Page 1

Endüstri Mühendisliği Daha İyinin Bilimi

«THE SCIENCE OF BETTER»

www.enm.yildiz.edu.tr

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


Endüstri Mühendisliği Bölümü, "Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı" ve "Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı" olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Endüstri Mühendisliğinin ayrılmaz bir parçası olan, Yöneylem Araştırması; bir organizasyon ve sistemdeki operasyonların, koordinasyonu ve yürütmesi ile ilgili olarak dünyanın gerçek ve karmaşık sorunlarının modellemesi ve çözümü için fikir üretmede matematiksel modelleme, optimizasyon, algoritmik yaklaşımlar, olasılık ve istatistik gibi bilimsel yöntemleri kullanan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Yöneylem araştırmasının amacı yönetimin, politika ve faaliyetlerinin belirlenmesine yardımcı olmaktır

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011

www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1983 yılında kurulmuştur. Halen 3 Profesör, 3 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 5 Araştırma Görevlisi Doktor ve 15 Araştırma Görevlisi ile bilimsel ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Endüstri Mühendisliği, insan, bilgi, malzeme, ekipman ve enerjiden oluşan sistemlerin tasarlanması, planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisliği, iş gücü, zaman, para, malzeme, enerji gibi kaynakların verimli kullanımına, mühendislik hizmetlerinin ve sistemlerin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunur. Endüstri Mühendisliği diğer mühendislik dallarından farklı bir yapıya ve düşünce sistemine sahiptir. En önemli fark endüstri mühendisliği parçayı değil bütünü göz önüne alarak çalışması sistemin bütünüyle ilgilenmesidir. İkinci önemli fark ise her türlü uygulamada insan faktörünü dikkate almasıdır. Sistem analizi, tesis tasarımı, yöneylem araştırması, ihtimal hesapları ve istatistik, üretim planlama ve kontrol, kalite yönetimi, simülasyon, ergonomi, iş etüdü ve iş güvenliği, endüstri mühendisliği bölümlerinin başlıca derslerindendir.


Misyonumuz Endüstri Mühendisliği konusunda ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bilimsel değer üretmek ve bu bilgiler ışığında kendini sürekli yenileyen, yeni fikir üretebilen, etik değerleri özümsemiş, analitik düşünme yeteneğine sahip, girişimci, takım çalışmasına yatkın endüstri mühendisleri yetiştirmek. İlkeler •Bilim dili olarak Türkçe' yi kullanmak. •Özgün fikir ve bilimsel değer üretmek. •Doğruluk ve etik değerlerden ayrılmamak. •Adil olmak. •Eğitimde kaliteden ödün vermemek. •Katılımcı Yönetim Yaklaşımı' nı benimsemek.

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011

www.enm.yildiz.edu.tr

Vizyonumuz Türkiye'de yenilikçi müfredat anlayışına sahip, sanayideki AR - GE uygulamalarının kaynağı olarak gösterilen, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarda öncü olan, öğretim ve eğitim kalitesinin sürekli yükseldiği, endüstri ve sistem mühendisliği disiplininde lider bölüm olmak.


www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI

Prof.Dr. HÜSEYİN BAŞLIĞİL Tel: +90 212 383 2863 basligil@yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011

www.enm.yildiz.edu.tr

HÜSEYİN BAŞLIGİL KİMDİR? Hüseyin Başlıgil, 1949 yılında İstanbul'da doğdu. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü İle 1978 Yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisi olarak mezun oldu. İstanbul Üniversitede 1976 yılında yüksek lisans ve 1987'de doktora öğrenimini tamamladı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı'nda Profesör Doktor olarak görev yapmaktadır. Üniversitede akademik faaliyetlerinin yanında Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini ve Yöneylem Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Başlığil„in ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulmuş ve çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda bildiri ve makalesi bulunmaktadır.


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Doç. Dr.ALİ FUAT GÜNERİ Tel: +90 212 383 2864 guneri@yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011

www.enm.yildiz.edu.tr

ALİ FUAT GÜNERİ KİMDİR? Ali Fuat Güneri, 1966 yılında İstanbul'da doğdu. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı Üniversitede 1992 yılında yüksek lisans ve 1998'de doktora öğrenimini tamamladı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Anabilim Dalı'nda Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. Üniversitede akademik faaliyetlerinin yanında idari görevlerde yürütmektedir. İlgi alanları ve çalışma konuları üretim ve servis sistemleri yönetimi", «karar destek sistemleri« ve «iş güvenliği" , Güneri„nin ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulmuş ve çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda bildiri ve makalesi bulunmaktadır.


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Yrd.Doç.Dr.TUFAN DEMİREL Tel: +90 212 383 2864 tdemirel@yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011

www.enm.yildiz.edu.tr

TUFAN DEMİREL KİMDİR? TUFAN Demirel 1966 yılında İstanbul'da doğdu. 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı Üniversitede 1993 yılında yüksek lisans ve 1999'da doktora öğrenimini tamamladı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. Üniversitede akademik faaliyetlerinin yanında idari görevlerde yürütmektedir. İlgi alanları ve çalışma konuları "yöneylem araştırması", "meta-sezgisel yöntemler", "bulanık kümeler ve uygulamaları" ve "lojistik yönetimi", Demirel'in ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulmuş ve çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda bildiri ve makalesi bulunmaktadır.


www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


Prof.Dr -1 Prof.Dr.  3 Doç.Dr.  7 Yrd.Doç.Dr  1 Öğr.Gör.Dr  5 Arş.Gör.Dr  15 Arş. Gör.  1 Teknisyen  4 Memur  1 Yard.Hizmetli

www.enm.yildiz.edu.tr

2

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


3 Doç.Dr.(Semih ÖNÜT)-(Ali Fuat GÜNERİ)-(Umut R.TUZKAYA)

2 Yrd.Doç.Dr.(Ceyda GÜNGÖR ŞEN,Alev GÜMÜŞ TAŞKIN,)

1 Öğretim Görevlisi (Savaş BALİN)

5 Arş.Gör.Dr.(Doğan ÖZGEN,Selin SONER KARA,Gülfem TUZKAYA,Vildan ÇETİNSAYA ÖZKIR, Tuğba EFENDİGİL) Aramıza Katılanlar  Yrd.Doç.Dr.(İhsan KAYA)

3 Arş.Gör.(Erken Can GÜRSOY, K.Büşra YILMAZER , Mehmet R.KANBER) Aramızdan ayrılanlar   

Arş.Gör.Funda AHMETOĞLU Arş.Gör.Şule YILMAZ Ergin KURTOĞLU

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011

www.enm.yildiz.edu.tr


1. 2. 3. 4. 5.

Prof.Dr.Sami ERCAN Yrd.Doç.Dr.Mustafa İME Yrd.Doç.Dr.Kerem AYTULUN Öğr.Gör.Dr.Rüştü UÇAN Öğr.Gör.Dr.Cengiz TOKSOY Yurtdışından Gelen Öğretim Üyeleri

1.

Doç.Dr.Tuncay BAYRAK

www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISI 1.2. ÖĞRETİM DAHİL 1. VE 2. ÖĞRETİM TOPLAM (1) Proje dersleri Hariç

(2) Proje dersleri

(1)+(2) Toplam

Öğretim Üyesi

Haftalık Verdiği Toplam Ders Ders Öğrenci Ders Sayısı Saati sayısı Kredisi

Toplam (ders kredisi)x (dersteki öğrenci sayısı)

Toplam (ders Toplam Toplam kredisi)x Haftalık proje proje Proje (dersteki Verdiği Toplam dersi ders Öğrenci ders öğrenci Ders Ders Öğrenci Ders sayısı saati sayısı kredisi sayısı) Sayısı Saati sayısı Kredisi

Toplam (ders kredisi)x (dersteki öğrenci sayısı)

Prof. Dr. Hüseyin Başlıgil

6

20

191

20

2491

6

15

15

15

135

12

35

206

35

3800

Prof. Dr. Mesut Özgürler

6

20

319

20

3274

5

12

20

12

120

11

32

339

32

5508

Doç. Dr. Semih Önüt

6

20

182

20

2338

5

15

13

15

129

11

35

195

35

3580

Doç. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya

6

16

225

16

1814

6

18

25

18

210

12

34

250

34

4238

Doç. Dr. Ali Fuat Güneri

6

20

266

20

3388

5

15

13

15

129

11

35

279

35

5125

Y. Doç. Dr. Hayri Baraçlı

4

14

149

14

1039

6

13

14

13

105

10

27

163

27

2198

Y. Doç. Dr. Nihan Çetin Demirel

6

20

205

20

2995

5

15

13

15

129

11

35

218

35

4135

Y. Doç. Dr. Tufan Demirel

7

24

208

24

2488

7

20

39

20

352

14

44

247

44

5468

Y. Doç. Dr. Bahadır Gülsün

8

22

168

22

2048

7

15

49

15

320

15

37

217

37

4162

Y. Doç. Dr. Ceyda Güngör Şen

6

14

161

14

1190

6

16

22

16

176

12

30

183

30

2724

Y. Doç. Dr. Alev Taşkın Gümüş

5

12

203

12

1398

5

14

22

14

214

10

26

225

26

2892

Öğr. Gör. Dr. Savaş Balin

6

10

119

10

616

8

20

175

20

1658

14

30

294

30

4278

www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


 

LOJİSTİK KONGRESİ

YER:THE MARMARA OTEL(TAKSİM) TARİH:5-6 KASIM 2009

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011

www.enm.yildiz.edu.tr

 7.ULUSLARARASI


  

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

21.YÜZYILDA SİSTEM VE İNOVASYON YER :Y.T.Ü ODÜTORYUM DÜZENLEYEN:Y.T.Ü ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TARİH:6-8 ŞUBAT 2008

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011

www.enm.yildiz.edu.tr

 2.ULUSAL


 ENDÜSTRİ

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 OCAK 2010 - 31 ARALIK 2010 TARİHLERİ ARASINDAKİ YAYIN LİSTESİ  Bölümler Arası, (Y.T.Ü. 4.sü) Mühendislik Bölümleri 1.si

www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011

YAYIN TÜRÜ

BÖLÜM: Endüstri Mühendisliği 2007-2008 Yılı

2009-2010 Yılı

2008-2009 Yılı

Uluslararası Makale

19

11

15

Ulusal Makale

6

4

3

Uluslararası Bildiri

14

8

33

Ulusal Bildiri

33

-

5

Kitap

1

3

-

Proje

-

-

-

27

56

TOPLAM 73

GENEL TOPLAM

156

www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği 2007-2010 Yılları Yayın Listesi


    

Dr.Arş.Gör.Doğan ÖZGEN Dr.Arş.Gör.Selin SONER KARA Dr.Arş.Gör.Gülfem TUZKAYA Dr.Arş.Gör.Tuğba EFENDİGİL Dr.Arş.Gör.Vildan ÖZKAYA

F - DOKTORA YAPMAK İÇİN 3 Arş.Gör. YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ • •

Hande MUŞDAL Önder ÖNDEMİR Nezir AYDIN

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011

www.enm.yildiz.edu.tr

E - POST DOKTORA İÇİN YURT DIŞINA 5 Dr.Arş.Gör. GÖNDERİLDİ


 Stratejik

 

hedef planlarından bazıları şunlardır:

Ulusal ve uluslararası alanda en başarılı öğrencileri YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümüne çekmek ve bu öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek Başarılı ve yetenekli öğretim elemanlarına sahip olmak. Eğitim ve öğretimi (lisans, lisansüstü) sürekli güncellemek ve iyileştirmek için çağdaş ve nitelikli bir ortam oluşturmak.

www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


Uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

Planlama, performans değerlendirme, denetlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilke ve yöntemleri oluşturmak.

Ulusal ve Uluslar arası standartlarda ve sanayi ihtiyaçlarına cevap verebilecek eğitim öğretim kalite gelişimini sürdürülebilir kılmak

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011

www.enm.yildiz.edu.tr


Öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi için Öğretim Elemanlarının imkanlarının sürekli gelişiminin sağlanması

İşlerin daha verimli, etkin ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için evrak ve bilgi akışının doğru yer ve zamanda konumlandırılması.

Döner sermayeyi güçlendirmek ve daha çok kuruluşa hizmet verilmesini sağlamak.

www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILDI  

YER:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARİH: 09-11 ŞUBAT 2011

www.enm.yildiz.edu.tr

 İŞ

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


Yukarda ki verilere bakılırsa “Endüstri Mühendisliği” oldukça verimli üç yıl geçirmiştir.Bölümümüzde;

Uluslar arası makale (SCT)  Ulusal makale  Uluslararası bildiri  Ulusal bildiri  Uluslararası Kitap  Toplam Yayın Adeti 

45 adet 13 adet 55 adet 38 adet 4 adet 156 adettir.

www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


 Tüm bunların yanında öğrencilerimizin fakülte birincilikleri alması ve/veya dereceye girmeleri de eğitim düzeyimizin üst düzeyde olmasının bir göstergesidir.

www.enm.yildiz.edu.tr

 Bölümümüzdeki ağır ders yükü koşullarına rağmen öğretim üye ve yardımcılarının göstermiş oldukları yayın performansı gurur vericidir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


 Yeni bir bölüm açmak.  Yeni bir fakülte oluşturmak.  Yönetimin arzusu doğrultusunda yeni bir İngilizce sınıf açmak.  Öğretim kadromuzu güçlendirmek.  Ayrıca 2010-2011 yılında en az 2009-2010 yılındaki performansımızı göstermek.

www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


Yesevi Üniversitesi, TÜRTEP Uzaktan Eğitim Programı Uygulaması:

Bölümümüz Bu Uzaktan Eğitim Uygulamasında; 1. Prof.Dr.Hüseyin BAŞLIGİL 2. Doç.Dr.Semih ÖNÜT 3. Doç.Dr.Ali Fuat GÜNERİ 4. Yrd.Doç.Dr.Tufan DEMİREL 5. Yrd.Doç.Dr.Nihan Ç.DEMİREL 6. Yrd.Doç.Dr.Bahadır GÜLSÜN, kadrosu ile aşağıdaki programları yürütmektedir. -Endüstri Mühendisliği -İşletme Tezsiz Y.Lisans (MBA) -Sağlık İşletmesi Tezsiz Yüksek Lisans

www.enm.yildiz.edu.tr

 Ahmet

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011


www.enm.yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2011

enm-tanitim-sunusu-2010-2011  

enm-tanitim-sunusu-2010-2011

enm-tanitim-sunusu-2010-2011  

enm-tanitim-sunusu-2010-2011