Page 1

Dziękujemy Państwu za to, że zdecydowali się Państwo na zakupienie oryginalnego produktu HORRAY.

www.colop.pl


H67b, H38b

1

4

2

5

3

www.colop.pl


H67b, H38b PL Ustawienie pierścieni stemplujących B Rys. 1 + 2 + 3 X Naciśnij uchwyt i przytrzymaj w pozycji dolnej, która umożliwia wciśnięcie blokady. (Uchwyt naciśnij maksymalnie w dół, a następnie lekko cofnij w górę.) X Wciśnij blokadę . X Pierścienie stemplujące ustaw przy pomocy patyczka regulacyjnego . X W celu powrotu do pozycji wyjściowej naciśnij uchwyt . W prosty sposób można przestawić datę o jeden dzień do przodu! (Nie dotyczy stempla H67b.) X Naciśnij przycisk przełączeniowy jeden raz. Wkładka tuszująca BRys. 1 + 4 Postępuj ostrożnie, aby zapobiec zabrudzeniu tuszem! X Naciśnij uchwyt numeratora i przytrzymaj w dolnej pozycji, która umożliwia wciśnięcie blokady . (Uchwyt naciśnij maksymalnie w dół, a następnie lekko cofnij w górę.) X Naciśnij blokadę . X Ostrożnie rozpakuj wkładkę tuszującą. X Przytrzymując wkładkę za uchwyty, wsuń ją ruchem pionowym w górę - w kieszonkę . (Wkładkę można wsunąć w kieszonkę tylko, gdy uchwyty wystarczająco odstają od obudowy wkładki. Podczas wsuwania naciśnij je i utrzymując nacisk wsuń ruchem pionowym w górę.) X W celu powrotu do pozycji wyjściowej naciśnij uchwyt .

PL Ustawienie powtórzeń B Rys. 3 X Naciśnij uchwyt suwaka delikatnie w dół i przytrzymując naciśnięty przesuń wzdłuż “okienka” na właściwy numer określający ilość powtórzeń numeratora. Powtórzenia 0

Stemplowany jest zawsze ten sam numer.

1

Numer narasta po każdym stemplowaniu.

2

Numer narasta po co drugim stemplowaniu. itd.

X

Po ustawieniu na właściwej pozycji puść uchwyt suwaka.

4 Parkowanie stempla B Rys.5 5 Aby zapobiec zabrudzeniom, stempel należy “zaparkować”. X Naciśnij uchwyt numeratora i przytrzymaj w pozycji dolnej, która umożliwia wciśnięcie blokady . (Uchwyt naciśnij maksymalnie w dół, a następnie lekko cofnij w górę.) X Wciśnij blokadę . X W celu powrotu do pozycji wyjściowej naciśnij uchwyt .

www.colop.pl

Instrukcja H67b, H38b  

Instrukcja Horray H67b, H38b

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you