Page 1

Biblioboletín 2/2010-2011

Visitade a nosa páxina web Para coñecer a nosa biblioteca visitade a

O C.E.I.P. Isaac Peral desexa que o Día da Paz

nosa páxina web: http://centros.edu.xunta.es/ceipisaacperal

sexan tódolos días do ano, e niso estamos a traballar.

Nela atoparedes tamén unha amplia guía de lecturas recomendadas para cada ciclo: http://centros.edu.xunta.es/ceipisaacperal/

Guía de Lectura

?q=category/8/36

No seguinte enlace poderedes atopar multi-

Día da Paz 2011

tude de contos, actividades e recursos relacionados co Día da Paz: http://centros.edu.xunta.es/ceipisaacperal/ ?q=node/286

C.E.I.P. Isaac Peral Avda. Mac Mahón s/n 15403 – Ferrol Teléfono: 981354699 Fax: 981354573 E-mail: ceip.isaac.peral@edu.xunta.es

C.E.I.P. Isaac Peral


A nosa guía

Primeiros lectores

Lectores avanzados

Con motivo da celebración do Día da

A URNA DOS DESEXOS.

A SOMBRA DOS ANA-

Paz, a Biblioteca do centro e o Equipo

Paloma Rodríguez e

CARDIOS. Antón Fortes.

de Convivencia, en colaboración co Equi-

Cristina Justo. Edicións

OQO editores.

po das TIC, elaborou a presente guía

Embora.

con lecturas recomendadas para fomentar no alumnado a tolerancia, o respecto

O SEGREDO DE

ás diferenzas, a solidariedade, a cola-

FLORA. Paloma

boración, a empatía e, en definitiva,

Rodríguez. Edicións

tódolos comportamentos, valores e acti-

Embora.

SUEÑO CON LA PAZ. Imágenes de la guerra por niños de la es Yugoslavia. UNICEF. Ed.:

tudes que se precisan para poder dis-

Atlántida.

frutar dunha convivencia pacífica.

UNA ISLA LEJANA. Stella Blackstone.

MI PAÍS ESTÁ EN GUE-

Editorial Beascoa.

RRA. Fátima Sharaffedine. Ed.: SM

O PAÍS DOS MANDÓNS. Palo-

Non hai camiño para a

ma Rodríguez e

paz, a paz é o camiño.

Cristina Justo.

Gandhi

Edicións Embora.

LA SOMBRA DEL GRAN ÁRBOL. Alfredo Gómez Cerdá. Ed.:

Everest.

GUÍA DE LECTURA PARA LA PAZ 2011  

Guía lectura para la paz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you