Katalog produktów COLOP Polska

Page 3

Printer IQ, Printer Compact ............................................................

6-7

Linia Printer Prostokątne, Podłużne, Trójkątne, Kwadratowe, Okrągłe, Owalne 8-12 Linia Printer Datowniki Prostokątne, Kwadratowe, Trójkątne, Owalne, Okrągłe 13-16 Linia S 200, Printer Mini Line ........................................................... 17-19 Pieczątki z hasłem, Linia Printer Akcesoria .......................................

20

Expert Line – z ochroną antybakteryjną Microban®............................ 22-25 Classic Line – z ochroną antybakteryjną Microban® ............................ 26-29 Office Line .................................................................................. 30

Pocket Stamp, Pocket Stamp Plus .................................................. 32-33 Stamp Mouse ..............................................................................

34

Stamp Writer ...............................................................................

35

Drukarenki .................................................................................. 37-40

Pieczątki ekologiczne Green Stamps ............................................... 42-44

Pieczątki z ochroną antybakteryjną Microban® .................................

46

Poduszki zastępcze ...................................................................... 48-49

Stemple taśmowe, Znaki specjalne ................................................... 51-53 Ręczne datowniki z płytką tekstową ................................................ 54-55 Numrex ...................................................................................... 56 Poduszki Micro, Tusze do pieczątek .................................................

57

Suchy stempel ............................................................................. 58 Materiały eksploatacyjne ............................................................... 59-60

Microban® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Microban


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.