Page 1

Kamer

worstelt

met 'illegaal' downloaden


De Tweede Kamer worstelt met het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal en hoe artiesten daar een eerlijke vergoeding voor moeten krijgen.

Dat

Vergoeding blijkt uit het debat dat woensdag plaats-

De

Kamer is het dus bijna unaniem eens over

vindt in de Tweede Kamer. In het debat wordt

het feit dat er geen downloadverbod moet

een brief van staatssecretaris Fred Teeven

komen, maar alle partijen willen ook dat er

(Justitie) besproken. Hij pleitte zo’n half jaar ge-

meer legaal aanbod komt. Hoe dit gerealiseerd

leden voor een downloadverbod en het afschaffen

moet worden en hoe artieten ondanks illegaal

van de thuiskopieheffing.

downloaden aan een ‘billijke vergoeding’ kunnen komen, is nog een worsteling. D66 wil het

Alleen de VVD lijkt warm te lopen voor het

radiomodel op internet toepassen, zodat het

onrechtmatig maken van downloaden zonder te

gemakkelijk wordt in één klap een compleet

betalen. Teeven wil dit civielrechtelijk bestraffen

aanbod aan muziek op internet aan te bieden.

waardoor partijen als Stichting Brein via de

Nu moet daarvoor veelal onderhandeld worden

rechter een provider als Ziggo kunnen verplichten

met verschillende platenmaatschappijen. De PVV

een downloadsite als The Pirate Bay te blokkeren.

steunt dit voorstel.

Vervolgen consumenten

Thuiskopieheffing

loadverbod zal resulteren in de vervolging van

stelsel

individuele downloaders. CDA is in principe tegen

op

een downloadverbod maar stelt dat het civiel

compenseren voor het downloaden en kopiëren

recht in ieder geval niet geschikt is. Het strafrecht is

van hun materiaal. Samen met D66 willen de

volgens CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg

partijen het stelsel moderniseren en dus ook

mogelijk geschikter omdat de politiek dan kan

een heffing invoeren op bijvoorbeeld MP3-spelers

toezien op de rechtszaken. Bij het civiel recht

en harddiskrecorders. Op die manier hoeft het

kunnen private partijen rechtszaken starten tegen

downloaden niet aangepakt te worden, maar is er

wie ze willen.

wel een eerlijke vergoeding. Later dinsdag zal

De meeste partijen vrezen echter dat dit down- GroenLinks en de SP willen het thuiskopie heffinguitbreiden. Nu wordt belasting geheven

lege

cd’s

en

dvd’s

om

artiesten

te

Teeven antwoord geven op alle vragen die gesteld zijn tijdens het eerste deel van het debat.

Pagina  

Pagina copyright

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you