Page 1

V\hTGE- PoRT AvcNlTuRA AuToRg lVeus

)I I

1

AIVf\

4-

5er9e

AI

5Aur t={Z

Lt

Mn Rc-o

5

lvc e A-{t ^

nlumn(s

l\sc

CJ RS

c

7c:cn * 4O


Enguanyhem decidit anar de viatge d'acabament de curs. Per anarde viatgede curs,hem segurt unespasses prévies:

.8\ffi- /\ffi.y?vfiH,lry ,,,?^f nrfiihX oo N" ÜIfiNftt ccN'*l\o

enryvjorr*n rytrAT* a

l


Unavegadadeciditel quehemexposat, varem pensar alguns destíns per després votar-losambles farrúIies. Els quevaremproposarvaremser:

tu p''o Disrlür

RANFlu fi {?ffiMilrhtER -rl'VeEilyfthXf ic p*Qln;;ftd,R*


\

Després, I varem de4anarpressupostos per saberquan sortir de i una que els varem a les diferents s 0

)

varem convocatuna p n | / f.,.t 't rÁmb les w famílies el

diu

Allí decidir

o4o les

famílies

varem

tornar reurur-semes

També per veure, quins col.laboradors trobavenper ajudar-rlo s. Na va cercar col.laboradors1 Varem posar ra segona p \, reunióde les el dia f


pfr za&n É 1# I i/ni" Iu*vF5,

A *vTun" Pü &-Tuu

fAK#inüau'/$)ih t * N L * ú tBt s 8 #f''& lií"¡#[: +j E M ül { m,i¡A,4,}*

*'n i :' ¡t dt L A v t'vKK[ u üT t\ ñ{

\rn il# fr* 4t r¡ \\--{-ls W & t {tr *

F ur,VA cL Cí o# ApE u ¡4a;fuK**


AQUESTAERALA NOSTRACLAUDE LA HABITACIÓ

ERAELNúvreno l\A+4 IAQUESTES SÓNLESNOSTRES TARGETES D'EMBARCAMENT É_ outlenA ¿"Pg

3S

1éS/'oluc!ry

s¿aa*a¿rn¡ ^

s¿:80 ¿t_t; ONII:tyHVS

ilifiHffiez¡ r uENEz,/N ffíiilcer-or¡r

vNO_t:t3uvI

íH¡ze

AúrpJEoq/ártf,s@,

.rn_**a"r,'

{-

F.j"t. de embargue Boarding pass

053 T,,P,,3.?_q

llll lll ilt Ilto"Illtll tültl * ltil " Éron=ñl,.uB

's:-""8+Xfggrg"'iffi4 S899gI

Ll:¡

d L/.

vzJ,gj N./z:rN3¡tr f'z3!LgHyl, . ssed6urp.leog enbrequle ep etefrel

BAGS 1/9

ro

#EB' *1 XFBtt ro i#"'^bát$'

IIABKETING FLT Pucrta^ate

E-€r+e4oaFding

VYg SOT

BGN

I85686 Ae¡ento^est

A16 te:40 25E Equ¡F*4qg€

BA.BCELONA

scq&

13(}

I

iffitrffñn

rrf#¡#t

vuefrng

ANAREMAMB EL VOLNÚUERO6 6'S TORNAREM AMB EL VOL É, r G F, -

5

I

üruH

ro

VY3508

I'Bz


-1--tI

!.r

l--: "

I

a

I -_,_*_t

__..

r i.

r.

l,

'i 1

PORT AVENTURA  

viatge port aventura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you