__MAIN_TEXT__
feature-image

Сolloquium-journal

Warszawa, PL

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim.

http://www.colloquium-journal.org/