen SDG’s. In het derde deel brengen we per SDG in beeld hoe ver we staan met een aantal specifieke engagementen. In de aanloop naar het duurzaamheidsverslag van volgend boekjaar voorzien we nog een uitgebreidere bevraging van al onze interne en externe stakeholders. Die oefening is volop aan de gang op het moment dat dit verslag verschijnt.

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

7


GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN Iedereen heeft recht op gezondheid en welzijn. Als retailer nemen we onze verantwoordelijkheid om waar mogelijk de gezondheid te bevorderen van zowel medewerkers als consumenten. In dit hoofdstuk benaderen we gezondheid en welzijn voornamelijk vanuit fysiek en mentaal standpunt.

De voedingswaarden van onze eigenmerkproducten verbeteren we continu.

Gezondere producten Samen met onze leveranciers en eigen productieafdelingen verbeteren we continu de nutritionele samenstelling van onze eigenmerkproducten. We volgen daarbij een uitgebreid stappenplan en betrekken de consument voor het proeven en beoordelen van de aangepaste producten. De jongste drie jaar hebben we 177 producten verbeterd, vooral door de gehaltes zout, vet en suiker te verlagen. De opmerkelijkste resultaten behaalden we voor drie pastasauzen (- 8,6 ton vet per jaar), vier verpakte broden (- 8,4 ton zout per jaar) en elf ontbijtgranen (- 154,6 ton suiker per jaar).

Reductie/toename

2014-2015 (93 producten)

2016-2017 (84 producten)

Vetten

- 66 ton/jaar

- 106 ton/jaar

Verzadigde vetten

- 41 ton/jaar

- 113 ton/jaar

Suikers

- 250 ton/jaar

- 132 ton/jaar

Zouten

- 9 ton/jaar

- 140 ton/jaar

Vezels

+ 18 ton/jaar

+ 6 ton/jaar

Ook op de werkplek willen we evenwichtige voeding toegankelijker maken. Zo lopen er aangepaste acties voor verkoop, logistiek en centrale diensten, met o.a. sensibilisering over gezonde tussendoortjes en een bijsturing van het aanbod in de kantines.

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

8


We beschouwen het als onze maatschappelijke verantwoorde­lijkheid om gezondere producten op de markt te brengen en ons assortiment te verduurzamen. Tegelijk willen we de consument helpen om beter inzicht te krijgen in wat hij eet en om adequate keuzes te maken.

Bewuster consumeren Colruyt Group stond mee aan de wieg van EIT Food, een Europees partnerschap van meer dan vijftig toon­aangevende ondernemingen, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Onze ambitie: de consument in staat stellen om goed geïnformeerd en op een eenvoudige manier gezonde, meer gepersonaliseerde keuzes te maken. We zullen daarbij luisteren naar en nauw samenwerken met de consument, en toewerken naar meer vertrouwen in de voedselketen. Daarnaast investeren de partners over zeven jaar zowat EUR 1,2 miljard in innovatie en verduurzaming van de voedselketen. Onze groep werkt mee aan drie goedgekeurde innovatieprojecten en een educatieproject die lopen over het kalenderjaar 2018 en goed zijn voor een investering van EUR 3 miljoen vanuit Colruyt Group.

Colruyt Group & Duurzaamheid

Zo onderzoeken we een dagboek-app waarin mensen hun eetgewoonten kunnen bijhouden en zich laten adviseren door diëtisten; het gebruik van plantaardige proteïnen als potentiële suikervervangers in o.a. brood en ijs; tools om de milieuimpact van producten te berekenen en om de consument warm te maken voor gezonde voeding met een lagere impact. Ten slotte zetten we een wedstrijd op tussen zes teams universiteitsstudenten om de afvalstromen van brood, bananen en aardappelen te reduceren en op te waarderen. Daarnaast hebben we eigen initiatieven die de consument in staat stellen om bewustere en gezondere voedingskeuzes te maken. Zo heeft onze startup SmartWithFood (een R&D-team van twaalf retailexperts, wetenschappers, diëtisten en IT-specialisten) circa 20.000 voedingsreferenties geanalyseerd. Elk apart ingrediënt werd gekoppeld aan intoleranties voor gluten en lactose, specifieke voedingsvoorkeuren, voedingswaarden, alcoholgehalte, vegetarische en veganistische criteria.

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

9


Met deze heldere productdata voeden we vervolgens een aantal toepassingen, waaronder de SmartWithFood app voor smartphone. De gebruiker stelt eenmalig zijn profiel in (vegetarisch, veganistisch, glutenvrij …), scant de barcode van een product, ziet meteen of het past in zijn persoonlijk voedingsprofiel en krijgt ook alternatieven. De database maakt het ook mogelijk om de gezondheidswaarde van producten in kaart te brengen. Op basis daarvan kunnen we in onze kantines bijvoorbeeld aanbevelingen doen die de medewerkers aanzetten om bewuster en gezonder te eten. Voorts is er de Culiscan app, waarmee de consument de ingrediënten van een recept kan inscannen, waarna de app de vertaling maakt naar een concreet boodschappenlijstje.

Ten slotte spannen we ons in om gezonde en evenwichtige voeding werkelijk voor iedereen toegankelijk te maken. Zo zijn we fier op ons concept ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’, een tweewekelijks boekje met zes lekkere, gezonde, gemakkelijke en kindvriendelijke recepten die maximaal 1, 2 of 3 euro per persoon kosten. Op anderhalf jaar tijd hebben al ruim 2.400 gezinnen zich ingeschreven. Die bereiken we via samenwerking met sociale organisaties zoals OCMW, CAW en Kind&Gezin in 110 Belgische steden en gemeenten. Onze sociale dienst verspreidt het boekje ook naar medewerkers die het financieel moeilijker hebben.

2.400

20.000 voedingsreferenties waarvan we complete en nauwkeurige data beheren

Colruyt Group & Duurzaamheid

gezinnen krijgen gemakkelijker toegang tot lekker en evenwichtig eten dankzij het programma 'Aan tafel in 1-2-fu3 euro'

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

10


Gezonde medewerkers In een mensgericht bedrijf als Colruyt Group streven we naar gezonde medewerkers die zich goed voelen in hun vel en in hun job. Lang voor er op dit vlak wettelijke verplichtingen kwamen, hadden verschillende diensten al tal van initiatieven genomen die de fysieke en mentale gezondheid ten goede komen. Zo houden we op regel­ matige basis persoonlijke ontwikkelingsgesprekken en hebben we al tientallen jaren een ruim aanbod trainingen voor persoonlijke groei, van assertiviteit over lichaamstaal tot leiderschap. Over 2017 en 2018 hebben 4.574 collega’s zich ingeschreven voor in totaal 472 sessies. We zetten ook volop in op preventie. Zo helpen we medewerkers met infocampagnes en trainingen om te stoppen met roken en kunnen zij zich gratis laten vaccineren tegen griep. Voor het mentale welbevinden hebben we al jarenlang stilteruimtes waar mensen zich even kunnen terugtrekken. Medewerkers kunnen zich ook inschrijven voor cursussen als rugschool, mindfulness of lichaamswerk. En op steeds meer sites kunnen ze over de middag gratis deelnemen aan ontspanningssessies zoals yoga of Qi Gong.

8.667 gratis griepvaccinaties de voorbije 2 jaar

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

11


Daarnaast hebben we goede methodes ontwikkeld om welzijn ook economisch te verantwoorden en de impact van veiligheidsrisico’s en ergonomische risico’s binnen de perken te houden. Als medewerkers langdurig ziek zijn, spannen we ons in om hun re-integratie op de werkvloer te bevorderen, in de eerste plaats door het contact met hen te onderhouden. De jongste jaren hebben acht medewerkers van onze psychosociale dienst circa 1.500 langdurig zieke collega’s gecontacteerd en begeleid. Met resultaat, want via onze eigen re-integratietrajecten gaan langdurig zieke winkelmedewerkers nu gemiddeld een maand eerder terug aan de slag. Tegen eind 2018 willen we alle langdurig afwezige medewerkers via ons eigen traject bereiken.

Gezonde medewerkers die zich fysiek en mentaal goed voelen, zijn gemotiveerde medewerkers. Dat komt in de eerste plaats henzelf, maar ook ons bedrijf ten goede.

Goede arbeidsomstandigheden We zijn ook begaan met het welzijn en de gezondheid van het personeel bij onze leveranciers in risicolanden. Daarom laten we er geregeld sociale controles uitvoeren. Lees hierover meer op pagina 19.

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

12


BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE Betaalbare en duurzame energie is bij uitstek een thema dat nagenoeg iedereen bezighoudt, waar ook ter wereld. We nemen dan ook onze verantwoordelijkheid en werken daarbij op twee sporen tegelijk. Enerzijds reduceren we ons verbruik zo veel mogelijk, anderzijds zijn we zelf ook actief in de productie van hernieuwbare energie.

Energieverbruik reduceren Zorgzaam omgaan met de beschikbare middelen zit ons in de genen, ook als het gaat om elektriciteit, gas en brandstoffen voor verwarming, koeling of transport. Met resultaat: dankzij tal van besparingsmaatregelen lag ons energieverbruik (in verhouding tot de omzet) in 2017 ruim 10,5% lager dan in het referentiejaar 2009 (van 62,92 naar 56,28 MWh per miljoen euro omzet). We hebben de ambitie om die reductie in 2020 op te trekken tot 14% ten opzichte van hetzelfde basisjaar. Daartoe blijven we ons energieverbruik en de bestaande besparingsmaatregelen nauwkeurig opvolgen. Tegelijk schatten we het toekomstige energieverbruik in en inventariseren we nieuwe maatregelen. Daarbij focussen we op een aantal domeinen waarin we het meeste efficiĂŤntiewinst kunnen boeken, zoals verwarming, koeling, personenvervoer en goederentransport. Daarnaast schakelen we bijvoorbeeld ook consequent over op LED-verlichting. In 2017 werden onze hoofdzetel in Halle en al onze nieuwe en verbouwde winkels en winkelparkings daarmee uitgerust. In de hoofdzetel alleen al besparen we zo 7.500 MWh elektriciteit per jaar. We beschikken vandaag ook over heel energie-efficiĂŤnte data-infrastructuur en IT-materialen. Zo halen onze twee recente datacenters in 2018 een gemiddelde PUE (Power Usage Effectiveness) van 1,34, vergeleken met 2,40 in 2007. De warmte geproduceerd door de IT-systemen recupereren we voor de verwarming van de kantoren. En uiteraard draaien de datacenters volledig op groene stroom die we zelf lokaal opwekken.

- 10,56% reductie van het energieverbruik in 2017 t.o.v. basisjaar 2009 (in verhouding tot de omzet)

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

13


Ons serverpark bestaat voor het grootste deel (93%) uit virtuele servers met een vermogen van amper 25 Watt, of tien keer minder dan de vroegere fysieke servers. Ook onze pc-infrastructuur is een pak energie-efficiënter geworden door de omschakeling naar virtuele pc’s met een vermogen van amper 5 Watt (963 toestellen operationeel eind 2017). Dat is vier keer minder dan de al zuinige blade pc’s die we sinds 2009 in gebruik hadden. Ten slotte besteden we uiteraard speciale aandacht aan de energie-efficiëntie van onze winkels. Sinds 2012 bouwen we in België en Luxemburg enkel nog lage-energiewinkels: doorgedreven geïsoleerd, in hoge mate luchtdicht, voorzien van LED-verlichting en ventilatie met warmterecuperatie. Tegen eind 2017 hadden we al 73 nieuwe winkels gebouwd volgens het lageenergieconcept. Tegelijk hebben we eind 2016 een grootschalige operatie opgestart om alle bestaande winkelpanden gebouwd voor 2007 energetisch op te waarderen. Elke winkel die verbouwd of uitgebreid wordt, gaan we extra isoleren en luchtdichter maken, zodat hij de prestaties van een lage-energiewinkel benadert. Eind 2017 hadden we al 14 panden onder handen genomen, tegen eind 2018 worden er nog 7 opgeleverd. Tegen 2029 willen we 234 bestaande winkels energiezuinig gerenoveerd hebben.

EUR 35 miljoen investering in energetische renovatie van 234 winkels in de periode 2016/29

Colruyt Group & Duurzaamheid

Hernieuwbare energie produceren Sinds 2010 draait Colruyt Group in België volledig op groene stroom, in Frankrijk is dat sinds 2016 het geval. Die stroom is deels afkomstig van onze eigen duurzame energieproducent Eoly, die eind 2017 al 30,6% van ons totale verbruik dekte. Daarnaast kopen we groene stroom met garanties van oorsprong aan, maar het is onze ambitie om tegen 2022 alle nodige stroom zelf duurzaam te produceren. Energieproductie Eoly

Vermogen

CO2-reductie/jaar

14 windturbines

34,2 MW

- 18.471 ton

54 zonne-installaties

7,5 MW

- 1.980 ton

Warmtekrachtkoppeling

1,8 MW

- 545 ton

Hernieuwbare energie produceren is één zaak, we willen onze capaciteit en geproduceerde energie ook slim beheren. Om productie en verbruik maximaal op elkaar af te stemmen, sluiten we onze energie-installaties aan op lokale sites die de stroom direct afnemen. Bovendien beschikken we over software die continue het optimale evenwicht berekent tussen verbruik en productie. Daardoor behaalden onze vier aangesloten sites in 2017 mooie resultaten: 66,2% gemiddelde gelijktijdigheid (balans tussen productie en verbruik) en 86,5% gemiddelde dekkingsgraad (dekking van de totale stroombehoefte). Ten slotte werken we ook aan het vergroten van het maatschappelijke draagvlak voor hernieuwbare energie, bijvoorbeeld via Eoly Coöperatie. Colruyt Group steunt de transitie naar een duurzamere energievoorziening ook via zijn meerderheidsparticipatie in de holding Parkwind, die offshore windparken ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert.

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

520.000

De Parkwind-groep produceert 1.820 GWh, het equivalent van het jaarlijks energieverbruik van 520.000 gezinnen

14


Alternatieve brandstoffen Colruyt Group zet volop in op alternatieven voor de klassieke brandstoffen. Zo promoten en faciliteren we de jongste jaren consequent het gebruik van CNG (Compressed Natural Gas) voor voertuigen, de meest duurzame fossiele brandstof van het moment. CNG is vandaag goed ingeburgerd in de firma (zie cijfers op blz. 27) maar wint ook bij het grote publiek gestaag aan bekendheid. Dat is grotendeels de verdienste van onze brandstofspecialist DATS 24, die al in 55 stations aardgas aanbiedt. DATS 24 organiseert voor particulieren ook regelmatig workshops ‘Groener de baan op’, met o.a. tips om minder te verbruiken, alles over rijden op aardgas en elektrisch rijden en uiteraard ook testritten. Voor 2018 zijn er al 18 sessies met telkens 25 à 30 deelnemers gepland, terwijl er ook voor steden en gemeenten regelmatig inspiratiesessies over duurzame mobiliteit op touw worden gezet.

58 elektrische laadpalen geplaatst bij 57 winkels en op de hoofdzetel

We promoten ook elektrisch rijden bij de burger en onze medewerkers, al beseffen we dat de beperkte autonomie en de hoge prijs van elektrische wagens struikelblokken blijven. Toch zijn we in België begonnen met de uitbouw van een netwerk elektrische laadpalen, waar DATS 24 uitsluitend 100% groene stroom aanbiedt. In 2018 waren er al 57 winkels en 1 kantoorgebouw voorzien van laadpalen. In 2021 willen we het netwerk uitbreiden tot 200 laadpalen, tegen 2030 willen we dat negen op de tien winkels over laadpalen beschikken (bij voldoende vraag en indien technisch en economisch haalbaar).

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

100% van onze waterstof is opgewekt met hernieuwbare energie

Ten slotte geloven we sterk in waterstof als dé brandstof van de toekomst. Voertuigen op waterstof stoten immers enkel onschadelijke waterdamp uit. Bovendien produceren we zelf 100% duurzame waterstof met hernieuwbare energie uit wind en zon. Ons waterstof­ tankstation heeft voldoende capaciteit om 200 toestellen te bedienen en dient ook als opslagbuffer voor lokaal geproduceerde groene stroom. Vandaag rijden er al 30 logistieke toestellen op waterstof, tegen eind 2018 hebben we nog eens 75 toestellen extra in gebruik. In oktober 2018 openen we het eerste waterstofstation voor het publiek.

Duurzaamheid in cijfers

15


WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI Een van de belangrijkste voorwaarden voor duurzame economische groei is dat die op een sociaal aanvaardbare manier tot stand komt. Daarom creëren we niet alleen jobs, we zorgen er ook voor dat onze medewerkers zichzelf kunnen zijn en alle kansen krijgen om te groeien. We spannen ons eveneens in voor correcte werkomstandigheden bij onze leveranciers in het buitenland.

Duurzame tewerkstelling Door de jaren heen is Colruyt Group uitgegroeid tot een van de grootste private werkgevers in België. Einde maart 2018 stelden we in totaal 29.388 mensen tewerk, een groei van 178% sinds 2001. Het gaat om duurzame jobcreatie, als gevolg van de gestage groei van onze activiteiten. Zo hebben we in het huidige decennium netto een duizendtal nieuwe arbeidsplaatsen per jaar gecreëerd. Bovendien gaan we voor waardig werk, en bieden we onze mensen standaard een voltijds contract van onbepaalde duur aan.

Medewerkers op 31/3/2018 Mannen Vrouwen

Colruyt Group & Duurzaamheid

17.763 (60,40%) 11.625 (39,60%)

Bedienden Arbeiders

6.222 (21,20%)

Fulltime Parttime

6.108 (20,80%)

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

23.166 (78,80%) 23.280 (79,20%)

16


Waardig werk betekent ook dat we onze mensen uitzicht willen bieden op een duurzame loopbaan. Dat hoeft zeker niet in dezelfde job te zijn, en daarom stimuleren we jobmobiliteit binnen ons bedrijf. De voorbije drie jaar veranderden er jaarlijks gemiddeld 781 medewerkers van job, een verrijking voor henzelf en voor de firma. Om hen te inspireren en zichzelf beter te leren kennen bieden we de opleiding ‘Aan het stuur van je eigen loopbaan’ aan, in 2017 gevolgd door 114 medewerkers. En 257 collega’s deden de voorbije drie jaar een beroep op onze oriënteringscel voor kaderfuncties. Ten slotte zien we ook altijd een flink aantal jobstudenten (6.003 in 2018) later effectief bij ons aan de slag gaan. De medewerkers zijn en blijven ons grootste kapitaal. Daarom stimuleren we hen consequent om te groeien als persoon en in hun vak en bieden we met Colruyt Group Academy een breed gamma vaktechnische en groeitrainingen aan. In 2017 namen er 17.600 collega’s aan deel.

3,16% van de totale loonkost in België over het afgelopen boekjaar (of EUR 38 miljoen) investeerden we in vorming en opleiding

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

17


Colruyt Group Academy voor klanten Naast alle opleidingen voor medewerkers verzorgt Colruyt Group Academy ook een ruim aanbod workshops voor particulieren. De Academy bestaat ruim vijf jaar en organiseerde afgelopen boekjaar exact 2.476 workshops voor 29.066 deelnemers. Ze beschikt over negen vaste locaties in Halle (2), Leuven, Grimbergen, Hasselt, Namen, Bergen, Luik en Ukkel. De Academy plant om nog voor 2020 op twaalf locaties workshops aan te bieden.

Bij Colruyt Group kunnen medewerkers rekenen op een correct verloningspakket met aantrekkelijke extralegale voordelen. Via een systeem van winstdeelname belonen we hen voor hun bijdrage aan de groei van de onderneming. Zij hebben ook de kans om aan voordelige voorwaarden in te tekenen op de jaarlijkse kapitaalverhoging. In 2017 schreven 2.182 medewerkers in op 260.458 aandelen.

EUR 26,7 miljoen winstdeelname verdeeld onder 25.386 Belgische medewerkers in 2017/18

Het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers ligt ons na aan het hart. Daarom blijven we gehecht aan ons ruim een halve eeuw oude Solidariteitsfonds. Bijna zeven op de tien medewerkers zijn er vrijwillig bij aangesloten en staan maandelijks EUR 2,25 loon af. Het bedrijf verdubbelt hun bijdrages en biedt daarmee financiĂŤle en sociale ondersteuning aan medewerkers die zich om medische redenen in een moeilijke periode bevinden. De voorbije drie jaar heeft het fonds jaarlijks gemiddeld EUR 918.000 uitgekeerd. Ten slotte zorgen we als mensgerichte onderneming voor een aangename werkomgeving waarin onze mensen in hun kracht kunnen staan en arbeidsvreugde beleven. Een personeelsbeleid dat loont, want met een verloop van gemiddeld 8,07% de afgelopen drie jaar blijken we voor veel medewerkers een aantrekkelijke en stabiele werkgever te zijn. Medewerkers die zich goed voelen en arbeidsvreugde beleven zijn klantgerichter en presteren beter. Een aangename werkomgeving en een aantrekkelijk verloningspakket laten ons toe om talent aan te trekken en te behouden.

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

18


Respecteren van mensenrechten Als waardengedreven bedrijf spreekt het vanzelf dat we in al onze activiteiten met respect voor de mensenrechten tewerk gaan. Alle medewerkers kunnen erop rekenen dat hun rechten gerespecteerd worden, ongeacht hun nationaliteit, religie, etnische afkomst of enige andere status. Daartoe leven we niet alleen de arbeidswetten strikt na, we zorgen ook voor een goed functionerende sociale dialoog. Via vorming en opleiding stimuleren we onze medewerkers om respectvol met elkaar om te gaan. En onze leidinggevenden zijn getraind om te bemiddelen in geval van conflict. Mensenrechten zijn universeel, we zien er dus ook op toe dat ze door onze handelspartners gerespecteerd worden. Zo moeten onze leveranciers in risicolanden (buiten Europa) voldoen aan een set sociale standaarden, in lijn met de internationaal erkende conventies. Om een beeld te krijgen van de werkomstandigheden ter plaatse, laten we er sociale audits uitvoeren of beroepen we ons op de resultaten van audits aangevraagd door sectorgenoten. In 2017 werden er in totaal 596 sociale audits uitgevoerd bij producenten van wie we rechtstreeks producten afnemen voor onze huismerken. Daarvan lieten we er 176 zelf uitvoeren. In non-food werden al onze bestaande leveranciers geauditeerd, in voeding vonden er audits plaats bij al onze industriële producenten aan het eind van de keten (dus niet bij de soms honderden kleine kwekers die toeleveren). Alle controles verliepen volgens de methodologie van internationaal erkende organisaties zoals BSCI (Business Social Compliance Initiative) of een aanvaardbaar alternatief.

Sociale audits 2017 Non-food Food

384 audits bij 360 producenten 212 audits bij 192 producenten

Colruyt Group & Duurzaamheid

Diversiteit omarmen

82

Vanuit onze kernwaarde 'respect' besteden we bijzondere aandacht aan diversiteit. Concreet betekent dat vooral dat we iedere medewerker gelijkwaardig behandelen, nationaliteiten ongeacht cultuur, taal, gender of tewerkgesteld in België nationaliteit. Elkeen krijgt dezelfde kansen, zowel bij aanwerving en promotie, als bij het samenstellen van de teams en in de samenwerking van iedere dag. Dat engagement hebben we ook formeel vastgelegd, onder meer met de ondertekening van het VOKA-charter ‘Ondernemers tegen racisme’ en het VKW-charter ‘Ondernemers voor diversiteit’. Samenwerking tussen mensen met diverse achtergronden zien we als een verrijking voor mens én organisatie. We spannen ons ook in om die samenwerking in de praktijk vlot te laten verlopen. Zo konden er in 2017 ruim 800 medewerkers lessen ‘Nederlands of Frans op de werkplaats’ volgen. Voorts hebben we een opleiding voor interculturele communicatie op poten gezet, oorspronkelijk om de samenwerking met de 408 collega’s van onze IT-afdeling in India te bevorderen. Ondertussen wordt deze training ook gevolgd door selectieverantwoordelijken en chefs in logistiek en verkoop.

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

19


VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE Als duurzame retailer willen we het onze klanten gemakkelijk maken om verantwoorder en bewuster te consumeren. Daartoe verbeteren we enerzijds ons assortiment, anderzijds inspireren we onze klanten om een bewustere levensstijl aan te nemen. We doen dat onder meer door onze kennis en expertise verder over te dragen en uiteraard door zelf heel bewust om te gaan met grondstoffen en materialen.

Assortiment verduurzamen Samen met onze productiepartners en leveranciers verbeteren we stelselmatig onze private labels, zowel in voeding als in non-food. In 2012 zijn we een inhaalbeweging gestart, zodat we in de jongste vijf jaar alle 2.100 eigenmerk­ producten van Colruyt, OKay, Spar, Dreamland, Dreambaby en Solucious hebben kunnen verduurzamen. Al die producten werden verbeterd op één of meer parameters: ecologisch, economisch, sociaal. Voor de voedingsproducten boeken we vaak ook vooruitgang op vlak van gezondheid. In dat continu proces geven we prioriteit aan de assortimenten die het meeste impact hebben. Om die te detecteren, evalueren we jaarlijks alle producten op basis van de zeven WWF-criteria (en 36 subcriteria): dierenwelzijn, biodiversiteit, bodem, klimaatverandering, ecotoxiciteit, in/out optimalisatie en water.

In Colombia en Burundi bouwen we samen met lokale koffieboeren aan een duurzamere keten.

Verduurzaamde productcategorieën met grote impact • hout • wilde vis • gekweekte vis • palmolie • soja • eieren

• koffie • cacao en chocolade • papier • katoen • vlees

Vaak werken we op basis van eigen modellen, zoals specifieke lastenboeken voor vlees en eieren. Daarnaast volgen we ook wereldwijd erkende certificeringen, zoals Rainforest Alliance, Fairtrade en FSC. Ten slotte zetten we samen met erkende ngo’s en lokale actoren duurzame ketenprojecten op, waarvan we de eindproducten in verkoop brengen. Deze ketenprojecten lopen vaak in samenwerking met ons scholingsfonds Collibri Foundation, dat in de meeste landen van herkomst ook vormingsprojecten ondersteunt.

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

20


Duurzamer consumeren Om duurzamere consumptiepatronen te versterken, brengen we niet alleen voortdurend verbeteringen aan in ons assortiment. Specifiek voor voeding werken we hard op het gezondheidsaspect. Zo verbeteren we stelselmatig de nutritionele samenstelling en investeren we fors in technologie voor gepersonaliseerde voeding. Tegelijk gaan we de consument ook degelijk informeren en inspireren, zodat hij meer doordachte keuzes kan maken en bewuster kan consumeren. We werken daarbij op vier thema’s die ons en de burger na aan het hart liggen: gezondheid, samenleving, dierenwelzijn en milieu. De vier thema’s hebben elk een herkenbaar icoontje, dat we steeds vaker gebruiken in onze communicatie. Met Colruyt Group Academy gaan we nog een stapje verder en bieden we workshops aan waarin de mensen concreet aan de slag gaan rond relevante thema's: van koken met restjes over milieuvriendelijk schoonmaken tot groener rijden.

Colruyt Group wil meerwaarde bieden door eenvoud te brengen in deze complexe wereld. We willen dan ook dat onze klanten eenvoudig de juiste keuzes kunnen maken, dat ze met gerust hart voor onze huismerken kunnen kiezen. We hebben daarom al hard gewerkt aan het verduurzamen van onze producten op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Zo spelen we meteen ook in op het groeiende bewustzijn van de consument rond o.a. ecologie en gezondheid.

Colruyt Group & Duurzaamheid

Valoriseren van grondstoffen en materialen Door circulair te denken, produceren we minder afval en verkleinen we de vraag naar nieuwe grondstoffen. Dat kan op zijn beurt de druk op de stijgende grondstofprijzen verlichten. Zorgzaam omgaan met grondstoffen en materialen zit in onze natuur. Vooreerst doen we heel wat om afval te vermijden, dankzij onder andere intelligent stockbeheer, accurate verkoopprognoses en optimale bewaring, ook tijdens het transport. Ten tweede sorteren we grondig aan de bron, in de winkels dus. Papier en karton, plastic, hout, glas, brood, vergistbaar afval en restafval worden apart teruggestuurd naar onze retourcentra, waar ze nog fijner gesorteerd worden. Door jaar na jaar beter te sorteren, slagen we erin om steeds meer afval te valoriseren en minder te verbranden. Zo hebben we in 2017 ruimschoots onze doelstelling gehaald en 82,71% van alle afval en overschotten een nuttige bestemming gegeven. Ook de komende jaren willen we een recycling rate van minstens 80% halen.

in 2017 steeg onze recycling rate naar de recordhoogte van

82,71%

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

21


Als retailer doen we uiteraard alles om voedselafval en -overschotten te vermijden. De voedselverliezen die we toch hebben, gaan we maximaal opwaarderen. Onverkochte voeding die nog voedselveilig geconsumeerd kan worden, gaat bij voorkeur naar menselijke consumptie, via schenkingen aan sociale organisaties zoals de Voedselbanken. We gaan altijd voor de meest duurzame oplossing. Zo valoriseren we oud brood maximaal door het te laten verwerken in dierenvoeding. Ten slotte is er nog voedselafval dat niet (meer) geschikt is voor consumptie. Het grootste deel daarvan wordt vergist, met opwekking van groene stroom, terwijl zwoerden en beenderen een nuttige toepassing krijgen in de biochemie. Wat dan nog over is, wordt verbrand (met warmterecuperatie). Uiteraard doen we er alles aan om deze restfractie verder te verkleinen.

Verwerking voedselverliezen Menselijke consumptie Dierenvoeding

1.956 ton consumeerbare voeding geschonken aan de Voedselbanken in 2017, tegenover 336 ton in 2009

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

2009 2017

2,3% 9,3%

2009 0% 2017

Biochemie

2009 2017

Vergisting

2009 2017

Verbranding

2009 2017

18,5% 7,4% 10,3% 51,8% 10,1%

Duurzaamheid in cijfers

65,1%

25,1%

22


Water is een van onze kostbaarste natuurlijke grondstoffen, waarvan de beschikbare voorraden wereldwijd onder druk staan. We gaan er dan ook spaarzaam mee om: enerzijds beperken we ons verbruik, anderzijds zetten we in op waterzuivering en ontlasten we het stadswaternet.

Ook bij bouw en renovatie hebben we oog voor duurzaam materialengebruik. Zo testen we momenteel methodes om circulair te bouwen, zodat bouwmaterialen na afbraak maximaal hergebruikt kunnen worden. Baksteengevels kunnen bijvoorbeeld met kliksystemen in plaats van met mortel opgebouwd worden. Bij renovatie proberen we waardeverlies van materialen en het verbruik van primaire materialen zoveel mogelijk te vermijden. Zo laten we oud kantoormeubilair door onze partner Nearly New Office Facilities opfrissen zodat we het kunnen hergebruiken. Ook deuren, binnenwanden en –ramen hergebruiken we deels zelf en stellen we deels gratis ter beschikking van jeugdbewegingen.

EUR 55 miljoen

Sinds 2014 zuivert onze vleesverwerkende afdeling Fine Food Meat al zijn afvalwater, om het te hergebruiken in het productieproces. Met 81.000 m³ opgezuiverd afvalwater per jaar dekt de productieafdeling bijna de helft van haar totale waterverbruik. De besparing op stadswater komt overeen met het gemiddelde jaarverbruik van 920 gezinnen. Sinds begin 2017 heeft onze productiesite ook een installatie die het opgevangen regenwater opzuivert tot drinkwater. In het eerste jaar leverde de installatie al 2.624 m³ drinkwater op.

Waterverbruik Colruyt Group België 2017 (566.000 m³) Stadswater Gezuiverd afvalwater

investeren we in duurzame renovatie van kantoorgebouwen en distributiecentra in België

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

64% 15%

Regenwater

11%

Putwater

10%

Duurzaamheid in cijfers

23


KLIMAATACTIE Om de klimaatopwarming tegen te gaan en de luchtkwaliteit te verbeteren, leveren we constant inspanningen om onze CO₂-uitstoot te verlagen. Daartoe zetten we in op energiebesparing en zoeken we slimme, duurzamere oplossingen voor koeling, verwarming, transport, logistiek …

Ons CO2-reductieplan

Om onze broeikasgasuitstoot effectief te kunnen verminderen, hebben we eerder al de uitstootbronnen in kaart gebracht en prioriteiten vastgelegd. In 2012 hebben we ons tot doel gesteld om onze CO₂-uitstoot (in verhouding tot de omzet) tegen 2020 met 20% te verminderen tegenover basisjaar 2008. Sindsdien volgen we een CO2-reductieplan dat focust op koeling, verwarming, verlichting en transport. Tegenover het basisjaar 2008 konden we onze emissies (in verhouding tot de omzet) in 2017 al reduceren met 7,4%. We monitoren onze uitstoot volgens het Greenhouse Gas Protocol (scope 1 en2). Naast directe emissies meten we dus ook emissies als gevolg van de aankoop van elektriciteit, warmte, stoom en koude.

Relatieve broeikasgasemissies *

2008

2017

16,48 ton

15,26 ton

* Uitgedrukt in ton CO2-equivalent per miljoen euro omzet

Verwachte evolutie van onze directe CO2-uitstoot in verhouding tot de omzet 18 ton 17 ton 16 ton 15 ton 14 ton

-20%

13 ton 12 ton

-34%

11 ton 10 ton

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

24


Een correctere voetafdruk Naast CO₂-uitstoot zijn er natuurlijk meer factoren die een milieu-impact hebben. Als we die allemaal in kaart brengen, kunnen we onze ecologische voetafdruk correct inschatten en gerichter werken aan reductie. Daarom investeren we over 7 jaar zowat EUR 800.000 in twee projecten. Ten eerste hebben we meegewerkt aan een Europese methodologie om de milieu-impact van retailers te berekenen: de Organisation Environmental Footprint Sector Rules (OEFSR). Onze ervaring, kennis, studies en testen waren een belangrijke en noodzakelijke input voor de zopas goedgekeurde regels. Volgens die methodologie berekenden we voor het eerst onze impact in vijftien categorieën, van bodemgebruik over fijnstofuitstoot tot watervervuiling. Zo konden we processen met grote impact identificeren, waaronder transport en koeling. Ondertussen hebben we deze aanpak succesvol toegepast in niet minder dan elf testcases met o.a. biologisch fruitsap, biodegradeerbare zakken en Belgisch witblauw rundvlees. In het tweede project (Chain Environmental Footprint) onderzoeken we de milieu-impact van een product over heel zijn levenscyclus, van samenstelling en productie, over transport tot afvalverwerking. De eerste toepassing op de nieuwe luiers van Boni Selection levert al een CO₂- reductie van 5% of 400 ton per jaar op.

EUR 800.000

Efficiënter koelen en verwarmen Een adequate koeling van verse en diepvries­ producten is van levensbelang voor ons als foodretailer. Door efficiënter en milieuvriendelijker te koelen kunnen we ook onze klimaatimpact aanzienlijk reduceren. Daarom hebben we de ‘Liquid Ice Container’ ontwikkeld. Deze koelkar voor tijdelijke opslag en transport werkt op vloeibaar ijs dat we zelf produceren met groene energie. Daardoor ligt het verbruik van deze koelkar 58% lager dan dat van een klassieke koelkar die werkt op CO₂. In onze winkels schakelen we dan weer over op koelinstallaties die werken met natuurlijke koelmiddelen zoals propaan. Over heel de levensduur stoten die liefst 90% minder broeikasgas uit dan klassieke installaties. Sinds 2016 krijgen alle nieuwe winkels een propaankoeling, tegen 2028 willen we heel ons winkelpark overgeschakeld hebben.

Investering over 7 jaar om de ecologische voetafdruk te berekenen

6.600 Met ‘ecodesign’ verminderen we de ecologische voetafdruk van onze Boni-luiers.

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

koelkarren op vloeibaar ijs met 58% minder verbruik

25


In 2017 hebben we voor het eerst winkels uitgerust met warmterecuperatieinstallaties, een oplossing die rendabel is in combinatie met onze afgesloten koelruimte en de propaankoeling. Die installaties recupereren de warmte van de koelinstallatie om er het gebouw mee te verwarmen, zodat er geen aardgas- of stookolieketel nodig is. De test liep in twee OKay-winkels, omdat de gekoelde oppervlakte daar in verhouding tot het verwarmde deel vrij groot is. Die winkels hebben ook geen beenhouwerij, waardoor ze niet zo veel sanitair warm water behoeven. Na een positieve evaluatie hebben we besloten om het systeem uit te rollen in nieuwe en in te renoveren winkels. Dat worden dan fossiele-brandstofvrije winkels, aangezien ze geen aardgas of stookolie verbruiken en wij als groep volledig op 100% groene stroom draaien.

EfficiĂŤnter personenvervoer Aangezien woon-werkverkeer in grote mate bijdraagt aan de verkeersdruk, willen we de impact ervan zo veel mogelijk beperken. Daarom moedigen we onze medewerkers aan om alternatieven te zoeken voor de wagen, zoals fiets en openbaar vervoer. Zo stellen we met Bike-to-work al 10 jaar gratis fietsen ter beschikking van onze medewerkers. In 2017 waren er in totaal 1.557 klassieke fietsen en 1.290 e-bikes in gebruik.

2.847 bedrijfsfietsen in gebruik in 2017

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

26


Sinds september 2016 pendelt er dagelijks ook een kantoorbus (Office on wheels) tussen Gent en ons hoofdkantoor in Halle. Daardoor komen er gemiddeld 22 wagens minder op de baan, en vermijden we jaarlijks 239.431 autokilometers en 64 ton COâ‚‚. Wie toch de auto verkiest, stimuleren we om te carpoolen of over te schakelen op een schoner wagentype. Zo promoten we de jongste jaren consequent CNG (Compressed Natural Gas) bij medewerkers met een firmawagen. Eind 2017 waren er al 1.478 aardgaswagens in gebruik. Dat aantal zal nog sterk oplopen, aangezien bijna zes op de tien bestellingen in 2017 voor een CNG-wagen was. Daarnaast rijden er ook een honderdtal reservewagens, dienstwagens en bestelwagens op CNG. 31/12/2012

31/12/2017

Aantal firmawagens op CNG

53

1.478

Aandeel in totale vloot firmawagens

1,3%

27,5%

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Sinds eind 2016 kunnen medewerkers ook kiezen tussen 6 modellen elektrische firmawagens, waarvan er momenteel 10 in gebruik zijn. Ten slotte kochten we in 2014 een eerste waterstofwagen aan en telt onze vloot er ondertussen 13. In het verkeer maakt ook de attitude van de chauffeurs een groot verschil. Daarom stimuleren we onze medewerkers om zuinig te rijden en zich veilig en hoffelijk te gedragen in het verkeer. Zo volgen alle nieuwe werknemers met een firmawagen sinds 2012 een opleiding ecologisch rijden, goed voor in totaal 2.802 deelnemers eind 2017. Bovendien hebben we van de opleiding recent een digitale versie gecreĂŤerd, die toegankelijk is voor alle medewerkers. Ten slotte hebben we een eigen Hoffelijkheidscharter, dat eind 2017 al ondertekend was door 618 professionele bestuurders van dienstvoertuigen.

Duurzaamheid in cijfers

27


Modal shift

Efficiënter vrachtvervoer

De jongste jaren hebben we heel wat maatregelen genomen om een modal shift te realiseren, of de overstap van vrachtwagentransport naar duurzamere vervoersmodi. Importgoederen die België binnenkomen transporteren we bij voorkeur via de binnenscheepvaart, bijvoorbeeld tussen de havens van Antwerpen en Brussel. Op twee jaar tijd zijn de binnenlandse transporten per binnenschip met 20% gestegen.

Het vervoer van goederen is een essentieel onderdeel van onze activiteit als retailer. We hebben door de jaren heen dan ook een uitgekiend, performant transportsysteem ontwikkeld. Tegelijk blijft ons winkelpark gestaag groeien en is het dus een permanente uitdaging om ons goederentransport nog efficiënter te maken. Op die manier kunnen we onze impact op de verkeersdruk en het leefmilieu verder reduceren. Daartoe maximaliseren we onder meer de vullingsgraad van onze vracht­ wagens, wat het aantal vrachtwagenritten en –kilometers beperkt. Tussen 2013 en 2017 bijvoorbeeld groeide ons aantal non-foodwinkels in België met 14%. Toch legden onze vrachtwagens in 2017 per levering gemiddeld 14% minder kilometers af en steeg het aantal stuks per rit met 7%.

2015 - 2.946 ritten

50,17%

2016 - 3.254 ritten

55,87%

2017 - 3.531 ritten

58,72%

Duurzamer vrachtvervoer verlicht de verkeersdruk en vermindert de impact op milieu en gezondheid. Met een modal shift anticiperen we bovendien op mogelijke stijgingen van de brandstofprijzen en chauffeurstekorten. De import van goederen uit ‘verre’ Europese landen verschuiven we waar mogelijk van de weg naar het spoor en de zee. Zo liep in 2017 66% van de transporten vanuit Spanje, Italië, Griekenland en Hongarije via het spoor. Zowat 22% kwam over het water en slechts 12% over de weg.

66%

Om de files overdag te verlichten, plannen we onze transporten zo veel mogelijk in de dagrand en de nacht. Dat willen we zo stil mogelijk doen, en daarom hebben we de jongste jaren circa EUR 3,5 miljoen geïnvesteerd in onder meer 45 stille trailers, 44 overdekte loskades, tal van overdekte leeggoedzones en heftafels enz.

Colruyt Group & Duurzaamheid

Reductie Aandeel vrachtwagenritten binnenvaart

van onze import uit Spanje, Italië, Griekenland en Hongarije liep in 2017 via het spoor

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

28


VREDE, JUSTITIE EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN Hoe vreedzamer en inclusiever een samenleving, hoe meer kansen duurzame ontwikkeling er krijgt om effectief tot bloei te komen. Voor ons bedrijf betekent dit dat we heel veel inzetten op dialoog met onze stakeholders. Of het nu gaat om medewerkers, klanten of leveranciers, overheden, sectororganisaties of ngo’s: we engageren ons telkens voor een integere relatie en een duurzaam partnership.

Vertrouwen geven De recente invoering van de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese Unie is relevant voor de vertrouwensrelatie met onze klant. Intussen zijn al onze processen GDPR-conform. De basis daarvoor legden we al een jaar op voorhand met de introductie van onze Xtra-klantenkaart. De klant beheert zelf al zijn gegevens en voorkeuren op zijn online profiel. Hij kan er ook aangeven welke nieuwsbrieven en folders hij wil ontvangen. Daardoor benaderen we klanten enkel met communicaties waarvan we zeker zijn dat ze die willen. We gebruiken persoonsgegevens enkel om nog beter in te spelen op de wensen van onze klanten: we verfijnen ons aanbod, bieden promoties op maat aan en openen nieuwe winkels bij hen in de buurt.

De dialoog versterken Het is bij Colruyt Group een lange traditie dat zowel het bedrijf als de vakbonden heel respectvol omgaan met de sociale dialoog. Al onze leidinggevenden krijgen een opleiding over onze visie op sociaal overleg. Zo leren ze op een constructieve manier omgaan met de vakbond en het sociaal overleg op de werkvloer versterken. In 2017 hebben we een inhaalbeweging gemaakt en ook heel wat assistenten een opleiding gegeven. Tussen 2015 en 2017 hebben er 1.097 mensen deze vorming doorlopen. In een tijd waarin vereenzaming toeneemt en mensen meer op zichzelf terug lijken te plooien, willen wij als retailer juist zorgen voor meer verbinding. Ons begin 2018 gelanceerde boodschappenplatform Apporto bijvoorbeeld maakt het gemakkelijker om boodschappen te doen voor anderen. Apporto is een handige tool voor al wie zijn boodschappen nu al groepeert, maar ook voor mensen die elkaar nog niet kennen.

Graag gebracht

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

29


Een betrouwbare en integere partner zijn Voor onze klanten en alle andere stakeholders willen wij een betrouwbare en integere partner zijn, waarop ze met een gerust hart mogen vertrouwen. Om het risico op omkoping en corruptie tot het minimum te beperken, dragen we onze groeps­ waarden uit in het werk van alledag. Ook delen we actief onze beleidskaders en gedragscodes onder de collega’s en monitoren we alle risico’s via ons risicomanagementsysteem Coris.

Ons contact met de burger hebben we nog versterkt via de oprichting van Eoly Coöperatie. Daarmee geven we particulieren voortaan de kans om te investeren in windprojecten van onze groene-stroomproducent Eoly. Voor een eerste project begin 2017 werd het benodigde kapitaal van EUR 4 miljoen op amper zes weken tijd bijeengebracht door 1.200 coöperanten, onder wie 40% buurtbewoners.

Daarnaast hebben we specifieke maatregelen voor afdelingen die het meest blootgesteld zijn aan risico’s als corruptie en omkoping, waaronder onze aankoopdiensten. Zo ondertekenen alle nieuwe aankopers ons ethisch charter, met expliciete richtlijnen voor geschenken, gastvrijheidsvoordelen en screening van leveranciers in risicolanden. Bovendien hebben we aan de verschillende stappen van het aankoopproces gescheiden functies gekoppeld. De aankopers passen ook consequent het vierogenprincipe toe en wisselen regelmatig van productcategorie en van job. Ten slotte zorgen we voor permanente vorming en opleiding, met o.a. halfjaarlijkse trainingssessies en een jaarlijkse test. Gezien het specifieke karakter van onze activiteit is er een compliance cel opgericht die als voornaamste taak heeft het monitoren van compliance regels binnen de groep.

1.200

Goede sociale relaties met onze medewerkers en externe stakeholders zijn essentieel om als onderneming relevant te zijn en te blijven. We investeren heel wat tijd in het opbouwen van nauwe samenwerkingen en partnerships. Integriteit is een essentieel onderdeel van ons DNA. Het zorgt er mee voor dat we het vertrouwen behouden en ook op de lange termijn kunnen blijven groeien.

coöperanten investeerden in eerste windturbine van Eoly Coöperatie

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

30


PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen kunnen enkel gerealiseerd worden met een sterk engagement voor internationale partnerschappen en samenwerking. Dat geldt op wereldniveau, maar evengoed op kleinere schaal. In BelgiĂŤ werken wij samen aan duurzame ontwikkeling met tal van actoren en sectoren.

Aan elk product in ons assortiment is er telkens een waardeketen verbonden. Bij het verduurzamen van die ketens streven we naar meerwaarde voor alle schakels, wat best lukt in dialoog en partnership met alle betrokken partijen. Dat is trouwens ook een voorwaarde om relevant te blijven voor onze belangrijkste stakeholder: de klant.

Partnerships in de landbouw In de agrovoedingsindustrie brengen we verduurzaming en innovatie in bestaande en nieuwe (toeleverings)ketens, partnerschappen en samenwerkingsmodellen. Zo kunnen we samen met onze partners de uitdagingen in de voedselproductie en -distributie aangaan en de consument duurzamere producten, meer transparantie en traceerbaarheid bieden. Via onze deelname aan het Belgisch Ketenoverleg dragen we bij aan de dialoog en duurzamere oplossingen binnen de Belgische agrovoedingsketen. Dit structurele overleg groepeert de voornaamste schakels in de keten: toelevering, landbouw, voedingsindustrie, handel en distributie. We zijn er vertegenwoordigd via de handelsfederatie Comeos en nemen ook zelf deel aan meerdere werkgroepen. Daarnaast hebben we tal van trajecten lopen voor de verduurzaming van specifieke producten en ketens. Zo hebben we ons 15-jarige partnership met vzw De Lochting verder verdiept. Het biologische tuinbouwbedrijf binnen de sociale economie produceert o.a. groenten in omschakeling naar bio. Door er nog meer aan te kopen, ondersteunen we niet alleen de bioteelt en de lokale sociale economie. We zorgen we er ook voor dat meer mensen zinvol werk doen en bieden de consument een kwalitatief en duurzaam product.

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

31


We hebben belangrijke stappen gezet voor het verduurzamen van de industriële kippenproductie, samen met de voederproducenten, kwekers en slachthuizen. We vernieuwden ons lastenboek voor de kwekers en hebben een systeem van datacaptatie doorheen de hele keten opgezet, met vijf indicatoren voor dierenwelzijn en –gezondheid en twee voor economische duurzaamheid. De eerste rapportering (over 2017) is intussen gedeeld met alle actoren. Zo verwerven we meer inzicht in de productieketen, en stimuleren we dialoog en verduurzaming. Op termijn willen we deze methodiek ook uitrollen in andere vleesproductieketens. In de fruitsector hebben we twee nieuwe appelrassen laten ontwikkelen, die gekweekt worden door onze vaste partners Neven Fruits Waremme, Wolfcarius Fruit Markegem en Gebroeders Bangels Gingelom. De Magic Star wordt in 2019 nationaal gelanceerd, de Coryphée een jaar later. Deze korte keten is in alle opzichten duurzaam. De nieuwe variëteiten gedijen goed in ons klimaat, worden gekweekt met respect voor het milieu en vallen in de smaak bij de consument. Voorts nemen we gegarandeerd de hele oogst af, wat de kwekers inkomenszekerheid biedt en het lokale vakmanschap in ere houdt. Samen met lokale appeltelers ontwikkelden we twee nieuwe appelrassen.

7 duurzaamheidsindicatoren in eerste rapportering kippenkweek

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

32


Partnerships met het onderwijs

Partnerships met en voor jongeren wereldwijd

Om ook in de toekomst duurzaam te kunnen blijven ondernemen, houden we de vinger aan de pols van de jongeren. Deze potentiĂŤle medewerkers of klanten bereiken we vooral via partnerships met het onderwijs. Vandaag hebben we structurele samenwerkingen lopen met diverse secundaire en hogere onderwijsinstellingen. In tal van hogescholen en universiteiten geven we bovendien inspiratiesessies over maatschappelijk relevante topics.

De jongeren vandaag maken de wereld morgen, al zijn er veel die door omstandigheden maar beperkte kansen krijgen. Daarom ondersteunt ons bedrijfsfonds Collibri Foundation specifiek jongeren in een kwetsbare context, in binnen- en buitenland. Via vorming, begeleiding en uitwisseling bieden we hen meer kansen op een geslaagde toekomst. We werken daarbij samen met erkende ngo’s en met de Koning Boudewijn Stichting (voor financieel beheer, kwaliteit, inhoudelijke opvolging en dossiercontrole). Momenteel lopen er dertien projecten, waarvan drie in BelgiÍ en tien in landen in ontwikkeling. In zes van die landen gaan de vormingsprojecten gepaard met projecten voor de uitbouw van duurzame productieketens. De producten uit die ketens brengen we vervolgens in verkoop onder onze huismerken. Tussen 2017 en 2019 willen we EUR 2,1 miljoen investeren in onze vormingsprojecten.

Om onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen, laten we jongeren op diverse manieren kennismaken met de retailsector en met Colruyt Group. Zo onthalen we elk jaar heel wat jonge stagiairs in ons bedrijf. Daarnaast hebben er op vier jaar tijd een tachtigtal leerkrachten uit het secundair stage gelopen, als voorbereiding op praktijklessen met hun leerlingen in de winkel. Ten slotte blijven we ook investeren in de opleiding van jonge medewerkers. Uniek in de retail is ons Start-2-Retale opleidingsprogramma van tien weken op maat van afgestudeerde jongeren met leidinggevend potentieel. Na de eerste editie van 2017 hebben we drie deelnemers aangeworven.

106

EUR 533.321

medewerkers intern opgeleid tot beenhouwer in drie jaar

investeringen van Collibri Foundation in vorming in 2017

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

33


Partnerships in de blauwe economie Colruyt Group staat achter de principes van de ‘blauwe economie’, of de ontwikkeling van innovatieve, lokale businessmodellen in harmonie met de natuur en met een sociale meerwaarde. Daarom hebben we mee vzw Blauwe Cluster opgericht, een innovatie- en coördinatie­ platform voor duurzame ontwikkeling in de Belgische Noordzee. Privébedrijven, overheden en kennisinstellingen bundelen de krachten om duurzame projecten te faciliteren en te coördineren. De focus ligt op de productie van evenwichtige zeevoeding, ecologische kustverdediging en productie en opslag van hernieuwbare energie. De vzw is kandidaat om door de Vlaamse overheid erkend te worden als ‘speerpuntcluster’. Daarnaast werken we sinds 2017 mee aan diverse piloot- en demoprojecten in de Noordzee, onder de noemer Aquacultuur Noordzee. Met Vlaamse en Europese steun onderzoeken we de haalbaarheid van schelpdieren- en zeewierkweek in zee, op biologisch, technisch en economisch vlak en met oog voor duurzaamheid over de hele levenscyclus. Concreet worden er onder meer mosselen gekweekt in twee offshore windparken, terwijl er voor de kust van Nieuwpoort een uniek systeem kwam voor de gecombineerde kweek van zeewier, Sint-Jacobsschelpen en oesters. Projecten in de Noordzee

Partners

Onze investering

Tijdslijn

SeaConomy

5

EUR 35.000

2017 - 2018

Edulis

8

EUR 230.000

2017 - 2019

Value@Sea

6

EUR 55.000

2017 - 2019

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

34


DUURZAAMHEID IN CIJFERS SDG

THEMA

KPI

BEGINSITUATIE

STATUS 2017 + AMBITIE

2014/15: 93 producten

2017: 84 producten

Vetten

2015: - 66 ton/jaar

- 106 ton/jaar

Verzadigde vetten

2015: - 41 ton/jaar

- 113 ton/jaar

Suikers

2015: - 250 ton/jaar

- 132 ton/jaar

Zouten

2015: - 9 ton/jaar

- 140 ton/jaar

Vezels

2015: + 18 ton/jaar

+ 6 ton/jaar

Eigen merken Nutritionele verbetering eigenmerkproducten

Innovatie in voedselketen

Voedingsreferenties in SmartWithFood app

20.000

Investering Colruyt Group in EIT Food

Begin 2018: EUR 3 miljoen

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

VOORUITGANG

35


SDG

THEMA

KPI

BEGINSITUATIE

STATUS 2017 + AMBITIE

Evenwichtige voeding

Gezinnen die deelnemen aan het programma 'Aan tafel in 1-2-3 euro'

2016: start

2.400 gezinnen uit 110 aangesloten steden en gemeenten

Medewerkers

Aantal arbeidsongevallen*

Boekjaar 2014/15: 609

836

Ernstgraad ongevallen*

Boekjaar 2014/15: 0,54

0,68

Frequentiegraad ongevallen*

Boekjaar 2014/15: 18,25

23,19

Dagen werkverlet

Boekjaar 2014/15: 18.009

24.368 1.500 medewerkers gecontacteerd Ambitie eind 2018: alle langdurig zieken gecontacteerd

Traject re-integratie langdurig zieke medewerkers Gemiddeld aantal dagen vroeger aan het werk bij OKay en Bio-Planet

25

Gemiddeld aantal dagen vroeger aan het werk bij Colruyt Laagste Prijzen

12

Griepvaccinaties

VOORUITGANG

2016: 4.187

4.480 2017-18: 4.574 medewerkers ingeschreven voor 472 sessies

Opleidingen voor persoonlijke groei

(*) Cijfers uit gemengde rapportering op basis van al onze activiteiten (logistiek, administratie, verkoop, productie en technische diensten)

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

36


SDG

THEMA

KPI

BEGINSITUATIE

Energie­ reductie

Energieverbruik (MWh/miljoen EUR omzet) 2009: 62,92

STATUS 2017 + AMBITIE

VOORUITGANG

56,28 of - 10,56% t.o.v. 2009 Ambitie 2020: -14% t.o.v. 2009

ICT Datacenters

2007: PUE = 2,4

Begin 2018: PUE = 1,34

Servers

2008: 1 server 250 Watt = 1 applicatie

Begin 2018: 1 server 500 Watt draait 20 virtuele servers

PC's

2008: klassieke PC 80 Watt 2009: blade PC 20 Watt

963 virtuele PC's 5 Watt LED-verlichting voor alle winkels en parkings. Reductie: 7.500 MWh/jaar

Verlichting Bouw Nieuwe lage-energiewinkels

2012: drie

73 14 winkels opgewaardeerd Ambitie eind 2018: +7 Ambitie 2029: totaal 234 (budget EUR 35 miljoen). Verwachte reductie totale CO2-uitstoot: 3%, equivalent van de jaarlijkse verwarmingsuitstoot van 1.480 gezinswoningen.

Energetische opwaardering bestaande winkels

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

37


SDG

THEMA

KPI

BEGINSITUATIE

STATUS 2017 + AMBITIE

Her­ nieuwbare energie

Energieverbruik (eigen productie + aankoop groene certificaten)

2010: België 100% duurzaam

België en Frankrijk 100% duurzaam Ambitie 2022: wereldwijd 100% duurzaam

Eoly groenestroomproductie

VOORUITGANG

55.800 MWh (of 30.6% van ons totale verbruik)

Wind

34,2 MW /14 windturbines / -18.471 ton CO2/jaar

Zon

7,5 MW / 54 installaties / -1.980 ton CO2/jaar

Warmtekrachtkoppeling

926 kW thermisch + 889 kW elektrisch / - 545 ton CO2/jaar

Gemiddelde dekkingsgraad

86,50%

Gemiddelde gelijktijdigheid

66,20% 1.820 GWh (equivalent jaarverbruik van 520.000 gezinnen)

Parkwind groenestroomproductie Mobiliteit Aantal elekrische laadpalen van DATS 24

58 (57 bij winkels, 1 op de hoofdzetel) Ambitie 2021: 200 laadpalen Ambitie 2030: laadpalen bij 90% van de winkels

DATS 24-stations met CNG-pomp

55

CGA workshop 'groener de baan op'

18 workshops met 20 à 25 deelnemers gepland in 2018

Waterstof Logistieke toestellen op waterstof

30 toestellen in gebruik. Eind 2018: 75 toestellen in gebruik

DATS 24 publiek waterstoftankstation

Opening oktober 2018

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

38


SDG

THEMA

KPI

Medewerkers Medewerkers

BEGINSITUATIE

STATUS 2017 + AMBITIE

2001: 10.497 mede­werkers (boekjaar 2014/15: 28.117)

29.388

Man/vrouw

17.763 (60,4%) / 11.625 (39,6%)

Bediende/arbeider

23.166 (78,8%) / 6.222 (21,2%)

Fulltime/parttime

23.280 (79,2%) / 6.108 (20,8%)

VOORUITGANG

Leeftijdspiramide Jonger dan 20 jaar

0,54%

Tussen 20 en 25 jaar

7,50%

Tussen 25 en 30 jaar

15,59%

Tussen 30 en 40 jaar

29,70%

Tussen 40 en 50 jaar

26,48%

Tussen 50 en 60 jaar

18,45%

Ouder dan 60 jaar

1,73%

Jobstudenten

5.500

6.003

Nationaliteiten

82

Medewerkers met Indische nationaliteit

2016: 330

408

Jobrotaties

Boekjaar 2014/15: 781

836

Heroriënteringstrajecten

2015: 104

67. In periode 2015-2018: 257

Opleiding 'Aan het stuur van je loopbaan'

Colruyt Group & Duurzaamheid

114 deelnemers

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

39


SDG

THEMA

KPI

BEGINSITUATIE

STATUS 2017 + AMBITIE

Boekjaar 2014/15: 7,74%

8,36%. (8,07% over de voorbije 3 jaar)

Gedwongen

Boekjaar 2014/15: 1,87%

1,68%

Vrijwillig

Boekjaar 2014/15: 4,30%

5,38%

Andere

Boekjaar 2014/15: 1,57%

1,30%

Boekjaar 2014/15: 8,54 jaar

8,84 jaar

Medewerkers Verloop

Gemiddelde anciĂŤnniteit

VOORUITGANG

3,16% van de totale loonkost (EUR 38 miljoen)

Ontwikkeling Investering in vorming en opleiding Opleidingen voor persoonlijke groei

Gevolgd door 30% van de leidinggevenden

Opleiding 'Inspirerend coachen'

Gevolgd door 54 leidinggevenden op 3 jaar

Vaktechnische opleidingen bij leveranciers

2.111 deelnemers

Colruyt Group Academy Aantal vestigingen

9 Ambitie 2020: 12

Aantal deelnemers interne trainingen

17.600

Aantal workshops voor klanten

2.476

Aantal deelnemers

29.066

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

40


SDG

THEMA

KPI

BEGINSITUATIE

STATUS 2017 + AMBITIE

VOORUITGANG

Arbeids­ Eigen solidariteitsfonds voorwaarden Ingediende dossiers

1.385

Uitbetaalde dossiers

1.162

Uitkeringen

Boekjaar 2014/15: EUR 906.343,83

EUR 919.277,74

Aangesloten leden

Boekjaar 2014/15: 15.445

18.473 25.386 Belgische medewerkers ontvingen EUR 26,7 miljoen

Winstdeelname

Sociale audits

Kapitaalverhoging

2016: 2.421 medewerkers schreven in op 326.508 aandelen

2.182 medewerkers schreven in op 260.458 aandelen

Audits non-food

2008: 190 producenten minstens 1 keer geauditeerd

384 audits op 360 producenten (67 audits in opdracht van Colruyt Group) Ambitie eind 2018: 378 producenten te auditeren (75 i.o.v. Colruyt Group)

2013: 39 audits

212 audits op 192 producenten (109 audits i.o.v. Colruyt Group) Ambitie eind 2018: 169 producenten te auditeren (65 i.o.v. Colruyt Group)

Audits food Diversiteit

Opleiding 'Nederlands of Frans op de werkplaats'

Colruyt Group & Duurzaamheid

800 deelnemers

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

41


SDG

THEMA

KPI

BEGINSITUATIE

Verduurzaming eigenmerkproducten Eigen merken Per categorie

STATUS 2017 + AMBITIE 2.100 producten verduurzaamd

VOORUITGANG high

Hout (134 producten met minstens 60% hout)

2016: 78% PEFC/ 90% FSC of PEFC gecertificeerd FSC gecertificeerd

Wilde vis (14 soorten in 99 producten)

2012: analysefase

84,4% ILVO of MSC gecertificeerd Ambitie eind 2018: 90%

high

Gekweekte vis (70 producten)

2014: 0%

88,6% ASC gecertificeerd Ambitie eind 2018: 90%

high

Palmolie (600 producten met palmolie)

2015: 35% segregated

40% segregated Ambitie 2020: 100%

high

30.000 ton gecompenseerd (RTRS) 2018: 33.100 ton gecompenseerd (RTRS)

high

Soja (in dierenvoeder)

high

Eieren Verse eieren

2005: 100% niet uit legbatterij

Ambitie: behouden op 100%

high

Eieren verwerkt in 600 eigenmerkproducten

2014: 98% niet uit legbatterij

100% niet uit legbatterij

high

2015: 1,8% gecertificeerd

80% gecertificeerd Maart 2018: 99% gecertificeerd

high

Cacao, chocolade (223 producten)

91% gecertificeerd Ambitie 2018: certificering resterende 20 producten

high

Papier (204 producten)

100% FSC of PEFC gecertificeerd

high

Dreambaby babybodies

100% GOTS gecertificeerd

high

Dreambaby overige katoen

99% BCI gecertificeerd

high

Koffie (95 producten, 38 bonensoorten)

Katoen

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

42


SDG

THEMA

KPI

Eigen merken

Vlees

Afval

BEGINSITUATIE STATUS 2017 + AMBITIE

Chemische castratie biggen

100%

Parkkonijnen

100%

Aandeel effectief verkochte producten in vers en diepvries

2016: 97,27%

97,27%

Recycling rate afval

2003: 64,04%

82,71% (69.488 ton) Ambitie: minstens 80% blijven behalen

Voedselverlies naar menselijke consumptie 2009: 2,3% (voedselbanken) (336 ton)

9,3% (1.956 ton)

Voedselverlies naar dierenvoeding

2009: 0%

18,50%

Voedselverlies naar biochemie

2009: 7,4%

10,30%

Voedselverlies verbranden of vergisten

2009: 90,2%

61,9% Ambitie 2020: lager dan 50%

Verpakking Verpakking preventie en reductie

Water

Bouw

high

Bananen: 55,5 ton plastic per jaar bespaard

Verpakking recycleren

Charcuterieschaaltjes: 130 ton plastic per jaar bespaard

Verpakking circulair

Plooiboxen: 270 ton karton hergebruikt

Verpakking circulair

Fruitschaaltjes: 333 ton karton hergebruikt

Totale waterverbruik

566.000 m³ (15% afvalwater, 11% regenwater, 10% putwater, 64% stadswater)

Colruyt Group Fine Food Meat recyclage afvalwater

81.000 m³ stadswater bespaard (equivalent jaarverbruik van 920 gezinnen)

PURA drinkwaterinstallatie

2.624 m³ drinkwater geproduceerd

Renovatie van kantoorgebouwen en distributiecentra

EUR 55 miljoen

Colruyt Group & Duurzaamheid

VOORUITGANG

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

43


SDG

THEMA Klimaat

KPI Colruyt Group broeikasgasemissie (in ton CO2 equivalent per miljoen EUR omzet)

BEGINSITUATIE

STATUS 2017 + AMBITIE

2008: 16,48

15,26 (-7,4%) Ambitie 2020: 13,19 (-20%) Prognose 2020: - 34%

Milieuvoet­ Investeren in een correctere ecologische voetafdrukmethodologie afdruk

VOORUITGANG

high

EUR 800.000 over 7 jaar

Ecologische voetafdruk Boni Selection luiers

400 ton CO2 per jaar verminderd (-5%)

Koeling Liquid Ice Containers (LIC) Werkt met duurzaam geproduceerd vloeibaar ijs

Mobiliteit

Verse voeding (-3°C, 95-99% van alle transport)

6.600 LIC

Diepvriesvoeding (-40°C) in testfase

200 LIC

Propaankoelinstallaties in winkels

2016: enkel in nieuwe winkels

Begin 2018: in 43 winkels Ambitie 2028: alle winkels overgeschakeld

Recuperatie warmte uit koelinstallaties voor verwarming

2017: test in 2 winkels

Test geslaagd, start uitrol

2008: 1.463

2017: 2.847

Personenvervoer Bedrijfsfietsen (klassiek + elektrisch)

Gemiddeld 22 wagens/dag minder op de weg 239.431 autokilometer en 64 ton CO2 vermeden

Office on wheels - kantoorbus

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

44


SDG

THEMA

KPI

Mobiliteit

Firmawagens Firmawagens op CNG

BEGINSITUATIE

STATUS 2017 + AMBITIE

2012: 53 (1,3%)

Eind 2017: 1478 2018: 1.738

Bestelwagens op CNG

2018: 106

Modellen elektrische firmawagens

6

Elektrische firmawagens in gebruik

Begin 2018: 10

Hybride firmawagens in gebruik

41

Firmawagens op waterstof

2014: 1

Ondertekening hoffelijkheidscharter Ecodrive opleidingen

VOORUITGANG

Begin 2018: 13 618 professionele bestuurders dienstvoertuigen

2012: start

2.802 deelnemers

Scope: aantal winkels

2013: 64

73 (+14%)

Gereden km per winkelpunt

2013: 14.885

12.770 (-14%)

Stuks per rit

2013: 3.127

3.353 (+7%)

Vrachtvervoer non-food België

Investering in geluidsreductie dagranddistributie

EUR 3,5 miljoen

Infrastructuur

44 overdekte loskades

Rollend materieel

45 trailers en 25 transpaletten

Modal shift naar binnenscheepvaart in België

2015: reductie 2.946 ritten (op totaal 5.872)

Spanje, Italië, Griekenland, Hongarije: 12% weg- , 66% spoor-, 22% zeetransport

Modal shift naar spoor- en zeetransport in de EU

Colruyt Group & Duurzaamheid

Reductie 3.531 ritten (op totaal 6.014) (8% efficiëntiewinst op full trucking kost)

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

45


SDG

THEMA

KPI

BEGINSITUATIE

STATUS 2017 + AMBITIE

Mobiliteit

Vrachtvervoer food België Gemiddeld aantal colli's per vracht

2014: 73,91

78,48

Afgelegde km (Colruyt Laagste Prijzen, OKay, Bio-Planet, Dreamland en Dreambaby)

2014: 39.232.042 44.680.497

VOORUITGANG

Vullingsgraad vrachtwagens (in m² / oppervlakte trailer) Colruyt Laagste Prijzen

2014: 94,96%

94,48%

Bio-Planet

2014: 64,97%

69,46%

OKay

2014: 87,90%

95,00%

2011: 35,89

32,14

Brandstofverbruik (liter/100 km)

Colruyt Group & Duurzaamheid

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

46


SDG

SDG

THEMA

KPI

Dialoog

Opleiding 'basisvaardigheden communicatie'

2015/17: 1.894 deelnemers

Opleiding 'cohabitation met de vakbonden'

2015/17: 1.097 deelnemers

Eoly Coöperatie

Coöperanten die investeren in windturbine van Eoly Coöperatie

1.200 (waarvan 40% buurtbewoners)

THEMA

KPI

Blauwe economie

Investering Colruyt Group in Edulis

EUR 230.000 (2017 - 2019)

Investering Colruyt Group in Value@Sea

EUR 55.000 (2017 - 2019)

Investering Colruyt Group in SeaConomy

EUR 35.000 (2017 - 2018)

Federaal ketenoverleg

Structureel overleg tussen toelevering, landbouw, voedingsindustrie, handel en distributie

Omschakeling naar bioteelt door De Lochting

Juni 2018: 100% overgeschakeld

Lerend lastenboek kip & datacaptatie

Vernieuwing lastenboek en datacaptatie o.b.v. 7 indicatoren in de hele keten

Ontwikkeling van nieuwe appelrassen

2: Magic Star en Coryphée

Investering in Collibri Foundation

EUR 533.321 Ambitie 2017 - 2019: EUR 2,1 miljoen

Vormingsprojecten van Collibri Foundation

13 (3 in België en 10 in landen in ontwikkeling)

Landbouw

Jongeren wereldwijd

Onderwijs

BEGINSITUATIE STATUS 2017 + AMBITIE

BEGINSITUATIE STATUS 2017 + AMBITIE

Leerkrachten die stage lopen in kader van opleiding 'Praktijkles op verplaatsing'

Boekjaar 2014/15: 13

22 (80 op 4 jaar tijd)

Opleiding tot beenhouwer

Boekjaar 2014/15: 33

36 deelnemers

Opleiding 'Start2Re-Tale'

Colruyt Group & Duurzaamheid

VOORUITGANG

VOORUITGANG

3 deelnemers aangeworven na editie 2017

Onze thema's

Duurzaamheid in cijfers

47


Verantwoordelijke uitgever: Etn. Fr. Colruyt NV • Edingensesteenweg 196 B-1500 Halle Telefoon: +32 (0)2 363 55 45 Ontwerp: Customer Communication & Experiences • Edingensesteenweg 249 B-1500 Halle De Nederlandstalige versie is de enige officiële versie van het duurzaamheidsverslag. De Franstalige en de Engelstalige versies zijn vertalingen van de originele Nederlandstalige versie.

Colruyt Group duurzaamheidsverslag 2017/18  
Colruyt Group duurzaamheidsverslag 2017/18