Coláiste Ghlór na Mara

Coláiste Ghlór na Mara

Ireland

Is scoil lán-Ghaeilge ilchreidmheach muid atá lonnaithe i bhfoirgneamh álainn ar Bhóthar na hAille, Baile Brigín. Osclaíodh an scoil i Meán Fómhair 2014 le freastal ar dhaltaí i bhFine Gall thuaidh, oirthear na Mí agus Lú theas. Seo an triú bliain ar an bhfód dúinn agus táim an-bhródúil as an méid atá bainte amach againn le trí bliain anuas. Tá córas tumoideachas i bhfeidhm againn ina múintear gach ábhar trí mheán na Gaeilge.

colaisteghlornamara.ie/