Page 1

Oplæg

Den innovative medarbejder -Kompetencegivende forløb om personlige kompetence i en innovativ hverdag (10 ECTS)

Ældre- og Handicapforvaltningen – Odense Kommune


Kompetencegivende forløb om personlige kompetence i en innovativ hverdag • I en hverdag fyldt med forandringer og nye opgaver kan man nemt glemme hvad ens kerneopgave egentlig handler om, og overse de mange muligheder der findes for at gøre arbejdet smartere, nemmere og sjovere. • COK har udviklet et kompetencegivende forløb, så netop sætter fokus på de personlige og professionelle kompetencer, som kan sættes i spil i en mere innovativ hverdag. • Forløbet tager udgangspunkt i modulet ‘Den innovative medarbejder’ fra Kommunomuddannelse og er berammet til 10 ECTS point


Forløbet består af

Undervisningsgange, JTI-profil og eksamen Transfer-coaching Konkrete ‘handlinger’ i egen praksis mellem undervisningsgangene


Udbytte Efter forløbet vil deltagerne være i stand til:  Have udviklet kompetencer i hverdagsinnovation, så de aktivt, peronligt og professionelt kan deltage i, igangsætte og inspirere den stadige udvikling af arbejdet  Have personlige og faglige forudsætninger for at kunne bidrage til etablering og udvikling af en øget fokus på innovation, ideer og tiltag  Have kompetencer til at se sig selv (rollen) og innovation i Odense Kommune og få forståelse for baggrunden for innovation – herunder viden om personlig udvikling og dybere forståelse for menneskelig adfærd. Disse kompetencer sætter deltagerne i stand til at agere endnu mere bevidste, ansvarlige og selvstændige i deres arbejde.  Have kompetencer til aktivt at kunne indgå som lokal ressourceperson/ inspirator i forbindelse med gennemførelse af innovationer i hverdagen


Elementer i forløbet Undervisning og eksamen Gennemføres med et naturligt udgangspunkt i deltagernes praksis, og med fokus på spørgsmål som: Hvad er innovation og hvad kan innoveres? Hvad er innovation – og hvordan skaber man en ligeværdig kommunikation om det? Arbejdet med innovation; herunder også arbejdet med konflikt/modstand samt persontyper (MBTI/JTI) Hvordan stiller jeg de gode spørgsmål, og hvordan træner jeg mig selv i aktiv lytning? Rollen som innovativ medarbejder Fra ide til koncept Rollen som innovativ medarbejder; herunder positiv psykologi Innovationskultur Hvordan navigerer jeg loyalt på tværs af faggrupper, kollegaer og ledere i Odense Kommune? Hvordan bliver jeg bedre til at facilitere, være en bidragende mødedeltager og sikre personlig gennemslagskraft, som skaber øget innovation i hverdagen? Forløbet strækker sig over en periode på 10 uger med udgangspunkt i en ugentlig undervisningsdag – hertil kommer desuden konkrete handlinger i forbindelse med praksis samt litteraturlæsning og synopsisskrivning. Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.


Elementer i forløbet


Pris •Pris pr. deltager er kr. 16.500, - inkl. undervisning, eksamen, MBTI/JTI og transfer-coaching •I forløbet vil der være to gennemgående undervisere, der vil sikre kontinuitet igennem forløbet. •Datoer, afvikling og andre detaljer om forløbet aftales i tæt samarbejde med opdragsgiver Yderligere oplysninger •Kontakt chefkonsulent Martin Nielsen COK - på telefon 24 94 43 52 eller på mail mn@cok.dk


Lidt om Kommunomuddannelsen – en uddannelse målrettet kommuner og regioner Forløbet tager udgangspunkt i valgmodulet ‘Den innovative medarbejder’ fra Kommunomuddannelsen på akademi. Modulet er kompetencegivende og meritgivende Der udstedes formelt bevis for gennemførsel af forløbet Fagligt niveau svarende til akademiniveauet Læs meget mere om Kommunomuddannelse her: http://cok.dk/kommunom

Kompetencegivende forløb om personlige kompetence i en innovativ hverdag odense kommune 0 3  
Kompetencegivende forløb om personlige kompetence i en innovativ hverdag odense kommune 0 3  
Advertisement