Page 1

DIA DA PAZ 2010


E D A D L A U G I

ALEGR Í

A

PAZ

R A T S E N E I B


P S RE

CO

LA BO

RA C

LI

N

E D A D R E B

IL

O T EC

N Ó I S U


A Í N O M R A ILUSI ÓN

FEL

ICI

DA DE


DIVERS IÓN

R A ID L SO

N E D A IED

O G O X O


COMPAÑEIRISMO NAS FILAS

C

A L O

R O B

I C A


CO N

VIV EN

CIA E A MI ZA DE

NAS NOSA S SAÍ DAS

E… O N S NA

E C S SA

S N Ó I AC R B LE


PARA QUE TODOS OS DÍAS DO ANO

SEXAN DÍAS DE PAZ

Día da Paz  

Presentación Día da Paz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you