__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Educació Plàstica i Visual

1er eso


Educació Plàstica i Visual

1er eso


Estimats companys:

Com vosaltres, coneixem les condicions en què els nostres alumnes s'enfronten a una matèria com l'Educació Plàstica i Visual en 1r ESO. En el desenrotllament del currículum, les dificultats que troben els alumnes són les nostres dificultats i també la nostra preocupació com a professionals, amb independència de situacions particulars o conjunturals. Fruit d'un madurat procés d'anàlisi i contrast d'opinions sobre quin seria el mètode més adequat per a afrontar en condicions el problema i aconseguir objectius satisfactoris, ha sigut la publicació d'un text específic, les principals característiques del qual adjuntem.

Creiem que un llibre de text és una ferramenta de referència de l'aprenentatge, sobretot en este primer nivell; i que la praxi o aplicació dels coneixements és, de manera evident, una part inseparable del mateix.

 


Com veureu, es tracta d'un text trilingüe, presentat de manera que esta característica no és un obstacle ni una dificultat afegida a la matèria, sinó tot el contrari, perquè creiem que afig curiositat i interés a la mateixa.

valencià

castellà

anglés


Adjuntem també unes imatges de l'aparença del llibre-quadern i d'algunes pàgines exemple. Si el vostre Departament estiguera interessat a seleccionar el nostre text per al curs 2012-2013, o si desitgeu conéixer físicament els exemplars, o per a qualsevol consulta al respecte, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Rebeu una salutació dels autors:

Francisco Juan García. Enginyer de Camins. ( pacojuanurbanismo@yahoo.es – 607 88 88 11 ) Rubén Colomer Beltrán. Llicenciat en Bellas Arts. ( rcolomer1@hotmail.com – 616 25 19 18 )

( Professors Numeraris de Dibuix de l’IES Dr. Lluís Simarro Lacabra de Xàtiva )


CARACTERÍSTIQUES

1 És llibre de text i quadern de treball. La raó és doble: d'una banda, hem comprovat que la dualitat text-quadern sol desembocar en un llibre de text impecable al final del curs, per falta d'ús; en segon lloc, la unitat text-quadern és educativa en el sentit que “obliga” sense pretextos a llegir per a respondre els qüestionaris formulats. S'acostuma així a l'alumne a la consulta de textos per a realitzar un treball, la qual cosa resulta útil en totes les matèries i contribuïx a esmenar el dèficit en l'hàbit de lectura, tan generalitzat entre els joves.


2 S’estructura en tres fascicles Un per avaluació o trimestre amb dos temes cadascun. Es reduïx així el pes a transportar per l'alumne, i cada fascicle “soporta” només el treball d'un trimestre i perviu més, ja que ha de quedar com a llibre de consulta per a cursos posteriors. El format és apaïsat, de 32.0 cm x 24.5 cm, amb paper de 220 gr/m2, molt adequat per al dibuix, pintura, collage...


3 Els continguts estan presentats amb gran claredat i coherència, progressivament; es partix dels conceptes més elementals, sense donar res per sabut. Gràcies a esta progressivitat, els continguts o exercicis poden assignar-se individualment a l'alumne a criteri del professor, atenent a la diversitat de manera molt simple. Per la seua banda, el llenguatge és rigorós, però col·loquial i explicatiu.


4 Les imatges (en color, naturalmente) són les necessàries per a il·lustrar i aclarir els conceptes i –pas a pas- els procediments. Contràriament al llibre de text a l'ús, no conté l'habitual profusió de fotografies de construccions espectaculars; creiem que en alguns casos, l'exemple ha anul·lat el contingut, i el text i els conceptes queden semiocults.

T


5 Es perseguix l'adquisició de les capacitats i competències bàsiques Per mitjà de la reflexió pròpia dels qüestionaris i la resolució d'exercicis d'aplicació, de manera que l'alumne aprén a veure les imatges, entendre el seu llenguatge i a expressar-se creativament tant en la geometria com en l'àmbit més “artístic”.


6

ñ

El text és trilingüe, la qual cosa constituïx, finalment, la característica més nova o visible. Si el trilingüisme és objectivament una proposta interessant, el text és una aportació amb mires al futur immediat. La presentació simultània i paral·lela dels tres textos (valencià, castellà i anglés) permet l'intercanvi de l'idioma evitant que la llengua bloquege la matèria, i facilita la introducció progressiva de l'alumne -i del professor-. Els textos han sigut revisats per professors numeraris de Valencià i Anglés.

ç

&


ESTRUCTURA DELS CONTINGUTS.

1ª PART

Tema 1. El llenguatge visual

· El llenguatge visual. · Aprendre a veure i a expressar. · L’ espai plàstic. · Elements del llenguatge visual. · El punt i la seua expressivitat. · La línia i la seua expressivitat. · El pla o taca. La seua expressivitat. · La textura.


1ª PART

Tema 2. Dibuix geomètric

· El Dibuix Geomètric. Geometria. · Els instruments de dibuix. · Punt. Recta. Segment. · Els angles. · Els polígons. · Els triangles. · Els quadrilàters. · La circumferència. Tangències. · Els polígons regulars.


2ª PART

Tema 3. El color

· La visió. La llum. Els colors de la llum. Els colors dels objectes. · Els colors primaris. Colors secundaris. El cercle cromàtic. · Materials. · Relacions entre els colors. Harmonía. Contrast. Colors complementaris. · Qualitats del color. To. Saturació. Valor. · Les sensacions dels colors. Colors càlids i freds. · Els codis dels colors.


2ª PART

Tema 4. La forma

· Què es la forma? Qualitats. Representació de la forma. Contorn. Silueta. Dintorn. · Clases de formes. · Interrelació de les formes. · Representació de la forma. · La forma com a pla. La forma com a volum. · La percepció de la realidad i la representació de la profunditat. Posició. Grandaria. Superposició. Color. Nitidesa. · Formats. Composició. Esquemes compositius.


3ª PART Tema 5. El volum

· El volum. La tercera dimensió. Coordenades. · La representació sensible del volum. Llum i ombra. · Els sòlids geomètrics. · L’escultura. · Software de volum. · Imatges en 3D.


3ª PART

Tema 6. La imatge digital

· La imatge digital. · La imatge estàtica. Captura de la imatge. Tipus d’imatges digitals. Bancs de imatges. · Elements bàsics en la fotografia: Encuadrament, tipus de pla, angulació, Il·luminació i composició. · Manipulació de la imatge. Aplicacions. · Entre la imatge estàtica i en moviment: el “StopMotion”. · La imatge en moviment. El cine. Procés.


230 pàgines 62 qüestions 118 exercicis  

Profile for Ruben Colobel

publicitat llibre EPV valencia  

Publicitat del llibre de Educació Plàstica i Visual de 1er de ESO versió en valencià

publicitat llibre EPV valencia  

Publicitat del llibre de Educació Plàstica i Visual de 1er de ESO versió en valencià

Profile for colobel
Advertisement