Page 1

t•(J

•...

PIIIMa.ib!leJ

._..._

0

,..,.,

D LA


-

j

\ I E ' ._ ,

[ . F roa udo J · Muotilllt. IPt 'T JIO J•

0. f

1111

v I.,·uar '' ·

I V.tldt

Ull• '1' 'I H'

II

~: 1"" '' no

J •IUett"Z

~loren,,.

I

TE

l>. G hri I Jim ,() T DOR

RF. 0 . D

z y Ramn z.

ECRET RIO.

dro Outi rr z d Arroyo.

ir ado.

'


j

\

I


-

r;-·/1. / I

••

"'J

' ,..J f/(

I

' r .f, · ~IHttll

-

~

fUi f

II.~: :r.:: u,e/tdly' .:?i/,,a·

ijO:

. . .llllilllll• •, . .

XJJ

~,,,

0 t;;_/.

~l,llN I?~Uilllrr J~


j

...

\

f)!'(

0

JlfTIO JW ll .

,. . •••• ••••

la iu&alart••·

• J

" .. ..._. . llent. Go,.ules, rh ~

••ewn• .

.AinJoPitllerd,

I I


J

)) •'eLa 11an

U11drigu~>J ,

Df t Ia IDal.llarlon.

E

n ,. fOl io cJ r

n. . ,,

it '

uan d Per. ,

U .••, oC'ieC' dr P11ul Vn uu. !I f) l'lorudo dt Orm • rh 1, I

I I I CC.

I

ILL.I. D

D. J

·,

orio l«-1 tllat, Ra.on Vndrtll 1 Ruit,

D. Ant nin fy •· D. J, CutlaJ y E•pwn., P. Juaft ,_. o-..., l.a dt '••

4

Urtl 4c I 4t. Urtl • I i .


--

1M)~.

j

\

PI

II

lt CUIJID f IIC DUO& II U8 PO HI,

ntonio

lormt.

J

Ia demu comaaic:adoa 1 duca.ea..,..._. • cW Colejio.

IINiiiiM•


I

Lista oficial de colegiados del Colegio de Abogados de Puerto Rico para el año 1849  
Lista oficial de colegiados del Colegio de Abogados de Puerto Rico para el año 1849