Page 1

PRISLISTA PRIMEWELL Lastbils- och bussd채ck 3 september 2013

colmec.se


Information om nordiska vinterdäckslagar SVERIGE

NORGE

Gällande under vinterdäcksperioden 1/12 - 31/3 för svenska och utländska fordon.

Samtliga fordon över 3.5 ton: Gällande under vinterperioden 1 november till och med måndagen efter andra påskdagen. För Nordland,Troms och Finnmark är vinterperioden från 16 oktober till och med 30 april. Både norska och utländska fordon omfattas av denna lagstiftning.

Lastbilar och bussar över 3.5 ton: Lägsta tillåtna mönsterdjup 5 mm på alla axlar. Vid vinterväglag ska vinterdäck vara monterade på drivaxeln. Med vinterväglag menas: ”när det är snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen”. Kravet på vinterdäck för drivaxeln identifieras enligt följande 3 alternativ:

Däck som särskilt framtagits för vinterkörning och som är märkt M+S.

Grovmönstrade däck med vintermönster märkta med M+S eller däck märkta med symbol alptopp/snöflinga (3 PMSF).

Om däck är försett med snökedjor eller fordonet med lämpligt slirskydd, sandspridare eller liknande anordning bör det vara likställt med vinterdäck.

3 PMSF-märkning är ett tillräckligt villkor för att däcket ska falla under definitionen vinterdäck. För att få sätta denna symbol på däcksidan måste däcket ha godkänts i ett särskilt funktionsprov. Denna märkning gäller endast för nya däck tills vidare. Som undantag till ovanstående anges:

Föraren av fordonet är alltid ansvarig för att ha säkrat tillräckligt väggrepp i förhållande till underlaget. Detta kan ske med hjälp av vinterdäck (med eller utan dubbar), med kätting eller liknande.

Vinterdäck är särskilt märkta (M+S) och särskilt framtagna för vinterkörning och med ett mönsterdjup på minst 3 mm. Endast vinterdäck, och härför särskilt framställda, tillåts vara dubbade.

Dubbade däck och kätting kan användas även utanför denna tidsperiod om körförhållandena kräver det. OBS! Under vinterperioden ska kätting alltid medföras. Antalet kättingar ska vara minst tre, fem eller sju och beror på fordonets storlek. Den udda kättingen är tänkt till ett av framhjulen. Kättingen ska vara tillverkad av metall/stål och konstruerad så att det alltid är kontakt mellan kätting och vägbana. Kätting monteras innan färd då vinterväglag kan befaras på sträckan.

FINLAND

Körning med tung lastbill när fordonet används i anläggningsarbete eller liknande arbete. Även militära fordon undantas.

Släp: För släpvagnar och trailers gäller lägsta mönsterdjup 1,6 mm även under vinterperioden.

Ingen särskild vinterdäckslagstiftning för tunga fordon finns. Minsta mönsterdjup är 1,6 mm. Dubbade däck är tillåtna 1 november till och med 31 mars eller första måndagen efter påsk.

DANMARK Ingen särskild vinterdäckslagstiftning för tunga fordon finns. Minsta mönsterdjup är 1,0 mm. Dubbade däck är tillåtna 1 november till och med 15 april.

Mönsterdjup

2

Dimension

Mönster

Mönsterdjup

Dimension

Mönster

Mönsterdjup

315/70 R 22.5

PSR120

15,0 mm

385/65 R 22.5

PTL711

14,0 mm

295/80 R 22.5

PSR120

14,8 mm

315/70 R 22.5

PW622+

23,0 mm

315/80 R 22.5

PSR120

16,8 mm

295/80 R 22.5

PW622+

23,5 mm

315/70 R 22.5

PW610

20,5 mm

315/80 R 22.5

PW622+

23,5 mm

295/80 R 22.5

PW610

20,5 mm

385/65 R 22.5

PTR721

15,5 mm

315/80 R 22.5

PW610

20,5 mm

315/80 R 22.5

PW01

17,0 mm

265/70 R 19.5

PTL711

13,5 mm

315/80 R 22.5

PDM331

23,0 mm

285/70 R 19.5

PTL711

13,5 mm

385/65 R 22.5

PAM532

17,9 mm

385/55 R 22.5

PTL711

15,0 mm

Kundservice: 011-13 40 37 • Fax: 011-12 36 11 • E-post: order@colmec.se


Information om EU-märkning av däck För att kunna ge standardiserad information om bränsleeffektivitet, våtgrepp och utvändigt däcksbuller har EU beslutat införa en obligatorisk varudeklaration av däck. Från och med 1 november 2012 måste alla, av reglerna omfattade däck, säljas tillsammans med information om respektive däcks värden. Syftet med den här märkningen är att öka säkerheten och minska miljöpåverkan från vägtransporter. Bränsleeffektivitet/ rullmotstånd.

Grepp/bromsförmåga på vått väglag.

Däckets rullmotstånd har en påverkan på fordonets totala bränsleförbrukning och är därför en viktig parameter för att minska kostnader och koldioxidutsläpp. Betyg från A (låg bränsleförbrukning) till F (högre). G används inte.

Stoppsträcka på vått underlag är en extremt viktig säkerhetsparameter. Ett bra värde innebär effektiv och säker bromsprestanda för däcket. Betyg från A (kort stoppsträcka) till F (längre). G används inte.

En förbättring med en bokstavsklass innebär en minskning av fordonets stoppsträcka med mellan 5 och 10 meter. I en paniksituation är varje meter ytterst viktig och kan vara en avgörande faktor för att undvika en olycka.

Bränslebesparing på upp till 3,5 l / 100 km är möjlig mellan två klasser. (Ex. mellan B och C) Den faktiska besparingen beror dock på en lång rad andra faktorer. Exempelvis fordonstyp, hastighet och topografi.

Bullernivå/ externt buller. Däckets utvändiga buller redovisas i dB på EU-märkningen. I tillägg används 1, 2 eller 3 ifyllda ljudvågsmarkeringar.

Däckets utvändiga buller har bara en viss påverkan på den upplevda bullernivån i fordonshytten.

Vilket ansvar har däckhandlaren?

Däckhandlaren har som störst ansvar vid försäljningstillfället och köptillfället. De är skyldiga att säkerställa att kunderna informeras ordentligt under försäljningstillfällets tre huvudsteg (se nedan). Om de inte gör det kan de åläggas med åtgärder och böter.

1 Däckhandlaren måste säkerställa att däckprodukterna är tydligt märkta.

2 Däckhandlaren måste informera kunderna vid försäljningstillfället.

3 Däckhandlaren måste tillhandahålla en bekräftelse på, eller med, kundens kvitto/faktura.

Gäller från 2013.09.03

3


FJÄRRKÖRNING

Användningsområde: • Långa transportavstånd främst på motorvägar • Höga och jämna hastigheter med minimal inbromsning och acceleration • Bra vägförhållanden med få kurvor

4

Kundservice: 011-13 40 37 • Fax: 011-12 36 11 • E-post: order@colmec.se


PSR120

PW610

• Högt miltal

• Utmärkt grepp

• Tystgående

• Tystgående

• Jämn slitagebild

• Högt miltal

PTL711

• Högt miltal • Låg värmeuppbyggnad • Lågt rullmotstånd och bränslebesparande

FJÄRRKÖRNING – STYR Dimension

Mönster

LI / SI

Anmärkning

Pris SEK

315/70 R 22.5

PSR120*

156/150 L

C

B

70

1

5 750

295/80 R 22.5

PSR120*

152/149 M

C

B

70

1

5 480

315/80 R 22.5

PSR120*

156/150 M

C

B

70

1

5 695

FJÄRRKÖRNING – DRIV 315/70 R 22.5

PW610

154/150 L (152/148 M)

D

B

75

2

M+S

5 890

295/80 R 22.5

PW610

152/148 M

D

B

74

2

M+S

5 650

315/80 R 22.5

PW610

154/151 M (156/151 L)

D

B

74

2

M+S

5 890

FJÄRRKÖRNING – SLÄP 215/75 R 17.5

PTL711

135/133 J

D

C

70

1

2 875

235/75 R 17.5

PTL711

143/141 J (144/144 F)

D

C

70

1

3 400

265/70 R 19.5

PTL711

143/141 J

C

B

70

1

3 110

285/70 R 19.5

PTL711

150/148 J

C

B

70

1

3 790

385/55 R 22.5

PTL711

160 K (158 L)

C

B

71

2

6 130

385/65 R 22.5

PTL711

160 K (158 L)

C

B

70

1

5 950

*PSR125 lanseras under hösten 2013

Gäller från 2013.09.03

5


REGIONALKÖRNING

Användningsområde: • Medellånga transportavstånd • Varierande hastigheter, acceleration och inbromsningar • Främst på bra asfalterad väg men även på slitande underlag

6

Kundservice: 011-13 40 37 • Fax: 011-12 36 11 • E-post: order@colmec.se


PSR120

PW622+

• Högt miltal

• Högt miltal

• Tystgående

• Jämn slitagebild

• Jämn slitagebild

• Utmärkt grepp och stabilitet

PTR721

• Högt miltal • Utmärkt stabilitet • Hög tålighet mot skador

REGIONALKÖRNING – STYR Dimension

Mönster

LI / SI

Anmärkning

Pris SEK

315/70 R 22.5

PSR120*

156/150 L

C

B

70

1

5 750

295/80 R 22.5

PSR120*

152/149 M

C

B

70

1

5 480

315/80 R 22.5

PSR120*

156/150 M

C

B

70

1

5 695

REGIONALKÖRNING – DRIV 315/70 R 22.5

PW622+

154/150 L (152/148 M)

D

B

75

2

M+S

5 890

295/80 R 22.5

PW622+

152/148 M

D

B

75

2

M+S

5 650

315/80 R 22.5

PW622+

154/150 M (156/150 L)

E

B

75

2

M+S

5 890

REGIONALKÖRNING – SLÄP 385/65 R 22.5

PTR721

160 K (158 L)

C

B

73

2

5 680

*PSR125 lanseras under hösten 2013 Gäller från 2013.09.03

7


ON/OFF KÖRNING

Användningsområde: • Korta/medellånga transportavstånd på blandat underlag • Högre belastningar och ojämna hastigheter • Ökad risk för skador från vägförhållanden

8

Kundservice: 011-13 40 37 • Fax: 011-12 36 11 • E-post: order@colmec.se


PW01

PDM331

• Högt miltal

• Extra mönsterdjup

• Utmärkt grepp och stabilitet

• Stabil stomkonstruktion

• Extremt bra mot bryt- och skärskador

• Extremt bra mot bryt- och skärskador

PAM532

• Hög tålighet mot skador • Stabil stomkonstruktion • Extremt bra mot bryt- och skärskador

ON/OFF KÖRNING – STYR Dimension

Mönster

LI / SI

315/80 R 22.5

PW01

154/151 L (156/151 K)

D

B

72

2

Anmärkning

Pris SEK

M+S

5 900

ON/OFF KÖRNING – DRIV 13 R 22.5

PDM331

154/150 K (156/150 G)

M+S

6 235

315/80 R 22.5

PDM331

156/150 K

M+S

5 950

ON/OFF KÖRNING – SLÄP 385/65 R 22.5

PAM532

160 K (158 L)

C

B

74

2

M+S

5 950

315/80 R 22.5

PW01

154/151 L (156/151 L)

D

B

72

2

M+S

5 900

Gäller från 2013.09.03

9


ALLMÄNNA VILLKOR COLMEC AB

för leverans av produkter från Colmec AB (CAB) till kunden (Kunden) 1 - Inledning Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga och går att ladda ner på www.colmec.se och gäller för samtliga beställningar från Kunden. Villkoren gäller till dess ändrade villkor görs tillgängligt av CAB. CAB och Kunden äger dock rätt att träffa särskilt skriftlig överenskommelse om avvikelser från gällande villkor. CAB reserverar sig för felskrivningar på såväl hemsidan som i tryckta kataloger. 2 - Priser, bonus, rabatter Order av produkter skall anses ha skett till de priser och villkor som bestämts av CAB och är gällande vid leveransdatumet. CAB skall ha rätt att, utan att meddela Kunden, ändra gällande priser och villkor. Alla priser är angivna exklusive moms och eventuella miljö- och tullavgifter. 3 - Leveranser CAB skall ansvara för transporten till Kundens angivna leveransadress inom EU. För leveranser utanför EU ansvarar CAB för transporten till respektive landsgräns. CAB skall göra skäliga ansträngningar för att leverera produkterna i enlighet med önskade leveranstider, men skall inte vara ansvarig gentemot Kunden om leverans inte sker inom önskade leveranstider. Alla leveranser inom CABs ansvar sker med CABs egna distributionsresurser. Övriga leveranssätt ansvarar och bekostar Kunden själv. 4 - Betalningsvillkor Om inget annat överenskommits, skall betalning vara CAB tillhanda inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Varken en växel, skuldsedel, betalningsförbindelse eller annan utfästelse att betala skall anses utgöra fullgjord betalning. Om Kunden inte erlägger betalning i tid skall CAB äga rätt att kräva Kunden på ränta på fordran från förfallodagen till dess full betalning erlagts. För närvarande utgår ränta med tjugotvå (22) procent per år. 5 - Äganderättsförbehåll I den utsträckning sådant förbehåll är giltigt i enlighet med tillämplig lag, skall CAB ha äganderätt till de levererade produkterna till dess Kunden i sin helhet fullgjort sitt betalningsåtagande i enlighet med detta avtal. 6 - Ansvar vid fel i produkter som förelegat före leverans till Kunden I enlighet med vad som föreskrivs nedan och enbart enligt detta, skall CAB endast vara ansvarigt för avhjälpande av fel i produkter, som förelåg före leverans till Kunden genom att byta ut de felaktiga produkterna mot felfria produkter, varvid CAB skall äga rätt att, efter undersökning i varje enskilt fall och bedömning av slitaget av de felaktiga produkterna, kräva betalning av Kunden för de nya, felfria produkterna. Vid Kundens mottagande av produkterna skall Kunden kontrollera huruvida leverans skett i enlighet med följesedel samt kontrollera huruvida det föreligger materialfel, tillverkningsfel, fel i gods, fel i emballage och/eller fel i kvantitet har levererats. Krav i anledning av dessa fel skall framställas omgående till CAB efter det att Kunden mottagit produkterna och i vart fall senast ha mottagits skriftligen av CAB två (2) veckor efter det att produkterna eller delar av produkterna mottagits av Kunden. Påtalar Kunden inte fel i enlighet med vad som ovan föreskrivits skall CAB vara fri från ansvar gällande produktens utseende, förpackning och kvantitet. CABs ansvar för felaktiga produkter skall enbart gälla sådana fel som utgör ursprungliga fel, d v s fel som förelåg innan leverans skett till Kunden. Endast fel i material och tillverkning skall anses utgöra fel. Felaktiga produkter som byts ut skall stå till CABs förfogande och skall utgöra CABs egendom så länge CAB inte meddelar annat. 6.1 - Ansvar vid fel i produkter som uppkommit efter leverans till Kunden CABs ansvar skall inte omfatta fel, vilka uppstått på grund av omständigheter som uppkom efter det att risken för produkterna övergått till Kunden. CABs ansvar omfattar t ex inte fel som orsakats av felaktig förvaring eller inkorrekt hantering av Kunden. Vidare, skall CAB inte vara ansvarig för fel som uppkommer till följd av onormal användning av CABs produkter. Kunden åtar sig att följa de riktlinjer som uppställs av CAB, särskilt avseende förvaring, installation, pumpning, tryck och användning. Kunden är skyldig att i sin tur informera användare och sina kunder om de villkor som uppställs av CAB. Det är förbjudet att ändra och/eller förvanska hela eller delar av kännetecken och/eller nummer anbringade på CABs produkter eller sälja sådana utan CABs godkännande. 6.2 - Ekonomisk skada CAB skall inte vara ansvarig för att kompensera Kunden för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk eller indirekt skada.

10

Kundservice: 011-13 40 37 • Fax: 011-12 36 11 • E-post: order@colmec.se


7 - Befrielsegrunder Parterna är befriade från ansvar under den tid och i den utsträckning som fullgörelse av åtagande i enlighet med dessa villkor hindras på grund av omständigheter utanför sådan parts kontroll eller omständigheter som sådan part inte rimligen kunnat råda över, såsom men inte begränsat till krig, terrorism, tumult, strejk, lockout, arbetsmarknadskonflikt, allmän knapphet på transporter, brand, översvämning, torka, extrema väderförhållanden, uppfyllelse av lag eller föreskrift, regel, förordning, anvisning eller andra omständigheter som parterna inte rimligen kunnat råda över (”Force Majeure”). Detta gäller under förutsättning att sådan part inte rimligen hade kunnat undvika hindret och dess följder. Part som önskar åberopa Force Majeure i enlighet med dessa villkor skall omedelbart underrätta den andra parten när sådant hinder uppkommer och när det upphör. Underlåter part detta kan Force Majeure händelse inte åberopas som befrielsegrund. Båda parter skall vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra och mildra följderna av en bristande fullgörelse av dessa villkor, som har orsakats av Force Majeure. 8 - Kopierade och förfalskade produkter CAB kommer att inleda rättsprocesser mot alla juridiska och fysiska personer som kopierar eller förfalskar CABs varumärken eller gör intrång i CABs immateriella rättigheter. 9 - Ändring av Allmänna Villkor CAB skall ha rätt att, när som helst utan varsel, ändra gällande villkor. Ändrade villkor gäller så snart de är tillgängliga för Kunderna, oavsett kommunikationssättet. Gällande Allmänna Villkor finns att ladda ner på www.colmec.se, eller tillhandhålls av oss vid förfrågan i elektroniskform eller pappersform. 10 - Lösning av tvistemål Tvist i anledning av dessa villkor skall lösas av Stockholms tingsrätt som första instans, med tillämpning av svensk materiell rätt.

CERTIFIERINGAR COLMEC AB

dessa certifieringar finns att ladda ner från vår hemsida eller tillhandahålls av oss vid förfrågan Kvalitet och miljö Colmec AB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 vad gäller tillverkning av regummerade däck samt marknadsföring, försäljning och distribution av regummerade och nya lastbils- och bussdäck. Colmec AB har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller tillverkning av regummerade däck samt marknadsföring, försäljning och distribution av regummerade och nya lastbils- och bussdäck. ECE R 109 Colmec AB tillämpar och uppfyller kvalitetsnormerna enligt det internationella reglementet ECE R 109 vid produktion av regummerade däck. Detta gäller även Colmec-gruppens produktionsanläggning i Rudno, Polen. Kreditvärdighet Colmec AB är väldigt stolta och glada över att från nordens ledande kreditbedömningsföretag, UC AB och AAA Soliditet AB, erhålla kreditbedömningen, Högsta kreditvärdighet.

Colmec AB med organisationsnummer 556088-8017 Postadress: Box 675, 601 15 Norrköping | Leveransadress: Hanholmsvägen 63, 602 38 Norrköping Telefon: 011-13 40 30 | Fax: 011-12 36 11 E-post: info@colmec.se | Hemsida: www.colmec.se

Gäller från 2013.09.03

11


RIKSTÄCKANDE. Vi är den rikstäckande och marknadsledande aktören för distribution av lastvagns- och bussdäck i Sverige. Varje vecka, året om, trafikerar vi Sverige från Kiruna i norr till Ystad i söder med våra egna distributionsresurser, men hjälper gärna dig som kund med brådskande leveranser från något av våra jourlager.

KONTAKT COLMEC AB. Huvudkontor, produktion och lager, Norrköping Adress Växel E-post Hemsida

Hanholmsvägen 63, 602 38 Norrköping 011-13 40 30 info@colmec.se www.colmec.se

Kundservice, Norrköping Telefon Fax E-post

011-13 40 37 011-12 36 11 order@colmec.se

Försäljningschef, Sverige Telefon

0703-95 59 40

Jourlager, Umeå

Jourlager, Göteborg

Jourlager, Sandviken

Jourlager, Kalmar

Jourlager, Karlstad

Jourlager, Laholm

Jourlager, Stockholm

Jourlager, Vellinge

Telefon 0703-31 90 20 Telefon 0703-78 47 04

 AB An-Jo Tryck, Finspång 2013 • 0122-126 37

Telefon 0703-78 47 19 Telefon 0703-78 47 06

Jourlager, Jönköping Telefon 0703-78 47 80

Telefon 0703-82 65 77 Telefon 0703-78 47 41 Telefon 0703-82 65 77 Telefon 0703-78 47 80

Primewell Produktkatalog  
Primewell Produktkatalog  

Primewell Produktkatalog