Colaborarea Clujeană - Ediția a III-a - Februarie 2021

Page 1

MESELE ROTUNDE CLUJENE Ediția a III-a | Februarie 2021

Consolidarea parteneriatelor colaborative pentru un Cluj mai bun pentru toti. ,MESELE ROTUNDE CLUJENE STIMAȚI PARTENERI Bine ați venit la cea de-a treia ediție a buletinului informativ „Colaborarea Clujeană”, dezvoltat ca urmare a Meselor Rotunde Clujene. În fiecare lună, „Colaborarea Clujeană” vă aduce informații despre evenimente din Cluj, Europa și din întreaga lume, de interes pentru toți partenerii meselor rotunde, precum și actualizări cu privire la viitoarele Mese Rotunde Clujene, rapoarte ale acestora și știri despre proiecte actuale, cursuri și conferințe care ar putea fi de interes. Această ediție conține și o serie de resurse utile pentru dumneavoastră! De asemenea, vă invităm să ne împărtășiți și noutățile dumneavoastră referitoare la evenimente, proiecte aflate în desfășurare, cursuri, publicații și rapoarte pe care doriți să le împărtășiți partenerilor de la masele rotunde, și nu numai. Buletinul informativ poate fi distribuit pe scară largă - inclusiv colegilor și partenerilor - și este destinat să contribuie la îmbunătățirea schimbului de informații. Sperăm că acest buletinul informativ va fi de interes și că îl veți citi cu plăcere!I. MESELE ROTUNDE CLUJENE

6

MASA ROTUNDĂ - EDUCAȚIE INCLUZIVĂ MASA ROTUNDĂ - BUNĂSTAREA TINERILOR ȘI PREVENȚIE

6

II. PLANUL DE LUCRU AL MESELOR ROTUNDE CLUJENE

7 7

MESELE ROTUNDE CLUJENE EVENIMENTE CLUJENE DE SPORIRE A INTERESULUI TRAININGURI CLUJENE MESE ROTUNDE PENTRU CREAREA POLITICILOR PLATFORMA CHAMPIONS

8

III. PLATFORMA DE COLABORARE ONLINE: BUNĂSTARE PENTRU TINERET ȘI EDUCATIE INCLUZIVĂ

9

IV. CLUJ FORUM 2021

11

V. „SMART CITY ADMINISTRATION” AWARD

12

VI. PROIECTE ÎN DESFĂȘURARE

13

EXPOZIȚIA „SCHIMBAREA NARAȚIUNII DESPRE MIGRAȚIE” GRUP DE SPRIJIN PENTRU SINGURĂTATE PROIECT „PROTECȚIE” REALIZAT DE CĂTRE DASM CLUJ EXPOZIȚIA „CUNOAȘTE ROMUL” NOI CURSURI PENTRU ANUL 2021 DE LA FUNDAȚIA NOI ORIZONTURI

13 14

VII. TRAININGURI CLUJENE

15

VIII. CAMPANIA „SHAPING THE FUTURE OF EUROPE”

16

IX. CONFERINȚA „ABORDAREA RADICALIZĂRII, EXTREMISMULUI, ȘTIRILOR FALSE ȘI URII ÎN ROMÂNIA”

17

X. CONFERINȚA EUROPEANĂ PENTRU PREVENIREA POLARIZĂRII ȘI A RADICALIZĂRII VIOLENTE: CUM SĂ CONSOLIDAȚI REZILIENȚA

18 20

XI. ALTE PROIECTE ȘI EVENIMENTE ALE PARTENERILOR

20

SEMINAR CULTURĂ ȘI INTERCULTURALITATE SEMINAR ADVOCACY ȘI RESPONSABILITATE JURNALISTICĂ SEMINAR DREPTUL LA MUNCĂ AL MIGRANȚILOR SEMINAR ACCESUL LA EDUCAȚIE A COPIILOR MIGRANȚI PANEL DE DISCUȚII: TRAFIC DE PERSOANE, INTEGRARE, MITURI ȘI STEREOTIPURI EPI - EUROPEAN PACT FOR INTEGRATION CLUJENII COLABOREAZĂ PENTRU ȘCOLI CU SCLIPICI STUDIUL LEAP - STUDIU INTERDISCIPLINAR PRIVIND EVALUAREA NEVOILOR ȘI OPORTUNITĂȚILOR TINERILOR DIN CLUJ-NAPOCA (LEAP) MASA ROTUNDĂ: RĂDĂCINILE BULLYING-ULUI. RUPÂND CERCUL SUFERINȚEI

XII. RESURSE GHID DE ORIENTARE ÎN COMUNITATE GHID COMUNITAR PENTRU VOLUNTARIAT BAZA DE DATE A PARTENERILOR BROȘURĂ INFORMATIVĂ - PROIECTUL HEAL PLATFORMA DIGITAL DEMOCRACY ABECEDAR DE ANTIDISCRIMINARE INTERVIU - INOVARE PRIN COLABORARE REZOLUȚIA TINERILOR 2020-2027: VIITORUL ÎNCEPE ASTĂZI

21 22 24 26 27

28 29


MASĂ ROTUNDĂ EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

MASĂ ROTUNDĂ BUNĂSTAREA TINERILOR ȘI PREVENIREA RISCURILOR

3 FEBRUARIE 2021 | 10:00 - 12:00 Prima ediție a Meselor Rotunde Clujene pe tema Educației Incluzive din anul 2021 a avut loc pe data de 3 februarie 2021. Această masă rotundă a avut ca scop principal stabilirea împreună a priorităților și a rezultatelor pe care am dori să le obținem prin intermediul meselor rotunde din acest an, în domeniul educației incluzive.

10 FEBRUARIE 2021 | 10:00 - 12:00 Prima Masă Rotundă din acest an pe tema bunăstării tinerilor și prevenirii riscurilor a avut loc pe data de 10 Februarie. În cadrul acesteia am abordat subiecte precum planificarea Forumului de la Cluj pentru Bunăstarea Tinerilor și discutarea Agendei de la Cluj pentru Bunăstarea Tinerilor, document comun pentru Cluj care identifică nevoile cheie, prioritățile și recomandările pentru politici și practici. De asemenea, am analizat și solicitat ideile partenerilor cu privire la evenimentele de „impact asupra comunității”. Mulțumim tuturor partenerilor prezenți! Următoarea ediție va avea loc pe 10 martie 2021.

Evenimentul a reprezentat spațiul și platforma partenerilor pentru a-și prezenta problemele, nevoile și inițiativele - și pentru a declanșa împreună agenția noastră colectivă și colaborarea pentru educația incluzivă din Cluj! Printre subiectele abordate s-au numărat: stabilirea obiectivelor noastre - priorități și rezultate pe care membrii doresc să le atingă Agenda Clujeană pentru Educație Incluzivă • Tipologie / tipuri de „Educație incluzivă” și nevoi în Cluj • Domenii prioritare de abordat și recomandări Platforma Educației Incluzive: parcurs de dezvoltare Planificarea „Forumului Clujean” din 2021 privind educația incluzivă: subiecte, priorități, selectarea datei. Raportul privind această ediție va fi trimis cât mai curând!

6


MESELE ROTUNDE CLUJENE

EVENIMENTE DE IMPACT ASUPRA COMUNITĂȚII CLUJENE

Mesele Rotunde Clujene vor avea loc lunar, cea pe Educație Incluzivă fiind în prima săptămână a fiecărei luni, iar cea privind Bunăstarea Tinerilor în cea de-a doua săptămână. Vă vom trimite mereu un interval de zile din care să puteți alege și acestea vor fi organizate în ziua aleasă de majoritatea partenerilor. Scopul lor va fi în continuare: Să creeze o rețea dedicată tematicii abordate, între organizații, practicieni și experți; Să susțină colaborarea viitoare; Să genereze recomandări concrete, practice, precum și politici publice; Să dezvolte un raport în urma fiecărei mese rotunde cu recomandările cheie; Să conducă la acțiuni concrete, care atrag atenția asupra subiectului abordat, și să ofere sprijin partenerilor în munca lor; Să ofere suport în dezvoltarea viitoarelor proiecte și a colaborării.

În perioada următoare, vor fi inițiative mai multe evenimente de creștere a gradului de conștientizare astfel încât să implicăm comunitatea mai largă în probleme ce țin de educația incluzivă, respectiv bunăstarea tinerilor, ori ce țin de promovarea acestora în mediul din Cluj. Vom implica în acest proces toți partenerii astfel încât să identificăm probleme asupra cărora vrem să fie atrasă atenția, dar și modalitățile prin care să facem acest lucru posibil. Astfel de evenimente pot fi fie inițiative pe care le plănuiți deja, fie altele noi, astfel că vă invităm să susțineți acest proces și să veniți cu propuneri, fie online, fie în comunitate.

TRAINING & CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII În funcție de nevoile partenerilor, dar și de training-urile pe care aceștia le consideră necesare pentru a oferi sprijin pe tematicile abordate, ne propunem să organizăm astfel de sesiuni, care, dezvoltate inițial la nivel de Cluj, vor putea fi ulterior adaptate la nivel național. Partenerii pot de asemenea să propună anumite traininguri ori experți care să le susțină. Scopul nostru final este acela de a crea un spațiu practic care să răspundă nevoilor tuturor practicienilor din domeniu, trainingurile urmând să fie organizate atât în limba română, cât și în engleză sau maghiară. 7


Exemple de astfel de evenimente: Povești

despre

Promovarea politicilor și mesele rotunde dedicate politicilor pot include: Întâlniri individuale; Mese rotunde dedicate politicilor implicând autoritățile locale; Documentele politice; Sugestii suplimentare ale partenerilor.

munca/colegii/

partenerii dvs.; Evenimente Mass media & talk shows; Forumuri în comunitate; Galerii foto; Galerii

cu

lucrări

de

artă

ale

studenților.

PLATFORMA CHAMPIONS

MESE ROTUNDE PENTRU CREAREA POLITICILOR

Proiectul CHAMPIONS, implementat în România, Ungaria, Polonia, Germania și Austria, va dezvolta și platforma online CHAMPIONs, un instrument online care va continua și după finalizarea proiectului. Începând cu 2021, vom putea oferi traininguri partenerilor cu privire la modul de utilizare a platformei - inclusiv traininguri pentru instituțiile și organizațiile dvs. De asemenea, vom distribui afișe pentru birourile dvs. care pot fi utilizate pentru a promova platforma și pentru a ajuta la folosirea ei. Puteți afla mai multe informații pe acest website.

Unul dintre principalele scopuri și obiective ale meselor rotunde Clujene este acela de a identifica soluții practice și recomandări, direct de la practicieni și experți care lucrează zilnic cu aceste probleme, care ar trebui să genereze dezvoltarea politicilor la nivel local și național. Începând cu noiembrie 2020 până cel puțin în aprilie 2021, vom începe să colaborăm direct cu autoritățile locale și naționale relevante. Spre exemplu, Primarul Emil Boc conduce un acum grup cheie de lucru la nivel european privind educația. Primăria ne-a anunțat în acest sens că putem face recomandări pentru sporirea incluziunii, astfel încât să fie incluse în aceste strategii viitoare.

Platforma online include 3 categorii importante: Alerta: permite partenerilor să identifice probleme îngrijorătoare inclusiv de agresiunea, fake news și altele, care pot afecta bunăstarea elevilor și a tinerilor. Arena: permite partenerilor să ridice probleme și să lucreze împreună cu alți specialiști pentru a le rezolva. Training Yard: include simulări, exerciții, publicații care ar putea fi de folos.

8


Propunerea pentru crearea Platformei de colaborare online a fost dezvoltată în comun de Meselor Rotunde Clujene privind Bunăstarea Tinerilor și Educația Incluzivă, cuprinzând instituții publice, autorități locale, Inspectoratul Școlar, agenții de aplicare a legii, școli și organizații ale societății civile din Cluj. Este o inițiativă comună a instituțiilor participante pentru anul 2021 pentru a îmbunătăți agenția colectivă și colaborarea în Cluj.

Platforma de partajare a resurselor și informațiilor (după cuvinte cheie și domenii de interes / domeniu) Partajarea evenimentelor Instrumente pentru forum și colaborare Buletin informativ și alerte generate automat

NECESITĂ ADRESAT: Platforma de colaborare online pentru bunăstarea tinerilor și educația incluzivă va aborda o nevoie esențială identificată de ambele mese rotunde, inclusiv: Îmbunătățirea cunoștințelor despre instituții, agenții și servicii: „cine face ce”; Îmbunătățirea comunicării și a schimbului de informații între agenții și organizații; Îmbunătățirea vizibilității organizațiilor și a persoanelor care pot furniza servicii / sprijin; Dezvoltarea unei platforme pentru consolidarea publicațiilor, resurselor și materialelor; Îmbunătățirea vizibilității evenimentelor, inclusiv traininguri, întâlniri, conferințe, forumuri. pentru a permite organizațiilor, agențiilor, practicienilor, experților și organismelor guvernamentale să poată găsi instantaneu instituții, organizații și / sau experți și practicanți care să aibă păreri și viziuni similare pentru a facilita o colaborare îmbunătățită.

CONCEPTUL PLATFORMEI Mesele Rotunde Clujene își propun crearea unui instrument online sub forma unei platforme de colaborare pentru bunăstarea tinerilor și educație incluzivă. Platforma va fi națională, dar concepută pentru a permite localizarea fiecărui oraș / comunitate.

FUNCȚIE Platforma va fi dezvoltată atât pe web, cât și ca aplicație și va conține: Profilurile Organizațiilor și serviciile, activitățile și publicațiile acestora (căutabile) Profiluri ale practicienilor individuali, experților și persoanelor cu resurse (de exemplu, formatori) (căutabile)

9


„Canalele” sau „Secțiunile” platformei ar putea fi create pe baza nevoilor și interesului utilizatorilor (în cadrul parametrilor relevanți în scopul platformei - pentru a îmbunătăți colaborarea și schimbul de informații în scopul abordării problemelor și nevoilor sociale din România).

CRONOLOGIE Platforma ar trebui să fie dezvoltată și funcțională până la sfârșitul anului 2021 sau înainte de sfârșitul anului 2021. Secretariatul va încerca să sprijine dezvoltarea rapidă - inclusiv prototiparea și testarea - pentru a fi gata pentru o utilizare mai largă până în Septembrie 2021.

INVITAŢIE CĂTRE MEMBRII MESELOR ROTUNDE

Crearea unei Platforme Naționale pentru îmbunătățirea coordonării, a rețelelor, a cooperării și a schimbului de informații cu privire la aspecte cheie: de exemplu, educație incluzivă, bunăstare a tinerilor, prevenirea violenței de gen.

Toate organizațiile membre ale meselor rotunde Clujene sunt invitate să fie partenere în propunere.

CRONOLOGIE PROPUSĂ ȘI PAȘII URMĂTORI:

Ideea creării unei „platforme” a fost dezvoltată inițial în Masa Rotundă de la Cluj privind Educația Incluzivă. Scopul său a fost de a îmbunătăți conexiunea și schimbul de informații între instituții, organizații și experți / practicieni care lucrează la educația incluzivă în Cluj. În urma mesei rotunde dedicate platformei din octombrie, s-a convenit ca: Aceeași arhitectură care ar fi necesară pentru a crea platforma de lucru „local” din Cluj ar putea ajuta și alte orașe și comunități din România. Din acest motiv, propunerea este de a dezvolta o platformă națională - care va facilita, de asemenea, conexiunile, învățarea lecțiilor și schimbul de informații la nivel național - dar pe care utilizatorii o pot „localiza” și pentru a facilita colaborarea la nivel de oraș / comunitate. Aceeași arhitectură ar fi necesară pentru a crea o platformă pentru „educație incluzivă” - cu funcții pentru profiluri instituționale, profiluri personale (experți și practicanți), forumuri pentru discuții și schimb de idei, o secțiune de resurse, o secțiune de evenimente și multe altele - de aceasta ar putea, de asemenea, beneficia și alte domenii și probleme sociale pe care le abordează numeroase instituții și organizații, inclusiv (de exemplu) bunăstarea tinerilor, egalitatea de gen și multe altele.

1. Februarie: Finalizați o „propunere” pentru platformă, prezentând în detaliu platforma: funcția, utilizatorii, operabilitatea, nevoile pe care le adresează și soluția pe care o va oferi; 2. Februarie: Membrii Meselor Rotunde Clujene care doresc se pot alătura oficial propunerii platformei; 3. Februarie: Contactați companiile IT pentru dezvoltarea costurilor platformei; 4. Februarie Martie: Distribuiți propunerea de platformă potențialilor donatori. Includeți scrisori de susținere de la instituțiile participante; 5. Din Martie: Asigură Finanțarea ; 6. Din Martie: Crearea platformei. Includeți pași pentru co-proiectare urmate de testarea de către parteneri. Scopul de a lansa / lansării naționale până în septembrie 2021.

10


În cadrul Meselor Rotunde Clujene a fost înaintată propunerea de a organiza un Forum în Cluj, pe tema educației incluzive și a bunăstării tinerilor.

Următorii pași care trebuie avuți în vedere în dezvoltarea forumului: 1. Crearea unui scop precis și a unor obiective. 2. Identificarea subiectelor/problemelor cheie pe care partenerii doresc să le propună în cadrul sesiunilor din forum. Implementarea, pe baza acestor teme, a mai multor tipuri de sesiuni: prezentări, sesiuni de panouri, ateliere interactive și practice, instruiri cu sens, etc.. 3. Constituirea „coaliției” organizațiilor și instituțiilor implicate.

CONCEPTUL EVENIMENTULUI Forumul reprezintă un eveniment co-organizat de partenerii Meselor Rotunde Clujene, cu scopul de a promova inițiativele existente, de a crește nivelul de conștientizare în comunitate și a implica categoriile de beneficiari (tineri, profesori, părinți) în procesul de creare a soluțiilor sustenabile pentru optimizarea bunăstării tinerilor și a prevenirii riscurilor în Cluj-Napoca. În urma discuțiilor avute în cadrul meselor rotunde clujene, am realizat faptul că ar fi util să avem un forum comun, atât pe tema educației incluzive, cât și a bunăstării tinerilor, din moment ce acestea se întrepătrund. Evenimentul a fost gândit precum un forum pentru un public de 200 - 500 de participanți, în cadrul căruia vor fi invitate toate instituțiile și organizațiile majore active în domeniu, dar și o comunitate mai largă de tineri, organizații de tineret, cadre universitare și experți, practicieni, precum și companii și ori alți actori interesați.

Partenerii din mesele rotunde pot propune și organiza sesiuni pe teme importante precum cele care abordează anumite probleme, sesiuni de schimb de experiență din inițiative sau proiecte specifice, activități practice, dar și un schimb de bune ori rele practici. Pentru a vă implica în cadrul Forumului și a vă exprima opinia și sugestiile cu privire la posibile sesiuni ori activități pe care ați dori să le faceți, puteți completa acest formular. 11


Felicitări, Cluj! Premiul „Smart City Administration 2021”! Mesele Rotunde Clujene și Colaborarea Clujeană sărbătoresc și felicită Municipiul Cluj-Napoca, Primarul Emil Boc și toată echipa de la Primăria Cluj pentru premiul obținut în cadrul Galei Premiilor „The Diplomat - Bucharest”. Cluj-Napoca este un oraș pionier al inovației, colaborării și „guvernării inteligente”, care reunește cetățeni, autorități guvernamentale locale, instituții publice, reprezentanți ai societății civile, companii, universități și școli, actori culturali și multe altele. Acest premiu sărbătorește conducerea primăriei și angajamentul față de administrația inteligentă, inovațiile de pionierat, colaborarea și buna guvernanță în modernizarea tehnologică, guvernarea participativă, durabilitatea, bunăstarea tinerilor și multe altele. Felicitări primăriei și cetățenilor din Cluj - Kolozsvar - Klausenburg, și colaborării noastre continue pentru a îmbunătăți bunăstarea și calitatea vieții pentru toți clujenii! „ Pandemia COVID-19 a reprezentat o provocare în primul rând pentru sistemul sanitar și cetățeni. În același timp, organizațiile și administrațiile locale au trebuit să se adapteze noii realități. Pe lângă alocările pentru sănătate, asistență socială, sectorul cultural și alte măsuri importante, o modalitate necesară de răspuns rapid a fost și accelerarea procesului de digitalizare. Acum, Primăria ClujNapoca pune la dispoziția cetățenilor peste 250 servicii și proceduri online, pentru a diminua efortul și timpul petrecut pe drum sau în așteptare, precum și riscul în context pandemic. Pe lângă introducerea de noi proceduri și sisteme, precum Tichetul albastru, pe termen scurt avem ca obiectiv emiterea online a tuturor avizelor și autorizațiilor eliberate de instituție. Premiul oferit Primăriei în această seară reprezintă astfel o distincție și recunoaștere a abilității de a acționa strategic într-un an plin de provocări." 12


GRUP DE SPRIJIN PENTRU SINGURĂTATE 11 FEBRUARIE - 4 MARTIE 2021 | 18:30 - 20:00

EXPOZIȚIA „SCHIMBAREA NARAȚIUNII DESPRE MIGRAȚIE” Expoziția „Schimbarea narațiunii despre migrație” afișează fotografiile create de participanții la cursul de fotografie online desfășurat în perioada octombrie - noiembrie 2020 în cadrul proiectului STIRE - Susținerea Integrării Persoanelor Relocate. Cursul de fotografie online a fost conceput pentru a implica persoanele refugiate și relocate într-o activitate menită să încurajeze participanții să-și exprime identitatea prin propriile „lentile”. Expoziția a putut fi vizitată în Parcul central Simion Bărnuțiu din Cluj-Napoca, în zona clădirii Cazino, în perioada 16 - 31 ianuarie 2021. Expoziția poate fi găsită în varianta virtuală pe site-ul STIRE.

13

Organizația Minte Forte își dorește să vină în sprijinul comunității prin organizarea unui grup de sprijin pentru tinerii afectați de singurătate și de noile schimbări în urma restricțiilor pandemiei. Astfel, dacă în ultima perioadă te-ai simțit majoritatea timpului singur/ă, consideri că nu ai relații sociale satisfăcătoare, acest grup îți poate oferi sprijin prin normalizarea și înțelegerea sentimentului de singurătate, crearea unui spațiu sigur și securizant în care te poți exprima liber, cultivarea auto-reflecției, empatiei și compasiunii față de ceilalți, îmbunătățirea abilităților sociale și menținerea confidențialității și a egalității între membrii grupului. Menționăm că acest grup impune o limită de vârstă între 19 - 28 ani. Pentru mai multe informații privind data și intervalele orale în care este organizat, puteți vizita pagina evenimentului, aici.


PROIECT „PROTECT(IE)” REALIZAT DE CĂTRE DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI MEDICALĂ NOI CURSURI PENTRU ANUL 2021 DE LA CLUJ (DASM CLUJ) În cadrul proiectului PROTECT(ie) – Prevenirea FUNDAȚIA NOI Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la ORIZONTURI Timp Elevilor, Copiilor și Tinerilor, aflaţi în risc de separare de familie în municipiul ClujNapoca, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, au fost selectați 163 copii/elevi- Grup țintă(GT) din 34 de unități de învățământ de pe raza municipiului ClujNapoca, din care 18 școli au fost selectate în vederea încheierii unor acorduri de colaborare. În perioada următoare, timp de 31 de luni, se vor implementa activitățile specifice de furnizare de servicii și beneficii sociale pentru grupul ţintă, respectiv oferirea de servicii de consiliere psihologică, medicală, juridică și asistență socială, activități extrașcolare, activități de socializare și petrecere a timpului liber, acordarea de subvenții (premii și ajutor financiar pentru beneficiari). Puteți afla mai multe informații aici.

Expoziția „Cunoaște rOmul” (proiect început și aflat încă în desfășurare: Centrul Cultural Clujean (CCC) Această expoziție își propune să aducă în prim-plan istoria romilor într-un mod care îmbină evenimentele și deciziile politice cu destinele reale ale oamenilor. Altfel spus, o istorie trăită care va alterna interesul asupra personalităților rome marcante cu evenimentele și forțele impersonale, de multe ori dramatice, prin care a trecut comunitatea romă din Europa. Puteți afla mai multe informații pe acest website.

14

Fundația Noi Orizonturi vă invită să "răsfoiți" și să vă înscrieți la oferta de cursuri din anul 2021, în funcție de obiectivele dumneavoastră de dezvoltare. Mai multe informații privind cursurile existente găsiți accesând acest link. Oferta de anul acesta cuprinde două cursuri online, dezvoltate pentru profesori din învățământul primar, educatori și pentru oricine este implicat în programe remediale, trei cursuri online, dezvoltate pentru profesori și elevi de gimnaziu și liceu care abordează independent câte un Obiectiv de Dezvoltare Durabilă, precum și două programe de pregătire pentru cadrele didactice care își sprijină elevii să își descopere comunitatea și valorile patrimoniului local, prin organizarea de activități de învățare în afara clasei/școlii.


În perioada următoare, începând cu luna martie, vom organiza mai multe training-uri pentru partenerii Meselor Rotunde Clujene și nu numai, acestea urmând să fie deschisese tuturor persoanelor interesate, printre care se numără și personalul instituțiilor publice, școlilor, organizațiilor civice și agențiilor, companiilor, experților și profesioniștilor din diferite domenii. Training-urile vor fi susținute de Paul Bercea, trainer internațional cu o experiență vastă în livrarea de sesiuni specifice pe mai multe domenii de interes.

LIDERI PENTRU VIITOR MARTIE - APRILIE 2021 Unul dintre primele traininguri ce vor fi livrate în perioada următoare este destinat cadrelor didactice și are în vedere, timp de 5 sesiuni, dezvoltarea competențelor în ceea ce privește utilizarea metodologiei VERP (Video Enhanced Reflective Practice), dezvoltată la nivel internațional. Programul de formare este inspirat de modelul de leadership Future – Engage – Deliver (Viitor – Implicare – Realizare), dezvoltat de Steve Ratcliffe in cartea sa, Leadership Plain and Simple (Leadership-ul simplu și pe înțelesul tuturor), este gratuit pentru cadre didactice și este facilitat de Paul Bercea, trainer cu 20 ani de experiență în consultanță organizațională. Prima sesiune va avea loc pe data de 15 martie, și pentru înregistrare ori mai multe detalii, puteți vizita pagina evenimentului.

15

TRAINING-URI PENTRU PRACTICIENI Printre training-urile care urmează să fie livrate în perioada următoare se numără și: Training care explorează rolurile și relațiile profesioniștilor cu membrii familiei, problemele legate de gestionarea puterii și a conflictelor, dar și strategii eficiente. Sesiune de înțelegere a conceptului de curiozitate profesională și aplicarea acestuia într-un context de protecție a copiilor, utilizând în același timp un cadru de comunicare pentru a spune lucruri dificile într-un mod clar, asertiv și respectuos. Pentru mai multe informații despre aceste sesiuni, dar și multe altele, vă rugăm să contactați Secretariatul Meselor Rotunde Clujene (meserotundeclujene@patrir.eu).


EUROPEAN CAFÉ

Inițiativa Shaping the Future of Europe a proiectului Do One Brave Thing va aduce o serie de evenimente și activități pentru tinerii din Europa, în perioada următoare. Scopul campaniei este să reunească tineri și lucrători de tineret din toată Europa, care abordează prin activitatea lor subiecte precum polarizarea, radicalizarea, implicarea și participarea civică a tinerilor ori consolidarea culturii și valorilor democratice pe scară mai largă. Printre evenimentele din cadrul campaniei se numără conversații cu activiști din întreaga Europă, expunerea carierelor de impact, povești de schimbare, dezbateri ale tinerilor despre subiecte fierbinți precum mișcările anti-gen, teorii ale conspirației, știrile false, o colecție de piese creative, dar și nopți de jocuri și multe altele. Evenimentele sunt deja în plină desfășurare, în mediul online, acestea urmând să fie organizate lunar. Campania va fi încheiată prin organizarea unui Summit al Tinerilor la începutul lunii mai. Puteți afla mai multe despre campanie pe websiteul proiectului și pe pagina de Facebook. Pentru colaborări, vă rugăm să o contactați pe Rafaela Batista, la rafaela.batista@patrir.eu.

16

Unul dintre evenimentele organizate frecvent în cadrul campaniei este European Café, o activitate care oferă tinerilor posibilitatea de a discuta, într-o atmosferă informală, despre viitorul Europei. Lunar, evenimentul va aborda un subiect distinct privind provocările actuale cu care se confruntă continentul european precum rasismul, activismul tinerilor, gen și extremism sau implicarea tinerilor în menținerea păcii. Dacă sunteți interesați de conceptul evenimentului ori doriți să participați în calitate de speakeri, vă rugăm să contactați în acest sens organizatorul activității, Florina Neagu, la florina.neagu@patrir.eu.

YOUTH LIVE O altă activitate aflată în plină desfășurare este Youth Live: Virtual Socialization and Cultural Exchange, care reunește tinerii și oferă un spațiu pentru socializare într-un mediu sănătos, sigur și distractiv. Desfășurat pe parcursul a 5 sesiuni lunare, Youth Live va presupune activități tematice, de la jocuri la schimburi culturale, într-un mediu informal, distractiv și relaxant pentru tineri.


Abordarea radicalizării, extremismului, știrilor false și urii în România este prima conferință națională de acest gen din România, care va reuni comunitatea experților și academicienilor de seamă, a reprezentanților politici, a organizațiilor societății civile, a practicienilor din prima linie, a autorităților guvernamentale naționale, locale și a instituțiilor care lucrează pentru abordarea fenomenelelor și dinamicii radicalizării, a extremismului în creștere, știrilor false și „urii” din România. Conferința națională va avea loc online și va include o serie de ateliere de lucru, seminarii, studii de caz, forumuri de practicanți și prezentări de la experți, instituții guvernamentale naționale și locale, organizații ale societății civile și proiecte ale Comisiei Europene implementate în România.

Conferința va fi organizată în comun de instituții locale și naționale active în acest domeniu, inclusiv organe guvernamentale și ministere, universități, organizații ale societății civile și agenții de aplicare a legii. Scrisorile de invitație către co-sponsori și organizatori ai conferinței sunt acum trimise.

17

Organizațiile și instituțiile active în combaterea radicalizării, a discursului instigator la ură, a extremismului și a știrilor false din România și care ar dori să fie implicate în calitate de coorganizatori / susținători ai conferinței sunt invitați să contacteze radrom@patrir.eu.

Conferința va fi organizată pentru a fi extrem de practică, dinamică și atrăgătoare – incluzând forumuri pentru practicieni, unde practicienii din toată țara își vor împărtăși lecțiile și experiențele și vor identifica recomandări cheie pentru politici și practici și modul în care ne putem îmbunătăți activitatea în viitor. Cine poate fi partener? Ministere ale Guvernului; Autoritățile, agențiile și instituțiile administrației publice naționale și locale; Agențiile de aplicare a legii; Universități; Consiliu de experți; Fundații; ONG-uri și organizații ale societății civile; Fundații; Organizații studențești și de tineret. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina evenimentului, pe website-ul PATRIR.


Dragi parteneri, Conferința europeană pentru prevenirea polarizării și a radicalizării violente: Cum să consolidați reziliența va avea loc online 26 - 29 aprilie 2021. Aceasta este organizată de proiectele CHAMPIONs, YoungRes, ARMOR, WayOut, BRIDGE și Rhizome against Polarization, susținute de Comisia Europeană (proiecte finanțate de ISF-P). Conferința va fi cel mai mare eveniment de acest tip din Europa în 2021, reunind practicieni, experți, decidenți politici și guverne, autorități locale, grupuri de reflecție, universități și ONGuri de pe întregul continent. În cadrul mai multor ateliere, sesiuni, forumuri de politici și practicanți, și discuții de tip panel, Conferința europeană pentru prevenirea polarizării și a extremismului va facilita un schimb la nivel european privind radicalizarea și polarizarea, va consolida schimbul de informații și învățarea pe teren, și va identifica domeniile cheie pentru avansarea politicii și a practicii. Acesta va include, de asemenea, sesiuni dedicate revizuirii instrumentelor și tehnologiilor de ultimă oră, explorând legăturile dintre gen și radicalizare, împărtășind opiniile Comisiei Europene, precum și ale practicienilor de pe teren, și va crea o platformă pentru tinerii care se angajează să abordeze radicalizarea în întreaga Europă. Site-ul web al conferinței va fi lansat în curând. Puteți citi mai multe informații despre conferință pe pagină alăturată, în afișul oficial al acesteia. Sperăm că ne veți alătura și veți fi nerăbdători să participați la EU-RAD 2021! Pentru a participa, vă puteți întregistra aici!

18


REGISTER HERE!


SEMINAR CULTURĂ ȘI INTERCULTURALITATE

interpretate diferit din diferite perspective de către diferite persoane și cum raportarea jurnalistică foarte ușor poate să devină părtinitoare. Invitați: Mihnea Stoica, lector universitar, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, UBB Maria Cinar-Jiga, jurnalist TVR Cluj Paula Beudean, cadru didactic Master NGO Management, UBB. Mai multe informații găsiți aici.

5 DECEMBRIE 2020 Cultura, în special interculturalitatea accentueaza dimensiunea interactiva a grupurilor culturale, etnice, religioase care trăiesc în același spațiu, întrețin relații deschise de interacțiune, schimb și de recunoaștere mutuală. Interculturalitatea antrenează cu sine o înțelegere superioară a culturii proprii, în lumina diferitelor sisteme de referinta a comunității unde locuiești. Acest eveniment a adus împreună mediatori culturali și voluntari din Cluj care lucrează cu migranți pentru a-și îmbunătăți informațiile despre, cultura, interculturalitate, multiculturalism, dialog cultural, stereotipuri și prejudicii, informații care să le transmite mai departe persoanelor cu care lucrează. Printre invitați s-au numărat Mara Birou, Coordonator de activități socio-culturale LADO Cluj și Ovidiu Oltean, Doctorand Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, UBB Cluj.

SEMINAR DREPTUL LA MUNCĂ AL MIGRANȚILOR 15 DECEMBRIE 2020 Seminarul a urmărit echiparea participanților cu informațiile necesare pentru a putea să îi ghideze și să le ofere suportul necesar migranților în procesul de prospectare și căutare a unui loc de munca, precum și informarea cu privire la drepturile acestora. Printre invitați s-au numărat Andreea Ghimpu (Consiliul Național Român pentru Refugiați), Cătălina Nichita (avocat în cadrul Societății Grecu și Asociații) și Anita Toth (trainer și fondator Work & Roll). Mai multe informații despre eveniment găsiți aici.

SEMINAR ADVOCACY ȘI RESPONSABILITATE JURNALISTICĂ

SEMINAR ACCESUL LA EDUCAȚIE A COPIILOR MIGRANȚI

7 DECEMBRIE 2020

25 NOIEMBRIE 2020

Seminarul a urmărit să crească gradul de conștientizare a modului în care percepțiile noastre pot fi distorsionate, înțelegerea modului în care aceleași evenimente pot fi

9 DECEMBRIE 2020

Seminarul s-a adresat în special profesorilor, învățătorilor, educatorilor și pedagogilor care lucrează cu copii migranți.

20


În prima parte a seminarului în 25 noiembrie au fost abordate teme legate de contextul migratiei în România, accesul la educație al copiilor migranți, identitate și identitatea clasei. A doua sesiune care a avut loc în data de 9 decembrie a fost abordate teme precum: empatie, imaginație și acțiuni urmate de activități practice și formarea unui plan de acțiune pentru fiecare participant din cadrul seminarului.

Educația și munca/piața muncii sunt ariile prioritare selectate de Orașul Cluj-Napoca în urma procesului de “Intercultural City Review”. Cele două domenii au fost explorate și adresate prin diferite perspective în cadrul unor Mese Rotunde, unde au participat diferiți actori precum: organizații care lucrează cu migranți sau pe tema migrației, imigranți care locuiesc în ClujNapoca și membri ai instituțiilor publice.

PANEL DE DISCUȚII: TRAFIC DE PERSOANE, INTEGRARE, MITURI ȘI STEREOTIPURI 15 IANUARIE 2021 Ca urmare a procesului de “Intercultural City Review”, PATRIR împreună cu Primăria ClujNapoca vor lucra la Strategia de Integrare a orașului în perioada ianuarie - aprilie 2021, unde vor fi menționate acțiuni concrete pentru îmbunătățirea situației actuale în ceea ce privește educația și integrarea pe piața de muncă a resortisanților din țările terțe (cetățeni non-UE) în Cluj-Napoca. Strategia va fi validată de Comitetul Științific al Proiectului care este format din experți pe diferite domenii care activează la nivel european. Începând cu luna mai 2021, această strategie va fi pilotată pentru a vedea care este posibilul impact pe care poate să îl aducă orașului Cluj-Napoca și îmbunătățită acolo unde este cazul, urmând ca după perioada de pilotarea să fie creată o Strategie Oficială de Integrare a orașului, care va fi sprijinită de către Primăria Cluj-Napoca, fie prin formalizarea unui proces politic care va stabili implementarea acesteia, fie prin desfășurarea directă a acțiunilor și inițiativelor parte a Strategiei. Acest ultim proces va avea loc între decembrie 2021aprilie 2022.

Panelul de discuții și-a propus să unească oameni din diferite origini sociale și culturale, să spargă barierele și să construiască rețele între ei și să ofere spațiu pentru discuții și schimb de experiențe. Printre invitați s-au numărat Anatolie Coșciug (Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației), Bogdan Mitrache (IOM Romania), Flavius Ilioni (LOGS Grup de Inițiative Sociale), Alexandru Gulei (Asociatia Alternative Sociale Iasi), Corina Panaite (Adpare), Gabriela Leu (UNHCR), Mara Micheu și Larisa Bulboacă, Moe Zidan și Juan Almarza. Puteți afla mai multe informații despre eveniment aici.

EPI - EUROPEAN PACT FOR INTEGRATION Proiectul The European Pact for Integration EPI își propune să iasă dintr-o logică a urgenței pentru a îmbunătăți calitatea strategiilor locale existente referitoare la integrarea migranților. Acest lucru va fi realizat printr-un set cuprinzător de acțiuni care să conducă la definirea și implementarea strategiilor de integrare a resortisanților din țări terțe, în 7 orașe europene: Cartagena, Cluj-Napoca, Dietzenbach, Linkoping, Lublin, Ravenna și Riga.

21


Vara anului 2020 a coalizat mulți clujeni în jurul unei inițiative în sprijinul copiilor din școlile primare din cinci comune clujene vulnerabile. Peste 250 de copii au primit ajutor concret pentru a învăța lucruri de bază (citit, scris, socotit, relaționare) într-o atmosferă plăcută, relaxantă, jucăușă, ca de vacanță, în context de pandemie. În condiții normale, activitatea ar fi purtat numele de școala de vară. În condițiile date, i-am spus activități recreative în aer liber. Important este că cei 250 de copii au învățat. Fundația Noi Orizonturi gândise proiectul Școli cu scLipici înainte de pandemie. Știam că, în general, vacanța de vară e o perioadă prea lungă lipsită de stimulare cognitivă pentru acei copii care în timpul celor trei luni nu au posibilitatea să călătorească, să meargă în tabere, să vadă locuri noi, să își lărgească orizontul dincolo de cel al locului natal. Contextul apărut în primăvara lui 2020 a agravat și mai mult situația copiilor care nici măcar la școală, la colectivul de colegi și de profesori, nu mai aveau acces. Școala online nu s-a dovedit o soluție viabilă pentru mulți copii din aceste comune, iar cei mai afectați au fost școlarii mici, care nu apucaseră să-și dezvolte nivelul de autonomie necesar pentru a accesa contexte de învățare în absența competențelor de bază (mai ales cititscris) și – în multe cazuri – a sprijinului familiei. Așadar, nevoia de sprijin a fost foarte mare: era – și este în continuare – urgent ca acești copii să primească tot ajutorul disponibil pentru a învăța.

Fundația Noi Orizonturi a implicat activ școlile din cele cinci comune – Băișoara, Viișoara, Florești, Mintiu Gherlii și Sânpaul – în organizarea și derularea școlilor cu scLipici. Aceste școli, pe mai departe, după posibilități, sau îndreptat către instituțiile și oamenii din comunitatea locală. De asemenea, ne-am bucurat de implicarea fără rezervă a unor organizații și instituții clujene care și-au folosit expertiza și experiența pentru a servi și comunitățile rurale din jurul orașului. Centrul Cultural Clujean a trimis artiști pricepuți și dispuși să lucreze cu copiii din cele cinci comune. Fundația Inocenți a susținut cu voluntarii săi toată perioada școlii cu scLipici din Mintiu Gherlii iar Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a facilitat accesul la studenți care se pregătesc să devină profesori și care au avut ocazia unui internship de vară, pentru o cauză importantă.

22


Programul a fost susținut financiar de la bun început de către PEPCO România dar din cauza pandemiei au intervenit o serie de provocări peste care am trecut cu ajutorul altor organizații și voluntari, din țară și chiar din diaspora. Peste 50 de voluntari ne-au ajutat să traducem peste 100 de cărți pentru copii pe care le-am reunit în biblioteca online carticusclipici.ro. Romanian United Fund ne-a oferit resursele pentru dezinfectante și materiale de protecție și a susținut tipărirea Jurnalului cu scLipici pentru cei 250 de copii. Fundația ALIVE ne-a oferit cărți și materiale didactice pentru copii și școli. Grupul Editorial Corint ne-a donat sute de volume pentru școli.

Când punem umărul mai mulți, creștem șansele de a rezolva probleme aparent insurmontabile. Astfel, fiecare persoană, fiecare instituție, fiecare organizație poate contribui - își poate găsi locul optim pentru a contribui – la a crea condiții cât mai bune pentru ca toți copiii să învețe în condiții cât mai bune. E nevoie de un sat întreg să crești un copil, nu-i așa? Maria Kovacs, manager proiect "școli cu scLipici" ianuarie 2020 Fundația Noi Orizonturi

Clubul Rotary Visio ne-a sprijinit cu seturi de cărți și cu organizarea logistică a școlilor. Librăriile Bookstory, Cărturești, Tutimi și Titoc și Gaudeamus ne-au susținut în campania de colectare a celor 10 cărți ilustrate pentru copii în jurul cărora am construit activitățile celor 10 zile cu scLipici. Zeci de clujeni au cumpărat și au donat cărți în aceste librării astfel încât am strâns cele 250 de cărți necesare derulării activităţilor de literație cu copiii. Rondocarton a realizat special pentru noi, 50 de flipchart-uri de carton, format necesar pentru că majoritatea activităților au fost derulate în aer liber, în grupuri mici de copii. Experiența Școlilor cu scLipici, ediția 2020 ne-a dovedit o disponibilitate și capacitate mare de implicare a comunității clujene de a se ralia în sprijinul învățării copiilor și ne-a încurajat ca în această vară să „exportăm” modelul în toată țara.

23


Zona metropolitană Cluj-Napoca este una dintre cele mai mari opt zone metropolitane din România. De-a lungul ultimilor ani, Cluj-Napoca a fost un spațiu favorabil experimentării și abordărilor inovatoare, stabilind astfel tendințele la nivel regional și național în cazul implicării tinerilor și în inovarea urbană cu o atenție deosebită pe zona de tineret. Având în vedere că orașul Cluj-Napoca – și, de asemenea, zona metropolitană – este un cadru primitor pentru inițiativele independente cu privire la tineri, aceste inițiative sunt deseori disparate și nu sunt reprezentate cu acuratețe în raportarea datelor publice.

Proiectul își are originile în discuțiile inițiale catalizate de Fundația Botnar în Cluj-Napoca pe tema sănătății și bunăstării tinerilor în a doua jumătate a lui 2019. Între timp, implicarea Fundației Botnar pentru adolescenții și tinerii din Zona Metropolitană Cluj a crescut și este acum sub egida OurCluj.

SCOPUL PROIECTULUI Scopul proiectului este acela de a efectua o evaluare cuprinzătoare, multi– și interdisciplinară, asupra nevoilor și oportunităților tinerilor din zona metropolitană Cluj, ghidată de o perspectivă de ecosistem și orientată către inițiativele viitoare care decurg din rezultatele evaluării. Proiectul a generat, astfel, un repertoriu digital bazat pe dovezi și informații despre date, actori și inițiative. Repertoriul se concentrează atât pe domeniile sănătate și bunăstare, cât și pe educație și viitorul muncii în zona metropolitană Cluj, și se bazează pe o abordare participativă și incluzivă.

Proiectul „Studiu interdisciplinar cu privire la evaluarea nevoilor și oportunităților tinerilor din Cluj-Napoca” (LEAP) a fost implementat între ianuarie și august 2020 de o echipă compusă din Departamentul de Sănătate Publică și Departamentul de Științe Politice al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării de la Universitatea BabeșBolyai, Centrul Cultural Clujean și Grupul PONT.

24


LEAP a abordat această cercetare din perspectiva bunăstării tinerilor, sau felului în care o zonă urbană și metropolitană poate facilita sănătatea personală, procesul educațional și dobândirea autodeterminării întrun mediu de viață urban propice pentru tineri.

în interesul adolescenților, folosiți în acțiuni globale care au ca obiectiv îmbunătățirea vieților tinerilor și în inițiative care vizează reziliența orașelor, au fost identificate patru domenii principale de prioritate asupra cărora s-a concentrat proiectul LEAP: sănătate, educație, autodeterminare și mediu de viață.

CADRANUL LEAP Cadranul LEAP reprezintă abordarea ce a fost folosită în proiectul LEAP pentru a identifica prioritățile de acțiune pentru populația tânără ce locuiește în Zona Metropolitană Cluj.

Raportul rezultat în urma cercetării prezintă măsuri concrete de luat, sub forma unor propuneri de politici, activități și inițiative și sperăm că vor fi implementate de toți factorii interesați relevanți din Zona Metropolitană Cluj.

În centrul cadranului se află conceptul de bunăstare. Bunăstarea este concepută ca punctul de echilibru între resursele psihologice, sociale și fizice pe care le are o persoană și provocările psihologice, sociale și fizice cu care se confruntă respectiva persoană. Indicatorii obiectivi și subiectivi ai bunăstării adolescenților și tinerilor s-au folosit la nivel internațional pentru a identifica nevoile, problemele și oportunitățile pentru dezvoltarea adolescenților și a tinerilor și pentru a evalua capacitățile orașelor și comunităților de a răspunde la nevoile adolescenților și tinerilor.

Concluziile studiului LEAP conturează o imagine destul de complexă a nevoilor și oportunităților adolescenților și tinerilor care locuiesc în Zona Metropolitană Cluj (ZMC), la intersecția a patru dimensiuni bazate pe teorie: Sănătate, Educație, Participare și autodeterminare și Mediu de viață. Puteți afla mai multe informații despre studiu și rezultatele acestuia pe website-ul proiectului, accesând acest link.

După verificarea, enumerarea și compararea indicatorilor de bunăstare obiectivă și subiectivă folosiți în instrumentele de evaluare a bunăstării adolescenților și tinerilor, folosiți pentru dezvoltarea unor orașe și comunități

25


Tineri din cadrul proiectului DO ONE BRAVE THING au organizat o masă rotundă pe tema combaterii fenomenului bullying-ului. Datorită numărului mare de participanți, evenimentul a fost organizat în trei ediții diferite, care au avut loc pe data de 27 ianuarie, 3 februarie și 11 februarie. Scopul Mesei Rotunde a fost îmbunătățirea colaborării dintre practicienii din prima linie în vederea abordării fenomenului de bullying în școli. Tinerii organizatori parte din proiectul DO ONE BRAVE THING au moderat sesiunile și au facilitate colaborarea dintre profesori, educatori, învățători, directori de școli/licee, consilieri școlari, directori ai Inspectoratul Județean Școlar, psihologi, participanți la eveniment.

Atunci când ne gândim la bullying tindem să avem în vedere doar diada victimă-agresor, fenomenul fiind însă mult mai complex, implicând și mecanisme precum reacția martorilor, factorii familiali, răspunsul cadrelor didactice etc. De asemenea, trei caracteristici principale trebuie luate în calcul atunci când definim bullying-ul: (I)repetitivitatea faptei, (II)intenția agresorului de a face rău victimei, (III)dezechilibrul de putere, real sau perceput, dintre victimă și agresor. Drd. Raluca Bălan În urma dialogului colaborativ au fost identificate urmatoarele nevoi de schimbare în școala românească: Identificarea fenomenului și solicitarea ajutorului specialiștilor; Dezvoltarea unui climat având ca bază promovarea și colaborarea între elevi părinți - profesori și invers; Dezvoltarea competențelor de comunicare a cadrelor didactice; Organizarea activităților care să contribuie la creșterea stimei de sine a elevilor; Introducerea unor activități de conștientizare în cadrul cărora să fie implicați în mod direct copiii (role-play); Schimbarea percepției asupra agresoruluicreșterea încrederii în forțele proprii a victimei. Fenomenul se manifestă prin crearea de conturi false, răspândirea de zvonuri pe rețelele de socializare și șantaj în mediul online. Acesta se diferențiază de bullying prin absența contactului direct, audiența mai largă, anonimatul agresorului și dificultatea de combatere. De asemenea, în mediul online, constituția fizică a agresorului este irelevantă, lucru care generează atitudini pozitive față de cyberbullying și, implicit, perpetuarea problematicii. Drd. Florina Anichitoae

Mulțumim tinerilor din proiectul nostru pentru moderarea sesiunilor și organizarea evenimentelor, dar și drd. Raluca Bălan și drd. Florina Anichitoae pentru sprijinul acordat în vederea explicării fenomenului de bullying, în cadrul mesei rotunde!

26


Voluntariatul este o activitate care creează oportunități atât pentru cei care îl practică, cât și pentru organizațiile care găzduiesc astfel de activități. Pentru voluntari, de multe ori, această activitate poate facilita împărtășirea abilităților și dezvoltarea continuă a acestora, precum și crearea de rețele sociale și implicarea în societate. Puteți consulta ghidul în mai multe limbi: română, engleză, arabă, persană.

GHID DE ORIENTARE ÎN COMUNITATE PROIECTUL STIRE Acest ghid a fost creat pentru a veni în sprijinul persoanelor refugiate care au fost relocate în România din țări extra UE și care trec printr-un proces de începere a unei noi vieți aici. Dacă treceți printr-un astfel de proces, ne dorim ca acest ghid să contribuie la o experiență primitoare în România – care sperăm să devină noua dumneavoastră casă! În acest ghid veți găsi informații de bază despre serviciile disponibile, asistență medicală și socială, învățarea limbii și abilități noi, stabilirea și integrarea cu succes în societatea românească. Puteți consulta ghidul în mai multe limbi: română, engleză, arabă, persană.

BAZA DE DATE A PARTENERILOR Dacă sunteți interesat să vă conectați cu alte organizații și persoane din domeniu migrației, vă invităm să vă înregistrați ca și organizație sau voluntar în baza de date STIRE. Obiectivul principal al bazei de date este conectarea migranților, în special a migranților relocați cu oportunități de voluntariat în comunitățile și ONG-urile din comunitățile lor pentru a-i ajuta să se integreze și să se adapteze mai rapid în noile lor comunități de origine. De asemenea, prin această bază de date, ne propunem să creăm un spațiu pentru căutarea de noi parteneri și schimbul de oportunități, nu doar pentru migranți și persoanele care lucrează în domeniul migrației, ci și pentru alți actori interesați de subiectul migrației.

GHID COMUNITAR PENTRU VOLUNTARIAT Imigrarea și stabilirea într-o țară nouă poate să fie o provocare din mai multe puncte de vedere, inclusiv în ceea ce privește înțelegerea modului în care te poți integra cel mai bine și cum poți să contribui în noua ta comunitate. 27


BROȘURĂ INFORMATIVĂ

Pe fiecare domeniu de interes (vor fi grupate toate instituțiile publice, private, asocierile dintre cetățeni firme și instituții, și, de asemenea evenimentele, inițiativele, locurile de muncă, știrile din comunitate care țin de domeniul respectiv. În urmă acțiunilor de pe platforma se vor genera ratinguri pentru evenimente, inițiative, actori, media, etc pe domeniul de interes.

PROIECTUL HEAL Proiectul HEAL (enHancing rEcovery and integrAtion through networking, empLoyment training and psychological support for women victims of trafficking) își propune să faciliteze integrarea femeilor, victime ale traficului de persoane, care provin din țări terțe, prin implementarea unui proces cuprinzător de recuperare bazat pe consolidarea competențelor personale, sprijin psihologic și cooperarea între actorii cheie care ar putea veni în sprijinul integrării acestora. De curând, a fost dezvoltată baza de date HEAL, o platformă menită să faciliteze legătura dintre persoanele în căutarea unui loc de muncă, formate în proiect, și angajatori din diferite sectoare ale economiei. Puteți afla mai multe informații privind modul în care puteți avea acces la această platformă, dar și despre alte activități din cadrul proiectului, puteți vizita website-ul proiectului ori consulta broșura proiectului, disponibilă aici.

Produsul este o platformă online care are în centrul ei comunitatea locală, care va îngloba toate evenimentele, inițiativele, locurile de muncă, știrile din comunitate și domeniile principale de interes ale cetățenilor. În urma acțiunilor de pe platformă, se vor genera ratinguri pentru evenimente, inițiative, actori, media, etc. Mai multe informații privind acest concept pot fi găsite aici.

ABECEDAR DE ANTIDISCRIMINARE ETNIE, ORIENTARE SEXUALĂ ȘI IDENTATE DE GEN DIN PERSPECVĂ INTERSECȚIONALĂ

DIGITAL DEMOCRACY

Această broșură dorește să prezinte domeniile proiectului „INTERSECT”, proiect ce dorește să pună pe agenda publică intersecționalitatea și discriminarea multiplă, din perspectiva persoanelor rome LGBT+. Cu acest scop, și-a propus să aducă împreună persoane și să consolideze grupuri de persoane rome (şi) LGBT+, printr-o serie de activităţi (întâlniri comunitare de identificare a nevoilor persoanelor rome LGBT+, training-uri, program de mentorat/leadership, campanii locale de conștientizare în 5 orașe, acordarea de consiliere

O PLATFORMĂ DE DEMOCRAȚIE PARTICIPATIVĂ Inițiatorii platformei își doresc să existe un sistem democratic mai bun pentru comunitățile locale care să ducă la creșterea calității vieții din mediu economic, sănătate, educație, administrație, divertisment, să încurajeze comunitatea în a avea inițiative care să ducă la responsabilizarea actorilor implicați, dar și să intermedieze accesul cetățenilor, ONG-urilor, firmelor, și administrației locale. 28


și asistență juridică), dar și să atragă atenția, la nivel național, prin ateliere cu studenți, autorități, campanii de nediscriminare și cercetare, asupra intersecționalității dintre etnie, orientare sexuală și identitate de gen.Broșura o puteți găsi aici.

REZOLUȚIA TINERILOR 2020-2027: VIITORUL ÎNCEPE ASTĂZI

INOVARE PRIN COLABORARE CENTRUL CULTURAL CLUJEAN

CONSILIUL TINERETULUI DIN ROMÂNIA

Pe data de 3 februarie 2021, Anamaria Vrabie, directorul Diviziei de Inovare Urbană ClujNapoca, a realizat un interviu alături de Elena Calistru, din cadrul Funky Citizens, care poate fi vizionat pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Clujean (aici).

Conștienți de rolul pe care tinerii îl au în ansamblul societății românești, Consoliul Tineretului din România a luat inițiativa de a elabora cel mai amplu document programatic pentru îmbunătățirea calității vieții tinerilor din România. Cuprinzând întregul cadru necesar implementării sale de îndată, de la viziune și context până la direcțiile de acțiune și măsurile aferente acestora, „Rezoluția tinerilor” este propunerea de politică publică elaborată de organizațiile reprezentative de și pentru tineret pe care autoritățile nu a reușit să o livreze pentru tineri în ultimele decade.

Discuția a avut loc în contextul lansării programului „Bursele de Inovare Cluj”, un program de susținere a inovatorilor care ar dori să abordeze proiecte prin care să aducă schimbări în patru arii de lucru și să susțină colaborare multi-actori. Mai multe despre apelul pentru burse (termen limită: 14 februarie) puteți afla pe www.diviziadeinovare.ro, la secțiunea Noutăți. Discuția a abordat nevoia de colaborare existentă în comunitate, dar și provocările în ceea ce privește inițierea unui astfel de proces și susținerea lui, printre trecerea în revistă a unor exemple de participare colaborativă, atât în străinătate, cât și la nivel local și național, în România.

Succesoare a Rezoluției Tinerilor din 2016 și păstrând caracterul de principal document unitar de viziune al mișcării de tineret asupra priorităților de politică publică și de evoluție a societății pe perioada prognozată, noua Rezoluție a fost elaborată printr-o largă consultare a sectorului neguvernamental, și este însoțită de o analiză în profunzime a situației politicilor pentru tineret și a propunerilor asociate. O puteți consulta aici.

29


Vă așteptăm contribuțiile la următoarea ediție a buletinului informativ „Colaborarea Clujeană”!

Obiectivul nostru în ceea ce privește acest buletin informativ rămâne același de a fi folosit drept un instrument pentru a facilita schimbul de informații între instituții și sectoare. Astfel, dacă aveți recomandări privind o publicație, un raport, un proiect viitor ori aflat în plină desfășurare, un eveniment, o conferință, un atelier sau un training pe care doriți să îl faceți cunoscut și celorlalți sau dacă știți evenimente din Clui și credeți că acestea ar fi utile și pentru alți parteneri din Mesele Rotunde Clujene, vă rugăm să ni le trimiteți pe email, către Florina-Marieta Neagu, Communications Officer, la adresa florina.neagu@patrir.eu. Ulterior, ne vom asigura că aceste recomandări vor fi incluse în ediția următoare! Pentru orice alte informații privind conținutul buletinului informativ, puteți contacta Secretariatul Meselor Rotunde Clujene, Bia Hațegan, bia.hategan@patrir.eu / meserotundeclujene@patrir.eu.


OANA MARCHIȘ

KAI BRAND-JACOBSEN

Facilitator, Mesele Rotunde Clujene

Facilitator, Mesele Rotunde Clujene

oana.marchis@patrir.ro

jacobsen@patrir.eu

BIA HAȚEGAN

FLORINA-MARIETA NEAGU

Coordanator, Mesele Rotunde Clujene

Mesele Rotunde Clujene:

Secretariat & Liaison Parteneri

Communications Officer

bia.hategan@patrir.eu

florina.neagu@patrir.eu

Suntem aici să vă sprijinim!

MIHAI TATOMIR Mesele Rotunde Clujene: Research and Support mihai.tatomir@patrir.eu

Secretariatul Meselor Rotunde Clujene vă stă la dispoziție pentru orice întrebări ori sugestii privind proiecte, evenimente, politici, soluții ori măsuri practice pe care ați dori să le implementați!


Mesele Rotunde Clujene și, implicit, buletinul informativ, sunt prosude ale proiectului CHAMPIONs, finanțat din Fondul de securitate internă al Uniunii Europene - Poliție în temeiul Acordului de subvenționare nr. 823705.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.