Page 1

FURUSLOTTET BARNEHAGE er en pedagogisk virksomhet der omsorg, lek og læring står i fokus

DU ER

HJERTEVARM Du ser, forstår og møter andre der de er.

DU ER

ENGASJERT

Du fokuserer på det positive og er løsningsorientert. Du byr på deg selv og bruker dine sterke sider. Du evaluerer deg selv positivt!

DU ER

ANSVARLIG Du bryr deg og tar medansvar Du håndterer situasjoner

Positivitet og humor gleder våre hjerter FURUSLOTTET BARNEHAGE PLAKAT GROVSKISSE 01


FURUSLOTTET BARNEHAGE er en pedagogisk virksomhet der omsorg, lek og læring står i fokus

Du er hjertevarm Du ser, forstår og møter andre der de er.

Du er engasjert Du fokuserer på det positive og er løsningsorientert. Du byr på deg selv og bruker dine sterke sider. Du evaluerer deg selv positivt!

Du er ansvarlig Du bryr deg og tar medansvar Du håndterer situasjoner

Positivitet og humor gleder våre hjerter FURUSLOTTET BARNEHAGE PLAKAT GROVSKISSE 02


FURUSLOTTET BARNEHAGE er en pedagogisk virksomhet der omsorg, lek og læring står i fokus

DU ER ENGASJERT

DU ER HJERTEVARM

Du fokuserer på det positive og er løsningsorientert. Du byr på deg selv og bruker dine sterke sider. Du evaluerer deg selv positivt!

Du ser, forstår og møter andre der de er.

DU ER ANSVARLIG Du bryr deg og tar medansvar Du håndterer situasjoner

Positivitet og humor gleder våre hjerter FURUSLOTTET BARNEHAGE PLAKAT GROVSKISSE 03


FURUSLOTTET BARNEHAGE er en pedagogisk virksomhet der omsorg, lek og læring står i fokus

DU ER ENGASJERT Du fokuserer på det positive og er løsningsorientert. Du byr på deg selv og bruker dine sterke sider. Du evaluerer deg selv positivt!

DU ER HJERTEVARM Du ser, forstår og møter andre der de er.

DU ER ANSVARLIG Du bryr deg og tar medansvar Du håndterer situasjoner

Positivitet og humor gleder våre hjerter FURUSLOTTET BARNEHAGE PLAKAT GROVSKISSE 04


FURUSLOTTET BARNEHAGE er en pedagogisk virksomhet der omsorg, lek og læring står i fokus

DU ER

HJERTEVARM Du ser, forstår og møter andre der de er. DU ER

ANSVARLIG

DU ER

ENGASJERT Du fokuserer på det positive og er løsningsorientert. Du byr på deg selv og bruker dine sterke sider. Du evaluerer deg selv positivt!

Du bryr deg og tar medansvar Du håndterer situasjoner

Positivitet og humor gleder våre hjerter FURUSLOTTET BARNEHAGE PLAKAT GROVSKISSE 05


FURUSLOTTET BARNEHAGE er en pedagogisk virksomhet der omsorg, lek og læring står i fokus

DU ER

DU ER

ENGASJERT Du fokuserer på det positive og er løsningsorientert. Du byr på deg selv og bruker dine sterke sider. Du evaluerer deg selv positivt!

HJERTEVARM Du ser, forstår og møter andre der de er.

DU ER

ANSVARLIG Du bryr deg og tar medansvar Du håndterer situasjoner

Positivitet og humor gleder våre hjerter FURUSLOTTET BARNEHAGE PLAKAT GROVSKISSE 06

Furuslottet grovskisse 01  

Grovskisse til betraktning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you