Page 22

WAT DOET DE…

MAGAZINE | winter 2013 - 2014

22

Toegepast gerontoloog Welke beroepen en opleidingen hebben we in de toekomst nodig in de gezondheidszorg? Daarover adviseert het CVZ de minister van VWS. Reden voor CVZ Magazine om (innovatieve) beroepen en opleidingen onder de loep te nemen. Deze keer aandacht voor de opleiding toegepaste gerontologie. Een studie met een groeiend aantal studenten, vertelt programmamanager Jan Jukema van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Tekst: Noël Houben

Waarom toegepaste gerontologie? “Door de vergrijzing groeit de behoefte aan passende dienstverlening aan ouderen. Een jaar of zes geleden kregen Fontys Hogeschool Eindhoven en wij een verzoek van het werkveld om expliciet aandacht te besteden aan het ouderenvraagstuk? We hebben vervolgens ons licht opgestoken bij gemeenten, woningcorporaties, brancheorganisaties, zorg­ instellingen, werknemersen werkgeversorganisaties. Uiteindelijk zijn we in 2010 gestart met deze vierjarige hbo-opleiding.” Is hier wel een nieuwe opleiding voor nodig? “Bestaande opleidingen voor beroepen in zorg en welzijn hebben steeds meer aandacht voor ouderen, maar toegepaste gerontologie steekt integraal in. De opleiding richt zich niet alleen op zorg en welzijn, wij besteden ook aandacht aan de inrichting

van woningen, hoe je kunt faciliteren dat mensen langer doorwerken, aan welke commerciële dienstverlening ouderen behoefte hebben, enzovoort.” Wat kun je worden na afronding van deze opleiding? “Dat is heel breed. Bijvoorbeeld beleidsmedewerker of case­ manager bij een gemeente. Maar ook productontwikkelaar bij een multinational, ouderen­ adviseur bij een zorgverzekeraar of werkgever.” Hoe ziet de opleiding eruit? “Tijdens het eerste jaar komen inhoudelijke thema’s als wonen, welzijn, vrije tijd en zorg aan bod. Het tweede jaar draait om beroepsvaardigheden als ondernemen, adviseren, beleidsvorming en individuele begeleiding. De studenten kiezen in het derde jaar voor één van de drie afstudeerrichtingen: ondernemen en innoveren, consulteren en adviseren en casemanagement en individuele begeleiding. In die richting lopen ze stage en doen ze een afstudeeronderzoek.”

Is de opleiding populair? “Ouderen is geen sexy onderwerp onder hbo’ers. Tot afgelopen zomer begonnen in Zwolle jaarlijks zo’n twintig voltijdstudenten aan toegepaste gerontologie. Dat aantal is dit studiejaar verdubbeld. Een vergelijkbare trend zie je in Eindhoven. Een belangrijke reden voor de groei is dat ouderen prominent op de politieke en maatschappelijke agenda staan. De hervorming van de langdurige zorg betekent dat gemeenten meer op hun bordje krijgen. Ouderen hebben ondersteuning nodig bij het zelf regelen van zorg en begeleiding. En huizen moeten voor ouderen geschikt zijn. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor onze studenten. We doen zelf trouwens ook het nodige aan het imago van de opleiding. Studenten kunnen bijvoorbeeld in het buitenland onderwijs volgen en stagelopen.” Hoe gaat het op de arbeidsmarkt? “De eerste voltijdstudenten studeren deze zomer pas af. Dus dat is nog spannend. De organisaties waar onze studenten stagelopen, zijn in ieder geval enthousiast. Een aandachtspunt is nog wel de bekendheid van de opleiding bij potentiële werkgevers. Zeker in zorg en welzijn is een opleiding vaak rechtstreeks gekoppeld aan een beroep. Maar er bestaat officieel (nog) geen functie toegepast gerontoloog. Het kost daardoor meer moeite om bij bedrijven en organisaties tussen de oren te krijgen wat onze studenten voor hen kunnen betekenen.”

CVZ Magazine | Winter 2013 - 2014  

Het winternummer van het CVZ magazine. Shimon Whiteson over robotica in de zorg - Psychologe Laura Batstra over effectiviteit van psychologi...

CVZ Magazine | Winter 2013 - 2014  

Het winternummer van het CVZ magazine. Shimon Whiteson over robotica in de zorg - Psychologe Laura Batstra over effectiviteit van psychologi...

Advertisement