Page 1

Бизнесът за Логистичния пазар


Методология Проучването е проведено за четвърта поредна година сред логистични оператори ноември 2013 г. 2013

2012

2011

Вид проучване:

Количествено

Метод:

Онлайн анкета

Големина на извадката: Процент на отговорилите:

2010

90 компании

90 компании

90 компании

60 компании

41%

36%

43%

50%


Как виждате развитието на пазара на логистични услуги, в който оперира вашата компания? 2013

2012

2011

2010

57% 59%

Отбелязва ръст

76% 47%

13%

Отбелязва спад 29%

30% 41%

Същото като предходната година

24% 24% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


Как виждате развитието на следните сектори? Ръст през 2014 г.

Спад през 2014 г.

Запазване на нивото на активност 41%

Бързооборотни стоки Фармацевтичен / Медицински консумативи

54%

Модни оператори Автомобилен Мебелен и стоки за дома Бяла и черна техника Парфюмери & Козметика Енергетика Електроника/ Електротехника Строителство & Архитектура 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


Моля, отбележете секторите, които Вашата компания обслужва? 2013

2012

2011

2010 73%

Бързооборотни стоки 38%

Фармацевтичен / Медицински…

43%

Бяла и черна техника 32%

Модни оператори

49%

Електроника/ Електротехника

54%

Мебелен и стоки за дома

49%

Автомобилен

49%

Парфюмери & Козметика 14%

Енергетика

27%

Строителство & Архитектура

26%

Друго 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Какъв тип е Вашият централен дистрибуционен център? 2013

2012

2011

2010 35%

Под наем

14%

Построен за собствени нужди

46%

Собствен

5%

Без отговор

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


Отговаря ли Вашият централен дистрибуционен център на нуждите Ви? 2013

2012

2011

2010

70%

Отговаря на нуждите ни в момента

81%

Разполага с повече от необходимия ни капацитет в момента

Разполага с по-малък капацитет отколкото са нуждите ни в момента

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%


До колко е вероятно през следващите 6 месеца да промените големината на логистичните си помещения? 2013

2012

2011

2010 32%

Твърде вероятно 11%

Силно вероятно 3%

Нито е вероятно, нито не е

16%

Не е много вероятно

38%

Въобще не е вероятно 0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%


Смятате ли, че наемът, който плащате отговаря на пазарните условия към момента?

Да 38%

Не мога да преценя 52%

Не 10%


Благодарим Ви! Адриана Тончева Ст. спец. Пазарни проучвания adriana.toncheva@colliers.com

3PL - Colliers Research 2014  
3PL - Colliers Research 2014  
Advertisement