Page 1

Eolas Teagmhála Le clárú do chúrsa: Cuir scairt ar: 02871264132 Buail isteach chuig: Cultúrlann Uí Chanáin 37 Mórshráid Sheamais Doire BT487DF Ar líne: www.culturlann-doire.ie Ar r-phost: carolmc@culturlann-doire.ie Contact Info To register for a course: By phone: 02871264132 In Person: Cultúrlann Uí Chanáin 37 Mórshráid Sheamais Doire BT487DF Online: www.culturlann-doire.ie By email: carolmc@culturlann-doire.ie

Foghlaim Gaeilge Linn!

www.culturlann-doire.ie

LÁ CLÁRÚCHÁIN / REGISTRATION DAY Wednesday 13th September 2017 10am-4pm & 7pm-9pm

Learn Irish With Us!

• Ranganna Gaeilge d’Aoisigh Adult Irish Classes • Cúrsaí trasphobal Cross-Community Courses • Cúrsaí do dhaoine óga Courses for Young People • Dianchúrsaí Intensive Courses

Úsáid Gaeilge Linn!

n n a l n r i ú á t l n Cu Cha Uí

e r ai

l o e h 8 m 1 a 20 s é R 17/ ctu 20 ospe 18 0 r 2 P 17/ 20

Forbair Gaeilge Linn!

Develop Irish With Us!

• Tógáil Pobail Community Building • Pleanáil Teanga Language Planning • Seirbhísí Gaeilge Irish language services • Ceathrú Gaeltachta Gaeltacht Quarter

Use Irish With Us!

• Ciorcail Chomhrá Conversation Classes • Turais Ghaeltachta Gaeltacht Trips • Imeachtaí Sóisialta Social Events • Campaí Samhraidh Summer Camps

LÁ CLÁRÚCHÁIN / REGISTRATION DAY Wednesday 13th September 2017 10am-4pm & 7pm-9pm


COLÁISTE AN PHOBAIL COURSES 2017/2018 Ranganna Lae Daytime classes Rang | Class

Lá | Day

Am | Time

Fad | Duration

Tús | Start

Táillí | Fees

Bunrang | Beginners (year 1) Bunrang | Beginners (year 2) Meánrang | Intermediate (year 1) Meánrang | Intermediate (year 2) Ardrang | Advanced (year 1) Ardrang | Advanced (year 2)

Dé Céadaoin | Wednesday Déardaoin | Thursday Dé Céadaoin | Wednesday Déardaoin | Thursday Dé Máirt | Tuesday Dé hAoine | Friday

12-1:30 10-11:30 10-11:30 12-1:30 10-11:30 10-11:30

30 Seachtain | Weeks 30 Seachtain | Weeks 30 Seachtain | Weeks 30 Seachtain | Weeks 30 Seachtain | Weeks 30 Seachtain | Weeks

20/09/17 21/09/17 20/09/17 21/09/17 19/09/17 22/09/17

£100/£65 £100/£65 £100/£65 £100/£65 £100/£65 £100/£65

Ardrang Comhrá

Déardaoin | Thursdasy

12-1:30

30 Seachtain | Weeks

21/09/17

£100/£65

11-12:30

12 Seachtain | Weeks

23/09/17

£40

Tús le Teanga is Cultúr | (5-11 yr olds) Dé Sathairn | Saturday

Ranganna Oíche Nightime classes Rang | Class

Lá | Day

Am | Time

Fad | Duration

Tús | Start

Táillí | Fees

Bunrang Beginners (year 1)

Dé Máirt Tuesday

7-8:30

30 Seachtain | Weeks

19/09/17

£100/£65

Bunrang Beginners (year 1) Bunrang Beginners (year 2- jan) Bunrang Beginners (year 2) Meánrang Intermediate (year 1) Meánrang Intermediate (year 1)

Déardaoin Thursday Dé Luain Monday Dé Máirt Tuesday Dé Máirt Tuesday Déardaoin Thursday

7-8:30 7-8:30 7-8:30 7-8:30 7-8:30

30 Seachtain | Weeks 30 Seachtain | Weeks 30 Seachtain | Weeks 30 Seachtain | Weeks 30 Seachtain | Weeks

21/09/17 18/09/17 19/09/17 19/09/17 21/09/17

£100/£65 £100/£65 £100/£65 £100/£65 £100/£65

Meánrang Intermediate (year 2)

Dé Céadaoin Wednesday

7-8:30

30 Seachtain | Weeks

20/09/17

£100/£65

Meánrang Intermediate (year 2)

Déardaoin Thursday

7-8:30

30 Seachtain | Weeks

21/09/17

£100/£65

Ardrang Advanced (year 1)

Dé Luain Monday

7-8:30

30 Seachtain | Weeks

18/09/17

£100/£65

Ardrang Advanced (year 1)

Déardaoin Thursday

7-8:30

30 Seachtain | Weeks

21/09/17

£100/£65

Ardrang Advanced (year 2)

Dé Luain Monday

7-8:30

30 Seachtain | Weeks

18/09/17

£100/£65

Ardrang Comhrá

Dé Céadaoin Wednesday

7-8:30

30 Seachtain | Weeks

20/09/17

£100/£65

An Chéad Chéim Eile (Teenagers)

Dé Máirt Tuesday (fortnightly)

7-8:30

18 Seachtain | Weeks

19/09/17

£27

Scéimeanna Óige Youth Schemes

Ranganna do Dhaoine Fásta Adult Classes

An Chéad Chéim Eile Course for Teenagers

Bun | Beg Yr 1 Bun | Beg Yr 2 Meán | Inter Yr 1 Meán | Inter Yr 2 Ard | Adv Yr 1 Ard | Adv Yr 2 Ardrang Comhrá

Cuidíonn an rang seo le hiardhaltaí gaelscoile atá anois ag freastal ar mheánscoileanna Béarla ach nach bhfuil ag foghlaim Gaeilge ag an leibhéal ceart. This class is targeted at improving language skills amongst past Gaelscoil pupils who are now attending English medium secondary schools and are not learning at the appropriate level.

Tús le teanga is Cultúr Course for 5-11 year olds Tá an cúrsa seo dírithe ar pháistí 5-11 bliana d’aois atá ag freastal ar bhunscoileanna Béarla. Cuirfidh an scéim seo tús le turas teanga s’acu ag tabhairt blaiseadh den Ghaeilge agus den Chultúr dóibh. This course is aimed at children aged 5 – 11, attending English medium schools, who want an introduction to Irish language and culture.**This course is subject to funding**

Do ghlánfhoghlaimeoirí, nó daoine ar bheagán Gaeilge Complete beginners/ very little Irish. Dóibh siúd a bhfuil Bunleibhéal bliain 1 déanta acu. For those who have completed Beginners Yr 1/Basic Irish Dóibh siúd a bhfuil bunchúrsa déanta acucheana For those who have already completed our beginners Irish Dóibh siúd a bhfuil meánleibhéal bliain 1 déanta acu For those who have completed Intermediate Year 1. Dóibh siúd a bhfuil an meánleibhéal déanta acu For those who have already completed our intermediate Irish Dóibh siúd a bhfuil Ardleibhéal Bliain 1 déanta acu. For those who have previously completed Advanced Year 1. Rang comhrá dóibh atá líofa go leor sa teanga

e: carolmc@culturlann-doire.ie / t: +44 (0)2871 264132

REGISTRATION DAY Wednesday 13th September 2017 10am-4pm & 7pm-9pm

Profile for Coláiste an Phobail

Réamheolaire 2017-18 Prospectus  

Seo chugaibh ranganna Gaeilge na bliana seo chugainn - cláraigh linn a luaithe is féidir!! Here is the prospectus for this year's Irish cla...

Réamheolaire 2017-18 Prospectus  

Seo chugaibh ranganna Gaeilge na bliana seo chugainn - cláraigh linn a luaithe is féidir!! Here is the prospectus for this year's Irish cla...

Advertisement