Issuu on Google+

LA IMATGE


FUNCIÓ ESTÉTICA


FUNCIÓ DESCRIPTIVA


FUNCIÓ INFORMATIVA


FUNCIÓ EXHORTATIVA


ICONICITAT ALTA


ICONICITAT BAIXA


IMATGE FIGURATIVA


IMATGE ABSTRACTA


IMATGE SIMBÒLICA


IMATGE MONOSÉMICA


IMATGE POLISÈMICA


IMATGE ESTÀTICA


IMATGE MOVIMENT


IMATGE BIDIMENSIONAL


IMATGE TRIDIMENSIONALTipos de planos