Page 1


ll. Hae reinig ik teakhout? Teakhout mag dan wel een uitzondertijk sterke en weerbestendige houtsoort zijn, toch is het ook gebaat bij een goede wasbeurt nu en dan. Afhankelijk van de omgeving waarin uw meubelen staan, is het aan te raden het hout een- of tweemaal per jaar te reinigen.

.

Teak reinigt u best met

natuurlijke producten

zoals water, bruine zeep en

"Bristol

Teak Cleaner", Maak de meubelen eerst voldoende vochtig 0m ze daarna makkelijker te kunnen reinigen met een zachte schuurborstel,

r

Vermijd het gebruik van bijtende producten om teakhout te reinigen. Ga uw meubelen bij voorkeur ook niet met een hogedrukreiniger te lijf , Water onder hoge druk zal de voedende teakolie die in het hout zit eruit spoelen, Gebruik beter een gewone tuinslang om het hout nat te maken.

Hardnekkige vlekken (wijnvlekken, vetulekken groene aanslag) kan u best verwijderen met "Bristol Teak Cleaner", Verstuif het product op de vlek, nadat u het hout natgemaakt heeft, en laat het ongeveer 10 minuten inwerken, Schuur daarna met een zachte schuurborstel het vuil weg en spoel de meubelen over:vloedig af met klaar water. Ats u na het reinigen van uw teakhout een

ond0rt6udsproduct wilt aanbrengen,

is het ahsoluut nsodzakeliik dat het hout volledig droog is. Laat de meubelen bij voorkeur een tweetal dagen volledig uitdrogen, indien mogelijk binnen of onder een afdak,

lll. Llae geef fk ik Oude teakrneubelen hun ocrspronkelijke kleur terug? hla een aantaljaren in weer en wind zullen uw meubel0n veel van hun oor,spronkelijke kleur en

uitstralingiver'loren hebben. Geen'paniek, u kan teak op de volgende,manier verhieuwen,

. . .

":'"

gevochti$ het teakhout met klaai water. U $ebr:uiK hiervoor best een gewone tuinslang Reinig het hout grondig met water en natuurlijke zeep, Voor hardnekkige vlekken gebruikt

Behandet fret natte frout met

"Bristol 0ntgrijzer".

U brengt dit product best aan met een

schuurborstel of harde spons, lndien nodig kan u meerdere lagen aanbrengen.


. . . . \,

Laat het hout volledig drogen vooraleer u onderhoudsproducten aanbrengt, Als het hout volledig droog is, kan u de teak opnieuw gaan voeden met "Bristol Teak Olie". U brengt het product best aan met een propere verfborstel en gebruikt bij voorkeur een droge doek om overtollig product weg te nemen. Zo voorkomt u strepen of vlekken. Laat het hout opniew volledig drogen. Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur kan u de meubelen nu behandelen met "Bristol Teak Protector" als u de teak opnieuw op een natuurlijke manier wifi laten vergrijzen, of

"Bristol Teak Sealer" als u een donkere houtskleur verkiest, (zie punt

l.)


Er verschijnen kleine barsten in de teak, is

dit normaal?

Ja, aangezien teak een houtsoort is die zich aanpast aan de omgeving en het klimaat waarin het zich bevindt, is het niet abnormaal dat er zich kleine barsten vertonen in het hout, Als het teakhout heel droog is, zullen de barstjes ook meer uitgesproken zijn dan wanneer het hout vochtig is, Belangrijk om barsten tegen te gaan is dat u het hout regelmatig reinigt en opnieuw voedt met "Bristol Teak Olie".

Wat is het uerschil tussen "machine made teak" en "hand made teak"?

.-

Hand made

- ffi#i; zijn met de hand vervaardigd - Bijgevolg een minder precieze afwerking -

r

Zongedroogd hout Jonger teakhout, bevat minder teakolie, zachter hout

Machine made

- Machinaal vervaardigde meubelen - Precieze afwerking - 0vengedroogd hoit op constante temperatuur - 0uder,teakhout, bevat meer teakolie, harder en duurzamer hout

Alle meubelen in de

"Bristol"

collectie zijn machinaal vervaardigd uit teakhout van minimaal

40 jaar oud. Zo bent u zeker van een hoogstaande kwaliteit en een perfecte afwerking,


lnox is een metaallegering waaraan chroom en nikketwerd toegevoegd 0m z0 een optimale weerstand tegen conosie te bieden. lnox is welcorrosiegevoelig als het in contact komt met chloor (bv, z0ut). Daarom is het aangeraden (zeker als men dicht bijzee woont) om de inox onderdelen regelmatig te reinigen met water en een zachte zeep.

Aluminium is een zeer licht maar sterk rnetaal, wat het uitermate geschiK maaK voor het vervaardigen van tuinmeubelen. Het aluminium is voorzien van een laag poederlak wa{ zorgt'voor een optimale bescherrning. 0m conosie te voorkomen volstaat het om de aluminium onderdelen af en be te reinigen rnet water,


Wicker en textilene zijn zeer duurzame kunststoffen die geen specifiek onderhoud vereisen. Het volstaat om af en toe te reinigen met water en een zachte zeep.


Bristol ontgrijzer {ref, 1 363} Nieuwe teak- of hardhouten tuinmeubelen zien er altijd schitterend uit door de warme uitstraling, Maar als de meubelen een seizoen in weer en wind hebben gestaan, heeft die prachtige uitstraling plaats gemaaK v00r een grauwheid, Langdurig schuren om deze grauwheid te venruijderen, is een onplezierige klus, Daarom is er een ontgrijzer ontwikkeld. Het maaK vergrijsd en grauw geworden hardhouten tuinmeubelen in eenvoudige behandeling weer blank en schoon. U gebruiK de ontgrijzer best op nat hout.

Bristol teak olie {ref.13S4} Teakolie is het aangewezen product om he1 hout te voeden en

de natuurlijke uitstraling terug te geven. Na een behandeling met teakolie kan u een laag teak sealer aanbrengen om de oorspronkelijke teak te behouden, of een teak protectot gebruiken als

u het teakhout op een natuurlijke manier wil't laten vergrijzen. Gebruik teak olie niet op nieuwe meubelen, deze bevatten reeds teakolie. Teak olie is aan te raden bij meubelen die,reeds een tjid bulten

gestaan hebben waardoor het teakhout droog geworden is.

Bristol vsrnieuwingsolie Yellow Salau tref. 1367)

ffi !

ffi

Deze olie voedt, verfraaii en besehermt meubelen in hardhout zoals

Cho'chiof Bangkirai. Teak.olie ii geschikt,voor teak meubelen, deze Vern,ieuwin$solie is specifiek voor,hardhout meubelen. +p i


0lie voor natuursteen-graniet (ref. 19012)

-'# â‚Ź..

&b iw'# 3" '" .::m.?r, t$i e*-"@

Deze olie voedt, verfraait en beschermt graniet tegen water, vuil, vet en schadelijke stoffen. Het aanbrengen van deze olie zorgt er ook voor dat de kleur van de natuursteen veel dieper en donkerder wordt.

W Reiniger voor natuursteen-graniet (ref. I Sl1 3) Met deze reiniger kan u vlekken venrvijderen. Het is aangeraden 0m nadien te behandelen met natuursteenolie.


Onderhoudstips  

My description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you