Colaborarea Clujeană - ediția a IV-a

Page 1

COLABORAREA CLUJEANĂ Mesele Rotunde Clujene

Consolidarea parteneriatelor colaborative pentru un Cluj mai bun pentru toți. Ediția a IV-aStimați parteneri Bine ați venit la cea de-a patra ediție a buletinului informativ „Colaborarea Clujeană”, dezvoltat ca urmare a Meselor Rotunde Clujene. În fiecare lună, „Colaborarea Clujeană” vă aduce informații despre evenimente din Cluj, Europa și din întreaga lume, de interes pentru toți partenerii meselor rotunde, precum și actualizări cu privire la viitoarele Mese Rotunde Clujene, rapoarte ale acestora și știri despre proiecte actuale, cursuri și conferințe care ar putea fi de interes. Această ediție conține și o serie de resurse utile pentru dumneavoastră! De asemenea, vă invităm să ne împărtășiți și noutățile dumneavoastră referitoare la evenimente, proiecte aflate în desfășurare, cursuri, publicații și rapoarte pe care doriți să le împărtășiți partenerilor de la masele rotunde, și nu numai. Buletinul informativ poate fi distribuit pe scară largă - inclusiv colegilor și partenerilor - și este destinat să contribuie la îmbunătățirea schimbului de informații. Sperăm că acest buletinul informativ va fi de interes și că îl veți citi cu plăcere! Echipa Editorială & Secretariatul Meselor Rotunde Clujene6 MESELE ROTUNDE CLUJENE

ÎN ACEASTĂ EDIȚIE

8 PROIECTE Future of Work Viața la țară Pata 2.0 Comunitatea VeDe Locul și rolul femeii în societatea creștină din România (Podcast Online) Atelier de sănătate mintală Profu' de sănătate publică Studiu de cercetare - Serviciului de Probațiune Cluj Campanie de conștientizare și adresare a importanței sănătății mintale în Cluj-Napoca Îmbunătățirea bunăstării tinerilor clujeni - rezultate obținute în urma interviurilor de grup cu tinerii incluși în proiectul LEAP 17 EVENIMENTE Quick Start Forumul The Duke of Edinburgh’s International Award European Café #5: Trecutul nu acționează în prezent Summitul Tinerilor Shaping the Future of Europe Conferința europeană Prevenirea polarizării și a radicalizării violente Cluj Forum 2021 25 RESURSE Proiectul HEAL - Buletin Informativ Proiectul CEAR - Toolkits Broșuri informative pentru adolescenți 27 CONVORBIRI CLUJENE: Interviu alături de doamna Marinela Marc - Inspectoratul Școlar Județean Cluj 32 CONVORBIRI CLUJENE: Interviu alături de domnul Shajjad Rizvi - The Duke of Edinburgh's International Award


MESELE ROTUNDE CLUJENE

URMĂTOARELE EDIȚII ALE MESELOR ROTUNDE CLUJENE:

MASA ROTUNDĂ: EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 7 Aprilie 2021 Ora 10:00

MASA ROTUNDĂ: BUNĂSTAREA TINERILOR ȘI PREVENIREA RISCURILOR 14 Aprilie 2021 Ora 10:00


Masa Rotundă: Educație Incluzivă Ultima ediție a Meselor Rotunde Clujene pe tema Educației Incluzive a avut loc pe data de 3 martie 2021 și și-a propus să continue procesul demarat în cadrul edițiilor anterioare privind dezvoltarea Forumului Cluj 2021 și a Agendei Clujene - Educație Incluzivă și Priorități Strategice, dar și să abordeze alte probleme existente în acest moment în comunitate, într-un context asemănător platformelor CHAMPIONs Alerta și Arena. Masa Rotundă a debutat cu o nouă pauză de cafea în care partenerii, împărțiți în diferite grupuri, au împărtășit ce anume iubesc la activitatea pe care o desfășoară și ce îi motivează în a continua. În cadrul acestei mese rotunde au fost stabilite o serie de obiective privind organizarea viitoare a forumului: 1. Stabilirea și dezvoltarea sesiunilor pe care ni le dorim în cadrul Forumului. 2. Identificarea principalelor instituții pe care le putem invita. 3. Identificarea acelor experți/practicieni pe care ați dori să-i invităm să vorbească/să contribuie în cadrul Forumului. Partenerii au înaintat, totodată, o serie de propuneri privind susținerea procesului incluziunii în cadrul școlilor din Cluj-Napoca, pe baza experienței proprii și a lucrului în echipă. Pentru mai multe detalii, puteți consulta raportul acestei ediții aici.

Masa Rotundă: Bunăstarea Tinerilor și Prevenirea Riscurilor În luna martie a avut loc și o nouă ediție a Meselor Rotunde Clujene pe tema bunăstării tinerilor și a prevenirii riscurilor, mai exact pe data de 10 martie 2021. Și în cadrul acestei ediții, partenerii și-au propus să continue procesul demarat în cadrul edițiilor anterioare privind dezvoltarea Forumului Cluj 2021 - Educația incluzivă și bunăstarea tinerilor și a Agendei Clujene 2021 - Bunăstarea Tinerilor și Prevenirea Riscurilor, dar și să expună calendarul activităților din perioada următoare și propunerilor în acest sens. Pe baza discuțiilor purtate, au fost elaborate o serie de propuneri în vederea conturării Agendei Clujene 2021, precum utilizarea resurselor deja existente, precum Rezoluția Tinerilor 2020-2027: Viitorul începe astăzi ori alte politici dezvoltate, modele de bune practici adaptate la situația din România, care să stea la baza politicilor viitoare, analizarea modului în care specialiștii sunt pregătiți pentru a răspunde nevoilor tinerilor, mai ales în contextul actual, dar și realizarea unui program de formare a consilierilor existenți în școli, și asigurarea unui număr suficient de mare pentru toate instituțiile existente. Totodată printre propuneri s-au regăsit și modificarea normelor metodologice existente, astfel încât fiecare instituție școlară să dispună de sprijin în ceea ce privește consilierea, dar și adaptarea activităților astfel încât acestea să corespundă comunității și beneficiarilor cărora li se adresează și implementarea mai multor activități de conștientizare în școli. Pentru mai multe detalii, puteți consulta raportul acestei ediții aici.

7


Future of Work

PROIECTE

Primăria Cluj-Napoca, în co-management cu Centrul Cultural Clujean, într-un consorțiu cu alte opt organizații locale (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Clusterul de Industrii Creative Transilvania, Clusterul de Mobilier Transilvan, Cluj IT Cluster, Clusterul Transilvania IT, Festivalul Internațional de Film Transilvania, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și ZAIN Festivalul de Creativitate al Transilvaniei) dezvoltă „Cluj Future of Work ”. Proiectul studiază și testează posibilități prin care orașul se poate pregăti pentru provocările pe care viitorul le va aduce pe piața forței de muncă. Pornind de la locurile de muncă ce se pot dezvolta în sectoarele culturale și creative, echipa este în căutare de soluții privind sectoarele care au deja probleme de integrare pe piața muncii. Practic, își propune să faciliteze tranziția la tehnologia 4.0, să propună soluții pentru nevoile industriilor culturale ale orașului (film, design, muzică, meșteșuguri, media etc.) și să propună schimbări fundamentale privind organizarea muncii la nivelul orașului prin lucrul cu acele categorii sociale excluse în prezent de pe piața muncii. Cluj-Napoca este primul oraș din Estul Europei care beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 80% de la Comisia Europeană, prin programul „Urban Innovative Actions”, bugetul fiind de 5,6 milioane de euro. Din această sumă, 38% sunt alocați pentru cercetare, dezvoltare și testare de noi tipuri de cursuri pentru categoriile vizate de proiect, 38% sunt investiții în echipamente specifice industriei 4.0, 8% într-un program de incluziune socială pentru categoriile marginalizate pe piața muncii, în timp ce 6% sunt alocate cheltuielilor de marketing și 10% cheltuielilor administrative. Cluj Future of Work este un proiect inițiat de Divizia de Inovare Urbană din Cluj-Napoca, creată de Centrul Cultural Clujean în parteneriat cu Centrul de Inovare și Imaginație Civică din Primăria ClujNapoca. Perioada de implementare a proiectului a început în iunie 2019 și are termenul de finalizare în octombrie 2021.

8


Viața la țară Fundația „Noi Orizonturi” a organizat în luna ianuarie prima rundă a programului „VIAȚA la țară Vânătoarea de comori”. Participanții au avut ocazia să ilustreze frumusețea și specificul zonei în care trăiesc prin intermediul unor expoziții online. Primul sezon al acestui proiect a avut în vedere implicarea a 14 învățători și profesori care au lucrat cu 177 de elevi, în calitate de învățăcei-promotori ai locurilor în care trăiesc. Rezultatul final constă în muzeele virtuale realizate cu dragoste și grijă, care conturează activitatea de explorare a comunităților. Juriul, impresionat de materialele primite, a decis să înmâneze titlul de câștigător pentru „Cele Mai Bune Materiale” echipei coordonate de către doamna învățătoare Chivulescu Liliana Daniela, pentru proiectul „Muzeul virtual Picior de Munte” (jud. Dâmbovița). De asemenea, premiul pentru „Cea mai Frumoasă Muncă de Documentare” revine echipei coordonate de către doamna profesor Boboca Ana Luiza, pentru proiectul „Muzeul virtual Cozmești” (jud. Iași). Toate dosarele acceptate alături de link-urile către muzeele virtuale se pot accesa pe website-ul oficial al proiectului. Fundația „Noi Orizonturi” încurajează profesori și îndrumători de copii și tineri să învețe alături de comunitate, pentru a face posibil ca învățarea să se producă tot mai mult și în afara școlii. În criza coronavirusului, „VIAȚA la țară” a propus școlilor din mediul rural, care au avantajul de a avea acces ușor și rapid la spații de învățare în aer liber sau ale altor instituții (muzee, biblioteci, cămine culturale, biserici, primărie, ferme, pensiuni, etc), să descopere și să aprecieze valorile locale. Acest demers ajută copiii să ajungă să se aprecieze pe ei înșiși, să fie mândri de locul în care s-au născut și să depună eforturi mai mari pentru a se dezvolta pe ei și comunitățile din care fac parte.

9


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj în colaborare cu Direcția de Asistență Socială și Medicală, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și Primăria Bergen din Norvegia demarează proiectul „Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj”, prescurtat „Pata 2”. Acesta își propune să diminueze contrastul economic, social și rezidențial dintre comunitatea din Pata Rât și populația majoritară din Cluj-Napoca.

Pata 2.0

Proiectul început în decembrie 2019 se va întinde pe o durată de 36 de luni și se adresează explicit dar nu exclusiv familiilor rome, care în lipsa unui sprijin ar putea fi constrânse de diverși factori precum: greutăți economice, amenințarea cu evacuarea, să se mute la Pata Rât sau în alte zone marginalizate.

Se dorește asigurarea a cel puțin 30 de locuințe sociale decente, dar și implementarea metodologiei și facilitarea incluziunii sociale pentru un număr de 1550 de persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială. „Pata 2” este continuarea demersului „Pata-Cluj, o abordare integrată a incluziunii sociale”, finalizat în 20 aprilie 2017. Finanțarea este asigurată prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, susținut prin Granturile SEE și Norvegiene, operat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Comunitatea VeDe Din octombrie 2019, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj sprijinită de Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca derulează proiectul „Comunitatea VeDe ”, care are scopul de a diminua cazurile de violență domestică, oferind sprijin și protecție victimelor. „Comunitatea VeDe” sprijină combaterea violenței domestică pe o perioadă de 28 de luni, la nivelul Municipiului Cluj-Napoca și a 19 comune aparținând Zonei Metropolitane Cluj. Prin creșterea nivelului de informare și al conștientizării, 201 de victime primesc măsuri adecvate de sprijin și protecție în comunitățile de apartenență. De asemenea, serviciile sociale locale sunt sprijinite pentru a furniza ajutor care să acopere nevoile victimelor. Până în prezent, proiectul a înregistrat rezultate importante precum înființarea și sprijinirea a două centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, unde 201 victime ale violenței domestice vor beneficia de servicii sociale în vedere asigurării protecţiei acestora, formarea a două echipe specializate în oferirea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice, organizarea a 20 de sesiuni de „Cafeneaua Femeilor” cu participarea unui număr de 400 femei din toate mediile sociale şi economice, dar și difuzarea unui spot radio pe tema violenţei domestice la nivelul Zonei Metropolitane Cluj.

10


Podcast: Locul și rolul femeii în societatea creștină din România

Ateliere de „Alfabetizare în sănătate mintală”

Asociația PRIDE România împreună cu pagina de Facebook Biblia pentru Sceptici au organizat evenimentul online „Locul și rolul femeii în societatea creștină din România”, care a abordat gândirea progresivă feministă ce se opune misoginismului biblic. Proiectul a fost organizat sub forma unui podcast care a avut patru invitați, printre care și Andrada Popa, președintele „PRIDE România”. Discuțiile au pornit de la impactul teologiei creștine asupra imaginii femeii în spațiul public și s-au concentrat pe viitorul femeii într-o societate condusă de lideri religioși de sex masculin.

Proiectul se desfășoară în cadrul parteneriatelor făcute cu licee din Cluj și cuprinde o serie de șase ateliere în care echipa Fundației Inocenți formată din psihologi abordează teme precum: adolescența, sănătatea mintală, emoțiile, anxietatea, depresia și reziliența. Fundația încearcă împreună cu adolescenții să diferenţieze îngrijorarea, frica, anxietatea ca emoţii, de tulburarile de anxietate şi să vorbească despre cât e de important să fim atenţi la această gamă de trăiri. Un alt exemplu este tristețea, de multe ori ea este privită ca acea emoţie de care trebuie să se ferească sau să scape cât mai repede dacă o au. De aceea, se discută despre diferenţa dintre tristeţe şi depresie. Sunt dezbătute într-un mod antrenant părţile sănătoase şi cele nesănătoase ale tristeţii. În cadrul acestor ateliere, sunt adolescenților și o serie de resurse și materiale informative, pe care le puteți regăsi și dumneavoastră în secțiunea de resurse a acestui număr. Obiectivul principal al acestor ateliere este, așadar, creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la sănătatea mintală în comunitatea tinerilor clujeni și nu numai. Pentru mai multe informații despre acest proiect puteți contacta fundația la adresa de email mihaela.inta@inocenti.ro, sau pe pagina de Facebook Inocenti-RCR.

În urma unei delimitări clare între religie și credință, invitații au dezbătut contrastul între textele religioase, tradiția creștină și cutumele din cadrul societății Românești. Au fost oferite exemple pentru a înțelege de ce credința este elementul pur, neafectat de identificarea cu creștinismul, în timp ce religia are în vedere acest element alături de preconcepțiile și limitările impuse de-a lungul timpului, și practicilor bisericești ce privesc rolurile femeilor ca mame, soții și fiice.

Profu' de sănătate publică

Răzvan Cherecheș, profesor de sănătate publică la Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj-Napoca, este autorul videoclipurilor informative intitulate „Profu' de sănătate publică”, publicate pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății. Videoclipurile au ca scop principal explicarea pe înțelesul tuturor a celor mai frecvente neclarități provocate de pandemie și implicit de vaccin. Expertul în sănătate publică abordează cele mai controversate subiecte din sfera pandemiei de coronavirus, de la eficiența vaccinurilor și restricțiile actuale, până la cum ar trebui să ne protejăm corespunzător împotriva virusului. Răzvan Cherecheș este Șeful Departamentului de Sănătate Publică al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și consilier onorific al medicului Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

11


Studiu de cercetare Serviciului de Probațiune Cluj Ca urmare a admiterii în urma selecției studiului de cercetare transmis spre evaluare comitetului de organizare, în perioada 17-20 Septembrie 2019, consilierii de probațiune Andra-Maria Buta-Duțuc și Teodora-Ștefana Perticaș au participat în mod independent de instituția angajatoare, în calitate de speakeri, la a patra ediție a Congresului Mondial de Probațiune, care a avut loc în Sydney, Australia. Studiul (Increasing Public Confidence in Romanian Probation System by Developing the Optimal Social Reintegration Programmes for Drink-Driving Offenders), prezentat în cadrul congresului, s-a materializat într-un articol de cercetare, care a fost publicat în revista academică European Journal of Probation, în luna decembrie 2020. Acesta poate fi consultat accesând următorul link: https://doi.org/10.1177/2066220320976102. Ideea de cercetare a pornit de la numărul ridicat de persoane aflate în supravegherea Serviciului de Probațiune Cluj sancționate penal pentru săvârșirea infracțiunilor rutiere în asociere cu consumul de alcool și cărora li s-a impus de către instanță obligația de a urma un program de reintegrare socială. Analizând programele de reintegrare socială care se aplică în cadrul sistemului de probațiune și raportându-le la profilul infractorului rutier conturat în urma analizării datelor statistice, ne-am propus să verificăm în ce măsură intervenția aplicată corespunde nevoilor criminogene ale infractorilor rutieri și contribuie la reabilitarea socială a acestora.

12


Campanie de conștientizare și adresare a importanței sănătății mintale în Cluj-Napoca Proiectul „DO ONE BRAVE THING” a desfășurat online campania „Chiar ești bine când spui că ești bine? Sănătatea mintală: există, contează și se cultivă”, în perioada 8 – 26 februarie, pentru a încuraja gestionarea emoţiilor dificile și a problemelor accentuate de contextul pandemic și de reducerea interacțiunilor dintre tineri. Sesiunile online au fost organizate de echipa „DO ONE BRAVE THING” pentru elevii de liceu din Cluj-Napoca. Aceste întâlniri au oferit un context în cadrul căruia participanții au fost încurajați să își exprime opinia cu privire la percepția asupra sănătății mintale, ameliorării și vindecării problemelor cu care se confruntă. Temele de discuție au venit în întâmpinarea unor provocări identificate de participanți la nivel individual, cât și colectiv, în cadrul familiei sau grupului de prieteni. Elevii au fost sprijiniți să dezvolte un mod de gândire sănătos, necesar în abordarea situaţiilor stresante şi dificile pe care le trăiesc (prin gestionarea emoţiilor dificile și a persoanelor la care apelează când au nevoie de ajutor), să adopte metodele şi mijloacele de îngrijire şi îmbunătăţire a sănătăţii mintale (prin practicarea compasiunii și recunoștinței). Aceste mijloace ne pot ajuta individual să ne detașăm de o situație care ne creează sentimente negative sau ne poziționează într-o stare de inerție. gestionarea evenimentelor din viaţa personală şi profesională fiind posibilă atunci când deciziile sunt luate conştient şi sigur. Rezultatele campaniei au fost strâns legate de percepția participanților referitoare la sănătatea fizică și psihică, precum și a modului în care acestea se influențează reciproc. S-a adăugat informația și experiența acumulată de voluntari, în vederea participării la un eveniment online în cadrul căruia s-au familiarizat cu construirea unei campanii de conștientizare și diseminare, luând în considerare un public țintă (vârstă, experiențe, localizare) și materialele necesare pentru a facilita un astfel de dialog. Partenerii din Cluj-Napoca implicați sunt: Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo”, Liceul Teoretic „Avram Iancu", Liceul cu Program Sportiv, Liceul de Informatică „Tiberiu Popovici", Liceul Greco-Catolic „Inochenție Micu”, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Colegiul Național „George Barițiu", Liceul Tehnologic „Alexandru Borza" și Liceul Teoretic „ELF”.

13


Îmbunătățirea bunăstării tinerilor clujeni Prezentare succintă a rezultatelor obținute în urma interviurilor de grup cu tinerii incluși în proiectul LEAP („Studiu interdisciplinar privind evaluarea nevoilor și a oportunităților tinerilor din Cluj-Napoca, România”) Starea de bine sau bunăstarea reprezintă un concept larg și complex, în literatura științifică fiind regăsite diverse definiții pentru conceptualizarea acestuia. Unii cercetători privesc bunăstarea ca fiind punctul de echilibru dintre resursele psihologice, sociale și fizice ale individului și provocările psihologice, sociale și fizice cu care se confruntă acesta. În același timp, termenul “fericire” a fost utilizat ca echivalent al bunăstării atât în limbajul științific, cât și în limbajul laic. Bunăstarea este o componentă esențială pentru tineri, deoarece are un impact pozitiv asupra calității vieții și a dezvoltării acestora pe diverse planuri, la un potențial maxim. În perioada ianuarie - septembrie 2020, utilizând o evaluare participativă rapidă, proiectul LEAP („Studiu interdisciplinar privind evaluarea nevoilor și a oportunităților tinerilor din Cluj Napoca, România”) a fost desfășurat de către Departamentul de Sănătate Publică, Departamentul de Științe Politice - FSPAC, Universitatea Babes-Bolyai, Grupul PONT și Centrul Cultural Clujean cu scopul de a identifica nevoile, problemele și oportunitățile tinerilor (10-24 ani) care locuiesc în zona metropolitană Cluj. Analiza politicilor și a stakeholderilor, identificarea sistematică a barierelor, derularea unui studiu cantitativ și a unui studiu calitativ sunt câteva dintre componentele incluse în acest proiect. În cadrul studiului calitativ, desfășurat începând din luna ianuarie până în luna mai a anului 2020, a fost urmărită implicarea tinerilor în identificarea nevoilor și a oportunităților acestora prin utilizarea a trei metodologii: I. un interviu scris online care a abordat subiectul bunăstării - cu adolescenți cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani; II. interviuri de grup online care au abordat subiectul bunăstării - cu tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani; III. o sesiune online World Cafe care a abordat șase subiecte legate de sănătate - cu tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani.

14


Bunăstarea, alături de alte concepte precum: sănătatea, educația, sau mediul înconjurător au fost subiecte abordate în cadrul interviurilor de grup cu tinerii. Bunăstarea subiectivă a fost explorată în profunzime cu tinerii care au participat la cele trei interviuri de grup. Definiția tineretului atribuită bunăstării a constat în mențiuni atât asupra sănătății fizice, cât și a celei psihice, făcând referire la „absența oricăror disconforturi”, „echilibru”, „stabilitate”, „consecvență” și „pace”. Este de menționat și faptul că majoritatea tinerilor au făcut referire atât la sănătatea fizică, cât și la cea mentală atunci când li s-a cerut să se gândească la definiția bunăstării, componenta sănătății mintale fiind prima menționată și cea mai elaborată. Un singur subiect de 22 ani și-a limitat răspunsul la bunăstarea financiară și nu a atins sănătatea mintală ca și o componentă a bunăstării: „bunăstarea financiară este un bun lucru pentru mine”. O definiție a stării de bine care s-a făcut remarcată a fost oferită de o tânără care a insistat asupra „oportunităților de transport și de dezvoltare personală” ca o componentă majoră a stării de bine. Adițional, un alt participant a oferit o definiție a bunăstării care încorporează conceptul de „energie” pe care o luăm cu toții din locurile în care trăim și a evidențiat faptul că țările și cartierele în care trăim au un impact mare asupra bunăstării noastre. Conform tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, bunăstarea este influențată de o mare varietate de factori, de la accesul la servicii educaționale și de sănătate, la resurse financiare și oportunități de dezvoltare. De exemplu, o participantă a menționat accesul la „educație și servicii medicale de calitate” ca factori care „pot influența în mod semnificativ bunăstarea oamenilor, deoarece dacă nu au acces ușor la o instituție de învățământ sau la un serviciu medical ... chiar dacă aceștia (oamenii) sunt foarte motivați să învețe, mediul care îi înconjoară nu este propice dezvoltării acestora”. De asemenea, în urma analizării datelor au fost evidențiate șase teme principale. Prima temă a făcut referire la bunăstare ca produs atât al mediului imediat (familie și prieteni), cât și al mediului mai îndepărtat, precum cartierul tinerilor. A doua temă rezultată a făcut referire la sănătatea mintală ca subiect general, cu un accent specific pe anxietate și presiune socială. Un aspect comun remarcat de către participanți a fost legat de satisfacția lor personală și financiară ca factor care le afectează bunăstarea. În plus, au menționat relațiile sociale și mediul social drept componente importante în bunăstarea lor, subliniind capacitatea lor de a se ajuta pe ei înșiși și pe ceilalți drept un factor important în bunăstarea lor. În cele din urmă, un aspect comun care a fost convenit a făcut referire la ieșirea din zona de confort, ca o sursă pozitivă majoră de dezvoltare personală și bunăstare. În ceea ce îi privește pe tinerii de 15 - 17 ani, definițiile bunăstării s-au concentrat în jurul cuvintelor precum „stabilitate” și „sprijin”. În plus, au subliniat importanța familiei și a prietenilor în bunăstarea lor și s-au concentrat mai puțin pe aspecte financiare. Ceea ce a fost interesant de observat este faptul că bunăstarea a fost percepută de către participanți ca un mod de viață, nu ca un punct care poate avea o finalitate: „bunăstarea este dată de toate activitățile pe care le facem pentru a obține modul de viață pe care ni-l dorim. Cu alte cuvinte, este un proces ... un proces zilnic, activitățile noastre zilnice care duc la modul nostru de viață”.

15


În plus, informațiile referitoare la bunăstare colectate în cadrul interviurilor de grup s-au focusat pe șase teme principale: 1. accesul la resurse ca și condiție prealabilă a bunăstării și ca mijloc prin care tinerii să se poată angaja în activitățile și hobby-urile de care se bucură; 2. sănătatea mintală, cu accent pe lipsa încrederii în sine și nivelurile ridicate de anxietate, precum și pe lipsa de înțelegere și sprijin din partea părinților; 3. libertatea de a decide pentru sine ca un pilon central al bunăstării; 4. calitatea și amploarea relațiilor sociale cu colegii; 5. utilizarea eficientă a tehnologiei; 6. importanța mediului natural ca facilitator al bunăstării. De asemenea, a fost observat faptul că participanții de sex feminin au avut tendința de a menționa din nou rolul familiei atunci când s-au referit la relațiile sociale ca un factor care afectează bunăstarea, în timp ce participanții de sex masculin și-au menționat cel mai adesea colegii atunci când au vorbit despre impactul relațiilor sociale asupra bunăstării lor. În concluzie, bunăstarea tinerilor implică beneficii semnificative, aceasta depinzând de o varietate de factori și contexte. Investirea în oportunități de dezvoltare pentru tineri, promovarea unui stil de viață sănătos și coordonarea eforturilor pentru întărirea sistemului educațional, medical și a asistenței sociale poate contribui la atingerea unui nivel crescut al bunăstării tinerilor clujeni. Carina D. Țînțaș & Lector Univ. Dr. Marius I. Ungureanu - Departamentul de Sănătate Publică, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca

16


Quick Start

EVENIMENTE VIITOARE

Simplon România a lansat cursul online de antreprenoriat „Quick Start , dedicat copiilor din mediul rural din toată țara cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani, care se desfășoară în perioada martie – mai. Proiectul este gratuit și se desfășoară pe parcursul a trei luni, cursurile fiind susținute în patru intervale de timp după cum urmează: 15 - 19 martie 2021 primul curs, 5 - 9 aprilie 202, 19 - 23 aprilie 2021 și 3 - 7 mai. Fiecare curs se desfășoară pe durata unei săptămâni, de luni până vineri, și cuprinde cinci webinarii unde copiii vor învăța care sunt etapele creării unei afaceri, de la idee la implementare. „Quick Start” a fost realizat cu sprijinul Raiffeisen Bank România, prin Programul de granturi Raiffeisen Comunități 2020. Raiffeisen Comunități este un concurs de granturi pentru proiecte de educație derulate de ONG-uri și instituții de învățământ, dezvoltat de Raiffeisen Bank România. În fiecare an, Raiffeisen Comunități finanțează 10 proiecte educaționale care pot schimba viitorul comunităților în care trăim. Simplon România dezvoltă programe educaționale alături de companii, asociații, fundații și instituții publice care susțin dezvoltarea competențelor digitale și tehnice, cu scopul de a pregăti toate categoriile de vârstă, din cele mai diverse medii sociale, pentru viitor și transformarea digitală a României.

17


Forumul The Duke of Edinburgh’s International Award Oraşul Cluj-Napoca va găzdui, anul acesta, „Forumul The Duke of Edinburgh’s International Award. Forumul are loc o dată la 3 ani şi aduce împreună susţinători şi lideri globali din domeniul tineretului şi educaţiei. În 2020, forumul a avut loc în Accra, Africa de Vest şi a găzduit peste 200 de participanţi din 130 de ţări. Printre aceștia s-au numărat miniştri ai tineretului şi educaţiei, directori și persoane din managementul global al programului Award din toată lumea, precum şi Alteţa Sa Regală Principele Edward al Marii Britanii, Conte de Wessex . „The Duke of Edinburgh’s International Award” este liderul programelor de tineret, prezent în 130 ţări, cu 1,3 milioane de participanţi anual. Programul Award este sub patronajul Alteţei Sale Regale Ducele Phillip de Edinburgh, la nivel mondial. În România programul a fost introdus în anul 1991, iar începând cu anul 2011 a cunoscut o extindere la nivel naţional, fiind implementat cu succes în mai multe oraşe din ţară. În iunie 2013 programul „The Duke of Edinburgh’s International Award” România este patronat de Majestatea Sa Margareta, Custode al Coroanei Române.

European Café #5 Trecutul nu acționează în prezent O nouă ediție a evenimentului European Café din cadrul inițiativei „Shaping the Future of Europe” a proiectului Do One Brave Thing va avea loc pe data de 24 aprilie 2021, la ora 16:00 (ora României). Evenimentul va avea în vedere părerea tinerilor cu privire la intensificarea mișcărilor ce instigă la ură și a fenomenului antisemitismului în Europa. Edițiile anterioare ale aceluiași eveniment au avut în vedere impactul mișcărilor și partidelor de extremă dreaptă de pe continent, modul în care știrile false susțin cauza acestora, dar și modul în care diferitele grupuri vulnerabile se confruntă cu discriminarea în toată Europa. După ce în ediția de săptămâna trecută a fost abordată problematica privind rolul femeilor în combaterea extremismului și a radicalizării, evenimentul din luna aprilie își va concentra atenția asupra ascensiunii antisemitismului în Europa și asupra modului în care tinerii pot combate actele de ură legate de acesta. „Cafeneaua Europeană” este un eveniment în care participanții au ocazia de a discuta un subiect relevant despre prezentul și viitorul Europei, într-o atmosferă relaxată și informală. Invitații, experți în domeniu, vor introduce mai întâi subiectul selectat, prezentarea fiind urmată de o dezbatere antrenantă în care oricine participă își poate împărtăși opinia și poate discuta anumite controverse sau recomandări. Scopul evenimentului este de a reuni tineri cu medii și opinii diferite, pasionați de diferite subiecte și de dorința de a contribui la viitorul Europei. Puteți afla mai multe informații despre eveniment pe pagina acestuia, iar dacă știți tineri interesați de subiect, aceștia se pot înscrie completând acest formular.

18


SHAPING THE FUTURE OF EUROPE

T I M M U S H T YOU 13 MAI 2021 | ONLINE


Summitul Tinerilor Shaping the Future of Europe Proiectul Do One Brave Thing va organiza, pe data de 13 mai 2021, un Summit al tinerilor, ca parte a inițiativei „Shaping the Future of Europe”. Evenimentul va include ateliere și sesiuni extrem de antrenante cu invitați cheie și o dinamică participativă care permite tinerilor să fie protagoniștii. Conferințele și webinarele au scopul de a contribui la un mediu interactiv și practic de învățare și exprimare, pe baza valorilor „Shaping the Future of Europe” : incluziune, diversitate și încurajarea tinerilor. Sesiunile vor include promovarea unor narațiuni alternative, metode de artă și performanță pentru schimbarea societății și activismul tinerilor, precum și cele mai bune practici despre cum tinerii pot acționa în comunitate și instrumente utile în acest sens. Scopul Summitului este de a îmbunătăți nivelul de înțelegere cu privire la problemele cu care ne confruntăm în prezent în Europa, cum ar fi radicalizarea, extremismul, polarizarea, discriminarea, știrile false și discursurile instigator la ură, împuternicind în același timp tinerii să devină agenți ai schimbării, în pemanență activi în societate. Acesta va fi un eveniment desfășurat în mediul online, pe parcursul unei zile, cu sesiuni multiple, experți și practicieni, precum și organizații și instituții partenere, fiind destinat tinerilor care își propun să contribuie la dezvoltarea comunității din care fac parte. Evenimentul este organizat de PATRIR și până la acest moment, printre invitați și parteneri implicați se numără organizațiile aflate în spatele proiectului Do One Brave Thing, organizația YouthRightOn din Bulgaria, precum și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Pentru a rămâne la curent cu informații privind forumul, programul acestuia și modalitatea de înregistrate, puteți urmări pagina oficială a evenimentului, precum și pagina Do One Brave Thing și, curând, website-ul oficial al Summitului. Inițiativa Shaping the Future of Europe, din cadrul căreia face parte și acest eveniment, a fost lansată în luna ianuarie și reunește tineri și lucrători de tineret din toată Europa, care abordează prin activitatea lor subiecte precum polarizarea, radicalizarea, implicarea și participarea civică a tinerilor ori consolidarea culturii și valorilor democratice pe scară mai largă. Până în prezent, în cadrul inițiativei, au fost organizate mai multe evenimente precum patru ediții ale „Cafenelei Europene”, pe diferite teme de interes, precum și două ediții ale „Youth Live”, care au oferit tinerilor un spațiu sigur și informal în care pot discuta despre diferite subiecte și pot învăța cum să contribuie la schimbare. Proiectul Do One Brave Thing este coordonat de PATRIR (Peace Action, Training and Research Institute of Romania) și reunește alți șase parteneri: Zetta Cloud (România), Active Watch (România), Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego (Polonia), Budapest Centre for Mass Atrocities Prevention (Ungaria), Political Capital Policy Research and Consulting Institute (Ungaria) și CESIE (Italia). Proiectul își propune să ofere sprijin tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani cu abilitățile, cunoștințele și instrumentele de care au nevoie pentru a se implica în mod constructiv și pentru a înfrunta polarizarea și extremismul în viața de zi cu zi în comunitățile, țările lor și în Europa.

20


CONFERINȚA EUROPEANĂ PREVENIREA POLARIZĂRII ȘI A RADICALIZĂRII VIOLENTE

26 APRILIE 2021

27 APRILIE 2021

28 APRILIE 2021

29 APRILIE 2021

Prevenirea polarizării și a radicalizării violente în Europa de astăzi. Oportunități, provocări și aspecte viitoare

Abordarea polarizării și a radicalizării violente în Europa: o serie de ateliere care abordează domenii critice de practică și lecții din domeniu

Îmbunătățirea practicii: ateliere de lucru pe progrese, noi frontiere, inovații și instrumente care abordează polarizarea și radicalizarea violentă

Trasând pașii următori: învățarea lecțiilor din proiectele ISFP-RAD din peste 10 țări europene și îmbunătățirea politicii și practicilor viitoare


Conferința europeană pentru prevenirea polarizării și a radicalizării violente:

Consolidarea rezilienței, promovarea inovării, consolidarea lecțiilor și susținerea Noilor Frontiere În luna aprilie, șase proiecte finanțate de Comisia Europeană din cadrul liniei de finanțare „Radicalizare” vor organiza o Conferință comună! Printre acestea se numără și proiectul CHAMPIONs, unde s-au născut atât Mesele Rotunde Clujene, cât și Colaborarea Clujeană. Conferința va fi organizată alături de „Rhizome against Polarization” (RaP), „Strengthening European Youngsters Resilience through Serious Games” (YoungRes), „Integrated Exit Program for Prison and Probation” (WayOut), „Building Resilience to Reduce Polarisation and Growing Extremism” (Bridge), „A radical Model for Resilience for Young Minds” (ARMOUR) și „ExitEurope”, în perioada 26-29 aprilie 2021. În cadrul acestor șase proiecte, peste 30 de organizații și reprezentanți diferiți, precum și autorități locale și regionale se reunesc pentru a împărtăși lecțiile învățate, rezultatele proiectelor lor și pentru a discuta aspecte precum radicalizarea (violentă), polarizarea crescândă în societățile noastre și modul în care abordează diferite proiecte pentru a consolida rezistența societății civile. Alături de organizatorii principali, responsabili pentru pregătirea tehnică și administrativă a conferinței, mai multe agenții, instituții, universități și organizații internaționale participante sunt invitate în calitate de „parteneri” ai conferinței. Mai mult de 30 de universități, instituții, organizații și agenții se numără până în prezent printre partenerii evenimentului.

Conferința va avea loc în mediul online, în perioada 26-29 aprilie 2021, concentrându-se pe diferite aspecte în fiecare dintre cele patru zile ale evenimentului. Limba utilizată în cadrul sesiunilor va fi engleză, însă va fi asigurată traducerea simultană și în limbile germană, franceză și italiană.

Puteți consulta informații privind programul provizoriu, dar și invitații și sesiunile din cadrul evenimentului în acest document. Informații actualizate vor fi furnizate în perioada următoare și pe rețelele de socializare ale proiectului CHAMPIOns și ale Colaborării Clujene. Evenimentul este destinat tuturor persoanelor interesate de tematica acestuia, astfel că dacă vă doriți să participați, vă puteți înregistra online pentru a primi mai multe informații privind organizarea acestuia, platforma utilizată și programul detaliat.

Înregistrați-vă aici! 22


CLUJ FORUM 2021 18-19 MAI 2021


Cluj Forum 2021 Partenerii Meselor Rotunde Clujene organizează prima ediție a „Cluj Forum 2021”, în perioada 18-19 mai. Evenimentul va avea loc online își propune să aducă împreună cei mai relevanți actori sociali din domeniul educației incluzive și a bunăstării tinerilor din Cluj-Napoca. Forumul este un eveniment online de două zile, care se adresează atât practicienilor (reprezentanți ai ONG-urilor, psihologi, asistenți sociali, lucrători de tineret, consilieri școlari, etc.), cât și tinerilor (14-25 de ani), profesorilor, educatorilor și părinților. Are scopul de a crea contextul necesar pentru o serie de prezentări, discuții și sesiuni interactive pentru a împărtăși bune practici și pentru a crește nivelul de conștientizare asupra subiectelor de interes. Pe parcursul celor două zile vor loc prezentări ale inițiativelor instituțiilor și organizațiilor din Cluj-Napoca, ateliere și sesiuni interactive pentru beneficiari și discuții de împărtășire a bunelor practici din domeniu. Printre temele abordate se numără: accesul la educație, prevenirea discriminării și creșterea nivelului de incluziune, sănătatea mintală, prevenirea riscurilor, dezvoltarea relațiilor sănătoase, bullying și cyberbullying. Evenimentul este co-organizat de instituțiile publice relevante, împreună cu reprezentații societății civile, organizații non-guvernamentale a căror activitate se concentrează pe educația incluzivă și bunăstarea tinerilor. Persoanele interesate vor putea completa curând, pe pagina oficială a evenimentului, un formular de înregistrare, care are posibilitatea de selecție a sesiunilor de interes. Același formular va fi împărtășit și cu partenerii Meselor Rotunde Clujene și cu cititorii Colaborării Clujene, mai multe detalii privind evenimentul urmând să fie furnizate și în următorul număr ar revistei.


Proiectul HEAL Buletin Informativ

RESURSE

Proiectul HEAL – EnHancing rEcovery and integrAtion through networking,empLoyment training and psychological support for women victims of trafficking – este un proiect care își propune facilitarea integrării femeilor din țări terțe, victime ale traficului de persoane exploatate sexual. În vederea atingerii acestui scop, în această perioadă, se elaborează și se implementează Programul de Recuperare și Integrare dedicat abilitării femeilor din țări terțe, victime ale traficului de persoane, rezidente în țările partenere - Italia, Grecia, Spania și România. Puteți citi mai multe informații despre activitate în cel mai recent buletin informativ, din luna februarie, care poate fi consultat aici.

Proiectul CEAR - Toolkits Proiectul CEAR – Community Engagement Against Radicalisation – are ca principal obiectiv să sistematizeze un model practic de implicare comunitară și civică care poate spori abilitățile și capacitatea societății civile de a preveni și contra-radicaliza (PVE / CVE) prin dezvoltarea unor seturi de instrumente digitale (toolkits) pentru diseminare în comunitățile locale. În al doilea rând, să dezvolte structuri de sprijin care să ofere tuturor actorilor locali relevanți servicii de instruire și consultanță adaptate pentru ai ajuta să implementeze inițiative specifice privind prevenirea și combaterea extremismului violent. În cadrul proiectului au fost dezvoltate o serie de toolkits. Unul dintre acestea se adresează activiștilor, experților și profesioniști care lucrează în domeniu tinerilor care se confruntă cu violența extremistă. Cel de-al doilea toolkit este destinat celor care lucrează cu familii ale căror rude au fost radicalizate sau prezintă semne de extremism, în timp ce cel de-al treilea este pentru practicienii care se pregătesc pentru intervenții de combatere a extremismul islamist care implică musulmani, cu un accent special pe tinerii musulmani. Acestea pot fi consultate pe website-ul proiectului.

25


Broșuri informative pentru adolescenți Adolescența este vârsta schimbărilor ce definesc tranziția de la copilărie către viața de adult. În lipsa sprijinului necesar din partea familiei și a comunității, provocările pe care le au de înfruntat adolescenții pot fi resimțite ca fiind copleșitoare. Noi știm că maturizarea este mai ușoară pentru adolescenți atunci când sunt corect informați și ghidați către sprijinul de care au nevoie. Prin broșurile Fundației Inocenți, aceștia îîși propun să aducă în atenția adolescenților informații relevante despre 6 dintre cele mai frecvent abordate subiecte de sănătate mintală: ADHD, anxietate generalizată, anxietate socială, depresia, fobiile specifice, furia și managementul frustrării. Informațiile sunt prezentate într-un mod simplu, argumentat dar și prietenos, accesibil adolescenților, cu scopul de a reduce stigma din jurul tulburărilor mintale și de a crește gradul de conștientizare asupra importanței sănătății mintale. Fiecare broșura conține informații după următoarea structură: Importanța sănătății mintale și modul de funcționare a creierului Comportamente, gânduri și stări fizice Cauze și factori de risc Combaterea stigmei Strategii și recomandări (pentru a face față simptomelor) specifice în diferite tulburări Broșurile au fost concepute și redactate de către psihologii echipei Inocenți Cluj-Napoca, în parteneriat cu Departamentul de Psihologie al Universității Babeș Bolyai și medicii rezidenți de la Clinica de Psihiatrie Pediatrică și Toxicomanie, sub supravegherea dl. Prof. conf. dr. Viorel Lupu. Dacă doriți mai multe informații despre procurarea acestora, le puteți solicita aici: Mihaela Ința, Manager Dezvoltare ClujNapoca, email: mihaela.inta@inocenti.ro ori înscriindu-vă aici.

26


CONVORBIRI CLUJENE

Colaborarea Clujeană și-a propus, începând cu această ediție, să realizeze o serie de interviuri cu partenerii Meselor Rotunde Clujene prin care să le oferim acestora un spațiu de a prezenta în detaliu activitatea pe care o desfășoară, dar și specificul instituției ori organizației, ce anume îi motivează în munca de zi cu zi și cui se adresează proiectele pe care le implementează. Interviul va fi realizat în parteneriat cu unul sau mai mulți reprezentanți ai unei organizații/instituții/persoane interesate, urmând ca acesta să ofere și un profil al structurii din care persoanele intervievate provin.


Alături de doamna

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

prof. Marinela Marc Într-o societate caracterizată prin tehnologizare și globalizare, realizarea unui demers educațional de calitate pentru obținerea performanțelor școlare, asigurarea egalității de șanse, formarea unor absolvenți educați cu capacitate de adaptabilitate la situații noi de învățare și cu competențe de învățare pe tot parcursul vieții este misiunea unui inspectorat școlar. În Cluj, prof. Marinela Marc se ocupă de imaginea de ansamblu a sistemului de învățământ clujean. În postura de inspector școlar general, contribuie la soluționarea de probleme, prin asumarea unor decizii și elaborarea unor strategii pe termen mediu și lung. Împărtășiți-ne mai multe informații despre organizația/instituția dumneavoastră: când a fost înființată, care este rolul/misiunea, ce rol aveți dumneavoastră în cadrul ei. Care este povestea din spatele organizației dumneavoastră? Inspectoratele şcolare judeţene sunt servicii publice repartizate ale Ministerului Educaţiei, organizate la nivel județean care acționează pentru realizarea obiectivelor educaționale prevăzute de Legea Educației în domeniul învățământului preuniversitar. Inspectoratul Școlar Județean Cluj este o instituție publică, subordonată Ministerului Educației, care își propune să dezvolte la nivelul județului Cluj un sistem educational inovativ, accesibil, flexibil și relevant în raport cu cerințele mediului socioeconomic,

prin activităţi de îndrumare şi monitorizare la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională din județ, contribuind la implementarea politicilor educaționale în fiecare unitate de învățământ. ISJ Cluj monitorizează activitatea celor 217 unități cu personalitate juridică, de stat și private, din județul Cluj, în care își desfășoară activitatea 91076 elevi și preșcolari și 9826 angajați ai școlilor, personal didactic și nedidactic. Ca inspector general, am ocazia de a interacționa cu decidenți din sistemul de educație, cu reprezentanți ai autorităților locale și centrale și de a contribui la soluționarea de problemelor.

28


Ce mesaj vă doriți să transmiteți prin proiectele pe care le desfășurați? Prin toată activitatea desfășurată de-a lungul anilor, ne-am străduit să contribuim la consolidarea rolului școlii în desăvârșirea educației copiilor și a tinerilor, la oferirea acelor instrumente și formarea acelor competențe, care să le permită, ulterior, învățarea pe tot parcursul vieții proces, în care rolul cadrelor didactice este esențial. Consider că, mai mult ca oricând, este momentul să reflectăm la readucerea educației în școală, în familie și în societate, la regândirea demersului didactic, centrat nu pe cantitatea de informații oferite elevilor, ci pe formarea competențelor de a opera cu aceste cunoștințe, pe pregătirea lor pentru viață, pentru a se putea integra pe o piață a muncii în schimbare, cu profesii care azi nu există în Codul ocupațiilor din România. Ne-ați putea furniza mai multe informații despre inițiativele/proiectele actuale? Care este proiectul/inițiativa care v-a motivat cel mai mult să continuați ori care este cel mai aproape de sufletul dumneavoastră? Traversăm o perioadă fără precedent, care a coincis cu numirea mea la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj la debutul pandemiei provocate de virusul SARS COV-19. Cum nimeni nu putea anticipa ce dimensiuni va avea această pandemie, nu a existat o strategie unică la nivel național care să stipuleze soluțiile elearning cele mai potrivite pentru elevi și cadrele didactice. În acel moment, am realizat că prioritatea era găsirea de soluții pentru ca fiecare elev să aibă acces la servicii educaționale online. În județul Cluj lucrurile au evoluat destul de bine, în sensul că, treptat, aproape toate cadrele didactice și-au creat conturi și au început să utilizeze platformele educaționale existente pe piață. Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice, în perioada martie – mai 2020, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în colaborare cu Casa Corpului Didactic Cluj, a organizat, o serie de activități de formare care au vizat instruirea și schimbul de bune practici în utilizarea unor soluții e-learning care și-au dovedit eficiența.

Sursa Foto: Cluj-AM

Sigur că existau elevi care nu aveau acces la aceste activități, fie pentru că nu dispuneau de echipamentele pentru a se conecta, fie că nu exista, în anumite comunități din mediul rural, conexiune la internet. În aceste condiții, într-o primă etapă, am lansat un apel către companiile și ONG-urile care puteau dona echipamente în stare bună de funcționare, în cadrul proiectului „Ajută un copil!”. Rămânea însă o problemă la școlile mediul rural, pe care, treptat, am reușit să o acoperim, prin accesarea de proiecte din fonduri guvernamentale și din bani europeni, astfel încât, la acest moment, după aproape un an, toate unitățile de învățământ au platforme de învățare online, toți elevii și cadrele didactice au conturi pe platforme, iar nevoia de echipamente este nesemnificativă, ea urmând să fie rezolvată prin proiectele cu finanțare europeană depuse de Inspectoratul Școlar Județean Cluj și de unitățile de învățământ, unele în parteneriat cu autoritățile locale ( „Educația în siguranță” , „Școala de acasă” ). Care este plusul de valoare pe care instituția/organizația dumneavoastră îl aduce în cadrul comunității clujene? Consider că școala, alături de alte instituţii care funcţionează în comunitate influenţează nivelul de dezvoltare comunitară, încurajează sentimentul de apartenenţă al individului la aceasta şi-l face responsabil de dezvoltarea ei. Şcoala trebuie să fie deschisă la nevoile comunităţii, să fie motorul dezvoltării comunitare să identifice acele domenii în care poate dezvolta parteneriate comunitare.

29


În județul Cluj educația este un domeniu care, prin rezultatele obținute, prin proiectele dezvoltate, aduce plus valoare comunităților și contribuie la creșterea imaginii acestora, uneori și în spațiul european, prin proiectele europene accesate de școli. Care au fost/sunt cele mai mari provocări în atingerea obiectivelor dumneavoastră? Consider că cea mai mare provocare profesională a fost experiența de director de școală, o școală în pragul desființării, neatractivă pentru elevi și părinți, cu rezultate foarte slabe la examenul de bacalaureat și fără prea multe performanțe. În 8 ani am demonstrat că se pot obține performanțe, dacă tot colectivul de cadre didactice este convins de acest lucru, dacă există o politică coerentă de promovare a școlii, dacă oferta educațională este pliată pe nevoile pieței muncii, dacă parteneriatele cu mediul de afaceri funcționează, dacă elevii sunt încurajați să se dezvolte și sunt motivați să participe la competiții, dacă infrastructura școlară este adaptată nevoilor elevilor și cadrelor didactice. A fost o provocare de a demonstra că se poate ca școala să ajungă una de referință, cu rezultate la competiții naționale și internaționale, cu multe proiecte europene, bucurându-se de aprecierea comunității. Ce vă motivează cel mai mult în activitatea dumneavoastră? Ce anume vă ajută să continuați în astfel de condiții, atunci când întâmpinați provocări? Cel mai mult mă motivează preocuparea pentru formarea generațiilor de elevi de astăzi. Tinerii de azi sunt mult mai pretenţioşi decât generaţia noastră, pentru că, spre deosebire de noi, ei au la dispoziţie mai multe surse de informaţii , poate uneori ajung la informații mai repede decât cadrul didactic, dar au nevoie de acei dascăli dedicați, care să descopere comorile ascunse în sufletele lor şi să le scoată la suprafaţă , au nevoie de modele, de mentori care să îi ajute să opereze cu informațiile, să le insufle încredere în forțele proprii și să le ofere instrumentele care să îi ajute să învețe pe tot parcursul vieții.

De aceea m-a preocupat permanent să trezesc motivația învățării, la elevi, să îi determin să participe activ la propria formare, să aibă curajul opiniei, dar mai ales să se formeze ca oameni, indiferent de ce vor alege să facă în viață. În acest proces, care nu este deloc ușor, în care nu toți partenerii educaționali- elevi, cadre didactice, părinți- înțeleg care este cu adevărat misiunea școlii, apar provocări la tot pasul, dar niciodată nu am renunțat la un proiect, atâta timp cât am primit feedback-uri pozitive de la părinți și elevi, care mă încarcă cu energie pozitivă și mă determină să merg mai departe.

Sursa Foto: isjcj.ro

De ce credeți că este important ca organizațiile și instituțiile din Cluj să colaboreze în vederea sprijinirii comunității? Colaborarea interinstituțională este foarte importantă pentru dezvoltarea comunităților. Inspectoratul Școlar Județean Cluj colaborează pentru formarea și dezvoltarea armonioasă a copiilor și tinerilor cu multe instituții și organizații Cel mai bun exemplu îl reprezintă municipiul ClujNapoca, unde municipalitatea acordă o atenție sporită educației, prin toate proiectele și programele pe care le finanțează, unde toți factorii de decizie au înțeles că, numai împreună, învățământul preuniversitar, public și privat, mediul academic și de business, cu susținerea autorităților, pot contribui la derularea de proiecte comune, benefice pentru tot ceea ce înseamnă mediu educațional, dar și economic, pentru că

30


numai un învățământ conectat la piața muncii, care răspunde nevoilor comunității este un învățământ de calitate. Iar din această colaborare, la Cluj-Napoca, s-a înființat primul cluster de educație din țară, care își propune să ofere comunității clujene motive de satisfacție prin toate activitățile derulate în sprijinul beneficiarilor direcți și indirecți ai educației. Raportându-ne la implicarea dumneavoastră în cazul Meselor Rotunde Clujene, cum credeți că putem contribui în vederea avansării în domeniul educației incluzive/bunăstării tinerilor și prevenirii riscurilor? Asigurarea accesului la educație trebuie să permită dezvoltarea și atingerea întregului potențial al fiecărui individ, prin politici incluzive, destinate reducerii inegalităţii de şanse educaţionale. Instituţia şcolii trebuie să reducă decalajul existent în prezent între pregătirea pe care aceasta o oferă şi cerinţele societăţii româneşti în schimbare. De asemenea, pentru ca semnificaţia şi valorizarea socială a şcolii să crească, este necesar ca şcoala să ofere, în egală măsură, o pregătire nediferenţiată a generaţiei tinere pentru participarea socială activă, destinată evitării sărăciei şi excluziunii sociale.

„Educația este cel mai frumos dar pe care-l poate dobândi omul” - Platon

Identificarea de oportunități de educație, încă de la vârsta preșcolară, furnizarea de instrumente care să le permită copiilor să se integreze cu ușurință în societate.

Ce obiective v-ați propus în următoarele luni, în cadrul activității dumneavoastră? Sunt multe probleme cu care se confruntă învățământul clujean, unele vizează infrastructura școlilor și aici se impune colaborarea, pe termen lung, cu autoritățile locale și județene pentru investiții masive în crearea de condiții optime pentru derularea procesului educațional. Alte aspecte țin de rețeaua unităților de învățământ, de corelarea calificărilor din învățământul tehnologic cu piața muncii, de promovarea mult mai eficientă a învățământului profesional și dual, de profesionalizarea managementului unităților de învățământ, de identificarea de soluții reale pentru asigurarea egalității de șanse a elevilor din medii dezavantajate, de scrierea și implementarea de proiecte educaționale pliate pe nevoile școlilor, de colaborare mult mai strânsă cu mediul academic și mediul de afaceri clujean, de promovarea exemplelor de bune practici, de deschiderea școlilor spre comunități, pentru a deveni acele resurse de coagulare a comunităților, de creștere a nivelului de educație al comunităților, în general.

Îmi doresc, de asemenea, să pot contribui, pe termen lung la modificările legislative care să permită aplicarea descentralizării, reforma curriculară, susținerea școlilor de către părinți, autorități și alți parteneri educaționali, politici publice în care accentul să se pună pe formarea acelor competențe care să îi ajute pe elevi să se integreze cu ușurință pe o piață a muncii în continuă schimbare, dar mai ales să fie educați în spiritul valorilor adevărate de bine, adevăr, frumos, omenie, generozitate, responsabilitate, toleranță. Pe termen scurt, îmi doresc revenirea la acea normalitate care să ne permită să desfășurăm proiecte educaționale diverse și continuarea la aceleași standarde, a activităților de pregătire a elevilor pentru obținerea de rezultate bune la examenele naționale și celelalte competiții dedicate elevilor, care au plasat județul Cluj pe primul loc la nivel național și care sunt o recunoaștere a eforturilor depuse, deopotrivă de elevi, de cadrele didactice, de părinți și de autoritățile locale.

31


THE DUKE OF EDINBURGH'S INTERNATIONAL AWARD Alături de domnul Shajjad Rizvi Vârsta este doar un număr, iar pentru cei care simt asta sufletul este cel care trebuie să fie mereu tânăr și pregătit pentru provocările care apar. Shajjad Rizvi insuflă încredere tinerilor adolescenți care aleg să fie parte a programului The Duke of Edinburgh’s International Award. Știe ce înseamnă să fii tânăr și mai ales să fii un tânăr adolescent în plin proces de formare. Își dorește ca prin munca depusă alături de echipa DofE să ajute și tinerii care nu reușesc într-un mod tradițional, tinerii pentru care educația formală nu este mereu un răspuns. Împărtășiți-ne mai multe informații despre organizația/instituția dumneavoastră: când a fost înființată, care este rolul/misiunea, ce rol aveți dumneavoastră în cadrul ei. Care este povestea din spatele organizației dumneavoastră? Ducele a început să lucreze cu tineri cu mai mulți ani în urmă. În 1956 și-a asociat numele cu un program dezvoltat de un educator german renumit, Kurt Hahn. Kurt Hahn a început o școală în Scoția numită „Gordonstoun”, care nu se baza pe excelența academică, ci pe excelența caracterului. Astfel, și-au propus să dezvolte un program care să se concentreze pe construirea caracterului și a excelenței academice simultan. Kurt Hahn a fost cel care a dezvoltat acest program și întregul scop a fost cu adevărat acela de a ajuta tinerii să-și formeze caracterul.

Pentru că sunt doar câteva lucruri pe care le poți învăța din latină, matematică sau fizică. Desigur, și aceste materii sunt importante, dar acestea nu te vor ajuta să-ți conturezi caracterul sau să lucrezi eficient cu alți tineri în echipă. Kurt Hahn era totodată directorul școlii la care a învățat ducele, astfel că a existat această legătură între cei doi care a dus ulterior la dezvoltarea programului. Programul are în vedere educația non-formală și a fost o activitate de pionierat la început, începând cu o singură școală, pentru ca ulterior să se extindă în multe instituții școlare și, ulterior, la nivel global. În acest moment, programul se regăsește în peste 100 de țări și teritorii, fiind puternic reprezentat și în Germania, Olanda, în Țările Baltice, în multe țări din Africa, America Centrală și de Nord ori Orientul Mijlociu.

32


Sursa Foto: Romania Insider

Printre aspectele pozitive se numără faptul că este foarte ușor de adoptat având in vedere beneficiul adus de digitalizarea acestuia. Printre disciplinele oferite se numără sportul, voluntariatul, învățarea mai multor abilități, începând cu gătitul, învățarea limbilor străine, cântatul la diferite instrumente sau călătoriile. În ceea ce privește rolul meu, am fost numit președinte în 2013, atunci când m-am stabilit în România cu scopul de a implementa proiectul la nivel național. La început am interacționat doar cu mici sate sau școli private, astfel că am intrat în joc și m-am gândit la autonomia programului, deoarece, în principiu, nu primim sprijin din Marea Britanie, suntem sprijiniți de sponsori locali. În acest moment sunt președintele în România și vicepreședințe al Asociației Globale. Prin urmare, fac parte din consiliul numit Consiliul Internațional, care ajută la pregătirea politicilor și strategiilor pentru programul global. Ne-ați putea furniza mai multe informații despre inițiativele implementate de-a lungul timpului? În România căutăm în permanență școli care să adopte programul. Asta este foarte interesant, deoarece chiar dacă avem grupuri de copii interesați de program, depinde foarte mult și dacă profesorul vrea să se implice ca voluntar. Aceasta este provocarea în orice țară, dacă profesorii sunt dispuși să depună timp și efort suplimentar în supravegherea tinerilor studenți în timpul activităților lor. Nu există o cultură puternică a voluntariatului în România și nici o cultură puternică a educației non-formale,

astfel că diferite organizații neguvernamentale, precum și cea pe care o reprezint, încearcă să pună în aplicare astfel de programe și să schimbe situația actuală. După cum știm, educația non-formală este la fel de importantă, dacă nu mult mai importantă decât cea formală. Acest lucru poate fi considerat drept o opinie radicală în România, deoarece există încă un stigmat în ceea ce privește obținerea unei diplome, altfel ești văzut ca și cum ai eșua. Dar, când ne uităm la lideri de succes, aceștia nu au diplome. Non-formalul este indispensabil, pentru că iei tinerii inteligenți sau tineri care au anumite dificultăți de învățare, dar cărora le poți crea un mediu în care aceștia să poată învăța noi abilități care nu ar putea fi predate în clasă. Îi ajuți astfel să-și crească încrederea în propriile lor abilități și cum să le dezvolte pentru a reuși. Acest lucru poate fi văzut la absolvenții noștri, care sunt lideri antreprenori, chiar și în România. Una dintre cele mai mari companii este condusă de o femeie care a participat în cadrul programului. Mai ales in companiile din Marea Britanie, veți vedea în managementul superior persoane care au făcut parte din program. Ce mesaj vă doriți să transmiteți prin proiectele pe care le desfășurați? Programul are un slogan, cu hashtag-ul pe care îl folosim, #WorldReady. De ce îl avem? Pentru că împreună ne pregătim pentru lume. Acesta ar fi cel mai bun mesaj, pentru că acesta este un program care vă ajută să fiți pregătiți pentru lume, pentru provocările vieții și pentru ceea ce vi se ivește în cale. Ne-ați putea furniza mai multe informații despre inițiativele/proiectele actuale? Care este proiectul/inițiativa care v-a motivat cel mai mult să continuați ori care este cel mai aproape de sufletul dumneavoastră? Pandemia actuală ne-a afectat multe aspecte alte vieții, în special ceea ce privește planurile pe care le aveam pentru acest an, întrucât la sfârșitul anului trebuia să găzduim delegați din fiecare țară în care programul este prezent.

33


Acest lucru este îndoielnic acum, deoarece nu pot anunța oficial nimic, dar dacă nu se va întâmpla la sfârșitul anului 2021, atunci se va întâmpla la sfârșitul anului viitor. Planul este de a aduna lideri din program împreună pentru a discuta strategii, iar acest eveniment se întâmplă doar o dată la trei ani. Ultimul a avut loc în Ghana, iar Clujul a fost selectat pentru a găzdui ediția din 2021. Aceasta ar fi fost prima dată în care evenimentul nu va avea loc într-o țară din Commonwealth. Ar fi o etapă importantă. Ar trebui să primim în jur de 300 de delegați, inclusiv membri Familiei Regale. Ceea este de admirat este că deși suntem familiarizați cu Familia Regală prin intermediul diferitelor canale media, nu suntem în contact real cu aceștia. Prin urmare, ne inspiră timpul și efortul depus de ei în sarcinile necesare într-un program precum acesta, întrucât ei sunt cei care o gestionează în partea de sus; la fel cum gestionez eu România, iar alții gestionează altundeva. Prin urmare, lucrează la fel, poate chiar mai mult, acesta fiind unul dintre motivele pentru care consider că programul este un adevărat succes. Prințul Edward, de exemplu, lucrează din greu pentru program, pentru ca acesta să fie un succes.

Dacă lucrați cu tineri, vă rugăm să îl încorporați în organizația dumneavoastră. Ce putem noi oferi este o soluție ușor de implementat pentru activitatea fiecăruia, pentru Cluj și comunitatea tinerilor de aici. Care au fost/sunt cele mai mari provocări în atingerea obiectivelor dumneavoastră? Răbdarea te ajută să depășești provocările. Naivitatea este un alt mod, fiind doar orb la multă negativitate, pentru că de-a lungul timpului a existat multă negativitate, mult stres. Dar hei! este același lucru în afaceri sau orice altceva. Viziunea pe care o am pentru Cluj, și știu că mulți s-ar putea să o împărtășească, este că ne dorim pentru copiii noștri să crească și să nu aibă doar locuri de muncă bine platite, ci să ne putem permite să trăim în oraș fără teama de criminalitate. Prin urmare, organizațiile cu care sunt implicat încearcă să facă acest lucru, dar îi ajută și pe oamenii micuți, pentru că, să recunoaștem, începem cu toții mici, fără sprijin de la superiori, dar ne concentrăm pe a face acest lucru echitabil pentru toată lumea, în special pentru cei care nu au avantajele banilor sau ale pozițiilor. Ce vă motivează cel mai mult în activitatea dumneavoastră? Ce anume vă ajută să continuați în astfel de condiții, atunci când întâmpinați provocări?

Care este plusul de valoare pe care instituția/organizația dumneavoastră îl aduce în cadrul comunității clujene? Plusul de valoare este dat de un program cu tradiție, pe care orice organizație neguvernamentală sau organizație de tineret îl poate adapta. Nu suntem o organizație concurentă, deoarece avem acest program care a fost implementat în întreaga lume.

La 24 de ani aveam o dorință arzătoare pentru ami găsi sensul în viața sau de a face în viața mea ceva semnificativ. Când am împlinit 30 de ani am avut dorința arzătoare pentru copiii mei să crească și să aibă o viață cu însemnătate. Când am împlinit 40 de ani, mi-am dorit ca fiecare copil din România să aibă șansa de a primi consultații psihologice prin intermediul organizației. Acum, la aproape cincizeci de ani, motivația este ca Youth Cancer Europe, pe care am creat-o recent, să aibă un succes continuu în colaborare cu Parlamentul European. Pe măsură ce am făcut cunoscută inițiativa, ne-am dorit să reflectăm asupra a cât de important este să îi reprezentăm pe cei care s-ar putea să nu se poată reprezenta pe ei înșiși.

34


De ce credeți că este important ca organizațiile și instituțiile din Cluj să colaboreze în vederea sprijinirii comunității? Nu este niciun secret faptul că am putea face mult mai mult. Provocarea este despre cum să lucrăm împreună eficient. Apreciez ceea ce încearcă PATRIR să facă, aducând oamenii împreună. Clujul este un oraș mic și vă găzduiește sediul, dar influența dvs. este globală, probabil mai mult globală decât locală, chiar dacă recent lucrați la asta, ceea ce este frumos, pentru că aduceți expertiza globală în a ajuta comunitatea locală. Există atât de multe rețele pe care le putem exploata, deoarece nu avem un cluster pentru organizații neguvernamentale în Cluj astfel încât acestea să se vadă fată în față și să împărtășească problemele pe care le gestionează. Există doar organizații individuale și ar trebui să existe un Board pentru ONG-uri, cu criterii de aderare. Putem ajuta individual, dar trebuie, de asemenea, să ne dezvoltăm pentru a contribui la influențarea politicilor la nivel de oraș, național și, desigur, în cele din urmă, la nivel global.

Raportându-ne la implicarea dumneavoastră în cazul Meselor Rotunde Clujene, cum credeți că putem contribui în vederea avansării în domeniul educației incluzive/bunăstării tinerilor și prevenirii riscurilor? Cred că este nevoie de mai mult timp și discuții pentru ca oamenii să se uite înapoi la ceea ce a fost schimbat și, ulterior, asupra planurilor viitoare. Ar trebui să existe un cluster în care să poată fitransmise informații, astfel încât oamenii să știe ce se întâmplă și să se implice. Ce obiective v-ați propus pe termen scurt, în următoarele luni, în cadrul activității dumneavoastră, pentru comunitatea clujeană? Dar pe termen lung? Pe termen lung, obiectivul nostru este de a avea 10000 de tineri înscriși în program, pe parcursul unui an. Lucrul surprinzător anul trecut este că sau înscris mai mulți tineri în program decât în oricare alt an. De asemenea, mă gândesc să mă retrag și să-mi las poziția vacantă, pentru ca oamenii noi să intre cu forțe și idei noi.

35


Contribuiți la următoarea ediție a Colaborării Clujene Obiectivul nostru în ceea ce privește acest buletin informativ rămâne același de a fi folosit drept un instrument pentru a facilita schimbul de informații între instituții și sectoare. Astfel, dacă aveți recomandări privind o publicație, un raport, un proiect viitor ori aflat în plină desfășurare, un eveniment, o conferință, un atelier sau un training pe care doriți să îl faceți cunoscut și celorlalți sau dacă știți evenimente din Clui și credeți că acestea ar fi utile și pentru alți parteneri din Mesele Rotunde Clujene, vă rugăm să ni le trimiteți pe email, către Florina-Marieta Neagu, Communications Officer, la adresa florina.neagu@patrir.eu. Ulterior, ne vom asigura că aceste recomandări vor fi incluse în ediția următoare! Pentru orice alte informații privind conținutul buletinului informativ, puteți contacta Secretariatul Meselor Rotunde Clujene, Bia Hațegan, bia.hategan@patrir.eu / meserotundeclujene@patrir.eu.

Colaborarea Clujeană

Colaborarea Clujeană

@colabclujeana

Urmăriți-ne și online!


Mulțumim tuturor partenerilor Meselor Rotunde Clujene!

Mesele Rotunde Clujene și, implicit, buletinul informativ, sunt prosude ale proiectului CHAMPIONs, finanțat din Fondul de securitate internă al Uniunii Europene - Poliție în temeiul Acordului de subvenționare nr. 823705.