Page 1

Пазар на жилищни имоти София Декември 2011


Методология Тип проучване

Количествено

Метод

Online въпросник

Теренна работа

Ноември 2011

2


Резултати (1/3)  Резултатите от проведеното проучване показват, че според целевата група предлагането на жилищни имоти в София е по-голямо от търсенето.  Респондентите най-много харесват в сегашното си жилище квартала, в който се намира, вътрешното разположение и наличието на паркомясто.  Основните 3 причини, поради които хората не харесват сегашното си жилище са: малко по размер, замърсения въздух в квартала и липсата на зелени площи / градинки.  Според респондентите, в момента на пазара най-много се предпочитат новопостроени жилища в комплекс от затворен тип. На следващо място по предпочитания са новопостроените жилища в покрайнините на София.

3


Резултати (2/3)  Критериите, по които едно жилище може да се определи като “луксозно” според целевата група са наличието на зелени площи, високото качество на довършителните работи, както и добрата инфраструктура и наличието на поркоместа.  Най-важните фактори за избор на ново жилище според респондентите са: квартала, цената, качеството на изпълнение, наличието на паркинг, зелените площи и инфраструктурата.  Нуждата от по-голямо пространство е основна причина за покупка на ново жилище, като 44% от всички анкетирани имат намерение да си закупят жилище през следващите 12 месеца.  Най-предпочитани са апартаментите с две спални, следвани от къщите и апартаменти с 3 спални.

4


Резултати (3/3)  Профил на респондентите, които имат намерение да закупят жилище през следващите 12 месеца:  предимно мъже – 60%;  възраст – 26-45 години;  50% от респондентите имат доход на домакинството на месец – над 3,000 лв;  предимно специалисти на ръководна длъжност;  сектор на работа – ИТ, консултантски услуги и финанси;

5


Настоящо състояние на пазара на жилищни имоти в София Според Вас какво е настоящото състояние на пазара на жилищни имоти в София?

Предлагането е по-голямо от търсенето на жилищни имоти

95%

Търсенето е по-голямо от предлагането на жилищни имоти

5%

Няма предлагане на истински хубави имоти/ Това което се предлага не отговаря на критериите на търсещите.

4%

0%

База: Всички респонденти

20%

40%

60%

80%

100%

120%

6


Предимства на сегашното жилище Какво Ви харесва най-много в жилището, в което живеете в момента? Квартала

67%

Вътрешното разположение

50%

Наличие на парко място

43%

Качеството на строителство

43%

Близо до градски транспорт

42%

Близо до центъра на града

40%

Близо до различни хранителни магазини

36%

Близо до детски градини и училища

35%

Денонощна охрана

18%

Отдалечено от центъра на града

16% 0%

База: Всички респонденти

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80% 7


Недостатъци на сегашното жилище Какво не Ви харесва в жилището, в което живеете в момента? Малко по размер Замърсен въздух Няма зелени пространства/ паркове и градинки Няма паркоместа Стар блок Съседите Шумът отвън Прекалено голям трафик в района Некачествено строителство Няма наблизо хранителни магазини Вътрешното разположение Няма наблизо детски градини и училища Наличието на централно парно отопление Много далеч от центъра на града Много близо до центъра на града

30% 26% 25% 25% 24% 23% 18% 18% 17% 14% 10% 9% 7% 7% 0.6% 0%

База: Всички респонденти

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 8


Предпочитани жилища в София Кои са предпочитаните жилища на пазара в София към момента?

Новопостроени тухлени жилища в комплекси в София

50%

Новопостроени тухлени жилища в покрайнините на София

32%

Новопостроени тухлени жилища в централните райони на София

27%

Стари тухлени жилища в централните райони на София

19%

0%

База: Всички респонденти

10%

20%

30%

40%

50%

60%

9


Луксозно жилище Какви според Вас характеристики трябва да притежава едно жилище, за да бъде определено като „луксозно жилище”? Зелени площи

88%

Високо качество на довършителните работи

77%

Добра инфраструктура

72%

Красива гледка

65%

Паркоместа (до 1 на 80 кв. жилищна площ и поне 2 места за по-големи)

70%

Управление на общите площи

51%

Допълнителни услуги (охрана, рецепционист и др.)

54%

Локация - престижен крайградски квартал

54%

Високо качество на обзавеждането

45%

Допълнителни екстри (спортни зали, СПА център и др.)

43%

Уникална архитектура

29%

Локация - идеален център

17%

Друго База: Всички респонденти

2.7% 0%

10 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Движение на цените на жилища в София Какво е Вашето мнение за движението на цените на жилища в София през 2012г? Ще се повишат Ще се понижат

5%

44%

51%

Ще останат на нивото от 2011г.

База: Всички респонденти

11


Прогноза за увеличение на цените на жилищни имоти Според Вас за кои жилищни имоти цените ще се повишат? Новопостроени тухлени жилища в комплекс от затворен тип в София

60%

Новопостроени тухлени жилища в покрайнините на София

53%

Новопостроени тухлени жилища в центраните райони на София

40%

Стари тухлени жилища в централните райони на София

20%

0%

База: Респонденти , според които цените ще се повишат

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

12


Прогноза за увеличение на цените на жилищни имоти С колко процента според Вас ще се повишат цените на жилища в София през 2012г?

Между 10% и 15%

13%

33%

54% До 5%

Между 5% и 10%

База: Респонденти , според които цените ще се повишат

13


Прогноза за намаление на цените на жилищни имоти Според Вас за кои жилищни имоти цените ще се понижат? Новопостроени тухлени жилища в покрайнините на София

80%

Стари тухлени жилища в централните райони на София

68%

Новопостроени тухлени жилища в комплекс от затворен тип в София

54%

Новопостроени тухлени жилища в центраните райони на София

48%

0%

База: Респонденти , според които цените ще се понижат

20%

40%

60%

80% 14


Прогноза за намаление на цените на жилищни имоти С колко процента според Вас ще се понижат цените на жилища в София през 2012г? Между 15% и 20%

Над 20%

8%

5%

До 5%

13%

26% 48%

Между 10% и 15% Между 5% и 10%

База: Респонденти , според които цените ще се понижат

15


Важни фактори при избор на жилище 6 - Най-важно

5

4

3

Квартал/Район

1 - Най-маловажно

56%

Цена при покупка на жилище

53%

Качество на изпълнение

53%

Наличие на паркинг / парко-място

43%

Пътна инфраструктура

42%

Зелени площи, детска площадка

42%

0%

База: Всички респонденти

2

20%

22%

12%

25%

11%

29%

28%

11%

12%

35%

27%

40%

60%

13%

18%

80%

100%

16


Важни фактори при избор на жилище 6 - Най-важно

5

4

3

Престиж

27%

Наличие на градски транспорт / метро в непосредствена близост

25%

Гледка

24%

Организирана поддръжка на общи части

18%

Наличие на училище, детска градина или занималня

6% 8%

Близост до/наличие на допълнителни услуги

5% 9%

Да е в близост до приятелите ми

2%6%

0%

База: Всички респонденти

2

1 - Най-маловажно

17%

24%

25%

15%

24%

32%

18%

20%

13%

26%

26%

16%

13%

19%

31%

13%

19%

20%

23%

40%

60%

80%

100%

17


Намерение за покупка на жилище през следващите 12 месеца Имате ли намерение да си купите жилище в следващите 12 месеца?

Каква е основната причина да търсите жилище (точно) сега? По-голямо жилище

44%

56% Не

База: Всички респонденти

Да

40%

Ниските/ изгодни цени

31%

Необходимост

25%

Увеличение на семейството/ деца Закупуване на собствено жилище

26% 27%

Инвестиция

22%

По-добра локация

11%

Друго

4% 0%

10%

20%

База: Респонденти, които имат намерение да си купят жилище през следващите 12 месеца

30%

40%

50% 18


Предпочитано жилище Към какъв тип жилище проявявате интерес? Къща

Апартамент с 3 спални 26% 24% 10% Апартамент с 1 спалня 40%

Апартамент с 2 спални

База: Респонденти, които имат намерение да си купят жилище през следващите 12 месеца

19


Разполагаем бюджет Какъв е бюджетът, който имате възможност да отделили за жилище?

До 50,000 евро

22%

Между 50,001 и 80,000 евро

26%

Между 80,001 и 120,000 евро

31%

Над 120,001 евро

20%

0%

10%

20%

30%

База: Респонденти, които имат намерение да си купят жилище през следващите 12 месеца

40%

20


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

21

Residential Survey Results BG  
Residential Survey Results BG  

Residential Survey Results BG

Advertisement