__MAIN_TEXT__
feature-image

Coláiste Ghlór na Mara Logo

Coláiste Ghlór na Mara

IE

Is scoil lán-Ghaeilge ilchreidmheach muid atá lonnaithe i bhfoirgneamh álainn ar Bhóthar na hAille, Baile Brigín. Osclaíodh an scoil i Meán Fómhair 2014 le freastal ar dhaltaí i bhFine Gall thuaidh, oirthear na Mí agus Lú theas. Seo an triú bliain ar an bhfód dúinn agus táim an-bhródúil as an méid atá bainte amach againn le trí bliain anuas. Tá córas tumoideachas i bhfeidhm againn ina múintear gach ábhar trí mheán na Gaeilge.

http://colaisteghlornamara.ie/